maandag 15 februari 2010

Rouvoet van het CU handelt opeens zonder bepaald beginsel.

Rouvoet van de CU handelt opeens zonder bepaald beginsel.
Door: Anne Marie ten Berge. Commentaar op artikel in DePers van maandag 15 februari 2010: “De ene Rouvoet zou de andere om de oren slaan.”

Hou eens op om Balkenende IV als een crisiskabinet te benoemen. De Tweede Kamer is al jaren in een crisis en dan wordt elk kabinet een ramp. In de Tweede Kamer zitten 150 opportunisten die zonder enige scrupules het eigen belang najagen en al jaren handelen met maar één beginsel: ‘Blijf, zitten waar je zit’. De 150 pluche-zitters in de Tweede Kamer zijn de baas in het land. Die gaan hun even zovele werkplekken niet in gevaar brengen. Zij wijzen een Minister-President en twee vice-mp’s aan om hun collectieve wens; ‘de rit van vier jaar uit te zitten’, ten uitvoer te brengen en dan hebben zij hun doel bereikt. Het is een kwestie van goed kijken. De constitutionele spelers in Den Haag zijn voortdurend bezig het straatje van de ander te vegen. Niet de Nederlandse kiezers (63% opkomst) maar de Tweede Kamer en haar ministers hebben steun verleend aan de Irak-oorlog. Het kritische en waarheidsvindende rapport van de commissie Davids beschrijft de feitelijke gang van zaken van deze oorlogszuchtige steun van de Tweede Kamer. 150 Volksvertegenwoordigers zitten met nog geen 2/3 van de kiesgerechtigden stemmen op de blauwe stoelen. Het waren de eigen 150 politieke gruwelen van beleid, welke een slappe oppositie en een machtsmisbruikende coalitie, de Ministerraad van Balkenende, het dagelijks bestuur van de regering niet tegenhielden de Irak- fout in te gaan. Terecht dat Balkenende al die kritiek op zijn ploeg, zijn leiderschap en de ministeriële verantwoordelijkheden in de Irak-gate niet accepteert. Feitelijk dragen de 150 volksvertegenwoordigers in de Tweede Kamer net zoveel verantwoordelijkheid voor de Irak leugens als de ministerraad dat doet. En heel slap van Rouvoet om het principe van de politieke verantwoordelijkheid opeens heel anders te zien.
Zie voor meer politieke commentaren: www.annemarietenberge.blogspot.com

Geen opmerkingen: