zondag 28 februari 2010

Hoe ritselen lokale politici hun eigen verkiezingsfraude.

Door: Anne Marie ten Berge, Utrecht. 28-02-2010
Ten 1ste : Elke gemeente heeft een Centraal Stembureau, dat onder eindverantwoordelijkheid van de Raadsvoorzitter en de Plv. Raadsvoorzitter uitvoering geeft aan hetgeen de Kieswet stelt. Hier vinden de fraudegevoelige afspraken plaats om de raadsleden de gelegenheid te geven voor het sjoemelen met de uitslag.
Ten 2de: Iedere Gemeente heeft meerdere stembureaus waar gestemd kan worden. Utrecht telt bijv.172 locaties waar je kunt stemmen binnen een afstand van 500 meter van je huis. Ideaal. Dus als onderzoeksjournalist vraag je dan af waarom al die dure en irritante reclame op de buis voor het stemmen op locatie naar keuze, goed voor is.
Ten 3de : Het Hoofdstembureau van een gemeente is altijd het Stadhuis daar vallen op openbare zittingen de bestuurlijke besluiten over de presentaties van de kandidatenlijsten. Bezwaren van een kandidaat tegen deze besluiten worden niet behandeld en komen niet in de pers, althans niet in Utrecht waar de PvdA (met een oude en een nieuwe PvdA burgemeester) de grootste (14 van de 45 zetels) locale politieke partij is. In Utrecht zijn deze bestuursbesluiten van de burgemeester in het kader van de verkiezingen pure willekeur gebleken. Kennelijk is er sprake van bestuurlijke verkiezingsfraude.
Ten 4de: Op de dag van de stemming telt iedere locatie minstens drie medewerkers waarvan een de voorzitter is. Dat zijn min of meer erebaantjes in een gesloten groepje van sollicitanten die voor één (1) dag gaan zitten (tot 9 uur ’s avonds) en daar terecht, goed voor betaald worden. Na 21:00 uur komen dan de stemmentellers. Een gesloten kring van politici en oud politici die elkaar vertrouwen en die kennelijk precies weten hoe je bij het stemmentellen zonder pottenkijkers kunt frauderen met het computer tellen. In 2006 is er een zo’n frauderend raadslid ergens in Brabant tegen de lamp gelopen en nu is het computerstemmen van de baan.
Ten 5de: Demissionair (CDA) staatssecretaris Ank Bijleveld (CDA) (Binnenlandse zaken) is MET OPZET te laat gekomen met haar wetswijziging om locale politici als medewerkers buiten de stemlokalen te houden. Bij deze Gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010 hebben de locale politici (die ook zelf in de gemeente wonen) niets meer te zoeken in een stemlokaal zonder computers, althans niet in Utrecht.
Ten 6de: De verkiezingskalender van de Kiesraad in Den Haag zegt dat 17-02-2010 als de laatste dag geldt voor het indienen van schriftelijke verzoeken om bij volmacht te kunnen stemmen.
Ten 7de: En nu komt niet de belangenverstrengeling die op de loer ligt maar de geplande verkiezingsfraude die in plaats komt van de gewone computerfraude: Landelijk is besloten dat je kunt gaan stemmen in een stemlocatie naar keuze. Daarom zal naar verwachting althans in Utrecht het voor de plaatselijke politici op 3 maart een druk dagje worden.De fraude is niet meer te regelen met een druk op een toets, maar met het (vals) stemmen met geritselde volmachten en dat op verschillende locaties.Ten 7de : 's Avonds staan dezelfe fraudeurs van overdag met een stralende onschuld hun eigen fraude stemmen te tellen. In Utrecht hebben de 45 zittende raadsleden besloten de Kieswet te ontduiken. In Utrecht hebben de burgemeester, de raadsgriffier en de 45 raadsleden van het Hoofdstembureau (het Stadhuis) in alle geniep besloten, dat het geven (het invullen) van een volmacht nog kan tot en met de dag van de stemming. Althans zo staat dit als begeleidend schrijven te lezen op het achter blad van de poster: ‘KANDIDATENLIJSTEN voor de verkiezing van de leden van de raad van de Gemeente Utrecht op woensdag 3 maart 2010’.

Geen opmerkingen: