zaterdag 29 januari 2011

Klacht 'zoveel' tegen ING Groep N.V. over verduisteren erf-geld.

*
FW: Betreft: Account Verificatie‏

12:03
Beantwoorden ▼
Anne Marie ten Berge
Aan ing@ing.nl, ING Bank, ING Groep N.V., Ad Smits(raadsgriffier), Aleid Wolfsen(PvdA-nep-burgemeester), Algemeen AD, Algemene Onderwijsbond. Aob., Commissaris van de Koningin, debat@nos.nl, DNU.nu, Engelsman, Marie Louise, Fractie GroenLinks Tweede Kamer, Fractie VVD Tweede Kamer, FransPJM Otten, gemeente@utrecht.nl, gemeenteraad@utrecht.nl, gerardenmarlies@ziggo.nl, Gerdi Verbeet, Het Parool Politiek binnenland., info@bureaubrabant.nl, Internetredactie, Irene ten Berge, Jacqueline Koopman, José ten Berge, Karin Aalberts, Kees van Oosten, Kiesraad Den Haag, KROEZEN BV, Menzis zorgverzekeraar, mr. A.M. Neuteboom, notaris, Nationale Ombudsman, netwerk@ncrv.dmd.omroep.nl, nieuwsbrief@volkskrant.nl, Nieuwsbrief nrc.next, Omroep MAX, Peil.nl, Pieter-Hetty Heijmerink-tenBerge, postbus@eerstekamer.nl, postbus16200@utrecht.nl, raadsleden@utrecht.nl, Redactie VARA Pauw en Witteman, Redactie, Redactie, Rinda Den Besten (PvdA), Stichting Vredeseducatie, Utrecht Politie, VGN, Werklozen Bond
Van: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com)
Verzonden: zaterdag 29 januari 2011 12:03:00
Aan: ing@ing.nl; ING Bank (email-alert@ing.nl); ING Groep N.V. (security@ing.nl)
CC: Ad Smits(raadsgriffier) (a.smits@utrecht.nl); Aleid Wolfsen(PvdA-nep-burgemeester) (burgemeester@utrecht.nl); Algemeen AD (ad@ad.nl); Algemene Onderwijsbond. Aob. (info@aob.nl); Commissaris van de Koningin (actueel@provincie-utrecht.nl); debat@nos.nl; DNU.nu (webmaster@dnu.nu); Engelsman, Marie Louise (marie.louise.engelsman@provincie-utrecht.nl); Fractie GroenLinks Tweede Kamer (groenlinks@tweedekamer.nl); Fractie VVD Tweede Kamer (vvdvoorlichting@tweedekamer.nl); FransPJM Otten (f.otten@cmsderks.nl); gemeente@utrecht.nl; gemeenteraad@utrecht.nl; gerardenmarlies@ziggo.nl; Gerdi Verbeet (voorzitter@tweedekamer.nl); Het Parool Politiek binnenland. (politiek@parool.nl); info@bureaubrabant.nl; Internetredactie (internetredactie@nos.nl); Irene ten Berge (ib@planet.nl); Jacqueline Koopman (koopmanjacq@hotmail.com); José ten Berge (josedumont@tiscali.nl); Karin Aalberts (karin.aalberts@student.hu.nl); Kees van Oosten (kvanoost@xs4all.nl); Kiesraad Den Haag (kiesraad@kiesraad.nl); KROEZEN BV (algemeen@kroezenbewind.nl); Menzis zorgverzekeraar (noreply@menzis.nl); mr. A.M. Neuteboom, notaris (mn@anotaris.nl); Nationale Ombudsman (bureau@nationaleombudsman.nl); netwerk@ncrv.dmd.omroep.nl; nieuwsbrief@volkskrant.nl; Nieuwsbrief nrc.next (mailnrc@messagent.nrc.nl); Omroep MAX (maxonline@max.dmd.omroep.nl); Peil.nl (peil@noties.nl); Pieter-Hetty Heijmerink-tenBerge (heijmerink@h22.nl); postbus@eerstekamer.nl; postbus16200@utrecht.nl; raadsleden@utrecht.nl; Redactie VARA Pauw en Witteman (pauwenwitteman.nieuwsbrief@vara.dmd.omroep.nl); Redactie (redactie@onsutrecht.nl); Redactie (redactie@volkskrant.nl); Rinda Den Besten (PvdA) (r.den.besten@utrecht.nl); Stichting Vredeseducatie (vrede@xs4all.nl); Utrecht Politie (3568@utrecht.politie.nl); VGN (informatiecentrum@vng.nl); Werklozen Bond (werklozen@werklozenbond.nl)
KLACHT. Utrecht 29 januari 2011
Hierbij dien ik een klacht in tegen ING groep N.V.
Ik ben de enige erfgenaam van dhr R.D.Derks, 14 okt.1944 - 25 okt. 2010. Dhr. Derks uit Nieuwgein/Utrecht, was bij de ING Groep N.V. Klant, belegger en spaarder.
Ik heb op 4 nov. 2010 bij het ING kantoor Neude Utrecht opdracht gegeven alle rekeningen op te heffen en het totale bedrag geschat op ongeveer € 100.000,-- over te boeken op mijn ABN-Amro-rek Ten Berge e/o boedel Derks. Dat is niet gebeurd. Alle klachten die ik daarover heb in gediend zijn zonder opgaaf van redenen niet beantwoord, laat staan behandeld.
Het is goed mogelijk, dat de ING Groep N.V.mijn gelden verduistert (de ASN/SNSbank doet hetzelfde) omdat het criminele bewindvoerderskantoor KROEZEN BV te Vortum-Mullem het curatorschap over mij claimt. De betreffende banken en hun beleggers afdelingen maken zich dus schuldig aan oplichterij andere fraudes.
Ik ben er inmiddels via de BKR ook achter gekomen dat de curator van mijn (ratten)familie 2de graad plus aanhang, de opdracht heeft gekregen om iedere maand € 100,-- aan de ING-bank af te betalen van een fictieve schuld uit 2003. Dit noem ik dus een samenzwerend machtsmisbruik van verschillende partijen in deze kwestie. Vraag Jan van Zanen (VVD) heden burgemeester van, ik dacht Amstelveen, er maar eens naar. Van Zanen (VVD) heeft in Utrecht, 31 maart 2003 als wethouder van Financiën garant gestaan voor mijn lening groot € 6807,-- van de Postbank, omdat ik van de Gemeente Utrecht, op dat moment nog drie en een half jaar(3, 1/2 ) bijstand te goed had. Dat kwam omdat de Utrechtse wethouder van onderwijs met name drs.Jan van Leijenhorst, (GroenLinks) op illegale wijze de school voor speciaal basis onderwijs waar ik vanaf 25 januari 1999 werkte, in samenspraak met de criminele bestuurders van de Aob en de FNV,en de Onderwijsinspectie van het kabinet Balkenende I, opgeheven had. Van de Gemeente Utrecht kreeg ik feitelijk gezien een onwettig genomen beroepsverbod om verder in het onderwijs te werken.
Met KROEZEN BV of 1 van hun 7 vennoten heeft mijn (ratten) familie plus aanhang in de tweede graad, door middel van een identificatie fraude,(met mijn door de burgemeester van Utrecht, gestolen paspoort op 9 juli 2008) bepaalde contracten afgesloten met het doel, mij buiten te sluiten van de nalatenschap van mijn moeder (overleden op 24 dec.2007). Bij deze criminele bezigheden moeten rechters en plaats- vervangende rechters, zijn omgekocht en moeten er geheime politieke afspraken zijn gemaakt tegen klokkenluider Ten Berge.
Het kan niet zo zijn dat ik op 12 juli 2007 een sollicitatiebrief schrijf aan HM de Koningin voor de vacature van burgemeester van Utrecht. Dat er op 16 augustus 2007 een oproep op de mat ligt voor een zitting van 11 september 2007 ondercuratelestelling (waar ik niet naar toe ben geweest vanwege een kaakontsteking). Dat ik op 12 september 2007 samen met 4 andere kandidaten voor het burgemeesterschap te Utrecht bij Netwerk op de televisie was en dat ik op 25 september 2007 door rechter mr. R.W.J. van Veen bij de Rechtbank Utrecht onder curatele ben gesteld wegens een geestelijke stoornis. Ik ben dyslectisch, alsof dat zo erg is. Beroep was niet mogelijk want de curator Donkers was in geen velden of wegen te bekennen. Donkers wilde niet meedoen aan het bedrog. Hij had zich ook niet aangemeld op de zitting van 11-09-2007.Dus zijn benoeming tot curator was puur bedrog in de driehoek van de Rechtbank Utrecht, van het OM te Utrecht en van de burgemeester van Utrecht en de Raadsleden. Die zagen Ten Berge blijkbaar niet zitten als gekozen opvolger van de Burgemeester van Utrecht. Het zijn de politieke partijen, die altijd wel een stok vinden om het volk te dwingen naar hun pijpen te dansen.
Uiteindelijk heb ik pas per brief van 16 januari 2011 het voltallige bestuur van de Rechtbank Utrecht bij de Hoge Raad in Den Haag aangeklaagd. En dat dan vanwege het feit dat het Rechtbankbestuur vanaf het jaar 2000 mijn bezwaar-, en beroepszaken tegen het Gemeentebestuur niet wilde behandelen en mijn klachten tegen de niet behandeling van mijn klachten ook niet wilde behandelen.
Ikzelf heb mij nooit tot een zakelijk contact met Kroezen BV laten dwingen. Het hele dossier dat KROEZEN BV inmiddels op mijn naam bij elkaar gesteld heeft wenst KROEZEN BV niet aan mij af te staan op grond van hun zwijgrecht in verband met mijn aangiften tegen de 7 vennoten van KROEZEN BV. Dat waren aangiften die strekten tot onderzoek naar bedrog, misleiding, valsheid in geschrifte, samenzwering, meineed en overige fraudes zoals het verduisteren van mijn AOW en ABP.
De Hoofd Officieren van het OM te Utrecht, met name Westerbeke en Bac vertikken het om onderzoek te verrichten naar deze misdrijven. Dhr. Aleid Wolfsen(PvdA) nep-burgemeester van Utrecht en korpsbeheerder ontkent geen van mijn beschuldigingen dat hij bij al deze kwesties betrokken is en in meerdere opzichten misbruik heeft gemaakt van zijn functie. De Gemeenteraad van Utrecht weet dit alles maar houdt zich naar de media toe muisstil. De raadsleden hebben zich op valse gronden kandidaat gesteld bij de verkiezingen en bij de burgerij en valse benoemingen van Burgemeesters afgedwongen door misbruik van de raads-macht en verzaking van het gestelde in de de Grondwet. (art. 3 en 4)
Bij de Gemeenteraad van Utrecht is het zo gesteld dat zij, 'de pot ' moeilijk 'de ketel van B&W' kunnen verwijten dat deze zwart ziet. De 45 raadsleden hebben zoveel boter op hun hoofd dat zij beter af kunnen treden. Maar ze willen niet naar mij luisteren.En de media mag er kennelijk niet over berichten.
Op 10 juni 2009 is in de zaak: 09-3539 het verzoek van de curator Brandt-van Heijst, dat strekte tot machtiging van mijn vermogen, door de Rechtbank Utrecht afgewezen. Indien u dat wilt , stuur ik u de betreffende beschikking (10-06-2009) met het valse verzoek (29-04-2009) van Brandt aan u op, zodat u mij eindelijk eens gaat geloven op het feitenmateriaal tegen criminele, politieke en financiële instanties waaronder de ING en de SNS. Er moet een einde komen aan de hier boven beschreven verduisteringen van mijn vermogen door toedoen van politiek machtsmisbruik.
Was getekend, mevrouw A.M.S.ten Berge. Servaasbolwerk 4 - 4 bis. 3512 NK Utrecht.tel. 030-2316070.
www.annemarietenberge.blogspot.com

dinsdag 25 januari 2011

Wordt de president Hoge Raad dom gehouden ?

Door: Anne Marie ten Berge.
Geachte blog lezers ik ga u het volgende voorleggen: Op 18 januari 2011 schreef ik aan de president van de Hoge Raad der Nederlanden een brief, zie bijlage 1. Op 21 januari 2011 schreef mevrouw mr. E.Hartogs,griffier van het kabinet president van de Hoge Raad der Nederlanden kennelijk op persoonlijke titel, het volgende terug, ik citeer in cursief: Geachte mevrouw, Hierbij bevestig ik u de ontvangst op 19 januari 2011 van uw brief van 18 januari 2011, waarin u de president van de Hoge Raad der Nederlanden, mr.G.J.M.Corstens,verzoekt tot een oordeel te komen ter zake van het door u gestelde onwettige machtsmisbruik van het gerechtsbestuur van de Rechtbank Utrecht.Gelet op de inhoud van uw brief is de behandeling van uw verzoek overgedragen aan de procureur-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden , mr. J.W. Fokkens.Ik hoop u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.Hoogachtend de griffier, mw mr. E.Hartogs.Einde citaat.
Ik heb vandaag (25-01-2011)de HR gebeld. Op mijn vraag waarom de griffier niet 'namens' de president van de HR had teruggeschreven kreeg ik geen antwoord.Ik vroeg: " Is het mogelijk dat de president mijn brief helemaal niet heeft gelezen ? Er kwam weer geen antwoord. Tenminste, dat griffier Smits de hoorn op de haak gooide voordat ik uitgesproken was, kan je ook als een soort van 'antwoord' zien. Maar als zoiets gebeurd, dan weet ik, dat ik in de discussie gelijk heb.
Kijk, ieder die de activiteiten van de HR aanklikt weet dat de president HR niet zelf een dergelijke zaak gaat behandelen. Maar ik zit met de vraag waarom de president van de HR zijn eigen beslissingen niet neemt en ondertekend. Als de griffier niet namens de president ondertekent,en dat ook niet wil laten doen na een verzoek daartoe, dan betekent dat er iets niet klopt ter zake van de eerlijkheid, openheid en transparantie bij de Hoge Raad. Wordt de president van de Hoge Raad door zijn griffiers soms van de domme gehouden ? Wordt vervolgd.
BIJLAGE 1.
Aan: HOGE RAAD DER NEDERLANDEN.
Afd. Kabinet president
t.a.v. Dhr. mr. G.J.M. Corstens, president.
Postbus 20303. 2500 EH ’s-Gravenhage. Tel. (070)-361 1311
Van: A.M.S.ten Berge, aangeefster
Servaasbolwerk 4 - 4bis. 3512 NK Utrecht.
Tel.030-231 6070 / 06-46 44 37 68
Datum: Dinsdag 18 januari 2011
Onderwerp: 50 Utrechtse rechters aangeklaagd door slachtoffer.
Bijlagen: 2.
Geachte heer Corstens,
Vanaf 2000 schrijf ik mijn klachten en beroepen aan het Rechtbankbestuur Utrecht over de gemeenteraad, zijn burgemeesters en zijn wethouders. Het is nooit tot een zaak voor de bestuursrechter gekomen. Ik kon de griffierechten niet betalen omdat ik geen bijstand kreeg. Ik heb vanaf 10 januari 2000 tot op heden geen cent inkomsten. Ik teer vanaf 2000 op de zak van derden. De onwettige aanvraag van AOW en ABP door derden is mogelijk gemaakt door de burgemeester van Utrecht, omdat hij mijn nieuwe paspoort in juli 2008 aan de curator en/of aan mijn familie en/of aan de anonieme bewindvoerder RM heeft gegeven. Mijn AOW en mijn ABP worden sinds maart 2009 verduisterd door die curator en/of mijn familie en/of die anonieme bewindvoerder RM. Ik krijg geen cent van mijn eigen AOW en ABP.
Het OM te Utrecht wil hier niets aan doen omdat ik door de Rechtbank Utrecht onder curatele ben gesteld wegens een geestelijke stoornis. Ik ben brodeloos en rechteloos gemaakt.
Sinds ik bij het bestuur van de Rechtbank Utrecht over haar eigen foute gedrag klaagde, mocht mr. L. Heij, voorzitter klachtencommissie, de commissie niet bijeenroepen om mijn klachten te behandelen. Ik ben nooit gehoord. Dhr. Heij ‘hoorde’ mij informeel via internet of aan de telefoon. Dhr. Heij was de enige rechtsgeleerde bij de Rechtbank Utrecht die ik vertrouwde. Hij stelde zich op als een soort van mediator tussen het rechtbankbestuur en mij als de gedupeerde. Bij mijn laatste klacht 27-12-2010, schreef mr. Heij terug, dat hij per 1 januari 2011 met ontslag was. Dat heeft mij zeer aangegrepen en tot nadenken gestemd. Ik mailde en schreef het Rechtbankbestuur Utrecht (50x) op 16-01-2011 een brief. ( Zie bijlagen ) waarin ik het hele klachtendossier 2000-2011 opvroeg. Het Rechtbankbestuur wil dit niet geven omdat ik onder curatele ben gesteld wegens een geestelijke stoornis.
Gisteren 17-01-2011 heb ik mijn AANKLACHTEN (Zie bijlagen) van 16-01-2011 bij de Centrale Balie van de Rechtbank Utrecht in 50-voud afgeleverd. Ieder stuk was ondertekend. De Balie adviseerde mij, om mij tot de Hoge Raad te wenden. Dat heb ik dan bij deze gedaan. Inmiddels heb ik de AANKLACHTEN 16-01-2011 naar de volksvertegenwoordigers van de Tweede Kamer, de Provincie Utrecht en Stad Utrecht gemaild. Een "ha fijn", heb ik nog niet gehoord. De brief staat ook op www.annemarietenberge.blogspot.com
Ik verzoek u, om tot een oordeel te komen ter zake van mijn aangiften d.d. 16-01-2011 van het onwettige machtsmisbruik van het Rechtbankbestuur Utrecht.
Utrecht, 18-01-2011.
Met de meeste hoogachting getekend, mevrouw A.M.S.ten Berge.

dinsdag 18 januari 2011

50 Utrechtse rechters aangeklaagd door slachtoffer.

Door: Anne Marie ten Berge.
Vanaf 2000 loop ik bij de Rechtbank Utrecht te klagen over het Utrechtse bestuur met name: De gemeenteraad, zijn burgemeesters en zijn wethouders. Het is nooit tot een zaak voor de bestuursrechter gekomen.Ik kon de griffierechten niet betalen omdat ik geen bijstand kreeg. Ik heb vanaf 10 januari 2000 tot op heden geen cent inkomsten. Mijn AOW en mijn ABP worden sinds maart 2009 achterovergedrukt door een curator en een anonieme bewindvoerder.
Sinds ik bij het bestuur van de Rechtbank Utrecht klaag over haar eigen foute gedragingen mocht mr. L. Heij, voorzitter klachtencommissie, de commissie niet bijeenroepen om mijn klachten te behandelen. Ik ben nooit gehoord. De heer Heij was de enige juridische adviseur bij de Rechtbank Utrecht die ik vertrouwde. Bij mijn laatste klacht 27-12-2010, schreef mr. Heij terug, dat hij per 1 januari 2011 met ontslag was.Dat heeft mij zeer aangegrepen en tot nadenken gestemd. Gisteren 17-01-2011 heb ik mijn AANKLACHT van 16-01-2011 bij de Centrale Balie van de Rechtbank Utrecht in 50-voud afgeleverd. Ieder stuk was ondertekend. Het OM te Utrecht adviseerde mij naar de Hoge Raad te gaan. Dat zal ik doen. Inmiddels heb ik de AANKLACHT naar de volksvertegenwoordigers van de Tweede Kamer, de Provincie Utrecht en Stad Utrecht door gemaild. Een "ha fijn",heb ik nog niet gehoord.
* * * * *
PERSOONLIJK aan de CENTRALE BALIE afgegeven in 50-voud. 1/4 Aan: RECHTSPRAAK
Instantie: RECHTBANK UTRECHT
Afdeling: BESTUUR. Vrouwe Justitiaplein 1 te Utrecht.
T.a.v.: 1.Mw.mr.V.M.M.van Amstel,Vice-president.
2.Mw.mr. M.ter Brugge, Vice-president.
3.Mw.mr.I.J.B.Corbey,Sectorvoorzitter,
4.Mw.mr. A.R.Creutzberg,Vice-president.
5.Mw.mr M.van Delft, Vice-president.
6.Mw. Mr. A.van Dijk., Vice-president.
7.Mw.mr.P. Dondorp, Vice-president.
8.Mw. Mr.J.Ebbens, Vice-president.
9.Mw.mr.J.M.Eelkema,Vice-president
10.Mw.mr.P.S.Elkhuizen-Koopmans,Vice-president.
11.Dhr.mr. B.J. van Ettekoven, Vice-president.
12.Mw.mr. H.A.Gerritse, Vice-president.
13. Mw.mr.drs. M.J.Grapperhaus,Vice-president.
14.Mw.mr.drs.S.C. Hagedoorn. Vice-president.
15.Mw.mr. L.C.Heuveling van Beek, Vice-president.
16.Mw. mr.Y.A.M.Jacobs,Vice-president.
17.Mw.mr.R.H.M. Jansen, Coörd. Vice-president.
18.Mw. mr. E.A.A. van Kalveen, Vice-president.
19.Mw. mr. C.L.Keijzer, Vice-president.
20.Dhr. mr. P.Krepel, Vice-president.
21.Dhr. mr. J.R.Krol, Vice-president.
22.Dhr. mr. A. Kuijer, Vice-president.
23.Dhr. mr. J.J.M.De Laat, Vice-president
24.Dhr. mr. H.J.H. van Meegen, Vice-president.
25.Dhr. mr. E.A.Messer, Vice-president.
26.Mw. mr. L.C.Michon, Vice-president.
27.Dhr. mr. P.K.Nihot, Sectorvoorzitter
28.Mw. mr. M.N.Noorman., Vice-president.
29.Mw. mr. drs. M.C. Oostendorp, Vice-president.
30.Mw. mr. Z.J.Oosting, Vice-president.
31.Mw. mr. H.A.M.Pinckaers, Vice-president.
32.Dhr.mr.A.A.T. van Rens,Vice-president.
33.Dhr. mr. P.K.van Riemsdijk, Vice-president.
34.Dhr. mr. J. Sap, Vice-president.
35.Dhr. mr. M.J. Slootweg, Vice-president.
36.Mw. mr. M.J. Smit, Sectorvoorzitter.
37.Dhr. mr. R.H. Smits, Sectorvoorzitter.
38.Dhr. mr. R.A. Steenbergen, Vice-president.
39.Dhr. mr. H.M.M. Steenberghe, Vice-president.
40.Dhr.mr.H.AE.Uniken Venema, Voorzitter van het bestuur
41.Mw. mr. Y.M. Vanwersch, Vice-president.
42.Dhr. mr. drs. R.W.J. van Veen, Vice-president.
43.Mw. mr. drs. R. in het Veld, Vice-president
44.Mw.mr. M.J.Veldhuizen, Vice-president
45.Dhr.mr.drs.D.A.Verburg,Vice-president.
46.Mw. mr. A.M. Verhoef, Vice-president.
47.Mw. mr. L.E. Verschoor-Bergsma,Vice-president.
48.Dhr.mr.P.Wagenmakers,Vice-president.
49.Dhr.mr.L.M.G.de Weerd,Vice-president.
50.Dhr.mr. J.H.Willems,Directeur bedrijfsvoering.

Door: Anna Maria Susanna (Anne Marie) ten Berge,
Adres: Servaasbolwerk 4 - 4bis. 3512 NK Utrecht.
Tel:. 030-2316070 / 06-46 44 37 68

Datum: zondag 16 januari 2011.
Betreft: Aanklachten.
Bijlagen: 1. Verzoek tot ondercuratelestelling door OM te Utrecht. Parketnummer. 07-699 2. Resultaat doorzoeking op 16-01-2011 van het curatele register op Rechtspraak.nl.

Dames, heren van het bestuur Rechtbank Utrecht,

Ik, Anna Maria Susanna (Anne Marie) ten Berge, geboren 6 maart 1944 te Utrecht, klaagde vanaf 2000 tot op heden, in mijn klaag- en verweerschriften over uw ondoorzichtige procesgangen, hele leugens en uw genante partijdigheid met het OM, met de gemeente Utrecht en met de achterkamertjes politiek in Den Haag
Op 11 februari 2002 heb ik bij de politie te Utrecht aangifte gedaan van een poging tot doodslag door het tweetal: De burgemeester van Utrecht en mr. Frans P.J.M.Otten, rechter -plaatsvervanger. De verdachte Mr. Frans Otten is per 15-01-2008 bij de Rechtbank Utrecht
2 / 4
met ontslag gegaan en op dezelfde dag benoemd als rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank ’s Hertogenbosch. Zijn collega in het kwaad, met name dhr. mr. M.W. Guensberg, vanaf 01-01-2002 rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Utrecht, bleef op zijn post. Mr. Guensburg is net als mr. Otten óók advocaat (nevenfunctie) bij CMS Derks Star Busmann te Utrecht.
Ik maakte u attent op het bovenstaande, omdat vast staat dat mijn ondercuratelestelling in 2007, wegens geestelijke gestoordheid op aanvraag van het OM te Utrecht (datum?), zie bijlage 1, ONWETTIG tot stand is gekomen.
Ook de benoeming d.d.14-02-2008 van, zakelijk gezien geen professionele curator, met name: Mw. Brandt-van Heijst te Gemert is ONWETTIG tot stand gekomen.
Zoals ik u eerder informeerde op 28-04-2009: Zie beschikking zaaknummer 586145 UF VERZ 08-5184 B, heb ik tegen mw. Brandt-van Heijst op 13-04-2009 bij de politie te Utrecht aangifte gedaan van bedrog, meineed, valsheid in geschrifte en overige fraude, kennelijk in goed overleg met u, gepleegd. Het OM-Utrecht heeft deze aangifte voor ‘behandeling’ naar het OM-Den Bosch gestuurd en is daar verduisterd.
Het staat vast dat op 21-01-2008 mr. Frans Otten vanuit de Rechtbank Den Bosch met mw. Brandt-van Heijst vanuit de St. Cornellistraat 44, te Vortum Mullem voor minstens 33 minuten per telefoon in gesprek zijn geweest ter zake van het Bewindnummer 103122.
* * * * *
Zie Bijlage1:‘Het (valse) verzoek 07-699 (datum ?) ondercuratelestelling van het OM-Utrecht’.
Bezwarende feiten.

Nooit is er antwoord gekomen van het OM, zelfs niet van het College van Procureurs-generaal te Den Haag, op de vraag welke anonymus m/v de ondercuratelestelling heeft verzocht. Het is buiten de rechtsorde dat een anonieme aanvrager partij is in een rechtszaak. Toch heeft u als Rechtbank Utrecht, de anonimiteit van de verzoeker ondercuratelestelling gewaarborgd.Dat is onwettig. Maatschappelijk gezien stinkt de hele procedure onder curatele stelling van voor naar achter, van hoog naar laag, naar ambtelijk bedrog, omkoperij, leugens, chantage, valsheid in geschrifte machtsmisbruik en rechterlijke dwalingen met voorbedachte rade. De Rechtbank Utrecht heeft de anonieme aanvraag onder curatele stelling wegens geestelijke gestoordheid behandeld onder zaaknummer 2007 / 5413 Het staat vast dat onder uw bestuurlijke verantwoordelijkheid, twee (2) valse beschikkingen zijn afgegeven: Op 25-09-2007 door locatie Utrecht en op 26-09- 2007 door de politierechter Utrecht.(Kiesrecht)
Conclusie
Ik ben September 2007 als meerderjarige zonder aanleiding en zonder bewijs door de Rechtbank Utrecht onder curatele gesteld. Zakelijk gezien verloor ik daardoor mijn actieve en mijn passieve kiesrecht, mijn zelfbeschikkingrecht, het beheer over mijn verdiensten uit onderneming eenmanszaak, mijn vermogen, mijn erfenissen, mijn roerende en onroerende goederen, mijn schulden welke ik niet had en mijn vorderingen aan familie, overheden en volksvertegenwoordigers, welke ik wel had.
* * * * *
Zie: Bijlage 2: ‘ De meest recente beschikking 2008 / 450’.
Bezwarende feiten.

1. Er is geen enkel rechtsgeldig bewijs geleverd dat curator DONKERS was overleden. Evenzo is er geen enkel bewijs getoond, waar en wanneer DONKERS overleden was.
2. Het is onwettig en bedrieglijk om het ‘Kantongerecht Utrecht’ als een bestaande Rechtsprekende instantie op te voeren terwijl deze niet bestaat. Ook hierin ben ik ter zake van mijn klachten tegen de gedragingen van u en uw medewerkers, nooit in het openbaar door de klachtencommissie Rechtbank Utrecht gehoord. 3 / 4
3. Er is geen bewijs getoond dat curator BRANDT een rechtsgeldig verzoek heeft ingediend bij de Rechtbank Utrecht om als curator over mij benoemd te worden. Zij is geen familie.
4. Het is buiten de rechtsorde om dat u mevr. M.L.J.S.Brandt - van Heijst,wonend Louis Couperusstraat 4. 5421RN Gemert, in de achterkamertjes van de Rechtbank Utrecht tot opvolgend curator heeft benoemd. En dat, zonder mij te informeren. Mijn verwijt dat u kennelijk niet onderzocht hebt of Brandt-van Heijst wel als curator staat ingeschreven bij de Kamers van Koophandel Nederland, is terecht. Zij staat niet bij de KvK ingeschreven.
5. Het is een misdadige fout uwerzijds dat ik, in zaaknr.2008 / 450 ter zake van de benoeming van BRANDT als opvolgend curator, nooit op zitting gehoord ben.
6. Het is onwettig dat het curatele nummer 46167 d.d. 25-07-2007, ná de benoeming van BRANDT op 14-02-2008 zonder enige uitleg veranderd is in nummer CB103122.
7. Het is onwettig dat Mr. Jan Sap, (nr34) vice-president in samenwerking met mw. A.S.M.de Groodt-Elbers, bestuursgriffier, kennelijk in het diepste geheim en ook achter mijn rug om, de beschikking zaaknr. 2008 / 450 hebben uitgeschreven en ondertekend. Ik mocht als geestelijk gestoorde niet in beroep gaan, terwijl DONKERS dood was verklaard.
8. Het is onwettig om in de beschikking 2008 / 450 van 14-02-2008 niet te vermelden op wiens verzoek, in welk belang of met welk doel de betreffende benoeming curator is uitgesproken. Mijn verwijt dat mr. Jan Sap in Jan. 2008 niet gecheckt heeft of ik (nog) wel geestelijk gestoord was, is terecht.
9. Het is een grove fout uwerzijds, dat ik, de beschikking 2008 / 450 van 14-02-2008 ter zake van de wijziging van curator nooit ontvangen heb. Kennelijk vanwege de vlag van geestelijke gestoordheid, heeft de griffier ook geen duplicaat willen sturen.
10. Van uw kant waren kennelijk een schaamteloos ambtelijk bedrog en een onrechtmatige verkrachting van het reglement klachtenbehandeling, aan de orde. Mijn klachten en bezwaren, ter zake van de twee (2) bizarre curator benoemingen, zijn niet behandeld.
11. Ook de twee (2) uitspraken van 10 juni 2009 ter zake van zaaknummers: 586145 UF VERZ 08-5184 B en 629475 UF VERZ 09-3539 GS zijn toppunten van ambtelijk bedrog, partijdigheid en foute handtekeningen.
12. Het is onwettig om als Sector kanton, locatie Utrecht en om als Rechtbankbestuur Utrecht mij geen inzage te gunnen in de medische verklaring(en) waarom ik ondercuratele was gesteld.
13. Het valt buiten de rechtsorde dat ik de betreffende beschikking 2008 / 450 van 14-02-2008, van de benoeming van curator Brandt-van Heijst , niet eerder ontvangen heb dan op 17 mei 2008. Het afschrift was toen opgestuurd in opdracht van het college van B&W van de Gemeente Utrecht.(ambtenaar. dhr. Eijkelenhout). Ik heb over deze gang van zaken ook bij de Gemeentelijke Dienst Ombudsman Utrecht een klacht ingediend. Maar mw. mr. M.E.T. Schellekens, ombudsman Gemeente Utrecht, schreef aan het bevoegde Gezag van B&W, dat ik door haar, in mijn klachten over ambtenaar Eijkelenhout niet ontvankelijk verklaard was, omdat ik onder curatele stond wegens geestelijke gestoordheid. Dat is feitelijk, volgens Art. 229 lid 2. WvSr. strafbaar gedrag.
14. Ik stel, dat de verdachte Curator Brandt-van Heijst, 1 van de 7 vennoten van de onderneming met de handelsnaam: KROEZEN B.V. te Vortum-Mullem was en dat gezien het dossier-KvK van KROEZEN B.V. en haar Statuten, er aan de Rechtbank Utrecht ook geen rechtsgeldig bewijs getoond zijn, dat het provisionele en /of het professionele curatorschap ter zake van geestelijk gestoorden, tot de activiteiten behoorden van deze B.V. [ Zie voor deze stelling uw eigen uitgave: Enige richtlijnen voor de curator. Versie mei 2009.]
15 Ik citeer als bewijs van mijn stelling onder punt 14, de Statutaire doelactiviteiten van KROEZEN BV. te Vortum-Mullem: “A. Het beheren van gelden en andere vermogens bestanddelen. B. Het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met,
4 / 4
het voeren van de directie over, alsmede het financieren van andere ondernemingen, in welke rechtsvorm dan ook. C. Het verstrekken en aangaan van geldleningen, het beheer van- en het beschikken over registergoederen en het stellen van zekerheden, ook voor schulden van anderen”. Einde citaat. In de betreffende Statuten ontbreekt het woord: CURATOR. * * * * *
Zie nogmaals bijlage 2:‘Eerdere beschikking. 2007 / 5413’.
Bezwarende feiten

1. Er is geen bewijs dat curator DONKERS een rechtsgeldig verzoek heeft ingediend bij mw A.S.M. de Groodt - Elbers, bestuursgriffier om benoemd te worden als curator.
2. Er is geen bewijs, dat de bereidverklaring van 22 juni 2006 van DONKERS rechtsgeldig ondertekend is.
3. Er is ook geen bewijs dat de betreffende persoonsgegevens van DONKERS juist waren.
4. Het is onwettig en verwarrend om het ‘Kantongerecht Utrecht’ als een bestaande Rechtsprekende instantie op te voeren terwijl deze niet bestaat.
5. Het was blijkbaar buiten de rechtsorde om, door de Rechtbank Utrecht zo geregeld, dat dhr. mr. R.J.W. van Veen, Vice-president (nr42) geen openbare maatregel heeft opgelegd gekregen, toen hij buiten de wet en het recht om, aan DONKERS de curatele beschikking 25-09-2007 gegeven heeft, zonder hem of mij op zitting gehoord te hebben.
6. Het is onwettig, dat de dienstdoende griffier, de beschikking 2007 / 5413 van 25-09-2007 niet heeft ondertekend. Er horen geen anonieme griffiers te bestaan.
7. Het is buiten de rechtsorde: A. dat de betreffende ‘onder curatele stelling’ is aangevraagd door het OM Utrecht, Justitiaplein 1 te Utrecht. B. dat de Rechtbank Utrecht geen rechtsgeldig ondertekende aanvraag ondercuratelestelling door het OM kan tonen. C. dat de onbekende / anonieme officier van Justitie niet op de zitting, ondercuratelestelling 2007 / 5413 van 11-09-2007 is verschenen. D. dat de Rechtbank Utrecht de anonimiteit van een officier van Justitie in een rechtszaak, gedoogd,
8. Ik herhaal: Het was onwettig tóch een beschikking onder curatele stelling af te geven terwijl de zich bereid verklaarde curator DONKERS op de zitting d.d. 11-09-2007 niet wilde verschijnen. en ik niet kon verschijnen vanwege een kaakontsteking.
9. Het was misdadig om de beschikking onder curatele stelling te handhaven toen ik Sept 2009 kon aantonen dat een zekere PETER SOLLET te Utrecht , financieel gemachtigde van KROEZEN BV te Vortum-Mullem, namens DONKERS de relevante verklaringen en berichten had ondertekend. Zo heeft SOLLET op 29 aug.2007 de brief aan mw. C.N. Lemaire, griffier van Team 2 van het OM te Utrecht ondertekend, waarin DONKERS zonder opgaaf van reden(en) liet weten dat hij, DONKERS niet op de zitting 11-09-2007 zou komen.(zie het rechtbankdossier ter zake)
10. Het was boze opzet, uwerzijds, om op 25-09-2007 aan DONKERS een beschikking curatele af te geven zonder te controleren of hij wel een professionele curator was, of hij wel in Vortum-Mullem woonde en of hij nog in leven was.

Nawoord
Op 12 juli 2007 stuurde ik mijn sollicitatiebrief, voor burgemeester van Utrecht naar Hare Majesteit Koningin Beatrix in Den Haag.
Op 12 september 2007 was ik samen met de andere kandidaten voor het gekozen burgemeesterschap in een uitzending van Netwerk.
Op 25 september 2007 was ik de door de Rechtbank Utrecht onder curatele gesteld wegens een geestelijke stoornis en een dag later besliste de rechter dat ik uit het kiesrecht was gezet.

Utrecht, 16-01-2011. Was getekend, mevrouw A.M.S.ten Berge.

woensdag 12 januari 2011

Familie die liegt en steelt, moet betalen.

Aan: Gerard en Marlies de Bree-ten Berge.
Loerikseweg 33
3991 AA Houten
Tel.030-6372821

Datum: woensdag 12 januari 2011
Betreft: Vordering

Meneer/mevrouw de Bree-ten Berge,

Zoals u weet is uw aanstaande zwager Rein Derks op 25 oktober 2010 overleden. Zeer recent is vastgesteld dat ik als opdrachtgever van de uitvaart d.d. 30 oktober 2010 de kosten hiervan niet kan dragen.

Mijn financiële onvermogen is ten eerste het gevolg van het feit dat mijn naaste familie, meerdere keren het bevoegd gezag heeft misleid door het afleggen van valse geneeskundige verklaringen, zie Art. 229 WvS2.

Ten tweede kan ik aan geen enkele financiële verplichting voldoen, mede omdat ik ook het slachtoffer cq de financiële gedupeerde ben
van diefstallen tussen naaste familie zie Art. 229 WvSr2

Ik heb, als naaste familie het recht om van u de betaling te eisen van de uitvaartkosten van Rein Derks, per factuur vastgesteld op 27-12-2010 ten bedrage van € 10.123, 90.

Advies: Het genoemde bedrag vóór vrijdag 07-01-2011 12:00 uur geheel te voldoen door overmaking op ING bank rekeningnummer 238.79.81 t.n.v. alting & partners, uitvaartonderneming te Utrecht. met vermelding van factuur 20381-2010-55.

Waarschuwing: Bij niet betaling binnen het gestelde termijn zal ik van mijn recht gebruik maken om beslag te leggen.

Was getekend, Mevrouw A.M.S. ten Berge
Servaasbolwerk 4 - 4bis
3512 NK Utrecht
Tel. 030-2316070.

www.annemarietenberge.blogspot.com

zaterdag 8 januari 2011

Banken verduisteren erfenis.

Mail bericht aan notaris door: Anne Marie ten Berge
Aan Dennis Boerboom
Van: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com)
Verzonden: zaterdag 8 januari 2011 15:00:15
Aan: Dennis Boerboom (db@anotaris.nl)
Aan: @notaris
t.a.v. Dennis Boerboom. Schoudermantel 37. 3981 AE Bunnik.

Geachte heer Boerboom,

Ter zake van het testament zaaknummer: 2010TL26314MN op 2 okt 2010 in mijn aanwezigheid op uw kantoor ondertekend door mijn partner dhr. R.D. Derks, moet ik u hier helaas berichten dat ik als enige erfgenaam (ook executeur testamentair) de laatste wil van dhr. Derks ter zake van het financiële gedeelte, geheel niet kan uitvoeren. Dhr. Derks had voor ongeveer € 20.000,-- plus rente, aan tegoeden op de ASN-bank (enige aandeelhouder de SNS-bank) staan. En verder had hij voor ongeveer € 80.000,-- aan tegoeden uitstaan bij de ING Groep N.V.te Amsterdam, op betaalrekeningen (met automatische incasso's), spaarrekeningen, beleggingsrekeningen enz.

Voor de goede orde meld ik eerst dat de curator van het bewindvoerderskantoor te Vortum-Mullem geen aanspraken heeft gemaakt op het beheer van de nalatenschap. Zij schrijft wél, dat zij in opdracht van het advocaten-(ook plv.rechters) en notarissenkantoor CMS Derks Star Busmann te Utrecht, Postbus 85250. 3508 AB Utrecht, bij een SNS bank een rekening had aangevraagd op mijn naam, zodat de echte bewindvoerder het (erf) geld kan overmaken. Het moet niet gekker worden. Ik houd het scherp in de gaten want dat mag niet. De curator weet kennelijk welke bewindvoerder mijn AOW en mijn ABP ontvangt. En nu ook nog de hand wil leggen op mijn geld uit de nalatenschap ? Ik heb met onmiddellijke ingang bij KROEZEN BV het volledige dossier BM-CRnr:103122 opgevraagd.

Ik heb (volgens het boekje) in de eerste week van Nov. 2010 (dhr. Derks is op 25 oktober2010 overleden) de betreffende Banken de opdrachten gegeven alle rekeningen op te heffen en alle tegoeden met rente bijschrijvingen te inventariseren en de eindbedragen over te maken op de ABN-Amro-rekening nummer 55 85 92 945 tnv Ten Berge e/o boedel Derks.

Tot op heden zijn mijn opdrachten niet uitgevoerd en hoor ik aangiften te doen van verduistering in dienstverband Art. 322 Wetboek 2 van Strafrecht tegen de heren Jongerius, Flynn en Hommen , bevoegde bestuurders van de ING Groep N.V. te Amsterdam, alsmede aangifte te doen tegen de heren E. PH. Goudswaard en J. Jansen bevoegde bestuurders bij de SNS Bank N.V. te Utrecht.

Mijn vraag is als volgt: Ziet u nu mogelijkheid om de hier bovenbeschreven gang van zaken in de Branchevereniging van Notarissen aan de orde te stellen ? Immers, wat heeft het voor nut een testament te maken als je kans loopt dat Banken, in onderhandse samenwerking met dubieuze advocaten, valse plaatsvervangende rechters (die vóór januari 2008 advocaat-procureur genoemd werden) en inpandige notarissen, je nalatenschap willen verduisteren. Want dat gebeurt kennelijk.

Ik moet nu al enige erfgenaam van dhr. Derks schulden maken om het graf , de begrafeniskosten, de verzekeringen, de hypotheek de vaste lasten van onze woning, de gemeentelijke- en voertuigenbelastingen, het onderhoud van voertuigen, machines en wat al niet meer betalen. Dhr. Derks had het goed geregeld met zijn testament en ik heb de nalatenschap aanvaard omdat ik wist dat er geen schulden waren. Maar nu zorgen de banken alsnog er voor, dat ik als enige erfgenaam van dhr. Derks in de schulden kom. De banken hebben de automatische incasso's 'gestorneerd' en nu vliegen de betalingsherinneringen mij om de oren. Ik heb de verhuurder van onze woning te Nieuwegein schriftelijk op de hoogte gesteld van de reden van de huurachterstand. Ik kan niets betalen (ook geen huur) omdat de SNS BANK N.V. en de ING Groep N.V. niets van de nagelaten gelden op de e/o boedel rekening storten. Dat deze VOC mentaliteit een maatschappelijke onrechtvaardigheid van de eerste orde is, spreekt voor zich.

Niet alleen mijn persoon als enige erfgenaam, maar ook het bestaande testament, een Notariële akte, worden als waardeloze vodden door de banken in een hoek getrapt. Ik sta te steigeren. Ik wil dat de banken mij, mijn partner, de notaris Boerboom en het testament serieus nemen. Ik hoop dat de verenigde Notarissen mij in mijn maatschappelijke protest tegen deze gang van zaken kunnen ondersteunen en/of de media inschakelen, om te laten zien dat zij hun notarissenwerk serieus nemen en desnoods hun klanten in bescherming nemen. Op dit moment moet ik zien, dat ik met hulp van vrienden een noodverkoop van de inboedel voor elkaar krijg om eten en drinken in huis te kunnen halen.

Met vriendelijke groet, Anne Marie ten Berge. Servaasbolwerk 4. 3512 NK Utrecht.

www.annemarietenberge.blogspot.com

dinsdag 4 januari 2011

Brief aan mijn vijf ratten van zussen en drie zwagers.

Utrecht, 4 januari 2011
Brief aan mijn vijf ratten van zussen en hun echtgenoten door Anne Marie ten Berge
(ook in cc verstuurd naar Aleid Wolfsen(PvdA)nep-burgemeester van Utrecht. Tenslotte heeft hij aan mijn zussen en/of de curator mijn nieuwe paspoort d.d. 1 juli 2008 afgegeven zodat deze criminele bende op naam van A.ten Berge mijn AOW en mijn ABP hebben aangevraagd en deze pensioen gelden op hun eigen bankrekening hebben laten storten. Ik kreeg NIETS
Aan:
1. José ten Berge. Ph.de Mondestraat 37. 5216 GV Den Bosch.
2. Pieter en Hetty Heijmerink-ten Berge. Zeisterweg 36-B. 3984 NL Odijk.
3. Gerard en Marlies de Bree-ten Berge. Loerikseweg 33. 3991 AA Houten
4. Paul en Bernadette Wintgens –ten Berge. Molenberglaan 36. 6416 EN Heerlen
5. Irene ten Berge. Prinsenstraat 159. 2983 CJ Ridderkerk.

Bij onze thuiskomst op oudejaarsavond 2010 klemde de voordeur over een brief heen. Een dikke brief, welke afkomstig bleek te zijn van mijn zussen Marlies en Irene. De brief was aan mij gericht en de inhoud bestond uit een opgepoetste oude broche van de overleden ma de Bree en € 250,-- (drie biljetten van 50 Euro en tien flappen van 10 Euro).
Met verwijzing naar mijn mail van 16 december 2010 schreef Irene, dat ik dit geld kreeg om ‘iets lekkers’ te kunnen kopen voor bij de oliebollen. Of woorden van gelijke strekking.
Ik heb de betreffende mail nogmaals geprint en gelezen en ik ben tot de conclusie gekomen dat geen van mijn vermoedens over de mate van jullie corrupte gedrag, door iemand van jullie ontkend werd of op zijn/haar fatsoen werd getrokken. Mijn aantijgingen en verdachtmakingen moeten dus wel op waarheid berusten. Nu nog de strafrechter.
Daarom beschouw ik het bedrag van € 250,-- dat zonder aankondiging vooraf, door de voordeur van Servaasbolwerk 4 bis te Utrecht is bezorgd, als een poging tot omkopen en/of als de betaling van achterstallig leefgeld van jullie kant.
Jullie curator Brandt beweerde (loog) immers in alle toonaarden (vooral aan de kantonrechters) dat zij namens de familie mijn leefgeld overmaakte aan Rein. Maar de afschriften waarop deze idioterie geverifieerd kon worden zijn niet getoond noch aangetroffen in de afschriften van de betaalrekeningen van Rein. Dus ik moet Rein geloven toen hij mij in zijn afscheidsbrief schreef dat hij vanaf juli 2010 voor mij € 50,-- leefgeld per week opgestuurd kreeg. Rein is op 25 oktober 2010 overleden. Vanaf 1 november heb ik, als executeur testamentair alle post en bankafschriften van Rein in Nieuwegein ontvangen en opengemaakt maar daar zat geen aanwijzing bij ter zake van leefgeld.
Jullie ‘curator’ probleem samenvattend: Rein is op 25 oktober 2010 overleden en toen jullie van Ellen Leussink op 28-10-2010 hoorden dat hij dood was stopten jullie en/of jullie curator met het sturen van leefgeld. Ik mis dus nog € 50,-- leefgeld voor de weken 44 t/m 52 in 2010 en week 1 van 2011. Dat is 10x €50,-- = € 500, -- achterstallig leefgeld.
Omdat de omschrijving d.d. 31-12-2010 van Marlies en Irene dat die € 250,-- voor ‘iets lekkers’ bij de oliebollen was bestemd, heeft deze donatie dus kennelijk niets met mijn leefgeld te maken. Maar, verwijzend naar de inhoud van mijn mail van 16-12-2010 blijkbaar wel alles met omkoperij en/of een slecht geweten van jullie kant. Ik zal aangifte doen bij de politie.
Conclusie:
Jullie verduisteren in jullie eigen belang rechtstreeks of via de illegale werkzaamheden van de curator eerst mijn bijstandsuitkering en vanaf maart 2009 mijn AOW en ABP. Ik zal aangiften doen.
Bijlage: Mijn mail van 16 december 2010 aan Irene. Onderwerp: Wat moest je nu aan de telefoon ?‏
Aan Irene ten Berge
Van: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com)
Verzonden: donderdag 16 december 2010 23:22:38
Aan: Irene ten Berge (ib@planet.nl)
Hallo Irene, zoveelste nagel aan mijn doodskist, Ik zit nu lekker aan een pannenkoekontbijt omdat ik nog geen brood heb gehaald bij de bedeling. Rein is er immers onlangs definitief mee gestopt om voor mij te zorgen en de boodschappen te doen. Zoals je misschien wel gelezen hebt, kreeg ik vanaf 10 januari 2000 geen inkomen / geen bijstandsuitkering omdat de gemeente Utrecht ons als ongehuwde partners in de Burgerlijke standen op één adres in één woning hadden gesitueerd. Toen Rein in mei 2006 naar Nieuwegein verhuisd was, schreef het bewindvoerderskantoor KROEZEN BV op 22 juni 2006 een bereidverklaring uit, dat zij de curatele van A.ten Berge op zich wilden nemen. Dat stuk kreeg ik pas in augustus 2007 onder ogen en toen wist ik al dat Pieter en Hetty Heijmerink-ten Berge er achter zaten. De familie Kroezen is bevriend met de familie Heijmerink. Ze waren er ook op hun 25 jarig trouwfeest.
Toen je maandag belde heb ik direct de telefoon er op gegooid. Kijk toch uit met wat je doet. Op 4 jan. 2008 hebben jullie 5 zussen immers besloten geen contact meer met mij op te nemen. Als Hetty en Marlies merken dat je het gezamenlijke besluit overtreedt, word je misschien ook wel in elkaar geslagen en geschopt zoals mij dat op die vierde jan. 2008 gebeurde. Alleen via de curator mag je contact leggen. Niet dat ik een curator heb die enig recht zou hebben zich zo te noemen. De curator is een dekmantel voor de fam. Heijmerink- ten Berge, die het bewindvoerderschap heeft verworven bij de rechtbank in Den Bosch. Maar dat wist jij natuurlijk al van Hetty en Pieter zelf. Ik heb het clientendossier 2006-2007 van de afdeling psychiatrie en verslaving er nog eens bij gehaald, van A.ten Berge (die persoon ben ik niet, maar deze schuilnaam, 'Annemieke' hanteerde Hetty ook bij haar gestoorde machtsmisbruik als bewindvoerder te Vortum-Mullem.
Waar Mathé Bosshard, Unithoofd unit LZA eind nov. 2006 in het dossier A.ten Berge schreef: Zij (Irene) heeft haar relaas gedaan vanaf 1983 tot op heden, de rol van Rijn , de partner van Annemieke en de rol van de familie.... Schreef Rob M. Kok, de psychiater die ik drie keer bij mijn voordeur heb weggestuurd, op 05 DEC. 2006 om 15:13 dat de zus Hetty van Annemieke hem gebeld had en dat deze zus vertelde dat zij (Annemieke) geen uitkering/inkomsten had, niet verzekerd was, geen identiteitsbewijs had en dat dit betekende dat toen zij recent was gevallen zij niet naar de huisarts of EHBO is gegaan . Zij (Annemieke) is volledig afhankelijk van eten dat door haar zus of ex-vriend wordt gebracht. want zelf heeft zij hier geen geld voor en op 6 december is een rechtszaak waarbij zij mogelijk uit haar huis wordt gezet.
Zou jij Irene ( even de ergerlijke privacy schendingen buiten beschouwing gelaten ) kunnen uitleggen waarom, binnen één week in 2006 jij het over Rein hebt als mijn partner en Hetty over Rein spreekt als over mijn ex-vriend. En wat die zitting van de 6de december 2006 betrof dat was een beroep bij de arrondissementsrechtbank, dat had helemaal niets van doen met een huisuitzetting. Overigens: Jullie hadden beslist waanideeën. Ik ben naar de GGDhuisarts van de Bijzondere Doelgroepen geweest, die staat al jaren, van gemeentewege klaar, voor de niet-verzekerden uit Utrecht. Deze arts heeft, toen ik hem op di. 28 november 2006 bezocht, een verwijsbrief voor de specialist geschreven. Die heeft in het ziekenhuis foto's laten maken en geconstateerd dat ik 4 gebroken ribben had. C'ést tous. De rekening ging naar de pot van de AWBZ. Het waarom Hetty op 5 dec. 2006 zo'n kul verhaal bij een psychiater ophangt met wie ik geen contact heb, want ik ben niet die A. ten Berge, laat zich duiden in het feit dat die psychiater Rob Kok direct na dit telefoontje van zus Hetty weer is gaan overleggen met M. Roeten, de 1e geneeskundige.Roeten adviseerde een observatiemachtiging. “Dan kon er klinisch geobserveerd worden of er sprake was van een paranoïde psychose of niet”. Daarna is de afgesproken procedure tot RM van start gegaan. En dat is in zekere zin een herhaling van de poging tot doodslag uit 1983 omdat, wanneer het jullie gelukt was mij in 2006 (nadat Rein in Nieuwegein was gaan wonen) te laten opnemen, ik weer tegen mijn wil medicinale drugs toegediend zou krijgen waar ik allergisch voor ben.
Ik heb groot gelijk dat ik jullie adders en monsters noem. Conclusie: waar Hetty in 1983 aan psychiater Veninga uit Nieuwegein vertelde dat ik zelfmoord wilde plegen, vertelt ze in 2006 aan de psychiaters dat ik geestelijk gestoord, met andere woorden, dat ik wils-en handelsonbekwaam ben: Geen geld willen aannemen, geen verzekering willen nemen, geen arts willen bezoeken en geen boodschappen willen doen....
Op 4 jan. 2008 hebben jullie met vijf zussen aan het bevoegde gezag (justitie) verklaard dat ik geestelijk ziek was. Dat is het afleggen van een valse geneeskundige verklaring. Zie art 229 WvSr. daar staat drie jaar op. Rein heeft nooit gewild dat ik jullie aan zou geven. Want hij wilde in een dergelijke strafzaak niet komen getuigen. Maar nu Rein mij losgelaten heeft, begrijpt hij ook wel dat ik eerdaags aangifte tegen jullie zal gaan doen. Rein was de goedheid zelve en zoals hij zich niet kon voorstellen dat je iemand kan vermoorden zo kon hij niet bedenken dat mijn zus en zwager uit Odijk in 1983 mijn definitieve ondergang voor ogen hebben gehad toen zij aan het bevoegd gezag, de burgemeester van Utrecht verklaarden dat ik zelfmoord wilde plegen. Met die leugen van Hetty en Pieter Heijmerink ben ik in de hel van een isoleercel gekomen. Die twee psychopaten uit Odijk hebben de kans benut dat ik met de gedwongen medicatie waar ik allergisch voor was, de isoleercel niet zou overleven. Het is keihard en waar gebeurd.
Ooit wordt dat A.ten Berge dossier overgenomen in mijn boek. Op de dag dat mama op sterven lag en door de pastor bediend werd schold Pieter mij, in de keuken uit voor trut. Dat heeft iedereen gehoord. Ik had het bovenstaande uit 1983 voor de potentiële moordenaars op papier gezet om te voorkomen dat zij mij, bij familiecontacten wat aan zouden doen.
Irene, kijk jij dus maar uit. Zo gauw Hetty en Pieter merken dat jij eenzijdig contact met mij hebt gelegd, kun je het wel schudden. Ren weg en blijf rennen. Hetty en Pieter weten van mij dat zo gauw zij op een familie feest niet de nodige afstand bewaren ik de politie mag bellen. De Politie heeft in 2002 een dik dossier van mij gekregen over die twee gevaarlijke gekken. Nou dan weet je dat ook weer. Het is inmiddels avond en ik heb met mijn nieuwe vriend een gezellig woordspel gespeeld Er moet geslapen worden. Doedeloe trut hola. En hou je maar aan de afspraak van 04 jan. 2008 dat jullie mij buitengesloten hebben. Je komt jezelf nog wel eens tegen, als dat proces al niet lang bezig is. En o, voordat ik het vergeet te vertellen: Al je 225 stuks dure kleren, die jij van mijn moeders geld gekocht had, heb ik allemaal voor nop weggegeven. Met sommige stukken heb ik zelfs een toneelvereniging een plezier meegedaan. Jammer dat je zo'n slecht persoon bent geworden
Anne Marie ten Berge. www.annemarietenberge.blogspot.com