maandag 29 augustus 2011

Een poging tot doodslag door de burgemeester.

Door: Anne Marie ten Berge,Utrecht maandag 29 augustus 2011.

Op 24 maart 2011 stuurde ik een journaliste in verband met het plan van de gemeenteraad om toch iets te bouwen wat hoger was dan de Dom het volgende berichtje, ik citeer in cursief: Ik weet zeker dat dit plan, om zulke hoge winkel- en kantorentorens te bouwen gebaseerd is op een schurkenplan van die 45 gemeenteraadsleden die op stoelen zitten waar integere mensen zouden moeten zitten. De gemeenteraad mag helemaal geen plannen maken en uitvoeren sinds ik hun voorzitter voor een poging tot doodslag heb aangegeven. Einde citaat.
De journaliste mailde mij terug: Poging tot doodslag door de voorzitter van de Utrechtse gemeenteraad? Waar doelt u precies op?
>Beste.....
Sorry dat mijn antwoord 5 maanden geduurd heeft. Ik heb gisteren ruim 700 mails in mappen geplaatst en toen kwam ik uw vraag van 24 maart 2011 tegen. De voorzitter van de Gemeenteraad is de burgemeester. Het burgemeesterschap is een functie, die sommige wetten mag uitvoeren. Zo ook de krankzinnigheidswet 1935 welke nu de Wet op de bijzondere opnames psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ, heet.
Op 11 februari 2002 heb ik aangifte gedaan tegen het tweetal: De burgemeester van Utrecht en mr. Frans P.J.M.Otten, de stads- en provincie advocaat-procureur in Justitiezaken van Stad en Provincie Utrecht. U weet wel: In de driehoek, Politie, Rechtbank en de Gemeente.(deze aangifte hangt in de etalage van Servaasbolwerk 4 bis te Utrecht.)
In het jaar 2000 kreeg ik voor het eerst het dossier in handen waaruit bleek dat ik in 1983 geheel onterecht een IBS had gekregen. Ik was op 28 september 1983 in een GGD ziekenwagen ontvoerd naar een isoleercel in het WA-huis Den Dolder. Mijn zwager Pieter en mijn zus Hetty Heijmerink- ten Berge woonachtig in Odijk hadden hun vriendin Lien Vos-van Gortel (VVD) burgemeester van Utrecht tegen beter in, dus willens en wetens wijs gemaakt, dat ik zelfmoord wilde plegen.
Na een week was ik weer thuis. Maar in die isoleercel ben ik gemarteld. Er is mij onder dwang medicinale drugs ingespoten waarvan ik wist dat ik deze niet mocht hebben. Door de in bewaring stelling (IBS) beslissing van de burgemeester was ik machteloos gemaakt mijzelf te redden uit een levensbedreigende situatie. Dat noemt de wet en uiteraard ook de politie: Een poging tot doodslag. Vergelijkbaar met wanneer je iemand bij een aanrijding gewond achterlaat zonder hulp te geven of af te wachten tot er hulp is gearriveerd.
Pas eind 2001 had ik zoveel bewijs verzameld van het machtsmisbruik van de burgemeester en haar advocaat-procureur die namens haar de krankzinnigheidswet had ondertekend, dat ik aangifte ben gaan doen op 24 januari 2002.
Daar ben ik op 24-01-2002 op het politiebureau gearrresteerd voor "lokaal vredebreuk op het politiebureau", want dhr. A.Koc, hulp-officier van justitie, verbood aan de verbalisant om een proces-verbaal van mijn aangifte: Poging tot doodslag' op te nemen en hij sommeerde mij om weg te gaan wat ik niet deed, want als ik ergens voor ga, dan ga ik er voor. Deze lokaalvredebreuk staat als eerste delict op mijn strafblad dat ik niet in handen krijg omdat ik dan de Staat aan kan klagen.
Op 11 februari 2002 heeft uiteindelijk de wijkagent, de integriteit zelve, een proces-verbaal opgemaakt van mijn aangifte. Daar heeft het OM Utrecht niets mee gedaan. Maar wat niet is kan nog komen nietwaar ?
In Juli 2002 gaf ik, in een oplage van 500 stuks mijn rapport: 'Broodroof en Rechteloosheid', uit. Een aanklacht tegen het grove machtsmisbruik van de volksvertegenwoordigers van de politieke partijen in de Raad. De Raadsleden met hun voorzitter de benoemde burgemeester, zijn het stadsbestuur. Zij zijn de baas in de Stad. Zij zijn ook de baas over hun doofpotten.
Het is goed dat u mij de vraag stelde want het herinnert mij aan mijn voornemen om de inhoud van het hierboven genoemde rapport op mijn blog www.annemarietenberge.blogspot.com te zetten.

Met vriendelijke groet, Anne Marie ten Berge.

PS: Ik zet het bovenstaande op mijn blog maar ga uw naam niet noemen.

-

zondag 28 augustus 2011

Stichting Mitros en Kroezen BV: Criminelen klasse 1.

door: Anne Marie ten Berge. Utrecht zondag 28 augustus 2011.

RE: Betr.: Fw: Mijn woning in Nieuwegein.‏
21:35
Beantwoorden ▼
Anne Marie ten Berge
amstenberge@hotmail.com

Aan: Kroezen BV, Stichting Mitros, Pieter-Hetty Heijmerink-tenBerge, José ten Berge, Irene ten Berge, ib@medimount.com, Peter de Klein, Nico de With, Paul van Schuilenburg, Hilde Braakman, Joop Servaas, Anne Marie ten Berge
Titel: Stichting Mitros en Kroezen BV: Criminelen klasse 1.
door: Anne Marie ten Berge. Utrecht 28 augustus 2011
Aan: Kroezen BV.te Vortum-Mullem
t.a.v. Gevolmachtigde Brandt-van Heijst en haar secretaresse Gerry van den Berg.
CC: Aan Stichting Mitros te Utrecht
t.a.v.Marien de Langen, voorzitter van de directie.
Fred Mommers en Priscilla Iesbers,medeplichtig aan de gewelddadige overval op de woning op 08 april 2011

Mevr. Brandt mailde op 21 maart 2011 ik citeer in cursief: Geahte mevrouw ten Berge. Het zou beter zijn als u mij rechtstreeks mailt in plaats van via de administratie. U vertelt onzin als u zegt dat u heeft samengewoont op het Torbeckeplein. Ik weet dit omdat Rein me dit zelf verteld heeft. Hij kwam wel vaak naar u toe en maakte zich grote zorgen om de toestand van uw woning. Binnenshuis zouden veel gebreken zijn. Ik heb nog geen antwoord gezien op mijn vraag hoe te handelen t.a.v. de spullen. Graag spoedig overleg. groet ML Einde citaat.
Mevrouw Brandt, zie dit antwoord: Ik mail altijd rechtstreeks. Het Thorbeckeplein ken ik niet. U heeft nog nooit een vraag gesteld over mijn spullen. Waarom zou u ? U zet mij dus voor leugenaar neer ! U zei aan verschillende kantonrechters in Utrecht en Den Bosch dat ik alles en iedereen wantrouwde. Dat ik geestelijk gestoord was en dat ik daarom de declaraties niet ondertekend had. U heeft mij op 13 dec. 2010 aangemeld bij Altrecht voor een gedwongen opname. Mitros heeft mij op 21 mei 2011 aangemeld bij Altrecht voor een gedwongen opname. U zegt dat u 28 maart 2011 mijn woning in Nieuwegein opgezegd heeft . Maar dat formulier van opzegging, gestempeld en ondertekend door Gerry van de Berg heb ik inmiddels in mijn bezit. De woningopzegging is niet door Mitros voor akkoord getekend. Dus ik zou zeggen: Wie liegt er nu ? Wie is er te goed van vertrouwen ? Nooit gehoord dat je als crimineel geen afspraak kunt maken met een andere crimineel ?
Ik kende Rein al 32 jaar. Als ik zeg dat wij vanaf mei 2006 de woning Thorbeckepark 108 samen met onze spullen daar ingericht hebben dan neem maar aan dat dat zo was. Wij wilden Servaasbolwerk 4 en 4 bis opknappen en zijn in Nieuwegein gaan wonen. Dat hoefde hij u toch niet te vertellen ? En ik word niet gelooft. Rein en ik hebben vanaf mei 2006 onze 'woningtijd' verdeeld over Utrecht, Nieuwegein en de Caravan. Waarom zegt u niets over de spullen in de caravan ? Omdat u dat ook niets aan gaat. U bent niet bevoegd om bewindvoerder te spelen. De rechter heeft u niet benoemd.
De Gemeente Utrecht heeft een bewindvoerder van u gemaakt en mijn paspoort op 9 juli 2008 aan u of aan mijn zus Hetty gegeven om mijn uitkeringen, pensioen en een bank-account aan te kunnen vragen terwijl ik in het ziekenhuis lag.
Het is zeer onkies om tegen mij als nabestaande en enige erfgenaam de woorden aan te halen van mijn partner toen hij nog leefde. Maar dat begrijpt u niet. U kent totaal geen fatsoen. Op 13 december 2010, 6 weken na de begrafenis meldde u mij bij Altrecht aan voor een gedwongen opname, (RM). U schreef dat Rein mijn ex-vriend was. Nou ik kan u dit zeggen: Ex-vrienden sterven gewoonlijk niet in de armen van hun vriendin.
Ik ben de rechthebbende om de woning in Nieuwegein te huren en wacht net zolang tot u en Mitros dat doorkrijgen. Ik was al vanaf mei 2006 rechthebbende op alle 'spullen' welke zich daar bevonden. Het zijn de 'spullen' van onze gezamenlijke huishouding dus daar kan ik niet mee 'handelen'. Ik moet nog uitdelen aan de familie van Rein. Daar heb ik u niet bij nodig. Ergo, u maakt het mij onmogelijk de laatste wil van Rein uit te voeren. Ik krijg geen geld voor vervoer,voor postzegels,voor tv-, telefoonaansluiting.
Ik krijg ook geen geld om de aannemer € 153.272,50 te betalen voor het werk in Servaasbolwerk 4 en 4bis. enzovoort. Ik zal niet vreemd opkijken als de aannemer beslag zal leggen. Ik geef hem groot gelijk. Ook zal ik aan de rechter uitleggen waarom. Het huis is vrij van huur daar heeft de huurcommissie en meerdere rechters uitspraken over gedaan. Die zijn niet terug te draaien. Ik heb in 2004 een symbolisch bedrag van €1,--betaald voor het slooppand. En nu is het maar de vraag wie als formeel juridische partij aangewezen wordt om zich eigenaar te kunnen noemen. Ik denk dat ik dat ben en na mij, mijn erfgenamen. Mijn zussenfamilie erft mijn schulden.
We weten inmiddels hoe strafbaar Marinus de Langen gehandeld heeft bij de gewelddadige huisuitzetting op 08 april 2011 uit mijn woning in Nieuwegein. Kroezen BV is daaraan medeplichtig. U kunt niets meer rechtbreien ! Sindsdien is al mijn post aan de Erven Derks aan het Thorbeckepark 108 in Nieuwegein door Mitros verduisterd. Het onderwerp van uw mail van 21 maart 2011 betrof dus niet het huis van Rein maar mijn woning in Nieuwegein en het onrechtmatig handelen van Kroezen BV en het misdrijf van Stichting Mitros.
Op 20 mei 2011 vroeg ik de kantonrechter om te mogen huwen. Op 21 mei 2011 had Priscilla Iesbers, van klantenservice Mitros mij aangemeld bij de psychiater Ab van de Peppel Altrecht voor een gesprek ter zake van een gedwongen opname. Een RM. Maar helaas ik ben geen patiënt van Altrecht. Gelukkig nooit geweest, dus dat feest ging weer niet door.
En toen verzonnen Stichting Mitros en de bv Kroezen dat schijnproces: De curator werd op 31 mei 2011 door een deurwaarder uit Boxmeer gedagvaard voor een kort geding en op de zitting op 10 juni 2011 veranderde Stichting Mitros van eis en was ik de gedaagde partij en kon ik 'gevonnist' worden. Maar ja, het exploot van executie kwam een week te laat dus er viel niets te executeren. Dus nu ben ik weer aan zet.
Het bestuur van Kroezen BV heeft van mij een dossier. Ik heb recht op alle afschriften daarvan. Ik heb deze afschriften nu al pak weg 3x aan Kroezen BV gevraagd. Hoelang willen jullie dat volhouden ?
Inmiddels kan ik over een geheim woonadres beschikken. En wie zich curator en familie noemt zal dat toch moeten betalen.Ik kan immers niet meer in Nieuwegein terecht. Ik heb voor het graf van Rein een steen besteld, die zal ook betaald moeten worden. Maar niet door mij. Ik kan niet over mijn vermogen beschikken, terwijl de curator en de familie dat niet mogen. Dus moet de familie dat allemaal betalen. Dat was immers de voorwaarde aan de officier van justitie (brief van psychiater op 09-05-2007): Als ik maar onder curatele gesteld zou worden dan betaalde de curator de huur en de familie mijn schulden (die ik niet had). Als je geen verstand van valkuilen hebt kun je ze beter maar niet graven.
Wat mij opviel: Er zijn begin augustus 2011 werklui geweest aan het Servaasbolwerk 4 bis, die onverrichter zaken weer konden vertrekken en van de Gemeente Utrecht hun steiger weer moesten afbreken omdat zij geen vergunning hadden aangevraagd en omdat zij niet wilden zeggen wie hun opdrachtgever was en wat ze kwamen doen. Hallo: Dames Brandt en van den Berg, van bv Kroezen, heren de Langen, en Mommers en mevr. Iesbers van Stichting Mitros: Jullie hebt altijd wat te zeggen over de splinter van een ander maar de balk in het oog van het eigen criminele gedrag willen jullie niet opmerken. Daarom moet ik dat maar doen.
Tot slot de volgende opmerking aan mevr. Brandt: U noemt zich vanaf 14 februari 2008 curator. Maar u hebt nog geen rekening en verantwoording afgelegd aan de kantonrechter. Kijk, wanneer u niet eerder verantwoording aflegt dan op 29 april 2009 een dag na de zitting welke strekte tot het het afleggen van rekening en verantwoording, dan was u opzettelijk een dag te laat. Dergelijk stukken worden niet meer in het dossier van de zaak gevoegd.Dat weet een kind. U kon weer even vooruit met belazeren. U belazert kennelijk iedereen die u tegenkomt. Petje af: U haalt klasse 1 in crimineel gedrag.

Was getekend: Mevrouw A.M.S.ten Berge.

www.annemarietenberge.blogspot.com

vrijdag 26 augustus 2011

Als je de wet niet kent en niet wilt, word je terecht 'crimineel' genoemd

Door: Anne Marie ten Berge. Utrecht 26 augustus 2011.
15:50 Beantwoorden ▼
Aan ml.brandt@kroezenbewind.nl, KROEZEN BV, Stichting Mitros, Pieter-Hetty Heijmerink-tenBerge, José ten Berge, Irene ten Berge, a.van.de.peppel@altrecht.nl, r.krupers@kroezenbewind.nl, j.kroezen@kroezenbewind.nl, t.litjens@kroezenbewind.nl, i.kroezen@kroezenbewind.nl, j.gerritsen@kroezenbewind.nl, j.lienaerts@kroezenbewind.nl, Peter de Klein, Nico de With, Paul van Schuilenburg, r.vroomen@utrecht.politie.nl, Joop Servaas, Hilde Braakman, Anne Marie ten Berge

Aan: Kroezen BV te Vortum-Mullem en
aan: Stichting Mitros te Utrecht en
aan: Familieleden van Anne Marie ten Berge, geboren 6 maart 1944 te Utrecht en sinds 01 augustus 2011 wonend op geheim adres.

Datum: 26 augustus 2011
Betreft: verdacht en crimineel handelen.

Dames/heren geadresseerden,
Op 25 oktober 2010 is mijn partner dhr. R.D. Derks na 32 jaar lief & leed overleden. Hij had mij bij testament zijn vermogen, zijn roerende en onroerende zaken nagelaten. Maar nu mijn zus Hetty Heijmerink ten Berge in Odijk, een verklaring van erfrecht voor haar curator (contract) heeft geritseld, krijg ik geen cent in handen, kan ik geen rekeningen voldoen, kan ik de erfenis niet berekenen en beheren. Dat doet de curator. Maar mijn familie is ook niet gek. De werkzaamheden van Brandt als curator en als bewindvoerder worden wel betaald door de gemeente Utrecht (rekening en verantwoording 29 april 2009) .Omdat de notariskosten van mij testament niet betaald worden heb ikzelf een laatste wil opgesteld. En reken maar dat deze geldig is.
Op 13 december 2010(vijf weken na de begrafenis)heeft curator Brandt mij bij Altrecht Utrecht, het OGGZ-team stad Utrecht, aangemeld voor een gedwongen opname in de psychiatrie. Dat gaat dan via een Rechterlijke Machtiging (RM) deze wordt op verzoek van justitie verstrekt door volkomen corrupte BOPZ rechters en BOPZ-advocaten. Omdat een RM voor elkaar te krijgen werd ik door casemanagers in het geheim gespot om op een geschikt moment ingevangen te kunnen worden met de hulp van de sterke arm die voorgelogen zou worden over mijn gekte en teloorgang. Dit zijn geen sprookjes dit is de gruwelijke werkelijkheid. Vrijheidsberoving op klaarlichte dag. Altrecht draait haar hand er niet voor om.
Op 20 mei 2011 heb ik de kantonrechter verzocht te mogen huwen met de man van mijn keuze. Dit verzoek is gefaxt naar curator Brandt, ook de gevolmachtigde van het bestuur van Kroezen BV. te Vortum-Mullem. En Kroezen BV heeft mijn verzoek weer aan Stichting Mitros doorgestuurd want zo snel gaat dat bij criminelen: Op 21 mei 2011 heeft Priscilla Iesbers van Stichting Mitros mij bij het Altrecht Crisisteam Utrecht aangemeld voor een gedwongen opname. Precies volgens de procesgang zoals ik hier boven beschreef. Dit keer werd ik gestalkt door Ab van de Peppel, psychiater en Mirjam Weerink, zorgcoördinator bij Altrecht Utrecht .
Onlangs in de maand juni 2011 is er door de Rechtbank Utrecht een schijnproces (kort geding ) gevoerd in het belang van Stichting Mitros, in het belang van Kroezen BV, in het belang van mijn zus en zwager Hetty & Pieter Heijmerink ten Berge in Odijk en uiteraard in het belang van de rechtbank zelf.
In dit kort geding rolnummer 11-494 was Curator Brandt op 31 mei 2011 gedagvaard en ik werd op 29 juni 2011 gevonnist. En dat kwam voornamelijk door de idioterie dat op de zitting van 10 juni 2011, Stichting Mitros een wijziging van eis heeft weten door te voeren, dat ik, op de zitting in plaats van de curator gedagvaard werd voor feitelijk handelen. Zoals bekend ging het weer over de status van de appartementen Servaasbolwerk 4 en 4 bis te Utrecht alsmede over mijn aangiften tegen Fred Mommers en dhr. van Mil beide namens Stichting Mitros medeplichtig aan een gewelddadige roofoverval en illegale huisuitzetting op 08 april 2011 in mijn woning Thorbeckepark 108 te Nieuwegein. Ik ben toen alles kwijtgeraakt, met dien verstande: Alles is mij ontstolen.
Ik klaag hierbij over het feit dat het OM Utrecht kennelijk zonder mij te informeren, de daders en betrokkenen niet aanspreekt op hun criminele gedrag. Misschien heeft de officier van Justitie wel onderzoek gedaan maar nog steeds niet willen zeggen of hij/zij wel of niet tot vervolgen overgaat. Met als gevolg dat ik een klacht moet indienen en om vervolging moet verzoeken. Brandt zelf betrokken bij het gepleegde geweldmisdrijf zal deze rechtsgang van haar pupil niet tegen mogen houden.
Het staat vast dat Brandt de curator bij Kroezen BV zichzelf verdacht heeft gemaakt door op 28 maart 2011 bij Stichting Mitros de huur op te zeggen van mijn woning in Nieuwegein, zonder te controleren of Stichting Mitros hier mee akkoord ging. Althans het betreffende opzegformulier van 28 maart 2011 van de betreffende huur is niet door Stichting Mitros ondertekend voor akkoord. Wie een afschrift wenst te ontvangen van dit formulier kan zich melden. Formeel en juridisch bekeken huur ik als medehuurder van de overleden heer Derks nog steeds de woning aan het Thorbeckepark 108 te Nieuwegein en hoort mijn familie, via de curator de huur in Nieuwegein te betalen.
Nu ik ergens anders onderdak heb gevonden moet ik om mijn huishouding te voeren al mijn huisraad opnieuw aanschaffen en huur betalen. Op mijn ING bankrekening wordt niets gestort. En ik zit ook nog met schulden. De verbouwing/renovatie/ de redding van Servaasbolwerk 4 en 4 bis die mijn partner en ik besteld hadden is uitgevoerd. Er staat een schuld open van € 153.272,50 En er moet nog veel meer gebeuren aan het sloop-pand dat wij in oktober 2004 voor een symbolische bedrag van 1 Euro gekocht hadden. Verder heb ik een nieuwe auto besteld van € 18.887,-- die moet ook nog betaald moet worden. Ik heb een alu-lichte (invalide) fiets besteld met een lage instap, kosten met verzekering en bagagetassen rond de € 700,-- (deze mail gaat ter inzage ook naar de fietsenwinkel.)
Het probleem voor mijn zus Hetty Heijmerink-ten Berge en Stichting Mitros is dat toen zij in 2007 al doende bezig waren met hun schurkenstreken, niet voorzien hebben dat de brief van 9 mei 2007 van Rob. M. Kok, psychiater bij Altrecht Utrecht, aan de Officier van Justitiein in mijn handen kon vallen. In die brief geeft Kok als de reden van zijn verzoek ondercuratelestelling op dat ik volgens de informatie van Mitros voor Servaasbolwerk 4 geen huur wilde betalen. En dat klopt. Ik had mijn zin gekregen . De rechter had op 25 april 2007 voor de tweede keer de huurovereenkomst ontbonden. En aan het eind van zijn brief schrijft Kok: Mocht zij ondercuratele gesteld worden dan zal de curator zorg dragen voor automatische betaling van de huur en de familie is bereid de schulden op zich te nemen.
Nou domme familie, u betaalt mijn schulden sinds 25 september 2007 waarom gaat u daarmee niet verder ? Er staat nog een NS boete open van €71,--. Vrijdag 19-08-2011 belde de curator mij op. Zij snapte niet dat ik een klacht indiende over dat schijnproces van Mitros. Natuurlijk snapte zij dat niet. Het enige dat zij op de zitting 10 juni 2011 te berde bracht, was haar verweer dat zij niet juridisch geschoold was .Ik zei haar: "Kijk omdat u de wet niet kent noem ik u nu crimineel". Toen werd ze pissig en siste dat Mitros het heus wel voor elkaar kreeg om mij gedwongen te laten opnemen. Alweer vroeg ik ?
Ik wil u niet onthouden om van mijn volgende klacht d.d. 25-08-2011 kennis te nemen. Met welwillende groet, Anne Marie ten Berge.

------------------------------------------------------------------------------------

Bijlage.

Aan: RECHTBANK UTRECHT 1 / 1
t.a.v.: BESTUUR RECHTBANK UTRECHT / klachtadviescommissie
Vrouwe Justitiaplein 1. 3511 EX Utrecht.

In 50-voud opgestuurd aan:
1.Mw.mr.V.M.M.van Amstel,Vice-president. 2.Mw.mr. M.ter Brugge, Vice-president.
3.Mw.mr.I.J.B.Corbey,Sectorvoorzitter. 4. Mw.mr. A.R.Creutzberg,Vice-president.
5.Mw.mr M.van Delft, Vice-president. 6. Mw. mr. A.van Dijk., Vice-president.
7.Mw.mr.P. Dondorp, Vice-president. 8. Mw. mr.J.Ebbens, Vice-president.
9.Mw.mr.J.M.Eelkema,Vice-president. 10. Mw.mr.P.S.Elkhuizen-Koopmans,Vice-pres.
11.Dhr.mr. B.J. van Ettekoven, Vice-president. 12. Mw. mr. H.A.Gerritse, Vice-pres.
13. Mw.mr.drs. M.J.Grapperhaus,Vice-president. 14.Mw.mr.drs.S.C.Hagedoorn. Vice-pres.
15. Mw.mr. L.C.Heuveling van Beek, Vice-president. 16. Mw. mr.Y.A.M.Jacobs,Vice-pres.
17.Mw.mr.R.H.M. Jansen, Coörd. Vice-pres. 18. Mw. mr. E.A.A. van Kalveen, Vice-pres.
19.Mw. mr. C.L.Keijzer, Vice-president. 20.Dhr. mr. P.Krepel, Vice-president.
21.Dhr. mr. J.R.Krol, Vice-president. 22.Dhr. mr. A. Kuijer, Vice-president.
23.Dhr. mr. J.J.M.De Laat, Vice-president 24.Dhr. mr. H.J.H. van Meegen, Vice-pres.
25.Dhr. mr. E.A.Messer, Vice-president. 26. Mw. mr. L.C.Michon, Vice-president.
27.Dhr. mr. P.K.Nihot, Sectorvoorzitter 28. Mw. mr. M.N.Noorman., Vice-president.
29.Mw. mr. drs. M.C. Oostendorp, Vice-president.30. Mw. mr. Z.J.Oosting, Vice-pres.
31.Mw. mr. H.A.M.Pinckaers, Vice-president. 32.Dhr.mr.A.A.T. van Rens,Vice-pres.
33.Dhr. mr. P.K.van Riemsdijk, Vice-president. 34. Dhr. mr. J. Sap, Vice-president.
35.Dhr. mr. M.J. Slootweg, Vice-president.36. Mw. mr. M.J. Smit, Sectorvoorzitter.
37.Dhr. mr. R.H. Smits, Sectorvoorzitter. 38. Dhr. mr. R.A. Steenbergen, Vice-pres.
39.Dhr. mr. H.M.M. Steenberghe, Vice-pres.40.Dhr.mr.H.AE.Uniken Venema, Voorz.bestu. 41.Mw. mr. Y.M. Vanwersch, Vice-president. 42.Dhr.mr.drs.R.W.J. van Veen, Vice-pres.
43.Mw. mr. drs. R. in het Veld, Vice-president.44. Mw. mr. M.J.Veldhuizen, Vice-pres.
45.Dhr.mr.drs.D.A.Verburg,Vice-president. 46.Mw. mr.A.M.Verhoef, Vice-president.
47.Mw. mr. L.E. Verschoor-Bergsma,Vice-president.48. Dhr.mr.P.Wagenmakers,Vice-pres.
49.Dhr.mr.L.M.G.de Weerd,Vice-pres.50.Dhr.mr.J.H.Willems,directeur bedrijfsvoering

Van: Mw. A.M.S.ten Berge
p/a : Catharijnesteeg 7. 3512 NZ Utrecht

Datum: donderdag 25 augustus 2011
Betreft: Klacht.
Bijlage: Afschrift mijn brief van 20-05-2011.

Dames/heren,

Hierbij dien ik, Anna Maria Susanna ten Berge, geboren 6 maart 1944 te Utrecht een klacht in tegen het gedrag van dhr. mr. R.H. Smits, voorzitter Sector kanton Utrecht.

Mijn klacht richt zich tegen betrokkene omdat hij na 20 mei 2011 tot op heden geen gevolg heeft gegeven aan de behandeling van mijn verzoek van 20 mei 2011 een huwelijk aan te mogen gaan. Mondelinge klachten hebben niet geholpen.

Het betreffende verzoek van 20 mei jl. is hierbij in afschrift bijgevoegd. Ik wil gebruik maken van mijn recht gehoord te worden. De curator zegt niet bevoegd te zijn deze klacht te ondertekenen.
Was getekend, Anne Marie ten Berge

www.annemarietenberge.blogspot.com
Einde van deze blog.

maandag 1 augustus 2011

Officieren van Justitie liegen, rechters zijn partijdig en Mitros is in Utrecht een grote criminele organisatie.‏

23:29 Beantwoorden ▼

Door: Anne Marie ten Berge1 augustus 2011.

Aan KROEZEN BV, Marie-Louise Brandt-van Heijst, p.v.scheppingen@kroezenbewind.nl, info@aspekt.nl, ib@medimount.com, Irene ten Berge, Pieter-Hetty Heijmerink-tenBerge, José ten Berge, p.sollet@kroezenbewind.nl, i.kroezen@kroezenbewind.nl, j.kroezenbewind@kroezenbewind.nl, Stichting Mitros, Peter de Klein, Nico de With, H. de Man, Hilde Braakman, Paul van Schuilenburg, Joop Servaas
Aan: Aspekt, te Woerden
t.a.v. Dhr/mevr. van Reewijk,of Reedijk contactpersoon.
datum 1 augustus 2011
betreft: Uw overlast.
bijlagen: 3x aangeplakt.
Van: Mevrouw A.ten Berge, p/a Catharijnesteeg 7. 3512 NZ Utrecht.

Geachte heer/ mevr. werkzaam bij Aspekt te Woerden.
Nu ik geen antwoord heb gekregen op mijn vraag wie de opdrachtgever is en wat de inhoud van de werkzaamheden is die u tot 25 augustus 2011 aan het doen bent bij de woningen Servaasbolwerk 4 en 4 bis te Utrecht, moet ik concluderen dat u zonder opdracht van derden zoals Mitros of van de curator op 1 augustus 2011 aan de gang bent gegaan. U hebt kennelijk uw eigen opdracht gecreëerd omdat noch Mitros noch de curator opdrachten kunnen geven zolang er nog geen uitspraak is over mijn verzoek op 29 juli 2011 aan de rechter ter zake van de nietigverklaring van een gebrekkig exploot van 21 juli 2011. Ik heb u dat heel goed uitgelegd in mijn mail van 31 juli 2011 om 11:59 uur. Maar u wilt niet luisteren. U heeft niet op mijn mail geantwoord en vandaag heeft de huisoppas ook geen brief van Aspekt in de brievenbox gevonden. Misschien morgen ? Maar dan is het te laat.
Logé's hebben geconstateerd dat door de overlast van uw werkzaamheden, een zekere mate van rust, veilig slapen en verblijven onmogelijk is. Voor mij is dat een financiële strop. Als ik hard werk, en dat doe ik, verhuur ik de gemeubileerde woningen voor gemiddeld € 60,-- per dag per persoon per bed. Dat komt, voor de datum van maandag 1 augustus 2001, neer op 4 x € 60 euro = € 240,-- per dag. Een vergoeding welke mijn gasten terecht niet wilden betalen en welke ik ook niet kon vragen, omdat ik geen contractbreuk aan mijn broek wilde hebben. Er was voornamelijk sprake van overlast met gereedschap / machines en vieze verfluchten. De gasten vertelden dat de deuren naar buiten toe, geblokkeerd waren door ladders, oid.
Ik adviseer u niet terug te komen met uw overlast. Ik heb daar niet om gevraagd. Waar bent u mee bezig ? U doet maar. U heeft met mij of de bewoners geen afspraken gemaakt. Geen voorstellen gedaan. Geen begroting opgesteld. Ik had zelf al een aannemer gecontracteerd om de buitenboel op te knappen. En door de verhuur van de kamers kan ik deze werkzaamheden zelf betalen. Daar spaar ik voor. De laatste keer moest de curator de renovatieklus van de zolder en de kelder ruim € 155.000,-- betalen. Wel, dat kan makkelijk want ik heb meer dan 1 vermogen geërfd. Ik blijf bij die ene aannemer want die geeft garanties op het werk en op de materialen.
Wanneer Aspekt te Woerden morgen, overmorgen en overovermorgen tot/met 25 augustus 2011 niet de schade, de derving van mijn inkomsten betaald, zal ik andere rechtsmaatregelen tegen u nemen, welke mij dienstig en noodzakelijk zullen voorkomen.
Kijk, het zou allemaal niet nodig zijn geweest als de curator niet al jarenlang (vanaf september 2008) mijn bijstandsgeld, mijn AOW en mijn ABP volledig verduisterde via een bepaalde bankrekening op mijn naam te Vortum-Mullem, maar waar ik niet bij kan. Ik heb dus geen inkomen als ik geen kamers verhuur.
Het zou allemaal niet nodig zijn geweest als mijn aangiften tegen Mitros en tegen de curator, tegen de burgemeester en tegen Frans Otten eens door de rechter-commissaris bekeken werden. De officieren van Justitie Utrecht hebben hierdoor een slechte naam gekregen. Dat zijn net blinde paarden met oogkleppen op.
Mitros is een criminele organisatie. Gezien de brieven van Altrecht van 2 februari 2007 en van 09 mei 2007 naar de Rechtbank Utrecht, zijn het Mitros en mijn familie geweest die een spoed ondercuratelestelling eisten. Er is € 6000,-- smeergeld betaald als die psychiater maar voor de rechter wilde liegen dat ik geestelijk gestoord was.
In het kort geding van 31 mei 2011 tegen de curator zegt Mitros dat de curatoren als provisionele bewindvoerders volgens Art 1.380 lid 1. Burgerlijk Wetboek benoemd zijn. Maar dat is een leugen. Ook de bevoegdheden van de curatoren en de schulden zijn niet volgens Art.1. 380 lid 2 en 3 BW geregeld op 25 september 2007.
Mitros medewerkers,met name Fred Mommers, Priscilla Iesbers en de vervangende curator dhr. van Mil, hebben mij 's morgens in Nieuwegeinop 08 april 2011, als gevolg van hun criminele plan en samenwerking in mijn woning overvallen en mij eruit gesleurd. Echt letterlijk gesleurd. Dat zijn misdrijven. Ik heb aangiften gedaan. Maar dat moet zeker opnieuw ? . Want 'dank zij' dat kort geding ,is inmiddels duidelijk dat het formulier van huuropzegging d.d. 28 maart 2011 niet door Mitros Nieuwegein is ondertekend.
Ik heb het dossier van de psychiater bij wie ik nooit, maar dan ook nooit heb 'gelopen'. Daarin staat,dat Kroezen BV, Altrecht Utrecht en Mitros Utrecht vanaf woensdag 30 augustus 2006 om 9:45 bezig waren om mij onder curatele te stellen vanwege een huurachterstand van twee jaar. Stiekem. O zo stiekem. terwijl ik met de campagne bezig was voor de burgemeestersverkiezingen in Utrecht.
Ik herhaal het hier voor de zoveelste keer: dat ik sinds 1 juli 2004 geen huur meer hoefde te betalen omdat ik op verzoek van Mitros een bod op het huis gedaan had. Mitros wilde van de bouwval af. Mitros Vastgoed, medewerker, Bülent Isik, gladjanus en kandidaat van de PvdA heeft mij op 1 maart 2004 namens Mitros verzocht om een bod te doen.
Maar omdat Mitros niet aangesloten is bij de Vereniging van Nederlandse Makelaars moeten ze zelf een voorstel doen om naar de notaris te gaan, voor de koop-en erfpachtakte. Mitros heeft een keer een notaris voorgesteld. Maar bij dit kantoor van CMS Derks Star Buchman werkt mr. Frans P.J.M.Otten, later plv. rechter in Den Bosch tegen wie ik aangifte had gedaan voor een poging tot doodslag op 28 september 1983. Dan ga je als slachtoffer toch niet weer naar het kantoor waar die schurk werkt ? Mitros wilde geen alternatief. En zo is het gekomen dat ik het pand gekocht heb in de zomer van 2004 en dat mijn overleden partner en ik veel geld erin gestoken hebben om het op te knappen.
Ik heb nog heel wat gangen naar de rechter te gaan voordat er recht gedaan wordt. Ik wacht wel, totdat het OM Utrecht net zo eerlijk is als de politie Utrecht. Ik mag nu al aangiften doen ! Dat heb ik moeten bevechten. Het is niet mijn schuld dat ik nu ook nog ruzie heb gekregen met Aspekt te Woerden. Tenslotte mag u niet met uw ongenode werkzaamheden mijn verdiensten, mijn gasten wegjagen. Aspekt wil vanaf 1 augustus jl. 25 dagen komen werken stond er op het kaartje van 29 juli jl. Dat betekent voor 25 dagen geen bed in de verhuur. Dat betekent voor mij een maximaal verlies van € 6000,-- Goede raad is duur. Met vriendelijke groet. Anne marie ten Berge
Zie ook: www.annemarietenberge.blogspot.com