zondag 24 januari 2010

Interviews met een persbreidel van de Gemeenteraad Utrecht

Interviews met een persbreidel van de Gemeenteraad Utrecht.‏
Van: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com)
Verzonden: zondag 24 januari 2010 11:27:57
Aan: José ten Berge (josedumont@tiscali.nl); Pieter-Hetty Heijmerink-tenBerge (heijmerink@h22.nl); gerardenmarlies@ziggo.nl; Irene ten Berge (ib@planet.nl); FransPJM Otten (f.otten@cmsderks.nl)

Aan mijn vijf zussen,drie zwagers en hun advocaat.
Van Anne Marie ten Berge en haar aanhang:DEMOCRATEN

Datum: zondag 24 januari 2010
Bijlagen: 2 stuks 'verboden' interviews.

Hallo addergebroed,

Ik ben per 1 november 2009 opgehouden om dure postzegels te plakken teneinde mijn e-mails aan Bernadette en Paul te sturen.Ik hoorde toch nooit wat terug. Als jullie het e-mail adres weten van deze stille vennoten in het hele onder bewind- en onder curatele stellende drama dan sturen jullie mijn mails maar naar hen door. En o,ja, nog wat, Mevr. Brandt-van Heijst wenst kennelijk met ingang van vrijdag 22 januari 2010 geen contact meer met mij noch met de politie, noch met de griffiers van de Rechtbank Utrecht noch met mijn advocaten te willen hebben. Genoemde personen bellen en schrijven als gekken maar zij geeft geen akte de présence en heeft zich ook niet op enig moment tegenover mij en/of de kantonrechter afgemeld.

En wie schreven en schreeuwden ook al weer vol gloeiende haat dat ik nooit onder die (jullie) curatele uit zou komen ?

Was getekend, Anne Marie ten Berge.

www.annemarietenberge.blogspot.com
----------------------------------------
BIJLAGE I

Utrechtse partij beticht gemeente van corruptie

Dagblad Utrecht 09-01-2010
Door Karin Aalders

UTRECHT - “Ik ga de vuile zaken van de Gemeente Utrecht aan het licht brengen”, dat zegt de ‘strijdvaardige’ oprichtster van de nieuwe Utrechtse partij de Democraten, Anne Marie ten Berge. De partij van Ten Berge heeft net als Partij van de Eenvoud en Partij Vrij Utrecht een registratieverzoek ingediend bij het Centraal Stembureau om mee te mogen doen aan de gemeenteraadsverkiezingen van Utrecht in 2010.

Anne Marie ten Berge heeft de Partij Democraten opgericht omdat de Gemeente Utrecht op dit moment ‘te corrupt’ is, “Ik ben de klokkenluider van Utrecht, ik weet van alles dat niet in de haak is in Utrecht, bovendien ben ik zelf onderwerp geweest van talloze ambtelijke misdrijven”. Zo ontvangt de 65-jarige Ten Berge geen AOW en heeft zij al tien jaar geen inkomen, ook is haar huis aan het Servaasbolwerk ernstig beschadigd tijdens werkzaamheden van de gemeente.

Volgens Ten Berge wordt het tijd dat er meer duidelijkheid en openheid in de Utrechtse politiek komt, “Democraten staat voor eerlijk, open en humaan. Er moet geluisterd worden naar de burger ”.

Ten Berge ondernam eerder al actie om de Utrechtse ‘wantoestanden’ aan te kaarten, “ Ik ben lid geweest van de PvdA, maar kwam daar nooit aan de bak”. Daarom richtte zij in 2006 de politieke partij De Financiële Gedupeerden op, “Maar toen ik voor die partij meedeed aan een lijsttrekkersdebat werd ik gearresteerd wegens lokaalvredebreuk”.

Volgens Ten Berge wil de gemeente haar geen kans geven om haar zegje te doen, “Ik ben gevaarlijk omdat ik de waarheid zeg”. Willem Stoker van Centraal Stembureau zegt daarop, “Wij behandelen de aanmeldingen enkel op de voorgelegde voorwaarden, zoals een notariële akte met daarin de statuten en een betaalde waarborgsom, niet op inhoud”. Op 19 januari zal het Centraal Stembureau van de Gemeente Utrecht gaan kijken of de drie partijen voldoen aan de wettelijke voorwaarden om te mogen deelnemen aan de komende verkiezingen. “De partijen moeten dan alle zaken op orde hebben”, aldus Stoker.
------------------------------------------------------------
BIJLAGE II
Persbericht.

De ING Groep verduisterde 160 miljoen van rekeninghouder.

Door: Anna Sterke,verslaggever voor Dagblad Utrecht. Zaterdag 23 januari 2010

UTRECHT. Volgens agent de Man, die bij de Utrechtse politie het betreffende dossier beheert, heeft Postbank rekeninghouder ten Berge te Utrecht, inderdaad op zaterdag 9 januari 2010 aangifte gedaan van verduistering tegen het bestuur van de ING Groep te Amsterdam. Hoeveel de ING verduisterd zou hebben houdt de politie in haar brief van 19 januari aan ten Berge, voor zich.

“Het gaat om het verduisteren van naar schatting 160 miljoen euro”, vertelt de gedupeerde Anne Marie ten Berge uit Utrecht. “Ik heb bij mijn aangifte de heren Timmermans, Flynn en Hommen van de Raad van Bestuur van de ING Groep als de vermoedelijke daders aangewezen door een simpele en duidelijke redenering te volgen.Wie in een zaak van verduistering geen antwoord wil geven op de gestelde vragen maakt gebruik van het zwijgrecht. Bij mijn ondervraging naar de feiten deed het drietal of zij plots blind, doof en stom waren geworden terwijl een dergelijk collectieve ziekte direct op een virus van oplichterij duidt”, lacht ten Berge aan de telefoon.

“ Sinds de ING Groep haar fusierechten aan het Kabinet Balkenende IV te danken heeft, is mijn Postbankrekening 2064748 per april 2008 verdwenen. En daarmee ook alle tegoeden welke erop stonden of er nog op moesten komen te staan. Ik had niets kunnen doen als ik niet ontdekt had dat mijn internet correspondenties door het ING mail domein beheerd werden. Maar wat betreft de ING antwoorden bleef het opvallend stil aan de overkant in Amsterdam”.

Op de vraag hoe dat dan zit met die 160 miljoen euro antwoordt ten Berge dat het een ruwe schatting is. “Ik had bij verschillende autoriteiten veel vorderingen uitstaan en zou in 2008 volgens mijn zus en zwager ook nog eens delen in een erfenis van 100 miljoen euro. En het feit ligt er dat ik op 11 december 2007 van diefjesmaat Gerrit Zalm 60 miljoen euro schadevergoeding heb geëist omdat hij mij als (VVD) minister van financiën, tien jaren lang op een meedogenloze manier belazerd had. Verder kan ik vertellen dat ik op 18 februari 2008 van Hirsch Balin (CDA) minister van Justitie een smartengeld geëist heb van 1000 euro per dag te rekenen vanaf 11 september 2007 en uit te keren op het bankrekeningnummer 2064748. Ik schat dat dit bedrag op dit moment tot 845.000 Euro opgelopen is”.

“Wat er gebeurd is ? Dat weet ik niet. Ik kan wel vertellen dat ik in een vuile oorlog met het kabinet Balkenende IV gewikkeld ben. Ik ben er tot voor kort geleden achter gekomen dat een officier van Justitie te Utrecht op 10 mei 2007 zonder mij gehoord of gezien te hebben en zonder een strafdossier van overlast of aanstootgevend gedrag mijnerzijds te kunnen tonen, bij de Rechtbank te Utrecht een onder bewind stelling had aangevraagd. Dat kan eigenlijk niet maar de politiek speelt smerig spel. Op 11 september 2007 ben ik zonder door de rechter gehoord te zijn kennelijk onder bewind gesteld van een zekere Peter Donkers uit Utrecht. Maar hij had er blijkbaar helemaal geen zin in want hij is nooit op komen dagen. Tot mijn stomme verbazing hoorde ik dat ik op 25 september 2007 ook nog onder curatele was gesteld vanwege een geestelijke stoornis. En dat een dergelijke smeerlapperij ook nog door een griffier van de Rechtbank Utrecht, zwart op wit was gezet”.

“Wie zoiets verzint? Dat kun je beter aan de zevenenveertig gemeenteraadsleden in de gemeente Utrecht vragen. Die zijn in de driehoek Gemeente, Justitie en Rechtspraak de baas in Utrecht. Wel meer de baas volgens de wetten en de regels van de dictatuur dan van een eerlijke democratie, waar ík voor ga”.

www.annemarietenberge.blogspot.com

dinsdag 19 januari 2010

Kandidaatstellingen, DEMOCRATEN en Ned.Klokkenluiderspartij (NKP) voor 03-03-2010. Raadsverkiezingen Utrecht

Persoonlijk aangereikt


Aan: CENTRAAL STEMBUREAU
t.a.v.: Voorzitter en leden
p/a: Arthur van Schendelstraat 500
UTRECHT
Van: mevr. A.M.S. ten Berge
( Anne Marie )
Servaasbolwerk 4-4bis
3512 NK UTRECHT


Datum: dinsdag 19 januari 2010
Betreft: Kandidaatstellingen.
Bijlage: Kopie legitimatiebewijs.


Dames en heren, leden Centraal Stembureau Utrecht.

De grondrechten van de Grondwet luiden ter zake van gelijke benoembaarheid:
Art. 3. Alle Nederlanders zijn op gelijke voet in openbare dienst benoembaar .

De grondrechten van de Grondwet luiden ter zake van het kiesrecht:
Art. 4 Iedere Nederlander heeft gelijkelijk recht de leden van de algemeen vertegenwoordigende organen te kiezen alsmede tot lid van deze organen te worden verkozen, behoudens bij de wet gestelde beperkingen en uitzonderingen.

Hierbij verklaar ik, Anna Maria Susanna ten Berge, roepnaam: Anne Marie, geboren 6 maart 1944 te Utrecht, op grond van de bovenstaande grondrechten,
• zich ter gelegenheid van de Gemeenteraadsverkiezingen van 03 maart 2010 kandidaat te stellen voor de benoeming van burgemeester in de openbare dienst van de Gemeente Utrecht.

• zich, ter gelegenheid van de Gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 03 maart 2010 in de Gemeente Utrecht, kandidaat nr. 1. te stellen op de lijst van de politieke vereniging i.o. aangeduid als DEMOCRATEN, gevestigd te Utrecht.

• zich, ter gelegenheid van de Gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 03 maart 2010 in de Gemeente Utrecht, kandidaat nr.1. te stellen op de lijst van de politieke vereniging aangeduid als Ned. Klokkenluiderspartij (NKP), gevestigd te Leeuwarden.


Utrecht, 19-01-2010.

Was getekend, mevr. A.M.S.ten Berge.

PS.
Hierbij vermeld ik ten eerste: Dat ik als oprichter samen met de gevolmachtigde van DEMOCRATEN op 18 januari 2010, mede in verband met het onrechtmatig gedrag van de directeur K.v.K. Midden Nederland Kroonstraat 50 te Utrecht en haar juridisch adviseur, bij de Rechtbank te Utrecht heb ingediend: Een verzoek tot voorlopige voorziening.. Een en ander als gevolg van de weigeringen van de KvK om aan het gestelde in de Handelsregisterwet te voldoen, ter zake van diverse inschrijvingen
En ten tweede vermeld ik dat het Centraal Stembureau Utrecht aan mij nog steeds geen bewijzen van betaling heeft afgegeven ter zake van de door mij 2x betaalde 225 Euro’s aan waarborgsommen kandidaatstelling DEMOCRATEN en Ned. Klokkenluiderspartij.(NKP).
.

zondag 17 januari 2010

DEMOCRATEN pleit voor vrije verkiezingen van onze 'leiders'.

De Pers: Davids nekt CDA in peiling
Gepubliceerd: vandaag 17 JAN.2010 11:13
Update: vandaag 11:35
Het rapport van de commissie-Davids over Irak heeft premier Jan Peter Balkenende en zijn partij het CDA geen goed gedaan. In de wekelijkse peiling van Maurice de Hond leveren de christendemocraten drie zetels in. Het CDA komt dan op 24 zetels, terwijl de partij nu met 41 nog de grootste is.
* 'Reactie Balkenende niet zuiver'
* Kabinet aanvaardt kritiek
* Davids verandert geen letter aan rapport
* 'Rapport stevig en verontrustend'
Met twee zetels erbij (van veertien naar zestien) krabbelt de PvdA weer een beetje overeind, al zijn de 33 zetels die de partij nu in de Tweede Kamer inneemt nog altijd ver uit zicht. Grootste partij in de peiling van De Hond is nu de PVV. De partij van Geert Wilders steeg een zetel naar 26. In de Kamer bestaat de PVV-fractie nu uit negen man. De SP handhaaft zich in de peiling met vijftien zetels, de VVD met 23. Voor de socialisten betekent dit altijd nog een fors verlies vergeleken met de vorige verkiezingen, de liberalen staan op lichte winst.

De reactie van premier Jan Peter Balkenende op de conclusies van Davids lijken in slechte aarde te zijn gevallen bij de kiezer. Het beeld ontstond dat het kabinet de bevindingen van Davids over het ontbreken van een volkenrechtelijk mandaat voor de inval in Irak en het niet volledig informeren van de Tweede Kamer terzijde schoof. Slechts 17 procent van de ondervraagden staat achter de reactie van Balkenende, 70 procent is het eens met de ophef die deze uitlokte.

Ruim 60 procent vindt dat de minister-president de laatste tijd te vaak de fout is ingegaan. Het vertrouwen in Balkenende staat met een score van 4,0 op het laagste punt sinds 2002. Alleen al de afgelopen week moest de premier en CDA-partijleider een half punt inleveren. Ongeveer de helft van de ondervraagden hoopt dat het kabinet de rit uitzit, maar slechts 16 procent wil Balkenende terug als premier. Minister van Buitenlandse Zaken Maxime Verhagen en verkeersminister Camiel Eurlings scoren onder CDA-stemmers hoger als kandidaat-lijsttrekker voor het CDA dan Balkenende. Drie maanden geleden was dit nog niet zo.

Reactie van DEMOCRATEN

Door: Anne Marie ten Berge, zondag 17 januari 2010 13:17

Wie de politieke partijen ook aan zullen wijzen als kandidaat minister-president, het landsbestuur zal nooit verbeteren wanneer HET VOLK niet zijn eigen minister-president, de eigen commissaris van de Koningin en de eigen burgemeester kan kiezen zoals de Grondwet dit aangeeft(Art 4) Ik heb vanaf 2004 dergelijke vrije verkiezingen regelmatig bepleit bij de baas van het land: de Tweede Kamer en bij de Ministerraad de uitvoerders van het beleid van de Tweede Kamer.Maar ik kreeg geen antwoorden. Dat wil kennelijk zeggen dat een dergelijke democratische verkiezing niet in het belang is van de politieke partijen. Politici denken met het principe 'verdeel en heers', meer macht te kunnen behouden. Reageer ook naar http://www.annemarietenberge.blogspot.com en/of naar amstenberge@hotmail.com

woensdag 13 januari 2010

Alles wat je ziet is politiek onrecht, niets is democratie en rechtvaardigheid.

Aan: het gemeentebestuur Utrecht.
t.a.v. De Raad en B&W

Korte Minrebroederstraat 2 Utrecht

Van: DEMOCRATEN
t.n.v. Anne Marie ten Berge, voorzitter
Servaasbolwerk 4 -4bis. te Utrecht.

Datum: 13 januari 2010.
Betreft: Mijn bewind/curatelerapport en mijn conclusies vooraf.

Deelnemers aan het gemeentebestuur Utrecht,

Zojuist heb ik vandaag om 12:48 uur aan mr. Heij van de klachtencommissie van de Rechtbank Utrecht het volgende gemaild:
Geachte meneer Heij,
Ik heb u en de eventuele mee luisteraars gisteren geïnformeerd over mijn bevindingen inzake mijn onder bewindstelling /ondercuratelestelling in 2007. Mijn aanval op de driehoek Gemeentebestuur-Justitie-Rechtbank Utrecht is kennelijk gegrond en bewijsbaar.

Het verzoek aan de Rechtbank Utrecht van de ovj op 10 mei 2007 met parketnummer UT-4300-699-07 betrof een onder bewind stelling van mij als meerderjarige vanwege...? Het OM stelde dat het verzoek onder bewindstelling behandeld moest worden door de rechtbank Utrecht, voorafgaande aan het verzoek van de ondercuratelestelling wegens geestelijke gestoordheid.
Waarom het OM hier de Letters UT -4300-699-07 gebruikte in plaats van het parketnummer 16-4300-699-07 te gebruiken laat zich raden. Ik heb UT altijd als 16 gelezen. Het rekest 07-699 is niet te vinden in de openbare registers.

Op 22-08-2007 verwees mevr. Ivon Kroezen van het bewindvoerderskantoor Kroezen BV gevestigd te Vortum-Mullem mij per brief naar de Rechtbank Utrecht, voor het dossier op mijn naam inzake de onderbewindstelling van mij als meerderjarige. Deze verwijzing naar de Rechtbank Utrecht werd verklaard door het feit dat bij het bewindvoerderskantoor Kroezen BV geen stukken op mijn naam bekend waren. Terwijl de bereidverklaring van Donkers/Sollet toch gedateerd was op 22-06-2006 "Ra, ra hoe kan dat" is dan wat je je als geestelijk gestoorde afvraagt. Niet dan ?

Ik heb de griffiers mevr Lemaire en mevr. Gerlach meer dan eens om de dossierstukken gevraagd met uiteraard de beschikking onderbewindstelling 07-699. Dit rekest moet uitgesproken zijn door een rechter na het ingediende verzoek d.d.10-05-2007 kenmerk: 164300-699-07 van het OM aan de Rechtbank om mij onder bewind te stellen van dhr. Donkers. Ik heb deze dagvaarding cq oproep 07-699 nooit gekregen. Aan de orde is wederom een verduistering van de stukken door ambtenaar bij het OM.

Het feit dat ik door mr.RWJ van Veen op 25-09-2007 kennelijk ná de eerdere onderbewindstelling ook nog eens ondercuratele ben gesteld zaakkenmerk 07-5413 bij dezelfde persoon van Donkers, wijst niet alleen op een opzettelijke dwaling van de Sector kanton locatie Utrecht maar ook op geheime zittingen en in het geheim genomen rechterlijke besluiten. Ik ben immers nooit gehoord, nooit beoordeeld door een arts/psychiater ? De uitspraak 07-5413 is ook nooit gepubliceerd in de daartoe aangewezen dagbladen en de Staatscourant.

De feiten van hetgeen hierboven staat levert ook weer de nieuwe feiten op met verwijzing naar de pervers denkende en handelende politici bij het bevoegde gezag en in de gemeenteraad van Utrecht. Wat nu ?

Het feit dat mijn klachten bij de Rechtbank Utrecht inzake het onrechtmatig handelen van rechters, griffiers en de benoemde curator niet uitbehandeld zijn doormiddel van hoorzittingen, wijst op het bestaan van opzettelijke justitiële en rechterlijke dwalingen. Wijst op het bestaan van een misdadige betrokkenheid van het bestuur van de Rechtbank Utrecht bij deze kwestie van onderbewind- en ondercuratelestelling 2007-2008-2009 en wijst op een belang dat deze instandhouding van deze grove onrechtvaardigheid moet dienen.
Wijst kennelijk op een belang ten gunste van het bevoegd gezag bij de overheid en bij de volksvertegenwoordigingen.
Wijst naar een belang voor politici met boter op het hoofd. Wijst naar een belang welk kennelijk in relatie staat tot mijn actieve en passieve kiesrecht. Tenslotte ben ik door een besluit d.d.13 maart 2008 van Aleid Wolfsen de PvdAnep-burgemeester van Utrecht uitgesloten van uitoefening kiesrecht.

Mijn rapportage en conclusies in deze kwestie over het handelen van de bestuurders in de 'driehoek' acht ik net zo schokkend, als de conclusies van het IRAK-rapport. Het gaat om mensenlevens en het recht op zelfbeschikking. De overheid en de volksvertegenwoordigers hebben daar geen enkel recpect voor.

Wat Utrecht betreft heb ik bewezen dat 'de driehoek', het Gemeentebestuur (lees, de Raad en het college van B&W), het OM en de Rechtbank Utrecht, op elkaar afgestemde criminele organisaties moeten zijn die hun verantwoording niet durven te nemen.

Maar de vragen zijn: Wie hebben in de 'driehoek' de leiding gehad bij al die ambtsmisdrijven vanaf het jaar 2000 en wat denken ze daaraan te doen ? Een paar jaar de bak in dat is toch niet zo erg tegenover de maatregelen van opgelegde armoede en uitsluiting van de uitoefening van het kiesrecht, welke mij vanaf 2000 zijn opgelegd door een vet soort van machtsmisbruik van de volksvertegenwoordigers in de gemeenteraad van Utrecht ?

Want vergeet niet... in elke Stadsgids Utrecht staat dat de Raad (lees de Stichtingen Fractiekamers gemeente Utrecht bekend in het handelsregister) de baas is in de Stad Utrecht en over haar burgers en al wat zich daarin bevind of roert.

Alles wat je ziet is politiek en onrecht en niets is democratie en rechtvaardigheid.

Met vriendelijke groet, Anne Marie ten Berge

maandag 11 januari 2010

Politieke fraude, leugens strafbaar gedoogbeleid

Onder andere:Politieke fraude en het Bericht 11-01-2010 aan KvK Mid.Ned.betreffende benadelingen rechthebbenden.‏
Van: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com)
Verzonden: maandag 11 januari 2010 13:53:58
Aan: Mevr. Guusje ter Horst (PvdA) minister Postbus Infobzk (infobzk@minbzk.nl)
CC: Kiesraad Den Haag (kiesraad@kiesraad.nl)

Aan: Het ministerie van Binnenlandse Zaken

t.a.v. mw. Guusje ter Horst (PvdA) minister.

Schedeldoekshaven 200. 2511 EZ Den Haag.


Van: Anne Marie ten Berge / Servaasbolwerk 4 - 4bis.3512 NK Utrecht. tel. 030-2316070

Betreft: Politieke fraude. Fraude bij de overheid en de 45 leden van Gemeenteraad te Utrecht.


Mevrouw ter Horst,


Hierbij mail ik u maar weer eens omdat brieven niet verstuurd kunnen worden. De brievenbussen hier in de wijk zijn nog steeds niet teruggeplaatst. Het is wéér het gevolg van een nonsen-beleid.

Het namens u geschreven krabbeltje d.d. 7 januari 2010 met kenmerk 2010-0000006771 van dhr/mevr. A.Vos heb ik ontvangen. Vreemd dat u het onderwerp van mijn twee mails van 31december 2009 hebt teruggebracht naar één onderwerp, namelijk het onderwerp van: Benoeming tot burgemeester van Utrecht.

Lezen doet u dus ook al niet goed. Ik had u verzocht mij te benoemen tot OPVOLGEND BURGEMEESTER.

Uw besluit om mij niet te benoemen tot burgemeester van Utrecht omdat er op dit moment geen burgemeestersvacature is, slaat werkelijk nergens op. Een kind kan begrijpen dat het hier niet om een vacature gaat maar om het benoemen van een OPVOLGEND BURGEMEESTER. En gezien de omstandigheden zou mijn benoeming als opvolgend burgemeester het meest voor de hand liggen. Kennelijk bent u het met deze laatste stelling eens, anders had u daarover niet gezwegen.Of u weet zich geen raad. Goed zo. Zit maar lekker in de piepzak. Het is uw verdiende loon naar werken.

En ik heb het u al eens bij een eerdere gelegenheid gezegd: "Wie zwijgt, stemt toe". Dan moet ik hierbij concluderen dat u mijn benoeming tot opvolgend burgemeester in Utrecht noodgedwongen in overweging neemt maar dit nog even in de Ministerraad moet gooien ? Ga uw gang. Dat geeft mij de tijd om een verzoek in te dienen bij de bestuursrechter.

Ik ben de top van wat we onder fatsoenlijk bestuur bestaan. Ik ben een 'mensen-mens'. Ik weet jarenlang vol te houden in mijn strijd tegen de overheid, valse rechters en een crimineel OM. Ik handhaaf , ik houd hoog mijn doelstelling om de wetten te handhaven in het belang van de stad Utrecht en haar inwoners. En de rotte appels uit de mand te gooien.

Ik heb u meerdere keren opmerkzaam gemaakt op uw eigen strafbaar handelen. En nu maak ik u weer opmerkzaam op het strafbare handelen van uw partijgenoot mr. Aleid Wolfsen. De Utrechtse Raadsleden staan in deze kwestie buiten spel omdat ik meerdere keren aangifte heb gedaan van het verduisteren van aangiften van Utrechtse sloop-en bouwfraudes, geweldadigheden bij het lijsttrekkersdebat van 28 februari 2006, het beleidsmatig gedogen van talloze schendingen van de zorgplicht van B&W, het beleidsmatig gedogen van de eigen leugens, van het verduisteren van mijn inkomen/uitkering vanaf 10 januari 2000 van het verduisteren van mijn rapporten, bezwaarschriften, klachten en dossiers. Dat is kiezersbedrog in de ergste vorm.

In de driehoek Rechtspraak/Overheid/Justitie bent u de minister. U hoort de Tweede Kamer klip en klaar te informeren over het proces-verbaal d.d. 30 december 2009 met nummer: PL0910 2009019608 van mijn aangifte tegen Wolfsen die het als nep-burgemeester presteerde om zich niet per 01-01-2008 in de Stad Utrecht in te laten schrijven, om veelvuldig aan persbreidel te doen, documenten te verduisteren en valsheid in geschrifte te plegen. Mr Annie Brouwer-Korf (PvdA) oud-burgemeester was net zo erg. Mr. Lien Vos- van Gortel (VVD) oud-burgemeester heeft zelfs samen met haar advocaat Frans P.J.M. Otten een poging tot doodslag op haar geweten. Ik heb uw partijgenoot en voorganger Klaas de Vries daarover op 24 januari 2002 duidelijk geïnformeerd. Wolfsen is een man die bij de mensen, die bekend zijn met de feiten, alle gezag heeft verloren.

Maar wat doet u ? U gaat mij met flauwekul over vacatures bekogelen ? Als u een andere burger, uw eigen afspraken in het regeerakkoord 2007 en uw ambtseed niet serieus kan nemen dan had u geen minister moeten worden.

Ik ga geen beroep doen op uw verantwoordelijkheidsgevoel want dat hebt u niet.

Hierna volgt een afschrift van mijn brief 11-01-2010 aan de KvK Mid.Ned.Veel leesplezier En als de Ministerraad het met dit gedrag van de KvK Mid. Ned. eens blijkt te zijn dan zullen jullie daar wel contact over hebben gehad en moesten jullie je gaan schamen.

Was getekend door, Anne Marie ten Berge.DEMOCRATEN.

cc Kiesraad Den Haag.

Tweede Kamer.etc.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

BIJLAGE:


FAXBERICHT faxnr: 030-2312804 tijd: 9:00 1 / 2Aan: Kamer van Koophandel Midden Nederland

t.a.v: mw mr. E.Karsten, algemeen directeur

mw. mr. B.A.van den Enden-Holtkamp, juridisch adviseur.

Vestiging: Kroonstraat 50 te Utrecht.Van: mw. A.M.S.ten Berge, rechthebbende

Vestigingen : Servaasbolwerk 4 3512 NK Utrecht.Datum: Maandag 11 januari 2010

Betreft: Benadeling rechthebbendenGeachte dames, Karsten en van den Enden-HoltkampFeit en fout 1.

Onder beheer van de Kamer van Koophandel Midden-Nederland vestiging Utrecht, hierna te noemen KvK MN is in verband met de nieuwe Handelsregisterwet wet 2008 op 19-01-2009 ingeschreven de rechtsvorm Eenmanszaak: A.M.S. ten Berge dossiernummer:30252308. Vestiging Utrecht. Bedrijfsomschrijving: Mediator, schrijver, journalist, essayist, filmer, performer, studiebegeleiding onderwijs. Rechthebbende heeft hiervan de kosten betaald, zegge : € 47,27.

Daarna is onder beheer van de KvK MN genoemde rechtsvorm en haar vestiging op 05-02-2009 met terugwerkende kracht naar 14-02-2008 door niet rechthebbende derden opgeheven. Protesten en klachten van rechthebbende ten Berge naar de KvK MN zijn niet afgedaan. Rechthebbende weigerde in te gaan op de op 21-04-2009 door KvK MN aangeboden creditering bij uitschrijving groot: € 24,03. Rechthebbende heeft als gevolg van het bovenstaande het gederfde bruto-inkomen 2009 geschat op € 33.000,-- Zij kreeg vanwege de besproken uitschrijving geen opdrachten meer binnen.


Feit en fout 2.

Onder beheer van de KvK MN is op 08-01-2010 retour gestuurd de op 07-01-2010 onder- tekende Statuten DEMOCRATEN en de eveneens op 07-01-2010 ondertekende inschrijfgegevens formulieren 5, 13 en 22 van de rechtsvorm en haar vestiging Utrecht van de (politieke) vereniging DEMOCRATEN.

Omschrijving van de activiteiten: Het verrichten van al hetgeen dat met democratie, verkiezingen en het bedrijven van politiek te maken heeft.

Per begeleidend schrijven 08-01-2010 werden de bevoegdheid tot ondertekening van de Statuten DEMOCRATEN en de formulieren inschrijving vereniging 5, 13 en 22 van rechthebbende ten Berge en gevolmachtigde Derks, eveneens met terugwerkende kracht naar de datum van oprichting 01-01-2010 als onbevoegd afgedaan.

De vereniging DEMOCRATEN en haar leden hebben als gevolg van hetgeen hier boven is beschreven, zonder enige twijfel haar bestaansrecht en publieke bekendheid verloren. De vereniging kan haar activiteiten niet meer uitoefenen. De leden kunnen niet meer actief meedoen om gekozen te worden bij de Utrechtse gemeenteraadsverkiezing 03-03-2010.
2 / 2

Het financiële verlies hiervan wordt ingeschat op een derving aan subsidie van de Utrechtse Gemeenteraad naar schatting: € 40.000 en een derving aan bruto-inkomsten 2010 naar schatting € 1.100.000,-- (20xmodaal ) van minstens 20 kandidaat leden.

Conclusie:

Na zorgvuldige overwegingen en de medewerkers van de KvK MN gehoord hebbende kan rechthebbende niet anders concluderen dan dat de KvK MN in strijd heeft gehandeld met haar statuten en reglementen: Art.347 Wetboek van Strafrecht 2de Boek.

Immers onder eindverantwoordelijkheid van de verdachte directeur KvK MN en haar advocaat of wel juridisch adviseur is geheel ten onrechte beslist en/of gehandeld alsof er sprake van zou zijn dat rechthebbende ten Berge en /of gevolmachtigde Derks volgens Art. 28 lid 1 Wetboek van Strafrecht. Eerste Boek door een rechterlijke uitspraak uit hun rechten zijn ontzet.

Aangifte:
Wanneer de KvK MN beide fouten vóór woensdag 13 januari 2010 niet heeft hersteld zal rechthebbende en gedupeerde aangiften doen bij de politie.

Heeft u nog vragen of opmerkingen neemt u gerust contact met mij op: tel. 030-231 60 70 / gsm 06-46443768

Was getekend, mevrouw A.M.S.(Anne Marie) ten Bergecc. Min.van Economische Zaken
Min. Van Binnenlandse Zaken
Etc.


www.annemarietenberge.blogspot.com

zaterdag 9 januari 2010

Balkenende: "Geen tegemoetkoming extra stookkosten".

DePers: Gepubliceerd en Update:08-01-2010 16:10
Premier: Geen tegemoetkoming stookkosten
Burgers hoeven geen tegemoetkoming te verwachten voor de hoge stookkosten die het barre winterweer veroorzaakt. Dat zei premier Jan Peter Balkenende (CDA) vrijdag tijdens zijn eerste persconferentie van het nieuwe jaar.
“In jaren waarin we milde winters hebben gehad, praten we ook niet over de stookkosten", stelde hij. Dat betekent niet dat er geen hulp is voor schrijnende gevallen. Voor mensen die het heel krap hebben is er de bijzondere bijstand, aldus Balkenende.

zaterdag 9 januari 2010 14:17 Reageer | Dit is Niet OK | Aanbevolen: 0

tabakker schreef:
Onze Nationale 1e man hoeft niks te vergoeden- hij hoeft er alleen voor te zorgen dat de m³-prijs voor energie( niet alleen voor gas!) correspondeert met de realiteit en niet met de belangen van aandeelhouders op de vrije markt en politici die er hun hersenspinsels mee financieren over de rug van de burgerij

Anne marie ten Berge, schreef:
Dat heeft dhr/mevr tabakker heel goed opgemerkt. Ik wil eraan toevoegen dat de verantwoordelijke politici in een getal van 150 in de Tweede Kamer de baas zijn in dit land en alleen hun eigen persoonlijke belangen dienen. Belangen welke zonder enige twijfel liggen in de financiering van hun vriendjes, de politieke aandeelhouders op de vrije markt
Vraag van alle volksvertegenwoordigers in stad, provincie en het land maar eens alle nevenfuncties op. Dan zal Nederland schrikken hoe het politieke netwerk in elkaar zit. Bestuurlijk gezien leggen de 'gekozen' volksvertegenwoordigers hun Colleges van B&W, hun Colleges van Gedeputeerde Staten en hun Ministers in de Ministerraad hun beleid, lees, hun belangen op. Daar krijgen ze ook nog eens dik voor betaald plus het genot van een goed wachtgeld voor de tijd dat politici niet herkozen worden. Beste mensen, ik heb het vaker gezegd: " We worden belogen door de media. We worden bedrogen en bestolen door onze volksvertegenwoordigers die wij één keer in de vier jaar gedwongen moeten kiezen want een alternatief is er (nog!) niet.Lees ook http://www.annemarietenberge.blogspot.com

dinsdag 5 januari 2010

En ík waarschuw Arie Slob terug.

DePers: CristenUnie-leider Slob waarschuwt coalitie.
Gepubliceerd: 5 jan 2009 08:50 Update: 09:02
Fractievoorzitter Arie Slob van de ChristenUnie waarschuwt coalitiegenoten CDA en PvdA ervoor niet het beeld te voeden van besluitloosheid en onderlinge meningsverschillen. Daarbij wees hij onder meer op interviews die premier Jan Peter Balkenende (CDA) en vicepremier Wouter Bos (PvdA) deze kerst hebben gegeven.
Volgens Slob loopt de coalitie ,,als we niet oppassen'' dit kalenderjaar vast als de drie partijen onvoldoende gezamenlijk optrekken in de aanpak van de economische crisis, omdat er dit jaar gemeenteraadsverkiezingen op stapel staan en volgend jaar landelijke verkiezingen zijn gepland.
Deze boodschap heeft de fractieleider van de ChristenUnie in de Tweede Kamer maandag tijdens een besloten nieuwjaarsbijeenkomst van de kleinste regeringspartij afgegeven. ,,Er moet een onvoorwaardelijk commitment zijn aan deze coalitie en het gezamenlijk aanpakken van de grote opgaven waar we voor staan. Dat zal niet makkelijk zijn in een tijd van verkiezingen, maar als dit commitment ontbreekt lopen we - als we niet oppassen - dit kalenderjaar als coalitie vast. Dat is niet nodig en zou in deze moeilijke tijd ook onverantwoord zijn'', aldus Slob.

REACTIE:
Door: Anne Marie ten Berge, dinsdag 5 januari 2010 11:40

En ík waarschuw Arie Slob fractieleider van de ChristenUnie in de Tweede Kamer er juist voor om niet de besluiteloosheid en niet de meningsverschillen tussen de coalitie partners CDA en PvdA naar voren te brengen maar om nu eens eindelijk de resultaten inzake de (9) doelstellingen van het coalitieakkoord 2007 op een zakelijke manier te notuleren of in interviews aan het licht te brengen.
Er wordt op alle niveaus om de hete brij heen gedraaid. De minister-president en de twee vice- minister presidenten, noch de Tweede Kamer kunnen de waarheid aan. Zouden ze ons wél de waarheid vertellen dan kunnen we eindelijk eens openlijk concluderen dat de coalitie van het CDA,de PvdA en de CU in het voorjaar 2009, het onvoorwaardelijke commitment zijn aangegaan om het Beesterzwaagse regeerakkoord 2007 aan de wilgen te hangen.
En als je dat als regering doet bereik je de demissionaire status en is besluiteloosheid verplícht.
Het regeerakkoord 2007 wordt dus op afspraak opzettelijk niet uitgevoerd. Terwijl een dergelijk mate van onbehoorlijk bestuur aan de kiezers verkocht wordt met de gezamenlijke smoes dat het een moeilijke tijd zou zijn. Zware tijden of geen zware tijden zoiets kun je niet flikken. Voorspoed of tegenspoed mogen voor de Tweede Kamer geen redenen zijn om ons kiezers een rad voor de ogen te draaien. Inclusief Arie Slob. Het gaat niet om besluiteloosheid en onderlinge meningsverschillen het gaat om regeer resultaat. En dat is er niet omdat het totale plaatje van een gemeenschappelijke doel ontbreekt. Dat doel hangt in de wilgen van de Hedwigapolder.

maandag 4 januari 2010

Een vordering van ruim 28 miljoen van een boze klokkenluider.

REGISTREREN 1 / 4

Aan: Dhr. mr. A.(Aleid) Wolfsen
p/a: Korte Minrebroederstraat 2 te Utrecht.
Tel.: 030-2860000 / Fax: 030-2861224
e-mail: burgemeester@utrecht.nl

Van:A.M.S.ten Berge
Servaasbolwerk 4-4bis 3512 NK Utrecht
Tel.:030-2316070 / 06-46443768
e-mail: amstenberge@hotmail.com ABN-AMROxxxxxxxxxx KvK Utrecht 30.25.23.08

Datum: maandag 04 januari 2010
Betreft: Vordering
Bijlage: 1 stuk.

Meneer Wolfsen,
Zoals u weet is er op 30 december 2009 bij de politie opgemaakt; een proces-verbaal nr: PL0910- 2009 019608-1 van mijn aangifte tegen u. Door uw verdachte gedrag heb ik, oprichter en voorzitter van DEMOCRATEN schade, schande en smart geleden. Op grond van de volgende feiten en conclusies vorder ik hierbij, als gevolg van de geleden schade, schande en smart van u een financiële genoegdoening.

Drie feiten inzake het kiesrecht.

Op 13 maart 2009 trof u een voorbereidingsbesluit kiesrecht.
Op 14 maart 2009 is het College van B&W Utrecht gevallen.
Op 25 maart 2009 ontving ik uw mededeling inzake uw definitieve besluit: ‘Uitsluiting uitoefening van het kiesrecht’. Het betreffende besluit was niet bijgevoegd. Blijkbaar heeft u op 13-03-2009 gelogen. Sterker nog, u heeft dit besluit kennelijk verduisterd. Daarom heb ik aangifte gedaan en in mijn verklaringen verwezen naar Art. 361 WvSr.: Verduistering van bewijsstukken etc. door ambtenaar en Art 225 WvSr: Valsheid in geschrifte.

Gronden van de vordering.

1. Er moet betreffende uw besluit inzake: ‘Uitsluiting uitoefening kiesrecht’, uwerzijds sprake zijn geweest van een persoonlijk initiatief en een persoonlijk machtsmisbruik. Omdat het college van B&W vanaf 14 maart 2009, de dag dat ik het betreffende besluit onder ogen had moeten krijgen demissionair was. Het coalitieakkoord 2006 tussen de lokale partijen PvdA, CDA, Groen Links en het CU was met de val van het college van B&W op 14 maart 2009 verbroken, van de baan, einde verhaal en dan worden de Politieke partijen in de Gemeenteraad met hun tien (10) Stichtingen Fractiekamers bestuurlijk gezien ook niet langer geacht ‘de baas’ in de Gemeente Utrecht te zijn. U kon als ‘burgemeester’ naar eigen goed of kwaad dunken ‘regeren’. U kon zonder ruggespraak met de Raad en haar Presidium besluiten nemen etc.

2. Als burgemeester (PvdA) en voorzitter van het Centraal Stembureau Utrecht hierna te noemen het CSU, had u ná de val van het College van B&W op 14 maart 2009 binnen het wettelijke termijn dat de Kieswet aangeeft, nieuwe Gemeenteraadsverkiezingen 2009 moeten uitschrijven. Dat hebt u niet gedaan.

3. Er moet zo wie zo, uwerzijds sprake zijn geweest van ambtelijk bedrog en schending van de zorgplicht. Binnen uw bestuursorganisatie hebt u op 13 maart 2009 informatie verstrekt inzake uw besluit ‘Uitsluiting uitoefenen kiesrecht’ dat tegen mij genomen was. 2 / 4
Zonder twijfel heeft u opdracht gegeven deze mededeling op 24 maart 2009 aan mij te laten versturen zonder het authentieke besluit mee te sturen. Het antwoord op de vraag waarom u het authentieke exemplaar van het besproken besluit niet aan mij als directe belanghebbende af wilde staan en openbaar wilde te maken, ligt gelegen in het feit dat u zonder twijfel met opzet wilde voorkomen dat alle gedupeerden van de vereniging DEMOCRATEN i.o. bezwaar of beroep konden aantekenen. Voor een oud-rechter vertoonde u in deze kwestie wel erg geslepen gedrag in het verdoezelen van de eigen strafbare feiten.

4. Ter zake van uw ‘Maartse 2009’ besluiten: ‘Geen raadsverkiezingen in 2009’, en uw besluit ‘Uitsluiting uitoefening Kiesrecht voor ten Berge’, moet u minimaal (in het geheim) en buiten de reguliere Presidium raadsvergaderingen om, overlegd hebben met de tien (10) Stichtingen fractiekamers Gemeenteraad welke ingeschreven staan bij KvK Utrecht. U zult bestuurlijk gezien ook overleg hebben moeten plegen met dhr Robertsen (CDA) commissaris van de koningin van de Provincie Utrecht en uw partijgenoot: mevr. G. (Guusje) Ter Horst (PvdA) minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. (BZ&K). Het OM kan de hierboven genoemde bestuurders gevoeglijk aanwijzen als medeplichtigen bij de door u gepleegde strafbare feiten.

5. Ik heb ná 25 maart 2009 op grond van de WOB om informatie gevraagd bij u en uw bestuursorganisatie omtrent de gronden van de betreffende ‘uitsluiting van de uitoefening van het kiesrecht’ maar de Concerndienst weigerde de betreffende informatie aan mij op te sturen. U tekende het besluit, dus u bent aansprakelijk voor de schade.

6. Meneer Wolfsen, u en uw medeplichtigen moeten zich met betrekking tot de bovengenoemde ‘Maartse 2009 besluiten’ op basis van strikte geheimhouding ‘beschermd’ hebben geweten door alle 45 Gemeenteraadsleden en hun tien (10) Stichtingen Fractiekamers in de Gemeenteraad, welke overigens ingeschreven moeten zijn bij de KvK te Utrecht.
Ik spreek ván en óver 45 volksvertegenwoordigers in de Gemeenteraad van Utrecht, die vanaf het jaar 2000 wel vaker hun strafbare bedrog, valsheid in geschrifte, verduistering van rechtsmiddelen, verduisteringen van mijn aangiften van slopen- en bouwen zonder vergunning door derden, verduisteringen van mijn aangiften van sloop- en bouwfraudes en het in 2008 onrechtmatig opheffen van vijf (5) Raadscommissies, onder hun 45 petten hielden. Ik zal het OM verzoeken het Gemeentebestuur Utrecht als een verdachte criminele organisatie voor de strafrechter te dagvaarden.

7. Op maandag 07 december 2009, de laatste dag van indiening voor registratie partijnaam bij het CSU, Arthur van Schendelstraat 500 te Utrecht, verzocht ondergetekende aan het CSU namens haar politieke vereniging de naam DEMOCRATEN te registreren voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 3 maart 2010 en overlegde daarbij € 112,50 waarborgsom registratie. Ook overlegde ik de kennelijk door u goedgekeurde STATUTEN van de partij, DEMOCRATEN.

8. Op 18 december 2009 (10 dagen later dan 07-12-2009: De laatste dag van de registratie aanduiding politieke partijen) ontving ik van u, voorzitter CSU een afschrift van uw besluit van 17 december 2009 om de aanduiding van de naam DEMOCRATEN van onze politieke vereniging niet te registreren. Niet vanwege de bepalingen van de Kieswet maar vanwege mijn persoon met name A.M.S. ten Berge.
3 / 4
9. Met dit afschrift bevestigde u met zoveel woorden dat u ten gevolge van uw burgemeestersbesluit van 13 maart 2009, mij uitsloot van het uitoefenen van het kiesrecht. Op 13 maart 2009 had u immers besloten om mij de volledige rechtsbevoegdheid inzake het kiesrecht te ontnemen. Ten 1ste had u daarmee besloten dat ik niet bevoegd was een vereniging op te richten welke het kiesrecht wilde uitoefenen. Ten 2de had u daarmee besloten dat ik onbevoegd was om mij als kandidaat lijsttrekker verkiesbaar te stellen en ten 3de had u op 13 maart 2009 daarmee besloten dat ik onbevoegd en/of onbekwaam was om een kandidatenlijst op te stellen. “Ik veronderstel dat u een hedendaagse landverrader bent ?”

10. Uw machtsmisbruik trof dus niet alleen mij maar ook alle leden en kandidaten DEMOCRATEN. Daar komt bij dat uw machtsmisbruik kennelijk ook de Ned. Klokkenluiderspartij (NKP) met haar zetel te Leeuwarden, tot in de kern heeft getroffen. Immers met deze partij ben ik, in de hoedanigheid van haar lijsttrekker voor de Utrechtse Raadsverkiezing 03-03-2010 met DEMOCRATEN een lijstverbinding aangegaan. Ook de NKP afd. Utrecht is door uw bizarre gedrag als voorzitter CSU, buitengesloten bij de Gemeenteraadsverkiezingen 03-03-2010. Overigens merk ik hierbij op dat Willem Stoker, Hoofd CSU ook de Kieswet formulieren heeft verduisterd, inzake de lijstverbindingen.

11. In verband met mijn aangiften d.d. 30 december 2009 heeft de politie en/of de rijksrecherche van het OM nog geen opdracht gekregen mijn verklaringen omtrent uw strafbare handelen te onderzoeken. Ook de minister wilde niet reageren. De media zwijgt en/of maakt van al het bovenstaande kennelijk vooralsnog geen ‘hype’. De publieke omroep wacht af. “Het zal wel de stilte voor de storm zijn”.

Eindconclusies

A. Ik concludeer dat u zonder enige twijfel vanaf 25-03-09 tot 18-12-09 op persoonlijk initiatief én onder verdachte omstandigheden welke kennelijk verband houden met uw persoonlijke contact met de tien (10) voorzitters van de tien (10) Stichtingen Gemeenteraadsfracties zie KvK. te Utrecht, zich schuldig heeft gemaakt aan verduistering en valsheid in geschrifte. U beschikte over de middelen, een motief en de mogelijkheden zich strafbaar te kunnen gedragen. “Ik ben benieuwd hoe het strafproces tegen u gaat verlopen”.

B. Ik concludeer dat u zonder enige twijfel samen met de Gemeenteraad anno 2009 onrechtmatig gehandeld hebt met het zelfde doel voor ogen, als dat van uw PvdA-partijgenoot en oud-burgemeester Annie-Brouwer-Korf en de tien (10) lijsttrekkers van de Raadsverkiezing uit 2006 ook nastreefden. Namelijk het doel van uitsluiting van de politieke ambities van Anne Marie ten Berge en haar groep: ‘Financieel Gedupeerden’ lijst 14, uit de Raadsverkiezing 07maart 2006 waarvan ik de kandidaat lijsttrekker was.
Uw partijgenoot mr. Annie Brouwer-Korf,(PvdA) burgemeester en korpsbeheerder heeft d.d. 28 februari 2006 met een onderhands genomen besluit tot arrestatie, een vorm van gebruik van geweld, voorkomen dat ik, A.M.S.ten Berge, aan het lijsttrekkersdebat d.d. 28 februari 2009 mee kon doen. Het staat vast dat tijdens het lijsttrekkersdebat op 28 februari 2006 de hierboven genoemde PvdA-burgemeester via 112 een politie arrestatie team bestelde, dat mij op een gewelddadige manier in de boeien en buiten bewustzijn moest slaan en dat is ook gebeurd. Gelukkig heb ik de foto’s nog. “Deze opzettelijke bestuursdaad van terreur is te smerig voor woorden en volgens mij ook een daad van landverraad?”
4 / 4
Een oordeel over uw persoonlijke methode om mij drie jaar na de het gebeurde in 2006 anno 2009 uit te sluiten van de uitvoering van het kiesrecht, laat ik aan de strafrechter over. “ Ik stel echter vast dat ook u, het PvdA-doel mij en mijn politieke partij DEMOCRATEN uit te sluiten van het kiesrecht niet zal bereiken”.

C. Ik concludeer dat uw gedrag op 13 maart 2009 ter zake van het onrechtmatig genomen besluit van ‘Uitsluiting uitvoering van het kiesrecht’, juist op de dag vóórdat het College van B&W op 14 maart 2009 kwam te vallen, wel heel duidelijk de mate van opzettelijkheid en de voorbedachte rade aangeeft waarmee u zich hebt misdragen.

D. Ik concludeer dat u de twee hierboven besproken besluiten, van a) uitsluiting uitvoering kiesrecht en b) weigeren de aanduiding DEMOCRATEN te registreren, niet publiekelijk bekend heeft gemaakt. Ik heb vanaf 25 maart 2009 persoonlijk gecontroleerd en geconstateerd dat de besproken besluiten niet op het mededelingenbord bij het Stadhuis bekend zijn gemaakt. “Neem van mij aan, dat dit gebrek aan zorgplicht uwerzijds,dat het deze Wolfsen-druppel is geweest, welke de onrecht-emmer vanaf 2000 gevuld door corruptie en machtsmisbruik, deed overlopen. En dat uw laakbare gedrag heeft geleid tot mijn aangiften d.d. 30 december 2009 tegen u en de betrokken andere ambtenaren”.

E. Ik concludeer, zie aangehecht bijlage, dat het interview d.d. 09 dec.2009 van de journaliste Karin Aalders met mij en met Willem Stoker, Hoofd CSU van hogerhand niet gepubliceerd mocht worden in het Stadnieuws van het Dagblad Utrecht. “Wie anders dan u heeft zich weer eens schuldig gemaakt aan persbreidel ?” Ik zal weer aangifte doen.

Schade, schande, smartvergoeding
Tengevolge van uw machtsmisbruik en discriminatie heb ik aanzienlijke financiële schade geleden in de sfeer van het arbeidsrecht. Uw bizarre machtmisbruik heeft mijn beloften ter zake van mijn lijsttrekkerschap en de kandidatenlijsten rigoureus afgebroken. Mijn aanhang staat voor de tweede keer in de kou en zonder politieke toekomst mogelijkheden.
Ten gevolge van uw machtsmisbruik en discriminatie ben ik op grove en de smartelijke wijze beschadigd door Rinda Den Beste, (PvdA) wethouder volksgezondheid met de OGGZ Stad Utrecht in haar portefeuille. Ik wijs haar aan als de eindverantwoordelijke bestuurder voor het leugenbericht dat sinds 14 februari 2008 te lezen valt op het curatele register. Ik word vanaf die dag daarop met naam en toenaam bekend gemaakt als een geestelijke gestoorde persoon. Omdat dit bestuurlijke gedrag en persoonlijke rivaliteit weer een andere vorm van het machtsmisbruik van het Utrechtse College van B&W bloot legt, beraad ik mij op een nieuwe aangifte hieromtrent.
Wat uw schuld tegenover mij betreft: Voor het boekjaar 2008 is de schadeperiode van 25-03-2009 t/m 31-12-2009 door mij vastgesteld op 282 schadedagen
Hierbij vorder ik op grond van het vorenstaande van u € 28.200.000,-- vermeerderd met mijn salaris, ter zake van mijn eenmanszaak / zzp ( uurtarief mediator ) á € 60,-- per dag (vrij van btw): € 60,-- x 282 dagen, is € 16.920,--
Gelieve uiterlijk op dinsdag 12 januari 2009 het totale opvorderbare bedrag (of een gedeelte daarvan) te weten : € 28.216.920,-- (zegge: achtentwintigmiljoentweehonderdzestienduizend negenhonderd en twintig Euro) te voldoen op ABN-AMRO-rekeningnr.xxxxxxxxxxxx ten name van Ten Berge/xxxxx te Utrecht met vermelding: ‘Schade en salaris. PL0910 2009019608-1’.

Was getekend, mevrouw A.M.S.ten Berge

BIJLAGE bij 04-01-2010

Utrechtse partij beticht gemeente van corruptie

Door Karin Aalders
9 december 2009
UTRECHT - “Ik ga de vuile zaken van de Gemeente Utrecht aan het licht brengen”, dat zegt de ‘strijdvaardige’ oprichtster van de nieuwe Utrechtse partij de Democraten, Anne Marie ten Berge. De partij van Ten Berge heeft net als Partij van de Eenvoud en Partij Vrij Utrecht een registratieverzoek ingediend bij het Centraal Stembureau om mee te mogen doen aan de gemeenteraadsverkiezingen van Utrecht in 2010.

Anne Marie ten Berge heeft de Partij Democraten opgericht omdat de Gemeente Utrecht op dit moment ‘te corrupt’ is, “Ik ben de klokkenluider van Utrecht, ik weet van alles dat niet in de haak is in Utrecht, bovendien ben ik zelf onderwerp geweest van talloze ambtelijke misdrijven”. Zo ontvangt de 65-jarige Ten Berge geen AOW en heeft zij al tien jaar geen inkomen, ook is haar huis aan het Servaasbolwerk ernstig beschadigd tijdens werkzaamheden van de gemeente.

Volgens Ten Berge wordt het tijd dat er meer duidelijkheid en openheid in de Utrechtse politiek komt, “Democraten staat voor eerlijk, open en humaan. Er moet geluisterd worden naar de burger ”.

Ten Berge ondernam eerder al actie om de Utrechtse ‘wantoestanden’ aan te kaarten, “ Ik ben lid geweest van de PvdA, maar kwam daar nooit aan de bak”. Daarom richtte zij in 2006 de politieke partij De Financiële Gedupeerden op, “Maar toen ik voor die partij meedeed aan een lijsttrekkersdebat werd ik gearresteerd wegens lokaalvredebreuk”.

Volgens Ten Berge wil de gemeente haar geen kans geven om haar zegje te doen, “Ik ben gevaarlijk omdat ik de waarheid zeg”. Willem Stoker van Centraal Stembureau zegt daarop, “Wij behandelen de aanmeldingen enkel op de voorgelegde voorwaarden, zoals een notariële akte met daarin de statuten en een betaalde waarborgsom, niet op inhoud”. Op 19 januari zal het Centraal Stembureau van de Gemeente Utrecht gaan kijken of de drie partijen voldoen aan de wettelijke voorwaarden om te mogen deelnemen aan de komende verkiezingen. “De partijen moeten dan alle zaken op orde hebben”, aldus Stoker.

zondag 3 januari 2010

Persbreidel Wolfsen, voorzitter Centraal Stembureau Utrecht

Utrechtse partij beticht gemeente van corruptie
09 Dec.2009. Dagblad Utrecht
Door Karin Aalders

UTRECHT - “Ik ga de vuile zaken van de Gemeente Utrecht aan het licht brengen”, dat zegt de ‘strijdvaardige’ oprichtster van de nieuwe Utrechtse partij de Democraten, Anne Marie ten Berge. De partij van Ten Berge heeft net als Partij van de Eenvoud en Partij Vrij Utrecht een registratieverzoek ingediend bij het Centraal Stembureau om mee te mogen doen aan de gemeenteraadsverkiezingen van Utrecht in 2010.

Anne Marie ten Berge heeft de Partij Democraten opgericht omdat de Gemeente Utrecht op dit moment ‘te corrupt’ is, “Ik ben de klokkenluider van Utrecht, ik weet van alles dat niet in de haak is in Utrecht, bovendien ben ik zelf onderwerp geweest van talloze ambtelijke misdrijven”. Zo ontvangt de 65-jarige Ten Berge geen AOW en heeft zij al tien jaar geen inkomen, ook is haar huis aan het Servaasbolwerk ernstig beschadigd tijdens werkzaamheden van de gemeente.

Volgens Ten Berge wordt het tijd dat er meer duidelijkheid en openheid in de Utrechtse politiek komt, “Democraten staat voor eerlijk, open en humaan. Er moet geluisterd worden naar de burger ”.

Ten Berge ondernam eerder al actie om de Utrechtse ‘wantoestanden’ aan te kaarten, “ Ik ben lid geweest van de PvdA, maar kwam daar nooit aan de bak”. Daarom richtte zij in 2006 de politieke partij De Financiële Gedupeerden op, “Maar toen ik voor die partij meedeed aan een lijsttrekkersdebat werd ik gearresteerd wegens lokaalvredebreuk”.

Volgens Ten Berge wil de gemeente haar geen kans geven om haar zegje te doen, “Ik ben gevaarlijk omdat ik de waarheid zeg”. Willem Stoker van Centraal Stembureau zegt daarop, “Wij behandelen de aanmeldingen enkel op de voorgelegde voorwaarden, zoals een notariële akte met daarin de statuten en een betaalde waarborgsom, niet op inhoud”. Op 19 januari 2010 zal het Centraal Stembureau van de Gemeente Utrecht gaan kijken of de drie partijen voldoen aan de wettelijke voorwaarden om te mogen deelnemen aan de komende verkiezingen. “De partijen moeten dan alle zaken op orde hebben”, aldus Stoker.