woensdag 29 februari 2012

De nieuwste haat, de nieuwste underdogs van de PVV

Utrecht 29 februari 2012 door Anne Marie ten Berge:
Mail / brief aan de PVV t.a.v. Ino van den Besselaar, woordvoerder Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor de PVV in de Tweede Kamer der Staten Generaal.

Mijn naam is Anne Marie ten Berge en ik ben voorzitter van DEMOCRATEN een politieke vereniging welke, mijn inmiddels overleden levensvriend: Rein Derks en ik op 01/01/2010 hebben opgericht. De DEMOCRATEN zijn in alles de tegenpool van de PVV. Waar ik het nu niet over zal hebben. Aan de orde is het volgende: De PVV wil de veelzijdige overlast van Midden – en Oost-Europeanen in Nederland meten. Daarvoor heeft de PVV voor gebruikers van internet,op www.meldpuntmiddenenoosteuropeanen.nl een meldingsformulier ingericht over wel of geen overlast van Europeanen uit andere crisislanden.Hier volgt mijn toelichting op het gegeven dat ik geen enkele overlast onder vindt van andere Europeanen, die ik hier in Utrecht tegenkom.

Ik heb het betreffende formulier naar waarheid maar onder protest ingevuld. Immers de PVV tart hier wederom de scherpe snede van wat wettelijk is toegestaan. En ik vraag mij ook af, waarom heeft de PVV voordat zij aan eerdere verkiezingen meedeed, niet ook eerst een internet meldingsformulier gemaakt, voor de veelzijdige overlast van onze Moslim Medelanders en hun kinderen ? Toentertijd heeft de PVV haar gelijk willen bewijzen over de criminele Moslimoverlast met een reclamefilmpje met de titel (vrij vertaald) : ‘Haat de Moslims’. De sublieme regie was in handen genomen door Geert Wilders, voorzitter PVV.

Maar was het niet handiger geweest nu ook zo’n overlast / haatfilmpje te maken over alle boevenstreken van onze Midden- en Oost-Europese broeders en zusters, hier en elders in Europa en de rest van de wereld ? De PVV weet toch dat in krantenberichten soms / vaak de waarheid geweld wordt aangedaan? Het aangeboden meldingsformulier gaat over persoonlijke ervaringen van wel of geen overlast van Mede Europeanen. Jammer voor de PVV dat er geen filmfragment beschikbaar is, waarin Midden- en Oost-Europese terroristen de Eifeltoren omver vliegen. Dan had de PVV met meer verbeelding en consequenter over kunnen komen. Nu zwalken ze van een filmpje over een groot gevaar, naar statistieken met een groot gevaar.

Verder gedraagt de PVV zich politiek incorrect: Immers de PVV hoort de voorgeschiedenis van de huidige problemen van de Midden- en Oost-Europeanen in Nederland te kennen.

Het was in 2007 dat het kabinet Balkenende III met daarin, als ik het mij goed herinner, Piet Hein Donner (CDA) minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onder zeer grote druk van het Nederlandse bedrijfsleven, een wet gemaakt heeft welke de deur wagenwijd open zette voor o.a. de goedkoopste arbeidskrachten uit het Midden en het Oosten van Europa. Zoals dat gebruikelijk is: In de Tweede Kamer speelde toentertijd een schijnprotest met een schijndebat waarna de wet werd aangenomen.
En nu de uitbuiters in het bedrijfsleven geen zin meer in deze Europese slaven hebben, nu worden deze Europeanen als lastig en gevaarlijk neergezet. De meesten zijn dak-en thuisloos, zitten zonder het beloofde werk en zonder de beloofde maatschappelijke opvang. Deze mannen en vrouwen uit Europese landen met achterstanden, zijn nu kennelijk de hapklare brokjes van de PVV geworden. In haar voortdurende verkiezingsstrijd, zorgt de PVV in haar eigen belang voor een tweede gecriminaliseerde underdog in onze samenleving.

Ik ben blij dat ik de PVV niet ben. Ik ben nog steeds klokkenluider van de corruptie van de overheid. Ik begrijp haar machtsgrepen en machtsmisbruik wel.
Neem nu Ivo Opstelten,(VVD) minister van Vuiligheid, Justitie en Rechtspraak. Hij houdt feitelijk de ongestrafte misdrijven van twee burgemeesters van Utrecht onder de pet. Het ene misdrijf: Poging tot doodslag en het andere misdrijf: Paspoortfraude / verduistering en uitkeringsfraude. Ik schrijf hier al jarenlang over en ben nog steeds niet voor laster aangeklaagd.
Opstelten weigert als minister te erkennen dat mr. R.W.J. van Veen en mr. Jan Sap van de Rechtbank te Utrecht mij vanaf 25 september 2007 onterecht onder curatele hebben gesteld wegens een nooit nader aangetoonde geestelijke stoornis en/of het overlijden van de eerst aangestelde curator.

Verder ben ik er eind Januari 2012 er achter gekomen dat de Utrechtse burgemeester en de wethouder van WMO mij op enig onbekend moment onder bewind hebben gesteld wegens schulden. Immers, eind Januari 2012 stuurde de Gemeente Utrecht mij een budgetplan d.d. 26/01/2012 over mijn inkomen. Mijn AOW en ABP pensioen worden op een Rabo-rekening gestort waar ik geen pasje en geen internetcode van heb. Uit het betreffende budgetplan (geheim en toch uitgelekt) valt op te maken en uit te rekenen dat ik in Juli 2008 de rekening van ruim 23.000 Euro van het Utrechtse Diakonessenziekenhuis niet betaald had. En dat was ook zo. De ziekteverzekering hoort toch te betalen ?

Verder valt uit het gemeentelijke budgetplan met mijn inkomen op te maken, dat mevr. A.C. (Rinda) Den Besten (PvdA)locoburgemeester en wethouder van Werk- en Inkomen als eindverantwoordelijke, deze schuld kennelijk in mijn schoenen heeft geschoven. Het kan niet anders bestaan dan dat deze wethouder buiten de Wet Schuldensanering Natuurlijke Personen (WSNP) om, heeft gehandeld. De rechter hoort te oordelen over schulden en betalingsregelingen en niet de burgemeester of de wethouder.

Ondanks het feit dat ik de regering, het parlement waaronder ook de PVV en alle mogelijke verdere overheidsinstanties over deze, mijn klokkenluiderszaken heb geïnformeerd, doet niemand wat. Is er buiten mij om, niemand anders die opstaat en zegt: “Dit kan zo niet langer ?”.
Ik heb meer dan eens de Ministerraad en de Raad van State aangeschreven, dat ik vanaf 10 januari 2000 geen salaris meer kreeg, noch een bijstandsuitkering. Dat ik vanaf 6 maart 2009 toen ik 65 werd, nog geen cent gezien heb van mijn AOW en mijn ABP. Mijn aanvragen werden niet in behandeling genomen omdat iemand anders mijn AOW en mijn ABP al had aangevraagd toen ik in het ziekenhuis lag. ‘Gewoon’ met mijn gestolen paspoort. Snapt u nu waarom ik Ivo Opstelten (VVD) de minister van Vuiligheid en Justitie noem ? Deze minister moet wat doen. Hij hoort al twee jaar lang de Tweede Kamer te informeren. Maar doet dit niet.

Misschien snapt u nu waarom Piet Hein Donner (CDA) ex-minister van Binnenlandse Zaken zo broodnodig vice-president van de Raad van State moest worden ? Ivo Opstelten, (VVD) minister van Vuiligheid en Justitie die de sollicitaties naar deze functie in het geheim afhandelde, heeft geen van de sollicitanten ook maar een schijn van kans gegeven ? Iedereen, elke krant, kent deze vuile truc van het kabinet Rutte, maar niemand doet iets. Is er buiten mij om, niemand anders die opstaat en zegt: “Dit kan zo niet langer ?”

Gelukkig bezit ik een eigen huis met daarnaast een berging en een garage. Bezittingen die aan een opknapbeurt toe zijn. Ik heb een paar bouwvakkers nodig. Liefst Midden-Europeanen uit Polen ? Daar hoor ik van alle kanten zulke positieve verhalen over.

Anne Marie ten Berge, klokkenluider. Utrecht 29 februari 2012

zondag 19 februari 2012

Criminele curator, burgemeester en wethouders Utrecht.

Door Anne Marie ten Berge,zondag 19 februari 2012.

Beste lezers,
Met het hiernavolgende: Het ging om de betaling van een fiets, laat ik weer eens zien hoe ik als gedupeerde van de uitkeringsfraude van het college van B&W voor de zoveelste keer de vloer aanveeg met de criminele curator. Een curator die samen met haar collega bewindvoerder, de gelden van mijn uitkering verduisteren met volle instemming mevr. A.C.(Rinda) Den Besten (PvdA) locoburgemeester en wethouder van Werk & Inkomen.
Het mailonderwerp was: Betaling fiets en het Budgetplan 26/01/2012 van de DMO, afdeling Werk & Inkomen Utrecht.‏

[Dit bericht markeren als ongelezen] [Dit bericht verwijderen]
[Dit bericht boven aan het Postvak IN laten staan]
15:57
Beantwoorden ▼

Anne Marie ten Berge

amstenberge@hotmail.com

Aan KROEZEN BV, Mw.MLJS Brandt-van Heijst, criminele curator,
cc. Sander van Barneveld, Aleid Wolfsen(PvdA-nep-burgemeester)

Aan: Kantoor KROEZEN BV
t.a.v.Marie-Louise Brandt-van Heijst, criminele curator,
St. Cornelisstraat 44, 5827 AM Vortum-Mullem. Tel. 0485-31 99 41

Datum: zondag 19 februari 2012
Betreft: Betaling fiets en het Budgetplan 26/01/2012 van de DMO, afdeling Werk & Inkomen Utrecht .

Cc: annemarietenberge.blogspot.com

Mevrouw Brandt,

Op 17/02/2012 mailde ik u om 11:15 uur, met als onderwerp: Nieuwe fiets. Ik citeer mijn woorden in cursief: Mevrouw Brandt, curator, Ik heb gisteren 16/02/2012 een nieuwe fiets uitgezocht bij: Van der Wal' s Rijwielpaleis RINUS VINK Twijnstraat 18 3511 ZK Utrecht. tel. 030-231 36 86 Het is een Cortina-damesfiets met: Shimano Nexus 7 versnellingen / Rollerbrakes / Staal / Vaste voorvork / Move Pearl led koplamp./ Axa Riffachterlicht / Axa Solid plus. nr: CR7D56MR | 56 cm. € 629,-- U wordt zeer dringend gesommeerd de genoemde Rijwielzaak op te bellen: U bekend te maken als zijnde de curator van: Mevr. A.M.S. ten Berge. Servaasbolwerk 4 bis 3512 NK Utrecht tel. 030-2316070 U hoort duidelijk te vermelden dat u als wettelijke vertegenwoordiger akkoord gaat met de koop en de rekening zal betalen. Ik heb de fietsenmaker een afschrift gegeven van het uittreksel curatele register van de rechtspraak.nl. Ik geef de fietsenmaker een afschrift van deze mail. Na de koop is de fiets een onderdeel van mijn vermogen en nalatenschap. Of u de fiets wilt verzekeren zal mij worst wezen. Was getekend: Mevrouw A.M.S. ten Berge. www. annemarietenberge. blogspot. com Einde citaat


U schreef op 17/02/2012 om 11:20 uur (vijf minuten later) het volgende terug, ik citeer in cursief: From: ml.Brandt@kroezenbewind.nl Date: Fri, 17 Feb 2012 11:20:51 +0100: Hallo Mevrouw ten Berge. Ik heb geen pasje van het VGZ ontvangen. Wat betreft mijnheer van Barneveld. Ik maak geen geld aan hem over. U heeft zelf een pasje van de INGrekening kapot laten knippen. Op dat rekening nummer wordt uw leefgeld gestort. Het lijkt mij verstandig een nieuw pasje aan te vragen voor dit zelfde rekeningnummer. Groet ML Brandt. Einde citaat.

Reactie mijnerzijds:
Het ging over de fiets. Dus wat deze fiets betreft: Wie zwijgt stemt toe, u gaat akkoord met de aanschaf van de betreffende fiets voor de prijs van € 629,-- Namens de verkoper dank. Hij stuurt u t.z.t. de rekening.

Als u geen verzekeringspasje pasje van de VGZ heeft gekregen dan heeft u mij wéér niet verzekerd.

Verder liegt u op 27/12/2011, tegen de griffier en de rechter als volgt: Ik citeer hierbij, in vet cursief uw eigen woorden: De vaste lasten, de ziektekosten verzekering, de belasting zowel van de Nederlandse Staat als de gemeentelijke belastingen als ook alle andere rekeningen worden door mij betaald. Einde citaat.

U heeft wel degelijk de rekening betaald van Van Barneveld BV. De garantie dat u zijn rekeningen zou betalen, gebeurde aan de hand van uw bovenstaande schriftelijke reactie op 27/12/2011 aan de kantonrechter. Dit rechtbankstuk kwam uit het dossier van mijn klachtzaak: 784791 UF 11-10403. Ten Berge vs Brandt- van Heijst. Van Barneveld heeft bij zijn bezoek aan u te Vortum-Mullem, met een kopie van deze, uw woorden staan zwaaien.

Op het budgetplan van 26/01/2012 liegt ook uw collega dhr. A.W. J. (Joop) Kroezen een slag in de rondte over Inkomsten, Uitgaven en Betalingsregelingen.

Mijn vraag luidt: Wat hebben jullie, heeft Kroezen BV, te Vortum-Mullem tot nu toe gedaan om in deze ruim 4 jaar oude zaak van valse onder curatele stellingen en valse onder bewind stellingen, de schade voor uzelf te beperken ?

Was getekend, Anne Marie ten Berge.

www.annemarietenberge.blogspot.com

donderdag 16 februari 2012

Bericht aan curator KROEZEN BV te Vortum-Mullem.‏

Door Anne Marie ten Berge. Utrecht. 16 februari 2012
Beste lezers om bij te blijven 'blog' ik het volgende onder uw aandacht. Ik ben gisteren, met de fiets gevallen. Maar gelukkig liep het redelijk goed af. Ik heb geen hersenschudding, geen gebroken ribben of erger.

RE: Bericht aan curator KROEZEN BV te Vortum-Mullem.‏

[Dit bericht markeren als ongelezen] [Dit bericht verwijderen]
[Dit bericht boven aan het Postvak IN laten staan]
15:06
Beantwoorden ▼

Anne Marie ten Berge
Aan Mw.MLJS Brandt-van Heijst, criminele curator,dhr.B., Jan van der Valk,beleidsadviseur. Aleid Wolfsen(PvdA-nep-burgemeester)
Bericht aan: KROEZEN BV t.a.v. de curator
Wilt u er voor zorgen dat dhr.B, met de sterke arm uit Servaasbolwerk 4 te Utrecht gehaald wordt ?
Hij verblijft daar al weken zonder uw en zonder mijn toestemming.
Hij drijft daar een onderneming buiten het bestemmingsplan om.
Hij maakt niet schoon. Hij opent zonder mijn toestemming archiefkasten en neemt sleutels mee. Hij sluit mij buiten met sleutels welke hij verduisterd heeft. Ik kan niet bij de meterkast.
Deze man zegt, dat hij twee maanden geleden, met u, de wettelijke vertegenwoordiger afspraken heeft gemaakt ter zake van mijn financiële situatie.
U maakt nu aan hem mijn leefgeld over, dat hij dan weer aan mij betaalt in de vorm van huurpenningen ? Dit gedrag is strafbaar.
Dhr.B.moet hier weg, maar hij wil niet weg. Hij wil de sleutels van nr. 4 en 4 bis niet teruggeven. Hij is agressief en hij kan ten alle tijden op nr. 4 naar binnen.
De beveiligers die ik vanaf 07/02/2012 aangesteld heb, kosten per dienst (dag € 80,--/nacht € 60,-- ) = € 140,-- Zij slapen op de zolder van 4 bis. Welke ruimte voor bewoning door de gemeente goedgekeurd is op 16/12/2011.
Verzekeringspas.
Let wel: Ik heb ook vandaag, de verzekeringspas VGZ nog steeds niet van u ontvangen. U schrijft de VGZ betaald te hebben dus deze verzekeringspas moet bij de polis zitten. En anders hoort u deze pas opnieuw aan te vragen.
Nieuwe fiets
Ik ga dadelijk een nieuwe fiets kopen en stuur u aangetekend de rekening.
Bank/Giro rek. 2064748,
U heeft de blokkades, ingesteld in april 2008 op mijn Postbank/ ING rekening 2064748 nog steeds niet opgeheven ? Het pasnummer 861E223 was geldig tot 04-2011. De ING bank welke ik bezoek is gevestigd op de Maliebaan 8 te Utrecht. Ik zal dit bericht daar afgeven, met mijn tel. 030-2316070 zodat ik gebeld kan worden wanneer ik mijn AOW en mijn ABP pensioen kan verzilveren op mijn eigen bankrekening. 2064748. Uiteraard geef ik een kopie af van het BKR onderzoek.Alle BKR onderzoeken betroffen mijn rek.nr. 2064748. Dus dat moet er dan ook zijn.

Anne Marie ten Berge.

www.annemarietenberge.blogspot.com

Date: Wed, 15 Feb 2012 23:48:23 +0100
Subject: Re: 't viel mee.
From: ...........@gmail.com
To: amstenberge@hotmail.com

> Maar vraag is: Wat had jij nu gedaan, als ik vanuit ....
Hetzelfde als twee maanden terug...

Op 15 februari 2012 22:59 schreef Anne Marie ten Berge het volgende:

S....,
Ik fietste om 18:00 uur de straat uit, het hoekje om en bam daar lag ik. Een bult op mijn kruin en mijn fiets in puin.Het viel dus mee, maar voor hetzelfde geld.... Ik bedoel maar....
Maar vraag is: Wat had jij nu gedaan, als ik vanuit het ziekenhuis naar huis was gebracht en ik kon de trap niet op ?
Anne Marie.


www.annemarietenberge.blogspot.com

maandag 6 februari 2012

PvdA politici, meesters van de onderdrukking ?

Door Anne Marie ten Berge, Utrecht 06 februari 2012
Beste mensen, Het politieke gecrimineel van de Stad Utrecht heeft op 26/01/2012 een heus budgetplan over mijn inkomsten en betalingsregelingen uitgebraakt. Ik schijn dus niet alleen financieel onderdrukt te worden door de curator maar ook door de Utrechtse Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) waar wethouder Den Besten de strijkstok hanteert.
Vandaag heb ik de curator een mail gestuurd met als onderwerp: De curator betaalt alle rekeningen.
En die mail ging zo:

Mevrouw Brandt-van Heijst, curator.

U heeft geen antwoord gegeven op mijn eis van 2 febr.jl.om de achterstand KPN.COM of HI.NL 16397439 te gaan betalen zodat ik weer aangesloten kan worden. Ik stuur u vandaag nog per post een afschrift van de kpn mobiele telefoonaansluiting aanvraag van 20-05-2011. U kunt als curator de automatische betaling verder zelf wel regelen ? Alle gegevens staan erop. U betaalt van uw: Rabobank reknr: 1543.90.496. Adres: St Cornelisstraat 44. 5827 AM Vortum-Mullem.

U liegt op 27/12/2011 in uw antwoord ter zake van: 784791 UF 11-10403 aan de Rechtbank Utrecht: "Alle rekeningen worden door mij betaald". U mailde mij op 03/02/2012: " Als u een rekening krijgt kunt u deze naar mij sturen zodat ik kan betalen".
U liegt en bedriegt mij al vier jaar. Ik heb in de zaak 784791 UF 11-10403 om uw ontslag verzocht. Dat is niet ingewilligd. U blijft dus verantwoordelijk voor de betaling van alle rekeningen die ik ten gunste van mij en mijn woning bij u moet indienen, van de rechter.Ik heb de aannemer (diezelfde) al gebeld. De badkamer moet gerenoveerd en voor 50+ aangepast worden. Daarna is de keuken aan de beurt.

Ik heb nooit een rekening van de huur van de woningen Servaasbolwerk 4- 4 bis bij u ingediend dus die kunnen u of de bewindvoerder dan ook niet betalen. En als u dat toch betaald heeft van mijn inkomsten dan sommeer ik u TERUGGAVE van alles wat mij ontstolen is + smartengeld. U mailde mij op 03/02/2012: "de VGZ is betaald". Maar op het budgetplan d.d. 26/01/2012 van uw collega Joop Kroezen, staat dat de VGZ nog niet betaald is. Als ik opbel is mijn klantnummer 4326411500 bij VGZ niet bekend. Ik krijg geen betalingsbewijzen te zien.

Volgens de rechter ben ik onder curatele gesteld wegens een geestelijke stoornis. Volgens de Gemeente Utrecht ben ik onder bewind gesteld wegens schulden. De gemeente Utrecht wil alleen maar bij AGIS. U gaat als de bliksem VGZ betalen voor een jaar. Precies zoals ik besteld en ondertekend heb. U wist blijkbaar dat ik bij de gemeente Utrecht onder bewind was gesteld. Heeft u daar als mijn wettelijke vertegenwoordiger voor getekend ? En wanneer ? Nu pas komt uit dat u, als curator de rekeningen (?) van de ING en de rekeningen (?) van het Diakonessen(zieken)huis niet betaald hebt. Dat is niet zo mooi.

Het gekke is: U betaalt (namens mijn zussen?) , vlotjes € 12.000,-- aan de begrafenisondernemer, € 153.272,59 aan de bouw-aannemer omdat ik mijn woning liet opknappen. Maar u weigert de rekeningen van: het ziekenhuisbestuur, van de ING, van de advocaat, van de tandarts, van de fysiotherapie, van de trein, van de taxi's, van de zorgverzekeraar, van de autodealers,van de fietsenmaker, enzovoort, te betalen.DAT MOET AFGELOPEN ZIJN. VANAF NU BETAALT U INDERDAAD ALLE REKENINGEN

U heeft ook nog steeds niet de eigen bijdrage aan de advocaat betaald ad € 775, -- in de zaak 773721 UF VERZ 11-8821, op rek.nr. 60...0 ) t.n.v. mr. A.R.Jaarsma Vinkenveen. Gelieve dat als de bliksem te doen.

Omdat u geen uitsluitsel gaf op mijn mail van 03/02/2012 heb ik 's middags de ING-Rekening 75568.... leeggehaald met € 110,-- De betaalpas is op mijn verzoek doorgeknipt door de ING zelf. Ik zal dus een nieuwe of een oude bankrekening moeten openen.
Ik heb vanmorgen 06/02/2012 aan B&W van Utrecht, verzocht een bankrekening te kunnen openen bij de ABN of anderszins bij een bank, zonder beslag van uw vriendje bewindvoerder Joop Kroezen. Met als legaal doel, dat ik de SVB Utrecht en de APB Heerlen kan verzoeken mijn pensioenen op mijn eigen account te storten. Ik heb een geldig paspoort Ik ben mans genoeg om MIJN AOW en MIJN ABP rechtstreeks te kunnen ontvangen op MIJN Bankrekening. De curator is verplicht mijn rekeningen (mijn schulden) te betalen. De curator mag niet, wat ze nu wel doet, met verzonnen schulden mijn inkomsten laten verduisteren, door een collega.

Dat mevr. A.C. (Rinda) Den Besten (PvdA) locoburgemeester en wethouder Werk & Inkomen mij buiten de Wet Schuldensanering Natuurlijke personen (WSNP) heeft gehouden en mij kennelijk op eigen houtje onder bewind van Joop Kroezen heeft gesteld getuigd van zo'n grote onbekwaamheid in haar ambt dat ik beter haar functie over kan nemen. Ik heb 'dank zij' vier (4) elkaar opvolgende PvdA wethouders SoZaWe & Inkomen met name Van der Linden, Spekman, Spit en Den Besten,vanaf 10 januari 2000 géén inkomen. géén uitkeringen, géén verzekeringen, géén vakantiegeld.

Volgens Art.1: 381 lid 3 BW over(on)bekwaamheid in handelen bent u als curator niet bevoegd die rechtshandelingen te verrichten die ik zelf kan verrichten. Ik heb zélf een paspoort aangeschaft. Ik heb zelf internet aangeschaft, Ik heb zélf een auto aangeschaft. Ik heb zelf een fiets aangeschaft. Ik weet wat ik wil. Hetgeen ik van u niet kan zeggen. U moet de rekeningen betalen. Goed onthouden: U heeft ook niet de bevoegdheid, noch het recht bij de steenhouwer een grafmonument te bestellen voor mijn dierbare overledenen. U mag (namens mijn familie) het grafmonument betalen en verder opzouten. Ik heb mijn familie in alle mogelijke graden, onterfd.

U hebt onlangs bij de kantonrechters voor de 3de keer (namens mijn familie), tegen mijn voorgenomen huwelijk gestemd zodat de kantonrechter mijn verzoek om te mogen huwen (Art.1: 38 BW) niet ontvankelijk verklaarde. Omdat u per se mijn wettelijke vertegenwoordiger wilt blijven ? Of omdat dan het geheim van de bewindvoering van uw collega Joop Kroezen boven tafel zou komen ?
Geen antwoord is ook een antwoord.

Was getekend, Anne Marie ten Berge

PS: Waar blijft het dossier BKR dat naar u toe gestuurd is in plaats van naar mij? Daar heb ik € 4.95 voor betaald. Dan is het mijn eigendom.

www.annemarietenberge.blogspot.com