dinsdag 30 maart 2010

Vuile politiek, verdachte politici.

op de agenda van de Tweede Kamer.

Van: DEMOCRATEN.door: Anne Marie ten Berge, voorzitter

Adres: Servaasbolwerk 4-4bis. / 3512 NK Utrecht.
Tel.: 030-231 60 70 / 06-46 44 37 68 E-mail: amstenberge@hotmail.com
Site : www.annemarietenberge.blogspot.com

Het volgende is doorgestuurd/gefaxt/gepost naar: de website van het NRC,
de Tweede Kamer / de Eerste Kamer / de Raad van Utrecht, de Provinciale Staten van Utrecht / de Ministerraad Den Haag / de Kiesraad in Den Haag / de Nationale Ombudsman / de politie te Utrecht. /de PVV@tweedekamer.nl / de VVOJ / het Kabinet van HM de Koningin te Den Haag, e.a.

Een webbericht voor de NRC door Anne Marie ten Berge.Utrecht. 28 maart 2010.
Aanleiding: Boele Staal

Naar aanleiding van het NRC-bericht van 27 maart 2010 over het feit dat Boele Staal(D66) benoemd was als 'onafhankelijk' informateur voor de Haagse Raad, tip ik de webredactie van de NRC langs deze weg over de persoon,de bestuurder Boele Staal(D66) en waarom ik met zekerheid kan stellen dat Staal er een is uit het totale aantal van bekende politici die een soort van politiek gangsterdom aanhangen. Ik ben de klokkenluider van de corruptie van de volksvertegenwoordigende organisaties dus het hoort bij mijn ‘werk’ om over deze maffiosi onder de politici te schrijven. Of ik dat op de juiste manier en zonder taalfouten doe dat zal mij worst wezen Voor klachten daarover moet u bij mij zijn. Desnoods redigeert u mijn teksten als ze maar niet vervalst worden.
Onafhankelijk of onpartijdig ?
Het verbaast mij iedere keer dat bekende politici in de media het stempel 'onafhankelijk' krijgen zo gauw ze onderzoeks-, commissie- of formateurswerk gaan doen. De schurk Boele Staal (D66) krijgt in uw krant het predicaat: ‘Onafhankelijk’. Misschien bedoelt de krant: 'Onpartijdig'? Neem van mij aan dat Staal (D66) als informateur in zijn optreden en oordeel totaal ‘afhankelijk’ is van zijn partij D66.Áfhankelijk’van de Tweede Kamer en Haagse Gemeenteraadsleden die hem al informateur wilden hebben. Neem van mij aan dat de PvdA en D66 twee handen op een buik zijn. Zij houden ook geen concurrente debatten. Het staat vast dat de PvdA in de Raad van Den Haag via fractieleider Jeltje van Nieuwenhoven (PvdA) niet met de PVV wilde coalitieren (ter plekke nieuw verzonnen werkwoord) en dat de gezamenlijke rest van de raadsleden in deze politieke tweestrijd, de ‘derde hond’ spelen en met de coalitiekluif er vandoor zullen gaan zogauw Staal heeft gezegd dat de verschillen over de islamisering te groot zijn. Neem verder van mij aan dat er binnenskamers (PvdA en D66) is afgesproken dat Staal (D66) als informateur de uitsluiting van de PVV door de PvdA zou bevestigen en dat Sietse Fritsma gelijk gaat krijgen als hij beweert dat Staal ‘partijdig’ is. Sietse heeft zoals ieder ander in de Haagse Raad ook wel door dat het woordgebruik ‘onafhankelijkheid’ nooit de lading kan dekken.
Timing
De advocaten van de PvdA zijn een strafproces begonnen tegen Wilders, de leider van de PVV. Neem van mij aan, dat niet alleen de PvdA onder leiding van Wouter Bos en nu met Job Cohen als lijstrekker erbij, de procestermijnen van deze zaak strak in de gaten houden en hun politieke planning (ook die van de val van het kabinet Balkenende IV) daarop afstemmen of afgestemd hebben. Er bestaat geen toeval. Algemeen hoor je nu zeggen dat ook rechters in de zaak Wilders vs de Staat ‘onafhankelijk’ zijn. Maar neem van mij aan dat hier wederom het woord ‘onpartijdig’ bedoeld wordt.
De zaak Wilders 2 / 3
Wilders wordt door de Staat der Nederlanden aangeklaagd voor haat zaaien of zo iets. Maar de Tweede Kamer is wel de baas in het land. Dus feitelijk heeft de Tweede Kamer een eigen collega-lid voor de strafrechter gedaagd. In een concurrentie strijd is alles geoorloofd ? Een Tweede Kamerlid kan het niet maken om in het openbaar te zeggen: “In die of die zaak zal de rechter onpartijdig zijn” dus zeggen ze maar ‘onafhankelijk’. En dit kunnen de Tweede Kamerleden al helemaal niet meer te berde brengen in de zaak Wilders. Immers de Tweede Kamer ‘hoopt’ in meerderheid dat de rechter juist hun partij kiest en Wilders in het ongelijk zal storten. Tenslotte is het aan de Tweede Kamer te ‘danken’ dat Wilders voor de strafrechter staat. Ik heb begrepen dat de Tweede Kamer in meerderheid besloten heeft, althans in meerderheid niet heeft voorkomen dat de advocaten van de PvdA tegen Wilders naar de rechter zijn gestapt met art 12 strafvervolging op klacht. Juist de ‘onafhankelijkheid’ van de rechter is hier in het geding, omdat de Tweede Kamer, de hoogste baas is in het land en de Tweede Kamer deze strafzaak wilde aangaan. Met andere woorden: Volgens mij heeft de Tweede Kamer zichzelf belachelijk gemaakt en het mandaat van de kiezer misbruikt. In geen enkel partijprogramma staat namelijk dat een andere volksvertegenwoordiger onder zijns gelijken, degene met een al te vrije interpretatie van de vrije meningsuiting voor de strafrechter zal worden gesleept. Feitelijk heeft de Tweede Kamer, die de baas is in het land de strafrechter ingezet tegen een populaire politicus, tegen de concurrentie.“Politiek is vies,vuil en smerig” sprak Alexander Pechtold (D66)voor een aantal jaar terug. Ik wist dat Pechtold gelijk had en dat híj wist, dat ik wist waarover die vuiligheid ging.
Boele Staal (D66)
Boele Staal (D66) is door de partijdige Gemeenteraad van Den Haag er met de haren bij gesleep om informateur te zijn. Maar Boele Staal (D66) is een schurk die tegen de individuele kiezer vuile en vieze politieke machtsspelletjes heeft gespeeld. Ik zou een complete koe kunnen bakken in de boter op zijn hoofd. Ik heb Staal vanaf het jaar 2000, toen hij cvdK in Utrecht was, leren kennen als een soort politieke gangster met een pokergezicht. En het erge is dat Robbertsen (CDA) toen ter tijd in het jaar 2000, werkzaam als plv.cvdK in Utrecht, van alles over Boele Staal, de (PvdA) burgemeester van Utrecht Annie Brouwer-Korf en haar advocaat-procureur Frans P.J.M. Otten (aangifte tegen hun gedaan van een poging tot doodslag en ontvoering per ggd-auto naar de plaats van het misdrijf) onder de pet heeft gehouden. Robbertsen (CDA) en Boele Staal (D66) waren anno 2000 er op uit, om samen met de PvdA kopstukken, Annie Brouwerkorf-Korf, burgemeester Utrecht, de PvdA wethouders Hans Spekman en Marie-Louise van Kleef en voorzitter Koole van de PvdA misbruik te maken van voorkennis en positie om de burger ten Berge (dat ben ik) onder het juk van hun dictatuur te houden. (Lees verder mijn rapport; Broodroof en Rechteloosheid Juli 2002)Robbertsen (CDA) werd daarna burgemeester in het oosten van het land en een paar jaar later mocht hij terugkomen naar Utrecht en Boele Staal (D66) als cvdK opvolgen. Kennelijk wel op voorwaarde dat hij zou zwijgen over het machtsmisbruik van Boele Staal en zijn politieke gangsters. Ik kan stellen dat het politieke bendelid cvdK. Robbertsen (CDA) in de Provincie Utrecht via het ongeldig verklaarde Utrechtse burgemeestersreferendum van 2007 samen met Guusje ter Horst (PvdA)minister van BZ&K de crimineel mr. Aleid Wolfsen (PvdA) aan de burgemeesterszetel in Utrecht geholpen heeft.
De bovenbazen.
Ik heb er nooit spijt van gehad dat ik bij HM de Koningin op 12 juli 2007 solliciteerde naar de functie van Burgemeester van Utrecht. Ik kan nu aantonen hoe verrot de ’bovenbazen’ in Nederland, met name de volksvertegenwoordigende organen zoals de Raad, de provinciale 3 / 3
Staten van Utrecht en de Tweede Kamer in Den Haag functioneren. De Dienst Gemeentelijke Ombudsman Utrecht en de Nationale Ombudsman in Den Haag hebben sinds het jaar 2000 expliciet van de Raadsleden te Utrecht en van de Tweede Kamerleden in Den Haag te verstaan gekregen vooral niet. de klachten van de klokkenluider ten Berge uit Utrecht in het openbaar te behandelen, het zwijgen er toe doen in hun jaarverslagen. Ik ben blij dat ik hoor en zie dat mr. Alex Benninkmeijer, de nationale ombudsman voor andere klagers wél heel goed op kan treden. Het systeem maakt het verschil uit. Onze bovenbaas, het parlement in de Tweede Kamer kan het zich niet permitteren geconfronteerd te worden met de klachten van een klokkenluider over het collectieve strafbare gedrag van de partij politici zelf.
De Raad van State
Ook de Raad van State het hoogste adviesorgaan van de Tweede Kamer is partijdig en politiek innig verbonden met de bestuurlijke oneerlijkheid van Tjeenk Willink (PvdA) vice-president van de Raad van State. Ik heb in verband met mijn uitsluiting van mijn actieve en passieve kiesrecht op 13 maart 2008 door mr. Aleid Wolfsen de PvdA nep-burgemeester van Utrecht,een klacht over de partijdige bestuursrechter van de Raad van State ingediend bij HM de Koningin, bij mijn weten nog steeds de President van deze Staatsraad.. Maar dat klaagschrift is door de RVD verduisterd.
Het C-woord.
Ik hoop dat ik de lezer duidelijk heb gemaakt waarom ik zo losjes in de mond het c-woord ‘crimineel’ voor politici gebruik en openlijk over hun gangsterdom schrijf. Dat is omdat politici inderdaad strafbare feiten hebben gepleegd, deze aan het plegen zijn of deze alsnog gaan plegen. En nu denk ik totaal niet aan Wilders. Ik ben net als Pim Fortuijn open en eerlijk, neem geen blad voor mijn mond maar ik heb wel anders achter de politieke schermen gekeken dan Pim dat heeft kunnen doen. Neem van mij aan, dat als het volk weer eens zonodig door bekende Nederlanders in campagnetijd gewaarschuwd wordt voor ‘populisme’ in de politiek, dat dan daarmee het kletsen van een klokkenluider over de foute politieke zaken bedoeld wordt.
Tot slot: Mijn reactie
Mijn reactie 28-03-2010, op het blogbericht van R.C. Robbertsen door Eva de Vroome geschreven met de titel: ‘De hele wereld op bezoek in de provincie Utrecht’ van 28 maart 2010, luidde als volgt:
“Ook voor mij gisteren een bijzondere dag. Ik was zo ziek als een hond en kon niet werken aan mijn site: annemarietenberge.blogspot.com Vandaag aan de betere hand en aan een persbericht begonnen over het Nederlandse gangsterdom in de politiek. Iets waar u CDA cvdK Robbertsen , waar Wolfsen die (PvdA)nep-burgemeester van Utrecht alles over afweten. Wie denkt u wel dat ik ben ? Een vod, vuilnis, een strontvlieg welke je zo maar dood kan trappen ? Dat is in 2000 niet gelukt, toen u plaatsvervangend commissaris van de Koningin was en ook niet gelukt in 2007 toen u mijn sollicitatie als burgemeester voor Utrecht niet behandeld heeft. René Robbertsen,(CDA) ik zeg u: Net zoals dat onterende machtsmisbruik in de Katholieke Kerk naar buiten komt, zo komt ook het politieke machtsmisbruik naar buiten van u en dat van Boele Staal (D66) die in 2000 als commissaris van de Koningin in de provincie Utrecht vuile machtsspelletjes speelde met mijn burgerrechten. Ook de corruptie van u en van die (PvdA) nep-burgemeester Wolfsen van Utrecht komt een keer naar buiten. Aan mij zal het niet liggen. Het is goed dat alle ambassadeurs met een zetel in Nederland nu precies weten waar Utrecht ligt en hoe de bestuurders heten. Ik zal ze wel eens over de waarheid berichten en hen naar de inhoud van mijn site verwijzen”.
-------------------------------------------------------------
Met vriendelijke Groet, Anne Marie ten Berge. Utrecht.
www.annemarietenberge.blogspot.com

zondag 28 maart 2010

Een bijzondere dag voor Robbertsen, cvdK Prov. Utrecht..

Mijn reactie 28-03-2010 op het blogbericht van Robbertsen door Eva de Vroome geschreven, met de titel: ‘De hele wereld op bezoek in de provincie Utrecht’ van 28 maart 2010luidde als volgt:
Ook voor mij gisteren een bijzondere dag. Ik was zo ziek als een hond en kon niet werken aan mijn site: annemarietenberge.blogspot.com Vandaag aan de betere hand en aan een persbericht begonnen over het Nederlandse gangsterdom in de politiek. Iets waar u CDA cvdK, waar Wolfsen die (PvdA)nep-burgemeester van Utrecht alles over afweten. Wie denkt u wel dat ik ben ? Een vod, vuilnis, een strontvlieg welke je zo maar dood kan trappen ? Dat is in 2000 niet gelukt, toen u plaatsvervangend commissaris van de Koningin was en ook niet gelukt in 2007 toen u mijn sollicitatie als burgemeester voor Utrecht niet behandeld heeft. René Robbertsen,(CDA) ik zeg u: Net zoals dat onterende machtsmisbruik in de Katholieke Kerk naar buiten komt, zo komt ook het politieke machtsmisbruik naar buiten van u en dat van Boele Staal (D66) die in 2000 als commissaris van de Koningin in de provincie Utrecht vuile machtsspelletjes speelde met mijn burgerrechten. Ook de corruptie van u en van die (PvdA) nep-burgemeester Wolfsen van Utrecht komt een keer naar buiten. Aan mij zal het niet liggen. Het is goed dat alle ambassadeurs met een zetel in Nederland nu precies weten waar Utrecht ligt en hoe de bestuurders heten. Ik zal ze wel eens over de waarheid berichten en hen naar de inhoud van mijn site verwijzen.

woensdag 24 maart 2010

PERSBREIDEL ?

e - Algemeen Nieuws - 'Vuile was CDA binnenhouden'
Reageer:

Door: Anne Marie ten Berge
maandag 22 maart 2010 10:52 Reageer | Dit is Niet OK | Aanbevolen: 0
Het Nederlands Dagblad bericht op 22-03-2010 dat de Provinciale voorzitters van het CDA de rijen gesloten willen houden. ‘Zij’, kennelijk alle CDA-commissarissen van de Koningin in de provincies, doen dus een oproep aan hun leden, dat moeten dan de CDA- leden van de provinciale Staten zijn, om kennelijk in verband met de landelijke verkiezingen van 9 juni 2010, de vuile CDA-was binnenskamers te houden. Als dit dus geen persbreidel is dan weet ik het niet meer. Persbreidel is op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) verboden. Laat ik nu toch nog steeds denken (ik ben 66) dat als je iets doet wat verboden is, dat je dan aangeklaagd kan worden voor een strafbaar feit. Er is dus voor mij weer werk aan de winkel: Opzoeken waar die verdachte cvdK’s van het CDA zitten. Dan een aangifte formuleren en dan naar de politie. Wie is het met mij eens? Wie wil mij helpen ? Mail:amstenberge@hotmail.com en lees meer op http://www.annemarietenberge.blogspot.com

Fairplay7:
maandag 22 maart 2010 19:48 Reageer | Dit is Niet OK | Aanbevolen: 0
Ze doen dan ook een oproep aan hun leden om de vuile was binnenskamers te houden, schrijft het Nederlands Dagblad.
Tja, want die 'vuile was' is ondanks hun dooppot-beleid al vaker naar buiten gekomen! De leuze van het CDA is dan ook: "Hypocretie is ons motto!"

Minstrel:
dinsdag 23 maart 2010 07:15 Reageer | Dit is Niet OK | Aanbevolen: 0
Inderdaad houd de vuile was alsjeblieft binnen! Laat niets naar buiten komen wat onze grote mannen van het CDA kan schaden. De mensen kijken alleen naar de fouten die gemaakt worden, maar Balkenende en Verhagen hebben toch soms ook weleens iets goed gedaan? Niet dan?

factotum:
dinsdag 23 maart 2010 08:16 Reageer | Dit is Niet OK | Aanbevolen: 0
De ware aard van het cda komt boven drijven.
laat zitten die man gegarandeert zetel verlies waardoor andere partijen de puinhopen van balkelende mogen opruimen.

BobdeB:
dinsdag 23 maart 2010 09:07 Reageer | Dit is Niet OK | Aanbevolen: 0

Anne Marie ten Berge schreef:
‘Zij’, kennelijk alle CDA-commissarissen van de Koningin in de provincies, doen dus een oproep aan hun leden, dat moeten dan de CDA- leden van de provinciale Staten zijn, om kennelijk in verband met de landelijke verkiezingen van 9 juni 2010, de vuile CDA-was binnenskamers te houden. Als dit dus geen persbreidel is dan weet ik het niet meer. Persbreidel is op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) verboden...

Dit lijkt me wel een uiting van het feit dat het CDA nog steeds geen open partij is (zie ook de aanwijzing van JP, zonder discussie met de leden, als lijsttrekker), maar van persbreidel is geen sprake. Als de CDA-ers hun vuile was binnenshuis houden, heeft de pers wat dat betreft niets om over te schrijven. Persbreidel is pas aan de orde als de pers bepaalde informatie wel heeft maar gehinderd wordt om dat naar buiten te brengen. Dus mijns inziens is een eventuele aangifte kansloos.

Anne Marie ten Berge:
woensdag 24 maart 2010 14:57 Reageer | Dit is Niet OK | Aanbevolen: 0
Beste BobdeB.
Bedankt voor je reactie. Maar volgens mij is persbreidel een maatregel tot beperking van de persvrijheid. Als een dergelijke (bestuurs) maatregel tot censuur van de (dagblad)pers leidt is dit in alle (gelijke) gevallen strafbaar gesteld. Bestuurders bij het CDA hebben hun leden openlijk opgeroepen tot terughoudendheid (censuur). Die leden zitten ook in het bestuur van de Stad, de Provincie en het land. Zij zijn daar zelfs de baas. Als er censuur toegepast moet worden dan zorgen de bazen:de Gemeenteraad, de Provinciale Staten en de Tweede Kamer dat er censuur komt. Het zijn alleen deze volks vertegenwoordigende organisaties die het beleid uitmaken. Zij geven (achter de schermen) het bevoegd gezag een hint voor een censuur maatregel. Wordt de bestuurder "betrapt" dan moet hij/zij op het matje van de bazen komen en wordt hij/zij door het volksvertegenwoordigende orgaan in alle openbaarheid vergeven en gevraagd het nooit meer te doen. Neem van mij aan, dat politiek een schimmenspel is met een zwaar beschimmeld draaiboek.En ik weet dit zo precies omdat dit in mijn woonplaats Utrecht letterlijk zo is gebeurd. Burgemeester Wolfsen (PvdA)heeft van de Raad begin 2009 aan censuur moeten doen over de ontvangen subsidie die de Raad hem ten onrechte had gegeven voor zijn woonkosten voor in zijn eerste werkzame jaar (2008-2009).Die subsidie was alleen mogelijk als Wolfsen zich niet per 1 januari 2008 liet inschrijven in de Gemeente Utrecht maar ingeschreven bleef staan in de gemeente Amsterdam, alwaar zijn collega en partijgenoot Job Cohen voor de nieuwe (PvdA)burgemeester in Utrecht de hand over zijn hart had gestreken en Wolfsen (buiten de wet om) in Amsterdam liet wonen. Minister ter Horst (PvdA)bleef de hand boven deze bestuurlijke boeven houden en het eind van het liedje was dat ik als journaliste met een eenmanszaak, uitgeschreven werd uit het handelsregister van de KvK's. Dergelijke schurkenstreken noemen we in eerste aanleg; 'broodroof' en in tweede aanleg; een (indirecte) censuurmaatregel van de persvrijheid.
Leuk dus dat je reageerde op mijn reactie anders had ik niet de moeite genomen om zo uitgebreid te schrijven. Lees meer op http://www.annemarietenberge.blogspot.com of 'Google', mijn naam dan zie je alle stukken die ik in DePers schreef weer terug.

De verkiezingskaarten voor 09 juni 2010 al geschud ?

Door: Anne Marie ten Berge. Voor Nieuwsblad 'DEMOCRATEN'. Woensdag 24 maart 2010.
Volgens de kranten van vrijdag 19 maart 2010 maakt in de peiling van Maurice de Hond de PvdA een sprong voorwaarts naar 32 zetels. Dat is op de top spelen. En omdat voor de Hond de bezigheid om de kiezers te peilen gelijk staat aan het met z’n allen op de wip zitten in politiek Nederland, vermeldt de Hond in een adem welke politici in de lucht hangen en welke zich met de voeten weer af moet zetten in het drijfzand van de democratie.
De Hond heeft ooit op kosten van de PvdA zijn Peil.nl opgezet en ondervraagt tegen de tijd dat er iets politieks aan de orde is, ruim 40.000 kiezers naar hun politieke stemgedrag en loyaliteit ten opzichte van de politieke spelers en hun luchtballonnen in Den Haag.
Het mag duidelijk zijn dat in de eeuwigdurend lijkende politieke komkommertijd de peilingen van de Hond over het wel en wee van de Ministerraad of het Koningshuis gaan. Maar in verkiezingstijd moeten de peilingen van de Hond en andere barometers over de populariteit van de lijsttrekkers gaan. Lijsttrekkers hebben immers nog geen politieke kwaliteiten of gebreken in het nieuw te vormen parlement laten zien. Daar komt bij dat al dat positieve gedoe in persconferenties en optredens bij onder andere; De Wereld Draait Door of
Pauw en Witteman, natuurlijk niets zegt over hun integriteit.
Wouter Bos ging prat op z’n rechte rug, maar noem mij één belofte uit de verkiezingsstrijd van 2006 die hij gehouden heeft dan ga ik de taart aansnijden. Trouwens, ik heb Wouter Bos van dichtbij meegemaakt, hij durft mij niet recht in de ogen te kijken. En als dat waar is en dat is waar, dan zegt dat meer dan genoeg.
Bij de Gemeenteraadsverkiezingen van 03-03-2010 scoorde de PvdA minder verlies dan gevreesd werd door toedoen van de (voorzichtige) peilingen. Ook in Amsterdam. Maar Job Cohen is volgens de peilingen van de Hond nu goed genoeg om de PvdA in de Tweede Kamer op 32 zetels te zetten? Dan ga je je toch afvragen waar Cohen van de PvdA een dergelijke populariteit aan verdiend heeft. En wat zien we ? De Hond heeft in Peil.nl vermeden om aan de kiezers te vragen hoe of ze dachten over het plotselinge ontslag dat Cohen genomen heeft als voorzitter van de Gemeenteraad in Amsterdam, als korpsbeheerder van de politie te Amsterdam, als voorzitter van het Centraal Stembureau Amsterdam, als voorzitter van het Hoofdstembureau van Amsterdam.
Verder is De Hond kennelijk ‘vergeten’ te peilen of de kiezer wist dat je bij zelf gekozen ontslag geen recht hebt op een W.W.uitkering. Ik heb de Hond ook niet zien vragen of de kiezer 'wist' dat Cohen een maand voor zijn ‘spontaan’ genomen ontslag al een W.W.uitkering (een wachtgeldregeling)had aangevraagd ? En dat kan alleen als Cohen voorkennis had dat hij als enige kandidaat, voor het PvdA lijsttrekkerschap in aanmerking kwam. Maar journalisten controleren de macht niet, laat staan dat er een journalist onderzoek doet naar de vriendjespolitiek in de baantjes jagerij van onze volksvertegenwoordigers.
Want wat mij nog het meest verbaasde was het feit dat géén enkele journalist bij de persconferenties van Cohen naar zijn inkomensplaatje voor de tijd van ná zijn ontslag vroeg. Immers, wettelijk heeft Cohen geen recht op uitkering tot aan de tijd dat hij in de Tweede Kamer of als minister nieuw werk gaat doen.
Ik kan geen andere conclusie trekken dan: Omdat op de wip van de journalistiek de redacties met hun voeten vastgezogen zitten in de Nederlandse klei, de politieke kaarten door de peilingen geschud worden. Door peilingen en andere barometer standen welke op hun waarheidsgehalte en onpartijdigheid niet gepeild of getoetst mogen worden. Arm Nederland, het kan niet slechter.

maandag 22 maart 2010

De vuile was van Balkenende

Door: Anne Marie ten Berge, maandag 22 maart 2010 10:52
Het Nederlands Dagblad bericht op 22-03-2010 dat de Provinciale voorzitters van het CDA de rijen gesloten willen houden. ‘Zij’, kennelijk alle CDA-commissarissen van de Koningin in de provincies, doen dus een oproep aan hun leden, dat moeten dan de CDA- leden van de provinciale Staten zijn, om kennelijk in verband met de landelijke verkiezingen van 9 juni 2010, de vuile CDA-was binnenskamers te houden. Als dit dus geen persbreidel is dan weet ik het niet meer. Persbreidel is op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) verboden. Laat ik nu toch nog steeds denken (ik ben 66) dat als je iets doet wat verboden is, dat je dan aangeklaagd kan worden voor een strafbaar feit. Er is dus voor mij weer werk aan de winkel: Opzoeken waar die verdachte cvdK’s van het CDA-zitten, dan een aangifte formuleren en dan naar de politie. Wie is het met mij eens? Wie wil mij helpen ? Mail:amstenberge@hotmail.com en lees meer op http://www.annemarietenberge.blogspot.com

zaterdag 20 maart 2010

Balkenende is zelf 'schandelijk, onbestaanbaar en beneden alle peil' bezig .

Door Anne Marie ten Berge.Utrecht 20 maart 2010.

In DePers van gisteren 19-03-2010 las ik de volgende kop: Balkenende: uitlating generaal onbestaanbaar
Gepubliceerd: gisteren 15:25
Update: gisteren 15:35

Premier Jan Peter Balkenende vindt het verband dat de Amerikaanse oud-generaal John Sheehan legt tussen homoseksuele Nederlandse militairen en de val van Srebrenica ,,schandelijk, onbestaanbaar en beneden alle peil.'' Hij zei dat vrijdag na afloop van de wekelijkse ministerraad.

Balkenende vindt de uitlatingen niet alleen zeer beneden peil voor mensen met een homoseksuele geaardheid maar ook voor heteroseksuele militairen. ,,Zo praat je niet over mensen die hun werk doen onder moeilijke omstandigheden'', aldus de premier.


Hij ziet geen reden om verdere actie richting de Amerikaanse regering te ondernemen. Balkenende wees erop dat Sheehan met zijn verwijten kwam, omdat de Amerikaanse president Barack Obama het homobeleid in het leger juist wil versoepelen. Ook publiekelijk heeft Nederland volgens de premier glashelder gemaakt hoe het kabinet over deze kwestie denkt.
Reactie
Ik heb toch echt vanuit het nieuwsverslag van de hoorzitting in de Amerikaanse Senaat begrepen dat de betreffende uitlatingen vanuit de mond van een Nederlandse generaal B(?) zijn gekomen tijdens een telefoongesprek tussen John Sheenan en de Nederlandse generaal.Het is wel erg makkelijk om direct te gaan roepen dat John Sheenen een idioot moet zijn. Wij moeten bedenken dat Sheenan onder ede stond toen hij tijdens deze hoorzitting van de Amerikaanse Senaat van dit 'homo'gesprek vertelde. En verder moeten wij bedenken dat de Amerikaanse overheid dit gesprek heus wel op tape heeft staan, zodat de uitspraken van Sheenan altijd getoetst kunnen worden. Dus de verontwaardiging van Balkenende en de rest van de politici snap ik niet. Een en ander maakt voor mij weer duidelijk dat het CDA met Balkenende liegen en dat de Tweede Kamer ook niet met de waarheid geconfronteerd wil worden. Conclusie: Niet Sheenan is een idioot maar onze volksvertegenwoordigers in de Tweede Kamer en de rest van de politici zijn mogelijk idioten omdat ze deze kwestie direct vanaf de hoogste toren staan te ontkennen en geen waarheidsvinding willen doen. Een kind weet dat er geen twee waarheden naast elkaar kunnen bestaan. Lees meer over een idiote overheid op de 'idioot' eerlijke site:www. annemarietenberge.blogspot.com

zondag 14 maart 2010

Leefbaar Utrecht verzint SPAM berichten te krijgen.

Beste Lezer van de blog: Anne Marie ten Berge.
Volgens mij verzint (inmiddels ex-) raadslid 2006-2010 met name Salome Willemsen van Leefbaar Utrecht voor de zoveelste keer dat mijn berichten 'SPAM' berichten zijn en daarom niet aan haar afgeleverd dienen te worden.
Maar let op mijn woorden: Wanneer gemeenteraadspolitici niets van je willen weten en 'je 'is de klokkenluider van de corruptie van die gemeenteraadspolitici, dan hebben die raadslieden echt wel boter op het hoofd. Ik ken hun fouten en u weet, als fouten niet rechtgezet worden dan heb je ruzie of er is sprake van een delict.
Ik schreef het eerder: De Utrechtse raadsleden 2006-2010: ZIJN, WORDEN en BLIJVEN CORRUPT.
Lees hierna The...

Undelivered Mail Returned to Sender‏
Van: MAILER-DAEMON
Verzonden: zondag 14 maart 2010 10:33:46
Aan: amstenberge@hotmail.com

Bijlagen: 2 bijlagen | Download alle bijlagen (7,9 kB)
Delivery erro (0,4 kB), Processen...mht (7,6 kB)

This is the Spam & Virus Firewall at guspa001.utrecht.nl.

I'm sorry to inform you that the message below could not be delivered.
When delivery was attempted, the following error was returned.

: conversation with spamfilter1.phicommunications.nl[83.137.194.51] timed out while sending end of data -- message may be sent more than once


--Doorgestuurd bericht in de bijlage--
From: amstenberge@hotmail.com
To: burgemeester@utrecht.nl; m.mossel@utrecht.nl; c.j.verhoef@utrecht.nl; w.buunk@utrecht.nl; mark.dijk@utrecht.nl; j.verkaik@utrecht.nl; a.taskan@utrecht.nl; b.beerlage@utrecht.nl; b.dibi@utrecht.nl; pepijn.zwanenberg@utrecht.nl; g.bouazani@utrecht.nl; a.smits@utrecht.nl; a.van.rooij@utrecht.nl; g.a.oskam@utrecht.nl; e.van.der.marel@utrecht.nl; k.gravesteijn@utrecht.nl; a.essousi@utrecht.nl; m.eggermont@utrecht.nl; p.van.corler@utrecht.nl; m.cavusoglu@utrecht.nl; c.jansen.op.de.haar@utrecht.nl; l.engbers@utrecht.nl; m.bikker@utrecht.nl; e.schell@utrecht.nl; m.schuring@utrecht.nl; dick.hoek@utrecht.nl; n.m.van.gemert@utrecht.nl; k.monnink@utrecht.nl; s.willemsen@utrecht.nl; j.ravesteijn@utrecht.nl; a.kleuver@utrecht.nl; y.aydemir@utrecht.nl; n.schipper@utrecht.nl; t.schipper@utrecht.nl; g.isabella@utrecht.nl; m.peetoom@utrecht.nl; c.baerveldt@utrecht.nl; m.mos@utrecht.nl; f.van.iperen@utrecht.nl; v.oldenborg@utrecht.nl; m.van.ditmarsch@utrecht.nl; k.boudewijns@utrecht.nl; c.a.geldof@utrecht.nl; e.smid@utrecht.nl; s.bottse@utrecht.nl; b.van.der.roest@utrecht.nl; w.rietkerk@utrecht.nl
Subject: Processen-verbaal zittingen Hoofdstembureau.
Date: Fri, 12 Mar 2010 08:23:23 +0100


Aan: Leden van het Hoofdstembureau Utrecht.
t.a.v. Dhr. mr. A.Wolfsen, voorzitter
p/a Stadhuis, Minrebroederstraat 2 Utrecht.

Van: DEMOCRATEN en Ned. Klokkenluiderspartij.
t.n.v. Anne Marie ten Berge, voorzitter
Servaasbolwerk 4-4bis
3512 NK Utrecht.

Datum: vrijdag 12 maart 2010
Betreft: Het (voor de 3x) opvragen van de stukken p-v. (3 stuks)

Dame/heren/voorzitter,

Hierbij vraag ik, Anne Marie ten Berge vanaf het jaar 2000, bij u allen wel bekend als de klokkenluider van de corrupties van de Utrechtse Raad en het College van B&W, op grond van de WOB, de afschriften op van de processen-verbaal welke eerder ten Stadhuize zijn opgemaakt op de drie openbare zittingen van het Hoofdstembureau.
Te weten op de zittingen van
donderdag 21 januari 2001, vrijdag 22 januari 2010 en vrijdag 5 maart 2010.

Dit is de 3 keer dat ik deze processen-verbaal bij de Gemeente Utrecht opvraag, terwijl ik van het kastje naar de muur gestuurd word. Het Centraal Stembureau, de DIV en zelfs de ICU hebben deze (kieswet) stukken kennelijk niet in huis.
De dag is nog jong. U kunt deze stukken best vandaag nog versturen naar bovenstaand adres.
Maar als ik deze (kieswet) stukken morgen niet in de brievenbus vind, dan neem ik aan dat er voor de zoveelste keer sprake is van een ambtelijke verduistering van de stukken...Zie eerdere aangiften die ik gedaan heb tegen dit strafbare feit.

Was getekend, mevrouw A.M.S.ten Berge.

www.annemarietenberge.blogspot.com

donderdag 11 maart 2010

Verkiezingsfraude en belangenverstrengelingen

PERSBERICHT. Verkiezingsfraude en belangenverstrengelingen.
door Anne Marie ten Berge, Utrecht.11 maart 2010
Beste redactieleden, Er is kennelijk in het hele land fraude gepleegd met volmachtstemmen, waarbij mij twee variabelen zijn opgevallen in de verkiezingorganisaties van de Gemeenteraden.: Dat waren:
1: De oproepkaarten hadden geen eigen nummer meer dat gerelateerd was aan het stembureau,het stemlokaal in de buurt van de woning. Als je vroeger wilde stemmen, dan was het nummer van je oproepkaart bekend op de lijst van het stembureau. Dat nummer werd gevinkt en je mocht doorlopen naar de stemcomputer. Nu kan de oproep kaart niet meer gevinkt worden in het stemlokaal naar keuze, als zijnde een bevestiging van ontvangst. Op vertoon van een paspoort kreeg de burger nu een stembiljet uitgereikt.
2. Op het informatieblad van de Gemeente Utrecht met de titel : 'Verkiezingen van de leden van de gemeenteraad van Utrecht op woensdag 3 maart 2010", staat te lezen en ik citeer.: "Het geven van een volmacht kan tot op de dag van de stemming." Dat is door de gemeenteraden nooit eerder gezegd, geschreven of besloten. Deze aanwijzing is zelfs onrechtmatig omdat de kieswet 2010 anders aangeeft.
Verder viel mij een grote onmogelijkheid op bij dit nieuwe kiessysteem: De mensen die en masse met een volmacht kwamen stemmen konden nooit het legitimatiebewijs laten zien van de volmachtgever en overtraden de Kieswet.
Door de Kiesraad was op 17 februari 2010 de laatste dag geprikt dat je op een eerlijke manier, volgens de richtlijnen van de Kieswet, een schriftelijk verzoek kon indien bij het Centraal Stembureau van de woongemeente om per volmacht te stemmen.
Conclusie: De Tweede Kamerleden, die voor dit fraudegevoelige kiessysteem hebben gekozen hebben kennelijk opzettelijk bijgedragen , gelegenheid geschept om een landelijke verkiezingsfraude en belangenverstrengeling mogelijk te maken.
En nu snap ik ook beter waarom de ALLE politieke partijen uit de Tweede Kamer zo enorm hun best hebben gedaan om campagne te voeren voor de gemeenteraadsverkiezingen. Men wilde bij de lage opkomsten van de laatste jaren, geen stem verloren laten gaan.

Hier in Utrecht is op 14 maart 2009 het college van B&W gevallen. GroenLinks een Raadspartij met 8 zetels en twee wethouders stapten uit de coalitie. Er zijn geen nieuwe verkiezingen uitgeschreven. Wel hadden de Raadsleden op 9 maart 2009 met elkaar afgesproken om de Stemwijzer aan te schaffen voor de verkiezingen op 3 maart 2010.

Tegen deze Raadsbesluiten Verkiezingen heb ik bezwaren aangetekend bij de Raad te Utrecht. Maar die werden niet behandeld. Met andere woorden de Raad wilde mij niet 'kennelijk ontvankelijk of '' kennelijk niet ontvankelijk' verklaren.

Ik ging (26 januari 2010) in beroep bij de Raad van State over de Raadsbeslissing dat ik geen lijstnummers kreeg toegewezen voor mijn kandidaatstellingen bij de Utrechtse verkiezing d.d. 03-03-2010 De zaak werd niet behandeld. De uitspraak van de Raad van State werd niet ondertekend. De uitspraak d.d.1 februari 2010 van de Raad van State werd (als enige uitspraak) ook niet gepubliceerd in het uitsprakenregister van de Rechtspraak.

Ik diende bij HM de Koningin,de president van de Raad van State een klacht in over het gedrag van de rechters, de griffiers en de plv. president Tjeenk Willink. De klachten werden niet behandeld laat staan dat ik een bevestiging van ontvangst kreeg. Niemand had, ook het Kabinet van de Koningin niet het lef om mijn klaagschrift door te sturen naar HM de Koningin.

Over de Utrechtse verkiezingsfraude en belangenverstrengeling 2006-2010 van de Raadsleden diende ik ,bij de Kiesraad te Den Haag een klacht in. Die klacht werd niet behandeld. De Kiesraad verwees mij met de betreffende klacht door naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Nog binnen het termijn van 10 dagen dat ik bij Guusje Ter Horst (PvdA) minister van BZ&K mijn klacht over de Utrechtse discriminatie had ingediend ( met afschriften naar de Tweede Kamer) en op reacties wachtte, trok Wouter Bos (PvdA) vice-premier de stekker uit het Kabinet IV. Nu had Kabinet Balkende IV nooit onder stroom gestaan dus zo'n verschil was het niet.

Maar de poppenkast daarom heen. Het uitstel van de informatie over de val van IV naar de pers toe, was een zielige en een pesterige vertoning. Al die journalisten aan werk in de winterkou. Op mijn schaal van slappelingen en draaikonten staat de PvdA bovenaan.


www.annemarietenberge.blogspot.com

vrijdag 5 maart 2010

Verkiezingsfraude in Utrecht 2006-2010

BEZWAARSCHRIFT

Ter gelegenheid van de openbare zitting Hoofdstembureau, Stadhuis Korteminrebroederstraat 2 te Utrecht, gehouden ter vaststelling van de uitslag Raadsverkiezing van de 3de maart 2010.

Voorzitter,

Hierbij teken ik, Anna Maria Susanna ten Berge, geb.6 maart 1944 te Utrecht en aldaar wonend aan het Servaasbolwerk 4-4bis, in haar hoedanigheid van voorzitter van de vereniging DEMOCRATEN bezwaar aan tegen de besproken uitslag, op grond van de volgende feiten.

Feiten:
1. Op 09 maart 2009 is het Presidium van de Raad akkoord gegaan met de aankoop van de Stemwijzer voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2010.

2. Verder is op 09 maart 2009 in het Presidium besloten dat de gemeente in 2010 weer een opkomst bevorderende campagne zal opzetten.

3. Volgens afspraak op 09 maart 2009 zullen de griffie, BIS en Communicatie de besproken opkomst bevorderende campagne voor 2010 in een gezamenlijk aanpak verwezenlijken.

4. Op 14 maart 2009 is het Utrechtse College van B&W gevallen.

5. Naar verwachting zijn in de maand juni 2009 geen nieuwe raadsverkiezingen gehouden

6. Bezwaarschriften tegen deze gang van zaken zijn niet behandeld.

Conclusie :
De Raadsverkiezing van 03 maart 2010 is kennelijk op basis van een onrechtmatig besluit / meerdere onrechtmatige besluiten tot stand gekomen.
Er is sprake van verkiezingsfraude van en door alle 45 Utrechtse raadsleden 2006 – 2010. Met ondersteuning en voorkennis van het College van B&W en de verantwoordelijke Raadsgriffier.

Verzoek:
De besproken uitslag ongeldig te verklaren.


Was getekend,Mevrouw A.M.S.ten Berge.

donderdag 4 maart 2010

VERKIEZINGSGEDICHT op 03-03-2010

Door de Utrechtse klokkenluider, Anne Marie ten Berge.

Niet stemmen is een daad van bevestiging.
Je staat pal voor je ideaal,
dat je de waarheid wilt horen en zien.
Tenslotte heb je één kiesrecht minimaal,
en ik ben niet zo gek, om zo’n groot goed
voor drammerig geklets van elke dwaas
uit de linkse of de rechtse hoek
te gaan verkwanselen in een hokje,
waar je alleen in mag,
na het tonen van goed gedrag, te weten:
De aanschaf van een duur bewijs,
dat jij het bent die recht heeft
op identiteit ten koste van je afgedrukte duim.
Ik hoef niet helderziend te zijn om te vrezen,
dat politici ook wel, zonder dat ik het rode potlood lik,
de burger weer gaan zieken met hun machtsmisbruik.
De politiek ligt er maakbaar bij,
alleen voor degenen, die niet houden
van de onderste stenen.

dinsdag 2 maart 2010

Die laffe Jan Bakker is gemeentesecretaris.

REGISTREREN 1 / 2

BEZWAARSCHRIFT


Aan: de RAAD 2006-2010 van de GEMEENTE UTRECHT
t.a.v.: dhr. mr. Aleid Wolfsen (PvdA) nep-burgemeester, voorzitter van de Raad.
t.a.v. dhr. N.J. H.(Klaas) Gravesteijn (PvdA) (malafide) plaatsvervangend voorzitter
van de Raad.2006-2010
adres: STADHUIS. Korteminrebroederstraat 2. 3512 GG. Utrecht.

Van: DEMOCRATEN en de Ned. KlokkenluidersPartij (NKP)
A.M.S.(Anne Marie) ten Berge, lijsttrekker.
Servaasbolwerk 4
3512 NK Utrecht tel. 030-231 60 70

Datum: dinsdag 2 maart 2010
Betreft : Bezwaar tegen besluit.
Bijlage: 2 ( op 1 A-4tje afgedrukt. )

Heren Wolfsen en Gravesteijn,

Bezwaar op besluit van dhr. J.Bakker
Hierbij dien ik, Anna Maria Susanna ten Berge, geb. 6maart 1944 te Utrecht, bij u als eindverantwoordelijke Raadsvoorzitters 2006-2010, bezwaar in tegen het besluit dat Jan Bakker op enig moment , vanwege zijn mandaat (zie gemeenteblad van Utrecht 2004 nr. 36) genomen moet hebben om mij op 1 maart 2010 de toegang tot het lijsttrekkersdebat in Tivoli aan de Oudegracht te Utrecht, te ontzeggen.

Redenen van bezwaar
Ik was om ongeveer 19:25 uur van huis gegaan en naar Tivoli gefietst, teneinde folders uit te kunnen delen aan het publiek welke net als ik deel wilde nemen aan het openbare lijsttrekkersdebat tussen publiek en de kandidaat raadsleden, (locale politici) in verband met de Gemeenteraadsverkiezing van woensdag 03 maart 2010.
Zonder enige grond of uitgesproken reden, werd mij tussen 19: 35 en 19:55 uur tot drie keer toe door de beveiligers werkzaam bij het bedrijf Trigion, de toegang tot het debat ontzegd en ik werd gedreigd met aanhouding als ik toch naar binnen ging.

Ik heb het een en ander bij de aanwezige (6) politieagenten geverifieerd en een paar van hen bevestigden onomwonden dat zij inderdaad opdracht hadden gekregen om speciaal op mij te letten omdat ik daar verwacht werd te verschijnen en daarom direct tot mijn arrestatie zouden overgaan bij een eventuele aanhouding door de mensen van Trigion. Ik heb toen maar buiten op straat, tot ongeveer 20:30 uur de meegebrachte foldertjes uitgedeeld ( Zie voor eensluidende afschriften deze foldertjes op de bijlage.)

Jan Bakker is volgens de stadsgidsen, sinds 2000, Hoofd Algemene zaken van het Utrechtse. College van B&W . Bakker is in 2009 aangesteld als plv gemeentesecretaris van de Gemeente Utrecht. Uit recente foto-folders van Trigion is op te maken dat Bakker ook als hondenbegeleider, werkzaam is in de operationele dienst van Trigion, terwijl ik kan getuigen
2 / 2
dat de betreffende operationele dienst met politiehonden inderdaad ter plekke aanwezig was. Ik heb echter Jan Bakker niet herkend onder zijns gelijken. Het was donker.

Conclusie:
Het staat vast dat Jan Bakker kennelijk op enig moment een onrechtmatig besluit heeft genomen en als gemeentelijk bestuurder met mandaat, óók nog eens (in een andere functie) ten nauwste betrokken is geweest in de onrechtmatige uitvoering van dit besluit. Kennelijk heeft hij de werknemers van Trigion niet eerlijk geïnformeerd waarom hij hen op een bepaalde manier aanstuurde in hun werkzaamheden door mij, zonder enige aanleiding daartoe de rechtmatige toegang te ontzeggen en te dreigen met een onrechtmatige aanhouding.

Beslissing:
Omdat hier een zaak aan de orde is, gerelateerd aan de verkiezingen en het feit dat dit bepaalde democratische proces kennelijk onrechtmatig is gedwarsboomd door een ambtenaar, verzoek ik u binnen een termijn van 2 werkdagen een beslissing te nemen en mijn bezwaar gegrond te verklaren.

Utrecht, woensdag 2 maart 2010.

Was getekend, mevrouw A. M.S. ten Berge.

-------------------------------------------------------------
De bijlagen: bestonden uit de teksten:
STEM-STAKING
op 3 maart 2010 .
“DEZE UTRECHTSE RAADSLEDEN
ZIJN, WORDEN en BLIJVEN CORRUPT.
Ik kan het weten en ik kan het bewijzen..
( Deze tekst was gedrukt op de kandidatenlijsten van PvdA, GroenLinks, VVD, SP, CDA, D66.. LU. CU. Groenen, PVU, TON, PvdEenvoud, als ondergrond
Door Anne Marie ten Berge.
Lees meer over de verkiezingsfraude:
Wwww.annemarietenberge.blogspot .com
Of google: Anne Marie ten Berge
Of mail: amstenberge@hotmail.com
Geschreven ter gelegenheid van het Lijsttrekkersdebat op 1 maart om 20:00 uur
In Tivoli, Oudegracht . (Tumult)

---------------------------------------------------------------
De andere tekst was van mijn affiche uit 2006.
BESTE MEDEBURGERS en KIEZERS,

Op de Utrechtse Armoedeconferentie 26 mei 2005 is de groep: “FINGED” ( Financieel Gedupeerden ) opgericht.
Eindelijk ! na een bestuursperiode van 6 jaar (2000-2005) was het zover… Van alle 45 Raadsleden van B&G / CDA / CU / D66 / SP / Groen Links / Leefbaar Utrecht / PvdA en VVD, kwamen de bewijzen boven tafel van alle A-sociale raadsbesluiten en een uitgebreid (strafbaar) kiezersbedrog.
STEMT daarom, dinsdag 7 maart 2006 in Utrecht / Vleuten / de Meern, op een (h)eerlijker toekomst
Foto >
lijst 14. FINGED
1.) A.M.S. ten Berge, (Anne Marie)

“U kiest tegelijk voor haar, als onze nieuwe burgemeester die in alle wijsheid partij-onafhankelijke wethouders zal benoemen”.

De NEDERLANDSE GRONDWET + FINGED : “Iedere armlastige, zieke en in de steek gelaten burger heeft recht op eerlijke processen en goede hulp.”

De kleine lettertjes van onze argumenten om met z’n allen op lijst 14 te stemmen:
1) Wij kunnen bewijzen dat er in 2005, vijf (5) van de zeven(7) Utrechtse wethouders van CDA, Leefbaar Utrecht, PvdA en VVD wegens machtsmisbruik en vuile handen, met ontslag zijn gegaan.
2 ) Wij kunnen bewijzen dat de van misdaad verdachte burgemeester Annie Brouwer-Korf (PvdA), en haar criminele “vriend” cvdK, Boele Staal, (D66) Prov. Utr., samen met ambtenaren van het OM, een vuile, overheidsstrijd voert gericht tegen een, met opzet werkloos gemaakte burger.
3 ) Anne Marie ten Berge, heeft vanaf het jaar 2000 inzake het bovenstaande, aangiften gedaan bij: De Utrechtse politie, de ministerraad, het OM, de Rechtbank, het Hof in Amsterdam, de Raad van State en de Hoge Raad in Den Haag. Kennelijk liggen alle aanklachten (waaronder een poging tot doodslag door de burgemeester) als geheim kiezersbedrog van coalitie- en oppositiepartijen in een kluis van de Tweede en de Eerste Kamer. Blijkbaar genoemd: “de Haagse doofpot”.
4) Ten Berge is nooit gezwicht voor de overheidschantage van dreigementen en aanslagen. Vanaf het jaar 2000 zit zij zonder (onderwijs)werk, zonder uitkering en zonder rechtsbijstand. Wij hadden allang onze onschuld verloren. Wij zijn een vreedzame strijd aangegaan. Wat is úw kracht als kiezer ? Helpt u ons én uzelf ? Zin om eerlijk en goed te gaan stemmen ?” DOE DAT DAN !!!

Meer informatie, Bij FINGED, p/a Servaasbolwerk 4. 3512 NK. Utrecht.
Tel. (030)-231 60 70. gsm: 06-46 44 37 68. / amstenberge@hotmail.com

maandag 1 maart 2010

De rode-potlood-vredebreuk op 03-03-2010

REGISTREREN 1 / 2

Aan: de RAAD van de GEMEENTE UTRECHT
t.a.v.: dhr. mr. Aleid Wolfsen (PvdA) nep-burgemeester, voorzitter van de Raad.
en t.a.v. dhr N.J. H.(Klaas) Gravesteijn (PvdA) plaatsvervangend voorzitter van de Raad.
adres: STADHUIS. Korteminrebroederstraat 2. 3512 GG. Utrecht.

Van: DEMOCRATEN en de Ned. KlokkenluidersPartij (NKP)
A.M.S.(Anne Marie) ten Berge, kandidaat raadslid en lijsttrekker
Servaasbolwerk 4
3512 NK Utrecht tel.030-2316070

Datum: Maandag 1 maart 2010
Betreft: Verzoek besluiten te nemen.
Bijlage: 1,2 en 3

Heren Wolfsen en Gravesteijn.,

Hierbij herhaal ik nogmaals met groot misbaar, mijn bezwaar bij de gang van zaken, zeg maar rustig bij een smerige discriminatie en verkiezingsfraude in de Gemeente Utecht bij de Utrechtse Gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 07 maart 2006. Mijn bezwaren betroffen toen ter tijd allereerst mijn hardhandige arrestatie op het lijsttrekkersdebat van dinsdagavond 28 februari 2006 waar Jan Bakker, Hoofd afd. Algemene Zaken heden ook waarnemend gemeentesecretaris, een cruciale rol heeft gespeeld (zie bijlage 1 een collage van krantenberichten van 1 maart 2006). Daarna betroffen mijn bezwaren de computer verkiezingsfraude kennnelijk in opdracht van mevr A.C. (Rinda) Den Besten lijsttrekker van de PvdA uitgevoerd bij de Utrechtse raadsverkiezingen van 07 maart 2006.

Op 13 dec. 2007 bij de Kiesraad in Den Haag had ik al stelling genomen tegen de hierboven gemelde computervredebreuk. Waarvan ik hier in het kort uitleg geef: In Utrecht was bij een opkomstpercentage van 54 %, de PvdA omhoog geschoten van 7 naar 14 zetels. Daarbij was 30 % van alle de stemmen naar de Utrechtse PvdA lijst 3 gegaan, terwijl een andere partij in dit geval LeefbaarUtrecht met lijst 1, 30% van de stemmen had ingeleverd.

Op het symposium van de Kiesraad op 13 december 2007 dat geheel gewijd was aan verkiezingsfraude kon volgens de Officier van Justitie, die het fraudeonderzoek had geleid, de voorlopige conclusie getrokken worden dat er vanwege het stemmen met de computer in 2006 sprake kon zijn geweest van meer gevallen van verkiezingsfraude doormiddel van een computervredebreuk dan alleen de fraude van het kandidaat-raadslid uit het Brabantse Landerd die 181 van de uitgebrachte stemmen had overgeheveld naar zijn eigen lijst, naar zijn eigen naam. Omdat de uitslagen van alle raadsverkiezingen van 2006 waren gewist, moest het eventuele bewijs van verkiezingsfraude in elke Gemeente gevonden worden door de opkomstpercentages te vergelijkingen met de winst-, verliespercentages. Precies zoals dat bij de belastingdienst in de context van omzet en opbrengst gebeurd.

Anno 2010 ben ik door uw onderhandse en willekeurige besluiten 13 maart 2008 uitgesloten van uitvoering van mijn kiesrechten. Ik had alle reden alert te blijven naar nog meer onrechtmatig gedrag uwerzijds. En dit criminele gedrag heb ik volop gevonden, niet in de laatste plaats ter zake van de valse burgemeesterverkiezing op 10 oktober 2007 maar u bent, net als alle andere politici, betrokken bij een poging tot doodslag en ontvoering naar de plaats van het misdrijf, sloop- en bouwfraudes, milieudelicten, valsheid in geschrifte, belangenverstrengelingen en verduistering van rechtsmiddelen. De gemeente Utrecht heeft alle kenmerken van een criminele organisatie. Kijk maar wat er (niet) gebeurde toen het college van B&W op 14 maart 2009 was gevallen.U schreef geen verkiezingen uit.

Februari 2010: Wouter Bos stond, zonder redelijke argumenten er op, om midden in de winternacht van 20 februari 2010 met het smoesje van die rechte rug, uit de regering te stappen. Maar toen Wouter Bos met Rinda den Besten en met u Klaas Gravensteijn in de vroege morgen van 21-02-2010 al in Utrecht vrolijk liepen te ‘campagneren’ voor de raadsverkiezing van 3 maart, moet er iets niet eerlijk verteld zijn. Daar komt bij dat u, meneer Wolfsen zichzelf ook voorbij gestreefde in ijver . Op vrijdag 19-02-2010 schreef u al een stukje voor de gemeentekrant, ‘Ons Utrecht’ waarin u refereerde aan het feit dat Wouter Bos de stekker eruit had getrokken. Een gebeurtenis welke op het tijdstip dat u uw oproep om te gaan stemmen ondanks het feit dat de regering was gevallen, per deadline van 17:00 uur inleverde terwijl pas 10 uur later in de media de val bekend gemaakt kon worden.

Terug naar de computervredebreuk, art 138a WvSr. Het staat inmiddels vast dat uit het percentageonderzoek duidelijk is geworden dat handlangers in het belang van de PvdA in Utrecht zich op 7 maart 2006 via een of meerdere computervredebreuken zich schuldig hebben gemaakt aan verkiezingsfraude. Inmiddels had Balkenende IV onder aanvoering van Guusje ter Horst (PvdA) demissionair minister van Binnenlandse Zaken, die het te heet onder de voeten werd, besloten het stemmen met computers af te schaffen. Maar ik bleef alert. Ik hoorde niets over het afschaffen het voorkomen, van verkiezingsfraude met het rode potlood.

Zie de bijlage 2 een opsomming van de feiten, hoe de raadsleden tegenwoordig een verkiezingsfraude kunnen ritselen. Kortom: Voor Utrecht kan ik vaststellen dat het rode potlood, op de volgende punten uitnodigt voor fraude: A) Stemmen in de stemlocaties naar eigen keuzes. B) Stemmen op de dag van stemming 03-03-2010 met volmachten, zonder legitimatiebewijs van de volmachtgever. C) De stemmen (na 21:00 uur) gedurende 37 uur door kandidaat-raadsleden te laten tellen. D) Pas op 05 maart 2010 om 10:00 uur op een openbare zitting van Hoofd- en Centrale Stembureaus de uitslag vaststellen.

Tot slot: Verzoek ik u beide met ingang van heden en met verwijzing naar al het bovenstaande, het volgende te besluiten:

1. Zie bijlage 1 de krantberichten daarover: De schade, de schande en de smart van de onrechtmatige arrestatie op 28 februari 2006, aan mij het slachtoffer financieel te vergoeden of deze grove fout anderszins te herstellen.
2. Zie de hierboven vastgestelde onderzoeksresultaten: De besproken computervredebreuk uit 2006 zelf op waarheid te laten onderzoeken door externen.
3. Zie mijn bezwaarschrift van 26 januari 2010: De buitensluiting en discriminatie tegenover mijn kandidaatstellingen als raadslid in 2010 bij DEMOCRATEN en de Ned. KlokkenluidersPartij op te heffen en mij schadeloos te stellen.
4. Zie bijlage 3, mijn stakingsoproep publieke te verspreiden, of te besluiten om de Utrechtse gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 03 maart 2010 wegens rode potlood vredebreuk ten einde te gelasten of op te schorten.
5. Te besluiten mij als opvolgend burgemeester van Utrecht aan te wijzen.

Utrecht, 1 maart 2010. Was getekend, mevrouw A.M.S.ten Berge.