woensdag 25 maart 2009

Bonussen dank zij het rood staan van de minima.

Aan de NOS Publieksbijdragen: 25-03-09 om 08:05
Anne Marie ten Berge, schrijver/journalist zegt in haar commentaar over de verontwaardiging betreffende de bonussen:

Het heeft geen zin boos te worden op de hoge bonussen. Het is onze eigen schuld.Wij kunnen onze eigen minister-president niet rechtstreeks kiezen.Je kunt je beter druk maken om de mensen die voor die hoge bonussen moeten opdraaien. Dat is dat leger aan burgers met zulke lage inkomens dat zij op hun bankrekeningen, het hele jaar door, aan het eind van iedere maand, rood staan. Dat kost zo’n 15% aan rente. Lenen zou goedkoper zijn. Maar de minima krijgen geen lening omdat ze te weinig verdienen. Het zijn dus de banken die goud geld verdienen aan de armoe en zo met bonussen kunnen gaan strooien. Zouden ze dat niet doen dan kunnen ze die 15% terugbrengen naar een redelijk percentage. Dit alles weten onze nep-leiders en onze nep-gekozen volksvertegenwoordigers in stad en land ook wel.Maar waar horen, zien en zwijgen de macht uitmaakt kun je niet verwachten dat politici en grootverdieners het goede voorbeeld gaan geven.

donderdag 19 maart 2009

Wie besloot géén Raadsverkiezingen in 2009 te willen, maar liever door te stuiteren tot 2010 ?

Wie besloot géén Raadsverkiezingen in 2009 te willen, maar liever door te stuiteren tot 2010 ?‏
Van: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com)
Verzonden: donderdag 19 maart 2009 14:37:57
Aan: m.mossel@utrecht.nl; w.buunk@utrecht.nl; j.verkaik@utrecht.nl; b.beerlage@utrecht.nl; b.dibi@utrecht.nl; e.schell@utrecht.nl; pepijn.zwanenberg@utrecht.nl; a.van.rooij@utrecht.nl; f.van.iperen@utrecht.nl; g.a.oskam@utrecht.nl; m.van.den.tooren@utrecht.nl; a.koenders.van.den.hurk@utrecht.nl; c.j.verhoef@utrecht.nl; k.gravesteijn@utrecht.nl; a.essousi@utrecht.nl; m.eggermont@utrecht.nl; p.van.corler@utrecht.nl; m.cavusoglu@utrecht.nl; c.jansen.op.de.haar@utrecht.nl; b.van.der.roest@utrecht.nl; e.van.der.marel@utrecht.nl; l.engbers@utrecht.nl; m.bikker@utrecht.nl; m.schuring@utrecht.nl; h.bosch@utrecht.nl; griffie.gemeenteraad@utrecht.nl; g.bouazani@utrecht.nl; a.taskan@utrecht.nl; s.willemsen@utrecht.nl; k.monnink@utrecht.nl; j.ravesteijn@utrecht.nl; y.aydemir@utrecht.nl; n.wigny@utrecht.nl; n.schipper@utrecht.nl; i.de.bondt@utrecht.nl; t.schipper@utrecht.nl; g.isabella@utrecht.nl; m.peetoom@utrecht.nl; harm.janssen@utrecht.nl; a.kleuver@utrecht.nl; m.mos@utrecht.nl; v.oldenborg@utrecht.nl; m.van.ditmarsch@utrecht.nl; k.boudewijns@utrecht.nl; c.a.geldof@utrecht.nl; e.smid@utrecht.nl; s.bottse@utrecht.nl; w.rietkerk@utrecht.nl
Aan de Raadsleden,

Datum 19 maart 2009
Betreft: Het gevallen college van B&W

Dames/heren raadsleden,

"Het Utrechtse college is gevallen", kopten alle kranten afgelopen maandag 17 maart 2009. Ben ik nu gek geworden of hoe zit dat ? In 'Ons Utrecht ' van woensdag 18 maart 2009 lees ik dat er collegeonder- handelingen zijn begonnen. Hoezo ? Onderhandelingen doe je toch ná de verkiezingsuitslag ? Je kunt toch niet in één zittingstermijn het op twee akkoorden gooien ?
Dat 'vallen' betekent toch dat het College van B&W 2006-2010 nu demissionair is. Er is een hele fractie uit het gemeentebestuur, uit het akkoord gestapt. Er kan nu niet meer geregeerd worden.
Groen-Links heeft de stekker eruit getrokken. Met andere woorden: Groen-Links wilde nieuwe verkiezingen, anders stap je niet op. Het doet er niet toe waarover je valt. Destijds heeft Zalm (ook in een weekend) de stekker eruit getrokken omdat er een paar ministers onaardig deden tegen elkaar.
Het Utrechtse college is gevallen vanwege de NOUW 3, de Spoorlaan.
En dat vind ik dus een vreemde reden. Het project NOUW 3 was niet eens opgenomen in de afspraken van het coalitieakkoord van 2006. Ik hoorde van bewoners en ondernemingen dat zij voor het eerst in de tweede week van maart 2009 een Stadsplan over deze Spoorbaanplannen, in de bus hadden gekregen.
Wat betreft die stekker: Trekken is trekken. Vallen is vallen.
Mijn vraag is nu: Wie heeft het besluit genomen te gaan onderhandelen ? "Om te gaan stuiteren", zoals ik dat beschrijf ? Zeg het mij, dan kan ik formeel bezwaar aantekenen. Want tegen elk bestuursbesluit kan toch bezwaar aangetekend worden ?

En ik verwacht dit keer van u wél een antwoord op mijn vragen. Ik ben journalist, verslaggever ingeschreven bij de Kamer van koophandel. Het is mijn werk. Ik wil jullie ook interviewen. Wie heeft daar zin in ? Bel mij 030-2316070, dan maakt u een afspraak.

Met vriendelijke groet, Anne Marie ten Berge.


www.annemarietenberge.blogspot.com

dinsdag 17 maart 2009

Wat mist Geert dat Rita ook niet heeft ?

Wat mist Geert dat Rita ook niet heeft?
Anne Marie ten Berge. Utrecht
Geert Wilders, staat vanwege de gemiddelde kiezer (1xmodaal) hoog in de peiling omdat hij de Moslims als underdog heeft genomen. Het is bekend vanuit de geschiedenis in de strijd om de macht is het wel zo handig om een minderwaardige tegenstander op te voeren. Een en ander is psychologisch verklaarbaar. Mensen met 1x modaal zullen nooit een hoger welvaartsniveau halen dan zij zouden willen. De laatste jaren is de grote groep van 1xmodaal door de bezuinigingen en de hoge kosten van levensonderhoud juist minder welvarend geworden. De haatzaaiende oorlogen in Irak en Afganistan (mensen met donkere huidskleuren en vreemde kleding) en de haatzaaiende ophitserij van Gerrit Zalm, vlak na de moord op Theo van Gogh, door één Islamfanaat, hebben het plaatje van de onbetrouwbare Moslims, waar tegen gestreden moet worden, compleet gemaakt. Omdat er in deze ondemocratische tijden alleen gestreden kan worden met een rood potlood, wordt juist dat poltood het wapen tegen de underdog, de Moslims.
Geert voert dus geen echte strijd tegen een echte vijand. Dat de groep hoogopgeleiden Wilders wel zien zitten is ook verklaarbaar. Wilders is een natuurlijke manipulator en niet al te hoog opgeleid. In plaats van ideologische discussies maakt Wilders een collage van filmbeelden uit de media. Die filmbeelden hebben hem niets gekost. Maar de opbrengst is puur winst, uitgedrutkt in kiezersstemmen. Hoogopgeleiden bewonderen dit soort succes terwijl ze bij de borrelpraat Wilders kritiseren tegenover andere intellectuelen. Geert krijgt dus geen bewondering voor zijn persoon maar voor zijn kunstjes.
Rita Verdonk is een vrouw die trots is op een land dat in de problemen zit en dat zet geen stemmen aan. De rechtspraak is voortdurend in opspraak. De financieële malaise en het sombere vooruitzicht zijn er elke dag weer opnieuw om tegen aan te hikken. Rita en haar stemmers haken af. Een schijn optimisme, is een mager soort trots. De mensen raken depri van al dat slappe leiderschap. Aan Rita mis je niets, zij heeft het gewoon niet. Na de vrolijke Pim Fortuin die vertouwen uitstraalde, kwamen gelovige christenen ons op de vrijdagavond, fanatiek de les lezen. Normen en waarden werden onfatsoen en bonussen. En wat mis ik bij de Tweede Kamer ? Alles. Die hebben het blijkbaar ook niet.

www.annemarietenberge.blogspot.com

maandag 16 maart 2009

Twee priraten die het rovershol verlaten.

De Utrechtse coalitie PvdA,CDA GroenLinks en de CU is op de Indus van maart 2009 gevallen.Hierbij mijn journalistieke reactie: TWEE PIRATEN DIE HET ROVERSHOL VERLATEN. Zelfs in het weekend nog gezeik met die Groene Linkers: Mos, Giesberts en van Eijk.Ik hoor de andere bandieten zeggen:"We gaan eerst eens goed oneerlijk overleggen.Direct de kiezer buiten spel en dat van die Rechtszaak, zien we wel.Bedrog en meineed is nu eenmaal onze politieke traditie. De doofpot blijft dicht.Ook bij Justitie".
Met groeten van klokkenluider/journalist, Anne Marie ten Berge.

maandag 2 maart 2009

De nalatenschap van Thea Quant. Bij leven ombudsman van de Gemeente Utrecht

Aan: Mevr. mr. A.L. van der Veen, executeur-testamentair
Hermans & Schuttevaer Notarissen N.V.
Maliebaan 81
3581 CG Utrecht
1 / 3
Van: A.M.S.tenBerge,

Datum: 2 maart 2009
Betreft: beslag nalatenschap.
Bijlage: tweezijdig afschrift rijbewijs.

Geachte mevrouw van der Veen,

Hierbij informeer ik u, over mijn besluit, betreffende de nalatenschap van de, op de 21ste januari 2009 overleden mevr.T.F.W.M. QUANT, geboren op 8 augustus 1939 te Purmerend.
Ik: ten BERGE, ANNA MARIA SUSANNA, geboren op de 6de maart 1944 te Utrecht, is voornemens tot een bedrag, groot: € 7.218.000,-- geschreven als: Zevenmiljoentweehonderdenachttienduizend EURO, beslag te laten leggen op genoemde nalatenschap.

In haar werkzame jaren was QUANT onder andere de ‘onafhankelijke’ Ombudsman van de Gemeente Utrecht. In die ambtelijke functie heeft zij vanaf het jaar 2000 mijn klachten over de handelswijze van het Utrechtse Gemeente- bestuur inzake broodroof en machtsmisbruik, niet willen behandelen, noch in haar jaarverslagen willen noemen. Ook heeft QUANT geweigerd om mijn klachten, volgens de relevante archiefwetten, te registreren. Na haar vertrek/ontslag, heb ik QUANT nog vaak op informele wijze gesproken. Zij woonde ook in het centrum van Utrecht. Tot op heden moet ik concluderen dat QUANT mijn klachtendossier, ten kantore van de Dienst Gemeentelijke Ombudsman (DGO) Ganzenmarkt 3 te Utrecht, toentertijd verduisterd heeft.

Op de 18de maart 2003 heb ik QUANT aangeschreven. In deze open brief heb ik de ingebrekestellingen geformuleerd. Quant heeft toentertijd door haar ambtelijke obstructies willens en weten meegewerkt aan een financiële catastrofe, waar ik de directe gedupeerde van ben geworden. En gedupeerd ben ik nog steeds.
2 / 3

Ik ben door de strafbare handelswijze van QUANT beschadigd. Nooit is QUANT, ook niet ná haar pensionering mij tegemoet gekomen met het bekennen van schuld, het toekennen van een financiële schadevergoeding en/of het doen van uitspraken, welke tot rehabilitatie van mijn persoon hadden kunnen leiden.

De tijd heeft haar ingehaald. Ik ben nog steeds het slachtoffer van het ambtelijk falen van QUANT, bij leve ombudsman van Utrecht. In de betreffende open brief 18-03-2003 welke 6 bijlagen bewijslast telde, heb ik van QUANT een eerste voorschot claim (EVC) van € 180.000,-- gevorderd.

Omdat Quant toen niet wilde schikken, heb ik de financiële strop, welke inmiddels geïndiceerd is over tien (10) jaarsalarissen, opgelopen tot het bovengenoemde bedrag van € 7.218.000,--

Gelieve notitie te nemen van al het bovenstaande en per ommegaande te reageren.

Hoogachtend:Mevrouw A.M.S.ten Berge.