woensdag 30 september 2009

Balkenende wil Eu-president en Maxime Verhagen wil MP worden .

woensdag 30 september 2009 10:59

DePers schreef op 29 september 2009 over de nieuwste speculaties over de EU- kandiatuur van Balkenende het volgende: De nieuwssite EurActiv, gespecialiseerd in berichtgeving over de EU, had op 29/09/2009 op basis van een invloedrijke maar anonieme bron gemeld dat Jan Peter Balkenende, absoluut EU-president wilde worden en dat zijn kandidatuur gesteund zou worden door de Duitse Bondskanselier Angela Merkel. Veel, zo niet alle reacties van de lezers van DePers waren negatief over de droom van de christelijke kontedraaier JeePee. Niemand had er een goed woord voor over. Eén schrijver vroeg zich wanhopig af: "Is er nog een alternatief ?"
Hierop reageerde ik als volgt:
Jazeker is er een alternatief. Dit alternatief heet DEMOCRATIE.In een evenwichtige democratie kiezen de burgers hun eigen president.Zo hoort de EU-president dus door de kiezers van de EU-lidstaten gekozen te worden. En als deze voorwaarde niet in de Europese grondwet cq het L-verdrag staat dan mag ik hopen dat de Ieren er weer tegenstemmen. Ik accepteer alleen als EU-norm dat alleen kandidaten, uit een EU-land waar de president rechtstreeks gekozen wordt, zich kandidaat mogen stellen voor EU-president.Bevalt de goeie man/vrouw niet dan stemmen we de volgende keer anders. Kijk naar Amerika. Een land met veel hypocrieten maar wel met een goede democratie wat verkiezingen betreft. De gewone burger hier in Europa is nooit gebaat geweest bij partijpolitieke vriendendiensten in het baantjes najagen. Balkenende is niet rechtstreeks gekozen. Hij is een partijdige ambtenaar en zit er voor zichzelf en voor zijn hypocriete vriendjes.Hij is op zijn zachtst gezegd: Geen fijn persoon. Trouwens wist u dat de Ministerraad/de Regering hier in Nederland nog steeds demissionair is ? De regering heeft dit voorjaar het regeerakkoord 2007 uit Beesterzwaag aan de wilgen gehangen en daarvoor in de plaats een akkoord gesloten met de sociale partners.Dat zijn de werkgevers- en werknemersbonden. Maar deze clubjes zijn geen volksvertegenwoordigende organen.DE FNV en de WGB zijn geen partijpolitieke partijen. Deze bonden horen niet bij ons kiesstelsel. Het is duidelijk: Nederland haalt de democratische drempel van de EUnorm niet en dat weten ze in Europa. Een ding is zeker in veel EU-landen heeft de partijpolitiek de democratie verdrongen en dat is een slechte zaak.

maandag 28 september 2009

Balkenende geen Eunorme president.

Door: Anne Marie ten Berge, maandag 28 september 2009 17:06

In DePers stond op 28-09-2009 een artikel met de titel:"Blair, Balkenende en Juncker genoemd als EU-president".

Mijn reactie was als volgt.
Ik, Anne Marie ten Berge schreef op 12 juni 2009 een eerdere reactie bij een item dat Balkenende betrof. Ik vertelde dat ik in mijn eerste brief 5/09/2002 aan Balkenende schreef over: 'Moraal en Politek'. Ik hekelde in mijn brief 5/09/2002 Balkenendes stokpaardje: Het promoten van normen en de waarden. Later kwam daar zijn 'gedreven' oproep bij, om er een VOC-mentaliteit op na te gaan houden. Nou, mij niet gezien. Ik ben nog steeds woest op Balkenende en zijn maffiabende met hun VOC-trucages. Hij en zijn 3 ministerraden hebben ná mijn eerste brief van 05/09/2002 met deze laffe MP,geen maatregelen willen nemen om het onrecht, mij en vele anderen aangedaan, te herstellen. Tenslotte kwamen de relevante schendingen van de zorgplicht voor de Nederlandse burger uit de zieke geesten van doorgewinterde en bekende politici voort. Dus dan horen politici ook de problemen op te lossen En de lezer weet: Als je een vergissing niet toegeeft wordt het een fout. En als je een fout niet hersteld, wordt het een delict. Wel, en zó gaat het nu in de politiek. Daar wordt geen misstap toegegeven, laat staan hersteld. En de burger is de dupe. Aan dergelijke praktijken wil ik een eind maken door mij verkiesbaar te stellen. Balkenende, de MP en zijn kornuiten, weten al jaren dat ik vanaf 23 september 1999 opzettelijk van mijn burgerrechten buitengesloten werd door het college van B&W en alle 45 Utrechtse Raadsleden. Politieke handlangers in dit onrecht waren Boele Staal (D66)in zijn functie van commissaris van de Koningin Provincie Utrecht en Wim Hack zijn rechterhand. Deze smeerlappen hadden, in 'goede samenwerking' met Annie Brouwer-Korf (PvdA)burgemeester van Utrecht en haar advocaat-procureur mr. Frans P.J.M. Otten, (die nu plv. rechter is in Den Bosch) voor mij in het jaar 2000, een strafblad uit hun duim gezogen.(Art.24 Wet op de JD) Daarom kon ik anno 2000 geen Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) krijgen om als leerkracht basisonderwijs mijn beroep te kunnen uitoefenen. Werk dat ik al 30 jaar deed. Werk dat ik nog 10 jaar had kúnnen en mógen doen. En wat deden de Aob en het FNV eigenlijk? Die maken heus geen ophef van vuile politieke spelletjes. De Aob en de FNV spelen mee. Het zijn net als mijn werkgevers B&W dat waren, de sociale partners van het Kabinet. En de regeringsmacht waar je afhankelijk van denkt te zijn ga je niet voor de voeten lopen met de schandalige wantoestanden van enkelingen. Dat zou de Tweede Kamer niet leuk gevonden hebben. Zij zijn tenslotte de baas in dit land. Vanaf 10 januari 2000 zat ik dus zonder werk,zonder inkomen, zonder vermogen en zonder een ziekteverzekering. Ik kreeg géén bijstandsuitkering. De aanvragen werden ijskoud niet behandeld.Ik moest er gewoon aan onderdoor gaan. Dat was de bedoeling. Maar dat is een soort van poging tot (financiële)doodslag door de overheid. Maar misschien zullen de foute politici en ambtenaren zichzelf ooit eens tegenkomen? Dat kan zo maar gebeuren. Ik ben nog steeds het spook in de kasten van de overheid. Ben ik nu dé klokkenluider van de corrupties van de overheden? Jazeker. Ik vrees van wel. Wie anders? En omdat ik elke beschuldiging welke ik in het nadeel van bekende politici naar voren breng, kan bewijzen moesten de valse politieke partijleden bij de overheidsinstanties maar heel gauw eens benen maken.Wij hebben meer last dan plezier van dit soort valse politici, terwijl ze duur betaald worden. Vanaf Juli 2002 hadden de meeste politici allemaal, mijn rapport "Broodroof en Rechteloosheid", kúnnen lezen. In Juli 2002 is het genoemde rapport (500 stuks) door sponsors naar elke autoriteit gebracht of gestuurd, die er wat toe deed. Ik ben nu 65. Ik heb nog steeds een 0-inkomen, omdat de Sociale Verzekerings- bank en het ABP mijn AOW en mijn pensioen niet aan mij wensen uit te betalen. Ik moet dus nog steeds geld lenen of roven om in leven te blijven. Ik heb heus wel de nodige aangiften gedaan, maar het OM wenst op geen enkele aangifte van mij reageren. Omdat ik al in 2002 zag en kon bewijzen dat foute Jan Peter Balkenende (CDA) met eigen doorzettingsvermogen een ennorme en waardeloze overheidsdictatuur op de been hielp en in stand hield, schreef ik hem in mijn brief van 5 september 2002: "Meneer bak eens wat anders dan ellende. U met uw leugens en uw politieke machtsmisbruik tegen mij. U met uw gepreek over normen en waarden. Het is prima dat u de mensheid wil verbeteren maar begin aub eerst eens bij uzelf". Einde citaat. Balkenende EU-president worden? Ik zie het al voor mij. Het eerste dat ik doe is hem aanklagen vanwege zijn ambtsdelicten als MP, zijn ondemocratische gedrag en zijn machtsmisbruik. Daar is niets christelijks aan. Lees meer over mij en mijn brieven op: http://www.annemarietenberge.blogspot.com en wordt lid van mijn nieuwe politieke partij, genoemd: DEMOCRATEN. Motto verkiezingen:"Ieder heeft recht op een fatsoenlijk bestaan, een beschaafde overheid en eerlijke volksvertegenwoordigers. Fijne dag allemaal.

donderdag 17 september 2009

Advertentie ivm gemeenteraadsverkiezingen maart 2010

Utrecht, September 2009

Beste mensen,

Ik ben Anne Marie ten Berge en woon in Utrecht,
Allereerst ga ik in maart 2010 (weer) meedoen aan de gemeenteraads- verkiezingen om daarna, zo gauw als dit landsbestuur eindelijk eens gaat op- hoepelen, deel te nemen aan de landelijke verkiezingen. Dit land wordt op een schimmige manier geregeerd, en dan zeg ik het nog netjes. Ik hoop met uw steun en een 2/3 meerderheid, fundamentele democratische hervormingen tot stand te brengen.
Motto verkiezingen: “Ieder heeft recht op een fatsoenlijk bestaan, een beschaafde overheid en eerlijke volksvertegenwoordigers”.
Lees voor meer info: www.annemarietenberge.blogspot.com of ‘google’ mijn naam.
In verband met de subsidieaanvrage om campagne te voeren stuur aub naar mij op: Anne Marie ten Berge / Servaasbolwerk 4-4bis / 3512 NK Utrecht, of mail naar: amstenberge@hotmail.com

* JA. Ik, man / vrouw word (kosteloos) lid en stel mij ja / nee kandidaat.
Naam:
Adres :
Contact:

* Wat betreft de naam van onze partij geeft ik de voorkeur aan:
0 DEMOCRATEN (D)
0 DEMOCRATEN NEDERLAND (DN)
0 DEMOCRATEN ORANJE (DO)
0 DEMOCRATEN van AMSBERG (DvA)
0 of anders...

dinsdag 15 september 2009

Wouter Bos verduistert bewijstukken ?

OPEN BRIEF 1/ 1
FAXBERICHT faxnr. 070-3427900 & POSTBRICHT Postbus 2020 / 12500 EE Den Haag

Aan: het Ministerie van Financiën
T.a.v. Wouter Bos, minister (PvdA)
Prinses Beatrixlaan 512 / 2595 BL Den Haag.
Van: Anne Marie S. ten Berge
Servaasbolwerk 4-4bis
3512 NK Utrecht

Datum: 15 september 2009, derde dinsdag in september
Betreft: Art.361WvSr. Verduistering van bewijsstukken etc. door ambtenaar.

Meneer Bos,
Terwijl ik net weer op de TV de hele leugenregering voor joker heb zien gaan op de derde dinsdag van september, wil ik u hierbij bijtijds laten weten dat ik, volgens Art.361 WvSr. zo spoedig mogelijk aangifte zal doen tegen de HOVJ’s en de parketsecretaris van het OM Arrondissement ’s-Hertogenbosch. En ook tegen u, de ontvanger der Rijksbelastingen.
Ik vertel u dit omdat deze aangifte tegen het OM niet los gezien kan worden van het onrechtmatig handelen van onze laatste twee ministers van Financiën met betrekking tot het afgeven van de IB-60 verklaringen over de jaren 2000 t/m 2009 ter zake van mijn 0-inkomen.

Zoals u hoort te weten ben ik buiten mijn schuld zonder inkomen geraakt. Het onrechtmatige ontslag d.d. 23 september 1999 bij het openbaar onderwijs van de gemeente Utrecht en het Utrechtse B&W- en Raadsbeleid met twee valse onderwijsaanstellingsakten in de strijd, waren er de schuld van, dat ik vanaf 10 januari 2000 niet langer kon voorzien in het bekostigen van de noodzakelijke middelen van mijn bestaan. Ik kreeg geen bijstand.

Per leugenbrief van 9 maart 2005 met kenmerk BenCV 2005/45U gaf de toenmalige minister van financiën Gerrit Zalm(VVD) de opdracht aan J.J.C. Sprenger, directeur Voorl.+Com. om mij wijs te maken dat de inspecteur van de belastingdienst, kantoor Utrecht verantwoordelijk zou zijn voor het achterhouden van alle IB-60 verklaringen waar ik recht op had. Op mijn bezwaarschriften werd niet besloten. Daarom presteerde ik het om op 11 december 2007 publiekelijk, bij Gerrit Zalm een miljoenen schade- en smartengeld claim in te dienen.

En nu bent u aan de beurt om u te verantwoorden voor uw machtsmisbruik. U gaat mij alle IB-60 verklaringen 2000 t/m 2009 over mijn 0-inkomen sturen. Ik heb deze nodig voor een rechtzaak en u mag als ambtenaar geen bewijsstukken verduisteren. Ondanks het feit dat ik de leeftijd van 65 heb bereikt, ontvang ik géén AOW noch pensioen. Mijn inkomen is nog steeds 0.00 EUR. Ik kan de verplichte ziekteverzekering en het GAK niet betalen.

In 2008 heb ik bij de ECD aangifte gedaan van fraude, oplichterij en diefstal van derden waar de belastingdienst, alsook ondergetekende last van hadden. Per brief d.d. 3 maart 2009, welke namens u met vriendelijke groeten was ondertekend, is duidelijk geworden dat door de Dienst op enig moment het volgende bewijsstuk in ontvangst was genomen: De beschikking ‘ondercuratele stelling’ nr. 08-450 d.d. 14 februari 2008 van de Rechtbank, Sector kanton, locatie Utrecht. Eerdaags zal ik ook op dit punt aangifte Art. 361 WvSr. tegen u doen omdat namens de belastingontvanger, dat bent ú, deze beschikking voor wat blad 2 betreft verduisterd is. Precies dat blad, dat als bewijs moest dienen, wélke kantonrechter en griffier mij op 14 februari 2008 wéér tot een 0,00 EUR. inkomen hebben gebracht. Graag een bevestiging van ontvangst van dit schrijven en een voorstel tot behandeling.
Was getekend, mevrouw A.M.S.ten Berge.

donderdag 3 september 2009

Prinsjesdagstukken goed voor persbreidel ?

Door: Anne Marie ten Berge, donderdag 3 september 2009 16:39
Beste redactie van De Pers. Hierbij reageer ik op uw artikel van 1 september 2009 in uw krant: 'Bestuur Kamer wil Prinsjesdagstukken op vrijdag'. Ik citeer uw schrijven: “Het bestuur van de Tweede Kamer wil dat alle leden op de vrijdag vóór Prinsjesdag kunnen beschikken over de begrotingsstukken waarin het kabinet zijn plannen voor volgend jaar presenteert.” Einde citaat. In het algemeen denk ik dan direct: Het is niet waar! Wéér een nieuw staaltje van ‘de Leugen regeert’ in de vuile politiek van het kabinet en de Tweede Kamer. Het Tweede Kamerbestuur hééft dat helemaal niet te willen. Burgers hebben de leden van de Tweede Kamer gekozen en níet het bestuur van deze Kamer. Niks eigen voorkennis van stukken. Ook voor de Tweede Kamer geldt: Géén afspraken en regels ontduiken inzake de regeringsstukken met een embargo. Deze Prinsjesdagstukken zijn in 2008 kennelijk opzettelijk uitgelekt door anonieme minister(s)en hun ambtenaren. Wie moet het anders gedaan hebben ? Het waarom, van deze snode daden van de minister(s), die zoals ieder mag verwachten door ‘de grote leider Balkenende’ aangestuurd worden, mag nu duidelijk zijn. Aan de orde is een bizarre schending van normen en waarden, voor en door Balkenende zélf met zijn achterbakse regievoering. Hij en geen ander is zélf eindverantwoordelijk voor het doorbreken van het betreffende embargo, anno 2008 maar nam deze verantwoordelijkheid niet. Volgens mij spreekt JP nog steeds op ongeloofwaardige toon,met valse argumenten tegen het uitlekken van de Prinsjesdagstukken in 2008. Het zou logischer zijn als hij zou zeggen: “Sorry, maar dat overkomt mij geen tweede keer meer. De ambtenaren of de minister(s) die dit geflikt hebben, heb ik ontslagen. In 2009 zal er niets meer uitlekken.” Maar nee, ‘zó duidelijk treedt Balkie niet op. Zoiets eerlijks en simpels staat niet in zijn geleerde boeken waar hij ‘doctor’ mee is geworden. Als je Balkenende mag geloven dan doet hij het in zijn broek. Hij zegt met grote vreze te vrezen voor weer een herhaling van het vroegtijdig uitlekken van de Prinsjesdagstukken naar de media toe en stelt doodleuk voor het uitlekken te beperken , tot de leden van de Eerste en de Tweede Kamer. Hij laat zien dat hij over een bekrompen geest beschikt. Dat hij, en ik kan het niet laten dit sprekende gezegde te citeren, inderdaad nog minder waard is dan een deurmat. Mijn conclusie luidt: Balkenende wil kennelijk alleen naar de eigen gelederen en politieke achterbannen uitlekken. Als de ministerraad haar zin krijgt is het uitlekken van regeringsstukken met een embargo, alleen legaal gesteld, als dit gebeurt richting de betrokken Kamerbesturen. Dit vind ik dus een staaltje van bestuurlijke willekeur. Ook zie ik deze actie als een shot van onbehoorlijk bestuur, omdat de WOB hierbij op een onzuivere manier de strop om krijgt gehangen. Het ene uitlekken (bestuursleden zijn ook burgers) wordt legaal en het andere uitlekken, via de media, naar de burgers toe die niet in het landsbestuur zitten, blijft illegaal. Het gevolg van deze verdeel en heers politiek is dat de burger dom en onwetend wordt gehouden en dat de journalisten hun werk niet kunnen doen. Het hele scenario van de ministerraad heeft iets weg van persbreidel. Alleen de leden van de politieke partijen (1% van alle kiezers) kan met de in de schoot geworpen voorkennis, dit keer zijn dat dan de begrotingsstukken van Prinsjesdag, alle journalisten een hele slag voor zijn. Dames/heren van De Persredactie, jullie doen het goed. Ik lees jullie werk graag. En nu opletten hoe de politieke partijen dit pokerspel van de Ministerraad met voorzitter Balkenende meespelen. Nemen ze een onbehoorlijk besluit dan is daar nog altijd de bestuursrechter voor een kort geding. Met vriendelijke groet.
Utrecht 3 september.2009. Mail:amstenberge@hotmail.com / http://www.annemarietenberge.blogspot.com