woensdag 25 augustus 2010

Gewetensnood bij rijksambtenaren

Ambtenaar die vertikt moet weg. Gelezen in DePers 23-8-2010 en bij Eenvandaag op 25-8-2010
Reactie: door Anne Marie ten Berge, Utrecht 25-8-2010.

Even dacht ik: “He, wat is dat ? Moet een ambtenaar die een typefout maakt met ontslag”? Maar dat was het niet. Dyslexie had mij, ‘die zich vertikt’ laten lezen. In het artikel gaat het er simpelweg om dat er een aantal ambtenaren in het zicht van een (ongrondwettelijk) minderheidskabinet van VVD en CDA als goede klokkenluiders aan de bel trekken tegen het aanstaande machtsmisbruik van de Tweede Kamer. Ons gekozen parlement ziet twee beren, broodjes smeren terwijl alleen de blonde Beer Vrijheid bepaalt, met welke smurrie gesmeerd gaat worden.
We kennen de Wetten op de dualisering in onze volks vertegenwoordigende organen. Ook in de Tweede Kamer worden deze wetten niet nageleefd. Het politieke vlechtwerk van voor-overleg en afspraken in de Haagse achterkamer tussen parlement en ministerraad, dat monisme heet, kende onder Balkenende al gouden tijden maar vliegt nu helemaal het paradijs in dankzij het aanstaande minderheidskabinet zonder PVV ministers.
Mondjesmaat blijken er ambtenaren op gestaan te zijn, klokkenluiders in de dop, die waarschuwen dat zij het beleid van een minderheidskabinet, dat zonneklaar tot stand is gekomen in strijd met de geldende wet- en regelgeving, niet kunnen of willen uitvoeren. Volgens de verantwoordelijke plaatsvervangende minister (CDA-staatssecretaris) van Binnenlandse Zaken moeten deze ambtenaren maar met ontslag. Het verboden monisme slaat weer toe. Het hechte vlechtwerk van de Tweede Kamerfracties met het beleid van de ministerraad, dreigt met ontslag. Laat de Tweede Kamer aub zelf opstappen. Dat zou een duurzame bezuiniging opleveren.
Samenvattend kan ik stellen dat de Tweede Kamer het dus enerzijds goedkeurt dat de PVV geen ministers levert, zodat het parlement deze dan ook niet kan controleren. Anderzijds stemt de Kamer in met de plannen van twee akkoorden: Het regeerakkoord en het gedoogakkoord waarbij de hamvraag gesteld kan worden: “Wat gaat er nu gedoogd worden. Wordt er gedoogd als het beleid uitgevoerd wordt of wordt er gedoogd als het beleid juist níet uitgevoerd wordt ?
Rijksambtenaren voorzien een chaos en hebben daar geen zin in. Ambtenaren zijn niet tot loyaliteit verplicht met een minderheidskabinet dat met haar twee akkoorden in strijd handelt met de geldende wet- en regelgeving. En gelijk hebben ze. De Haagse ambtenaren acht ik dus duidelijk verstandiger dan alle ministers bij elkaar. Ambtenaren houden er kennelijk een geweten op na, en dat kan ik van die 150 Tweede Kamerleden plus de voorzitters plus de griffiers absoluut niet zeggen. Deze laatst genoemde zijn kennelijk ‘gewetenloos’ en ‘akkoordgeil’.
Lees meer over ‘vieze vuile’ politiek: www.annemarietenberge.blogspot.com

donderdag 19 augustus 2010

Brief 19-08-2010 aab

From: amstenberge@hotmail.com
To: amstenberge@hotmail.com
Subject: Brief 19-08-2010 aan de Ministerraad.
Date: Thu, 19 Aug 2010 21:08:28 +0200

Aan: De Ministerraad van het demissionaire Kabinet Balkenende IV

t.a.v.:dhr. J.P.Balkenende, demissionair MP en voorzitter
Postbus 20001
2500 AE Den Haag

Van: DEMOCRATEN
Servaasbolwerk 4. 3512 NK Utrecht. www.annemarietenberge.blogspot.com

Datum: donderdag 19 augustus 2010
Betreft: Eis van smartengeld van 60 miljoen euro.
Bijlagen: 1. De ‘grap’van Rutte, Verhagen en Wilders.14-082010
2. Spreekbeurt over 60 miljoen vergoeding. 11-12 2007.Dames/heren ministers,staatssecretarissen,

Samenvattend heb ik u op 4 juni 2009 als volgt geschreven…..
Het regeerakkoord Balkenende IV,van 2007 tussen CDA-PvdA-CU, werd gedurende 100 dagen op mandaat getoetst in straatdebatten met de kiezer. Na dit flauwe gebeuren ging het landsbestuur, met een hoop onrust, eindelijk ‘regeren’. U kreeg de zes doelen van het regeerakkoord, kosten: 7 miljard, niet gefinancierd. U krabbelde terug in uw plannenmakerij. De politiek verloor haar laatste restje daadkracht en geloofwaardigheid en toch gaf u zichzelf op verantwoordingsdag een 8+. Ach ja, u had gelijk:: ‘Niets zijn en niets lijken, is helemaal niets’.

Begin 2009 werd de economische crisis uiteindelijk ook (h)erkend in het Catshuis Zoals te verwachten was, vond u binnen de grenzen van het regeerakkoord geen oplossingen. Er volgden 100 dagen van een beschamende zwijgzaamheid. Ook de minister van economische zaken had geen oplossingen. Dan komt Wouter Bos (PvdA)met een maatregel:“De opbrengst van de verhoging van de lasten voor de burgers en bedrijven, zegge en schrijven 2,5 miljard, wordt in de noodlijdende banken en hun spaarders, gepompt. Maar nog vóór de partijcongressen van de PvdA en het CDA eind maart 2009 roet in het eten konden gooien, werd het Beesterzwaagse regeerakkoord 2007 definitief aan de wilgen gehangen.

Het CDA, de PvdA en het CU hadden in de achterkamertjes van de Tweede Kamer, met de sociale partners een ander soort akkoord gesloten. Met de bonden van werkgevers en werknemers kan geen regeerakkoord afgesloten worden.. Sociale partners zijn immers geen volksvertegenwoordigende organen in de zin van Artikel 4 van de Grondwet. Het failliet van de democratische rechtstaat was een feit. Kiezers moeten erop kunnen vertrouwen dat als een regeringscoalitie haar regeerakkoord vaarwel zegt, er nieuwe verkiezingen komen. Dit is niet gebeurd. Met alle leugens bleef u zitten en ‘regeerde’ verder.

Ook naar aanleiding van mijn aanklacht. d.d. 28 mei 2009 inzake het vuile machtsmisbruik van de rechters in Utrecht, stelde u geen openbaar onderzoek in.. Commissies genoeg maar niet voor het onrecht, dat de klokkenluider ten Berge aangedaan is.

De twee bijlagen bij deze brief moeten u duidelijk maken, dat wanneer u inderdaad een begroting ‘zonder gaten en lijken in de kast’ op wilt stellen voor het nieuwe parlementaire jaar 2010 u dan rekening dient te houden met mijn politieke waarheidsvinding over uw doofpotten. Tegelijk rekening moet houden met mijn eis d.d. 11 -12-2007 van 60 miljoen euro smartengeld vergoeding voor 11 jaren ellende als gevolg van een 0-inkomen. Politiek machtsmisbruik 2000-2010 veroorzaakt en gedoogd door de financiële beulen, onze ministers van financiën, met name Gerrit Zalm (VVD),Wouter Bos (PvdA) en Kees de Jager (CDA).Was getekend, A.M.S.(Anne Marie) ten Berge,voorzitter


1. Bijlage 19-08-2010:

De ‘grap’ van Rutte,Verhagen en Wilders.

Door Anne Marie ten Berge, voorzitter DEMOCRATEN

Het is vrijdag 13 aug. 2010. Een geluksdag voor linkshandige mensen. Een ongeluksdag voor de Rijksbegroting 2010. In DePers lees ik dat de ministerraad de begroting gaat voorbereiden welke op 21 september 2010 bij de opening van het parlementaire jaar, wordt gepresenteerd. Geen geringe opgave voor de CDA’ers Jan Peter Balkende (MP) en Jan Kees de Jager (Financiën), vooral ook omdat deze demissionaire bewindvoerders zich voorgenomen hebben om een begroting op te stellen ‘zonder gaten en lijken in de kast’. Dat gaat dus niet lukken. Deze gasten kunnen net als de rest van het kabinet geen wezenlijk onderscheid maken tussen ‘goede’ voornemens en ‘goede’ leugens. Dat de financiën van Henk, Ingrid en hun kroost, steevast naar hel en verdoemenis leiden komt door het feit dat de TK tussen 2004 en 2010 akkoord ging met het poenscheppen van de Ministerraden, zodat de begrotingstekorten niet meer in te dammen waren.

Het verweer van Bos
Op 30 september 2009, vijf maanden voordat Wouter Bos (PvdA) minister van Financiën de stekker uit de coalitie met de CDA en het CU zou trekken betoogde Bos in de TK dat het Kabinet Balkenende IV niet besluiteloos was. “Het Kabinet”, zo zei hij, “staat juist open voor revolutionaire voorstellen voor de toekomst van Nederland”. In zijn verweer leverde Bos weer kritiek, op de kritiek van de Tweede Kamer over een kabinet Balkenende IV dat daadkracht mistte. In de zienswijze van Bos zouden de 20 werkgroepen welke met voorstellen moesten komen, de beloofde revolutionaire daadkracht uitstralen waar Bos zélf zo erg content mee was. “Dus waarom de rest van Nederland dan niet”? vroeg Bos zich openlijk af. “Altijd dat gezeur”, sprak JPB met gefronste wenkbrauwen en een ontevreden pruillip.. “De 20 commissie- en/of werkgroepen die zich een jaar lang, dus van 30 september 2009 tot 1 oktober 2010 in achterkamertjes gingen buigen over de nieuwste bezuinigingen in onze sociale zekerheid, waren immers druk bezig om hun gewicht in goud ( hun salaris) waard te zijn”.

Wouter Bos preciseerde dat de ambtelijke voorstellen over een jaar, dus per oktober 2010 in een ‘open debat’ door ‘iedereen’ besproken konden worden. Fijn zeg. Wat een revolutionair idee. Waar haalde Bos het toch vandaan ? Vooral dat weidse gebaar van ‘iedereen’ van de 16 miljoen Nederlanders, dat klonk té revolutionair. Het klonk alsof Bos krankzinnig veel vertrouwen had in zijn eigen schijndemocratie.

Niet bezuinigen in crisistijd.
Omdat Bos op 30 september 2009 zeker wist dat de lopende crisis nog een jaar lang aan het spoken zou blijven zou er in deze crisistijd niet bezuinigd worden. Het land en de banken hadden nog een jaar lang dus tot 1 oktober 2010 (?) de tijd om te feesten en te beesten, want dat is goed voor de economie. Nogmaals: In crisistijd hoefde er van Bos niet bezuinigd te worden, want dat was slecht voor de economie. Volgens Bos zat er genoeg premiegeld in de WW, en de WAO spaarpot. Wie deze PvdA quatsch van Bos serieus heeft genomen, zeg het mij. U bent waarschijnlijk de enige. Bos loog óf hij verzweeg de waarheid. Een van de twee. Voor een toelichting op de waarheid neem ik u even mee terug naar april 2005.

De grijze plaag.
In 2005 riepen de Sociale Diensten, (onderdeel van de overheid): “De sociale zekerheid moet op de schop, deze wordt anders onbetaalbaar”. Onze regeringsleiders en de leden van de TK dachten anno 2005 dat de vergrijzing, de kosten van de ziekenzorg explosief zouden doen stijgen. Lezer let op: Niet de bonussen en buitenissige lonen van de bestuurlijke bovenlaag en van de directeuren zorgverzekeringen, niet de graai- en snaaicultuur aan salarissen en mooie baantjes bij politici, maar de ‘grijze plaag’ kreeg de schuld van de onbetaalbare sociale zekerheid. Terwijl degene die in 2005 de leeftijd van rond de 60+ hadden bereikt, toch bijna een halve eeuw lang, al dan niet gezamenlijk met de werkgevers, de premies voor de WW , de WAO en de AOW hadden betaald. Anders gezegd: De geboortegolf na WOII had collectief gespaard voor de mogelijkheid dat je als loonslaaf ooit zonder werk kwam te zitten of nog erger, arbeidsongeschikt zou raken. En als je dat allemaal overleefde je tóch zeker kon zijn, dat de AOW daar was op je 65ste verjaardag.

9 Miljard over:
De toenmalige (CDA) minister van sociale zaken Vermeend zei in 2001 nog: “Er zijn geen problemen met de betaalbaarheid van de WW en de WAO. Het is een goede zaak dat wij zo spaarzaam zijn geweest”. Het Uitvoeringsorgaan Werknemers Verzekeringen, (UWV,) berekende het spaargeld van de sociale verzekeringspotten in 2004 op 9 miljard euro. Dat was eigenlijk een overschot. Ieder jaar kwam er, net zoals ieder jaar daarvoor weer méér premie ín de pot .n ? t te doen. dskabinet van de TK.IN DEnemarken l van de kabinetsformatie waar VVD,CDA en de PVV dan dat er aan WW of WAO uitkeringen uít de pot gingen. Onze schatkist met sociale verzekeringsgelden zat dus in het regeringsjaar 2005 nog bomvol.. “Verzekerd van de wieg tot het graf”, sprak menig partijpoliticus vol trots over hún welvaartsstaat.


De ‘slimme duitendief’:Zalm
In 2005 kwam het lijk uit de kast. We hadden een begrotingstekort omdat Gerrit Zalm (VVD) miljarden 'geleend' had uit onze sociale verzekeringen pot met daarin de premiegelden van werknemers en werkgevers. De Staat moet deze gelden beheren en uitbetalen als werknemers 65 jaar worden en uitbetalen aan uitkeringen bij calamiteiten van werkloosheid of arbeidsongeschiktheid.Dat het overschot aan verzekeringsgelden uit 2004 in 2009 zo erg verdwenen was dat de AOW zelfs op de schop moest is het resultaat van het stiekeme poenscheppen van de kabinetten Balkenende. De begrotingstekorten groeiden. Het zou eerlijk zijn dat wat uit onze sociale verzekeringen pot ‘geleend’ werd, ook weer terug kon komen. Maar dat gebeurde niet. Althans daar werd niet over gesproken. Dat kwam niet in de krant. Het parlement keurde de gaten en de begrotingstekorten van Gerrit Zalm (VVD) en later die van Wouter Bos (PvdA) steeds maar weer goed. Vaarwel 9 miljard overschot uit 2004. Wij zijn bestolen. Als gevolg van het stiekeme 'lenen' van de kabinetten Balkenende is de sociale verzekeringen pot anno 2010 nagenoeg leeg en moeten Henk, Ingrid en de kids nog schraler gaan leven, lees: 'Overleven'. Keiharde bezuinigingen voor de armen worden bij de kabinetsformatie afgesproken door het CDA en de VVD. De PVV kijkt al gedogend, de andere kant op.

De Tweede Kamer en haar leugens:
Dat het bovenstaande zo gaat en zo gegaan is, weten alle politieke partijen van ons parlement. Maar coalities of opposities willen met de waarheid, waarom er bezuinigd 'moet' worden, niet over de brug komen. Met de miljarden bezuinigingen welke de PVV gaat 'gedogen' komen Henk, Ingrid en hun kroost weer onschuldig in de roos van de politieke schietschijf te staan. Hun ouders hebben gespaard voor de AOW van de oude dag , zodat ze niet bij de kinderen aan hoefden te kloppen. Nu moeten de kinderen weer bij hun ouders aankloppen. De sociale verzekeringen pot is leeggeroofd door de kabinetten Balkenende. Dat een en ander ook de schuld is van TK-voorzitter Gerdi Verbeet (PvdA) zal ik toelichten. Verbeet weigert samen met de TK-griffiers jaar in jaar uit, om mijn verzoeken en mijn rapporten als klokkenluider van de corrupties van de overheid op de agenda te zetten of voor een TK-commissie te brengen. Het is ook de schuld van Herman Tjeenk Willink (PvdA) en vice-President van de Raad van State. Tjeenk Willink (de onderkoning) weigert namelijk om de brieven van DEMOCRATEN aan HM de Koningin, President van de Raad van State. af te geven. Dat dit, een vorm is van majesteitschennis kan deze laatst genoemde PvdA-crimineel niet ontkennen. Recent zag ik Tjeenk Willink (PvdA) lachend met Ivo Opstelten (VVD) op een foto staan. Het waren de ‘ouwe jongens krentenbrood’ bij de vorming van een kabinet, zonder ministers van de PVV.

DePers schrijft op 13 augustus 2010: Of het demissionaire kabinet van CDA en CristenUnie op de derde dinsdag van september een begroting kan presenteren hangt af van de vorderingen aan de tafel van het minderheidskabinet VVD en CDA. Het moet niet gekker worden met het minderheidskabinet van de TK. Dat de minderheid in Denemarken de armoe weelderig laat groeien, daarom hoeven wíj nog niet zo asociaal te zijn ?

Dus vraag ik mij af meneer Sonneberg:
“Waar is de humor gebleven? Ligt het revolutionaire werk, van die 20 daadkrachtige werkgroepen van 30 september 2009 soms op straat ? Of gaat de grap van Rutte, Verhagen en Wilders over daadkrachtige lijken in de kast “?


2.Bijlage 19-08-2010

Ter gelegenheid van het HR Inside, jaarcongres van Personeelsbeleid 2007.

Thema: Accountability. 1/1
Dinsdag 11 december 2007 Beatrixgebouw te Utrecht, zaal 3.20 Aanvang 13:00 uur.
o.l.v. Gerrit Zalm, dagvoorzitter

Geachte aanwezigen,

Voorzitter, over verantwoordelijkheid gesproken: Ik ben Anne Marie ten Berge en als koploper van een meute financieel gedupeerden heb ik op enig moment, onder bijval van de betrokken insiders, gezworen dat ik u tot aan de poorten van de hel zou achtervolgen.

U hebt zich ten tijde van uw (VVD) ministerschap schandalig gedragen tegenover het Nederlandse volk. U hebt niet alleen mij maar ook honderdduizend anderen, jarenlang beroofd van het recht op een levensstandaard die hoog genoeg is voor de gezondheid en het welzijn van zichzelf en hun gezinnen.
Toen de inkomenscalamiteiten zich voordeden hebben de betreffende gedupeerden zich ingeschreven bij de CWI’s ter stede. Onder uw eindverantwoordelijkheid kregen duizenden rechthebbenden (waaronder ik) géén bijstand of een te lage WAO-uitkering. De betreffende CWI-aanvragen werden wél geregistreerd maar niet uitbehandeld. De wanhopige burgers (waaronder ik) die met boosheid hun onmacht lieten zien, werden zelfs ten onrechte voor de rechter gedaagd en eindigden als dak- en thuisloze eenlingen of gezinnen in de goot. Het aantal van 260.000 niet-verzekerden spreekt voor zichzelf. Zij hebben het geld niet om zich te verzekeren.

De enorme besparingen als gevolg van de verzamelingen niet verzilverde aanvragen bijstands- en sociale zorgwetten hebben het u, ten tijde van uw ministerschappen onder de kabinetten Kok en Balkenende, mogelijk gemaakt, met een hoop valse poeha onder de 3% EU-norm van het begrotingstekort te blijven. Alle keren dat u ‘blij’ verrast, maar o zo stiekem , wéér een ‘meevaller’ in de publiciteit bracht was dit geld kennelijk afkomstig uit de kas van de sociale premiegelden. Het was óns geld dat ú moest beheren maar dat u kennelijk voor uw eigen ministeriële doeleinden van het Volk afhandig hebt gemaakt. De Tweede Kamer deed er het zwijgen toe. Politieke macht corrumpeert en maakt slachtoffers.
U bent zo stom geweest met mij een machtsstrijd aan te gaan omtrent de IB-60 verklaringen. Dé formele bevestigingen van mijn 0-inkomen en mijn 0-vermogen over de jaren vanaf 2000 tot op heden. Als gewone burger kunt u zich niet meer beroepen op een eigen verzonnen ministeriële immuniteit voor strafbare feiten. Dus ik pak u nu aan. Zolang het onrecht is geschied en doorwerkt, blijft u verantwoordelijk voor de gevolgen. Volgens het Wetboek van Strafrecht is broodroof net als uitkeringsroof een financieel delict.

Had u vanaf het jaar 2000 wél uw macht aangewend door aan de Rijksbelastingdienst opdracht te geven , mij volgens recht en rede de nodige IB-60 verklaringen over mijn 0-inkomen en mijn 0-vermogen te verstrekken, dan had ik met deze directe bewijzen de gemeente Utrecht of de Staat der Nederlanden aan kunnen klagen voor financiële roof . Nu is dat te laat. Als minister van financiën is nu Wouter Bos (PvdA) aan de beurt zich te verantwoorden over zijn voorkennis en voortzetting van dit monsterlijk regeringsbeleid.

U mag zich schamen. U ontkende over de ruggen van duizenden crepeergevallen heen uw betrokkenheid bij de hierboven genoemde financiële fraudes U bent geen Hitler maar u lijkt sprekend op hem. U hebt net zo’n Januskop als alle andere verraders, oplichters en dictators.

Ik vorder hierbij van u een betalingsvoorschot van zestig (60) miljoen Euro. Over te maken op girorekening 2064748 t. n. v. A.M.S.ten Berge. Adres: Servaasbolwerk 4. 3512 NK te Utrecht, onder vermelding van: Fundatie van Amsberg: “De beul betaalt de schade, de schande en de smart.”Dank voor de spreektijd.

Was getekend, A.M.S.(Anne Marie) ten Berge.Afschrift o.a. naar: HMdK, de Ministerraad, het OM, de Tweede Kamer, Gemeenteraad Utrecht…

www.annemarietenberge.blogspot.com

vrijdag 13 augustus 2010

De 'grap' van Rutte, Verhagen en Wilders.

Door Anne Marie ten Berge. Voorzitter DEMOCRATEN.
Het laatst bewerkt op 14-08-2010.13:54

Vrijdag 13 aug. 2010: Een geluksdag voor linkshandige mensen. Een ongeluksdag voor de Rijksbegroting 2010. In DePers lees ik dat de ministerraad de begroting gaat voorbereiden welke op 21 september 2010 bij de opening van het parlementaire jaar wordt gepresenteerd. Geen geringe opgave voor de CDA’ers Jan Peter Balkende (MP) en Jan Kees de Jager (Financiën), vooral ook omdat deze demissionaire bewindvoerders zich voorgenomen hebben om een begroting op te stellen ‘zonder gaten en zonder lijken in de kast’. Dat gaat dus niet lukken. Deze gasten kunnen net als de rest van het kabinet geen wezenlijk onderscheid maken tussen ‘goede’ voornemens en ‘goede’ leugens. Dat de financiën van Henk,Ingrid en hun kroost steevast naar hel en verdoemenis leiden komt door het feit dat de Tweede Kamer (hierna TK) tussen 2004 en 2010 akkoord ging met het poen scheppen van de Ministerraden, zodat de begrotingstekorten niet meer in te dammen waren.
Het verweer van Bos:
Op 30 september 2009, vijf maanden voordat Wouter Bos (PvdA) minister van Financiën de stekker uit de coalitie met de CDA en het CU zou trekken betoogde Bos in de TK, dat het Kabinet Balkenende IV niet besluiteloos was. “Het Kabinet”, zo zei hij, “staat juist open voor revolutionaire voorstellen voor de toekomst van Nederland”. In zijn verweer leverde Bos weer kritiek, op de kritiek van de Tweede Kamer over een kabinet Balkenende IV dat daadkracht miste. In de zienswijze van Bos zouden 20 werkgroepen welke met voorstellen moesten komen, de beloofde revolutionaire daadkracht uitstralen waar Bos zélf zo erg content mee was. “Dus waarom de rest van Nederland dan niet”? vroeg Bos zich openlijk af. “Altijd dat gezeur”, sprak JPB, daarna met gefronste wenkbrauwen en een ontevreden pruillip. “De 20 commissie- en/of werkgroepen die zich een jaar lang, dus van 30 september 2009 tot 1 oktober 2010 in achterkamertjes gingen buigen over de nieuwste bezuinigingen in onze sociale zekerheid, waren immers druk bezig om hun gewicht in goud (hun salaris) waard te zijn”. Wouter Bos preciseerde dat de ambtelijke voorstellen over een jaar, dus per 1 oktober 2010 in een ‘open debat’ door ‘iedereen’ besproken konden worden. Fijn zeg. Wat een revolutionair idee. Waar haalde Bos het toch vandaan ? Vooral dat weidse gebaar van ‘iedereen’ van de 16 miljoen Nederlanders, dat klonk té revolutionair. Het klonk alsof Bos krankzinnig veel vertrouwen had in zijn eigen schijndemocratie.
Niet bezuinigen in crisistijd:
Omdat Bos op 30 september 2009 zeker wist dat de lopende crisis nog een jaar lang aan het spoken zou blijven, zou er in deze crisistijd niet bezuinigd worden. Het land en de banken hadden nog een jaar lang, dus tot 1 oktober 2010 de tijd om te feesten en te beesten, want dat is goed voor de economie.
Nogmaals:
In crisistijd hoefde er van Bos niet bezuinigd te worden,want dat was slecht voor de economie. Volgens Bos zat er anno 2009 genoeg premiegeld in de WW en de WAO spaarpot. Wie deze PvdA quatsch van Bos serieus heeft genomen, zeg het mij. U bent waarschijnlijk de enige. Bos loog óf hij verzweeg de waarheid. Een van de twee. Voor een toelichting op de waarheid neem ik u even mee terug naar april 2005.
De grijze plaag:
In 2005 riepen de Sociale Diensten,(onderdeel van de overheid):“De sociale zekerheid moet op de schop, deze wordt anders onbetaalbaar”. Onze regeringsleiders en de leden van de TK dachten anno 2005 dat de vergrijzing, de kosten van de ziekenzorg explosief zou doen stijgen.
Lezer,let aub goed op:
Niet de bonussen en buitenissige lonen van de bestuurlijke bovenlaag en van de directeuren zorgverzekeringen,woningcoöperaties, zorginstellingen, scholen enz. Niet de graai- en snaaicultuur aan salarissen en mooie baantjes bij politici, maar de ‘grijze plaag’ kreeg de schuld van de onbetaalbare sociale zekerheid. Terwijl degenen, die in 2005 de leeftijd van rond de 60+ hadden bereikt,toch bijna een halve eeuw lang al dan niet gezamenlijk met de werkgevers, de premies voor de WW , de WAO en de AOW hadden betaald.
Anders gezegd:
De geboortegolf na WO II had collectief gespaard voor de mogelijkheid dat je als loonslaaf ooit zonder werk kwam te zitten of nog erger, arbeidsongeschikt zou raken en als je dat allemaal overleefde, je tóch zeker kon zijn, dat de AOW op je 65ste verjaardag gewoon voor je klaar lag.
9 Miljard over:
De toenmalige (CDA) minister van sociale zaken Vermeend zei in 2001 nog: “Er zijn geen problemen met de betaalbaarheid van de WW en de WAO. Het is een goede zaak dat wij zo spaarzaam zijn geweest”. Het Uitvoeringsorgaan Werknemers Verzekeringen, (UWV) berekende het spaargeld in onze pot van sociale verzekeringen in 2004 op 9 miljard EURO. Dat was eigenlijk een overschot. Ieder jaar kwam er, net zoals ieder jaar daarvoor weer méér premie ín de pot dan dat er aan WW of WAO uitkeringen uít de pot gingen. Onze schatkist met sociale verzekeringsgelden zat dus in het regeringsjaar 2005 nog bomvol. “Verzekerd van de wieg tot het graf”, sprak menig partijpoliticus vol trots over hún welvaartsstaat.
De slimme duitendief Zalm:
In 2005 kwam het lijk uit de kast. We hadden een begrotingstekort omdat Gerrit Zalm (VVD) miljarden 'geleend' had uit onze sociale verzekeringen pot met daarin de premiegelden van werknemers en werkgevers. De Staat moet deze gelden beheren en uitbetalen als werknemers 65 jaar worden én uitbetalen aan uitkeringen bij calamiteiten van werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Dat het overschot aan verzekeringsgelden uit 2004, in 2009 zo erg verdwenen was dat de AOW zelfs op de schop moest is het resultaat van het stiekeme poen scheppen van de kabinetten Balkenende, zodat de begrotingstekorten groeiden en groeiden. Het zou eerlijk zijn, dat het premiegeld, dat uit onze sociale verzekeringen pot ‘geleend’ was geworden, ook weer terug kon komen. Maar dat gebeurde niet. Althans daar werd niet over gesproken. Dat kwam niet in de krant. Het parlement keurde de gaten en de begrotingstekorten van Gerrit Zalm (VVD) en later die van Wouter Bos (PvdA) steeds maar weer goed. Vaarwel 9 miljard overschot uit 2004.
Wij zijn bestolen:
Als gevolg van het stiekeme 'lenen' van de kabinetten Balkenende is de sociale verzekeringen pot anno 2010 nagenoeg leeg en moeten Henk, Ingrid en de kids nog schraler gaan leven, lees: 'Overleven'. Keiharde bezuinigingen worden bij de kabinetsformatie 2010 door het CDA en de VVD afgesproken met de asociale bedoeling om de kwetsbare groepen en armen te treffen. De PVV kijkt al gedogend, de andere kant op.De TK leest mijn waarschuwingen maar zwijgt. Waarom eigenlijk ?
De Tweede Kamer en haar leugens:
Dat het bovenstaande zo gaat en zo gegaan is, weten alle politieke partijen van ons parlement. De Duitse en Nederlandse economieën trekken aan. Maar coalities of opposities willen met de waarheid, waarom er nu bezuinigd 'moet' worden niet over de brug komen. Bezuinigen stonden immers in alle verkiezingsprogramma's voor de TK-verkiezingen van 9 juni 2010. Met de 18 miljard aan bezuinigingen, welke de PVV gaat 'gedogen' komen Henk,Ingrid en hun kroost weer onschuldig in de roos van de politieke schietschijf te staan. Hun ouders hebben gespaard voor de AOW, voor hun oude dag zodat ze niet bij de kinderen aan hoefden te kloppen. Nu moeten de kinderen weer bij hun ouders aankloppen. De sociale verzekeringen pot immers is door de kabinetten Balkenende leeggeroofd.
Helemaal geen AOW:
Ik schijn een van de eersten te zijn die helemaal geen AOW meer heeft gekregen. Dit geld is door een legitimatie fraude, welke door het OM 'gedoogd' wordt naar derden gesluisd. Wel op mijn naam, maar dan met een ander adres en met een ander bankrekening nummer, zodat ik er niet bij kan. Natuurlijk heb ik de Regering aangeklaagd. Waarom denken jullie dat Wilders uiteindelijk geen ministers wil leveren ? Ik heb de Staat voor 60 miljoen aansprakelijk gesteld. Als lijk in de kast heb ik niets te verliezen.
De schuld van Gerdi Verbeet:
Dat een en ander ook de schuld is van TK-voorzitter Gerdi Verbeet (PvdA) zal ik toelichten. Verbeet weigert jaar in jaar uit, samen met de TK-griffiers om mijn verzoeken en mijn rapporten als klokkenluider van de corrupties van de overheden en de gemeenteraden op de agenda te zetten of voor een TK-commissie te brengen. Afgelopen juni 2010 pleitte ik bij de TK en de Raad van State er zorg voor te dragen dat er in de TK een onpartijdige TK-voorzitter benoemd kon worden. Art. 61 van de grondwet waarin de kamers uit hun leden een voorzitter benoemen is al jaren in strijd met Art 3 van de grondwet waarin staat dat alle Nederlanders op gelijke voet in openbare dienst benoembaar zijn. Ook Herman Tjeenk Willink(PvdA), vice-President van de Raad van State, draagt schuld aan het rondstrooien van leugens over de vorming van een minderheidskabinet met gedoogsteun van maar één partij uit de TK. Tjeenk Willink (de onderkoning) weigert namelijk om de brieven van DEMOCRATEN aan HM de Koningin, zij is de President van de Raad van State, af te geven. Dat dit, een vorm is van verduistering en van majesteitsschennis kan deze laatst genoemde PvdA-crimineel niet ontkennen. Recent zag ik in de krant dat Tjeenk Willink (PvdA) en Ivo Opstelten (VVD) als ‘ouwe jongens krentenbrood’ gezamenlijk op een foto staan. Ze waren kennelijk in hun nopjes met de vorming van Rutte I. Herman en Ivo moesten zeker lachen om de grap van Rutte, Verhagen en Wilders: 'Ha,ha,ha, wat een mop, er komt een kabinet zonder ministers van de PVV'. Tjeenk Willink en Opstelten horen, net als de media dat hoort te weten, dat een minderheidskabinet van VVD en CDA met een regeerakkoord door de TK goed gekeurd en de PVV met een gedoogakkoord door de TK goedgekeurd, onrechtmatig is. De Wet op het Dualisme wordt bij deze constructie met voeten getreden.
DePers schrijft op 13 augustus 2010:
Of het demissionaire kabinet van CDA en CristenUnie op de derde dinsdag van september een begroting kan presenteren hangt af van de vorderingen aan de tafel van het minderheidskabinet VVD en CDA. Het moet niet gekker worden met het demissionaire kabinet dat gecontroleerd hoort te worden door de TK. Dat de minderheid in Denemarken de armoe weelderig laat groeien, daarom hoeven wíj nog niet zo asociaal te zijn ? In Denemarken hebben ze geen Wet op het Dualisme.
"Dus vraag ik mij af meneer Sonneberg":
“Waar is de humor gebleven? Ligt het revolutionaire werk, van die 20 daadkrachtige commissie- en werkgroepen van 30 september 2009 soms op straat ? Of gaat de grap van Rutte, Verhagen en Wilders over de grote gaten in de begroting van 2010 en de daadkrachtige lijken in de kast"?

donderdag 12 augustus 2010

Soap bij zorgverzekaar Menzis.

Door Anne Marie ten Berge. 12 augustus 2010.
Op 07 en 08 augustus 2010 schreef ik al het een en ander over Menzis en Agis. Maar ik ben de Tweede Kamer niet. Ik gedoog niets, niets helemaal niets. Lees de nieuwste brief welke ik richting Menzis gestuurd heb.

Aan: Menzis, zorgverzekeraar 1/2
t.a.v. Roger van Boxtel, (D66) voorzitter Raad van Bestuur.
p/a: : Antwoordnummer 87. 7500 WB Enschede.

Van: A.M.S.ten Berge, Servaasbolwerk 4. 3512 NK Utrecht.

Datum: donderdag 12 augustus 2010.
Verz.nr. 1004505086 Geb. datum 06-03-1944
Betreft: Mijn (derde) verzoek om de stukken.
Bijlagen: 1. afschrift van brief 04-05-2010
2. afschrift van aangifte 04-03-2010 tegen Agis bestuur.

Meneer van Boxtel,

Op 5 augustus 2010 heb ik bij u, een herhaald verzoek ingediend om de stukken van mijn verzekeringsdossier waarin mijn naam genoemd wordt, aan mij op te sturen. Dat is nog steeds niet gebeurd. Kennelijk is er sprake van verduistering van de stukken uwerzijds.

Sigrid IJsselstein van de afdeling polissen heeft mondeling de ontvangst bevestigd van mijn brieven aan u. Het karakteriseert uw zakelijke houding van hooghartigheid dat u niet even zelf de moeite neemt het woord te voeren of mij de stukken op te sturen. Dat u besloten heeft mij met terugwerkende kracht uit mijn ziekteverzekering te zetten heeft u kennelijk niet op papier durven zetten. Dus daarom heeft uw besluit geen bewijskracht. U zult toch iets anders moeten verzinnen om mij dwars te zitten.

Knoop goed in uw oren: Ik ben en blijf bij Menzis verzekerd totdat een uitspraak van een rechter het tegendeel beweert. Vandaag of morgen moet ik naar de tandarts. Word ik aan mijn kunstheup geopereerd en moet ik revalideren. Vanwege uw idioterie en contractbreuk zal ik bij voorbaat eerst alle declaraties opvragen, om ze persoonlijk bij u te declareren. En stuur de declaraties niet achter mijn rug om naar andere zorgverzekeraars want dat mag niet.

Er is mij verteld dat u zonder mijn toestemming en zonder mijn medeweten mijn persoonsgegevens heeft gebruikt om contact te kunnen leggen met de verdachte Agis en het verdachte bewindvoerderskantoor te Vortum-Mullem. Verder is mij verteld dat er in verband met deze contacten verslagen zijn gemaakt en stukken zijn uitgewisseld waarbij Mevr. IJsselstein onder andere, een rechterlijk vonnis heeft gezien over mijn ondercuratelestelling. Ook hierover wens ik geïnformeerd te worden. Er bestaan namelijk drie (3) vonnissen van mijn ondercuratelestelling. Ik heb alle recht precies te weten welk van de valse vonnissen nu weer is misbruikt. Ook valse vonnissen horen uitgevoerd te worden maar dat wordt moeilijk als ten tijde van de aanvraag (10 mei 2007) en de uitspraak (25 sept. 2007) van de ondercuratelestelling, de aanstaande curator niet uit de kast kan komen vanwege zijn overlijden en zulks niet gemeld wordt bij de rechter, omdat mijn persoon ook niet bij het betreffende bewindvoerderskantoor was ingeschreven. Op het bovenstaande verhaal ligt mijn copyright. Ik mag het verkopen aan de soapschrijver die het meeste biedt.

De conclusie welke ik na bovenstaande overwegingen moet trekken luidt als volgt: Menzis is vanwege een zakelijk eigenbelang in hoge mate onzorgvuldig omgegaan met mijn persoonsgegevens. Er is sprake van een grove schending van mijn recht op privacy. Er is onder
2 / 2
andere sprake van verduistering dossier, polis, betalingen en overige fraude waaronder een identiteitsfraude bij het opzeggen van de verzekering die ik ben aangegaan.

Let wel: Ik zal overigens de kosten van uw contacten met het betreffende kantoor, welke op mijn naam gedeclareerd worden bij de kantonrechter, op enig moment bij u terug vorderen. De verwachting is dat het kantoor anno 2010 een uurtarief van € 62,00 zal rekenen. Is zo op te vragen bij de PBI.

Verder merk ik op dat ik zelfstandig ondernemer ben met een eenmanszaak. Mijn schoorsteen moet ook roken. Mijn uurtarief 2010 bedraagt € 60,00 inclusief. Als ik mij in werktijd bezig moet houden met de idioterie van u als zorgverzekeraar verdien ik niets. Trouwens ik heb met mijn uitgever afgesproken dat ik, zakelijke uren met derden, waarbij mij het schrijven onmogelijk wordt gemaakt, ook bij deze derden in rekening zal brengen.
Maak uw borst maar nat. U verdient meer dan de Balkenende norm en dan zal ik niets mogen verdienen ? U had gewoon de bepalingen van de polis moeten uitvoeren en met mijn premie achterstanden naar de rechter moeten stappen zoals u bij anderen met achterstanden ook doet. Ik weet heus wel waar Abraham de mosterd vandaan haalt.

Rest mij u hierbij het afschrift van een brief van 04-05-2010, van het betreffende bewindvoerderskantoor (het zaaknummer kanton is wijselijk weggelaten) te sturen. Dus ik weet echt niet met welk verzoek het Brabantse kantoor zich nu weer tot de griffier van Eckeveld heeft gewend. Er loopt een rechtzaak in Amsterdam tegen de ondercuratele stelling maar daar wil dat kantoor niets van weten. Ze kunnen ha,ha, moeilijk de werkzaamheden declareren om onder een schade-, schande- en smartegeldvergoeding uit te komen.

U kunt het zelf waarnemen: De curator ondertekent valselijk als bewindvoerder en zwijgt over het betalen van een ziekteverzekering. En ofschoon derden niet in je rechten mogen treden heeft de curator / bewindvoerder/ mediator of een van mijn zussen wel degelijk op mijn naam en op hun adres in 2008 een verzekering, mijn AOW en mijn ABOP en een aparte bankrekening aangevraagd met mijn nieuwe (1 juli 2008) paspoort waarvan de burgemeester van Utrecht niet ontkent dat hij dit paspoort onrechtmatig aan derden heeft gegeven toen ik in het ziekenhuis lag. Pas vorig jaar juli 2009 kreeg ik mijn eigen paspoort weer terug van de burgemeester. Helaas is het een bewijsstuk in een strafzaak en moet ik het van de politie in de kluis laten liggen.

Dat een gewaarschuwd man voor twee telt is niet aan u besteed. Ik stuur u hierbij een afschrift van mijn aangifte d.d 04-03-2009 van verduistering van dossier tegen Agis. Alles in de hoop dat u weer op het rechte pad van een eerlijke zorgverzekeraar zal terug keren.

Utrecht, 12 augustus 2010

Was getekend, Anne Marie ten Berge

De marechaussee moet blijven en ministers arresteren

Door: Anne Marie ten Berge.12 augustus 010.
De marechaussee werkt bij defensie. Dat is een ministerie dat de Staat der Nederlanden van vuile smetten vrij moet houden. Maar wie pakt de minister aan die fraude, valsheid in geschrifte en een vorm van oplichterij pleegt door bijvoorbeeld uit onze pot van sociaal verzekeringsgeld steeds poen overhevelt naar de staatsbegroting? Zalm (VVD)heeft bijvoorbeeld miljarden premiegeld van werkgevers en werknemers weggesluisd om onder de 3% van het Europese begrotingstekort uit te komen. Dat vindt de Tweede Kamer gewoon goed.
Wij maar sparen, voor als er wat gebeurd met ons werk of onze gezondheid en de ministers van financiën (VVD en PvdA) maar poen scheppen uit onze sociale verzekeringen pot. Dat is uit de hand gelopen en nu is het crisis. Nu moet er zoveel bezuinigd worden, dat de bijstand uitgekleed en de AOW-65 afgeschaft gaan worden. Wij hebben recht op een deugdelijk landsbestuur. En dat krijgen we niet omdat de ene leugen op de ander volgt.
Nu moet de marechaussee weer wegbezuinigd worden. Maar wie arresteert de procureurs-generaal die deel uit maken van het College van Procureurs- Generaal in Den Haag vanwege corruptie, schending van de mensenrechten, valsheid in onderzoek en het voorliegen van rechters ?
Ik heb tegen Harm Brouwer en Van Nimwegen aangifte gedaan van medewerking en voorkennis bij valsheid in geschrifte, medewerking bij identificatie fraude, laster, oplichterij en diefstal van mijn paspoort. Het meehelpen van de instanties en de rechters bij het verduisteren van mijn uitkering, mijn postbank tegoeden en de gelden van mijn AOW en mijn ABP pensioen.
Ik heb vanaf 10 januari 2000 (11 jaar) geen inkomen. Dat is de schuld van de Tweede Kamer die geen enquête wil houden over een minister, die het OM zó aanstuurt, dat de strafbare feiten van de overheidsinstanties, de rechters en het parlement vooral niet boven water gehaald mogen worden. De minister is medeplichtig aan de gemelde overheids corrupties. Zo simpel is het.
Eerst Piet Hein Donner (CDA) en nu ook Ernst Hirsch Ballin (CDA) wensen net als de Tweede Kamer, niets te willen weten van de ambtelijke fraudes, de poging tot doodslag door de burgemeester van Utrecht tegen de klokkenluider ten Berge uit die woonplaats. Waarom denken jullie eigenlijk dat Wilders geen ministers wil leveren en de VVD en het CDA dat goed vinden ? Ja precies, de PVV gaat het minderheidskabinet gedogen in haar beleid, dat gebaseerd is op de onderliggende strafbare feiten van de kabinetten Balkenende. Ook de Tweede Kamer wil bereiken dat alles in de doofpot blijft. Ik pas daarvoor. Wie gaat dit nog meer niet goed vinden ?
lees meer: www. annemarietenberge.blogspot.com

maandag 9 augustus 2010

Geen deugdelijkheid van landsbestuur.

Geen deugdelijkheid van landsbestuur.
Door : Anne Marie ten Berge. 09-08-2010
Op 08-08-2010 publiceerde DePers een peiling van de Maurice de Hond als volgt:
Een nipte meerderheid van de kiezers, 52 procent, hoopt dat de onderhandelingen over het minderheidskabinet van VVD en CDA met gedoogsteun van PVV zullen slagen. Dat blijkt uit een zondag gepubliceerde peiling van Maurice de Hond. En verder: De peiling van De Hond is via internet gehouden onder drieduizend kiezers, uit een steekproef onder ruim 40.000 personen die zich ooit voor zijn panel hebben aangemeld. De peildagen zijn vrijdag en zaterdag.
Nu lijken de steekproeven van De Hond in niets op een panel, maar goed je kunt niet op elk dier zout leggen. De peilingen van de Hond zijn meestal wel aardig om met grote vraagtekens te lezen maar nu werd het mij te gortig.
Beste lezers, niets te danken, graag gedaan. Ik heb als volgt gereageerd en hoop van harte dat mijn reactie tot denken aanzet.
Reageer Door: Anne Marie ten Berge, 09 aug 2010 10:03
Maurice de Hond moet niet zo raar doen. Hij zegt dat hij altijd 40.000 peilingen verricht. Waarom nu ineens maar 3.000 meningen opgevraagd? Hoe garandeert Maurice de kwaliteit van deze steekproef? En hoe weet hij dat deze kiezers niet iets bij elkaar fantaseren over hun stemgedrag ? En hoe weet de Hond dat deze kiezers niet per volmacht hebben laten stemmen ? Er was een opkomst percentage van 77%. Wat is er nu zo belangrijk aan om 3000 inter-netters te bevragen of dat zij hopen dat er een gedoog parlement komt? Ja, dat de schoorsteen van de familie blijft roken, dat lijkt mij voor De Hondjes inderdaad belangrijk, maar voor Nederland? Want daar gaat het om ? 77% van de kiezers hebben op een meerderheidscoalitie gestemd. En nu gaat de meerderheid in de Tweede Kamer een minderheid gedogen. En ik weet niet of Maurice en die 3000 rare geesten het weten, maar gedogen betekent in ons taal gebruik:1 (lijden, wederwaardigheden, onheilen, rampen, moeilijke omstandigheden enz,) verduren, met lijdzaamheid verdragen, zich laten welgevallen.2. Zich niet verzetten,dulden door de vingers zien, het tegenovergestelde van verhinderen of tegengaan.
Ik verwijs de lezer hierbij naar art 43 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden dat zegt:1. Elk der landen draagt zorg voor de verwezenlijking van de fundamentele menselijke rechten en vrijheden, de rechtszekerheid en de deugdelijkheid van bestuur. Ik kan Nederland op een briefje geven dat wanneer ons parlement een ministerraad gedoogt waarin geen ministers van de PVV zitten, dat dan alleen de ondeugdelijkheid van bestuur gewaarborgd is. lees meer:www.annemarietenberge.blogspot.com ,

zondag 8 augustus 2010

Beantwoorden reactie op bericht: Agis en Menzis worden door de TK geholpen met sjoemelen, d.d. 07-08-2010.

Aan Ben Van Herwijnen
Van: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com)
Verzonden: zondag 8 augustus 2010 12:08:35
Aan: Ben Van Herwijnen (republikeinen@tele2.nl)
Beste Ben van Herwijnen,
bedankt voor je reactie. Maar ik kan (formeel) niet vinden wat je bedoelt te zeggen. Wel art 74 lid 1 opengeslagen. Ik citeer: De koning is de voorzitter van de Raad van State. En onder lid 2: De leden van de Raad worden bij koninklijk besluit benoemd, verder niets.
De Raad van State is het hoogste adviesorgaan. De Raad wordt over wetsvoorstellen gehoord, moet zich uitspreken bij geschillen waar de Koning moet beslissen. De Raad doet uitspraak in geschillen van bestuur. Je weet dat Voorzitters gewoonlijk vergaderingen voorzitten. Dat kan een beperkte bevoegdheid zijn. Soms is een voorzitter met volledige bevoegdheid ook president. Zo heb je bijvoorbeeld dat de voorzitter van het bestuur van een rechtbank ook President van die rechtbank is. Vervangende voorzitters worden ook wel vice-president genoemd.
De Koningin is bevoegd een vice-voorzitter (een vice-president) van de Raad van State te benoemen. En dat is nu de onmogelijke Herman Tjeenk Willink (PvdA). Vandaar dat hij ook wel 'onderkoning' van Nederland genoemd wordt omdat de Koningin niet gekritiseerd kan worden.
Volgens mij opent de Koningin het Parlementaire jaar op de derde dinsdag in september in tegenwoordigheid van de Tweede Kamer, haar ministers en de staatssecretarissen en vertelt zij dan wat haar Regering het nieuwe jaar van plan is.
Ik herhaal de stelling dat de Tweede Kamer de baas is in Nederland. Die 150 leden moeten de ministers van de regering van de Koning controleren. Maar als de leden dat niet doen omdat er een partijdige voorzitter Gerdi Verbeet (PvdA) (uit hun midden) is aangewezen, dan komt van het controleren ook niets terecht. Want een voorzitter is weer de baas over de agenda.
Bijvoorbeeld: Omdat de voorzitter van de Tweede Kamer geen controleer punten voor de ministers op de agenda van de Tweede Kamer zet heeft dit als direct gevolg gehad, dat het wit gebefte geboefte aan rechters, die op de aanklachten van een falend OM, onschuldige mensen voor jaren de bak in laten draaien, gewoon blijven zitten en door kunnen knoeien. De minister van Justitie Hirsch Balin (CDA) droeg de eindverantwoordelijkheid. Hij stapte niet op, dat hoefde niet van de Tweede Kamer. Maar minister Hirsch Balin hoefde van de Tweede Kamer ook niet de falende rechters en officieren van justitie bij de Koning voor ontslag voor te dragen. Volgens mij deugt de Tweede Kamer voor geen meter. Misschien bezitten ze aandelen in de branche van de gevangenissen ?
Is het je wel eens opgevallen dat de Tweede Kamer bijna nooit het ontslag van de eigen minister eist ?
Heel zelden stapt een minister uit zichzelf op, zoals Donner van Justitie toentertijd na die brand in het detentiecentrum voor asielzoekers. Maar hij kwam weer terug als minister van sociale zaken om de AOW af te schaffen en te gaan bezuinigen op de sociale zekerheid.
Ik heb nog tig-aanwijzingen waaruit aannemelijk gemaakt kan worden dat de Tweede Kamer zich als een corrupte organisatie gedragen heeft. De Tweede Kamer is corrupt maar niet gek. Die gaan hun eigen ministers niet aan de tand voelen in kwesties waarbij het hele land zegt: "Oprotten met die gek van een minister die er een potje van maakt".
De kiezers kunnen zich alleen afzetten tegen politici als er gestemd kan worden Dus we kiezen voor Wilders omdat de fractieleiders van de Tweede Kamer deze gast ook niet zien zitten. Wilders nam immers geen blad voor zijn mond en kritiseerde de MP en de ministers waar hij maar kon.
Maar Wilders is ook niet gek. De PVV gaat aan het Kabinet Rutte I geen ministers leveren die door de Tweede Kamer gecontroleerd kunnen worden en die afgerekend kunnen worden op de fouten die vorige ministers gemaakt hebben. Het is net een grote soap daar bij de Tweede Kamer, de baas in Nederland. Ik heb ze daar al wel vaker op aangesproken.
Er zal in ons land nooit een deugdelijk bestuur komen, terwijl de Tweede Kamer volgens art 43 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden daar wel voor verantwoordelijk is.
Het is best wel boeiend om alle vieze vuile politieke spelletjes te kunnen doorgronden en ze op het net, in het openbaar te brengen.
Ik begrijp uit je site dat je van de Republikeinse Moderne Partij bent. Ik zal deze site bij gelegenheid eens openen.
Weet je wat ik geen gek idee vind?
Dat alle politici lid worden van twee verenigingen: DEMOCRATEN of LIBERALEN (REPUBLIKEINEN).
Om dergelijke veranderingen, welke ons land weer bestuurbaar en democratisch kunnen maken door te kunnen voeren, heb je in de Tweede Kamer een eerlijke, onpartijdige voorzitter nodig die voorstellen doet om onder andere art. 43 van het Statuut op de agenda te zetten. Niet om het af te schaffen maar om te bekennen dat de Tweede Kamer en hun ministers de mensenrechten vertrapt hebben.
Ik vond het leuk te reageren op je reactie op mijn bericht van 7 aug.2010 dat de Tweede Kamer Agis en Menzis meehelpt met sjoemelen. Omdat de Tweede Kamer en de Raad van State de informaties van DEMOCRATEN niet wil agenderen, de betrokken ministers niet wil controleren en de Koningin niet wil informeren worden onze rechten, vrijheden, rechtszekerheid en deugdelijkheid van bestuur niet gewaarborgd door het Koninkrijk. ( Zie art 43 van het Statuut)
In de kern van de zaak verwijt DEMOCRATEN, waar ik de voorzitter van ben, aan de Tweede Kamer en aan de Raad van State dat zij al jaren lang het Statuut van het Koninkrijk aan de laarzen lappen en dat hun duur gezworen eden om respect voor de burger te tonen, niets voorstellen.
Er zijn meer reactie op het betreffende bericht binnen gekomen. Ik hoop dat ieder er vrede mee heeft dat ik alleen jouw reactie publiceerde en daar op reageerde. Laat je nog wat van je horen ?
Met vriendelijke groet, Anne Marie ten Berge

www.annemarietenberge.blogspot.com

Date: Sat, 7 Aug 2010 06:15:32 -0700
From: republikeinen@tele2.nl
To: amstenberge@hotmail.com
Subject: [Anne Marie ten Berge] Nieuwe opmerking over Agis en Menzis worden door de Tweede Kamer met sjo....

Ben Van Herwijnen heeft een nieuwe reactie op uw bericht "Agis en Menzis worden door de Tweede Kamer met sjo..." achtergelaten:

Mevrouw Ten Berge, kijk ook eens naar Art. 74 lid 1 1e zin van onze grondwet. mevr. van Oranje Nassau moet wekelijks de RvS voorzitten, doch doet dit voor de show slechts op 1 dag per jaar.
regelrecht plichtsverzuim tegen de Grondwet, afzetten!
http://www.republikeinen.org
de Republikeinse Moderne Partij

Deze reactie publiceren.

Deze reactie weigeren.

Reacties voor deze blog moderaten.

Geplaatst door Ben Van Herwijnen op Anne Marie ten Berge op 7 augustus 2010 15:15

zaterdag 7 augustus 2010

Agis en Menzis worden door de Tweede Kamer met sjoemelen geholpen.

Door Anne Marie ten Berge., voorzitter DEMOCRATEN Utrecht 07-08-2010.12:28 uur.
De Tweede Kamer is de baas in Nederland. Anno 2004 hebben de leden de Grondwet gewijzigd. Maar Artikel 61, waarin bepaald wordt dat de Kamers der Staten-Generaal uit haar leden voorzitters benoemen, is in strijd met de Grondrechten van iedere Nederlander. Immers, Art 3. van de Grondwet luidt: 'Alle Nederlanders zijn op gelijke voet in openbare dienst benoembaar'.
Het is tevens een onbetrouwbaar signaal van Herman Tjeenk Willink ( PvdA) vice-president van de Raad van State dat hij niet wil ingaan op de inhoud van mijn klaagschriften, welke ik ook over dit onderwerp stuurde, aan HM de Koningin, voorzitter van de Raad van State. Tjeenk Willink maakt zich kennelijk schuldig aan het verduisteren van brieven.
Ik breng het bovenstaande naar voren omdat al mijn berichten over wantoestanden in de Eerste en Tweede Kamer, over het gesjoemel met het regeerakkoord van 2007 door Balkenende IV, ook door de voorzitters van de Kamers verduisterd worden. Althans wanneer ik mij tot de Tweede Kamer richt met een verzoek krijg ik van de griffier der Tweede Kamer een bevestiging van ontvangst gestuurd tesamen met de bevestiging dat de inhoud niet behandeld wordt door de Tweede Kamer.
Al het bovenstaande moet blijkbaar gebeurd zijn met een VOC-mentaliteit van: Straf de Armen’. Er worden besluiten genomen in het belang van de privatisering van de maatschappelijke dienstverlening en in het belang van ‘Ondernemend Nederland’.Welke belangen indruisen tegen de geld- en zorgbelangen van Henk en Ingrid en hun kroost. In ons taalgebruik staat corrupt voor: bedorven, slecht, omkoopbaar en omgekocht. Als klokkenluider van alle corrumperende politici, heb ik vanaf Januari 2000, steeds mijn verantwoordelijkheid genomen en aan de bel getrokken.
Zonder aangetekend bezwaar van de kant van Agis en Menzis publiceer ik hierbij twee van mijn brieven aan genoemde zorgverzekeraars als volgt.
----------------------------------------------
BRIEF aan AGIS
Aantekenen met handtekening retour.
Aan: AGIS, zorgverzekeringen
t.a.v. Ing.Rob A.Adolfsen MBA, Voorzitter Raad van Bestuur.
Postbus 19. 3800 HA Amersfoort.
Van: mevr. A.M.S.ten Berge.
Servaasbolwerk 4. 3512 NK Utrecht.
Datum: 10 januari 2009
Onderwerp: AGIS, criminele organisatie.

Meneer Adolfsen,
Hierbij wend ik mij tot u met de volgende feiten.
Op enig moment ontving ik van Dieneke Mandema, directeur Commercie te Amersfoort, een brief: Datum: December 2008. Onderwerp: Uw nieuwe klantenpas.
Op 28 december 2008 schreef ik echter aan Dieneke Mandema, ik citeer in cursief, het volgende: Geachte mevrouw Mandema, Na enige adviezen van uw medewerkers heb ik hierbij besloten de originele brief met de persoonlijke klantenpas aan u retour te sturen / Aan de orde is een nooit door mij aangevraagde zorgverzekering. / Dat betekent dat iemand anders dan ikzelf, kennelijk misbruik heeft gemaakt van mijn persoonsgegevens, van mijn handtekening en/of aan u een valse machtiging heeft overlegd. / Omdat ik van dit misdrijf aangifte wil doen verzoek ik u vriendelijk aan mij op te sturen, zie bovenstaand adres, alle dossiergegevens in origineel en/of in afschrift welke naar de dader van dit economische delict verwijzen. / U kunt mij bellen op 030-2316070 en mailen naar amstenberge@hotmail.com Voor meer informatie over mijn persoon: www.annemarietenberge.blogspot.com / Met vriendelijke groet, Anne marie ten Berge. Einde citaat.
Ik heb van Mandema geen schriftelijke reactie mogen ontvangen op de inhoud van mijn brief van 28-12-2008. Ik ben pas op 09-01-2009 door een van de Mandema medewerkers opgebeld met de mededeling dat van het opsturen van de gevraagde dossiergegevens geen sprake kon zijn. Mijn verwijzing in dat gesprek naar uw verplichting de Wet op de Openbaarheid van Bestuur (WOB) te volgen, werd aan de telefoon ongegrond verklaard.
Toen ik echter op 09-01-2009, bij de apotheek mijn eigen medicijnen wilde betalen, hetgeen ik al jaren zelf doe, werd mij via een uitdraai van de VEZECO gegevens duidelijk dat ondergetekende vanaf 20-11-2008 bij AGIS verzekerd was onder klantnummer 99790510 en UZOVI-nummer 7007. Dat feit heeft AGIS mij nooit verteld, anders had ik wel eerder gereageerd. Ik heb aan de apotheker mijn medicijnen betaald en een kwitantie mogen ontvangen. Ik wil en ik zal deze kosten absoluut niet bij uw AGIS onderneming verzilveren. Ik weiger mee te doen aan fraude en valsheid in geschrifte.
Conclusie: Terzake van al het bovenstaande moet ik als rechtstreeks belanghebbende concluderen, dat AGIS ten volle mee heeft gewerkt en nog meewerkt, om een onrechtmatig ingediende aanvraag te effectueren in verzekeringsrechten met de begindatum 20-11-2008 en 01-01-2009. Kennelijk staat u aan het hoofd van een criminele organisatie die vanwege een winstoogmerk strafbare feiten pleegt gericht tegen onschuldige burgers. Burgers, zoals ik er een ben, die vanwege hun minimale inkomen hun zorgpremies niet kunnen betalen. Volgens het CBS hebben 260.000 burgers en hun minderjarige kinderen het probleem niet verzekerd te willen zijn, om geen schulden te hoeven maken.
Ik wens geïnformeerd te worden over uw reactie(s) op al hetgeen hier boven staat.
Was getekend, mevrouw A.M.S.ten Berge
-------------------------------------------------------------
BRIEF aan MENZIS
Aan:Menzis,zorgverzekeraar
t.a.v. Roger van Boxtel, (D66) voorzitter raad van bestuur.
p/a: Antwoordnr 87. 7500 WB Enschede.

Van: A.M.S.ten Berge Servaasbolwerk 4. 3512 NK Utrecht.

Datum: 5 augustus 2010
Verz.nr: 1004505086 Geb.datum: 06-03-1944 (v)
Betreft: Herhaald verzoek om de stukken.

Meneer van Boxtel,

Helaas, nu heeft u zo’n mooie positie, die de politieke partijen zo zorgvuldig gecreëerd hebben om het nepotisme niet uit te laten sterven en nu bent u blijkbaar aan de beurt om tegen mij stelling te nemen. Dat gaat u niet winnen. Tenslotte ben ik misschien wel een van de meest vasthoudende klokkenluiders van de 21ste eeuw, waarbij ik mij tot taak gesteld heb om in de bonte stoet van corrupties bij overheden en bij volksvertegenwoordigende organisaties, de doofpot van de politieke partijen open te breken.
Gisteren werd ik door Menzis telefonisch geïnformeerd over uw beslissingen welke zodanig indruisen tegen recht, wet en verantwoordelijkheid dat ik een dergelijk monsterlijk gedrag, uwerzijds niet over mijn kant kan laten gaan.
Voorwoord
Het verwonderd mij niets dat u lid bent van D66 omdat ik gewend ben dat deze partij oneerlijke, onbetrouwbare en sjoemelende bestuurders en volksvertegenwoordigers voortbrengt. Ik herhaal hier nogmaals dat ik oud- fractieleider Alice van Rooij, van D66 in de Utrechtse Raad, in het openbaar en tegenover de leden van haar fractie een ‘rat’ genoemd heb vanwege haar lasterlijke praatjes over mijn persoon op 28 februari 2006. Lijsttrekker Van Rooij had toentertijd aan de journalisten verteld dat ik als lijsttrekker van lijst 14 psychisch in de war was en dat ik de burgemeester had geslagen. Zulke laster hoef ik niet te nemen.

Dan heb ik ook nog steeds de doofpot van Boele Staal (D66) oud-commissaris van de Koningin Provincie Utrecht, op de korrel. Kom maar kijken. Er hangt heden ten dage in A-3 formaat nog steeds goed leesbaar in de etalage van de vereniging DEMOCRATEN, waar ik de voorzitter van ben, het eerste blad van het acht jaar oude proces-verbaal van mijn aangifte van 11 februari 2002.

Het dossier van dit misdrijf (139 bldz.) bevat de bewijslast, dat Lien Vos-van Gortel (VVD) burgemeester van Utrecht in samenwerking met mr. Frans P.J.M.Otten ook advocaat van mijn zus Hetty Heijmerink-ten Berge en mijn zwager Pieter Heijmerink te Odijk dit misdrijf met voorbedachten rade hadden gepleegd en dat herhaling ervan bij willekeurig iedere andere burger niet denkbeeldig was. Lastige klokkenluiders worden in opdracht van het ‘bevoegd’ gezag en familie zo mogelijk eerst ontvoerd, dan in een isoleercel gemarteld en plat gespoten en dat net zolang totdat de stress en het hartfalen een dodelijke afloop kunnen garanderen. Want er is geen betere klokkenluider dan een dode klokkenluider, nietwaar ?
Toen ik aangifte deed van dit misdrijf disfunctioneerde de dader mr. Frans P.J.M. Otten anno 2002 nog steeds als de stads- en provincie advocaat-procureur, bij Boele Staal, cvdK van D66 op het provinciehuis.
1 /3
Het bovenstaande misdrijf is op mij uitgeprobeerd en iedere bekende politicus of bekende journalist die mijn rapport ‘Broodroof en Rechteloosheid’ van Juli 2002. (oplage 500 stuks)
aangeleverd hadden kregen, keken weg. Vooral het OM, de ministerraden en de voorzitters van de Tweede Kamer zijn keien in het wegkijken en wegkeilen van compromitterende rapporten. Maar ze komen zich zelf nog wel een keer tegen.
Einde: Voorwoord.
Klopt het …
…dat Menzis van mij géén verhuisbericht heeft gekregen ?
... dat een ander contactadres dan het mijne, in de tweede helft van de maand juli 2010 aan Menzis verzocht had mijn verzekering met terugwerkende kracht te ontbinden en dat Menzis dat toen maar direct gedaan heeft zonder mij daarin te kennen, te raadplegen of anderszins te horen ?
…dat deze onrechtmatige daad uwerzijds als gevolg heeft gehad dat ik geen euro-acceptgiro van € 152, 25 voor de maand augustus 2010 mocht ontvangen. ?
… dat het niet gekker moet worden.
… dat ik bij het betreffende gesprek van 04-08-2010, de klantenservice van Menzis uitdrukkelijk verzocht heb om de ontbrekende euro-acceptgiro alsnog per direct naar mijn adres in Utrecht op te sturen ?
… dat ik tot op heden nog geen euro- acceptgiro voor augustus heb ontvangen ?

Redenen herhaald verzoek om alle stukken te ontvangen.
1. In mijn brief van 18 juli 2010 maak ik gewag van een bepaalde identificatiefraude welke mijn zelfbeschikkingsrecht en financiële mogelijkheden tot een 0-niveau degradeerden. Ik ontvang geen AOW en geen ABP. Het staat vast dat deze gelden worden verduisterd. Het OM wil de bewijslast niet bekijken. Erger nog: De verbalisanten te Utrecht worden door hulp-officieren van justitie tegengehouden om een proces-verbaal op te maken. Er is blijkbaar nog geen ruk verandert sinds 24-01-2002, toen ik gearresteerd werd voor lokaalvredebreuk op het politiebureau te Utrecht. Toen wilde ik persé aangifte doen van de hierboven beschreven poging tot moord door de burgemeester van Utrecht.
2. In 2008 had ik het hele jaar een 0-inkomen.Dus was ik niet in de positie om mij voor 2009 te verzekeren. Op 27 december 2008 kreeg ik van anonieme afzenders twee Agis-polisbladen thuis gestuurd op mijn naam, maar met verschillende adressen. Op het adres St. Cornelisstraat 44 5827 AM Vortum-Mullem moeten de personen zich bevinden die per 31 juli 2008 mijn paspoort in bezit hadden gekregen om daarna een identificatiefraude te plegen bij het aanvragen van een Agis verzekering, bij het aanvragen van mijn AOW, mijn ABP en het aanvragen van een privé Rabo-rekening op mijn naam zonder dat ik ooit ergens voor getekend had.
3. Ik heb per 10 januari 2009 Agis neergezet als een criminele organisatie omdat Ing. Rob A. Adolfsen, voorzitter Raad van Bestuur mij uit het Agis-dossier niet de stukken op wilde sturen waar mijn naam in genoemd werd. Tenslotte heb ik recht op de bewijslast waarmee ik aangiften kan doen van identificatiefraude.
4. Ik schrijf dit alles ook op ter informatie van de Hoofdoff. van Justitie te Utrecht en het College van Procureurs –Generaal te Den Haag. Ook zij hebben, zittend op hun doofpot erg veel last van wegkijken. 2 / 3
5. Omdat de 7 vennoten van Kroezen BV ook tegen het OM ontkennen dat zij het zijn geweest, moet een van mijn gelijk uitziende zussen in de maand Juli 2008 met instemming van de burgemeester van Utrecht mijn nieuwe paspoort (van 1 juli 2008) opgehaald hebben bij de Dienst Burgerzaken. De originele kassabon heb ik nog steeds in mijn bezit.
Van het feit, dat de officier van Justitie het onderzoek en ook mijn aangiften in deze (paspoort)fraudezaak kennelijk op bevel van hogerhand moest blokkeren, hoef ik mij niets van aan te trekken. Sterker nog, ik schop het probleem zonder mankeren weer hun bord op.
6. Vanwege mijn 0-inkomen ben ik achtergeraakt met de betalingen van mijn maandpremies. Volgens de polisvoorwaarden zou Menzis mij via de rechter een dagvaarding sturen en dat is niet gebeurd. Dergelijk verzuim neem ik u hoogst persoonlijk zeer kwalijk. Iedere eerlijke zorgverzekeraar gaat naar de rechter om zijn premiegeld binnen te halen. U gaat als zorgverzekeraar in het midden van het jaar de verzekering eenzijdig opzeggen ten gerieve van oplichters die zich schuldig gemaakt hebben aan de voordelen van het plegen van een identificatiefraude. Bah wat bent u voor een onmens ?
U laat mij nog liever als wanbetaler te boek staan dan dat u de wet uitvoert en naar de rechter stapt. Typisch D66 mentaliteit ?
7. Gezien het bovenstaande en gezien mijn verzoek van 18 juli 2010 dat door Menzis min of meer beantwoord werd met de mededeling dat ik met terugwerkende kracht niet langer bij Menzis verzekerd zou zijn, verliest Menzis volgens mij alle recht om zich verder te beroepen op eerlijkheid en betrouwbaarheid. Ik eis alsnog dat aan mijn verzoek van 18 juli 2010 zonder enige terughoudendheid uwerzijds, voldaan zal worden.
8. U mag dan wel lid zijn van D66 maar dat is voor mij eerder een alarmkreet dan dat dit lidmaatschap mij vertrouwen inboezemt. Voordat u tot drie kan tellen doe ik aangifte tegen u net zoals ik dat tegen Agis-voorzitter Adolfsen en Agis-directeur Dieneke Mandema gedaan heb.

Wat is daarop uw antwoord ?

Was getekend, A.M.S.(Anne Marie) ten Berge.

In afschrift naar bovengenoemde overheden en volksvertegenwoordigende instanties.
----------------------------------------------------3 / 3

vrijdag 6 augustus 2010

Rare jongens die elkaars onheil gedogen ?

Door: Anne Marie ten Berge, 06 aug 2010 17:27
He,wat apart ! Het regeerakkoord van Rutte I wordt alleen getekend door VVD en CDA ? Maar jullie denken dan toch niet dat de VVD en het CDA wel het gedoog-akkoord gaan ondertekenen ?
In het verbintenisrecht is het zo geregeld dat de drie partijen maar één akkoord kunnen tekenen en wie niet ondertekent, doet niet mee. Ook niet met het dulden dat de VVD en CDA rampen het dagelijks bestuur van het hele land uitmaken. Gedogen is een houding. Gedogen is met lijdzaamheid rampen en onheil verduren.
Het gedogen van Rutte I stond in geen enkel verkiezingsprogramma. Dus dat gaan we gewoon niet doen. We hebben op de PVV gestemd omdat deze persé in de regering, in het kabinet wilde zitten. Had de PVV niet iets eerder kunnen bedenken dat, als puntje bij paaltje komt, zij geen ministers wilde werven ?
De Tweede Kamer maakt het beleid en controleert. Het is misschien een domme vraag: Maar hoe kan de Tweede Kamer met de PVV erin nu een minister van de PVV controleren als deze er niet zijn ? Denk erom: Een coalitievorming is bij wet vastgelegd. Een gedoog-coalitie valt buiten recht en regelgeving.
Rare jongens die elkaars onheil gedogen. Rampen moet je juist voorkomen.

maandag 2 augustus 2010

Cohen (PvdA) liegt over zijn inbreng om tot een minderheidskabinet van VVD en CDA te komen.

Door: Anne Marie ten Berge, 02 aug 2010 12:12
Cohen (PvdA) liegt over zijn inbreng om tot een minderheidskabinet van VVD en CDA te komen. Natuurlijk zijn de huidige PvdA-leider Job Cohen en zijn maatje draaikont Bos de ideeën makers van het rechtse minderheidskabinet Rutte(VVD) en Verhagen (CDA) geweest, want de Grote Geest van de waarheid over het begrotingstekort en de bezuinigingen van de kabinetten Balkenende IV mogen nog steeds niet uit de fles komen.
De feitelijke waarheid gaat als volgt. Het begrotingstekort komt omdat Zalm (VVD) en daarna Bos (PvdA) miljarden 'geleend' hebben uit onze sociale verzekeringen pot met daarin de premiegelden van werknemers en werkgevers. De Staat moet deze gelden beheren en uitbetalen als werknemers 65 jaar worden en bij calamiteiten van werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. De Tweede Kamer moet controleren of de Staat wel goed ‘beheert’. Maar als gevolg van het stiekeme 'lenen' van de kabinetten Balkenende is de sociale verzekeringen pot nagenoeg leeg en moeten Henk en Ingrid nog schraler gaan leven, lees: 'Overleven'.
Dit alles weet de héééle Tweede Kamer, maar coalities of opposities willen met de waarheid, waarom er bezuinigd 'moet' worden, niet over de brug komen.
Met de miljarden bezuinigingen welke de PVV gaat 'gedogen' komen Henk, Ingrid en hun familie weer onschuldig in de roos van de politieke schietschijf te staan en dat is de schuld van de Tweede Kamer en haar voorzitter Gerdi Verbeet (PvdA), die al jaren weigert om mijn verzoeken en mijn rapporten als klokkenluider van de corrupties van de overheid, op de TK-agenda te zetten.
Het is ook de schuld van Herman Tjeenk Willink (PvdA) Vice-President van de Raad van State die weigert om mijn brieven af te geven welke ik al jaren aan HM de Koningin, President van de Raad van State schrijf. Dat dit een vorm is van majesteitsschennis kan deze laatst genoemde PvdA-crimineel niet ontkennen.

PVV 'straft' Henk en Ingrid.

Door: Anne Marie ten Berge, 02 aug 2010 11:35
Het begrotingstekort komt omdat Zalm (VVD)en daarna Bos (PvdA) miljarden 'geleend' hebben uit onze sociale verzekeringen pot met daarin de premiegelden van werknemers en werkgevers. De Staat moet deze gelden beheren en uitbetalen als werknemers 65 jaar worden en bij calamiteiten van werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Maar als gevolg van het stiekeme 'lenen' van de kabinetten Balkenende is de sociale verzekeringen pot nagenoeg leeg en moeten Henk en Ingrid nog schraler gaan leven, lees: 'Overleven'.
Dit alles weet de héééle Tweede Kamer, maar coalities of opposities willen met de waarheid, waarom er bezuinigd 'moet' worden, niet over de brug komen. Met de miljarden bezuinigingen welke de PVV gaat 'gedogen' komen Henk en Ingrid weer onschuldig in de roos van de politieke schietschijf te staan en dat is de schuld van de Tweede Kamer en haar voorzitter Gerdi Verbeet (PvdA), die al jaren weigert om mijn verzoeken en mijn rapporten als klokkenluider van de corrupties van de overheid op de TK-agenda te zetten.
Het is ook de schuld van Herman Tjeenk Willink (PvdA) Vice-President van de Raad van State die weigert om mijn brieven af te geven welke ik al jaren aan HM de Koningin, President van de Raad van State schrijf. Dat dit een vorm is van majesteitsschennis kan deze laatst genoemde PvdA-crimineel niet ontkennen.

zondag 1 augustus 2010

Krom recht en krom bestuur

Door: Anne Marie ten Berge.Utrecht 1 augustus 2010

Hallo Folkert Jensma van de NRC met uw webblog over Recht en Bestuur. U heeft een fijne vakantie gehad ? Van mij vandaag, zondag 1 augustus 2010 een eerste reactie voor uw nieuwe werkweek. Het openbaar bestuur, het bevoegd gezag, het parlement, de gemeenteraad moeten, vanwege hun tegenwerkingen tegen klokkenluiders, op de schop en berecht worden voor onrechtmatige daden. Zoals: asociaal de andere kant uitkijken, persbreidel, het inpikken van een paspoort, het achterhouden van informatie, het achterhouden van klokkenluiders dossiers en openbare rapportages. Zo’n beetje alles dat naar ziekmakend machtsmisbruik stinkt. Neem mijn rapport: 'Broodroof en rechteloosheid', Juli 2002. Pak al mijn brieven en rechtsmiddelen die verduisterd of niet behandeld zijn en je ‘bevolkt’ daarmee een dossierplank van 20 meter lengte.
Mijn rapport en rechtsmiddelen liggen in oplagen van 500 stuks in kasten en laden bij de overheid en de media. Ik kan al bewijzen dat zelfs Herman Tjeenk-Willink (PvdA) Vice –President van de Raad van State persoonlijk heeft voorkomen dat HM de Koningin geïnformeerd wordt over wat ik als klokkenluider tegen haar regeringen te melden had. Lees meer: www.annemarietenberge.blogspot.com of ‘google’ mijn naam: Anne Marie ten Berge.
Ik luid de klok over de corruptie van de overheid en de gekozen volksvertegenwoordigingen. Zolang de leugen regeert in het parlement, bij de regering, bij de rechtbanken, bij de Raad van State, bij de Hoge Raad en bij het college van Procureurs-Generaal over de genomen maatregelen tegen mij als klokkenluider en zolang de PVV en de andere politieke partijen dit rechteloze beleid van de regeringspartijen blijven gedogen kan er geen sprake zijn van een democratische rechtstaat. Dus wat willen de politieke leiders, de politieke partijen en de media nu eigenlijk ? Ze weten dat ik er ben. Ze weten dat ik blijf klagen. En ze weten dat ik ook in mijn boek: "Eigen Macht Eerst", alle politieke criminelen bij naam zal noemen en wat ze misdaan hebben tegen de Staat in het algemeen en tegen mij als burger in het bijzonder.
Want, sinds wanneer wordt voor het algemeen belang een klokkenluider zonder water opgesloten in een isoleercel en onder dwang ingespoten terwijl er geen arts of advocaat bij geroepen wordt ? Geloof me. Ik ben echt niet de enige die dit overkwam. Maar ik ben wel de enige die deze behandeling overleefd heeft. Daarom heb ik tegen de burgemeester van Utrecht en tegen de stads- en provincie advocaat-procureur mr. Frans P.J.M.Otten, ook plv-rechter te Den Bosch, aangifte gedaan van een poging tot doodslag en ontvoering naar de plaats van het misdrijf.
Sinds wanneer wordt een klokkenluider vanwege een niet bestaande geestelijke stoornis onder curatele gesteld, terwijl er door de familie van de klokkenluider een psychiater van de OGGZ van de Stad Utrecht voor 6000 EURO is omgekocht, om voor de rechter verklaringen af te leggen van een niet bestaande ziekte ? Van een niet bestaande behandeling ? Sinds wanneer wordt een klokkenluider onder curatele gesteld zonder dat ze gehoord is door de rechter, zonder dat haar een advocaat is toegewezen en zonder dat ze de curator ooit te zien krijgt omdat deze ten tijde van de zitting (11 sept. 2007) al lang niet meer leefde ?
Sinds wanneer wordt een klokkenluider uit het oogpunt van algemeen belang, al 11 jaar op een 0-inkomen gehouden ? Sinds wanneer geeft de burgemeester van Utrecht om de gemeenteraad van Utrecht een plezier te doen., het paspoort van de klokkenluider aan derden zodat de klokkenluider niet eens haar AOW en haar ABP kan aanvragen ? Ha,ha wat een lol. Mag de klokkenluider weer niet meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen.
Geen enkele politicus die ik op de hoogte bracht van deze aanslagen op mijn veiligheid gaven een reactie van mededogen af. Zij maakten de zaken alleen maar erger, want bij elke nieuwe leugen moeten ze weer zes nieuwe leugens erbij verzinnen.
De Tweede Kamer en de gemeenteraad van Utrecht met hun ziekmakende machtspolitiek willen niet opstappen. Het voorspelde verlies van vertrouwen bij de kiezers weegt zwaarder dan de beschadigde levens van klokkenluiders.
Maar elk nadeel heeft zijn voordeel: Zolang ik als klokkenluider niet bezweken ben aan alle persoonlijke ellende hoef ik geen blad voor mijn mond te nemen.
Waarvan akte.
Neem nu die arme burgemeester van Duisburg, hij krijgt de schuld .Niemand die hem oprecht condoleert met het verlies van de inwoners van zijn stad. Het is de Gemeenteraad van Duisburg die schuld heeft, die de afspraken heeft gemaakt om dergelijke parades te houden. Omdat de gemeenteraadsleden er prat op gaan wanneer het feest goed gaat,horen ze nu de schuld op zich nemen. Nu het feest een ramp is geworden, hoort anno 2010 de gemeenteraad van Duisburg aangeklaagd te worden.