vrijdag 29 mei 2009

De ontslagen journalist wordt gemist

Ik mis onze ontslagen journalist Hans Paul Andriessen.‏
Van: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com)
Verzonden: vrijdag 29 mei 2009 15:29:08
Aan: un.stad@ad.nl

Aan de redactie van Utrecht Dichtbij.

Beste redactie

Wouter van Wijk heeft in zijn artikel 'Wolfsen overleeft motie' van vrijdag 29 mei 2009 prima werk geleverd. Maar toch mis ik de hand van Hans Paul Andriessen. De held-journalist van Utrecht- Dichtbij, die potjandorie van Dick van der Meer, interim-hoofdredacteur ook nog eens de schuld krijgt van zijn ontslag. Wie is van der Meer dan wel niet? Hans Paul deed zijn werk waar hij voor ingehuurd was: 'Vrije verslaggeving', en toch moest hij tegen zijn zin in vertrekken. Hij is op een beschamende manier weggezet. Dat vind ik een grove onrechtvaardigheid. Ik wil dat hij terug komt. Ik kende de eerlijke bevlogenheid van Andriessen goed en ik weet zeker dat hij het debat en de betreffende moties van 28 mei 2009 méér dan Wouter dat al deed, naar mijn zin verslagen zou hebben. En ik had graag over het volgende gelezen: Aan de orde was de Motie van wantrouwen nummer 2009/21, ingediend door de SP,LU en Groep Mossel tegen Wolfsen, mét het dringende verzoek om als burgemeester zijn ontslag aan te bieden. Ondanks het feit dat oud-rechter, insider Wolfsen, niet langer kon ontkennen dat hij strafbaar gehandeld had, kreeg hij van de PvdA,CDA, VVD en de CU fracties, goedkeuring voor het juist hanteren van zijn zwijgrecht over de strafbare feiten die hij gepleegd had. En naar mijn idee waren dat: De verduistering van de betreffende huurovereenkomst, oplichterij en overige fraude. Deze 35 aplaudiserende raadsleden dragen kennelijk hetzelfde laken en pak als dat van Wolfsen, namelijk het herkenbare maatkostuum van achterbakse partij-regenten. Ik weet zeker dat Hans Paul Andriessen óók nog verslag had gedaan over de (voorlopige) aangifte van Fred Vink,bestuursdeskundige, zie het artikel van Casper Naber in het AD van 21 april 2009. Wil de Utrechtse bestuurscrisis ooit nog goed komen dan zit er niets anders op om dan maar weer zélf bij de politie aangifte te gaan doen tegen deze nep-burgemeester van Utrecht. Kan ik gelijk eens met de politie overleggen of die 35 raadsleden zich wel aan de regels en de wet hebben gehouden. Immers, wie in het openbaar alles van een oplichter goedkeurt, wordt als medeplichtige gezien. Dan krijg ik met de uitkomst van mijn onderzoek toch nog gelijk: De gemeente Utrecht is een criminele organisatie. Utrecht Anne Marie ten Berge, klokkenluider en junior onderzoeksjournalist.

.
www.annemarietenberge.blogspot.com

zondag 24 mei 2009

Politie Noord-Brabant: Ik wil ANTWOORD !!!

Ik wil ANTWOORD !!! Nogmaals mijn mail van 18/05/09 maar nu verbeterd en uitgebreider‏
Van: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com)
Verzonden:zondag 24 mei 2009 10:53:02
Aan: Politie Brabant-Noord
t.a.v. Mevr. T.C.M.(Dorry) Michiels, agent van politie. Brabant-Noord / District Land van Cuijk en haar collega's bij DIK (District Informatie Knooppunt) ? Betreft: mijn verbeterde en uitgebreidere reactie op uw e-mail van maandag 18 mei 2009.

Geachte mevr. Michiels,

Ik heb u (hedenmorgen) 18 mei jl. aan de telefoon gesproken. Voor zo'n onbelangrijkheid, als het verwisselen van de woensdag waar het een maandag hoorde te zijn, hoeft u wat mij betreft, geen excuses aan te bieden.Er zijn belangrijker zaken die ik in ons gesprek aan de orde stelde.

Terzijde opgemerkt: Ik weet dat ik al jarenlang in bepaalde, door derden gepleegde (levens)delicten gelijk heb, maar het OM wenst deze levensbedreigende halszaken niet voor de strafrechter te brengen.
Neemt u van mij aan, dat het 'hoezo, waarom niet'? hiervan, gerelateerd is aan de witteboorden- criminaliteit van de hoogste regionen in onze trias politica. Ik weet waarover ik het heb. Ik ga niet voor mijn gelijk en/of voor mijn recht op klagen. Ik wil dat de officieren van justitie en strafrechters, doen waarvoor ze ingehuurd zijn. Namelijk om zonder onderscheid des persoon de verdachten aanklagen en de rechter een uitspraak laten doen over de straf en de genoegdoening aan mij, de gedupeerde.

Dat deze witteboordencriminelen bekleed zijn met overheidsgezag zou geen rol moeten spelen in onze democratische rechtstaat, maar doet dat tot op heden wel.

Ik licht dit laatste als volgt toe: Ik heb (in 2002) aangifte(n) gedaan van een poging tot doodslag en ontvoering naar de plaats van het misdrijf. Een en ander gepleegd door toedoen/opdracht van de burgemeester van Utrecht en haar advocaat-procureur. mr. Frans P.J.M.Otten, nog steeds als zodanig kantoorhoudend te Utrecht. Hij werkte ook voor het familiebedrijf (bouw-aannemers) van mijn zus en zwager dhr en mevr. P.B.M. Heijmerink - H.H.H.M. ten Berge te Odijk, die als naaste familie betrokken waren bij dit levensdelict. Het betreffende proces-verbaal PL0915/02 -013307 met een dossier van 139 bladzijden bewijslast is door toedoen van de Hoofd-officier van Justitie Utrecht met medeweten van Piet Hein Donner (CDA)minister van Justitie, 'verdwenen' in de krochten van een of ander archief.

Wat Justitie-Brabant-Noord met het pv PL0915/09-11069 van mijn aangifte met de bijbehorende bewijslast gedaan heeft is van een gelijk scenario. Namelijk dat van de besluitvorming om de bewijzen van het gepleegde onrecht te laten 'verdwijnen'.

In 2000 kreeg ik de bewijzen van het hierboven besproken levensdelict in handen. Toen ik aangiften wilde doen (24-01-2002) heeft de hulp-off v,just.dhr. Ali Koc mij, kennelijk met instemming van de Utrechtse burgemeester en dezelfde advocaat-procureur mr.Frans P.J.M. Otten (ook plv.rechter bij de Rechtbank Utrecht ) gearresteerd en beschuldigd van lokaalvredebreuk op het Utrechtse politiebureau. Ik heb de zaak voor laten komen en ik werd schuldig bevonden zonder oplegging van een boete, omdat ik kon bewijzen dat ik vanaf 10 januari 2000 zonder inkomen, zonder geld zat. En dat was, ná een onterecht onslag als leerkracht bij het openbaar onderwijs te Utrecht. Een zoveelste misdaad van B&W van Utrecht. Men mag een burger niet zomaar ontslaan en daarna zonder inkomsten laten zitten.

Al het misdadige gedrag is nooit aangeklaagd door het OM. Men houdt kennelijk de hand boven elkaars misdadige hoofden. Mr. Frans P.J.M. Otten, is op 15-01-2008 vanuit Utrecht, plv-rechter te Den Bosch geworden. Daar schiet de Nederlandse Rechtstaat dus ook niets mee op. Zijn boevenmaat, advocaat mr. v.Guensberg, is nog steeds plv.-rechter te Utrecht.

Niet al deze zaken, maar ik, persoonlijk was al die jaren het politieke hoofdpijn dossier van Wim Kok, Jan Peter Balkenende en hun ministers, alsmede van de vice-president van de Raad van State en de super PG, mr.Harm Brouwer. Deze laatste mocht van minister Donner, de super PG Joan Wijckersloot, met wie ik ruzie had over een 'verdwenen' casatieschriftuur, opvolgen. Harm Brouwer was in mijn rechtszaak tegen B&W en de cvdK, al onbetrouwbaar gebleken als President van de Rechtbank te Utrecht. Dit tesamen met de rechter mevr. mr T. Dompeling,

Uiteindelijk heeft mr. drs.R.W.J.van Veen, opv. president van de Rechtbank te Utrecht mij op 25 september 2007 met behulp van nogal veel valsheden in geschrifte gepleegd e.d. door de Hoofd-officieren van Justitie mevr. Samson en dhr. van Nimwegen, onder curatele gesteld. Ik zou geestelijk gestoord zijn. Rechter van Veen heeft mij nooit gehoord, nooit gezien en nooit geantwoord op mijn vragen over deze, zijn rotstreek.

Ik ben mij ervan bewust dat ik een mega-klokkenluider van de wandaden van de overheid ben. Maar daarom hoeft de Politie van Brabant-Noord daar nog niet aan mee te doen ?
Het onrecht mij aangedaan is door mij bekend gemaakt bij de Rechtspraak, de Ministerraad, het kabinet van HM, alle cvdK's, de Tweede Kamer fracties en niet te vergeten, bij de Utrechtse Gemeenteraad en B&W. Gedurende mijn jarenlange strijd heb ik mij voorgenomen er niet aan onderdoor te gaan en de laatste te zijn die lacht.

Ik heb vanaf 10 januari 2000 van de overheid, geen inkomsten, geen werk geen uitkering gekregen.
Tegen de tijd dat ik in 2008/2009 over een nalatenschap,mijn AOW, mijn ABP-pensioen en de gelden van een lijfrentepolis kon beschikken, werd ik zonder gehoord /gezien te worden op verzoek van het Arrondissementsparket en mijn criminele familieleden door de Utrechtse kantonrechters voor de tweede keer onrechtmatig onder curatele gesteld en van het kiesrecht uitgesloten. Dat is strafbaar. De rechters wisten beter. En zij deden niets. Dus tegen die rechters zal ik ook aangiften doen.
Ik heb, om dit een beetje redelijke te kunnen doen, met een speciale lening van vrienden, de nodige Wetboeken van Strafrecht en Strafvordering aan kunnen schaffen.

Naar aanleiding van ons gesprek d.d. 18/05/2009 schrijf ik u het volgende. Ik zegde de naam(namen) te willen weten van de ambtenaar(ambtenaren) bij het DIK, Brabant-Noord en/of de (rijks)rechercheur(s) die verantwoordelijk is /zijn, dat het kenmerk van mijn aangifte PL0915/09-110698, onterecht veranderd werd in het kenmerk: PL 2150-45770-1.en dat mijn aangifte met dossier en al in het archief 'verdwenen' zijn.Waar heb ik dit eerder meegemaakt ? Ik hoef dit niet te nemen en ik zál het ook niet nemen.

Ik zegde 18/05/2009 te willen weten wie degene(n) is/zijn, die het presteerde(n) om te liegen over de status van mijn aangifte. Aan deze aangifte was een strafbare status toegekend door de politie te Utrecht en DIK veranderde deze status, blijkbaar zonder enige grond in een civiele status van een civiele zaak die niet in aanmerking kon komen om door het OM behandeld te worden. Zie voor deze laatste stellingen de inhoud van uw brief van zaterdag 6 mei 2009 Nogmaals: Ik hoef dit niet te nemen van uw collega's bij de betreffende afdeling bij de politie.

Brabant- Noord / District Cuijk mag, voordat ik de namen of de dienstnummers van uw collega's hoor, deze mail alvast als een concept zien van mijn aanstaande (aan)klacht(en) tegen hun politieoptreden.
Wij spraken af dat DIK mij kon bellen op mijn vaste telefoon 030-231 60 70 en dat ik aan u zou mailen over al dat gene dat mij niet beviel. U beloofde mijn mail door te sturen naar uw collega's bij het DIK, opdat het DIK mij ook weer schriftelijk kon antwoorden.

Met vriendelijke groet en nog bedankt voor het gesprek, was getekend door Anne Marie ten Berge.

PS. Mail wordt doorgestuurd naar de Utrechtse politie en naar mijn website.

www.annemarietenberge.blogspot.com

vrijdag 22 mei 2009

Een laffe streek van de politie Brabant-Noord/ District Land van Cuijk

FW: KLACHT / RE: Nieuwsbrief 21 mei 2009‏
Van: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com)
Verzonden: vrijdag 22 mei 2009 16:33:00
Aan: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com)


www.annemarietenberge.blogspot.comFrom: amstenberge@hotmail.com
To: info@bureaubrabant.nl
Subject: KLACHT / RE: Nieuwsbrief 21 mei 2009
Date: Fri, 22 May 2009 16:30:31 +0200

Geachte medewerkers van @bureaubrabant.nl
Ik heb uw Nieuwsbrief 21 mei 2009 in goede orde ontvangen. Het is allemaal niet zo mooi welke laffe rotstreken u van dergelijke daders mee moet maken. Een invalide is samen met haar scootmobiel mishandeld. Onder bedreiging van een wapen moest de kassa afgegeven. Het is héél erg. Maar over het volgende gedonder van de politie zelf dien ik een iKLACHT in. Wat de politie ten nadele van mij deed is ook dramatisch erg.
Mijn KLACHT over de dreigende nalatigheid van de politie Brabant-Noord gaf ik de volgende titel mee:

Een erge laffe streek van de politie Brabant -Noord / District Land van Cuijk, gericht tegen een aangifte van het slachtoffer.

"Vanuit Politie Utrecht komt er een proces-verbaal van aangifte binnen bij de Politie Brabant-Noord /District Land van Cuijk: Wat gebeurt er dan met het verzoek opsporing verzocht ? Hoe ziet de dagbehandeling van 6:00 tot 22:00 uur van deze aangifte er dan uit ? Is er verschil tussen de aanhouding,arrestatie van een verdachte van een geweldsdelict en de verdachte van een witteboorden- criminaliteit ? JAZEKER ! Het proces-verbaal: PL0915/09-110698 d.d. 13-04-2009 van de aangifte van de Utrechtse A.M.S.ten Berge, is blijkbaar na ontvangst bij de politie Brabant-Noord / District Land van Cuijk intern van het kastje naar de muur gestuurd"

Voorzover mijn inleidende bericht. Nu komt mijn KLACHT

Mevr, T.C.M.(Dorry)Michiels, buitengewoon opsporingsambtenaar meldde mij per e-mail dat 'mijn zaak en mijn aangifte wordt opgelegd'. Wat kennelijk zoveel betekent, dat mijn Utrechtse aangifte in het Noord Brabantse politiearchief archief wordt opgenomen zonder dat de dader, met name mevr. M.L.J.S. Brandt van Heijst, geboren 31 aug. 1946 te Eindhoven en wonende te Gemert, Louis Couperusstraat 4, op haar daden is aangesproken.
Met het kennelijke gevolg dat het proces-verbaal nu blijkbaar zonder acht te slaan op de art. 326 / 326c LID 3 en 225 LID 1 Wetboek van Strafrecht ergens 'opgelegd is' zonder dat de aanhouding, de arrestatie en het verhoor van de verdachte mevrouw een feit is.
Ik heb in een zakelijke reactie d.d. 14 mei 2009 19:00 uur aan genoemde mevr. Michiels. buitengewoon opsporingsambtenaar, gereageerd op haar brief van de 9de mei 2009 en geschreven dat zij de plank totaal misgeslagen had.
Het pv PL0915/09-110698 hoort nu eenmaal NIET als PL2150 20090455770-1 naar het archief doorgestuurd te worden. Omdat dit gebeurd is, zijn er blijkbaar een en/of meerdere delicten, dit keer gepleegd door de politie zelf aan de orde. Er is sprake van een bepaalde vorm van valsheid in geschrifte, van een pv-verduistering met aangeniet bewijsdossier.
In mevr. Michiels heb ik geen vertrouwen meer. Ook weet zij kennelijk niet waar Gemert ligt, de woonplaats van de dader.
Mijnsinziens is het een laffe daad van justitie om een crimineel, met hand en tand bekend, niet te willen verhoren en aan te klagen. Ik heb ontzettend veel last van deze vrouw omdat zij onrechtmatig heeft gehandeld en daarmee door zal gaan, tenzij Justitie haar stopt door haar aan te klagen.

Beste agenten bij de info@bureaubrabant.nl zorg aub dat deze klacht bij uw districtchef terecht komt en/of naar de klachtencommissie gestuurd wordt . Of moet ik tegen Michiels aangifte gaan doen van verduistering van de stukken, valsheid in geschrifte, opgave van onware gegevens en schending van de plicht tot gegevensverstrekking/informatie ?

Mijn belangen zijn, door de politie zo geschaad en mijn nood om de zaak van de crimineel Brandt-van Heijst voor de rechter te krijgen is zo groot dat ik bovengenoemde maatregel van aangifte doen, tegen de politie wel móet nemen.

Met vriendelijke groet, Anne Marie ten Berge uit Utrecht.

www.annemarietenberge.blogspot.com

To: amstenberge@hotmail.com
Subject: Nieuwsbrief 21 mei 2009
Date: Thu, 21 May 2009 12:59:56 +0200
From: info@bureaubrabant.nl


INVALIDE BESTUURSTER SCOOTMOBIEL MISHANDELD
Een erg laffe streek in Tilburg: de invalide bestuurster van een scootmobiel wordt mishandeld en haar scootmobiel vernield door twee jongens en een meisje. De daders van een overval op de Liddl supermarkt in Terheijden trekken één voor één de medewerkers onder bedreiging naar binnen en gaan er met geld vandoor. Hoe verloopt de dag van iemand die gearresteerd is: Bureau Brabant laat de gang van zaken zien.

Tilburg
Als invalide mishandeld worden en dan ook nog je scootmobiel vernielen. Het is niet te geloven dat dit gebeurt. Niets is minder waar. Op 6 maart 2009 rond het middaguur rijdt een vrouw met haar scootmobiel in Tilburg Noord. Daar ziet zij twee jongens en een meisje staan die haar eerder al gepasseerd waren. De twee jongens springen plotseling voor de scootmobiel en het slachtoffer krijgt meteen een klap in haar gezicht. Ook wordt zij geschopt. Door dit geweld valt de vrouw van haar scootmobiel. Zij ziet dan dat de twee jongens met haar scootmobiel ervandoor gaan. Het meisje gaat erachter aan. Door de daders wordt met de scootmobiel stevig rondgecrossed en zelfs tegen de pijlers van de brug gereden. Zij laten het voertuig dan staan en gaan ervandoor. De scootmobiel blijkt behoorlijk vernield te zijn. Het slachtoffer heeft letsel overgehouden aan de mishandeling.

Terheijden
Voor 6 personeelsleden van de Liddl supermarkt in Terheijden begint zaterdag 10 januari 2009 traumatisch. In de vroege ochtend worden zij, terwijl zij de winkel voor opening klaar maken, overvallen door twee gewapende mannen. De daders bedreigen alle personeelsleden met hun vuurwapens. Twee van de slachtoffers krijgen het vuurwapen ook nog tegen hun hoofd gedrukt. De daders gaan er met geld uit de kluis vandoor.

Arrestanten
Een arrestant komt binnen in een politiebureau: wat gebeurt er dan met hem of haar? Hoe ziet de dag er tussen 06.00 uur en 22.00 uur uit? Is er verschil tussen het verblijf in een politiecel en een Huis van Bewaring? In daarvoor toegeruste politiebureaus zijn speciale cellencomplexen ingericht. Bureau Brabant liep een dagje mee in zo'n cellencomplex in een politiebureau in Tilburg, waar de dagelijkse zorg voor arrestanten de gewoonste zaak van de wereld is.

Uitzending
De eerste uitzending van Bureau Brabant is op maandag 25 mei 2009 om 18.00 uur op Omroep Brabant. Daarna wordt het programma ieder uur herhaald en de laatste uitzending is op dinsdag 26 mei om 17.00 uur.

-------------------------------------------------------------------
U ontvangt deze e-mail op amstenberge@hotmail.com omdat u abonnee bent van een of meerdere van onze verzendlijsten. Wanneer u zich op enig moment wilt afmelden, dan kunt u dat doen door op de volgende link te klikken:
http://www.bureaubrabant.nl/maillist/public/unsubscribe.php?g=1&addr=amstenberge@hotmail.com

Haal meer uit je Hotmail met Internet Explorer 8. Download nu
Deel je favoriete foto's online met Windows Live Photos

Ik rij zwart in de trein.

Een treinkaartje kopen? Dat doe ik al jaren niet meer.Als ik met de trein wil reizen, verschijn ik eerst even in persoon bij het loket van de spoorwegpolitie en deel mede dat ik ‘zwart’ ga reizen.
Daarna stap ik de trein in zoek een zitplaats. Als de conducteur komt vraag ik hem /haar een retourreisbiljet met de reguliere boete uit te schrijven. Ik zeg naar waarheid mijn naam en adres. Mocht er al een NS-nota gestuurd worden dan verwijs per brief, voor de betaling daarvan, naar de Gemeente Utrecht omdat ik bij B&W Utrecht nog een miljoenen vordering open heb staan, waar ik recht op heb. Omdat de rechter en het OM alsmaar partijdig wensen te blijven komt er geen rechtszaak. Ik hoor nooit meer wat van mijn ‘zwarte’ trein-ritten. De overheid betaalt blijkbaar.Zo worden aangiftes, dwangbevelen en beslag van deurwaarders voorkomen. De zaak van mijn mega-vorderingen op B&W van Utrecht mag immers niet in het openbaar voor de rechter komen… Dat zou ontslag op staande voet betekenen voor Aleid Wolfsen en onmiddellijke rehabilitatie voor de ontslagen AD-journalist: Hans Paul Andriessen.

# 27 - Anne Marie ten Berge,Utrecht op 21 May 2009 om 12:43 pm gereageerd op artikel uit nrc-next.

donderdag 14 mei 2009

Mevr. de curator vrees niet, alleen figuurlijk zal uw rotkop rollen.

Onderwerp van de mail: Mevr. de curator vrees niet, alleen figuurlijk zal uw rotkop rollen.‏
Van: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com)
Verzonden: donderdag 14 mei 2009 12:24:38
Aan: KROEZEN BV (algemeen@kroezenbewind.nl)
Aan: Bewindvoerskantoor Kroezen BV
t.a.v.: Marie Louise Brandt-van Heijst, valse curator
St.Cornelisstraat 44 te Vortum-Mullem.

Mevrouw Brandt-van Heijst, sinds 14 februari 2008 voert u geheel ten onrechte over mij een vals curatorschap uit. Dit laatste kennelijk op grond van de hebzucht van de vennoten van Kroezen BV en mijn familieleden, van wie u de namen geheel ten onrechte niet wil beschrijven. Tussen haakjes, heeft u de betreffende familieleden, zussen en zwagers al verteld dat u op korte termijn, (op advies van de kantonrechter dd 28-04-2009) te maken krijgt met art 12 Sv.?

Komt het even gelegen dat ik hierbij nogmaals en nogmaals en nogmaals aan u vraag om mij, per omgaande, het op mijn naam en persoon gestelde Kroezen BV dossier in afschrift op te sturen ?
U weet mijn adres: Servaasbolwerk 4-4bis 3512 NK Utrecht. Blijft u weer in gebreke dan doe ik onder andere wéér aangifte van verduistering art. 326.WvS.

En vergeet niet om bij deze dossierzending in te sluiten: De beide ingevulde modelformulieren, van CURATELE, BEWIND en MENTORSCHAP uit 2007 en 2008. Dit formulier staat bekend onder de aanduiding: 'Verzoek tot ondercuratelestelling'. Het is bij wet verplicht dit formulier in te vullen bij ieder verzoek om een wettelijke vertegenwoordiging.

Dit formulier heeft de status van een akte (een soort verklaring onder ede) welke geheel volgens waarheid ingevuld en ondertekend dient te worden. Gezien de toelichting van dit formulier, ieder kan/mag dit downloaden, heeft u nogal wat papierwerk bij de kantonrechter in moeten inleveren om mijn curator te kunnen worden.

Omdat ik de kantonrechter meer dan eens naar beide afschriften van dit formulier uit 2007 en 2008 mét de verplichte bijlagen heb gevraagd en ik deze niet kon krijgen omdat de Sector kanton, locatie Utrecht deze stukken ook niet had ontvangen,heeft de kantonrechter op de zitting van 28-04-2009 nogmaals en nogmaals en nogmaals om deze stukken gevraagd."Ik zal ze opsturen", heeft u plechtig beloofd. Maar de kantonrechter heeft blijkbaar nog geen snipper van de gevraagde stukken binnen omdat de uitspraak van 12 mei 2009 aangehouden is tot in de pruimentijd.

"Ik heb helemaal geen eed afgelegd", zei u knorrig op 28/04/2009 maar daar gaat u het niet mee redden. Uw opmerking staat juridisch gezien gelijk met de bekentenis dat u, noch dhr P. Donkers ooit een 'Verzoek tot ondercuratelestelling' hebben ingediend, noch de vereiste bijlagen hebben overlegd, noch hebben getekend voor de waarheid.

Wanneer u het gevraagde dossier A.M.S.ten Berge,geb. 6 maart 1944 te Utrecht naar mij opstuurt vergeet dan ook niet in te sluiten alle afschriften van de financiële verantwoordingen van uw valse curatorschap, alle rechterlijke uitspraken, correspondenties, verslagen enzovoort die daarmee in verband staan. U heb een zwijgrecht maar niet het recht mijn dossier achter te houden.

Ook ben ik benieuwd, gehoord hebbende de kantonrechter op de zitting van 28/04/2009, waarbij u nog één kans kreeg de stukken die meerdere kantonrechters vanaf 2008 tevergeefs aan u gevraagd hebben op te sturen, alsnog in te dienen bij de Sector kanton locatie Utrecht onder vermelding van Cb.193122.

Aansluitend kunt u mijn mail van de 14de mei 2009 lezen welke ik vanmorgen naar De Stichting Mitros gestuurd heb. Als u wilt weten welke maatregelen ik verder nog genomen heb dan kunt u daar naar vragen. Vrees niet, alleen figuurlijk zal u rotkop rollen.
Was getekend: Anne Marie ten Berge.

www.annemarietenberge.blogspot.com

To: vraag@mitros.nl
From: vraag@mitros.nl
Subject: E-mailformulier
Date: Thu, 14 May 2009 07:54:47 +0000
CC: amstenberge@hotmail.com

E-mailformulier
bericht : Onderwerp: Fraude betaling huurpenningen Sinds 1 juli 2004 neemt Stichting Mitros huurpenningen aan van anoniem gehouden derden, ter zake van het per 1 juli 2004 door mij gekochte pand Servaasbolwerk 4-4bis, 3512 NK te Utrecht. Dat is een huurrecht delict.Ik heb het recht te weten wie deze betalingen namens mijn persoon hebben/heeft verricht en hoeveel de som van het totale bedrag bedraagt, van 1 juli 2004 tot 1 juli 2009.
is_dit_een_klacht : Ja
mitroshuurder : nee
adres : Servaasbolwerk 4-4bis
postcode : 3512 NK
woonplaats : Utrecht
geslacht : Mevrouw
achternaam_en_voorletters : ten Berge, A.M.S.
telefoonnummer : 030-231 60 70
e_mail_adres : amstenberge@hotmail.com
************************************************************************************
Disclaimer...

zondag 3 mei 2009

Mijn klokkenluidersreactie 03/05/09 op Weblog Europa.

luckybee zegt op 02-05-09 op de Weblog Europa: "Ik weet allang op wie ik ga stemmen, op de PVV ".

Beste lezer.
Ik weet allang dat ik NIET ga stemmen.Ik mág niet eens stemmen. Ook bij de laatste waterschapsverkiezingen kreeg ik geen oproep om te komen stemmen. Omdat boosheid daarover niet helpt heb ik de verschillende belasting diensten gemeld dat, al werd ik meervoudig miljardair, ik nooit meer belasting zou betalen vanwege de zoveelste fraude bij de verkiezingen door de Staat der Nederlanden. Mijn planbesluit is blijkbaar zonder weerwoord aanvaard. Wel is mij, namens de ontvanger van de Rijksbelastingen, het advies gegeven tegen de Staat te gaan procederen.

Ik leg u hierna uit hoe een en ander zo is gekomen: Op 25 september 2007 is het stemrecht mij, door de rechter dhr. mr.R.W.J.van Veen, oud president rechtbank Utrecht als gevolg van zijn uitspraak van die dag, ontnomen. Hoe gemeen kun je zijn? De rechter had mij op voorspraak en onder verantwoordelijkheid van mevr. R.den Besten, PvdA wethouder van Volksgezondheid te Utrecht,vanwege een geestelijke stoornis (misschien dyslexie ?), onder curatele gesteld. Zie het rekestnummer 2007/5413 en/of zie het curateleregister op rechtspraak.nl.

Sinds mijn rapport ‘Broodroof en rechteloosheid’, Juli 2002, ben ik bij B&W en bij de Provincie Utrecht, alsmede bij het Kabinet bekend geworden als een actieve klokkenluider van het politieke machtsmisbruik en nepotisme (onrechtmatige begunstiging bij het vergeven van posten) door de politieke partijen en hun leiders. Als burger kun je blijkbaar niet zonder strafmaatregel de politieke klok luiden. Je wordt er, door de regerende lafbekken op afgerekend.

Als eerlijke klokkenluider ben ik kennelijk de grootste politieke bedreiging voor de leugenaars die aan de regering zijn. Toen ik op 12 juli 2007 bij Guusje ter Horst,PvdA minister van Binnenlandse Zaken, en partijgenote van de Utrechtse wethouder den Besten, serieus solliciteerde naar de functie van burgemeester voor Utrecht, is deze curatele maatregel kennelijk als maatregel van ‘ten einde raad’ tegen mijn persoon van stal gehaald. Blijkbaar een manier om mij uit de openbaarheid te houden.Ik kan hard maken dat de psychiater W.K.te U.werkzaam bij de OGGZ-Utrecht, voor zijn valse getuigenis op de zitting van 11 sept. 2007 voor 6000 euro is omgekocht. Of hij voor dat geld mij maar even geestelijke gestoord wilde verklaren.

Rechter van Veen is blijkbaar onder machtsdruk van dhr. Hirsch Ballin CDA minister van Justitie, tot een dergelijke valse uitspraak ondercuratelestelling gekomen. Van Veen werd ‘gedegradeerd’ van president van de Rechtbank tot vice-president. Natuurlijk hebben onze politieke leiders wederrechtelijk onrechtmatig gehandeld en horen ze aangeklaagd te worden. Wees gerust, ik ben druk bezig aangiften te doen om daarna een art. 12 strafvorderingsprocedure te starten. Net zo’n procedure als die de PvdA-advocaat tegen Wilders is gestart. Ik ben benieuwd hoe het Europese parlement reageert wanneer zij hoort, dat Nederland als een van de lidstaten louter door verdachte politici te schande wordt gezet en als onbetrouwbaar uit de kast moet komen.

Het kan niet anders bestaan dan,dat de op 2 mei 2009 bij Weblog Europa binnengekomen anonieme reactie van Luckybee, die al weet dat hij/zij 4 juni 2009 op de PVV gaat stemmen, ook gespot wordt door het secretariaat van dhr. Timmermans,PvdA staats- secretaris Europese Zaken. In ieder geval zal ik hem per post mijn Weblog Europa-reactie opsturen. De reactie van Luckybee is door Weblog Europa geaccordeerd voor publicatie. Het zou mij verbazen als míjn klokkenluidersreactie van 3 mei 2009, óók voor plaatsing akkoord wordt bevonden. Mocht dit laatste niet zo zijn, dan heb ik altijd nog mijn website voor een publicatie van mijn standpunten en avonturen met de politieke nep-leiders in dit Nederland.

Beste lezers geloof mij: Wilders en zijn groep hebben, net als alle andere Tweede Kamerleden al eerder kennis kunnen nemen van al hetgeen ik hierboven heb geschreven. Een politieke schanddaad, welke ik blijf herhalen, zolang ik nog adem heb. Ik ben 6 maart 2009, 65 jaar geworden en krijg ook voor ’straf’ géén AOW. Piet Hein Donner,CDA-minister van Sociale Zaken moet bij zichzelf gedacht hebben: “Eens een klokkenluider altijd een klokkenluider.Zij wacht maar op haar AOW tot ze 67 jaar is. Het FNV neemt daar, namens mij, een besluit over".

geef een reactie naar e-mailadres: amstenberge@hotmail.com

zaterdag 2 mei 2009

Er rijden meer gekken los dan er vast komen te zitten

Lees de online krant / vk.tv volkskrant internet /reportage 1 mei 2009 17:31
Verslaggever Remco Meijer van de Volkskrant zat in een open persbus die vlak achter de bus met leden van de koninklijke familie reed. Hij zag het incident gebeuren. Een ooggetuigenverslag. (30 april 2009)
Tags: apeldoorn, binnenland, koninginnedag

Anne Marie ten Berge, Utrecht schreef op 1 mei 2009

Er rijden meer gekken los dan er vast komen te zitten.
Karst T. was 38 jaar en had geen dossiers bij Justitie of de geestelijke gezondheidszorg. Een rustig iemand volgens bekenden De dader kwam gestoord over omdat hij gestoord doende was. Maar, of hij met een diagnose erbij, ook gestoord wás, kan niet meer aangetoond worden. Zijn zelfdoding is namelijk gelukt. Misschien was de keurige dader een binnenvetter, met traumatische levenservaringen ? Vast staat dat hij een zieke geest moet hebben gehad, zonder enige zelfreflectie. Er rijden inderdaad meer gekken los dan er vast komen te zitten. Volgens de politie zou Karst T. nog duidelijk gemaakt hebben dat het om een welbewust geplande actie ging. Helaas heeft de dader dit laatste meer dan aannemelijk weten te maken. Gezien de toedracht moet het hier gaan, om een geplande (terroristische) zelfmoord-actie gericht tegen HM, het Hoofd van de regering en haar familie.
Ook de burgemeester van Apeldoorn, als politieke volksvertegenwoordiger hoorde bij het geplande doel van vernietiging, de essentie van een politieke aanslag. De dader gebruikte een auto, om zijn doel te bereiken. Geen explosieven, kogels, messen of stenen. Zijn auto was het moordwapen. Immers, wie met opzet op een rijdende bus rijdt, heeft een kans het te redden. Maar rij je frontaal en met volle vaart op een dikke boom of een zuil dan is de redelijke verwachting dat je dit niet zult overleven. Karst T. pleegde doelbewust een politieke terroristische zelfmoordactie. Ik kan er niets anders van maken. Een bloedige zelfmoordactie, zoals we deze tot onze ontzetting, bijna dagelijks op het nieuws zien. Maar dan in een ander land. Bloedstollende afrekeningen met kapotgeschoten jeugd, opgeblazen passagiers. Een oorlog van de geest, steeds gericht tegen een politiek regeringssysteem. De daders van terroristische moordaanslagen met zelfdoding kennen hun onschuldige slachtoffers, die zij de lucht in laten vliegen, nooit persoonlijk. Op 30 april 2009 heeft ons land kennis gemaakt met de vernietigende kracht van een auto als moordwapen. Niets om trots op te zijn. Arm kwetsbaar Nederland. Vluchten kan niet meer.