vrijdag 25 november 2011

Curatele verplicht familie tot levensonderhoud.

Door: Anne Marie ten Berge. Utrecht 25 nov. 2011

Beste lezers,
U weet inmiddels dat ik 4 jaar geleden onrechtmatig onder curatele ben gesteld? De geestelijke stoornis waar ik mee behept zou zijn is nooit boven tafel gekomen.Een en ander is zo bedisseld in de driehoek van het zogenaamde bevoegde gezag. Te weten: De burgemeester als 'baas' van de politie, de rechter en de officier van Justitie als 'bazen' in de Rechtspraak. Achter de schermen wordt alles aangestuurd door de ministers van Kabinet Rutte, die de Tweede Kamer niet informeren. Ik heb het kabinet Rutte al gezegd dat ik Sinds 2007 verduistert de curator namens mijn familie mijn inkomen, mijn vakantiegeld, mijn verzekeringen, mijn inboedel, mijn wagenpark, mijn vastgoed, enzovoort. Na vier jaar en vele vele ingediende klachten bij de president van de Rechtbank Utrecht ben ik nog geen steek opgeschoten om van die curatele af te geraken. Politiek gezien wil niemand van de politieke partijen deze en vele andere onrechtmatige onder curatele stellingen in het openbaar aan de kaak stellen.vandaag heb ik onderstaande brief verstuurd:
1 / 1
Aan: Mijn 5 zussen en 3 zwagers, in Den Bosch, Odijk, Houten, Heerlen en Ridderkerk.
Verzonden per post: 25 nov. 2011
cc: mevr. M.L.J.S. Brandt-van Heijst, curator te Vortum-Mullem.

Door /Van: Mw. A. M. S. ten Berge, curanda te Utrecht.
Datum: vrijdag 25 november 2011
Onderwerp: Verplichting tot levensonderhoud naar behoefte van de curanda.

Dames/heren bloed- en aanverwanten,

Sinds 1977 waren Rein Derks (1944-2010) en ik, levenspartners. Ondanks het feit dat jullie jarenlang familiebetrekkingen met ons onderhielden hebben jullie, of een van jullie in 2007 bij het OM te Utrecht een onder curatele stelling (hierna:ocs) voor mij aangevraagd / verzocht en op 25 september 2007 gekregen. Daarmee zijn jullie de wettelijke verplichting aangegaan om via de curator voor mijn levensonderhoud te zorgen.

Toen Rein nog leefde hebben jullie mij meer dan eens op het feit gewezen, dat ik van jullie niets van mijn eigen geld te verwachten had omdat Rein mij onderhield. Rein heeft in Maart 2009 de curator verzocht in mijn levensonderhoud te voorzien omdat hij zag hoe de curator mijn Bijstandsuitkering, mijn AOW en mijn ABP (namens de familie) op de naam van: A.M.S. ten Berge, 5827 AM Vortum-Mullem had aangevraagd en alle gelden van mijn inkomen en het geld uit de nalatenschap van onze moeder en schoonmoeder op die manier verduisterde.
Mijn aangiften bij de politie tegen jullie en jullie curator, zijn tot op heden niet door Justitie behandeld noch onderzocht op strafvervolging.

De ocs duurt nu 4 jaar en ik kan nog steeds niet naar de tandarts en/of geopereerd worden omdat ik mijzelf niet naar behoefte kan verzekeren. Ik heb jullie via de curator keer op keer om geld gevraagd om naar behoefte en gewenning in mijn levensonderhoud te kunnen voorzien. Ik heb jullie na het overlijden van Rein, keer op keer geschreven dat ik gebrek lijd aan alle nodige middelen van bestaan. Jullie kenden geen enkel mededogen.

Vandaag mailden de vrienden van mijn levenspartner Rein Derks waarom ik nog steeds niet had gezorgd voor een steen op zijn graf. Men weet dat Rein mij bij testament van 02/10/2010 een groot vermogen had nagelaten. Maar men beseft nog steeds niet dat jullie dat vermogen verduisterd hebben, via de curator, die ‘Verklaringen van Erfrecht’, bij de notaris ritselt. Men kan zich kennelijk niet voorstellen dat bloed- en aanverwanten zo’n diep kwaad kunnen bedrijven in het nadeel van de laatste wilsbeschikking van ons aller vriend Rein Derks.

Op de zitting van 22 sehttp://www.blogger.com/img/blank.gifptember 2011 in de zaak met kenmerk 773721 CU VERZ. 11-8821 SL stelde de rechter aan mij voor dat ik een verzoek zou doen voor een einde aan de curatele. Dat voorstel heb ik in beraad gehouden. Maar omdat ik van jullie het geld niet krijg om de eigen bijdrage van € 775,-- voor gefinancierde rechtshulp mee te kunnen betalen stel ik voor kennis te nemen van het gestelde in Art. 1: 389 lid 2 BW. Het verzoek ‘einde curatele’ kan worden gedaan door dezelfde personen die de curatele kunnen verzoeken.

Wat houdt jullie tegen om als aanvragers / verzoekers van de curatele in 2007 heden te verzoeken om hier een eind aan te maken ?

Was getekend, Anne Marie S.ten Berge.

vrijdag 4 november 2011

Illegaal hoger beroep in Arnhem van Stichting Mitros Utrecht

Door: Anne Marie ten Berge. Utrecht vrijdag 04 november 2011
Beste lezers,
Vanaf februari 2004 sta ik in de boksring met de bestuurders van Stichting Mitros Einsteindreef 133 te Utrecht. Ik had op de zevende van die maand € 1440,-- schade van wateroverlast in mijn berging, gelegen onder de bovenwoning Keukenstraat 45 te Utrecht. Bij de bespreking van de schade verzekerden Mitrosmedewerkers mijn partner en mij, dat het echtpaar van de bovenwoning bij Mitros verzekerd was en dat de schade betaald zou worden. Dat is dus, buiten mijn schuld om, nooit gebeurd.
Op 1 maart 2004 kwam het latere raadslid dhr. Isik Bülent (PvdA)mij namens Mitros vertellen dat ik als hoofdbewoner een bod mocht doen op de woningen Servaasbolwerk 4 en 4 bis te Utrecht. Dat heb ik dus gedaan en tegelijk heb ik op 1 juli 2004 van mijn recht gebruik gemaakt om de huur op te zeggen wegens gebreken aan de woningen (1875) welke de verhuurder weigerde te repareren.(Art.210 van het BW 7)Omdat ik niets hoorde heb ik mijn bod per aangetekend schrijven betaald maar Mitros bleef weigeren om naar de notaris te gaan.
In 2005 en 2007 hebben de kantonrechters mij gevonnist tot huisuitzetting en de huurovereenkomsten opgeheven, maar ik ben nooit uit mijn huizen gezet omdat de sterke arm: de Utrechtse politie niet meewerkt wanneer de huisuitzetting naar bedrog stinkt. De politie mag criminelen niet behulpzaam zijn bij de uitoefening van hun beroepsmatige oplichterijen en afpersingen.
In 2006 en 2007 heeft Mitros mij bij het OGGZ-team Stad Utrecht, Altrecht Utrecht afdeling psychiatrie & verslaving aangemeld voor een onder curatele stelling omdat ik geen huur wilde betalen. Er zijn € 6000,-- steekpenningen betaald als Martin Roeten, geneesheer-directeur Altrecht Utrecht, gevestigd in Den Dolder maar een van zijn psychiaters voor de rechter wilde laten getuigen dat ik geestelijk gestoord was en maatschappelijk teloor zou gaan. Dhr. mr.R.W.J.van Veen, kantonrechter rechtbank Utrecht heeft mij uiteindelijk op 25 september 2007 onder curatele gesteld wegens een geestelijke stoornis. Deze rechter heeft dus de curatele beslist, zonder de off.van Justitie, zonder de curator en zonder mij gehoord te hebben. Dat is een ambtelijk misdrijf en een drama voor de Rechtbank Utrecht. De schuld lag bij het Stadsbestuur van Utrecht, omdat het college van B&W aan Martin Roeten, de directeur van Altrecht Utrecht het mandaat had gegeven dergelijke illegale besluiten te nemen.
Enfin het blijft Mitros en mij gaan om de woningen Servaasbolwerk 4 en 4 bis in Utrecht. Het interim bestuur van Stichting Mitros heeft afgelopen week kennelijk Tomlow advocaten ingehuurd om mij weer voor de rechter te dagen in hoger beroep na de uitspraak op 29 juni 2011 van het kort geding 11-494.
Nu heb ik als gedaagde partij geen oproep gekregen voor de mondelinge behandeling van deze nieuwe zaak. En dat mag niet. Dus zoals een goed klokkenluider betaamt, ben ik druk geweest om iedereen te waarschuwen. Ik heb de volgende mailen geschreven. Alvast bedankt voor het lezen want daar doe ik het ook voor.
------------------------------------------------------------- ‏
Bijlagen:
10:55
Beantwoorden ▼
Anne Marie ten Berge
amstenberge@hotmail.com

Aan klachtencoordinator.rb.utrecht@rechtspraak.nl
Aan: BESTUUR RECHTBANK UTRECHT
t.a.v. Dhr. H.AE Uniken Venema, president.
Vrouwe Justitiaplein 1 Utrecht.

Van: Anne Marie ten Berge.
e-mail: amstenberge@hotmail.com

Datum: vrijdag 4 november 2011
Betreft: Voorkom rechterlijk misdrijf Hof Arnhem.

Geachte heer Uniken Venema,

Ik wind er geen doekjes om maar de zaak 307189 KG ZA 11-494 Sector civiel handelskamer rechtbank Utrecht is een voorbeeld geworden van een schijnproces. De curator was 31 mei 2011 gedagvaard door de deurwaarder in Boxmeer en ik werd gevonnist en moest Mitros de buitenboel laten inspecteren.
Er is nog een te laat betekend exploot aan te pas gekomen maar uiteindelijk heeft Mitros aan de buitenkant van de panden Servaasbolwerk 4 en 4 bis niets gedaan, niets geïnspecteerd. Er werd op enig moment een steiger gebouwd maar die moest van de gemeente Utrecht afgebroken worden omdat de aannemer geen vergunning had en niet bekend wilde maken wie de opdrachtgever van het onderhoud was.
De rechtsoverweging 4.2.uitspraak 11-494 zegt dat er geen nader onderzoek nodig is omdat de gepresenteerde feiten van partijen Mitros en de curator zo duidelijk zijn dat toewijzing van inspecteren buitenboel gerechtvaardigd is.
Maar Mitros blijft aan de gang. Gisteren sprak ik de advocaat van Mitros en hij vertelde dat Mitros in hoger beroep was gegaan bij het Hof in Arnhem. Mitros voert weer aan dat ik niet toegestane wijzigingen zou hebben gedaan in hun eigendommen, maar dat is kennelijk een smoes om alsnog binnen te komen om te 'inspecteren'.
En dat 'inspecteren' van Mitros dat kennen wij. Op 08/04/2011 zou Mitros mijn woning inspecteren aan het Thorbeckepark 108 te Nieuwegein. Dat werd een overval op mijn woning en ben daarbij op gewelddadige wijze uit mijn woning gesleurd en op straat gezet. Mitros heeft mijn hele inboedel en alle persoonlijke spullen en brieven van mij en mijn huisgenoot verduisterd. Wij hebben niets meer en kunnen geen huishouding meer voeren zoals huishouding voeren bedoeld is.
Dhr. R. Vroomen, hulp-officier van justitie en de valse Mitros deurwaarder van Mill hebben mij mishandeld en mij niet naar het ziekenhuis gebracht. Ik kan zeggen en dat doe ik al jaren: Stichting Mitros is een criminele organisatie die met hun leugens niet alleen rechters op het verkeerde been zetten maar ook burgemeesters.
Nu begin ik door te krijgen dat sommige rechters zich maar al te graag op het verkeerde been laten zetten, maar dat mag niet.
Toen ik gisteren 03/11/2011 moest begrijpen dat er een hoger beroep zaak KG 11-494 in Arnhem diende van Mitros vs ten Berge, heb ik de hieronder gezette e-mail verzonden.
Iedere (bestuur) functie heeft het recht om de eigen fouten te maken. Maar een burger is ten alle tijden verplicht een misdrijf te voorkomen. Bij deze.
Hopelijk kunt u uw invloed aanwenden om te voorkomen dat de rechters in Arnhem een uitspraak doen terwijl ik niet eens opgeroepen ben om mij te verweren. Misschien kunt u de rechtbank Arnhem eerlijk vertellen dat ik weliswaar onder curatele sta maar dat de geestelijke stoornis nooit bewezen is.
Was getekend, mevrouw A.M.S.ten Berge.
-------------------------------------------------------------------------------------
BIJLAGE:
Onderwerp: Dossier Zaak Mitros vs ten Berge
0:01
Aan Kroezen BV, ml.brandt@kroezenbewind.nl, Hetty Heijmerink-ten Berge(Odijk), info@tomlow-advocaten.nl, Stichting Mitros, Peter de Klein, Paul van Schuilenburg, Nico de With, Kees van Oosten, Aleid Wolfsen(PvdA-nep-burgemeester), Burgemeester Frans Backhuijs
Door: Anne Marie ten Berge, Utrecht 3 november 2011
Aan: Geadresseerden/betrokkenen/politie
Van dhr. mr. G.J. Scholten, Tomlow advocaten hoorde ik vanmiddag het feit, dat het interim bestuur van Stichting Mitros te Utrecht een zaak aangespannen zou hebben tegen ten Berge en dat met ten Berge mijn persoon bedoeld is.
Scholten suggereerde dat de betreffende zitting morgen op vrijdag 4 november 2011 om 10 uur in het gerechtsgebouw Arnhem gehouden wordt.
Mij werd schriftelijk gevraagd of het juist was dat de curator te kennen had gegeven dat ik Stichting Mitros in de woningen Servaasbolwerk 4 en 4 bis zou willen ontvangen om de interne verbouwingen welke ik verricht had te komen inspecteren. Ik weet dat niet. Ik heb geen contact met de curator noch met mijn familie.
Kennelijk is er sprake van meer dan een (1) misverstand:
A: Het een (1) kamer appartement (40m2) aan het Servaasbolwerk 4 te Utrecht heeft geen interne verbouwing ondergaan.
B: Het een (1) kamer appartement (40m2) aan het Servaasbolwerk 4 bis te Utrecht heeft geen interne verbouwing ondergaan.
C: Ik heb van het bewindvoerderskantoor Kroezen BV aan de Sint Cornellisstraat 44 te Vortum- Mullem geen reacties gekregen op mijn brief van 13 oktober 2009. Ik citeer de betreffende tekst in cursief:
Retour Afzender. Utrecht 13 oktober 2009.
Aan het bewindvoerderskantoor Kroezen BV. .
N.a.v. uw aan mij doorgestuurde brief van Stichting Mitros d.d. 01-10-2009 krijgt u deze hierbij retour.
Ik vind het een kwalijke zaak dat u derden de indruk geeft dat ik mijn woningen Servaasbolwer 4 en 4 bis van genoemde stichting zou huren. Niets is minder waar. Ik wens geïnformeerd te worden wie u deze leugen op de mouw heeft gespeld. Ik heb zojuist om ongeveer 15:00 uur dhr. de Vries van Stichting Mitros gesproken en hem ook gezegd dat ik niet van dergelijke leugens gediend was.
Was getekend, mevr. A.M.S.ten Berge.
Einde citaat.

Let wel:
Rechtszaken aanspannen en rechterlijke uitspraken doen zonder mij, de gedaagde partij, op te roepen voor de mondelinge behandeling in de raadszaal, is strafbaar als misdrijf.


Was getekend, mevrouw A.M.S.ten Berge.


www.annemarietenberge.blogspot.com

De gedaagde Ten Berge wordt niet opgeroepen op zitting te komen. .

Door: Anne Marie ten Berge, Utrecht 3 november 2011
Beste lezers,
Wanneer u nog vragen hebt over mijn hierna volgend mailtje kunt u (liefst op kantooruren) 030-2316070 bellen of mailen naar amstenberge@hotmail.com.

Aan: Geadresseerden/betrokkenen/politie

Van dhr. mr. G.J. Scholten, Tomlow advocaten hoorde ik vanmiddag het feit, dat het interim bestuur van Stichting Mitros te Utrecht een zaak aangespannen zou hebben tegen ten Berge en dat met ten Berge mijn persoon bedoeld is.
Scholten suggereerde dat de betreffende zitting op vrijdag 4 november 2011 om 10 uur in het gerechtsgebouw Arnhem gehouden wordt.

Mij werd schriftelijk gevraagd of het juist was dat de curator te kennen had gegeven dat ik Stichting Mitros in de woningen Servaasbolwerk 4 en 4 bis zou willen ontvangen om de interne verbouwingen welke ik verricht had te komen inspecteren. Ik weet dat niet. Ik heb geen contact met de curator noch met mijn familie.

Kennelijk is er sprake van meer dan een (1) misverstand:
A: Het een (1) kamer appartement (40m2) aan het Servaasbolwerk 4 te Utrecht heeft geen interne verbouwing ondergaan.
B: Het een (1) kamer appartement (40m2) aan het Servaasbolwerk 4 bis Utrecht heeft geen interne verbouwing ondergaan.
C: Ik heb van het bewindvoerderskantoor Kroezen BV aan de Sint Cornellisstraat 44 te Vortum- Mullem geen reacties gekregen op mijn brief van 13 oktober 2009. Ik citeer de betreffende tekst in cursief:
Retour Afzender. Utrecht 13 oktober 2009.
Aan het bewindvoerderskantoor Kroezen BV. .
N.a.v. uw aan mij doorgestuurde brief van Stichting Mitros d.d. 01-10-2009 krijgt u deze hierbij retour.
Ik vind het een kwalijke zaak dat u derden de indruk geeft dat ik mijn woningen Servaasbolwer 4 en 4 bis van genoemde stichting zou huren. Niets is minder waar. Ik wens geïnformeerd te worden wie u deze leugen op de mouw heeft gespeld. Ik heb zojuist om ongeveer 15:00 uur dhr. de Vries van Stichting Mitros gesproken en hem ook gezegd dat ik niet van dergelijke leugens gediend was.
Was getekend, mevr. A.M.S.ten Berge.
Einde citaat.

Let wel:
Rechtszaken aanspannen en rechterlijke uitspraken doen zonder mij, de gedaagde partij, op te roepen voor de mondelinge behandeling in de raadszaal, is strafbaar als misdrijf.


Was getekend, mevrouw A.M.S.ten Berge.

dinsdag 1 november 2011

Utrechtse rechter chanteert verzoekster.

Door: Anne Marie ten Berge. Utrecht 1 november 2011
Beste lezer,
Voor de mogelijkheid dat u nog niet op de hoogte was, het volgende: Op 25 september 2007 ben ik onder curatele gesteld wegens een geestelijke stoornis. Het was wel jammer dat de kantonrechter niet de stukken (3)op tafel kon leggen welke dit rechterlijke besluit konden rechtvaardigen.Ik ben niet op zitting geweest, hetgeen betekent dat ik nooit gehoord ben. Ook de opvolgende curator is op 14/02/2008 achter mijn rug om benoemd. Dat dit in Nederland gebeurt, is onvoorstelbaar. We hebben hier in Nederland genoeg rechters wiens rechterlijke gedragingen strafbaar zijn als misdrijf.(Valsheid in geschrifte, Machtsmisbruik...)
Zoals gewoonlijk gedoogt de Tweede Kamer de valse uitspraken van de valse rechters omdat de rechters voor het leven benoemd zijn en omdat rechters ook horen te oordelen over de corruptie en over het machtsmisbruik van politieke bestuurders. Zo heb ik in 2002 bij de politie aangifte gedaan van ontvoering en een poging tot doodslag door de burgemeester van Utrecht en zijn/haar advocaat-procureur mr. Frans P.J.M.Otten.
Nu wil het geval dat alle kabinetten Balkenende dit misdrijf in de doofpot gestopt hebben. Zelfs de Koningin mocht er niets van weten.Het kabinet Rutte presteert het om Ivo Opstelten, oud burgemeester van Utrecht, met dergelijke misdadige boter op het hoofd, aan te stellen als VVD minister van Veiligheid en Justitie.
Enfin, ik beperk mij tot zover met de mededeling dat een onder curatele gestelde meerderjarige persoon toestemming van de kantonrechter nodig heeft om te kunnen huwen.Art.1:38 BW.
Maar de overheid en de curator willen niet dat ik trouw en gelukkig ben. Op 20 mei 2011 heb ik mijn verzoek ingediend en nog steeds is er geen uitspraak over de toestemming. De rechtbank krijgt dus een boete te betalen vanwege laksheid of iets dergelijks. Er is op 27/10/2011 een beschikking gekomen waarin de rechter de zaak aanhoudt en mij chanteert met het dreigement mij niet-ontvankelijk te verklaren als mijn aanstaande zich niet meldt. Het was voor mij weer een aanleiding om in de pen te klimmen. Reacties kunt u plaatsen op mijn e-mail adres: amstenberge@hotmail.com
Bedankt voor het lezen en tot later.

PERSOONLIJK AANGEREIKT in enkelvoud.
1 / 3
Aan: RECHTBANK UTRECHT
Afd. BESTUUR RECHTBANK UTRECHT
t.a.v.: Mw. mr. A.van Dijk, vice-president.
cc mail: Mw. J. van der Linden, klachtencoordinator rechtbank Utrecht.
Vrouwe Justitiaplein 1. 3511 EX Utrecht.

Van: Mw. A.M.S.ten Berge
p/a: Servaasbolwerk 4 bis. 3512 NK Utrecht.

Datum: woensdag 2 november 2011
Zaakkenmerk: 773721 CU VERZ 11-8821 SL
Betreft: Klacht
Bijlage: Mail aan mijn advocaat.

Mevrouw van Dijk,

Hierbij klaag ik, Anna Maria Susanna ten Berge geb. 06/03/1944 te Utrecht over uw gedrag ter zake van het feit dat u zich opnieuw, met storende en irrelevante verzoeken tot mijn advocaat dhr. A.R. Jaarsma te Utrecht heeft gewend.
U heeft zich op 27 okt. 201, zonder mijn instemming tot mijn advocaat gericht met uw (ongemotiveerde) verzoek dat hij vóór 4 november 2011 de adresgegevens van dhr. x xxx xxx xxxx(hierna: de heer ) aan u moest doorgeven, anders werd mijn verzoek, om toestemming een huwelijk aan te gaan, door u niet- ontvankelijk verklaard.
Verder wilde u vóór 4 november 2011 van mijn advocaat weten of mijn relatie wil verschijnen op een (speciale ?) zitting in de zaak 11-8821 (?), anders werd mijn verzoek om toestemming een huwelijk aan te gaan door u niet-ontvankelijk verklaard.
Ik neem aan dat u beseft dat uw gedrag het onfatsoenlijke overstijgt ? Waarom doet u zoiets ?
Waarom bedenkt u zelf niet dat mijn advocaat niet voor dit soort klusjes een toevoeging heeft aangevraagd ? Waarom bedenkt u zelf niet, dat noch mijn advocaat, noch mijn persoon mee zouden willen werken aan de schending van de privacy tegen de heer, aan wie ik beloofd heb met hem te trouwen ?
Ik heb geen contact met de ziekelijke leugenaar curator Marie-Louise Brandt-van Heijst. Als ze belt laten we haar bellen en nemen niet op.
Enfin, ik heb mijn verantwoordelijkheid weer eens genomen en weer een reactie geschreven tegen onfatsoenlijke gedrag. De curatele, de absentie van de heer in de rechtszaal en de absentie van zijn gba gegevens vormen gezamenlijk, noch apart enig beletsel om te mogen huwen.

BIJLAGE:
Beste Rolf Jaarsma,
cc: De heer x x xxx.
U schreef mij als volgt, From: xxxxxxxxxxxxx
To: amstenberge@hotmail.com Subject: Re: klacht over geen bericht opsturen dossier en het niet beantwoorden van vragen.
Date: Fri, 28 Oct 2011 17:51:36 +0200
Bijgaand beschikking rechtbank. Graag voor 4 november de rechtbank laten weten of xxx xxxx xxxxx wil komen en adresgegevens.

REACTIE: 2 / 3
Nadat ik vanmorgen de beschikking 11-8821 SL d.d. 27/10/2011 gelezen heb en zoals u adviseerde goed op de beslissing heb gelet, reageer ik naar u en de heer als volgt.
De aanhef: Er staat geschreven: 'kantonrechter' en 'locatie Utrecht' hetgeen een directe aanwijzing (?) is voor het feit dat nu ook het rechtbankbestuur meent dat het Verzoek van 20/05/2011 onder verantwoordelijkheid van de voorzitter Sector kanton locatie Utrecht valt.
[ Opm.: Het is het gedrag van het rechtbankbestuur ten voeten uit: Stilzwijgend en tersluiks mijn klacht(en) behandelen en de fout(en) herstellen. zonder verantwoording af te leggen ]
Woonadres: Kennelijk foutief ingevuld door de sectorsecretaris van F&T als: Servaasbolwerk 4 bis te Utrecht. Het genoemde adres(p/a)is het correspondentieadres van mijn Verzoekschrift d.d. 20/05/2011. Waarom de griffier het woord: ‘Woonadres’, gebruikt ?
De procedure
1. Mevr. mr. A.van Dijk, heeft het in haar aangehouden beslissing d.d. 27 okt.2011 over een procedure. Dat kan niet. Ik heb met mijn verzoek ter zake van Art.1. 38 BW. een kantonzaak aanhangig gemaakt waarbij alleen op de stukken (bijv. de geneeskundige verklaring) en op pleiten van verzoekster en haar advocaat beslist moet / kan worden. De rechter kan/mag niet bepalen dat ik andere getuigen dan mijn advocaat oproep als getuigen.
2. De curator, noch mijn familie, noch de heer in kwestie kunnen partij of getuige zijn in deze civiele zaak. Met andere woorden: Een Art.1. 38 BW zaak kent geen procedure omdat de kantonrechter zelf 'de tegenpartij' is. De kantonrechter kan/ mag zich in het waarheidsonderzoek niet bij laten staan door de curator, de psychiater of de aanstaande echtgenoot.
3.Wat mag/kan de kantonrechter dan wel ? Zij/hij kan alleen de, voor de onder curatele stelling (hierna:ocs) verantwoordelijke rechters met name : Dhr. mr. R.W.J.van Veen, dhr. J. Sap, de verantwoordelijke officier van Justitie: Dhr. mr. van Thiel en de verantwoordelijke psychiater: dhr. R.W. Kok oproepen om te getuigen. En pas wanneer de rechter dát doet, dan pas is er sprake van terecht opgeroepen partijen in een gerechtsprocedure.
De overwegingen van de kantonrechter.
1. Mevr. mr van Dijk, rechter, stelt in haar overwegingen van 27/10/2011vast dat verzoekster een verklaring zou hebben afgelegd, waarvan de rechter dient na te gaan of verzoekster haar verklaring begrijpt. Maar welke verklaring de rechter bedoelt, dat wordt niet duidelijk. De beschikking verwijst niet naar het brondocument van de betreffende verklaring. En in de beschikking wordt de betreffende verklaring ook niet aangehaald.
2. Het probleem ter zake van de verzochte toestemming Art.1. 38 BW1. ligt zonder enige twijfel bij de rechter zelf. Want: Toentertijd (2007) zijn ter zake van het kenmerk: T2U536519 UF VERZ 07-5413 bij de sector kanton locatie Utrecht de volgende stukken nooit ingekomen:
A.) Een familieaanvraag onder curatele stelling (hierna: ocs) B.) Een gefundeerd verzoek ocs van de off. van Justitie. C.) Een medische verklaring van mijn geestelijke stoornis.
3. Het is absoluut geen taak van de rechter er op toe te zien dat er geen onberaden huwelijk wordt gesloten. Onze relatie is dan ook onberaden ? De kantonrechter wordt niet om een privé mening gevraagd. De kantonrechter moet het inmiddels (onpartijdige) oordeel, motiveren waarom het voor of tegen van de verzochte toestemming te huwen.
4. De mening van de rechter over mijn keuze van de aanstaande echtgenoot kan/ nooit als gevolg hebben dat de rechter wel of niet een algemene machtiging zou geven te huwen. Voor een algemene machtiging moet de Rechtspraak naar de wetgever. Mijn verzoek d.d. 20/05/2011 gaat over de toestemming om te huwen. Het betreffende verzoek gaat niet om een (algemene) rechterlijke machtiging om te kunnen huwen. Mijn verzoek ging over de toestemming van de kantonrechter en dat is een hemelsbreed verschil met een RM.
3 / 3
5. Vergeet de rechter soms dat het recht om te huwen in internationale verdragen is vastgelegd, aan welke bepalingen ook de Nederlandse rechter zich te houden heeft ?
6. Het is een feit dat mevr. mr. A.van Dijk in haar beschikking d.d. 27 /10/2011 toegeeft dat zij gefaald heeft. Zij geeft immers in haar overwegingen weer dat zij op de zitting 22/09/2011 niet in staat is geweest om het belang van verzoekster ter zake van haar verzoek in te kunnen schatten. Zij vraagt nog langer bedenktijd in de vorm van het aanhouden van iedere verdere beslissing.
7. Mevr. mr. A.van Dijk gaat in haar overwegingen van 27/10/2011 geheel voorbij aan het feit dat verzoekster in het belang handelt van de ambtenaar van de burgerlijke stand van de Gemeente Utrecht waar de twee aanstaande echtgenoten weggestuurd werden omdat alleen verzoekster de toestemming van het kantongerecht moest overleggen om te mogen huwen.
8. Het is gezegd: De persoon van de heer is volgens de ambtenaar van de burgerlijke stand, voor de behandeling van haar verzoek van 20/05/2011 absoluut niet relevant.
De beslissing.
1. Nogmaals: De rechter motiveert niet waarom zij de heer als getuige wil horen. De rechter motiveert niet waarom zij ruim vier weken na de zitting van 22/09/2011 de heer alsnog een oproep voor een zitting wil sturen. De rechter motiveert niet waarom zij aanstuurt op een nieuwe zitting, waarvoor verzoekster dan geen oproep zou kunnen krijgen ?
2. Het eerste verzoek van de rechter om de heer te laten getuigen is op de zitting van 22/09/2011 vriendelijk doch beslist door verzoekster afgewezen met de woorden: "Het enige dat ik u met zekerheid kan zeggen is het feit dat de heer de (onrechtmatige)curatele niet wil overnemen", of woorden van gelijke strekking.
3. Het tweede verzoek om de gba gegevens van de heer is op 27/09/2011 door mevr. S. Norbart-Jacobs contactpersoon bij de Sector Familie & Toezicht locatie Utrecht verstuurd naar advocaat Jaarsma, die van de heer geen gemachtigde is. Zou de contactpersoon daarover fout geïnformeerd zijn ? .
4. Verzoekster heeft ook dit tweede verzoek van de rechter, om de heer te laten getuigen, vriendelijk doch beslist afgewezen. Verzoekster heeft op de zitting 22/09/2011 vastgelegd dat zij met de heer overeen was gekomen om zijn persoonsgegevens naar derden toe, niet vrij te geven. Waarom wordt deze afspraak niet gerespecteerd ? Verzoekster houdt zich aan haar woord/beloftes. Daar komt bij dat verzoekster heeft uitgelegd dat de heer alleen zijn gba gegevens en het 'ja-ik-wil' alleen wil / kan / mag afgeven aan de (huwelijks)ambtenaar van de burgerlijke stand.
5. Mevr.mr. A.van Dijk, rechter en vice-president kan kennelijk niet motiveren waarom zij, de informatie van verzoekster, dat de heer de curatele niet zal / wil overnemen, niet voldoende vindt om een voor beroep vatbare beslissing te nemen .
6. De rechter bepaalt (dwingt) met zoveel woorden, in haar beslissing van 27/09/2011 dat de advocaat van verzoekster ook de gemachtigde zou zijn van de heer. Dat is absoluut niet het geval. Het plan van de rechter om de heer op te roepen is reeds door verzoekster op de zitting 22/09/2011 afgedaan als niet haalbaar. Nu beslist de rechter ruim een maand later kennelijk alsnog, dat de rechtbank niet accepteert dat de heer geen getuige wil zijn.
7. Maar de rechter heeft niets te bepalen/ te oordelen over iemand die geen getuige wil zijn. De rechter moet haar werk doen en daarbij een hoge mate van onpartijdigheid betrachten.
8. De rechter dreigt ? De rechter chanteert ? Want waarom ontvouwt zij dan in haar beschikking 27/01/2011 haar plannetje om mij niet ontvankelijk te verklaren in mijn verzoek van 20/05/2011, omdat de heer na drie verzoeken daartoe, nog steeds niet wil getuigen ?
9. Ik maak bezwaar tegen dit rechterlijk besluit van: ‘ de stok achter de deur’.

Was getekend, Anne Marie ten Berge.