woensdag 25 juni 2008

Brief aan Ombudsman Utrecht

Geachte mevrouw,

Vanmorgen heeft dhr. J. Phoster, supervisor call-centrum (wéér) geweigerd mij door te verbinden met de Dienst Burgerzaken en Gemeentebelasting. Het speet Phoster wel, maar er lag een B&W-beluit dat aan hem en de andere ambtelijke medewerkers van het call-centrum verbood mij op de naam van 'A.ten Berge' door te verbinden met de betreffende Dienst.

Dhr. Phoster maakte aannemelijk dat genoemd verbod van doorverbinden alleen op mijn persoon van toepassing was en dat de omvang van het genoemde verbod niet alleen gold voor de Diensten van de Gemeente Utrecht. Het call-centrum mocht mij ook niet doorverbinden met de secretariaten van B&W en met de Griffie van de gemeenteraad.

Nadat ik dhr. Phoster gevraagd had (volgens WOB) naar het besluit/briefnummer van het betreffende B&W- besluit en mij een afschrift daarvan te sturen, 'moest' dhr. Phoster de verbinding verbreken. Daarna viel er voor mij niet anders te concluderen dan dat het hem, blijkbaar van hogerhand verboden was op een dergelijk verzoek in te gaan.

Op 9 juni 2008 heb ik bij u een klacht ingediend van dezelfde strekking. Ik vond al eerder het gedrag van de Gemeente Utrecht, de uitvoering van de Dienstverlening en de zich doofstom houdende Raadsleden, behoorlijk ónbehoorlijk. Hun omstreden gedrag omschrijf ik ook nu weer als onbetrouwbare, discriminerend en corrupt ten aanzien van mijn persoon. Ik zag graag dat u mijn gedragsomschrijving(en) overnam in uw reactie(s) op mijn klachten. Ik weet dat discriminatie en corruptie volgens de Verordering Dienst Ombudsman Utrecht niet onder uw competentie valt. Daarom zag ik graag dat u de overblijvende kern van mijn klacht beoordeelde, namelijk het onbetrouwbaar en willekeurig besluitnemend Gemeentebestuur van Utrecht

U mag uit het bovenstaande begrijpen dat ik uw reactie dd 17 juni 2008 inzake de behandeling van mijn klacht van 09 juni 2008 voor het grootste deel, niet relevant vind. Wat curator Kroezen BV, mevr. Brandt-van Heijst te Vortum-Mullem betreft: Haar curatorschap heeft pas eerst, vanwege de publicaties in het AD/UN van 03 mei en in de Staats Couranten van 05 en 07 mei jl. bewijskracht gekregen.
Vanwege de aanschaf van een paspoort en Brandts toestemming daarvoor, zie de paspoortwet art.17, is er betreffende mijn persoon door de Gemeente Utrecht correspondentie verstuurd en/of ontvangen.

Omdat ik bij alle dossierstukken die op mijn persoon betrekking hebben, gebruik wil maken van mijn recht op informatie, inzage en afschrift, behoor ik doorverbonden te worden met de betreffende (Concern) Diensten, secretariaten en Raadsgriffie.

U schrijft in uw brief van 17 juni 2008 dat het Call-centrum in verband met mijn klacht van 9 juni jl. aangaf dat ik vanwege een zekere mate van overlast niet meer doorverbonden werd met genoemde afdelingen.Het zit dus kennelijk geheel anders. Ik word blijkbaar doorlopend onbehoorlijk behandeld.

Mede omdat u de 'overlast van ten Berge' in genoemde brief niet nader (kunt) omschrijven, leg ik hierbij vanwege het bovenstaande weer een nieuwe klacht over hetzelfde, rare en onbetrouwbare Gemeentelijke gedrag neer. Het is B&W die uiteindelijk verantwoordelijk is voor het bovenstaand beschreven onaangename gedrag van ambtelijk Utrecht.

Verder valt er nog veel aan te merken op de reactie(s) van de Gemeente Utrecht die u in uw brief van 17 juni beschrijft naar aanleiding van mijn klacht dd 9 juni 2008. Hiertegen wil ik mij verzetten, en graag gehoord worden over de irrelevante behandeling van betreffende klacht.

Hoogachtend,

Anne Marie ten Berge

woensdag 18 juni 2008

Verdraagzaamheid ipv politieke zorgplicht

In het Utrechts Stadblad van 4 juni 2008 schreef Hans Spekman een column, genaamd 'Geef elkaar de ruimte'. Voor degene die deze column niet hebben gelezen een korte samenvatting:

Spekman zag graag dat wij meer ruimte gaven aan mensen die in onze samenleving in een isolement waren geraakt door hun 'anders' zijn. De schuld van hun uitsluiting zoekt hij niet bij de overheid, maar bij ons. Hij vindt dat wij de andersdenkende en andersdoende meer ruimte moeten geven door begrip te tonen voor hun 'anders'zijn.

Hoe mooi zijn column ook in de oren klinkt, zijn politieke daden houden bij mij een gepast wantrouwen overeind. Op woensdag 18 juni 2008 heb ik dan ook de tijd genomen naar hem per e-mail (h.spekman@tweedekamer.nl) op deze column te reageren:

Hans Spekman, u bent lid van de PvdA hetgeen door velen al niet begrepen wordt, laat staan gewaardeerd. Elke week verschijnt er van u een kleine en irritante column in het Utrechtse Stadsblad: "Plein2". Ik weet niet of u wel eens een reactie op uw column krijgt, maar bij deze hebt u er dan eindelijk een.

Volgens mijn deskundige mening is uw column van 4 juni 2008 weer van zo'n plakkerig en vooral schijnheilige inhoud waar je als weldenkend mens kotsmisselijk van wordt. Volgens de inhoud is het kennelijk uw bedoeling ons burgers te adviseren om de mensen die 'anders' denken en doen, min of meer met rust te laten. Gezien uw voorbeelden wijst u homo's, krakers, daklozen, verstandelijk gehandicapten, armoedzaaiers, verslaafden en gestoorden aan als de buiten de orde vallende burgers, die wij (waaronder uzelf) attaqueren op hun anders zijn. Wij burgers (waaronder uzelf) horen te stoppen met ons geweldadig optreden tegen deze 'lastige' anderen . Wij burgers (waaronder uzelf) horen deze onaangepaste medelanders niet meer uit te kotsen en buiten te sluiten.

Hans Spekman/ Liegman, ik verzoek u vriendelijk uw volgende Plein2 de titel mee te geven: "Ik nam zélf de ruimte", om daarna aan de lezer uit te leggen hoe u als Utrechts raadslid en later als wethouder mij, de 'anders' doende en denkende, de das om gedaan hebt. U kunt aan de lezer vertellen hoe u mij, als klokkenluider terzake van de ambtelijke delicten van het Utrechtse College van B&W en de verkiezingsfraudes van de raadsleden, buitengesloten en geïsoleerd heeft. Vanaf januari 2000 trek ik aan de bel omdat u en uw medeplegers politici en raadsleden mij geen middelen van bestaan meer gunden. Het was overduidelijk de bedoeling dat mij, net als dat bij de andere 'lastige' burgers gebeurde, alle relevante hulp onthouden werd. Wij burgers (waaronder uzelf) noemen politici die zo overduidelijk de zorgplichten schenden: "Moordenaars op afstand". Op termijn worden de gedupeerden ( lastige anders denkenden en doenden) opzettelijk door de overheid ten gronde gericht vanwege voortdurende schendingen van de zorgplicht. En u bent daar een voorstander van omdat u nu ook weer in de column van 4 juni 2008, oproept tot verdraagzaamheid en niet tot het uitvoeren van de zorgplicht. U bent Hans Liegman, de politicus die mede (achter de schermen) ervoor 'zorgt' dat er armoe en ellende ontstaat. U gooit niet met stenen maar met loze woorden.

Ook in het verleden nam u de politieke ruimte voor uzelf, hetgeen duidelijk tegen mijn bestaan gericht was. U gedoogde in het jaar 2000 dat uw voorganger, wethouder van onderwijs, Jan Leijenhorst (GroenLinks) met valse onderwijs- aanstellingsakten naar mij gooide zodat ik geen uitkering kon krijgen. U gedoogde in datzelfde jaar dat uw partijgenoot Annie Brouwer-Korf, burgemeester met valse justitële documenten naar mij gooide. Zij verzon mijn strafblad, zodat ik niet meer als leerkracht mijn brood kon verdienen. U gooide weliswaar geen molotovcoctail bij mij naar binnen zodat er brand ontstond , nee u besloot (mede) in 2004 dat mijn woning maar een sloop-risico moest krijgen als gevolg van het gebruik van explosieven voor het slopen van een naburig gebouw. In mijn woning (lijdend erf) ontstond een gevaarlijke kortsluiting die tot brand had kunnen leiden. B&W hadden op enig moment besloten de bunker uit de W.O.II aan het Servaasbolwerk 18 te Utrecht te slopen voor nieuw te bouwen koopappartementen. Er is van april t/m juli 2004, 27x springstof gebruikt, zodat mijn huurhuis (op een afstand van 100 meter) scheurde en verzakte. Ik mocht van de stichting Stichting Mitros, eigenaar van de woning, een bod doen op mijn woning aan het Servaasbolwerk 4 te Utrecht. Ik zegde per 1 juli 2004 de huur op en betaalde voor de puinhopen van mijn woning het symbolische bedrag van € 1,00. Tot op heden weigert Marinus den Langen, rechtspersoon Stichting Mitros, afdeling vastgoed met medeweten van de Utrechtse bewindvoerders en raadsleden (waaronder uw partijgenoten van de PvdA) de akte van overdracht te ondertekenen.

Nog steeds neemt de PvdA in de Gemeente Utrecht in samenwerking met de andere politieke partijen de ruimte om de vuile politieke spelletjes verder te spelen en mij als klokkenluider, het bestaan onmogelijk te maken. Nog steeds neemt u, ook in de Tweede Kamer de ruimte om de zaken van politieke schendingen van zorgplichten en burgerrechten in de doofpot te houden. Vanwege al het bovenstaande is uw Plein2 column daarom ook niets meer of minder dan een echte klasse 1, doofpotcolumn. Ik wens u sterkte. Dit was een column van openbaring geschreven door Anne Marie ten Berge te Utrecht.