vrijdag 13 mei 2011

Samenzwering tussen politie en Mitros is misdrijf.

Door: Anne Marie ten Berge. Utrecht 13 mei 2011

Aan: Paul van Schuilenburg, secretaris Commissie voor de Politieklachten. Amsterdam
Van: Anne Marie ten Berge, slachtoffer Nieuwegein.
Datum: vrijdag 13 mei 2011
Onderwerp: Uw mail d.d.10 mei 2011

Geachte heer Schuilenburg.
U berichtte mij op 10 mei jl als volgt, ik citeer in cursief: Geachte mevrouw Ten Berge, Enige tijd geleden heeft u met klachtbehandelaar De With gesproken over uw klacht d.d. 8 april 2011 inzake een uitzetting uit uw woning. Mij heeft het verzoek bereikt u uit te nodigen voor een hoorzitting van de Commissie voor de Politieklachten. Tijdens deze hoorzitting zal de Commissie u vragen stellen over uw klacht. Na de hoorzitting zal de Commissie een advies opstellen voor de korpsleiding. Uiteindelijk zal de korpsleiding een oordeel vellen over uw klacht. De Commissie voor de Politieklachten verwacht u op: Datum: donderdag 23 juni 2011 Tijd: van 14.15 tot 15.00 uur Plaats: Kroonstraat 25, Utrecht (hoofdbureau politie). Ik verneem graag van u of voornoemde datum en tijd u schikken. Volledigheidshalve wijs ik erop dat de Commissie slechts één maal per maand bijeenkomt om een hoorzitting te houden, altijd op een donderdagmiddag. Hoogachtend, P. van Schuijlenburg (secretaris Commissie voor de Politieklachten) Einde citaat.
Mijn antwoord luidt : “Vergeet het maar”. Ik kom alleen om te kijken of de korpsleiding een dergelijke onzalig plan doorzet.
Verder reageer ik hierna (puntsgewijs) mijn zienswijze op de inhoud van uw mail.
1. Nee, uw collega Nico de With heeft mijn klacht niet behandeld. De With heeft in opdracht van het OM-Utrecht de verslaglegging van mijn klacht d.d. 08-04-2011 betracht. De With heeft verklaringen genoteerd. Ten 1ste die van mij, Ten Berge (slachtoffer en gedupeerde te Nieuwegein.). Ten 2de de verklaringen van de verdachte politieman dhr.R.V. uit Nieuwegein en ten 3de de leugens van de hoofdverdachte Fred Mommers te Nieuwegein..
Daarentegen blijft dhr. van Mil, die bij het plegen van het ambtsmisdrijf van R.V. aanwezig was en met een vals vonnis zwaaide, nog steeds buiten mijn beeld. Althans, wordt opzettelijk buiten mijn waarneming gehouden. Maar ik heb hem toch echt wel in zijn hand gebeten op 08-04-2011 toen hij het waagde om mij ruw aan te grijpen.
Verklaring: Het staat vast dat hoofdverdachte Fred Mommers te Nieuwegein bij zijn illegale huisuitzetting met geweld, zijn huisvredebreuk met gestolen sleutels, zijn valsheid in geschrifte enzovoort, in opdracht handelde van de bekend staande crimineel Marien de Lange, bestuursvoorzitter van Stichting Mitros Utrecht. Woningverhuurder en vastgoedhandelaar.
Nieuwe klacht tegen off.v.just. als de dagvaarding in Utrecht in de bus valt: Ik word sinds 11 mei 2011 in opdracht van Marien de Lange persoonlijk lastig gevallen met post en dreigementen door mr. Gerard Scholten van TOMLOW-advocaten Utrecht. Zover ik het van Scholten heb begrepen wil Marien de Lange in nauwe samenwerking met de off. v. just. mij dagvaarden omdat ik op 24-04-2011 aangifte heb gedaan tegen Fred Mommers en ik niet vanaf 2006 in de woning Thorbeckepark 108 te Nieuwegein had mogen wonen. Dit ‘stoere treurspel’ van de Goliathen: een off.v.just, de vastgoedhandelaar, zijn handlangers en de burgemeester van Utrecht heb ik wel door. Ik laat mij niet via een dagvaarding van slachtoffer naar dader deformeren. Daar ben ik te goed voor.
Nieuwe klacht: tegen uw collega Hilde J. Braakman, intake & service Kaap Hoorn Utrecht : Zij heeft 27-04-2011 een vals proces-verbaal PL0910 / 2011094837-1 opgemaakt en ondertekend. Ik kan /wil /mag dit p-v van mijn aangifte d.d.24-04-2011 tegen de verdachte Fred Mommers niet ondertekenen omdat Braakman zelf in haar p-v de betreffende artikelen Wetb.v.Strafr. tegen Fred Mommers weigert te noemen en te ondertekenen. Of moet ik, in plaats van het OM haar sommeren dat zij zich ter zake van de opmaak van een p-v van een aangifte, aan de politiewet moet houden ? Dan is dat bij deze, door mij gesommeerd.
2. Mag ik weten van wie u als secretaris van de Commissie voor de Politieklachten te Amsterdam de opdracht hebt gekregen om mij op 10-05-2011 bij de niet ter zake doende Commissie uit te nodigen? Ik kan voor de wet mijn klacht toch niet opnieuw indienen ? Ik heb eerder, klachtenbemiddeling afgewezen. Een zo ernstig misdrijf als huisvredebreuk met geweld door derden en waar de politie op aanraden van de off.v.just. die criminelen ook nog eens moest gaan helpen, schreeuwt om behandeling. Schreeuwt om een aanklacht van het OM. tegen bestuurders van de Gemeente Nieuwegein en/of van de Gemeente Utrecht.
Iedereen met een beetje gezond verstand kan snappen dat mijn klacht tegen de politie de start is geworden van een strafproces tegen de politie/justitie. Een kind kan dat snappen. Waarom u niet ? De korpsleiding, het OM Utrecht moet mijn aangiften over het ambtmisdrijf serieus nemen en de ministers en die dan weer de Tweede Kamer, inlichten.
In verband met de afhandeling van mijn klachten tegen uw collega R.V. zit ik als klaagster niet op een Commissie uit Amsterdam te wachten maar op een uitnodiging voor een zitting van de Klachtencommissie Politie Utrecht, met de (korpsbeheerder) de burgemeester van Utrecht als voorzitter daarvan. Dat is mij beloofd, dat staat in de wet, dat is ook de bedoeling en de wens van de politie zelf zowel de politie in Utrecht als die politie in Nieuwegein, want ik heb begrepen het ambtsmisdrijf is gepleegd op 08-04-2011 in Nieuwegein District Lekstroom. Maar ja in Nieuwegein daar zit net een kersverse nieuwe burgemeester, dus de burgemeester van Utrecht wil deze nieuwe collega ‘ontzien’, zullen we maar zeggen.
LET WEL:
A. Ik houd mij aan de geldende wet- en rechtsregels. En als de korpsbeheerder van Utrecht keer op keer besluit zich niet aan wetten en regels te houden dan ben ik bij deze naar de bestuursrechter gestapt. Rechtbank Utrecht krijgt een afschrift van deze brief.
B. Ik heb meerdere aangiften tegen de burgemeesters van Utrecht gedaan maar het OM- Utrecht doet daar niets mee. Ook het College van procureurs –generaal in Den Haag is onbetrouwbaar gebleken. Om van de ministersploegen nog maar te zwijgen.
C. Het meest treurige van de zaak is dat de voornoemde curator, in opdracht van de Gemeente Utrecht mij geen geld geeft om een advocaat mee te kunnen betalen, geen geld geeft om mijn premie bij zorgverzekeraar MENZIS te betalen, zodat het DIAK mij niet wil operen. Geen geld geeft om mijn huishouden in Nieuwegein te voeren.
D. Het kringetje is rond als je bedenkt dat de curator op haar beurt weer voor haar criminele werkzaamheden betaald wordt door de Gemeente Utrecht. Dat verzin ik niet. Dat staat op een declaratie door de curator ingediend bij de kantonrechter op 29-04-2009. En ook die declaratie heb ik als curanda niet ondertekend.


3. Mijn conclusie is : Er wordt misschien wel van hogerhand,
a) opzettelijk gerommeld met de klachtenprocedure van de politie te Utrecht.
b) opzettelijk de andere kant uitgekeken bij een ernstig ambtsmisdrijf (in opdracht) met geweld door de politieman R. V. te Nieuwegein.
c) opzettelijk de verdachte Fred Mommers, bedenker en uitvoerder van illegale huisuitzetting in bescherming genomen door het schrijven van een waardeloos proces-verbaal met nummer PL0910 2011094837-1 door collega Hilde Braakman van intake & service Kaap Hoorn Utrecht.
d) opzettelijk verdoezeld, met betrekking op de criminele samenwerking tussen partijen, met name de partijen Stichting Mitros,: het Deurwaarderskantoor van Van Mil, de woningbouwvereniging, de curator van het bewindvoerderskantoor KROEZEN BV te Vortum Mullem uit Brabant, en de off.v.just.bij het Arrondissementsparket Utrecht.
Samenzwering is ook een misdrijf.

Hoogachtend, Anne Marie ten Berge. cc www.annemarietenberge.blogspot.com

donderdag 12 mei 2011

Gemeente Utrecht roofzuchtige bewindvoerder ?

Door Anne Marie ten Berge. Utrecht 12 mei 2011.

Op 11 mei jl gaf ik bij TOMLOW advocaten,Prins Hendriklaan 21.3583 EB Utrecht Tel.030-2521802, de volgende brief af:
Geachte heer Scholten,
Hedenmorgen is mij per koerier een aangetekend schrijven aangeboden van uw kantoor ‘TOMLOW advocaten’.
Ik kreeg een medewerker aan de lijn, aan wie ik vertelde dat ik uw stukken niet aangenomen had omdat ik niet zou weten wat ik met uw kantoor te maken zou kunnen hebben.
Wanneer u derden vertegenwoordigt dan hoort diegene waarvoor u werkt mij eerst zelf en direct van een eventuele zaak op de hoogte te stellen.Datis inherent aan de goede omgangsvormen.
Ik weet nergens van dus ik neem van u geen stukken aan.
Wanneer het uw bedoeling is, met aangetekende stukken of niet aangetekende stukken mijn privacy te schenden dan is u dat goed gelukt. Bij herhaling doe ik aangifte bij de politie want dan overtreedt u met opzet de wet op de privacy.
Was getekend, mevrouw A.M.S. ten Berge

Daarna mailde ik: Aan:De Gemeente Utrecht.De nep-burgemeester. De Raadsleden. De griffie. De Gemeentelijke Ombudsman, Stichting Mitros, het criminele bewindvoerderskantoor Kroezen BV en hun criminele curator als volgt met een vraag.

Aan: Alle geadresseerden.
Geachte dames/heren,
Mijn vraag is: Wie van u heeft heden 11 mei 2011 de TOMLOW advocaten op mij afgestuurd ?
Ik kreeg alleen antwoord van mevr. B. van de Dienst Gemeentelijk Ombudsman: Vanuit het kantoor van de Gemeentelijke Ombudsman is er geen contact geweest met Tomlow advocaten.
Ik ga er vanuit u hiermee te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,

Waarop ik weer als volgt reageerde:

Aan mevr.mr.M.E.T.Schellekens(ombudsman@utrecht.nl)
Van: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com)
Verzonden:donderdag 12 mei 2011 19:05:59

Mevrouw B, hartelijk dank voor uw antwoord.

Alle anderen die ik hetzelfde vroeg hebben niet geantwoord. Nogmaals TOMLOW advocaten gebeld. Er zijn kennelijk zaken aan de orde die Stichting Mitros mij verwijt sinds ik aangifte heb gedaan tegen Fred Mommers van huisvredebreuk met geweld in Nieuwegein, het jatten van de huissleutels van mijn huisgenoot, het afschermen van het bordje VERBODEN TOEGANG voor de politie, geen dokter bellen toen ik in onmacht was gevallen, niet zeggen wie die gluiperd van een deurwaarder was. valsheid in geschriften plegen en de politie misleiden. Fred Mommers en zijn directeur Goossens horen voor jaren de bak in te draaien. Dus ik snap wel dat Mitros alles uit de kast haalt om dat te voorkomen. In de aanval gaat. Laat ze. Mitros heeft veel, zo niet alles te verliezen als de waarheid boven tafel komt.
Kennelijk zijn, deze mijn lasterlijke aangiften tegen Fred Mommers te lezen op www.annemarietenberge.blogspot.com.
Nu hoorde ik van Scholten dat Mitros mij voor de rechter wil dagen middels een dagvaarding.Meer/anders wist deze zaakadvocaat nog niet duidelijker te maken. Er moeten zeker weer smerige zaakjes geritseld worden bij het OM Utrecht. In mijn nadeel dan wel te verstaan.
Trouwens er is een rechtbankstuk boven tafel gekomen waarin de curator zweert dat haar werkzaamheden in het boekjaar 2008 als curator als bewindvoerder grotendeels door de gemeente Utrecht betaald zijn geworden. Dus dat zal dan wel voor 2009,2010 en 2011 ook gelden. Zoek het geld, vindt de buit en je weet wie de dief is. De Gemeente Utrecht dus. De curator geeft mij geen geld voor de eigen bijdrage voor een advocaat onder toevoeging. Daar gaat de Gemeente Utrecht dus kennelijk helemaal mee akkoord. Geen juridische bijstand voor Ten Berge. Het is duidelijk: Van de Gemeente Utrecht mag ik dus verrotten, teloorgaan, verhongeren., doodvallen.
Verder is bekend gemaakt dat mijn dossier bij SoZa&We vanaf 2006 is vernietigd. Ik mag daar geen klacht meer tegen indienen namens Schellekens omdat ik onder curatele sta. Wat vervelend dat de Gemeente zoveel boter op het hoofd heeft.
En nog vervelender is dat ik niet meer bij mijn paspoort en andere waardepapieren kan omdat Mitros de sleutel van Thorbeckepark 108 te Nieuwegein niet aan mij terug wil geven. Op 02 mei 2011 heb ik bij de kantonrechter verzocht dat de curator de huur van mijn woning in Nieuwegein door moet betalen in plaats van de huur op te zeggen. Wij zijn nu tien dagen later en nog niets gehoord. Ik weer 030-2233000 bellen en of ik het verzoek opnieuw wil indienen. Dat gaat morgen gebeuren.
Iedereen weet dat ik trouwplannen heb, het verzoek te mogen huwen Art.1: 37 lid 2 BW, ligt bij de kantonrechter.Waarom nu opeens de wereld opnieuw over mij heen valt? Misschien is men bang voor mijn macht ? Mijn eerlijkheid ? Standvastigheid ? Dat alles uitkomt ?
Misschien hebt u een interessante baan ? Maar mijn werk is fantastisch.Ik heb het druk druk en moet het nog steeds zonder inkomsten doen. Kennelijk houdt de Gemeente Utrecht, mijn Bijstand 2008 , mijn AOW en mijn ABP 2009-2011 vast. totale waarde € 70.000, --. Want de curator zegt dat zij geen geld voor mij heeft. Terwijl ik toch nooit onder bewind ben gesteld. Misschien voert de Gemeente Utrecht wel stiekem bewind over mij. Wie zal het zeggen. De curator zegt dat zij best wel van haar baantje af wil. Zij wil met pensioen. Haar geboortedatum is 31 augustus 1948, maar de Gemeente Utrecht wil dat niet !
En ik wil best wel op mijn blote knieën smeken of de Gemeentelijke Ombudsman (samen met de Rekenkamer ? ) eens een onderzoek gaat starten waar of de Gemeente Utrecht mijn geld laat. Maar ja dan moet mevrouw Schellekens, directeur Dienst Gemeentelijk Ombudsman er ook voor willen gaan zodat zij niet medeplichtig geacht gaat worden aan wat de Gemeente Utrecht zo al bij elkaar gesjoemeld heeft.
Bij deze is het betreffende gevraagd/verzocht.

Met vriendelijke groet, Anne Marie ten Berge.

Verder krijg ik geen antwoorden meer want welke gemeentelijke bewindvoerder (een burgemeester is ook een bewindvoerder) wil nu bekend staan als roofzuchtig en het dan ook nog zijn ook?

Overboekingen van plaatsen op de operatietafel als gevolg van de marktwerking in de Zorgsector.

Door:Anne Marie ten Berge. Utrecht
1 / 2
Ter gelegenheid van de mondelinge hoorzitting donderdag 12 mei 2011 om 11:00 uur bij het Regionaal Tuchtcollege Gezondheidszorg te Amsterdam (RTG)
College voor tuchtrecht in eerste aanleg.
t.a.v. Mw.mr.T.H.C. Coert, voorzitter / secretaris.
Parnassusweg 220 Amsterdam.

Pleitnota in 3-voud door/van: Mw. A.M.S.ten Berge, klaagster
p/a: Servaasbolwerk 4 bis.
3512 NK Utrecht Tel:030-2316070 ING Bankrek.nr. 75.56.82.130
t.n.v. mevr. A.M.S. ten Berge.

Datum: donderdag 12 mei 2011
Uur: 11:00 uur. Toren F.
Zaak: 2010 / 206 Ten Berge vs vd L.
Betreft: Pleitnota 12 mei 2011.

Geachte voorzitter,

Dank voor het organiseren van deze hoorzitting. Een hoorzitting welke het einde van het vooronderzoek betekent in de procedure volgend op de door mij, hierna klaagster op 26 juli 2010 ingediende klacht. De klacht betrof de handelswijze van dhr.JvdL te U. orthopeed, hierna verweerder
In de kern van de zaak is mijn klacht het gevolg van een bizarre schending van de zorgplicht in een ziekenhuis. Verweerder kwam op 15 -07-2010 om 08:00 uur niet opdagen in de operatiekamer om klaagster te opereren.

Verzoek
Naar aanleiding van het gestelde in uw brief van 14 april 2011 verzoek ik het college om te beslissen dat de tuchtrechtzaak 2010/206 haar geschikt voorkomt een minnelijke schikking tussen partijen te beproeven.

Redenen van verzoek.
1. VdL. is op 15 juli 2010 om 8:00 uur niet op zijn werk in de Diak locatie Utrecht verschenen om klaagster te opereren aan een linker kunstheup. Het enige wat klaagster kon doen was ter plekke het ontstelde ziekenhuispersoneel een hart onder de riem steken. Het verzuim van VdL. kwam bij iedere betrokkene hard aan.
2. VdL kon klaagster in de Diak locatie Utrecht niet opereren om de eenvoudige reden dat hij in de Diak-locatie Zeist aan het werk was op 15 -07-2010 en om 8:00 uur.
3. Klaagster is in haar klacht niet over een nacht ijs gegaan. Uit in- en externe onderzoek is gebleken dat het bizarre fenomeen van een dergelijke ‘overboeking’ van de werkzaamheden van een chirurg, niet alleen in het Diakonessenziekenhuis regelmatig voorkwam maar ook elders in het land en haar ziekenhuizen slachtoffers maakt.
4. Het, zo door klaagster ontdekte fenomeen ter zake van ‘overboekingen van plaatsen op de operatietafel’ mag volgens klaagster gezien worden als het gevolg van de marktwerking in de Zorgsector. Immers, ook afgelaste/gemiste operaties brengen kosten met zich mee, welke in alle gevallen - ten rechte of ten onrechte - gedekt worden door de Branche van Zorgverzekeraars waarmee Zorginstellingen waterdichte afspraken hebben gemaakt.
2 / 2
Afspraken welke blijkbaar niet in een openbare controle (Wob)worden meegenomen. In alle gevallen van deze ‘overboekingen’ is de zieke, de hulpbehoevende het kwetsbare slachtoffer.
5. In de ogen van klaagster heeft verweerder bij monde van dhr. mr. H.R.Marcelis, zijn vertegenwoordiger het besloten karakter van deze tuchtrechtelijke procedure op 07-10-2010 geschonden door aan derden te vragen of klaagster bij het indienen van haar klacht wel rechtsgeldig handelde of anderszins.
6. Deze eigengereide actie van verweerder , onder punt 5. heeft klaagster op kosten gejaagd wat betreft het uur salaris van de curator. Verweerder heeft deze kosten niet willen vergoeden.

Voorgestelde schikking materiële schade
Vooropgesteld dat klaagster nog steeds geopereerd wil/moet worden is het voor klaagster het allerbelangrijkste dat verweerder aan klaagster € 15.000,-- betaalt zijnde de totale (?) kosten van een operatie linker kunstheup in het UMC Utrecht en de kosten van een Zorghotel of verzorging aan huis, alsmede de reguliere vergoedingen aan revalidatie kosten, hulpmiddelen en taxivervoer.
Als een feit staat vast dat de curator vanaf 1 januari 2010 geen premie voor de ziekte- en tandartsverzekering aan MENZIS betaalde

Voorgestelde schikking immateriële schade
Klaagster wil dat verweerder aan haar de immateriële schade (smart) van € 20,-- per dag betaalt dat klaagster door de schuld van verweerder niet in week 28 van 2010 geopereerd is geworden. Klaagster hoopt dat het UMC in week 25 van 2011 haar kan opereren. Als dat lukt komt het gevraagde smartengeld neer op 49 weken x 7 dagen x € 20,-- = € 6860, --

Redenen schikking smartengeld.
Klaagster is gedupeerd door de bizarre schending van de zorgplicht in het ziekenhuis door verweerder. Omdat de noodzakelijke operatie op 15 juli 2010 buiten de schuld van klaagster was afgelast, had klaagster geen andere mogelijkheden dan lijdzaam af te wachten totdat het RTG tot een eindoordeel was gekomen.
Dat de klachtprocedure bij het RTG Amsterdam wel een jaar kon duren heeft klaagster met zorg en tegenzin voor lief moeten nemen. Klaagster moest met pijn, verdriet en steeds terugkerende wanhoop over haar invaliditeit, zonder enig uitzicht op het einde daarvan, alle dagen strijden tegen haar teloorgang. De schending van de zorgplicht door verweerder heeft de levensvreugde en bewegingsvrijheid in verzorging, lopen, wandelen, fietsen, boodschappen doen van klaagster, totaal beperkt. Klaagster heeft in het afgelopen jaar veel geld betaald aan hand- en spandiensten door derden.
Daar komt bij dat verweerder zich nooit persoonlijk tot klaagster heeft gewend om mededogen te tonen voor de ontregeling van klaagsters verwachtingen betreffende haar gezondheid. Ook een verklaring van het waarom of een “sorry” over zijn afwezigheid op 15-07-2010 kon er niet af.

Verder heeft klaagster € 295,12 indirecte kosten gemaakt voor de werkzaamheden van de curator. Klaagster vind het doel van verweerder om de curator om haar zienswijze te vragen en zo het besloten karakter van de tuchtprocedure te niet te doen, laakbaar. Klaagster zou graag zien dat verweerder ook deze kosten alsnog gaat vergoeden.

Was getekend, mevrouw A.M.S. ten Berge

vrijdag 6 mei 2011

Wie aan mij zijn/haar geld wil lenen...

Door: Anne Marie ten Berge. Utrecht

Van: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com)
Verzonden: vrijdag 6 mei 2011 13:13:59
Aan: Pieter-Hetty Heijmerink-tenBerge (heijmerink@h22.nl); José ten Berge (josedumont@tiscali.nl); Irene ten Berge (ib@planet.nl); KROEZEN BV (algemeen@kroezenbewind.nl); ml.brandt@kroezenbewind.nl
CC: Aleid Wolfsen(PvdA-nep-burgemeester) (burgemeester@utrecht.nl); gemeenteraad@utrecht.nl; raadsleden@utrecht.nl; Griffie Gemeenteraad (griffie.gemeenteraad@utrecht.nl); gemeente@utrecht.nl
BCC: Peter de Klein (peter.de.klein@utrecht.politie.nl); Nico de With (nico.de.with@utrecht.politie.nl); H. de Man (h.de.man@utrecht.politie.nl); Joop Servaas (j.servaas@utrecht.politie.nl); h.j.braakman@utrecht.politie.nl

Aan: José ten Berge, P.H.de Montestraat 37. 5216 GV Den Bosch.
Hetty & Pieter Heijmerink -ten Berge. Zeisterweg 36-B. 3984 NL Odijk.
Marlies & Gerard de Bree-ten Berge. Loerikseweg 33. 3991 AA Houten.
Bernadette & Paul Wintgens-ten Berge. Molenberglaan 36. 6416 EN Heerlen.
Irene ten Berge. Prinsenstraat 159. 2983 CJ Ridderkerk.
(5 zussen en 3 zwagers)

Het volgende zet ik op mijn (bekende) blog: www.annemarietenberge.blogspot.com
Titel: Wie wil aan mij geld lenen ? Door:Anne Marie ten Berge. Utrecht 06-05-2011

Ik Anna Maria Susanna ten Berge, geboren 6 maart 1944 te Utrecht, zoek geldschieters. Om te overleven moet ik geld lenen.Stort uw lening op ING rek.75.56.82.130 t.n.v.mw A.M.S. ten Berge. Servaasbolwerk 4 bis. 3512 NK Utrecht. Tel. 030-231 60 70. Deze bankaccount is de enige waarop de curator van mijn familie nog geen (illegaal) beslag heeft gelegd. Waarom ? Ach mijn familie is stinkend rijk en steelt via de curator mijn tegoeden en mijn bankrekeningen om hun zwarte geld aan erfenissen die zij mij onthouden, daarop wit te kunnen wassen. Dat is hun probleem.

Ik verzoek de rechter om garantstellingen, op naam van bovengenoemde familieleden in de 2de graad, voor de terugbetaling met rente van mijn leningen, welke ik nodig heb om niet teloor te gaan. De geldschieter kan kiezen aan welke zus of zwager hij/zij de lening terug gaat vragen. En die worden dan per aangetekende geïnformeerd.

Wat betreft de correspondentie tussen zussen, zwagers en het slachtoffer: Namens jullie schreef Irene, op 04-01-2011 het volgende, ik citeer in cursief: Beste annemarie, Nogmaals een gelukkig nieuwjaar. Ik heb de behoefte om even wat recht te zetten. Jij schrijft in je mail dat je geen geld hebt. Dat is simpel opgelost: aan de curator laten weten op welke bank rekening nr zij jouw leefgeld kan storten, of de bankrek nr met pas te aanvaarden die ze in verleden al gestuurd heeft. Of gewoon contact met haar op te nemen zodat het geregeld wordt. Enzovoort....Einde citaat.

Ik, Anne Marie ten Berge, schrijf mijn familie op 06-05-2011 terug als volgt. Het is dus niet zo simpel 'opgelost' als jullie in gedachten hadden. Allereerst hebben jullie curatoren van KROEZEN BV te Vortum-Mullem in de Gemeente Boxmeer, sinds 2007 beslag gelegd op al mijn tegoeden van 2 bankrekeningen. Ook na het overlijden van mijn partner op 25-10-2010 heeft jullie curator mevr. Brandt-van Heijst alle tegoeden dus ( ong. 25 miljoen) verduisterd van onze vereniging DEMOCRATEN via mijn ABN-AMRO rekening: t.n.v. A.M.S.ten Berge en/of boedel R.D. Derks. Mijn geldtekort (nihil) is gebleven. Jullie erg ingewikkelde en strafbare oplossing heeft voor mij niet gewerkt.

Jullie curator mw Brandt-van Heijst woonachtig te Gemert wordt, (zie haar brief aan de rechter, van 29 april 2009 zaaknr. 09-3539) voor haar werkzaamheden in 2008 als curator en als bewindvoerder grotendeels betaald door de Gemeente Utrecht. Dienst SoZa&We. Maar toen de Kantonrechters er achter kwamen, dat jullie curator mevrouw Brandt van twee walletjes at, en verklaringen van erfrecht had 'versierd', hebben de kantonrechters: Mr. Jan Sap en mr. Lydia Heuveling van Beek op 10 juni 2009( zaaknr. 09-3539) aan jullie curator van KROEZEN BV te Vortum-Mullem geen machtiging gegeven betreffende het beheer van mijn vermogen. Ik herhaal: Ik ben nooit onder bewind gesteld. Ik ben door jullie, via het curatorschap dat jullie omhelsd hebben bestolen, bedrogen enzovoort.

Inmiddels hebben jullie wel drie erfenissen (Mama, tante Jeanne en Rein Derks) van mij gestolen. Jullie horen in de bajes te zitten net als elke andere oplichter, dief. Er hangt nog een aangifte in mijn etalage van een poging tot doodslag waar jullie je deel aan hebben bijgedragen. Dat de meeste misdaden in de familiekring gebeuren is bekend. Jullie verklaren mij steeds voor gek, maar als jullie denken dat de curator aan mij bankpasjes gaat sturen, zijn jullie zelf niet goed bezig. Banken versturen alleen pasjes aan de persoon, die zelf een rekening geopend heeft. Bankpasjes van personen die op mijn naam bankrekeningen openen, mag ik niet aannemen. Dan zou ikzelf medeplichtig worden en mogelijk voor jullie de gelegenheid scheppen, om jullie zwarte geld op mijn naam, wit te wassen. Ik ken de wet. Dus ik neem geen bankpasjes van derden aan. Jullie hebben de risico's van strafbare feiten genomen. Niet ik.

Ik heb jullie eerder geschreven: Jullie curator kan mij ook geen leefgeld sturen want zij heeft geen rechterlijke machtiging als bewindvoerder. Ik ben nooit onder bewind gesteld. Dat heeft jullie curator er zelf maar bij verzonnen. De Gemeente Utrecht betaalde haar werkzaamheden, als curator en als bewindvoerder. (zie haar brief van 29-april 2009 zaaknr. 09-3539) De Gemeente Utrecht gaf jullie curator op 9 juli 2008 ook mijn nieuwe paspoort mee vanuit de Dienst Burgerzaken & GB.(zie daarover de brief, een bezwaarschrift van jullie curator van 31 juli 2008 aan B&W ).
Jullie criminele curator is door de Gemeente Utrecht, met medeweten van jullie schurken hersens in de gelegenheid gebracht om mijn bijstandsgeld 2008, mijn AOW 2009-2011 en mijn ABP 2009-2011, inmiddels een bedrag van € 70.000.- te kunnen verduisteren.

Het bewindvoerderskantoor KROEZEN BV in de Gemeente Boxmeer wenst net als jullie curator, niet het dossier A.M.S.ten Berge boven tafel te halen. Dat is verduistering van stukken en documenten. Dat is ook strafbaar.

Ik heb 16-04-2011 een nieuwe auto á € 18.887,--gekocht, maar jullie curator die mijn geld heeft, weigert deze te betalen. De autodealer moet jullie maar aanspreken voor het geld dat hij nog van mij tegoed heeft. Jullie moeten garant staan. Het is een feit, dat de rechter op 10 juni 2009 jullie curatorverzoek van 29-04-2009 (zaak 09-3539) voor een machtiging betreffende mijn vermogen, heeft afgewezen. Het feit, dat ik zelf kon beschikken over mijn vermogen was twee jaar geleden op 10-05-2009 uitgesproken. Waarom jullie en jullie curator tegen de rechterlijke uitspraken in, niet willen dat ik mijn vermogen kan beheren is jullie criminele probleem. Wat denken jullie van € 61.000.000,--schade, schande en smartengeld vergoeding te betalen door Kroezen BV waar jullie kennelijk aandelen van hebben? Ook deze zaak heb ik bij de burgerrechter aanhangig gemaakt.

NB: Laatste informatie: Per 1 december 2010 had ik al een testament gemaakt. Zolang de kantonrechter er geen uitspraak over wil doen of ik als curanda een testament mag opstellen, is deze laatste wilsbeschikking juridisch gezien wettig.

Tot slot: Ik heb vaak genoeg rechtstreeks en/of via de rechter contact met jullie criminele curator opgenomen.Ik heb aangiften tegen haar gedaan. Maar niets heeft geholpen.
Ik heb geld nodig om de nodige middelen van bestaan aan te schaffen, zoals eten, drinken, kleren, een computer, benzine, een bel- abonnement, een operatie, een tandarts, schoenen, een auto,een ziekte verzekering bij MENZIS, een strijkijzer enzovoort. Ik heb geld nodig om het achterstallige onderhoud aan mijn woning weg te laten werken. Jullie weten inmiddels, dat mijn verzoek (02-05-2011) dat jullie curator mw Brandt, de huur van mijn Woning Torbeckepark 108 te Nieuwegein moet betalen, bij Rechtbank Utrecht ligt voor een uitspraak?

Ik ga dus geld lenen (ook op internet). Ik onderteken schuldbekentenissen en tegelijkertijd geef ik met deze brief ook jullie adressen en persoonsgegevens aan mijn schuldeisers, zodat die hun geld (plus rente) bij jullie terug kunnen halen. En hoe die dat zullen doen daar ga ik niet over.Vanaf heden staan jullie garant en ik ga vandaag nog de betreffende garantstelling bij de rechter verzoeken. Voor meer informatie zie www.annemarietenberge.blogspot.com
Voor allen die dit gelezen hebben: Nog een prettige voortzetting van deze dag.
Anne Marie ten Berge,Utrecht.
-----------------------------------------------------------------------------------
PERSOONLIJK AANGEREIKT in 5-voud

Aan: RECHTBANK UTRECHT
Sector kanton, Locatie Utrecht
Vrouwe Justitiaplein 1.
3511 EX Utrecht
Van: Mw.A.M.S.ten Berge, verzoekster.
p/a Servaasbolwerk 4 bis.
3512 NK Utrecht.

Datum: vrijdag 06 mei 2011
Betreft: Verzoek
Bijlage: Mail d.d. 06-05-2011.

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij verzoek ik, Anna Maria Susanna ten Berge, geboren 06 maart 1944 te Utrecht, aan de kantonrechter toestemming om mijn familie (volgorde in leeftijd):

José ten Berge,P.H.de Montestraat 37. 5216 GV. Den Bosch.
Hetty & Pieter Heijmerink -ten Berge. Zeisterweg 36-B.3984 NL Odijk.
Marlies & Gerard de Bree-ten Berge. Loerikseweg 33.3991 AA Houten.
Bernadette & Paul Wintgens-ten Berge. Molenberglaan 36.6416 EN Heerlen.
Irene ten Berge.Prinsenstraat 159. 2983 CJ Ridderkerk.

Aansprakelijk te stellen voor de kosten van mijn levensonderhoud, en de schulden welke ik door hun toedoen (onwettig contract met curator) gedwongen ben te maken om niet maatschappelijk teloor te gaan aan een permanent 0 inkomen. Een en ander ten gevolge van verduistering van mijn bijstandsgeld, mijn AOW en mijn ABP door de curator.

Gedaagde partij is het totale aantal van genoemde personen: Vijf (5) zussen en drie (3) zwagers,

Gronden
1. Op 25-09-2007 ben ik, buiten enige aanleiding en buiten mijn schuld, ondercuratele gesteld van een curator van het bewindvoerderskantoor KROEZEN BV gevestigd te 8527 AM Vortum-Mullem St. Cornelisstraat 44.

2. De aanstellingen van de curatoren zijn buiten mijn bemoeienis om geregeld door bovenstaande familie. De laatst benoemde ‘familiecurator’ mw. M.L.J.S.Brandt-van Heijst heeft drie verklaringen van erfrecht ‘geritseld’ zodat ik geen cent en geen spullen kreeg uit de nalatenschappen van achtereenvolgens: Onze moeder, mevr.A.M.L.ten Berge-Oostwegel,(gestorven 24-12-2007) onze tante Jeanne Oostwegel –Limpens (gestorven 05-06-2010) en van mijn partner dhr R.D.Derks,(gestorven 25-10-2010) Testament 02-10-2010:Alleen op mijn naam.

3. Zie bijlage.
Verdere gronden, informatie en pleit- argumenten betreffende het bovenstaande verzoek vindt edelachtbare terug in mijn mail van 06-05-2011 aan betrokken familie, welke mail verzoekster hierbij heeft gevoegd.

Met hoogachting teken ik, mevrouw A.M.S.ten Berge

zondag 1 mei 2011

Weer naar Rechtbank Utrecht tegen KROEZEN BV Gemeente Boxmeer.

Door Anne Marie ten Berge.
Thorbeckepark 108 te Nieuwegein‏


Aan: Stichting Mitros, KROEZEN BV, ml.brandt@kroezenbewind.nl, Peter de Klein, Joop Servaas, Nico de With, H. de Man, Pieter-Hetty Heijmerink-tenBerge, José ten Berge, Irene ten Berge
Van: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com)
Verzonden: zondag 1 mei 2011 14:29:30
Aan: Stichting Mitros (vraag@mitros.nl); KROEZEN BV (algemeen@kroezenbewind.nl); ml.brandt@kroezenbewind.nl
CC: Peter de Klein (peter.de.klein@utrecht.politie.nl); Joop Servaas (j.servaas@utrecht.politie.nl); Nico de With (nico.de.with@utrecht.politie.nl); H. de Man (h.de.man@utrecht.politie.nl)
BCC: Pieter-Hetty Heijmerink-tenBerge (heijmerink@h22.nl); José ten Berge (josedumont@tiscali.nl); Irene ten Berge (ib@planet.nl)
Aan: Stichting Mitros, locatie Nieuwegein.
t.a.v.: W.J. Ariens, manager Mitros klantenservice. Vreeswijksestraatweg 22 Nieuwegein.
Van: De Erven van dhr. R.D. Derks met name:Mevrouw A.M.S. ten Berge. Thorbeckepark 108. 3438 WG Nieuwegein.
Datum: 1 mei 2011.
Betreft: Tweede inspectie op 2 mei 2011 tussen 8:30 en 9:30 uur en de illegaliteit daarvan.

Geachte heer Ariens,
Uw brief van 1 april 2011 kenmerk KLA-001960/E-81502601081 voor inspectie op 08 april 2011 heb ik op 05 april 2011 in goede orde ontvangen. Wij zijn nu een maand later. Jammer dat ik van u nog geen bericht heb mogen ontvangen dat de tweede inspectie op maandag 02 mei as om 8:30-9:30 uur is afgelast omdat de 1ste inspectie op illegale wijze, buiten de afgesproken tijd, buiten mijn waarneming, tijdens een huisvredebreuk met geweld, kortom: Onder verdachte omstandigheden heeft plaats gevonden.
Ik kan aanstaande maandag 02 mei 2011 ook niet de voordeur open doen, want de curator heeft de sleutels gestolen. Is de curator, haar vervanger of derden op 02 mei 2011 tussen 8:30 en 9:30 uur aanwezig voor de deur van Thorbecke 108 te Nieuwegein, dan zal ik van mijn recht gebruik maken en 112 bellen om aangiften te doen.
Het is dubbel jammer dat u mij niet wil berichten dat de curator haar weigering om de huur te betalen ingetrokken heeft. Of, dat de curator de opzegging van de huur, zoals de volgende e-mail d.d. 28 maart 2011 laat zien, weer formeel ingetrokken heeft.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

To: amstenberge@hotmail.com
Subject: opzeggen huur Thorbeckepark 108
From: ml.brandt@kroezenbewind.nl
Date: Mon, 28 Mar 2011 14:42:07 +0200

Geachte mevrouw te Berge,
Ik heb u al verscheidene malen gevraagd contact op te nemen met mij i.v.m. deze woning.
Tot nu toe niets gehoord.
Ik heb de woning per 01-05-2011 opgezegd.
Wil u nog iets regelen dan verzoek ik u even te telefoneren of mailen zodat we e.e.a. kunnen afwikkelen.
met vriendelijke groet ML Brandt

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Zoals ik u eerder liet weten: Ik mag / kan met betreffende curator niet overleggen omdat zij verdachte is in een strafzaak. Ik heb (opnieuw) aangiften tegen haar gedaan van bedrog, meineed, verduistering van mijn Paspoort, mijn Bijstandsuitkering 2008 , mijn AOW 2009-2011 en mijn ABP 2009-2011 voor inmiddels een bedrag van totaal € 72.000,--aan inkomsten.

Zoals ik u eerder berichtte: Ik ben niet onder bewind gesteld.

De betreffende curatoren Donkers en Brandt, hebben destijds (zonder verzoek) alleen een bereidverklaring voor het curatorschap ingediend en dat curatorschap per 25-09-2007 en 14-02-2008 kennelijk op aanraden van de Gemeente Utrecht door de kantonrechter verkregen.

Stichting Mitros moet de wetten kennen en ook weten dat een curator, de curanda en haar (nieuwe) vriend niet met geweld uit hun huurwoning mogen zetten of laten zetten. En zeker mogen de werknemers van Mitros met zoveel voorkennis van de illegale huisuitzetting onder haar pet, niet volop meewerken aan de wetsovertredingen en de verdachte activiteiten van de betreffende curator Brandt-van Heijst en de vervangende curator, met name dhr. van Mil.

Gelijk zo, mag Fred Mommers van Mitros Wonen Nieuwegein samen met de curator/deurwaarder, het bevoegde gezag, de politie, niet misleiden en een hoop leugens op de mouw spelden.

Ter zake van mijn klacht 08-04-2011 tegen politieagent dhr. R.V., heb ik vast kunnen stellen dat de dhr. R.V. op 08-04-2011 het bordje op onze voordeur met VERBODEN TOEGANG Art 461 Wetb.v.Strafr. niet heeft kunnen zien hangen omdat Fred Mommers, van Stichting Mitros Nieuwegein, op de cruciale momenten van de huisvredebreuk die dag om ongeveer 10:00 uur, het betreffende bordje heeft afgeschermd.

Het mag duidelijk zijn, dat wij bewoners van het betreffende pand, ons wel aan de wet houden en ons recht van veilig wonen op het adres Thorbeckepark 108 te Nieuwegein, niet / nooit zullen opgeven.

Omdat u geen nadere informaties geeft omtrent het verloop van ons geschil zal ik de Rechter verzoeken om de opzegging van de huur door de curator op 1 mei 2011 nietig te verklaren.

Een en ander op grond van de eerste inspectie-afspraak d.d.08-04-2011 welke kennelijk een nep- afspraak is geweest, een vorm van bedrog. Het werkelijke plan van de medewerkers van Mitros was zonder twijfel, om samen met de verdachte curator Brandt cq deurwaarder Van Mil, op 08-04-2011 via de smoes van voor-inspectie, zich onrechtmatig toegang tot de woning te verschaffen, met het doel om de twee boedels af te voeren in de vrachtwagen (die daarvoor klaar stond) met kentekennummer 69 BJ BD.

Een schriftelijk verzoek voor naam eigenaar 69 BJ BD is al onderweg naar de RDW, te Arnhem.

De betreffende aangiften tegen Fred Mommers medewerker bij Mitros, liggen al bij de politie.

Mijn verzoek nietig verklaring huuropzegging komt, met afschrift van deze brief/mail, op maandag 2 mei 2011 bij de Rechtbank Utrecht binnen. Er is kennelijk geen weg terug.

Was getekend, mevrouw A.M.S. ten Berge.