zondag 31 oktober 2010

Grafrede voor Rein Derks op 30 oktober 2010

Met dank aan: Alting & partners, uitvaartverzorging in Utrecht.
Beginlied: ‘Susanne’, door Herman van Veen.

Grafrede voor Rein Derks op 30 oktober 2010.
Door: Anne Marie ten Berge

Liefste Rein,
Niemand heeft je val uit het slaapkamerraam zien gebeuren. Het is dus eigenlijk gissen wat er gebeurd is. Maar de dokter en ik wisten dat je het zieke leven niet meer aankon. Ik denk dat je weer een opkomende flauwte voelde aankomen, vervolgens uit het raam leunde en uit balans bent geraakt.

Ik vond je buiten op de stoep. Je was buiten bewustzijn en lag er zo lief en zo vredig bij, alsof je op de stoep verder wilde slapen. Die plek op de stoep, waar ik jouw lieve hoofd voor de laatste keer mocht ondersteunen is mij meer dan dierbaar geworden. Sindsdien werp ik iedere dag een bloem naar beneden naar die plek. Maar goed mikken is moeilijker dan je zou denken.

In de ziekenwagen kreeg je een hartstilstand. Er is nog druk gereanimeerd. Drie kwartier later ben je in het UMC aan de gevolgen van inwendige bloedingen overleden.

Liefste Rein,
Hoe erg jij hebt geleden door die agressieve kanker, de chemo en de stootkuur van prednison, dat weet alleen jijzelf. Omdat ik met alle ziekenhuisbezoeken dichtbij je bleef heb ik je pijn en verdriet, machteloos moeten aanzien. Je was zo verzwakt dat je vreesde niet meer voor mij te kunnen zorgen. Ik moest nu voor jou zorgen. En als jij aangaf dat jij je slap voelde en een flauwte kreeg ving ik je op. Dat deed ik met liefde, maar jij vond het een ramp. Door de uitwerking van het chemogif was je afhankelijk geworden van je vriendin die zelf hulp nodig had.
Liggend aan de gifslangen in je ziekenhuisbed, lag je nog voor mij te zorgen en te regelen: “Koop een nieuwe broek en een winterjas, we hebben geld genoeg en vraag aan Carla of ze met je meegaat want dat kun je niet alleen”.
Rein, schat van mijn hart, je begrijpt dat ik daar even geen tijd voor vrij wilde maken, maar we gaan dat volgende week zeker doen.

Liefste Rein,
En nu ben je dood. Het is niet eerlijk. Je was een complete schat. En in deze wereld hebben wij lieverds zoals jij juist héél hard nodig.
De val uit het raam was voor jou verlossend. Voor ons voelt het als een zwaar verdriet en een complete leegte. Rita schreef daarover: “Anne Marie we will cry many times over Rein in the future too, but we must tell ourselves that he is now in peace”.

Liefste Rein,
We zijn hier bij elkaar om je op zachte wijze te begraven. Om je koude lichaam met de warme liefde van moeder aarde, voor altijd toe te dekken. Ik weet en voel dat Rita en Frede in gedachten bij mij zijn en naast mij staan. Rita mailde mij op 27 okt. dat jullie in al die 44 jaar van innige vriendschap, wederzijds minstens één keer per jaar de afstand Utrecht- Abenrade overbrugden om bij elkaar te zijn. Rita en Frede hopen volgende maand hier naar toe te komen. Ik beloof je om Rita en Frede ieder jaar te bezoeken.

Liefste Rein,
Je was als kind al iemand om mateloos van te houden. Een lieve jongen. Je zussen El en Aal verwenden jou waar ze maar konden. Met je broer Henk ging je op avontuur. Je was geliefd in de klas en als soldaat in diensttijd was je een graag geziene kerel omdat je steeds op humoristische wijze lekker dwars deed.

Als volwassen man heeft je beminnelijkheid je gemaakt tot een geliefde leraar,vraag maar aan Terry. Tot een aardige ‘meester’ voor de kinderen, een solidaire collega en een vriend voor conciërge Henny. Je was ook de beste vriend om gezellig mee te tennissen. Ruzie maken was niet jouw ding. Je streefde steeds naar harmonie en evenwicht in het omgaan met je naaste. En als je vredespogingen buiten je schuld om mislukten had je daar verdriet van. Je bleef bij je standpunt en je bleef tóch proberen om de vrede te herstellen.

Ook voor je zieke zus Aal en je doodzieke broer Henk heb je goed gezorgd. Je hebt je zieke zus en broer en de familie bijgestaan waar je maar kon. Gelukkig was je met de vut maar af en toe, toen Henk zo ziek was, moest je weer even naar Utrecht om bij te tanken. Je broer Henk is na een helse lijdensweg vanwege de ziekte van Kahler, uiteindelijk tóch te vroeg gestorven. Met dat schrikbeeld voor ogen moest jij het traject van jouw zogenoemde ‘genezing’ van 50% in. Hoe goed ook bedoeld, de giftige chemo reddingspoging heeft bij jou niet gewerkt en daarom ben je nu dood. Maar jijzelf bleef de kanker de baas en besliste zelf wat goed voor je was.

Liefste Rein,
Ik heb je vandaag meegenomen naar de begraafplaats Soestbergen aan de Gansstraat in Utrecht om je langs het Lindelaantje te begraven en ik beloof je als mijn tijd gekomen is, kom ik bij je liggen om samen naar de overkant te gaan….. Ik heb meer dan geluk gehad dat jij mijn liefste vriend wilde zijn. Je was gedurende 34 jaar de man van mijn dromen. De spil van mijn dagelijkse leven. Je was vriendelijk, zorgzaam, intelligent en creatief. Ik dank je voor alles, voor alles.

Tot slot, bedank ik allen die mij deze laatste dagen bijgestaan hebben en die nu hier om jou heen staan.
Liefste Rein. Rust in vrede

Slotlied: ‘Een liefde voor later’, door Herman van Veen

TRANSLATION
Dearest Rein,
Nobody was there to see your fall from the bedroom window, so it is pure guesswork to determine what actually happened. But the doctor and I both knew you could no longer cope with your illness. I think that you felt another moment of faintness and leaned out of the window to get some air and in the process, lost your balance.

I found you outside on the pavement. You lay there so peacefully that it looked as if you wanted to just stay asleep where you were lying. That place on the pavement where I held your head for the last time is now dear to me. Since then, I throw down a flower every morning to where you lay, but it is harder to reach than you might think.

You had a cardiac arrest on the way to the hospital in the ambulance. Reanimation was attempted, but was unsuccessful and three quarters of an hour later you passed away in the hospital as a result of internal haemorrhage.

Dearest Rein,
Only you know how much you suffered as a result of the aggressive cancer, the chemotherapy and the medicinal cures you were forced to undergo. You were so weakened by the combination of these, that you were afraid you could no longer care for me. Now I had to care for you and I did so with all my love, but it was unbearable for you to be dependent. As a result of the effects of the chemotherapy you had become dependent on your partner, who had always depended on you.
Lying connected to all the tubes in your hospital bed, you still were busy taking care of me and looking out for me.” Buy yourself a new pair of trousers and a winter coat, we have money enough and ask Carla if she will go with you , since you will have a hard time managing alone".
Rein my darling, you understand that I couldn't do as you asked at the time, but we will do it next week.

Dearest Rein,
And now you are dead and that is so unfair. You were a complete darling of a man. And the world needs wonderful people like you more than ever. The fall from the window was a release for you, but for those who remain behind and cared so much for you , it is a deep sorrow and a complete emptiness which is left behind. Rita wrote, " Anne Marie, we will cry many times over Rein in the future too, but we must tell ourselves that he is now in peace".

Dearest Rein,
We are now here together to bury you softly and lower your cold body into the warmth of Mother Earth to rest there forever.
I know and feel that Rita and Frede are here in spirit too. Rita told me on the 27th that you in all the 44 years of loving friendship had managed to see each other at least once a year and bridge the distance that lies between Utrecht and Abenrade. Rita and Frede hope to come next month and I promise to visit them every year.

Dearest Rein,
From the time of your early childhood, you were someone to love. Your sisters El and Aal spoiled you whenever and however they could. With your brother Henk, you went out in search of adventure. You were universally liked in school and as a young conscript soldier during your military service, because you were always looking for ways to be contrary in a humourous way.

As an adult, your friendly and warm disposition made you a respected and popular teacher of adults learning Dutch, a nice "meester" for your pupils and a friend for concierge Henny.You were a best friend to play tennis with and "one of the guys" with all of your mates. A man who enjoyed the company of others and whose company and friendship was enjoyed by them. Someone who enjoyed the small pleasures of life and never took them or others for granted. A man who could be counted on in good times and bad.
Quarrelling was never in your nature, you always aimed for harmony and balance in the way you interacted with those around you. And if your attempts at peacemaking were unsuccessful despite your best efforts, you were deeply disappointed. You always stuck to your position and to your friends and always tried whenever necessary to keep the harmony and the peace.

You also took great care of your sister Aal and brother Henk when they fell prey to serious illness. You gave all the support you possibly could to your sister and brother and the family during those hard times. Fortunately, you were able to make a greater effort, as a result of your early retirement, but even you needed to come back to Utrecht from time to time to take a short break during those periods. Your brother Henk went through a period of hellish suffering as a result of the sickness of Kahler and died before his time. And with that terrible experience deeply ingrained in your memory, you had to undergo the suffering of being "cured" with no guarantee that it would be successful. However well intentioned, the poisonous chemo therapy did not work with you and in any case, you didn't want to undergo it, and that is why you are no longer with us. But you remained in charge of your destiny and decided what was best for you.

Dearest Rein,
I have taken you today to the cemetery Soestbergen in the Gansstraat in Utrecht to bury you alongside the Lindelaan and I promise you that when my time comes, I will lie next to you and we will make the journey to the other side together. I have been more than fortunate to have you as my dearest friend and partner. You were the man of my dreams for the 34 years we had together. You were the pillar in my life. You were warm, caring , intelligent and creative. I love you and I thank you for everything, everything...

Concluding, I want also to thank all of you who have shown me such support in the these last days and all of you who are gathered here today to say farewell to you.

Dearest Rein. Rest in Peace

vrijdag 29 oktober 2010

Geen welkom voor de 5 zussen en 3 zwagers.

*
Niet welkom.‏

8:09
Beantwoorden ▼

* Beantwoorden
* Allen beantwoorden
* Doorsturen
* Verwijderen
* Markeren als ongelezen
* Markeren als gelezen
* Alles van deze afzender verwijderen
* Bericht afdrukken
* Berichtbron weergeven
* Berichtgeschiedenis weergeven
* Berichtgeschiedenis verbergen
* Details weergeven
* Details verbergen

Anne Marie ten Berge

*
amstenberge@hotmail.com
Anne Marie ten Berge
amstenberge@hotmail.com
*

* Afbeelding wijzigen
* Profiel bekijken

Aan Pieter-Hetty Heijmerink-tenBerge, Gerard en Marlies de Bree-ten Berge, José ten Berge, Irene ten Berge
Van: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com)
Verzonden: vrijdag 29 oktober 2010 8:09:47
Aan: Pieter-Hetty Heijmerink-tenBerge (heijmerink@h22.nl); Gerard en Marlies de Bree-ten Berge (gerardenmarlies@ziggo.nl); José ten Berge (josedumont@tiscali.nl); Irene ten Berge (ib@planet.nl)
Aan: Hetty & Pieter Heijmerink-ten Berge, Odijk.
Gerard & Marlies de Bree ten Berge, Houten.
José ten Berge, Den Bosch.
Irene ten Berge, Ridderkerk.
Bernadette & Paul Wintgens- ten Berge, Heerlen

Hierbii laat ik jullie , mede namens mijn overleden levensgezel Rein Derks weten, dat geen van mijn 5 zussen en 3 zwagers welkom is op zijn begrafenis.
Zie ik een van jullie tóch verschijnen dan bel ik de politie via 112. Net zoals ik dat deed op 4 januari 2008.
Tenslotte worden jullie verdacht van verduistering van gelden en goederen.
Rein heeft jullie correspondentie voor zijn laatste verjaardag op 14 oktober 2010 niet willen lezen.

Anne Marie ten Berge


www.annemarietenberge.blogspot.com

dinsdag 12 oktober 2010

Tuchtcollege op de tocht.

Door: Anne Marie ten Berge.
Als klokkenluider van corrupties en machtsmisbruik van overheid en volksvertegenwoordigers ben ik wel wat gewend. Maar ik sta toch te kijken van het feit dat ik ook nog eens vette ruzie gekregen heb met het Regionaal Tuchtcollege Gezondheidszorg Amsterdam. Hoe ernstig de situatie is kan de lezer zelf vrijelijk opmaken uit de volgende brief welke ik op 11-10-2010 naar het college stuurde:

AANTEKENEN 1 / 2

Aan: Regionaal Tuchtcollege voor Gezondheidszorg te Amsterdam (RTG)
College voor tuchtrecht in eerste aanleg.
t.a.v.: Dhr.mr. J.S.W. Holtrop, voorzitter en Mevr. mr. T.H.C.Coert, secretaris.
Postbus 8450 / 1080 BN Amsterdam

Van: Mw. A.M.S. ten Berge, klaagster. Adres: Servaasbolwerk 4, 3512 NK Utrecht

Datum: maandag 11 oktober 2010
Mijn kenmerk: 26072010/atb.vs.vdl
Uw zaakkenmerk: 2010 / 206
Zaakonderwerp: Ten Berge vs Van der Laar.
Retour uw bijlage: Brief 20-09-2010 KenmerkWH/GV/gk/10.0696.

Geachte heer Holtrop en mevrouw Coert,

In deze brief bericht ik u als volgt.

Het tuchtrecht heeft als doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening in de individuele gezondheidszorg te bewaken en te verbeteren en is geregeld in de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg.(de Wet BIG).

Hierbij stuur ik u retour het afschrift van de brief (2 blz.) van het Diakonessenhuis te Utrecht, (hierna het Diak Utrecht) met het kenmerk: WH/GV/gk/10.0696 zoals u deze bijgesloten had bij uw briefje van 06okt. jl. De betreffende Diak-brief d.d. 20-09-2010 heeft geen onderwerp en is afkomstig van Willem Hustinx, bevoegd bestuurder Stichting Diakonessenhuis / Bosboomstraat 1 3582 KE Utrecht en Gerard Veldhuis, voorzitter Raad van Toezicht van de betreffende stichting, Stichting Diakonessenhuis te Utrecht. Deze brief was geadresseerd aan mevr. Koert (?) en is op 21-09-2010 binnengekomen bij de secretaris RTG te Amsterdam.

Ik protesteer tegen de RTG-doorzending van bovengenoemde brief naar het tuchtzaakdossier 10 / 206. De strekking en het doel van deze bestuurlijke pulp, ligt kennelijk gelegen in het bestuursbesluit van de heren FLORIJN, HUSTINX en VELDHUIS om mij, als klaagster bij het RTG in diskrediet te brengen. Mijn persoon wordt door de heren weggezet als iemand die weigert om zich aan de verzekeringswetten te houden. Verder stellen de heren dat ik bij Menzis zo’n opzettelijke wanbetaler zou zijn dat Menzis mij uit de verzekering zou hebben gezet. Maar niets is minder waar. Op 31-08 kreeg ik van Menzis zelfs premie teruggestort omdat er teveel betaald was. Kennelijk brengen deze Diak bestuurders leugens over mij in omloop om zichzelf vrij te pleiten. In hun brief zetten de heren zelfs hun administratieve medewerkers voor schut door te stellen dat zij verzekeraars bellen om wanbetalers op te sporen. Ik zeg u, na mijn gesprek op 28 juni 2010 met de orthopedisch chirurg Zücher, op wiens wachtlijst ik stond bij het Diak, ben ik naar de debiteurenafdeling van het Diak gegaan, waar men mij verzekerde dat ook bij het Diak ‘Agis’ was veranderd in ‘Menzis’. Verder presteren deze heren het om mij ‘de betrokkene’ te noemen die op haar web-blog mensen aanzet tot wetteloosheid.

Dezelfde briefkenmerken
Overigens, u maakt ook fouten want het RTG secretariaat gebruikte twee keer namelijk op 29 juli 2010 en op 06 oktober 2010 hetzelfde briefkenmerk zijnde: 20100993.
2 / 2
Procedure
Op 26 juli 2010 heb ik bij het RTG te Amsterdam een klacht ingediend tegen de orthopedisch chirurg dhr. J.A.G. van der Laar, die op donderdag 15 juli 2010 weigerde te komen naar de operatieafdeling Diakonessenhuis te Utrecht, om mij volgens afspraak om 8:00 uur te opereren aan een kunstheup links. De betreffende beroepsbeoefenaar Van der Laar kwam niet een beetje te laat, nee, hij kwam helemaal niet. En omdat hij binnen 10 dagen ook geen contact met mij wilde opnemen om uitleg van zijn vreemde gedrag te geven, heb ik Van de Laar op 26-07-2010 voor het persoonlijke en het algemeen belang aangeklaagd bij het RTG te Amsterdam.

Aangifte van strafbare feiten.
In de betreffende post van het RTG van 06 oktober 2010 heb ik tot mijn spijt en úw schande, geen verweer van de beroepsbeoefenaar Van der Laar in relatie tot mijn klacht van 26 juli 2010 aangetroffen. En dat kan twee dingen betekenen:

A. Óf van der Laar heeft geen verweer en hoor ik door u op zitting gehoord te worden en om het algemeen belang te dienen in het gelijk gesteld te worden.
B. Of ú beide hebben als verantwoordelijk voorzitter en secretaris RTG te Amsterdam, de volgende procedure- en zaakstukken verduisterd waardoor een eerlijk proces en een goede verdediging voor zowel de klaagster als de aangeklaagde in het slop is geraakt.

De ontbrekende / verduisterde stukken als volgt genummerd:
1. Het verzoek van het RTG te Amsterdam gericht aan de door mij aangeklaagde persoon, met name de orthopedisch specialist Van de Laar, om schriftelijk op mijn klaagschrift van 26 juli 2010 te reageren en/of verweer te voeren.
2. Het verzoek van Van der Laar gericht aan het RTG te A’’dam om uitstel voor het indienen van zijn verweerschrift.
3. Het besluit / de beslissing van het college gericht aan Van der Laar waarbij uitstel is verleend voor het indienen van zijn verweerschrift.
4. Het verweerschrift van Van der Laar dat vóór 23 september 2010 in tweevoud naar het RTG opgestuurd diende te zijn.
5. De volmacht van Van der Laar dat genoemde advocaat en stafmedewerker dhr/mw Marcellis met zijn/haar nevenfunctie bij het Diak-bestuur voor Van der Laar op mag treden in deze persoonlijke en vertrouwelijke kwestie, neergelegd bij het RTG te A’dam.
6. De naam van de verzekeringsmaatschappij waar Van der Laar of het Diak bij verzekerd is.
7. Het verzoek (de brief) van het RTG aan het Diak-bestuur om inlichtingen / getuigenissen
8. Het besluit / de beslissing van het RTG om zonder mijn instemming het Diak-bestuur als partij ten derde in te voegen in de tuchtrechtzaak eerste aanleg Ten Berge vs Van der Laar met zaakkenmerk 10-206.

T.z.t. zal ik bij de politie aangifte tegen u doen van valsheid in geschrifte, schending van mijn privacy, schending van vertrouwelijke stukken en verduistering van de (8) bovenstaande stukken uwerzijds. Zeg niet dat ik u niet gewaarschuwd heb.

Utrecht, 11 oktober 2010.

Was getekend, Anne Marie S. ten Berge, klaagster.

dinsdag 5 oktober 2010

Verzoek inzage VVD,CDA en PVV regeerbesluit van 30 sept. 2010.

*
VVD,CDA en PVV regeringsbesluit van 30 sept. 2010.‏

14:35
Beantwoorden ▼

* Beantwoorden
* Allen beantwoorden
* Doorsturen
* Verwijderen
* Markeren als ongelezen
* Markeren als gelezen
* Alles van deze afzender verwijderen
* Bericht afdrukken
* Berichtbron weergeven
* Berichtgeschiedenis weergeven
* Berichtgeschiedenis verbergen
* Details weergeven
* Details verbergen

Anne Marie ten Berge

*
amstenberge@hotmail.com
Anne Marie ten Berge
amstenberge@hotmail.com
*

* Afbeelding wijzigen
* Profiel bekijken

Aan Fractie CDA Tweede Kamer, SP Fractie Tweede Kamer, PvdD-fractie Tweede Kamer, GroenLinks Fractie Tweede Kamer, Fractie VVD Tweede Kamer, Fractie SGP Tweede Kamer, Fractie PVV Tweede Kamer, Fractie PvdA Tweede Kamer, Fractie D66 Tweede Kamer, Fractie CU Tweede Kamer, Tweede Kamer, Aleid Wolfsen(PvdA-nep-burgemeester), Algemeen AD, brieven@volkskrant.nl, buitenhof@vpro.nl, c.permentier@rechtspraak.nl, debat@nos.nl, europa@minbuza.nl, Gerdi Verbeet, Het Parool Politiek binnenland., info@depers.nl, Karin Aalberts, Kees van Oosten, Kiesraad Min.v.BZenK, Ned.Klokkenluiderspartij, Nederland Transparant, Nieuwsbrief nrc.next, Nieuwsdienst ANP, Nieuwsdienst Trouw, parlement@trouw.nl, Persbericht, redactie@sconline.nl, reporter@kro.nl, Staats-Courant, VGN
Van: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com)
Verzonden: dinsdag 5 oktober 2010 14:35:16
Aan: Fractie CDA Tweede Kamer (cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl); SP Fractie Tweede Kamer (kamer@sp.nl); PvdD-fractie Tweede Kamer (fractie@partijvoordedieren.nl); GroenLinks Fractie Tweede Kamer (groenlinks@tweedekamer.nl); Fractie VVD Tweede Kamer (vvdvoorlichting@tweedekamer.nl); Fractie SGP Tweede Kamer (sgp@tweedekamer.nl); Fractie PVV Tweede Kamer (pvv@tweedekamer.nl); Fractie PvdA Tweede Kamer (pvda_voorlichting@tweedekamer.nl); Fractie D66 Tweede Kamer (d66@tweedekamer.nl); Fractie CU Tweede Kamer (christenunie@tweedekamer.nl); Tweede Kamer (contact@tweedekamer.nl)
CC: Aleid Wolfsen(PvdA-nep-burgemeester) (burgemeester@utrecht.nl); Algemeen AD (ad@ad.nl); brieven@volkskrant.nl; buitenhof@vpro.nl; c.permentier@rechtspraak.nl; debat@nos.nl; europa@minbuza.nl; Gerdi Verbeet (voorzitter@tweedekamer.nl); Het Parool Politiek binnenland. (politiek@parool.nl); info@depers.nl; Karin Aalberts (karin.aalberts@student.hu.nl); Kees van Oosten (kvanoost@xs4all.nl); Kiesraad Min.v.BZenK (kiesraad@minbzk.nl); Ned.Klokkenluiderspartij (info@klokkenluiderspartij.nl); Nederland Transparant (contact@nederlandtransparant.nl); Nieuwsbrief nrc.next (mailnrc@messagent.nrc.nl); Nieuwsdienst ANP (nieuwsdienst@anp.nl); Nieuwsdienst Trouw (nieuwsdienst@trouw.nl); parlement@trouw.nl; Persbericht (persbericht@nieuwsbank.nl); redactie@sconline.nl; reporter@kro.nl; Staats-Courant (staatscourant@sdu.nl); VGN (informatiecentrum@vng.nl)
Aan: Tweede Kamer Fracties (10) en leden (150 ) in de Tweede Kamer der Staten Generaal Plein 2 te Den Haag.
Van: DEMOCRATEN /Servaasbolwerk 4 / 3512 NK Utrecht

Datum: dinsdag 5 oktober 2010.
Onderwerp: VVD,CDA en PVV regeringsbesluit donderdag 30 sept. 2010
Betreft: VERZOEK (Awb)

Geachte dames/ heren,

Voorafgaand aan het VERZOEK informeer ik u als volgt.

Namens de vereniging DEMOCRATEN te Utrecht, adviseer ik u allen, in uw beslissingen mee te wegen dat de PVV de volgende Statuten heeft: De vereniging van Geert Wilders draagt de naam: Partij voor de Vrijheid. (KvK Haaglanden dossnr. 27275889 op -8 aug.2007) en is gevestigd Binnenhof 1a, 2513 AA, ’s Gravenhage:

Ik citeer: Artikel 2.

Punt 1. Het statutaire doel wordt omschreven als: Politiek bedrijven in de ruimste zin des woords om op te komen voor een vrij, welvarend en onafhankelijk Nederland.

Punt 2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door deel te nemen aan verkiezingen voor onder meer de Staten-Generaal en door alle andere wettige middelen die aan het doel van de vereniging bevorderlijk kunnen zijn.


Beste leden Tweede Kamer, ga absoluut niet met Wilders in zee als u, net zoals wij niet op de PVV gestemd hebben, omdat wij in de statutaire doelstelling van de PVV een nationaal-socialistisch gedachtegoed te voorschijn zien komen dat ons angst aanjaagt.

Het is niet eerder zo geformuleerd: Niet de de-ismalisering van Nederland is het doel van de PVV maar eerder een soort van Nederlands nationalisme waarbij de islamistische organisaties met gedoogsteun van de VVD en het CDA geknecht zullen worden door de komende minderheidsregering onder leiding van Mark Rutte (VVD) minister-president en Maxime Verhagen(CDA), vice-president.

BEDENK WEL: Dat de PVV-statuten en haar doelstelling, bij Wilders en zijn vereniging zwaarder zal wegen dan wat er vastgelegd is geworden in welk akkoord dan ook.

De PVV tracht dit doel van de-ismalisering te bereiken met kiezersbedrog te plegen. PVV-ers hebben zich 09-06-2010 kandidaat gesteld om te regeren en ministers te leveren. Nadat de PVV-kandidaten gekozen waren, trokken zij kennelijk hun regeerbeloften in en wilden niet deelnemen aan het kabinet Rutte I. De PVV ers blijven in de Tweede Kamer zitten en hebben afgesproken dat de PVV-TK-leden, wél gebruik zullen maken van hun wetgevende macht, maar hun verplichting om namens het Nederlandse Volk de regering te controleren niet na zullen komen.

Wilders wil geen vice-premier worden, blijft in de Kamer zitten. Daar mag hij met gedoogsteun van de VVD en het CDA niet alleen van alles roepen maar ook wetgeving maken. Zoals bijvoorbeeld, dat de Islamitische verenigingen geen religieuze genootschappen zijn met verenigingsrecht.

Blijkbaar is het waar dat de geschiedenis van de politiek en de dictatuur zich steeds herhaalt.

Hirsch-Ballin (CDA) en vele andere prominente leden van de VVD en het CDA zeiden het bovenstaande op hun manier. Democraten zeggen het op hun manier. Aan u de keus wat u kunt snappen en behappen.

Op het TK-pluche van de PVV blijven zitten is een wettig middel om politieke doelen (geen ideologieën) te bereiken Maar, bij het VVD, CDA en PVV regeerbesluit van 30 sept. 2010 het Nederlands volk wat voorliegen is een oneigenlijk en verboden middel om regeringsdoelen te bereiken.

VERZOEK

De vereniging DEMOCRATEN verzoekt hierbij aan de betrokken bestuursvoorzitters van de Stichtingen Fractiebureaus / Ondersteuning Tweede Kamerfracties van de VVD, het CDA en de PVV te Den Haag, om het regeer-gedoogbesluit van 30 september 2010 naar bovenstaand adres op te sturen. Kosten worden vergoed.

Reden:

De vereniging DEMOCRATEN te Utrecht heeft het volste recht het betreffende document in te zien en of in afschrift te ontvangen ten einde het rechtsmiddel van bezwaar / beroep in te kunnen stellen.

Ik hoop u ter zake goed geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend, Anne Marie ten Berge, voorzitter.

www.annemarietenberge.blogspot.com