zondag 23 oktober 2011

Art.38 BW1: Rechter mag ik huwen ?

Door: Anne Marie ten Berge. Utrecht Zondag 23 oktober 2011

Best lezers, het zal je maar gebeuren. Je partner overlijdt na 34 jaar lief & leed gedeeld te hebben. Je wordt weer verliefd en ten huwelijk gevraagd. Maar de ambtenaar van de burgerlijke stand stuurt je bij het 'aangeven' weer weg omdat mevrouw eerst volgens Art.38 BW1 toestemming van de kantonrechter moet hebben om te huwen, 'Mevrouw', dat ben ik, is namelijk op 25 september 2007 onder curatele gesteld wegens een geestelijke stoornis. Ik was er zelf niet bij. Ik zat thuis met een kaakontsteking. De rechter wilde niet aan huis komen, dus ik heb ook nooit de medische verklaring gezien of gehoord over wat ik nu in mijn bovenkamer zou kunnen mankeren. Ook mijn partner stond voor raadsels. Het was gewoon een laffe daad van het Stadsbestuur van Utrecht. Ik had op 12 juli 2007 een keurige sollicitatiebrief geschreven aan HM de Koningin voor de vacature van burgemeester van Utrecht. Ik was 12 augustus 2007 nog op de televisie geweest in het programma Fopspeen bij Netwerk van de NCRV over het Utrechtse burgemeestersreferendum en op 25 september 2007 kreeg ik een briefje thuis dat ik onder curatele was gesteld wegens een geestelijke stoornis. Mijn verdiende loon ? Wel nee, ik ben vanaf jaar 2000 klokkenluider van de corrupties in de Utrechtse politiek en bij de overheden. Enfin, het is vandaag vandaag en ik toon u hierna , mijn RE-mailtje aan de advocaat. En wat daarna komt.
U kunt reageren op: amstenberge@hotmail.com

17:56 Beantwoorden ▼ Anne Marie ten Berge

Aan: Dhr.mr.A.R.Jaarsma,

Aan: Mw.mr.S.G.M.van Lunsen, senior secretaris,
cc: Mr. H.AE Uniken Venema,pres.rechtbank Utrecht


Beste Rolf Jaarsma,
U stuurde en vroeg op Wed, 19 Oct 2011 13:54:46 +0200 het volgende bericht: Bijgaand. Kunt u mij de personalia en het adres van de heer geven? Groet, Rolf Jaarsma
Hierna mijn antwoord: Zoals ik eerder op de zitting van 22/09/2011 heb gezegd: De heer zal de curatele niet overnemen, dus zijn gba gegevens doen er niet toe in mijn rechtsgeding. Alleen aan de ambtenaar van de burgerlijke stand worden de personalia van de heer overlegd. Betreffende ambtenaar heeft bij het 'aangeven' gevraagd terug te komen met de toestemming van de kantonrechter, dat mevrouw een huwelijk aan mocht gaan.
Overigens meen ik op die zitting 22/09/2011 ook gezegd te hebben dat de rechtbank niet de plaats van de Dienst Burgerzaken kon innemen of woorden van gelijke strekking. Deze en nog andere verklaringen van mijn kant, zoals mijn opmerking dat de curatele geen obstakel kan / mag zijn in het geven van de toestemming, zijn buiten mijn schuld, niet in het proces-verbaal van de betreffende zitting gekomen. Erger: Ik lees in het p-v dat de rechter van mening is dat de curatele een huwelijksbeletsel is. Dit is ongekend onprofessioneel.

Met vriendelijke groet, Anne Marie ten Berge.

******************************************************************
Aan: Mw. Mr. S.G.M.van Lunsen, senior secretaris.

cc : Dhr. Mr. H.AE Uniken Venema, president rechtbank Utrecht.

bcc: Mr. Aleid Wolfsen, PvdA-nepburgemeester van Utrecht.

Geachte mevrouw Van Lunsen en heer Uniken Venema,

Ter zake van mijn rechtsgang Art.38 BW1 bericht ik u als volgt.

Dossier bij Sector Familie & Toezicht.
In het betreffende proces-verbaal d.d. 22/09/2011 van de Sector Familie & Toezicht staat, ik citeer in vet cursief: "Uit uw dossier blijkt dat u het niet eens bent met het feit dat u onder curatele staat". Einde citaat.
Omdat ik niets af weet van genoemd dossier dat op enig moment bij Sector Familie & Toezicht moet zijn binnen gekomen, wil ik dat mevr. mr. A.van Dijk, rechter en vice-president in het rechtbankbestuur, aan de griffier gelast om het dossier, waar zij, als rechter over sprak in afschrift op te sturen: t.a.v. Mw. A.M.S.ten Berge, Catharijnesteeg 7. 3512 NZ Utrecht.
Het lijkt mij niet kunnen dat de rechter een dossier aanhaalt dat bij mij onbekend is. Het enige 'dossier', dat ik als rechtzoekende in dit geding heb ingebracht is mijn verzoek 20/05/2011: Art.38 BW1.(1 bladz.+ 3 flyers) Maar een heel dossier zaakkenmerk 773721 UF VERZ.11-8821 SL ? Dat zou ik graag eens zien. U kunt de nota van de kosten van het kopiëren meesturen.

Bezwaar tegen uitblijven van besluit/beschikking/toestemming.
Mijn intenties, mijn klachten,en de werkzaamheden van de advocaat draaien alleen om het feit dat ik, 5 maanden geleden op 20/05/2011 bij de Sector kanton locatie Utrecht, een verzoek: Art. 38 BW 1. heb ingediend. Mijn nieuwste klachten gaan nu over het feit dat er nog steeds geen uitspraak is gedaan. Gewoonlijk komt de uitspraak van een civiel verzoek zonder partijen, binnen 14 dagen na de zitting. De zitting was op 22/09/2011 en het is nu 4 weken later. Wie laat hier nu steken uit de broddellap met garen nr. 11-8821 vallen ?

De mening van de curator
Ik heb kennis genomen van de irrelevante, leugenachtige informatieve inhoud van het briefje van de curator op 14/10/2011 aan de Sector Familie & Toezicht. Ik zag direct, dat de curator het kenmerk van de zaak niet volledig weergegeven heeft. Curatoren mogen alleen 'dealen' met de Sector kanton. De aanduidingen UF VERZ 11-8821 SL heeft de curator in haar briefje dus wijselijk weggelaten.
Verder merk ik op dat de 'curator' valselijk ondertekent als ' bewindvoerder'. Ik heb nog nooit gehoord dat ik via een rechterlijke uitspraak onder bewind was gesteld zodat mijn familie er met mijn inkomen van door kon gaan.
De klanten, de autoriteiten enzovoort worden door KROEZEN BV belazerd. Immers in de Statuten van KROEZEN BV kvk nr. 171414680 komen de woorden: curator, bewindvoerder en mediator niet voor. Van het, door mij vele malen bij Sector kanton en bij het rechtbankbestuur aangemelde KROEZEN- bedrog, zult u wel geen last willen hebben.

Was getekend, mevrouw A.M.S. ten Berge

*****************************************************
NASCHRIFT
Ik weet het zelf ook nog maar 2 dagen, maar op 18/10/2011 heeft dhr. Martin Roeten, geneesheer directeur Altrecht Utrecht/W.A.huis, op de naam van: A.M.S.ten Berge, geb.06-03-1944, de procedure van een Voorlopige Machtiging gestart.
Juridisch gaat het om:een verzoek tot dwangbehandeling volgens Art.38 Wet op de BOPZ ( Wet op de bijzondere opnames psychiatrische ziekenhuizen.)
De diagnose in het behandelplan van 18/10/2011 luidt: Waanstoornis. (Ik ben nog nooit doorverwezen naar de psychiatrie) .
De curator heeft ingestemd met de diagnose, het behandelplan van 18/10/2011 en gaat akkoord dat dhr A.A. van de Peppel, psychiater bij het OGGZ-team Stad Utrecht afd. Psychiatrie & Verslaving, als de betrokken behandelaar de dwangbehandeling en de gedwongen medicatie uitvoert of uit laat voeren.
Bovengenoemde gedragingen, zoals schending van de privacy, het geven van een valse geneeskundige verklaring (Art.229 WvSr.) en het zonder enige grond blootstellen aan de gevaren van dwangmedicaties (farmacotherapie) zijn strafbaar als misdrijf.

De eindverantwoordelijkheid voor dit bopz-misdrijf ligt bij dhr. mr. A. Wolfsen, PvdA nep-burgemeester van Utrecht. Het college van B&W Utrecht heeft op 02/04/2004 onder meer besloten dat alle Hoofden en Directeuren van Dienst volgens mandaat, namens B&W konden besluiten. Zo mag Martin Roeten, als directeur Altrecht Utrecht Dolderseweg 116 Den Dolder. namens de burgemeester besluiten nemen welke de Wet op de BOPZ raken.

Ik heb uiteraard bij de politie en bij mijn sociale omgeving alarm geslagen. Ik zal bij de politie aangiften doen. Anne Marie ten Berge

maandag 17 oktober 2011

Geen provisioneel bewind. Dan ook 4 jaar inkomen terug.

Mail door: Anne marie ten Berge, Utrecht op 17-10-2011 oor
Titel mail: Geen prov. bewind! Dan recht op teruggave van het gehele inkomen vanaf 25/09/2007. Zie ook Bijlage: Mail 9 sept.2011.
23:16 Beantwoorden ▼
Anne Marie ten Berge
amstenberge@hotmail.com
Aan ml.brandt@kroezenbewind.nl, Stichting Mitros, José ten Berge, Irene ten Berge, r.krupers@kroezenbewind.nl, j.kroezen@kroezenbewind.nl, t.litjens@kroezenbewind.nl, i.kroezen@kroezenbewind.nl, j.gerritsen@kroezenbewind.nl, j.lienaerts@kroezenbewind.nl, Hetty heijmerink-ten berge(odijk), KROEZEN BV, Kees van Oosten, Algemeen AD, Angelo van Kleef, ap-zutphen@om.nl, ap-lwd@om.nl, Antoon van Belle, beheer.rechtspraak.nl@rechtspraak.nl, c.permentier@rechtspraak.nl, Clemens Pape, communicatie.rb.utrecht@rechtspraak.nl, Engelsman, Marie Louise, Gerdi Verbeet, Mr.A.R. Jaarsma, Altrecht Informatiecentrum, Ab van Peppel, psychiater, m.weerink@altrecht.nl, Peter de Klein, Nico de With, r.vroomen@utrecht.politie.nl, Hilde Braakman, Joop Servaas, Paul van Schuilenburg, Burgemeester Frans Backhuijs, Aleid Wolfsen(PvdA-nep-burgemeester)

Aan: KROEZEN BV te Vortum-Mullem.( het Nederlandse centrum voor oplichterij. Zitten jullie ook in Elst ? bah !)
Aan: De pestkoppen Pieter en Hetty Heijmerink - ten Berge. (afstandelijke moordenaars)
Aan: Stichting Mitros Einsteindreef 133 Utrecht.( kampioen in het liegen tegen de politie en tegen de rechter)

Mijn verzoek van 20 mei 2011 ter zake van Art1:38 BW is op 22/09/2011 is in behandeling bij de rechtbank Utrecht.
Het staat vast dat ik geen verzoek zal indienen voor het opheffen van de curatele omdat de curatele geen beletsel is om te huwen > Art1: 38 BW.
Lossen jullie je eigen problemen maar op lafbekken.

Curatele betekent: voogdij over een meerderjarige. Voor jullie betekent de curatele: pikken wat je pikken kan. Voor mij betekent curatele: moorden op afstand, want zonder inkomen kan je niet leven.
De verantwoordelijke curator heeft namens het echtpaar Heijmerink-ten Berge wéér mijn inkomen niet overgemaakt.
Op 08/04/2011 ben ik zonder exploot namens Mevr. M. Gozens, directeur van Stichting Mitros Nieuwegein door de valse deurwaarder van Mill (69 BJ BD) zonder vaste woon of verblijfplaats vervallen tot bedelarij.
Stichting Mitros, Wonen Nieuwegein, heeft op 08/04/2011 mijn inboedel in Nieuwegein op de foto gezet. Het was alles wat mijn partner en ik in 34 jaar hadden opgebouwd aan inboedel. Alles is uit ons huis gesleept. Op het laminaat, de ijskast, het fornuis, de wasmachine, de afwasmachine de grote televisie en ook het twee persoonsbed na.
Stichting Mitros Wonen,heeft kennelijk het een en ander, terwijl ik ze op 06/01/2011 het Testamenten Register had gestuurd, zonder mijn toestemming doorverkocht aan de nieuwe huurder van mijn woning Thorbeckepark 108 in Nieuwegein. Ik las het bovenstaande in het proces-verbaal van de korpsbeheerder Utrecht over mijn klacht tegen die gewelddadige politieman: R.V.te U.
Zonder nader tegen bericht is het waar wat de burgemeester verklaart. Ik zal aangiften doen. Moet ik nu voor mijn nieuw te huren woning alles opnieuw aanschaffen? Terwijl wij zulke fijne spullen hadden? Het is te gemeen voor woorden.
Gelieve de foto's van 08/04/2011 af te laten drukken en op sturen naar mevr. A.M.S. ten Berge. Catharijnesteeg 7. 3512 NZ Utrecht.
Weigering staat voor een extra verduistering.
Bij de valse uitvoering, van de valse ondercuratelestelling zijn meerdere betrokkenen: De gemeente Utrecht, het OM Utrecht, de Rechtbank Utrecht, Altrecht Utrecht, Stichting Mitros Utrecht,Stichting Mitros Nieuwegein Kroezen BV en 5 zussen en 3 zwagers als naaste familie. Ik heb bedacht dat ik van elke instantie per maand dat ik onder curatele sta dus, vanaf 25 september 2007, twee (2) miljoen Euro curateleschade vergoed wil hebben.
Om een gezond mens en haar partner, eerlijke burgers voor jaren en jaren zo te belazeren door haar inkomen, haar erfenissen en al haar rechten af te pakken is de uiting van een diep kwaad en van ziekelijk machtsmisbruik. Jullie zijn zeker bij Hitler in de leer geweest ? Jullie zijn moordenaars op afstand.
Voor de eigen bijdrage van de toevoeging voor een advocaat in de rechtszaak ter zake van Art.1: 38 BW vraagt de Raad voor de Rechtsbijstand Amsterdam € 775,00 Euro. De curator moet dit betalen want ik heb gemerkt dat het bezwaar van een onder curatele gestelde niet telt. Ik zal de Raad van de Rechtsbijstand informeren.
Jullie kunnen mij geen beschikking onder bewind stelling tonen, dus ik heb recht op mijn volledige inkomen vanaf 25 september 2007
Ik zal de Rechtbank Utrecht verzoeken met de brieven 02/02/2007 en 09/05/2011 van de psychiater aan de kantonrechter en aan de officier van Justitie in de hand, verzoeken.
Dan wil ik dat het OM tot vervolging over gaat volgens Art. 12 vervolging op klacht.
Op 13 dec. 2010 heeft de curator namens de familie mij aangemeld bij Ab vd Peppel, psychiater bij het OGGZ team Stad Utrecht altrect Utrecht, afd. psychiatrie & verslaving, voor een gedwongen (bopz) opname. Op 21 mei 2011 zijn de twee bestuursleden van Stichting Mitros verantwoordelijk voor de aanmelding, namens de curator, van een gedwongen (bopz) opname bij dezelfde psychiater, bij dezelfde afdeling. Deze aanmeldingen zijn strafbaar als misdrijf. Net als de overval en de gewelddadige gedwongen huisuitzetting op 08/04/2011 in Nieuwegein. Maar dat beseffen jullie ook wel.
www.annemarietenberge.blogspot.com

BIJLAGE:
From: amstenberge@hotmail.com
To: ml.brandt@kroezenbewind.nl; vraag@mitros.nl; heijmerink@h22.nl; josedumont@tiscali.nl; ib@planet.nl; r.krupers@kroezenbewind.nl; j.kroezen@kroezenbewind.nl; t.litjens@kroezenbewind.nl; i.kroezen@kroezenbewind.nl; j.gerritsen@kroezenbewind.nl; j.lienaerts@kroezenbewind.nl
CC: informatiecentrum@altrecht.nl; ab.v.peppel@altrecht.nl; m.weerink@altrecht.nl; peter.de.klein@utrecht.politie.nl; nico.de.with@utrecht.politie.nl; r.vroomen@utrecht.politie.nl; h.j.braakman@utrecht.politie.nl; j.servaas@utrecht.politie.nl; paul.van.schuijlenburg@utrecht.politie.nl; kvanoost@xs4all.nl; arjaarsma@zonnet.nl; f.backhuijs@nieuwegein.nl; burgemeester@utrecht.nl
Subject:
Date: Fri, 9 Sep 2011 17:38:27 +0200
Utrecht O9 september 2011. Door: Anne Marie ten Berge.
LS
1. TV afgesloten
Hierbij laat ik u weten dat Ziggo, het abonnement van klantnummer 14768426 op naam van A.M.S.ten Berge. Servaasbolwerk 4 . 3512NK Utrecht wegens wanbetaling heeft afgesloten. Voor de afsluiting van de analoge verbinding wordt € 29,95 in rekening gebracht.
Ik word pas weer aangesloten als per direct € 87,82 en de boete van € 29,95 wordt over gemaakt op rekeningnummer 931377 ten name van Ziggo BV te Groningen onder vermelding van mijn klantnummer 14768426. Ik heb dat geld niet.
2. Inboedel niet verzekerd
Vanmorgen 09/09/2011 belde Centraal Beheer Achmea op: De betalingsachterstand van € 117,32 voor de premie van de woninggarantverzekering (dat is de verzekering van mijn inboedel op het Thorbeckepark 108 in Nieuwegein) niet betaald was. De verzekering is beëindigd. Een incassobureau wordt ingeschakeld. Het ging om het relatienummer10913744 en de periode 01.07.2011-04.07.2012 op naam van mevrouw A.M.S. ten Berge, Servaasbolwerk 4 B 3512 NK Utrecht. Maar de inboedel van Servaasbolwerk 4 te Utrecht is in mei 2006 naar het Thorbeckepark 108 in Nieuwegein verhuisd. De inboedel van mijn garage op Kanaleneiland Utrecht en de garage zelf is nu ook niet verzekerd.De verzekering had voor 1 september 2011 betaald moeten zijn op rekeningnummer 4218080 van Centraal Beheer Achmea.
In, en met mijn wagenpark:2 auto's,1 caravan,1bromscooter kan ik niet rijden omdat de verzekeringen en de voertuigenbelastingen niet betaald zijn. Ik heb dat geld niet.
3. Reiskosten en boete
Naar aanleiding van het komen en gaan van schuldeisers aan de deur van Servaasbolwerk 4 bis 3512 NK Utrecht en mijn schuld en de boete van € 71 zwart rijden in de trein, heb ik op 30 augustus 2011 aangifte mogen doen van het verduisteren van mijn inkomen en drie erfenissen door mijn zwager Pieter en zus Hetty Heijmerink-ten Berge. Zeisterweg 36-B 3984 NL Odijk. Het p-v nummer van mijn aangifte is: PLO910 2011094837-1
Op de ABN-Amro rekening nr. 55.85.92.945 op naam van A.M.S.ten Berge en/of boedel van de heer R.D.Derks mis ik al naar schatting 14 miljoen euro. Dat komt omdat het echtpaar Heijmerink-ten Berge, de verklaringen van erfrecht op hun namen hebben laten zetten. En beslag hebben gelegd op de tegoeden van deze en/of rekening. Waarom ? Ze zijn zelf stinkend rijk zeiden ze zelf. Maar ja het lijkt op een bange ziekte voor financieel verlies of ze kunnen het jatten en het bedriegen gewoon niet laten. Zij hadden via hun psychiater op 09 mei 2007 aan de ovj laten beloven al mijn schulden te betalen (zie ook onder punt 8.) op voorwaarde dat ik onder curatele gesteld zou worden. En dat is nu een onrechtmatige manier om kapitalen achterover te drukken maar dat gebeurt vaker in Nederland en de Tweede Kamer doet geen barst. Ja, die gedoogd zoiets.
4.Aannemer. De rekening d.d. 03 juni 2011 van de aannemer groot € 153.272,50 voor de werkzaamheden aan de zolder en de kelder van Servaasbolwerk 4 en 4 bis is nog steeds niet betaald. Ik geef de aannemer groot gelijk als hij beslag legt. Gelukkig heb ik dan nog steeds mijn woning in Nieuwegein. Want komt dat zien: Bij het schijnproces 307189 / KG ZA 11-494 MT/4253 is boven tafel gekomen dat de curator weliswaar op 23 maart 2011 de huur van Thorbeckepark 108 in Nieuwegein had opgezegd per 2 mei 2011, maar dat Stichting Mitros deze huuropzegging niet voor akkoord ondertekend had. Het staat vast dat Stichting Mitros een criminele onderneming is met vastgoed- en huurfraudes. OM: werk aan de winkel....!
5. Nieuwe auto
Mijn aanschaf op 16 april 2011 van een Suzuki Swift ten bedrage € 18.887,-- is nog steeds niet betaald. Ik heb geen vervoer.
6. Geen benoeming provisionele bewindvoerder.
In weerwil van het gelieg van mijn zussen, de curatoren, de kantonrechters, de president van de rechtbank en het college van B&W Utrecht. is er in 2007 of daarvoor of daarna geen provisionele bewindvoerder benoemd.
Ik mis nog steeds mijn totale inkomen vanaf 19 september 2008 tot op heden. Het betrof de uitkeringen Bijstand,AOW en ABP. het totaal aan verduisterd inkomen door mijn zussen en de curatoren wordt geschat op € 2000,-- per maand. Dat betekent dat er nu 4 jaar x 12 maanden x € 2000,-- = € 96.000,--: heel mijn inkomsten verduisterd is.
Ik heb op 04 februari 2011 de ING bankrekening 75.56.82.130 op mijn naam A.M.S.ten Berge te Utrecht geopend om daarop mijn inkomsten te laten storten maar dat storten gebeurt niet. Op deze rekening is ook weer beslag gelegd door de curator die tegen de banken liegt dat zij het provisionele bewind voert. Deze curator is op 14 februari 2008 achter mijn rug om, benoemd als curator en zo heeft mijn zus Hetty op onrechtmatige en bedrieglijke wijze de financiële macht verworven.
Maar het is een regel in het recht: Als de fundamentele grondbeginselen van het burgerlijk procesrecht ontbreken / niet zijn toegepast is er geen sprake van een behoorlijke civiele procedure waar jullie nu al 4 jaar op oneerlijke wijze van profiteren.
7. Brief van 2 februari 2007 aan kantonrechter
Psychiater Rob Kok van mijn zus Hetty verzoekt in deze brief de ondercuratelestelling van mw. Ten Berge omdat ik volgens de informaties van Mitros geen huur betaalde. En dat klopte. En omdat er geen geneeskundige verklaring voorhanden is verzoekt de psychiater aan de rechtbank om voor het opstellen van een geneeskundige verklaring zorg te dragen. Of met woorden van gelijke strekking. Dus ook mijn 3 zwagers en mijn 5 zussen, Stichting Mitros, De gemeente Utrecht, de OVJ, de kantonrechter, iedereen inclusief het slachtoffer wisten dat er geen geneeskundige verklaring opgemaakt had kunnen worden. Goh, wat een smeerlapperij.
8. Brief van 09 mei 2007 aan de officier van justitie.
Psychiater Kok van mijn zus Hetty (hij heeft het over: 'we') verzoekt in deze brief de onder curatelestelling van mw Ten Berge op grond van de informatie van Mitros dat ik de huur niet wil betalen. Terwijl de 3de ontbinding van de huurovereenkomst Servaasbolwerk 4, op 25 april 2007 juist ten gunste van mij en mijn partner Rein Derks was uitgesproken door rechter mr. P. Krepel. Als je zelfs van de rechter geen huur hoeft te betalen dan ga je dat toch niet doen ?
Op 9 mei 2007 heeft de psychiater van mijn zus Hetty de officier van justitie van het OM Utrecht verzocht om mw.Ten Berge onder curatele te stellen omdat zij geen huur betaalt, en de psychiater verzoekt de ovj daarbij met klem, om mw. Ten Berge niet te laten weten welke rol haar zus Hetty hierbij speelt.
Voorts staat er in die brief: Mocht zij onder curatele worden gesteld dan zal de curator zorg dragen voor de automatische betaling van de huur en is haar zus bereid de schulden van mw. ten Berge te betalen of met woorden van gelijke strekking. Toentertijd had ik geen schulden buiten die van mijn vrienden om. Nu barst ik van de schulden. Ik ben niet voor ziekte en zorg verzekerd. Ik kan mijzelf niet redden.
9. Nieuwe fiets: € 848,55 d.d. 09-09-2011
Gelieve t.a.v. Kroezen BV te Vortum-Mullem of van mijn zus Hetty Heijmerink-ten Berge op ABN-AMRO bankrekeningnummer 53.79.84.194. van H/O Bikeman te Utrecht. over te maken een totaal bedrag van € 848,55 onder vermelding: Fiets,tas,slot,verzekering van Anne Marie ten Berge te Nieuwegein.
10. Aanmeldingen gedwongen opnames.
Op 13 december 2010, 6 weken na de begrafenis van mijn partner Rein Derks met wie ik 34 jaar lief en leed gedeeld heb, heeft de curator + zus Hetty mij bij Altrecht,afd. psychiatrie en verslaving Lange Nieuwstraat 119 te Utrecht aangemeld voor een gedwongen opname.
Op 20 mei 2011 verzocht ik de kantonrechter te mogen trouwen met mijn vriend Albert.
Op 21 mei 2010 heeft Priscilla Iesbers, medewerker bij Stichting Mitros mij bij Altrecht, afd. psychiatrie & verslaving aan de Lange Nieuwstraat 119 te Utrecht namens de curator aangemeld voor een gedwongen opname.
11. Ik kom t.z.t. bij de politie aangifte doen van verduistering van dossiers door Altrecht en Kroezen BV.

Was getekend, Anne Marie ten Berge.

www.annemarietenberge.blogspot.com

vrijdag 14 oktober 2011

Bestuur rechtbank Utrecht overschrijdt termijnen van behandeling en uitspraak.

KLAAGSCHRIFT 1 / 1
PERSOONLIJK AANGEREIKT

Aan: BESTUUR RECHTBANK UTRECHT
Vrouwe Justitiaplein 1. 3511 EX Utrecht.

Door: Mw. A.M.S. ten Berge
p/a: Catharijnesteeg 7. 3512 NZ Utrecht

cc HOGE RAAD / Kabinet president
t.a.v. Dhr. mr. Corstens, president
Postbus 20303. 2500 EH Den Haag.

cc: Dhr. mr. A.R. Jaarsma, advocaat
Ringdijk 1. 3645 HE Vinkeveen

Datum: vrijdag 14 oktober 2011
Betreft: Klacht.

Dames/heren leden bestuur Rechtbank Utrecht

Hierbij dien ik, Anna Maria Susanna ten Berge, geboren 6 maart 1944 te Utrecht, (hierna: klaagster) als eerste en direct belanghebbende klachten in, tegen de gedragingen van:
1. Dhr. mr.H.AE. Unikeke Venema, president
2. Dhr. mr. R.H.Smits, sectorvoorzitter Kanton Utrecht en vicepresident.
3. Mw.mr. A.van Dijk, kantonrechter en vicepresident.
4. Mw. mr. S.G.M.van Lunsen, secretaris sector familierecht.
5. Mw. A.A.Gnodde, griffier,
6. Mw. Norbart-Jacobs,griffier.

Klaagster heeft op 20 mei 2011, met verwijzing naar Art.1: 38 BW, bij de Sector kanton locatie Utrecht van de Rechtbank Utrecht (hierna: de rechtbank) haar civiele verzoek ingediend om toestemming een huwelijk aan te gaan
Art.1: 38 BW luidt: Hij die wegens een geestelijke stoornis onder curatele staat mag geen huwelijk aangaan zonder toestemming van de kantonrechter.

Het verzoek heeft het kenmerk: 773721 UF VERZ 11-8821 SL gekregen. Na een klacht zouden betrokkenen het betreffende verzoek van 20/05/2011 op 18/10/2011om 9:00 uur mondeling behandelen. Op 16/09/2011 kreeg klaagster een oproep voor een vervroegde zitting op 22/09/2011 om 13:00 uur. Klaagster kreeg daardoor geen tijd getuigen op te laten roepen.

Genoemde medewerkers (hierna:betrokkenen) zijn werkzaam bij de rechtbank Utrecht. In de betreffende zaak hebben betrokkenen kennelijk hun zorgplicht geschonden om onpartijdig en binnen de wettelijk voorgeschreven termijnen, recht te spreken
Immers het verzoek van klaagster ingekomen op maandag 20 mei 2011, is buiten haar schuld om, heden op vrijdag 14 oktober 2011 nog steeds niet afgedaan met een voor beroep vatbare beschikking.

Was getekend, mevrouw A.M.S. ten Berge.

donderdag 6 oktober 2011

Een verzoek dat strekt tot verplichting uitbetaling inkomen.‏

Door Anne Marie ten Berge. Utrecht 06 oktober 2011:

Ja beste lezers, er bestaat blijkbaar een soort psychopaten tuig, dat denkt ongestraft mijn inkomen, mijn woning, mijn inboedel, mijn erfenissen en mijn leven in te kunnen pikken. Ik ben niet de enige gedupeerde in deze rot in de samenleving. En hoe erg is het dat de overheid hieraan meedoet ? De rijken bij de overheid en het bedrijfsleven stelen van de armen en de ouderen. En de Tweede Kamer gedoogd dit alles. En bij elke verkiezing wordt weer op een psychopaten manier gelogen.Reacties graag op amstenberge@hotmail.com

16:02 Beantwoorden ▼ Anne Marie ten Berge
amstenberge@hotmail.com

Aan ml.brandt@kroezenbewind.nl, Stichting Mitros, Pieter-Hetty Heijmerink-tenBerge, José ten Berge, Irene ten Berge, r.krupers@kroezenbewind.nl, j.kroezen@kroezenbewind.nl, t.litjens@kroezenbewind.nl, i.kroezen@kroezenbewind.nl, j.gerritsen@kroezenbewind.nl, j.lienaerts@kroezenbewind.nl, Altrecht Informatiecentrum, Ab van Peppel, psychiater, m.weerink@altrecht.nl, Peter de Klein, Nico de With, r.vroomen@utrecht.politie.nl, Hilde Braakman, Joop Servaas, Paul van Schuilenburg, Kees van Oosten,Rolf Jaarsma, Burgemeester Frans Backhuijs, Aleid Wolfsen(PvdA-nep-burgemeester)
Aan: KROEZEN BV te Vortum-Mullem en
Aan: Mijn zwager en zus: Pieter en Hetty Heijmerink - ten Berge te Odijk.

Mijn verzoek Art1:38 BW is na de vakantieperiode tot 3 oktober van de curator weer in behandeling bij de rechtbank Utrecht.
Echter, de opschorting van betalingen door Kroezen BV vanwege genoemde ontstentenis van de verantwoordelijke curator, heeft na haar terugkeer absoluut niet tot betalingen geleid zoals ik een en ander verwoordde in mijn mail van 09/09/2011.

Het staat vast dat ik geen verzoek zal indienen voor het opheffen van de curatele omdat de curatele geen beletsel is voor Art1: 38 BW.
Inmiddels worden de rekeningen, zie de hierna afgedrukte mail van 09/09/11, niet door de curatele instelling en/of mijn familie betaald. noch wordt het geld op mijn ING rekening gestort, zodat ikzelf de betalingen kan verrichten.
Het staat vast dat de curatele geen beletsel mag zijn voor de zelfredzaamheid van de onder curatele gestelde wanneer die om het geld vraagt dat hem/haar van rechtswege toekomt.
Verder staat vast dat er geen provisionele bewindvoerder is benoemd. Ook de Sector Familie & Toezicht kan de aanvrhttp://www.blogger.com/img/blank.gifaag van een bewindvoerder over mijn inkomen, mijn vermogen en mijn erfenissen (3) niet tonen.
Mede aan politie en justitie: Bij het aanvragen van de toevoeging financiële rechtsbijstand voor mijn verzoek d.d. 20/05/2011 ter zake van Art.1: 38 BW kwam voor het eerst boven water dat mijn jaar-inkomen 2008 volgens de belastingdienst € 22.796,00 was.
En omdat er geen provisionele bewindvoerder is benoemd kan ieder gevoegelijk aannemen dat mijn zwager en mijn zus dit inkomen in 2008 onrechtmatig aangevraagd hebben en zo de financiële macht hebben verworven. Mijn inkomen is met medeweten van de curator kennelijk verduisterd.
Inmiddels kan ik niet in mijn onderhoud voorzien, lopen de schulden op, ben ik dak- en thuisloos en blijft het mij ontbreken aan de noodzakelijke middelen van bestaan, van vervoer, van verzekeringen, van medische verzorging van medische hulpmiddelen enzovoort.
Ik zal de Rechtbank Utrecht verzoeken een beslissing te nemen over de betalingsverplichting van de familiecurator KROEZEN BV.
Tegelijk verzoek ik mijn advocaat, tot nu toe alleen raadsman in de zaak betreffende mijn verzoek 20/05/2011 inzake Art.1: 38 BW, ook een toevoeging aan te vragen om mij bij te staan in het verzoek dat strekt tot verplichting uitbetaling inkomen over 2008,2009,2010 en 2011. Ik verzoek u, behalve het geld ook om een relevante reactie.
Was getekend, Anne Marie ten Berge

www.annemarietenberge.blogspot.com

From: amstenberge@hotmail.com
To: ml.brandt@kroezenbewind.nl; vraag@mitros.nl; heijmerink@h22.nl; josedumont@tiscali.nl; ib@planet.nl; r.krupers@kroezenbewind.nl; j.kroezen@kroezenbewind.nl; t.litjens@kroezenbewind.nl; i.kroezen@kroezenbewind.nl; j.gerritsen@kroezenbewind.nl; j.lienaerts@kroezenbewind.nl
CC: informatiecentrum@altrecht.nl; ab.v.peppel@altrecht.nl; m.weerink@altrecht.nl; peter.de.klein@utrecht.politie.nl; nico.de.with@utrecht.politie.nl; r.vroomen@utrecht.politie.nl; h.j.braakman@utrecht.politie.nl; j.servaas@utrecht.politie.nl; paul.van.schuijlenburg@utrecht.politie.nl; kvanoost@xs4all.nl; arjaarsma@zonnet.nl; f.backhuijs@nieuwegein.nl; burgemeester@utrecht.nl
Subject:
Date: Fri, 9 Sep 2011 17:38:27 +0200

Utrecht O9 september 2011. Door: Anne Marie ten Berge.
LS

1. TV afgesloten

Hierbij laat ik u weten dat Ziggo, het abonnement van klantnummer 14768426 op naam van A.M.S.ten Berge. Servaasbolwerk 4 . 3512NK Utrecht wegens wanbetaling heeft afgesloten. Voor de afsluiting van de analoge verbinding wordt € 29,95 in rekening gebracht.
Ik word pas weer aangesloten als per direct € 87,82 en de boete van € 29,95 wordt over gemaakt op rekeningnummer 931377 ten name van Ziggo BV te Groningen onder vermelding van mijn klantnummer 14768426. Ik heb dat geld niet.
2. Inboedel niet verzekerd
Vanmorgen belde Centraal Beheer Achmea op: De betalingsachterstand van € 117,32 voor de premie van de woninggarantverzekering (dat is de verzekering van mijn inboedel op het Thorbeckepark 108 in Nieuwegein) niet betaald was. De verzekering is beëindigd. Een incassobureau wordt ingeschakeld. Het ging om het relatienummer10913744 en de periode 01.07.2011-04.07.2012 op naam van mevrouw A.M.S. ten Berge, Servaasbolwerk 4 B 3512 NK Utrecht. Maar de inboedel van Servaasbolwerk 4 te Utrecht is in mei 2006 naar het Thorbeckepark 108 in Nieuwegein verhuisd. De inboedel van mijn garage op Kanaleneiland Utrecht en de garage zelf is nu ook niet verzekerd. De verzekering had voor 1 september 2011 betaald moeten zijn op rekeningnummer 4218080 van Centraal Beheer Achmea.
In, en met mijn wagenpark: 2 auto's, 1 caravan, bromscooter kan ik niet rijden omdat de verzekeringen en de voertuigenbelastingen niet betaald zijn. Ik heb dat geld niet.
3. Reiskosten en boete
Naar aanleiding van het komen en gaan van schuldeisers aan de deur van Servaasbolwerk 4 bis 3512 NK Utrecht en mijn schuld en de boete van € 71 zwart rijden in de trein, heb ik op 30 augustus 2011 aangifte mogen doen van het verduisteren van mijn inkomen en drie erfenissen door mijn zwager Pieter en zus Hetty Heijmerink-ten Berge. Zeisterweg 36-B 3984 NL Odijk. Het p-v nummer van mijn aangifte is: PLO910 2011094837-1
Op de ABN-Amro rekening nr. 55.85.92.945 op naam van A.M.S.ten Berge en/of boedel van de heer R.D.Derks mis ik al naar schatting 14 miljoen euro. Dat komt omdat het echtpaar Heijmerink-ten Berge, de verklaringen van erfrecht op hun namen hebben laten zetten. En beslag hebben gelegd op de tegoeden van deze en/of rekening. Waarom ? Ze zijn zelf stinkend rijk zeiden ze zelf. Maar ja het lijkt op een bange ziekte voor financieel verlies of ze kunnen het jatten en het bedriegen gewoon niet laten. Zij hadden via hun psychiater op 09 mei 2007 aan de ovj laten beloven al mijn schulden te betalen (zie ook onder punt 8.) op voorwaarde dat ik onder curatele gesteld zou worden. En dat is nu een onrechtmatige manier om kapitalen achterover te drukken maar dat gebeurt vaker in Nederland en de Tweede Kamer doet geen barst. Ja, die gedoogd zoiets.
4.Aannemer. De rekening d.d. 03 juni 2011 van de aannemer groot € 153.272,50 voor de werkzaamheden aan de zolder en de kelder van Servaasbolwerk 4 en 4 bis is nog steeds niet betaald. Ik geef de aannemer groot gelijk als hij beslag legt. Gelukkig heb ik dan nog steeds mijn woning in Nieuwegein. Want komt dat zien: Bij het schijnproces 307189 / KG ZA 11-494 MT/4253 is boven tafel gekomen dat de curator weliswaar op 23 maart 2011 de huur van Thorbeckepark 108 in Nieuwegein had opgezegd per 2 mei 2011, maar dat Stichting Mitros deze huuropzegging niet voor akkoord ondertekend had. Het staat vast dat Stichting Mitros een criminele onderneming is met vastgoed- en huurfraudes. OM: werk aan de winkel....!
5. Nieuwe auto
Mijn aanschaf op 16 april 2011 van een Suzuki Swift ten bedrage € 18.887,-- is nog steeds niet betaald. Ik heb geen vervoer.
6. Geen benoeming provisionele bewindvoerder.
In weerwil van het gelieg van mijn zussen, de curatoren, de kantonrechters, de president van de rechtbank en het college van B&W Utrecht. is er in 2007 of daarvoor of daarna geen provisionele bewindvoerder benoemd.
Ik mis nog steeds mijn totale inkomen vanaf 19 september 2008 tot op heden. Het betrof de uitkeringen Bijstand,AOW en ABP. het totaal aan verduisterd inkomen door mijn zussen en de curatoren wordt geschat op € 2000,-- per maand. Dat betekent dat er nu 3 jaar x 12 maanden x € 2000,-- = € 72.000,--aan mijn inkomsten is verduisterd.
Ik heb op 04 februari 2011 de ING bankrekening 75.56.82.130 op mijn naam A.M.S.ten Berge te Utrecht geopend om daarop mijn inkomsten te laten storten maar dat storten gebeurt niet. Op deze rekening is ook weer beslag gelegd door de curator die tegen de banken liegt dat zij het provisionele bewind voert. Deze curator is op 14 februari 2008 achter mijn rug om, benoemd als curator en zo heeft mijn zus Hetty op onrechtmatige en bedrieglijke wijze de financiële macht verworven. Maar het is een regel in het recht: Als de fundamentele grondbeginselen van het burgerlijk procesrecht ontbreken / niet zijn toegepast is er geen sprake van een behoorlijke civiele procedure.
7. Brief van 2 februari 2007 aan kantonrechter
Psychiater Rob Kok van mijn zus Hetty verzoekt in deze brief de ondercuratelestelling van mw. Ten Berge omdat ik volgens de informaties van Mitros geen huur betaalde. En dat klopte. En omdat er geen geneeskundige verklaring voorhanden is verzoekt de psychiater aan de rechtbank om voor het opstellen van een geneeskundige verklaring zorg te dragen. Of met woorden van gelijke strekking.
8. Brief van 09 mei 2007 aan de officier van justitie.
Psychiater Kok van mijn zus Hetty (hij heeft het over: 'we') verzoekt in deze brief de onder curatelestelling van mw Ten Berge op grond van de informatie van Mitros dat ik de huur niet wil betalen. Terwijl de 3de ontbinding van de huurovereenkomst Servaasbolwerk 4, op 25 april 2007 juist ten gunste van mij en mijn partner Rein Derks was uitgesproken door rechter mr. P. Krepel. Als je zelfs van de rechter geen huur hoeft te betalen dan ga je dat toch niet doen ?
Op 9 mei 2007 heeft de psychiater van mijn zus Hetty de officier van justitie van het OM Utrecht verzocht om mw.Ten Berge onder curatele te stellen omdat zij geen huur betaalt, en de psychiater verzoekt de ovj daarbij met klem, om mw. Ten Berge niet te laten weten welke rol haar zus Hetty hierbij speelt.
Voorts staat er in die brief: Mocht zij onder curatele worden gesteld dan zal de curator zorg dragen voor de automatische betaling van de huur en is haar zus bereid de schulden van mw. ten Berge te betalen of met woorden van gelijke strekking. Toentertijd had ik geen schulden buiten die van mijn vrienden om. Nu barst ik van de schulden. Ik ben niet voor ziekte en zorg verzekerd. Ik kan mijzelf niet redden.
9. Nieuwe fiets: € 848,55 d.d. 09-09-2011
Gelieve t.a.v. Kroezen BV te Vortum-Mullem of van mijn zus Hetty Heijmerink-ten Berge op ABN-AMRO bankrekeningnummer 53.79.84.194. van H/O Bikeman te Utrecht. over te maken een totaal bedrag van € 848,55 onder vermelding: Fiets,tas,slot,verzekering van Anne Marie ten Berge te Nieuwegein.
10. Aanmeldingen gedwongen opnames.
Op 13 december 2010, 6 weken na de begrafenis van mijn partner Rein Derks met wie ik 32 jaar lief en leed gedeeld heb, heeft de curator + zus Hetty mij bij Altrecht,afd. psychiatrie en verslaving Lange Nieuwstraat 119 te Utrecht aangemeld voor een gedwongen opname.
Op 20 mei 2011 verzocht ik de kantonrechter te mogen trouwen met mijn vriend Albert.
Op 21 mei 2010 heeft Priscilla Iesbers, medewerker bij Stichting Mitros mij bij Altrecht, afd. psychiatrie & verslaving aan de Lange Nieuwstraat 119 te Utrecht aangemeld voor een gedwongen opname.
11. Ik kom t.z.t. bij de politie aangifte doen van verduistering van dossiers door Altrecht en Kroezen BV.

Was getekend, Anne Marie ten Berge.