zondag 28 februari 2010

Hoe ritselen lokale politici hun eigen verkiezingsfraude.

Door: Anne Marie ten Berge, Utrecht. 28-02-2010
Ten 1ste : Elke gemeente heeft een Centraal Stembureau, dat onder eindverantwoordelijkheid van de Raadsvoorzitter en de Plv. Raadsvoorzitter uitvoering geeft aan hetgeen de Kieswet stelt. Hier vinden de fraudegevoelige afspraken plaats om de raadsleden de gelegenheid te geven voor het sjoemelen met de uitslag.
Ten 2de: Iedere Gemeente heeft meerdere stembureaus waar gestemd kan worden. Utrecht telt bijv.172 locaties waar je kunt stemmen binnen een afstand van 500 meter van je huis. Ideaal. Dus als onderzoeksjournalist vraag je dan af waarom al die dure en irritante reclame op de buis voor het stemmen op locatie naar keuze, goed voor is.
Ten 3de : Het Hoofdstembureau van een gemeente is altijd het Stadhuis daar vallen op openbare zittingen de bestuurlijke besluiten over de presentaties van de kandidatenlijsten. Bezwaren van een kandidaat tegen deze besluiten worden niet behandeld en komen niet in de pers, althans niet in Utrecht waar de PvdA (met een oude en een nieuwe PvdA burgemeester) de grootste (14 van de 45 zetels) locale politieke partij is. In Utrecht zijn deze bestuursbesluiten van de burgemeester in het kader van de verkiezingen pure willekeur gebleken. Kennelijk is er sprake van bestuurlijke verkiezingsfraude.
Ten 4de: Op de dag van de stemming telt iedere locatie minstens drie medewerkers waarvan een de voorzitter is. Dat zijn min of meer erebaantjes in een gesloten groepje van sollicitanten die voor één (1) dag gaan zitten (tot 9 uur ’s avonds) en daar terecht, goed voor betaald worden. Na 21:00 uur komen dan de stemmentellers. Een gesloten kring van politici en oud politici die elkaar vertrouwen en die kennelijk precies weten hoe je bij het stemmentellen zonder pottenkijkers kunt frauderen met het computer tellen. In 2006 is er een zo’n frauderend raadslid ergens in Brabant tegen de lamp gelopen en nu is het computerstemmen van de baan.
Ten 5de: Demissionair (CDA) staatssecretaris Ank Bijleveld (CDA) (Binnenlandse zaken) is MET OPZET te laat gekomen met haar wetswijziging om locale politici als medewerkers buiten de stemlokalen te houden. Bij deze Gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010 hebben de locale politici (die ook zelf in de gemeente wonen) niets meer te zoeken in een stemlokaal zonder computers, althans niet in Utrecht.
Ten 6de: De verkiezingskalender van de Kiesraad in Den Haag zegt dat 17-02-2010 als de laatste dag geldt voor het indienen van schriftelijke verzoeken om bij volmacht te kunnen stemmen.
Ten 7de: En nu komt niet de belangenverstrengeling die op de loer ligt maar de geplande verkiezingsfraude die in plaats komt van de gewone computerfraude: Landelijk is besloten dat je kunt gaan stemmen in een stemlocatie naar keuze. Daarom zal naar verwachting althans in Utrecht het voor de plaatselijke politici op 3 maart een druk dagje worden.De fraude is niet meer te regelen met een druk op een toets, maar met het (vals) stemmen met geritselde volmachten en dat op verschillende locaties.Ten 7de : 's Avonds staan dezelfe fraudeurs van overdag met een stralende onschuld hun eigen fraude stemmen te tellen. In Utrecht hebben de 45 zittende raadsleden besloten de Kieswet te ontduiken. In Utrecht hebben de burgemeester, de raadsgriffier en de 45 raadsleden van het Hoofdstembureau (het Stadhuis) in alle geniep besloten, dat het geven (het invullen) van een volmacht nog kan tot en met de dag van de stemming. Althans zo staat dit als begeleidend schrijven te lezen op het achter blad van de poster: ‘KANDIDATENLIJSTEN voor de verkiezing van de leden van de raad van de Gemeente Utrecht op woensdag 3 maart 2010’.

zaterdag 27 februari 2010

De werkgevers en de bonden misbruiken de val van het kabinet.

Door: Anne Marie ten Berge.Utrecht. Op 27-02-2010.
Wie denken Agnes Jongerius voorzitter van de FNV, Bernard Wientjes voorzitter van de VNO en Piet Hein Donner van het CDA, demissionair minister van Sociale Zaken wel wie zij zijn ? Als ik het ‘nieuws’ goed begrepen heb grijpen de bonden (het tuig van de richel) en de werkgevers (de vleesgeworden arrogantie) de recente val van Balkenende IV aan, om opnieuw met elkaar in onderhandeling te gaan. Buiten rechte te onderhandelen over de AOW naar 67, en de geborgde werkstop tussen je 60ste en tot 65 levensjaar jaar te veranderen in flexibel doorwerken van 65 tot 70 jarige leeftijd: ‘De plaag met het grijze haar is de klos’.
Op de eerste plaats moeten de FNV en de VNO eens hun Statuten doorlezen. Daarin staat niets over, dat hun verenigingsactiviteiten zich mogen uitstrekken tot onderhandelen met de Tweede Kamer en haar Regering over de Algemene Ouderdoms Wet.
Dat deze bonden in het voorjaar 2009 (sociale) akkoorden afsloten met Balkenende IV, was een besluitvorming van ernstig politiek onfatsoen en onbevoegdheid. Dat mag nooit meer gebeuren. Volgens het Staatsrecht bekeken, betekende deze akkoorden omslag 2009, zeg maar rustig dit akkoorden gedraai in de Top van de regering, dat het Beesterzwaagse regeerakkoord van 2007 met haar 6 doelen, formeel in 2009 aan de wilgen was gehangen en dat de Tweede Kamer en haar ministers niet meer voor of achteruit konden manoeuvreren.
Feitelijk had het Kabinet Balkenende IV zich in februari 2009 al in een demissionaire status gerommeld. En ik heb dit feit van contractbreuk van het regeerakkoord 2007 naar het sociale akkoord 2009 zoals dat een goed burger met een mondige mond betaamt, dan ook de Ministerraad en de Tweede kamer ingewreven.
Deze eerlijkheid is mij natuurlijk niet in dank afgenomen. IK werd op de volgende manier ‘gestraft’.: Ik ben met mijn nieuw opgerichte partij DEMOCRATEN en de Ned. Klokkenluiderspartij (NKP) gevestigd te Leeuwarden, buitengesloten van de Utrechtse gemeenteraadsverkiezingen van 03 maart 2010. Hetgeen niets van mij zegt maar wel betekent dat er kennelijk in Utrecht een ongehoord smerige verkiezingsfraude aan de gang is. De eerste stappen naar de rechter en de Raad van State zijn al gezet. Het gaat om de nieuwste verkiezingsfraude van de Utrechtse Gemeenteraad en het college van B&W 2006-2010.
Maar nu even terug naar het nieuwste pensioenoverleg tussen de voorzitters van “het richeltuig” en de “ritselmaffiosi van werkgevers”, waarbij Piet Hein Donner van een bekende politieke partij zijn VOC-mening over het pensioenoverleg tussen de bonden, openlijk mag uitspreken.
Op de tweede plaats staat er in de Statuten van het CDA ook geen activiteiten vermeld die strekken tot het openlijk verkondigen van een mening over wat de sociale partners met elkaar horen te bespreken. En ik kan mij best voorstellen dat journalisten dergelijke items aansnijden en vragen stellen aan de bekende, zeg liever ‘beruchte’ Nederlandse politici op bepaalde posities, maar bondsvoorzitters horen zich aan hun Statuten te houden en bekende politici horen zich aan hun Partijstatuten te houden.
Men hoort goed in de oren te knopen dat de sociale partners net als de leden van het CDA of een andere partij, géén volksvertegenwoordigende personen of instanties zijn.
Geen van deze bonden en partijen horen met nog drie dagen te gaan voor de gemeenteraadsverkiezingen en nog drie maanden te gaan voor de landelijke verkiezing van de Tweede Kamer publiekelijk de indruk te wekken dat zij op regeringsniveau wat in de melk te brokkelen hebben. Het feit, dat ze dat juist wél doen zegt al genoeg over de leugen die al zo lang regeert en niets tot stand brengt. .

maandag 22 februari 2010

Valse verkiezingen in Utrecht. op 03-03-2010

Graag de valse verkiezingen af zeggen....‏
Van: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com)
Verzonden: maandag 22 februari 2010 16:36:10
Aan: m.mossel@utrecht.nl; c.j.verhoef@utrecht.nl; w.buunk@utrecht.nl; mark.dijk@utrecht.nl; j.verkaik@utrecht.nl; a.taskan@utrecht.nl; b.beerlage@utrecht.nl; b.dibi@utrecht.nl; pepijn.zwanenberg@utrecht.nl; g.bouazani@utrecht.nl; a.smits@utrecht.nl; a.van.rooij@utrecht.nl; g.a.oskam@utrecht.nl; k.gravesteijn@utrecht.nl; a.essousi@utrecht.nl; m.eggermont@utrecht.nl; p.van.corler@utrecht.nl; m.cavusoglu@utrecht.nl; burgemeester@utrecht.nl; c.jansen.op.de.haar@utrecht.nl; l.engbers@utrecht.nl; m.bikker@utrecht.nl; m.schuring@utrecht.nl; dick.hoek@utrecht.nl; n.m.van.gemert@utrecht.nl; k.monnink@utrecht.nl; s.willemsen@utrecht.nl; j.wijmenga@utrecht.nl; j.ravesteijn@utrecht.nl; a.kleuver@utrecht.nl; y.aydemir@utrecht.nl; n.schipper@utrecht.nl; t.schipper@utrecht.nl; g.isabella@utrecht.nl; m.peetoom@utrecht.nl; c.baerveldt@utrecht.nl; m.mos@utrecht.nl; f.van.iperen@utrecht.nl; v.oldenborg@utrecht.nl; m.van.ditmarsch@utrecht.nl; k.boudewijns@utrecht.nl; c.a.geldof@utrecht.nl; e.smid@utrecht.nl; s.bottse@utrecht.nl; b.van.der.roest@utrecht.nl; w.rietkerk@utrecht.nl
Onderwerp: Graag de valse verkiezingen afzeggen dat scheelt mij weer hopen griffierechten aan Euros. Hebben jullie het gezien ? De zaterdagse campagne in Utrecht van de PvdA ? Wouter Bos met z'n dubbele agenda draaide in de Trêveszaal niet bij omdat hij op zaterdag in Utrecht verwacht werd met de kennelijke belofte; " Ik haal nog net vóór de kieslijsten in Utrecht huis aan huis uitgedeeld worden, DE STEKKER ERUIT" ( Maar ze zijn nog niet uitgedeeld)

Naast Bos liep Rinda Den Beste, (PvdA) wethouder van de volksgezondheid die iedereen en mij in het bijzonder, omdat ik haar wel heel erg in de weg sta, geestelijk gestoord laat verklaren door een psychiater van de OGGZ. (Altrecht is de fusie tussen Riagg en de W.A.Stichting) En toen kreeg ik een bewindvoerder en toen kreeg ik een curator die mijn AOW en Mijn pensioen aanvroeg omdat Wolfsen op 1 juli 2008 mijn nieuwe paspoort aan derden gegeven had, wat natuurlijk niet mag. O maar dat wisten jullie al! En hij mag blijven zitten omdat hij zeker aan jullie beloofd heeft het niet te wéér te doen. Maar mijn AOW en mijn ABP-pensioen krijg ik niet op mijn rekening 2064748 gestort omdat die criminele curator deze rekening heeft opgeheven.
Achter Rinda en Wouter liep Klaas Gravesteijn de plv. voorzitter van de Gemeenteraad in beeld, te campagneren van onze belastingcenten.

Klaas Gravesteijn die nog te beroerd is om te zeggen dat hij mijn bezwaarschrift van 26 januari 2010 verduisterd heeft. Hou toch op. Maak een einde aan deze poppenkast en zorg dat Vredenburg en CU niet doorgaan. Schrijf nieuwe verkiezingen uit waar DEMOCRATEN en de NED. Klokkenluiderspartij (een afsplitsing van de PvdA?) ook aan mee kunnen doen. En breng al die opgeheven Raadscommissies weer terug, stelletje gekken.
Ik heb op 21 en 22 januari 2010 op de openbare zittingen van de Stembureaus bezwaar gemaakt dat jullie onbevoegd zijn om verkiezingen en verder beleid te organiseren.
Jullie hebben vanaf het jaar 2000 onder leiding van de oerdomme Annie Brouwer-Korf geen oplossingen voor een probleem, dat naar de naam Anne Marie ten Berge luistert, weten te vinden. En als je eenmaal met leugens en draaierijen begint kun je dat alleen verder als je de stekker eruit trekt. Dat denkt de PvdA tenminste. O als de mensen eens wisten.
Het Utrechtse college is op 14 maart 2009 gevallen en jullie willen nog steeds niet eerlijk vertellen ook niet aan de kiezers waarom er toen geen nieuwe verkiezingen zijn gehouden. Ik ga gelijk krijgen als ik beweer: Dat de PvdA met opzet het kabinet heeft laten vallen omdat de Gemeenteraadsverkiezingen gewonnen moeten worden. Wat een helden op sokken zijn jullie.
Want wat is er nog meer aan de hand ? Er zijn geen kieslijsten uitgedeeld. Ze staan ook niet in Ons Utrecht. Weten wat jullie straks zeggen? We hebben wat anders beslist: We moesten bezuinigen en omdat we nu met rood potlood stemmen krijgt iedereen toch ruimschoots de gelegenheid om op de stembureaus een keuze te maken achter de naam. Maar ik mag niet stemmen van jullie PvdA nep-burgemeester. Ik word niet toegelaten in een stembureau. Ik krijg dus zo'n kieslijst niet in handen. Ik mag mij geen kandidaat mag stellen van jullie Wolfsen de nep-burgemeester van Utrecht. .
Dat is voor 2010 alles bijelkaar net zulke verkiezingsfraude als in 2006. Toen jullie mij zo nodig op het lijstrekkers debat moeten laten arresteren terwijl iedereen het persbericht van 25 januari 2006 had gelezen dat ik lijst 14 had.
Wat willen jullie nu ? Het kabinet is op 20-02-2010 en het Utrechtse college is op 14 maart 2009 demissionair geworden. Jullie kunnen je beleid 2006-2010 niet weer verkiesbaar stellen en gaan uitvoeren zonder dat ik daar rechtsmiddelen tegen in zet.
Van 'bezint eer gij begint', daar hebben jullie kennelijk nog nooit van gehoord. Hier komen mijn correspondenties.... Groeten van Anne Marie ten Berge en ook de Groeten van Karin Aalders en Anne Sterke wiens interviews met mij voor het Dagblad Utrecht niet gepubliceerd mochten worden.

Aan: Raad van State. POST- en FAXBERICHTEN

t.a.v.: Hare Majesteit Koningin Beatrix, president

Lange Voorhout 3 (tijdelijke locatie)

Postbus 20019. 2500 EA Den Haag. fax: 070- 365 13 80Van: Anne Marie S. ten Berge, gedupeerde

Servaasbolwerk 4. 3512 NK Utrecht. Tel. : 030-231 60 70Datum: 20 februari 2010

Betreft: Aanklacht.Majesteit,In antwoord op het onredelijke gedrag van de Raad van State en zijn bestuursrechter(s) bericht ik u als volgt.

Feiten:

Op 26 januari 2010 heb ik bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep ingesteld in een kwestie van een ernstige opzettelijke schending van mijn grondrechten zoals deze zijn vastgelegd in Art. 3 en Art.4 van de Nederlandse Grondwet.

De bestreden besluiten werden, kennelijk in strijd met de Grondwet en de Kieswet door de Utrechtse autoriteiten genomen. Een en ander in verband met de gemeenteraadsverkiezingen van 03 maart 2010, waarbij eiseres en de andere kandidaten op een beschamende manier werden buitengesloten van deelname.

Redenen van aanklacht:

In deze kwestie overweeg ik zo spoedig mogelijk een aanklacht tegen de Staat der Nederlanden in te dienen omdat het ingestelde beroep van 26-01-2010 niet conform de doelstellingen van en door de Raad van State in behandeling is genomen.

Ook mijn klachten over het gedrag van de ambtenaren van de Raad van State, welke ik op 1 februari 2010 ter attentie van zijn President indiende, zijn kennelijk niet in behandeling genomen.

De afschriften van mijn correspondentie(s) zijn na doorzending in goede orde ontvangen door het Kabinet van de Koningin in Den Haag, zonder dat het tot enige reactie of enige behandeling heeft geleid.Hoogachtend, mevrouw A.M.S.ten BergeAfschriften op 20-02-2010 zonder begeleidend schrijven per post- én faxbericht gestuurd: Naar het Kabinet der Koningin. Postbus 20016. 2500 EA Den Haag. Faxnr.: 070-36393 07. Naar de RVD Binnenhof 19 postbus 20001 2500EA Den Haag. Fax: 070-356 46 83 POST- en FAXBERICHTENFAXBERICHT nr. 070-356 46 83 + POSTBERICHT.

Aan: Rijksvoorlichtingsdienst 1 / 1

t.a.v. Jan Beter Balkenende, demissionair M-P.

Binnenhof 19

Postbus 20001. 2500 EA Den Haag. Van: A.M.S.ten Berge

Servaasbolwerk 4-4bis

3512 NK Utrecht. Tel.030-231 60 70

Datum: maandag. 22 februari 2010

Betreft: Informatie over Kort geding.Meneer Balkenende,Ik neem aan dat u mijn berichten van zaterdag 20 februari 2010 in goede orde ontvangen hebt. Wat u met de inhoud doet is uw verantwoordelijkheid. Uiteindelijk ga ik gelijk krijgen. Hoe vaak heb ik na Wim Kok, u, de Ministerraad en de Tweede Kamer niet gewaarschuwd ? En nu bij de val van het kabinet Balkenende IV d.d. 20-02-2010 zijn alle partijpolitici (ook die van de oppositie) zichzelf tegengekomen. Het landsbestuur ligt in puin.Neem van mij aan dat alle activiteiten, ook het ‘de baas’ spelen, alleen goed aflopen als de gedrevenheid voortkomt uit een diep geloof, een vaste hoop en oprechte liefde.Hierbij informeer ik u dat ik mijn aanklacht (zie mijn brieven van 20-02-2010) tegen de Staat der Nederlanden hoogstwaarschijnlijk bij het Europese hof zal indienen.Verder bericht ik u, dat vandaag is begonnen aan de tekst van een kort geding welke zaak ik aan zal spannen tegen HM Koningin Beatrix in haar hoedanigheid van President van de Raad van State.Ik roep bij u in herinnering de inhoud van mijn brieven van 06 december 2002 en van 03 januari 2003, welke ik o.a. stuurde aan mr. Herman D.Tjeenk Willink, vice-president van de Raad van State. Aan de orde in deze brieven was ook zíjn malafide gedrag als top-ambtenaar.Ik verwijs u naar de inhoud van mijn brief van jongstleden 20 februari 2010 de dag dat de corrupte Wouter Bos (leider van de PvdA) de stekker uit het Kabinet Balkenende IV trok. Ik heb de eveneens van misdrijf verdachte Guusje ter Horst (prominent lid van de PvdA) en sinds 20-02-2010 ex-minister van Binnenlandse Zaken & Koninkrijkrelaties niet meer gezien noch gehoord in de media. Ik schat in dat zij het nu héél moeilijk heeft. En terecht.Het staat vast dat mijn eerste gestelde eis in het kort geding tegen HM de Koningin, president van de Raad van State het op non-actief stellen zal betreffen van mr. Tjeenk Willink (ook prominent lid van de PvdA) vanwege zijn gesjoemel met mijn grondrechten in een recente beroepszaak bij de bestuursrechter van de Raad van State. Niet míjn beroepszaak van 26 januari 2010 inzake Art.3 en 4 van de Grondwet is bij de Raad van State behandeld op de zitting van maandag 1 februari 2010 om 12:30 uur maar de beroepszaak ( kieswet) , welke door Aleid Wolfsen (PvdA) voorzitter en Klaas Gravesteijn (PvdA) plv. voorzitter van de Utrechtse gemeenteraad (achter mijn rug om) op 29 februari 2010 tegen mij is aangespannen.Utrecht, 22 februari 2010. was getekend: mevrouw A.M.S.ten Berge

cc. R.v.State.fax 070-3651380/Kab.vd Kon.fax 070-3639307

www.annemarietenberge.blogspot.com

Kort geding tegen HM de koningin, president van de Raad van State.

FAXBERICHT nr. 070-356 46 83 + POSTBERICHT
Aan:Rijksvoorlichtingsdienst t.a.v. Jan Beter Balkenende, demissionair M-P.
Binnenhof 19
Postbus 20001. 2500 EA Den Haag.

Van: A.M.S.ten Berge Servaasbolwerk 4-4bis
3512 NK Utrecht Tel.030-2316070

Datum: maandag. 22 februari 2010
Betreft: Informatie over Kort geding.


Meneer Balkenende,

Ik neem aan dat u mijn berichten van zaterdag 20 februari 2010 in goede orde ontvangen hebt. Wat u met de inhoud doet is uw verantwoordelijkheid. Uiteindelijk ga ik gelijk krijgen. Hoe vaak heb ik na Wim Kok, u, de Ministerraad en de Tweede Kamer niet gewaarschuwd ? En nu bij de val van het kabinet Balkenende IV d.d. 20-02-2010 zijn alle partijpolitici (ook die van de oppositie) zichzelf tegengekomen. Het landsbestuur ligt in puin.

Neem van mij aan dat alle activiteiten, ook het ‘de baas’ spelen, alleen goed aflopen als de gedrevenheid voortkomt uit een diep geloof, een vaste hoop en oprechte liefde.

Hierbij informeer ik u dat ik mijn aanklacht (zie mijn brieven van 20-02-2010) tegen de Staat der Nederlanden hoogstwaarschijnlijk bij het Europese hof zal indienen.

Verder bericht ik u, dat vandaag is begonnen aan de tekst van een kort geding welke zaak ik aan zal spannen tegen HM Koningin Beatrix in haar hoedanigheid van President van de Raad van State.

Ik roep bij u in herinnering de inhoud van mijn brieven van 06 december 2002 en van 03 januari 2003, welke ik o.a. stuurde aan mr. Herman D.Tjeenk Willink, vice-president van de Raad van State. Aan de orde in deze brieven was ook zíjn malafide gedrag als top-ambtenaar.

Ik verwijs u naar de inhoud van mijn brief van jongstleden 20 februari 2010 de dag dat de corrupte Wouter Bos (leider van de PvdA) de stekker uit het Kabinet Balkenende IV trok. Ik heb de eveneens van misdrijf verdachte Guusje ter Horst (prominent lid van de PvdA) en sinds 20-02-2010 ex-minister van Binnenlandse Zaken & Koninkrijkrelaties niet meer gezien noch gehoord in de media. Ik schat in dat zij het nu héél moeilijk heeft. En terecht.

Het staat vast dat mijn eerste gestelde eis in het kort geding tegen HM de Koningin, president van de Raad van State het op non-actief stellen zal betreffen van mr. Tjeenk Willink (ook prominent lid van de PvdA) vanwege zijn gesjoemel met mijn grondrechten in een recente beroepszaak bij de bestuursrechter van de Raad van State. Niet míjn beroepszaak van 26 januari 2010 inzake Art.3 en 4 van de Grondwet is bij de Raad van State behandeld op de zitting van maandag 1 februari 2010 om 12:30 uur maar de beroepszaak ( kieswet) , welke door Aleid Wolfsen (PvdA) voorzitter en Klaas Gravesteijn (PvdA) plv. voorzitter van de Utrechtse gemeenteraad (achter mijn rug om) op 29 februari 2010 tegen mij is aangespannen.

Utrecht, 22 februari 2010. was getekend: mevrouw A.M.S.ten Berge
cc: Raad v.State (fax 070-3651380)
en Kab.v.d.Koningin(fax-070-363 93 07

zaterdag 20 februari 2010

Aanklacht tegen de Staat der Nederlanden ivm buitensluiting gemeenteraadsverkiezingen 03 maart 2010 in Utrecht.

Aan: Raad van State. POST- en FAXBERICHTEN
t.a.v.: Hare Majesteit Koningin Beatrix, president
Lange Voorhout 3 (tijdelijke locatie)
Postbus 20019. 2500 EA Den Haag. fax: 070- 365 13 80

Van: Anne Marie S. ten Berge, gedupeerde
Servaasbolwerk 4. 3512 NK Utrecht. Tel. : 030-231 60 70

Datum: 20 februari 2010
Betreft: Aanklacht.

Majesteit,

In antwoord op het onredelijke gedrag van de Raad van State en zijn bestuursrechter(s) bericht ik u als volgt.
Feiten:
Op 26 januari 2010 heb ik bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep ingesteld in een kwestie van een ernstige opzettelijke schending van mijn grondrechten zoals deze zijn vastgelegd in Art. 3 en Art.4 van de Nederlandse Grondwet.
De bestreden besluiten werden, kennelijk in strijd met de Grondwet en de Kieswet door de Utrechtse autoriteiten genomen. Een en ander in verband met de gemeenteraadsverkiezingen van 03 maart 2010, waarbij eiseres en de andere kandidaten op een beschamende manier werden buitengesloten van deelname.
Redenen van aanklacht.
In deze kwestie overweeg ik zo spoedig mogelijk een aanklacht tegen de Staat der Nederlanden in te dienen omdat het ingestelde beroep van 26-01-2010 niet conform de doelstellingen van en door de Raad van State in behandeling is genomen.
Ook mijn klachten over het gedrag van de ambtenaren van de Raad van State, welke ik op 1 februari 2010 ter attentie van zijn President indiende, zijn kennelijk niet in behandeling genomen.
De afschriften van mijn correspondentie(s) zijn na doorzending in goede orde ontvangen door het Kabinet van de Koningin in Den Haag, zonder dat dit schrijven tot enige reactie of enige behandeling heeft geleid.

Hoogachtend. w.g. mevrouw A.M.S.ten Berge

Afschriften op 20-02-2010 zonder begeleidend schrijven per post- én faxbericht gestuurd: Naar het Kabinet der Koningin. Postbus 20016. 2500 EA Den Haag. Faxnr.: 070-363 93 07. Naar de RVD Binnenhof 19. Postbus 20001 2500 EA Den Haag. Fax: 070-356 46 83

donderdag 18 februari 2010

Draaikont Bos en JP komt een druppel later.

Door: Anne Marie ten Berge. Utrecht 18 februari 2010
Ik heb, vóór de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 bij een ALV van de PvdA in de Beatrix- hal te Utrecht gezeten. Daar waren zo'n 300 leden bij elkaar. Het debat ging over Uruzgan. Vechtmissie of vredesmissie ? De meerderheid van de vergadering waaronder ik, waren van mening dat we niet naar Uruzgan vertrekken omdat er meer argumenten tégen waren dan vóór. Maar de grote leider Bos, die mee deed aan het debat en de meningen peilde, had besloten dat we toch maar moesten gaan.
Die beslissing is door de PvdA blijkbaar in verband met de Tweede Kamer verkiezingen 22 november 2007 genomen. In de campagne bepaalde Bos het plakkerige imago van draaikont. Dat de PvdAleden Bos op de TV niet afvallen is te begrijpen. Maar omdat Bos in 2007 gokte, in de regering te komen het liefst met de linkse partijen, ging hij Balkie terug te kakken zetten en voor rotte vis uitmaken waar hij volgens mij groot gelijk in heeft gekregen.
Maar ja het CDA werd de grootste partij in 2007 en de SP bleef standvastig en wilde vanwege de onbetrouwbaarheid van het CDA niet regeren met het CDA. Iets waar ze volgens mij ook groot gelijk in hebben gekregen. Dus moest Bos in 2007 wel akkoord gaan met het CDA en de CU om Balkenende IV uit te zitten. En nu wil deze draaikont Bos vanwege Uruzgan dat de Bak-ellende IV valt, maar wel even wachten tot ná de gemeenteraadsverkiezingen van 03-03-2010. Bos heeft het CDA en de CU beloofd de rit van IV uit te zitten en kan dus niet de stekker eruit trekken.
De beslissing over Uruzgan zal ná de gemeenteraadsverkiezingen van 03-03-2010 worden genomen en iedereen buiten de PvdA en haar belangengroepen hopen dat de PvdA veel, zo niet alles aan zetels zal verliezen. Politiek bedrijven is een leugenachtig beroep. We horen in de media wel zo'n beetje wat die politici doen en laten, maar we komen niet te weten wat ze werkelijk denken en welke asociale doelen ze in de achterkamertjes bekokstoven.
en JP komt een druppel later…
Vanmiddag komt er een Uruzgan debat in de Tweede Kamer. Ze wilden om 14:00 uur beginnen maar dat wordt later, omdat JP wat later komt. En dat klopt. Jan Peter Balkenende houdt om 14:30 uur nog een lezing bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in Den Haag. Daar is een topoverleg gaande met Burgemeesters en Wethouders uit het hele land om meer tempo in de grote bouwprojecten te krijgen.
Jan Peter en Cramer van VROM geven de schuld, van de vertragingen waarmee grote belangrijke bouwprojecten te kampen hebben, aan de inspraakprocedures welk het Burgerlijk Procesrecht mogelijk maken. Denk aan de rechtsmiddelen van het indienen van een klacht, zienswijze, bezwaarschrift en beroep.
Zover als mijn informatie strekt zullen Balkie en Cramer van VROM vanmiddag bij de VNG pleiten voor minder inspraakprocedures bij grote bouwprojecten. En minder inspraak procedures is alleen voor elkaar te krijgen als de Gemeenteraden (de bazen in de gemeenten) de Raadscommissies opheffen. Dat is hier in Utrecht in juli 2008 al gebeurd. Zelfs de Raadskiescommissie is opgeheven.
Bezwaarschriften tegen bijv. de bouw van een nieuw muziekcentrum Vredenburg, een nieuw Centraal Station, een nieuw Stadskantoor, een nieuwe bibliotheek met allemaal koopwoningen erboven, alles op de vierkante meter en midden in het centrum van Utrecht waar de markten van alle dag moeten verdwijnen, worden niet meer behandeld. En dan kun je ook niet meer in beroep of in hoger beroep gaan tegen de miljoenen verslindende prestige bouwprojecten van de politieke partijen in de Gemeenteraad van Utrecht.
Daar komt bij dat er geen partij te vinden is die deze zaken in het verkiezingsprogramma ter discussie stelt. Ik ga echt niet stemmen op kandidaten die zo vals spelen. Dat heeft niets meer met democratie te maken. >

maandag 15 februari 2010

College van procureurs-generaal, antwoord aub.

1 / 2
Aan: College van procureurs-generaal.
t.a.v.: mr. H.N.Brouwer (voorzitter) en de leden: mr. M.C.W.M. van Nimwegen,
mr. H.A.van Brummen, en mr. H.J.Moraal. Prins Clauslaan 16 Den Haag.
Postbus 20305. 2500 EH Den Haag. Tel.070-3399600

Van: mevr. A.M.S.ten Berge, slachtoffer/gedupeerde.
Servaasbolwerk 4. 3512 NK Utrecht. www.annemarietenberge.blogspot.com

Datum: maandag 15 februari 2010.
Betreft: kenmerk parket UT-4300-699-07
Bijlage: 1

Heren/dames

Hoewel ik mij bij u niet hoef te introduceren, omdat u precies weet wie ik ben, wat ik doe en waar ik voor ga en sta, zeg ik ter informatie voor de lezer: Mijn naam is Anna Maria Susanna ten Berge, geb. 6 maart 1944 te Utrecht, hierna te noemen Anne M. S. ten Berge.

Hierbij wend ik mij tot u, het college van procureurs-generaal met het verzoek om dhr. mr. F.(Fred)K.G.Westerbeke, Hoofdoff v. Justitie te Utrecht te sommeren mij alle ontbrekende gegevens met betrekking op de zaak van het arrondissementsparket nummer: UT 4300-699-07 aan mij op te sturen. Ik vraag het voor de laatste keer: Ik wens op papier te krijgen alle informatie van alle betrokkenen, die zich in deze kwestie van een RM, geroerd hebben.

Hierbij overleg ik een afschrift van de twee (2) verzoeken van een officier van Justitie, te Utrecht ( hierna: de ovj.) door haar geschreven en verstuurd op 10 mei 2007 inzake de benoeming van een provisionele bewindvoerder en een professionele curator ten laste van Anne M.S.ten Berge.

Wat direct opvalt is dat bij dit verzoek het volgende ontbreekt:
1. De naam van de rechtbank(en) en/of de afdeling(en) hiervan, waaraan de betreffende verzoeken onderbewindstelling en ondercuratelestelling zijn gericht en gestuurd.
2. De juiste spelling van de geboortenaam van Anne M.S.ten Berge.
3. De opmaak- en de verzenddatum van de brief welke mevrouw de ovj op 10 mei 2007 heeft ontvangen.
4. De naam van de afzender van de brief welke mevrouw de ovj. op 10 mei 2007 zegt ontvangen te hebben. .
5. Een afschrift van een geldig legitimatiebewijs (2007) van Anne M.S. ten Berge.
6. Een uittreksel uit het curateleregister ten name van P.H.M.Donkers
7. De geslachtsbepaling van de persoon P.H.M.Donkers.
8.. De woon- / vestigingsplaats van de persoon P.H.M.Donkers.
9. De geneeskundige verklaring waaruit blijkt dat Anne M.S.ten Berge op 63 jarige leeftijd plotsklaps aan een geestelijke stoornis zou lijden welke haar handelsbekwaamheid onmogelijk zou hebben gemaakt.
10. De naam van de instantie en/of de arts(en), welke verantwoordelijk zijn voor het opstellen van een dergelijke geneeskundige verklaring op naam van Anne M.S.ten Berge.
11. De vermelding bij welke ziekteverzekering Anne M.S.ten Berge verzekerd was in 2007. 12. De naam van degene / de instantie die de arts(en) verzocht heeft een diagnose over Anne M.S.ten Berge op te stellen en de rapportage van de observaties, waarvan ik weet dat ze nooit plaatsgevonden hebben.
13.. Een toelichting van de betreffende ovj. ter zake van het spoedeisende karakter van de benoeming van een anonieme provisionele bewindvoerder.
14. De naam van de voorgestelde provisionele bewindvoerder over mijn financiën.
15.. De stukken waaruit zou moeten blijken dat de anonieme provisionele bewindvoerder bij de betreffende off.van Just en de KvK bekend was vóór 10 mei 2007 .
16.. De stukken waaruit zou moeten blijken dat de voorgestelde curator bij de betreffende ovj. bekend was.
17.. De stukken waaruit zou moeten blijken dat de anonieme provisionele bewindvoerder vóór 10 mei 2007 bij Anne M.S.ten Berge bekend was.
18. De stukken waaruit zou moeten blijken dat de voorgestelde curator bij Anne M.S.ten Berge bekend is gemaakt.
19. De datum, de stukken en de rechtbank(en) van de zitting(en) onderbewindstelling van Anne M.S.ten Berge onder het rekestnummer: 699-07.
20. De datum, de stukken en de rechtbank(en) van de zitting(en) ondercuratelestelling van A.M.S.ten Berge onder rekestnummer 699-07.
21. De redenen waarom de ovj. afziet van het bijwonen van de zitting onderbewindstelling.
22. De redenen waarom de ovj. afziet van het bijwonen van de zitting ondercuratelestelling.
23.. De redenen waarom de ovj. het slachtoffer Anne M.S.ten Berge niet geïnformeerd heeft als gevolg van haar herhaalde verzoeken om informaties en klachtenbehandeling.

In het onderliggende geschil is zonder twijfel aan de orde, een serie van misdragingen, misbruik van macht, corruptie en een samenspanning van de bestuurlijke en juridische elite in ons land, met het doel om het falende klachtrecht te handhaven en te versterken.
Ik heb er zorg voor gedragen dat alle autoriteiten mijn rapport (oplage 500 stuks) getiteld: “Broodroof en Rechteloosheid”, Juli 2002 hebben ontvangen. Daar is niets mee gedaan.
Mij is gebleken dat ik jarenlang in recht- en procedurezaken, in sollicitaties en verkiezingen ernstig te kort ben gedaan en totaal ben buitengesloten. En wel zo erg dat ik totaal geen mogelijkheid kreeg, om het seponeren van volstrekt onwettige en laakbare praktijken van rechters, aanklagers, advocaten, bestuurders en volksvertegenwoordigers te kunnen voorkomen en recht gedaan te krijgen. De ministerraad zwijgt. De media houdt zich stil en de minister van BZ&K verduistert mijn brieven aan Hare Majesteit.
Mij is gebleken dat met name de Pikmeerarresten van de Hoge Raad (’94-’95) de deuren heeft opengezet voor organisatiecriminaliteit, waarbij justitie, ambtenaren, bedrijfsleven en volksvertegenwoordigende organisaties elkaar afdekken om elkaar op onrechtmatige wijze wederzijds gedienstig te kunnen zijn in het eigen financiële of electorale belang. Maar altijd ten nadele van de in het nauw gebrachte burger (klokkenluider) die geen andere keus gelaten wordt dan om tegen de teloorgang van democratie en rechtsstaat ten strijde te trekken.
In de onderliggende kwestie, één onderdeel van het machtsmisbruik en de diefstal van inkomen wijs ik het OM aan als de juridische partij die de maatregelen van onderbewind- en ondercuratelestelling geheel ten onrechte en ook nog stiekem, bij de RM heeft geïntroduceerd.

In deze zaak UT-4300-699-07 eis ik van het OM een belastingvrije schikking voor geleden schade en smart een bedrag van € 43.699.000, 07 Geschreven als: Drie en veertigmiljoenzeshonderd negenennegentigduizend Euro en 7 Eurocent.

Was getekend, mevrouw Anne M.S.ten Berge.

Wordt doorgestuurd.

Rouvoet van het CU handelt opeens zonder bepaald beginsel.

Rouvoet van de CU handelt opeens zonder bepaald beginsel.
Door: Anne Marie ten Berge. Commentaar op artikel in DePers van maandag 15 februari 2010: “De ene Rouvoet zou de andere om de oren slaan.”

Hou eens op om Balkenende IV als een crisiskabinet te benoemen. De Tweede Kamer is al jaren in een crisis en dan wordt elk kabinet een ramp. In de Tweede Kamer zitten 150 opportunisten die zonder enige scrupules het eigen belang najagen en al jaren handelen met maar één beginsel: ‘Blijf, zitten waar je zit’. De 150 pluche-zitters in de Tweede Kamer zijn de baas in het land. Die gaan hun even zovele werkplekken niet in gevaar brengen. Zij wijzen een Minister-President en twee vice-mp’s aan om hun collectieve wens; ‘de rit van vier jaar uit te zitten’, ten uitvoer te brengen en dan hebben zij hun doel bereikt. Het is een kwestie van goed kijken. De constitutionele spelers in Den Haag zijn voortdurend bezig het straatje van de ander te vegen. Niet de Nederlandse kiezers (63% opkomst) maar de Tweede Kamer en haar ministers hebben steun verleend aan de Irak-oorlog. Het kritische en waarheidsvindende rapport van de commissie Davids beschrijft de feitelijke gang van zaken van deze oorlogszuchtige steun van de Tweede Kamer. 150 Volksvertegenwoordigers zitten met nog geen 2/3 van de kiesgerechtigden stemmen op de blauwe stoelen. Het waren de eigen 150 politieke gruwelen van beleid, welke een slappe oppositie en een machtsmisbruikende coalitie, de Ministerraad van Balkenende, het dagelijks bestuur van de regering niet tegenhielden de Irak- fout in te gaan. Terecht dat Balkenende al die kritiek op zijn ploeg, zijn leiderschap en de ministeriële verantwoordelijkheden in de Irak-gate niet accepteert. Feitelijk dragen de 150 volksvertegenwoordigers in de Tweede Kamer net zoveel verantwoordelijkheid voor de Irak leugens als de ministerraad dat doet. En heel slap van Rouvoet om het principe van de politieke verantwoordelijkheid opeens heel anders te zien.
Zie voor meer politieke commentaren: www.annemarietenberge.blogspot.com

donderdag 11 februari 2010

De RAAD is de BAAS in Utrecht.

REGISTREREN
Aan: De RAAD / de BAAS / in de Gemeente Utrecht.
T.a.v. : Alle 45 gemeenteraadsleden, plus voorzitter Aleid Wolfsen en raadsgriffier Ad Smits.
Adres : Stadhuis. Mindrebroederstraat 2 te Utrecht.
Postbus 16200 / 3500 CE Utrecht

Van: DEMOCRATEN
Anne Marie ten Berge, voorzitter
Servaasbolwerk 4 bis. 3512 NK Utrecht

Datum: donderdag 11 februari 2010
Betreft: Valse Gemeenteraadsverkiezingen 03-03-2010

< Dames/heren bazen van de Gemeenteraadsverkiezingen ,

1. Verduistering :
Hierbij breng ik nogmaals onder uw aandacht dat ik op de openbare zitting 'nummering kandidatenlijsten' van donderdag 21-01-2010 om 10:30 uur duidelijk heb gezegd dat het Centraal Stembureau Utrecht, met voorzitter Wolfsen niet bevoegd was de loting te verrichten en stembesluiten te nemen. Enerzijds was het betreffende bureau niet volgens de Handelsregisterwet en de Algemene maatregel van bestuur 2008, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamers van Koophandel. Anderzijds heb ik bij de politie aangiften gedaan van de strafbare feiten van de leden van de Gemeenteraad Utrecht 2006-2010. Dat betekent dat ik aangiften heb gedaan van de strafbare feiten van de Raadsleden, hun voorzitter Wolfsen, hun plv. voorzitter Gravesteijn en hun raadsgriffier Smits. In de loop van de jaren 2006-2010 zijn niet alleen mijn aanvragen, brieven, bezwaarschriften, beroepschriften, statuten, paspoort maar ook is mijn WW uitkeringsgeld, mijn salaris openbaar onderwijs verduisterd en mijn waarborgsommen, betaald aan het Centraal Stembureau Utrecht (hierna:CSU) zijn ook verduisterd. Jullie krijgen weer een miljoenen claim aan je broek als jullie opnieuw in de Raad zitting nemen.
2. Registratie aanduiding
Het feit ligt er dat ik op 04-12-2009 met het CSU, een bindende overeenkomst ben aangegaan door de registratie te verzoeken van de lijstaanduiding DEMOCRATEN.en daarvoor te betalen. Een bevestiging van ontvangst van het betaalde bedrag groot € 112,50 voor deze aanduiding is niet aan mij afgegeven. Een bevestiging van ontvangst dat ik op 07-12-2009 aan het CSU de statuten van DEMOCRATEN heb overhandigd is niet aan mij af gegeven. Een bevestiging van ontvangst van de op 07-12-2009 aan het CSU gegeven afschrift legitimatie is niet aan mij af gegeven.De aanduiding DEMOCRATEN is niet als lijstaanduiding geregistreerd maar een relevant besluit hierover genomen door Afleid Wolfsen, voorzitter Centraal Stembureau Utrecht is niet afgegeven. Kennelijk is er sprake van oplichterij en van verduistering door genoemde bestuurder, plaatsvervangend bestuurder en griffier. Derhalve zal ik opnieuw aangiften gaan doen bij de politie van Utrecht ter zake van genoemde delicten.
3. Verduistering.
Verder breng ik hierbij nogmaals onder uw aandacht dat ik op de openbare zitting 'geldigheid kandidatenlijsten, handhaving kandidaten en aanduidingen' op vrijdag 22-01-2010 om 16.00 uur duidelijk een soort van motie van wantrouwen heb ingediend tegen het Hoofdstembureau Utrecht (hierna:HSU) en haar voorzitter Aleid Wolfsen. Enerzijds lag daar de kwestie van een nieuwe persbreidel inzake het interview 09-12-2009 door Karin Aalders, voor het (internet) Dagblad Utrecht met de titel: “Utrechtse partij beticht gemeente van corruptie”, welk interview ik op 22-01-2010 ter zitting van het HSU in twee-voud heb afgegeven aan Aleid Wolfsen met de woorden: “Dit moet de persbreidel zijn van de gemeenteraad zelf want u had beloofd het nooit meer te doen”.Er volgde geen ontkenning op deze opmerking dus hierbij is vastgesteld dat de Gemeenteraad 2006-2010, zélf aan een strafbare persbreidel meedoet. Anderzijds was het feit aan het daglicht gekomen dat ook het HSU niet volgens wet en regelgeving ingeschreven was in het Handelsregister van de K.v.K. Dat wil zeggen dat er ook bij het HSU sprake is van een formele onbevoegdheid om besluiten te nemen en overeenkomsten aan te gaan. Maar omdat de kieswet eist dat er met het betreffende bureau een bindende overeenkomst aangegaan moet worden als je je kandidaat gesteld hebt voor de Gemeenteraadsverkiezing van 03-03-2010 te Utrecht, heb ik volgens wet-en regelgeving én als verantwoordelijk lijsttrekker op 26-12-2009 voor de kandidatenlijst met de aanduiding Ned. Klokkenluiderspartij (NKP), € 225,00 betaald. Verder heb ik, op 26-12-2009 als verantwoordelijk lijsttrekker voor de kandidatenlijst met de aanduiding DEMOCRATEN ook € 225,00 aan het Centraal Stembureau Utrecht, betaald. Voor beide betalingen is géén bevestiging van ontvangst door het CSU afgegeven.
Noch zijn er door Aleid Wolfsen voorzitter HSU en zittingsvoorzitter besluiten genomen inzake ongeldigheid of een ander mankement aan de door mij op 19-01-2010 ingeleverde 1 persoonskandidatenlijst van de Ned. KLokkenluiderspartij (NKP) en de eveneens door mij op 19-01-2010 ingeleverde 1 persoonskandidatenlijst van DEMOCRATEN,
4. Voorkennis.
Op mijn bezwaar/beroep van dinsdag 26 januari 2010 gericht aan de Raadscommissie Verkiezingen Utrecht t.a.v. (PvdA) Klaas Gravesteijn, voorzitter is géén reactie gekomen. Het is niet door jullie (45+2) geregistreerd, ingeboekt en behandeld. En dat is alleen mogelijk als het betreffende rechtsmiddel verduisterd is met instemming van alle raadsleden. Kennelijk is er met uw medeweten en uw instemmingen (45 + 2) sprake van oplichterij en verduistering van stukken en geld (waarborgsommen) door genoemd bestuurder, plaatsvervangend bestuurder en raadsgriffier. Ik zal van de hier bovengenoemde strafbare feiten (hernieuwd) aangiften doen bij de politie te Utrecht.
5. De kandidatenlijsten-poster
Eerdaags worden voor de kiesgerechtigden de posters waarop de kandidatenlijsten gedrukt staan, huis aan huis bezorgd. In het geval dat op de betreffende poster de kandidatenlijsten met name: de Ned. Klokkenluiderspartij (NKP) en DEMOCRATEN met mijn naam van lijsttrekker, ' ten Berge, A.M.S.(Anne Marie)' niet voorkomen op lijst 13 en 14 op de plaatsen 1, dan pas ben ik zeker van het feit dat er besluiten zijn gevallen waartegen ik bij de Raad van State en bij de Tweede Kamer beroep kan aantekenen. Dan is er bewijsbaar sprake van een valse Gemeenteraadsverkiezing 03-03-2010 te Utrecht, welke door de Gemeenteraad, ‘de Baas’ in de Stad Utrecht, zelf zo bedacht, georganiseerd en/of geritseld is. Want….
6. Want er geldt geen verjaring en geen vergeving voor misdadige types zoals jullie.
Neem van mij aan, dat de schoftenstreek, op dinsdag 28 februari 2006 tijdens het grote lijsttrekkersdebat voor de gemeenteraadsverkiezing van 07 maart 2006 uitgevoerd door en met instemming van: Jan Bakker (afdelingshoofd Alg. Zaken en beveiliging), Elisabeth van den Hoogen (journalist), Michael Magielse (journalist), Harm Jansen (CDA lijsttrekker), Mirjam Bikker (CU lijsttrekker), Alice van Rooij (D66 lijsttrekker), Marry Mos (GroenLinks lijsttrekker), Walther Lenting (LeefbaarUtrecht lijsttrekker), Kees van Oosten (Luis in de Pels lijsttrekker), Rinda den Besten (PvdA lijsttrekker), Paulus Jansen (SP lijsttrekker) en Halbe Zijlstra ( VVD lijsttrekker), geen verjaring kent. Terwijl er toen der tijd op 25 jan. 2006 een persbericht was uitgegaan dat mijn politieke groep: FINANCIEEL GEDUPEERDEN kandidatenlijst 14 was toegewezen, werd ik op het grote lijsttrekkersdebat 28-02-2006 als lijsttrekker lijst 14, na een geheim telefoontje naar 112, in opdracht van het criminele gezag van Annie Brouwer-Korf (PvdA) burgemeester, voor het oog van een overvolle Raadszaal met300 m/v publiek gearresteerd, geboeid en in elkaar gehengst. >

woensdag 10 februari 2010

Rechtbank Utrecht in de fout

Aan: Bestuur van de Rechtbank Utrecht 1 / 5
t.a.v.:dhr. mr.H.AE. Uniken Venema, president
en mevr. mr. M.J. Smit, sectorvoorzitter civiel
Vrouwe Justitiaplein 1. Utrecht

Van: Anne Marie ten Berge
Servaasbolwerk 4 . 3512 NK Utrecht

Datum: woensdag 10 februari 2010
Betreft: Klachten over dhr. van Rooijen, griffier sector civiel.

Geachte heer Uniken Venema en mevrouw Smit,
Hierbij klaag ik over het gedrag van dhr. van Rooijen, griffier sector civiel in verband met mijn aanvraag kort geding bij uw rechtbank ingekomen op 02 februari 2010.
Anonieme griffier: Op 20 januari 2010 kreeg ik van een onbekende griffier bij de Sector kanton locatie Utrecht, RETOUR mijn: Verzoek Voorlopige Voorziening d.d. 18 januari 2010 met de mededeling, ik citeer: Geachte mevrouw ten Berge. Hierbij ontvangt u uw "verzoek voorlopige voorziening" retour. Het is niet mogelijk op deze wijze een zaak aan te brengen. Als u een datum van behandeling wilt ontvangen dient u een Aanvraag kort geding met (concept-) dagvaarding in drievoud bij de sector civiel/familie in te dienen. Einde citaat.
Geen bevestiging van ontvangst. Allereerst klaag ik over het feit dat ik van de sector civiel geen EERLIJK respons krijg op het kort geding dat ik (opnieuw) op dinsdag 02 februari 2010 in drievoud bij de Rechtbank Utrecht aangevraagd heb. Aangevraagd tegen mevr. E.Karsten directeur KvK Midden Nederland en cs mevr. van den Enden-Holtkamp, vermoedelijk advocaat voor/bij de Kamer van Koophandel Midden Nederland. Kroonstraat 50 te Utrecht want ik heb haar dáár voor het laatst ten kantore gesproken.
Hoe vaak nog ? Voor ik verder ga met het tweede gedeelte van mijn klacht, zou ik graag van u willen weten hoeveel ik nog moet schrijven, om mijn klachten inzake het afhandelen van mijn klachten en al mijn schriftelijke verzoeken om gehoord te worden EERLIJK voor elkaar te krijgen ? Zou het helpen wanneer ik hieromtrent elke dag per internet een automatisch aangemaakt verzoek bij uw rechtbank indien ? Want dan doe ik dat direct. Er is mij namelijk veel aan gelegen dat ik niet meer door de Rechtbank Utrecht genegeerd en gediscrimineerd word. Wilt u mij verder zeggen hoe vaak ik nog moet bellen of
2 / 5
aan de balie moet gaan informeren naar de behandelingsdatum voor de zitting van het betreffende kort geding van 02-02-2010 ? Zou het helpen wanneer ik elke dag via internet een automatisch verzoek om informatie bij uw rechtbank in dien, inzake de EERLIJKE agendering van een EERLIJK kort geding? Want dan doe ik dat per direct. Er is mij namelijk veel aangelegen dat mij RECHT gedaan wordt. Gezien de gebeurtenissen op uw rechtbank in het verleden, snap ik dat u dat geen snars interesseert, maar mij wel.
Of art.361 WvSr.? Of, zou het helpen dat als er vandaag nog steeds geen zittingsdag en zaaknummer kort geding 02-02-2010 uitgaat, ik maar volgens : Art 361 WvS aangifte moet gaan doen van verduistering van de documenten van een Kort Geding door de ambtenaar(en) Uniken Venema,Smit en Van Rooijen ? Want dan doe ik dat per direct. Er is mij namelijk erg veel aan gelegen dat mij RECHT gedaan wordt.
Partijdigheid ? Vooralsnog heeft dhr. van Rooijen NIEMAND bericht dat de betreffende aanvraag kort geding van 02-02-2010 na een week van 7 dagen 'verdwijning' weer boven tafel was gekomen. Ik heb dus zeven dagen op bericht van behandeling kort geding gewacht en daarom kunt u niet meer volhouden dat u onpartijdig bent. Vanaf 18 januari 2010 heeft u de indruk gewekt in het belang van de gedaagde tegenpartij, oppositie tegen mij én tegen mijn Aanvraag kort geding te voeren Er is mij namelijk wél veel aangelegen dat het RECHT zal zegevieren en dat de Handelsregisterwet 2007, het Handelsregisterbesluit 2008 eindelijk eens uitgevoerd gaat worden door de Nederlandse Kamers van Koophandel.
Aangiften, FIOD/ACD ? Vooralsnog ben ik degene die de taak van de Kamers van Koophandel op mij genomen heeft. Ik deed en doe bij de FIOD/ECD aangiften van organisaties die zich vanaf 1 juli 2008 niet hebben ingeschreven bij de KvK en dat wél hadden moeten doen. De voorzitters van deze falende organisaties zijn strafbaar en onbevoegd om in die hoedanigheid het voorzittersschap uit te oefenen. Het kan zo maar zijn dat de Rechtbank van Utrecht ook de Handelsregisterwet overtreedt. Ik weet het eigenlijk wel zeker.
NIEMAND, hoort u het goed ? NIEMAND heeft het recht een burger en haar gevolmachtigde tegen te houden als zij zich aan de geldende wetten, regels en de maatregelen van bestuur inzake de Handelsregisterwet 2008 willen houden. Ook u niet. U kunt het niet zo gaan organiseren dat mijn kort geding verduisterd wordt, omdat uw organisatie dezelfde wet ontduikt waaraan ik via een kort geding wél wil voldoen.
3 / 5
Onwaarheid: Gezien de reactie 09-02-2010 per e-mail van mr.L.Heij, voorzitter klachtencommissie heeft dhr. van Rooijen, griffier sector civiel kennelijk iets anders 'verzonnen' gezegd te hebben tegen mij, dan dat hij dat ook werkelijk gedaan heeft. Op 19-01-2010 schreef sector kanton afdeling handels-en familierecht mij dat ik de aanvraag kort geding in drievoud in moest leveren en nu loog dhr. van Rooijen erover dat, dat weer niet moest.
Wat doe ik fout ? Mij is door dhr. van Rooijen NIET gezegd dat de manier waarop ik mijn Aanvraag 02-02-2010 kort geding in 3-voud heb aangevraagd fout zou zijn. Mij is niets gezegd of geschreven over de stelling dat 'alleen' een advocaat een kort geding kan aanspannen. Mij is niets gezegd over een gerechtsdeurwaarder die namens mij een kort geding zou moeten betekenen. Gerechtsdeurwaarders werken toch namens de Rechtspraak en namens Justitie bij een strafzaak. ?
Wie moet op een aanvraag reageren ? Het lijkt mij dus meer dan redelijk dat degene die het dossier heeft en dat is de afdeling sector civiel; de sector die mij commandeerde om de aanvraag in drie-voud in te leveren dan ook met een reactie komt. En die komt er niet. Sector civiel moet invullen wanneer de zitting is en aan eiseres en gedaagden de oproep verzorgen om op zitting te verschijnen. Zo simpel is het. Het is wel heel vermoeiend professionals uit te leggen hoe het hoort.
Nut van kort geding: De manier welke dhr. van Rooijen voorstaat zou betekenen dat ik als gedupeerde in een civiele zaak geen kort geding mag/kan aanspannen tegen partijen die er niet voor terugdeinzen mij te belazeren omdat zij van het feit op de hoogte zijn dat ik mij financieel geen advocaat en geen deurwaarder kan veroorloven. En de treurnis dat ik geen advocaat kan betalen heb ik mede aan de Rechtbank Utrecht te 'danken'. Het mensverheffende nut van een kort geding ligt vast. Het mensonterende feit ligt vast dat valse aangestelde curators en bewindvoerders van het Bewindvoerderskantoor Kroezen BV te Vortum-Mullem en mijn 5 ratten van zussen en 3 horken van zwagers mijn AOW en mijn ABP pensioen aangevraagd hebben met het tonen van mijn (gestolen) paspoort.
Het doorgeefluik: Aleid Wolfsen, rechter buiten dienst en PvdA nep-burgemeester van Utrecht is het geweest die aan de hierboven genoemde familie-maffiosi mijn nieuwe paspoort van 1 juli 2008 kon verstrekken omdat ik in het ziekenhuis lag en ik mijn paspoort niet direct bij de DB&GB kon afhalen.
4 / 5
Noppes: Ik word 6 maart 66 jaar en ik heb nog geen cent van mijn AOW en mijn ABP-pensioen gezien. Ik heb bij Menzis een ziekteverzekering lopen maar ik krijg geen cent binnen. Hoe moet ik die verzekering betalen ? Hoe moet ik mijn vaste lasten en mijn eten en kleren betalen ? Dat gaat dus niet. Ik zal t.z.t. dus een kort geding aan moeten spannen tegen die PvdA smeerlap van een Aleid Wolfsen voorzitter van de Utrechtse Gemeenteraad met zijn 45 raadsleden die de baas zijn in de Gemeente Utrecht. 45 Politici die op de hoogte zijn van de delicten die er namens hen door het bevoegd gezag gepleegd zijn. 45 Politici die kennis hebben van de aangiften welke ik tegen raadsleden en tegen de leden van het college bij de politie van Utrecht en bij het arrondissementsparket in Arnhem gedaan heb.
T.z.t.: Ik beloof u, dat de Rechtbank Utrecht binnenkort dus een Aanvraag kort geding in 3-voud kan verwachten tegen de PvdA burgemeester van Utrecht, raadsvoorzitter en tegen zijn PvdA maatje Klaas Gravesteijn, per 1 januari 2009 plv voorzitter van de 45 Gemeenteraadsleden in de Gemeenteraad van Utrecht en tegen Ab Smits de Raadsgriffier.
Griffierecht? Als de Rechtbank Utrecht het tot haar bevoegdheden vindt behoren mijn Aanvraag kort geding d.d. 02-02-2010 in drie-voud, aangeleverd te negeren omdat u het kort geding niet buiten een advocaat en een deurwaarder wilt agenderen, dan gaat u deze juristen zelf maar vragen de handen uit de mouwen te steken, maar van mij krijgen ze geen cent. De Rechtbank Utrecht is verantwoordelijk voor de behandeling van een kort geding en niet ik. Niemand van uw medewerkers heeft mij gezegd dat er griffierecht betaald dient te worden bij de aanvraag van een kort geding.
Rechtsbijstand: Natuurlijk heb ik advocaten en deurwaarders gevraagd om mij bij te staan bij de Aanvraag van het kort geding in drie-voud Maar de betreffende juristen zagen dat ikzelf pienter genoeg was iets op te schrijven. Bovendien konden zij niets doen vanwege de curator . Daar kwam bij dat ik aangiften heb gedaan van strafbare feiten tegen de curator en dan schijnen advocaten en deurwaarders de verdachte curator ook helemaal niet aan te mogen spreken dan alleen via justitie. U zegt het maar als ik mij vergis.
Verzoek? Mocht het zo zijn, en ik weet het wel haast zeker dat het tot de bevoegdheden van de Rechtbank Utrecht behoort om een gerechtsdeurwaarder aan te stellen, wilt u dit schrijven dan als een verzoek daartoe beschouwen? En mocht het zo zijn dat de Sector Kanton locatie Utrecht op haar beurt óók aangifte wil doen bij de politie tegen het verdachte Bewindvoerderskantoor
5 / 5
Kroezen BV en het Maatschap Kroezen beide gevestigd te Vortum-Mullem, wilt u dit schrijven, dan als een tweede verzoek daartoe beschouwen?
Alle stappen terug? Alleen de rechters die RM-bevoegdheden gratis zonder rechtsbescherming van het slachtoffer aan derden uitdelen kunnen die bevoegdheden ook weer met terugwerkende kracht intrekken. Ieder redelijk denkend mens of organisatie gaat geen overeenkomst aan als het bedrog er dik bovenop ligt. Ieder redelijk denkend mens of organisatie ontbindt een overeenkomst bij geschonden vertrouwen. Waarom doet alleen de Rechtbank Utrecht dat dan niet ? Als het vertrouwen van de Rechtbank Utrecht in de curator is beschaamd vanwege het bedrog, de valse handtekeningen, de leugens en de oplichterij, wilt u dan mijn opmerkingen hierover, als een derde verzoek beschouwen, om ook bij de politie aangiften te doen ?
Weet u wát niet mag ? Mij, via de ovj met een slinks verzoek van de Voorzitter van de Gemeenteraad van Utrecht op 10 mei 2007 onder bewind en op de 25 ste september 2007 onder curatele te laten stellen. En dat, zonder dat ik ooit gehoord ben en zonder dat ik ooit een advocaat kon betalen. Dat mag niet. Daar ben ik terecht nog steeds verontwaardigd over. En zolang u als rechtbank Utrecht niet zélf eens gaat bedenken hoe u het ONRECHT weer RECHT moet breien, vindt u mij tegenover u. En ik heb laten zien dat ik een taaie ben. Inmiddels een oudere taaie.
Dus wat wordt het ? Komt het kort geding 02-02-2010 in drie-voud boven tafel of blijft het verduisterd ?
Hoogachtend, Anne Marie ten Berge.
Wordt doorgestuurd.

woensdag 3 februari 2010

Tussenbericht aan de politie over de boef Wolfsen.

Tussenbericht.‏
Van: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com)
Verzonden: woensdag 3 februari 2010 14:00:34
Aan: Peter de Klein (peter.de.klein@utrecht.politie.nl)

Geachte Peter de Klein,

Over ong. 4 weken word ik 66. Dat wil zeggen dat ik op 6 maart 2009, 65 jaar werd. Ik heb nog geen cent van mijn AOW en ABP pensioen gezien.Omdat ik niet kon beschikken over een geldig paspoort.Dat was in de verkeerde handen gegeven.
Nu ligt het bewuste paspoort als het corpus delicti van een strafzaak bij mij in de kluis.

De burgemeester van Utrecht had mijn nieuwe paspoort d.d. 1 juli 2008 nog in diezelfde maand aan anderen (laten) geven.
God mag weten wat daar mee uitgespookt is. Die Wolfsen is een grote schurk dus ik heb aangiften tegen hem gedaan.
Maar ik hoor niets meer over hoe de opsporing in deze die strafzaken verloopt.

Wolfsen loopt gewoon nog los. Als ik deze boef Wolfsen ergens tegenkom heb ik het recht hem aan te houden en om 112 te bellen want een paspoort aan derden geven mag niet.

Trouwens Wolfsen is niet bevoegd om voorzitter te spelen van het Centraal Stembureau, het Hoofdstembureau, het college van B&W en van het college van de Raad. Al deze publiekrechtelijke rechtspersonen aan overheidsorganisaties horen volgens de nieuwe Handelsregisterwet van 1 juli 2008 per 1 januari 2009 verplicht ingeschreven te staan in het Handelsregister van de Kamers van Koophandel.

Zijn ze dat niet dan hadden zij vanaf 1 januari 2009 geen bindende overeenkomsten aan mogen gaan.
Ieder die in Nederland verblijft hoort de wet te kennen en daar naar te handelen.

Wilt u dit bericht ook aan de korpschef doorsturen ?

Met vriendelijke groeten, Anne Marie ten Berge.

www.annemarietenberge.blogspot.com

Weerman meet uw imago. DePers 03-02-2010 door Koster en Jojanneke.

Reactie door Anne Marie ten Berge.

Mooi, wij hebben dus in ons mopperend landje een nieuwe soort internet goeroe in de persoon van Alex van Leeuwen in Amsterdam met een nieuwe zoekdienst.
Fijn dat werd tijd. Er valt geld te verdienen aan eenmanszaken en maatschappen in de land/tuinbouw en visserij, aan eenmanszaken en maatschappen in de vrije beroepen (bijvoorbeeld notarissen, advocaten, artsen, prostituees, enz.), aan publiekrechterlijke rechtspersonen (bijvoorbeeld ministeries, de Tweede Kamer, gemeenteraden, stembureaus, rechtbanken, commissies, parketten, raden van bestuur, musea, banken enz.), aan kerkgenootschappen, aan verenigingen van eigenaars, aan vestigingen van verenigingen en stichtingen, aan straatventers. Er valt geld te betalen, tenminste als deze ondernemende doeners willen weten hoe hun afnemers over hen denken.. Alex scant met zijn vestiging Buzzcapture op internet alle bronnen die hun gemoedstoestand over alle firma’s van list en bedrog op internet verwoord hebben. Opmerkelijk is wel dat het zooitje zwalkende, balkende politici die in dit lage land aan de basis staan van elke crisis, blijkbaar geen geld ervoor over hebben om te weten hoe de afnemer, de kiezer over hen denkt. Beste Alex, surf op een stille dag eens naar mijn eenvoudige site; www.annemarietenberge.blogspot.com
Daar lees je de reden waarom je aan bekende politici niets zal gaan verdienen. Ze deugen niet.En dat weten ze zelf maar al te goed. Onze zienswijze (tegen) over hun plannen in de Media ? Dat nooit. Hun imago kan niet slechter.

maandag 1 februari 2010

"Minister Ter Horst, ik sommeer u mijn brievenpost aan de Koningin te geven."

Sommering.‏
Van: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com)
Verzonden: maandag 1 februari 2010 12:51:55
Aan: Mevr. Guusje ter Horst (PvdA) minister Postbus Infobzk (infobzk@minbzk.nl)

Aan: Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Den Haag.
t.a.v.: Mw. Guusje ter Horst (PvdA), minister


Van: Anne Marie ten Berge, Servaasbolwerk 4, 3512 NK Utrecht.

Datum: maandag 01 februari 2010
Betreft: Sommering.
Bijlage: 1 stuks.

Mevrouw Ter Horst,

Wat nu weer ? Zowel de klachtencommissie van de Raad van State als ook het Kabinet van de Koningin weigeren het betreffende klaagschrift door te sturen naar Hare Majesteit Koningin Beatrix. U bent een van de verantwoordelijke ministers in ons Staatsbestel dat de zorgplicht heeft, dat brieven expliciet gericht aan Hare Majesteit niet verduisterd worden.

Ik sommeer u dan ook, om aan de betrokken ambtenaren opdracht te geven het betreffende poststuk (klaagschrift in duplo) alsnog door te sturen naar de Koningin, zij is de president van de Raad van State, zij is bevoegd om mijn klaagschrift te lezen,. Aan haar heb ik het ook gestuurd. Het moet haar eigendom kunnen worden.

En ik heb mijn klaagschrift juist aan de Koningin gericht omdat zij de enige is onder de Balkenende kabinetten die zich aan de wet houdt. En zoals u weet spuug ik op staatslieden en parlementariërs die sjoemelen en anderszins de wetten overtreden. Herman Tjeenk-Willink die vice-president van de Raad van State is er ook zo een. Absoluut niet te vertrouwen.

Wanneer gaat u eindelijk eens beseffen dat sommige Staatsrechterlijke kwesties niet in de PvdA achterkamertjes afgedaan kunnen/ mogen worden ? U beseft het wel maar u wil er niet aan. Dat u gezichtsverlies lijdt vind u belangrijker dan verwoeste burgerrechten.

Doet u het niet ? Schendt u weer uw zorgplicht dat Hare Majesteit haar post krijgt, dan zit er niets anders op dan dat ik als gedupeerde ook van deze verduistering van (bewijs)stukken etc. door ambtenaar minister en ambtenaar Staatssecretaris en ambtenaar vice-president aangiften gedaan zullen worden bij de politie.

Inmiddels hebben u én de Staatssecretaris BZ&K zich ook al schuldig gemaakt aan verkiezingsfraude.

U bent van alles wat hier in Utrecht zich afgespeeld heeft onder het PvdA-juk, op de hoogte maar u grijpt niet in ? Als dat is wat jullie willen dan hebben jullie nu wel je lolletjes gehad, maar hoepel alstublieft op. U hebt nu toch een vriendje ? Ga die het leven zuur maken in plaats van de kiesgerechtigde burgers. En wanneer gaat u de Tweede Kamer eens informeren over uw wanstaltige beleid ? Dat is uw taak, dat hoef ik niet te doen.

Was getekend; Anne Marie ten Berge. -------------------------------------------------------------------------------------
BIJLAGE


KLAAGSCHRIFT. In duplo 1 / 1

Aan de: Raad van State
t.a.v.: Hare Majesteit Koningin Beatrix, president
Lange Voorhout 3 (tijdelijke locatie) Den Haag.

Van: Mw. A.M.S.ten Berge, klaagster
Servaasbolwerk 4
3512 NK Utrecht.

Datum: maandag 1 februari 2010
Betreft: Klachten over het gedrag van ambtenaren bij de Raad van State.
Zaaknummer: 201001019/1/H2.

Majesteit,

Hierbij klaag ik, Anna Maria Susanna ten Berge, geb.06 maart 1944 te Utrecht (hierna: klaagster) over het gedrag van: dhr. Poot, griffier, over het gedrag van mevr. I Treuren-Bruin behandelend ambtenaar en zittingsvoorbereider, over het gedrag van mr. H.H.C.Visser, secretaris en over het gedrag van mr.E.J.Arkenbout, directeur Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

De zitting met zaaknummer 201001019 / 1 / H2 afd. bestuursrecht, verkorte procedure is bepaald op maandag 01 februari 2010 om 13:00 uur. Lange Voorhout 3 te Den Haag.

De Griffierechten zijn kennelijk oninbaar vanwege een gebrek bij de Raad van State zelf. De betreffende ambtenaren in bovengenoemde zaaknummer hebben per brief van 27 januari 2010 het griffierecht bepaald op € 150,00 te storten op rekening 56.99.94.977 t.g.v. de Raad van State te Den Haag of contant te betalen aan de Centrale balie voorafgaand aan de zitting.

Klaagster kan echter geen bindende overeenkomst met de Raad van State aangaan en het genoemde bedrag overhandigen omdat de Raad van State de wet overtreedt en in gebreke blijkt te zijn met het aanleggen van een irrelevant rechtbankdossier.

Redenen van klachten:

1. de Handelsregisterwet van 1 juli 2008 is dwingend geworden op 1 januari 2009 en staat klaagster, zelfs niet als rechtzoekende toe, om bindende overeenkomsten aan te gaan met rechtsvormen zoals bijvoorbeeld eenmanszaken, bedrijven, verenigingen publiekrechterlijke overheidsinstanties, colleges enzovoort, welke niet volgens de bepalingen van de Wet bij de Ned. Kamers van Koophandel zijn ingeschreven met vermelding van hun vestiging, hun activiteiten en hun statuten.

Ook de Raad van State, hoort aan de Handelsregisterwet te voldoen en ingeschreven te staan

Klaagster zal van dit delict t.z.t. aangifte doen bij de Rijksbelastingdienst afdeling FIOD/ ECD te Den Haag. Omdat het vast staat, dat de Raad van State buiten de Handelsregisterwet om handelt in de afhandeling van zijn financiële zaken en daardoor verdacht en boetegevoelig is, zet klaagster een vraagteken bij de huidige bevoegdheid van de Raad van State om uitspraken te doen in welk geschil dan ook.

NB: Kan de bevoegdheid van de Raad van State en zijn rechters ter zitting 1 febr. 2010 worden vastgesteld ?

2. In de aangemelde beroepszaak hebben de betreffende ambtenaren van de Raad van State op een oneigenlijke manier het rechtbankdossier samengesteld.
In het dossier (3) is 2 / 2
ten onrechte een brief met bijlagen gevoegd van dhr. R. Zelissen, ambtenaar Gemeente Utrecht. die namens het Hoofdstembureau Utrecht een door dhr. W. Stoker, gemeenteambtenaar een irrelevant verweerschrift insluit. Echter noch de betreffende ambtenaren Zelissen en Stoker van de Gemeente Utrecht, en haar Hoofdstembureau Utrecht met haar (onbekende) leden zijn partij in mijn beroep tegen de besluiten en het gesloten bestuurlijke gedrag van dhr. N.J.H (Klaas) Gravesteijn, (PvdA) plv.voorzitter Gemeenteraad Utrecht.

NB: Klaagster heeft bij de politie te Utrecht district Paardenveld op dinsdag 29 december 2009 tegen dhr. mr Aleid Wolfsen,(PvdA) voorzitter Gemeenteraad Utrecht en tegen dhr. Willem Stoker ambtenaar Dienst burgerzaken en Gemeentebelasting, aangifte gedaan van verduistering van documenten en stukken in dienstverband. Verduistering wel te verstaan van bescheiden welke de kieswet en het kiesrecht betroffen en welke in het belang lagen van de kandidatuur van klaagster inzake de politieke partij: DEMOCRATEN opgericht per 01-01-2010. Het proces-verbaal nummer van deze aangifte is: PL0910 2009/ 019608-1

3. In de aangemelde beroepszaak hebben de betreffende ambtenaren van de Raad van State op een nog andere oneigenlijke manier het rechtbankdossier samengesteld.

Immers met dossiernummer 4 wordt duidelijk dat de Raad van State niet alleen volgens art 8:45 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb), om inlichtingen heeft gevraagd bij de Kiesraad hetgeen correct is, maar de Raad van State heeft tegelijk bij de Kiesraad om advies gevraagd voor de beoordeling van het beroepschrift en de procedure en dat is in hoge mate incorrect.

NB:
In het geding komt de scheiding der machten. Met dergelijk gedrag van ambtenaren kan de Raad van State niet meer bogen op enige onpartijdigheid in de behandeling van de betreffende beroepszaak van klaagster.

4. Immers de Kiesraad te Den Haag is geen partij in deze beroepszaak van klaagster versus dhr. N.J.H. (Klaas) Gravesteijn (PvdA) voorzitter van de Raadscommissie Verkiezingen Utrecht én voorzitter van het Presidium van het Raadscollege te Utrecht én plv.voorzitter van de Gemeenteraad van Utrecht én PvdA kandidaat gemeenteraadsverkiezingen van 03-03-2010 in Utrecht.

Integendeel; de Kiesraad te Den Haag is het adviescollege voor regering en parlement over kiesrecht, organisatie en uitvoering van verkiezingen. Dus dat de Raad van State de Kiesraad min of meer ‘misbruikt’ als een adviesorgaan voor zijn bestuursrechter in een beroepzaak kiesrecht, vind klaagster terecht een beklagenswaardig gedrag van betrokken ambtenaren werkzaam bij de Raad van State te Den Haag.

NB: Klaagster is niet blind. Zij heeft heus wel opgemerkt dat de betreffende ambtenaren van de Raad van State onterecht deze beroepszaak aanslaan als een beroepszaak tegen de kieswet.

5. Verder stelt klaagster vast dat in deze beroepszaak welke haar kiesrechten en plichten betreft, dhr. N.J.H.(Klaas) Gravesteijn zelf geen verweer ingebracht heeft tegen het beroep van ten Berge. Ook valt het klaagster op dat Gravesteijn het bezwaarschrift van klaagster niet in behandeling wenst te nemen. Wat wil deze man dan wel ?

Utrecht 1 februari 2010.

Hoogachtend, Anne Marie S. ten Berge


www.annemarietenberge.blogspot.com