maandag 22 februari 2010

Valse verkiezingen in Utrecht. op 03-03-2010

Graag de valse verkiezingen af zeggen....‏
Van: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com)
Verzonden: maandag 22 februari 2010 16:36:10
Aan: m.mossel@utrecht.nl; c.j.verhoef@utrecht.nl; w.buunk@utrecht.nl; mark.dijk@utrecht.nl; j.verkaik@utrecht.nl; a.taskan@utrecht.nl; b.beerlage@utrecht.nl; b.dibi@utrecht.nl; pepijn.zwanenberg@utrecht.nl; g.bouazani@utrecht.nl; a.smits@utrecht.nl; a.van.rooij@utrecht.nl; g.a.oskam@utrecht.nl; k.gravesteijn@utrecht.nl; a.essousi@utrecht.nl; m.eggermont@utrecht.nl; p.van.corler@utrecht.nl; m.cavusoglu@utrecht.nl; burgemeester@utrecht.nl; c.jansen.op.de.haar@utrecht.nl; l.engbers@utrecht.nl; m.bikker@utrecht.nl; m.schuring@utrecht.nl; dick.hoek@utrecht.nl; n.m.van.gemert@utrecht.nl; k.monnink@utrecht.nl; s.willemsen@utrecht.nl; j.wijmenga@utrecht.nl; j.ravesteijn@utrecht.nl; a.kleuver@utrecht.nl; y.aydemir@utrecht.nl; n.schipper@utrecht.nl; t.schipper@utrecht.nl; g.isabella@utrecht.nl; m.peetoom@utrecht.nl; c.baerveldt@utrecht.nl; m.mos@utrecht.nl; f.van.iperen@utrecht.nl; v.oldenborg@utrecht.nl; m.van.ditmarsch@utrecht.nl; k.boudewijns@utrecht.nl; c.a.geldof@utrecht.nl; e.smid@utrecht.nl; s.bottse@utrecht.nl; b.van.der.roest@utrecht.nl; w.rietkerk@utrecht.nl
Onderwerp: Graag de valse verkiezingen afzeggen dat scheelt mij weer hopen griffierechten aan Euros. Hebben jullie het gezien ? De zaterdagse campagne in Utrecht van de PvdA ? Wouter Bos met z'n dubbele agenda draaide in de Trêveszaal niet bij omdat hij op zaterdag in Utrecht verwacht werd met de kennelijke belofte; " Ik haal nog net vóór de kieslijsten in Utrecht huis aan huis uitgedeeld worden, DE STEKKER ERUIT" ( Maar ze zijn nog niet uitgedeeld)

Naast Bos liep Rinda Den Beste, (PvdA) wethouder van de volksgezondheid die iedereen en mij in het bijzonder, omdat ik haar wel heel erg in de weg sta, geestelijk gestoord laat verklaren door een psychiater van de OGGZ. (Altrecht is de fusie tussen Riagg en de W.A.Stichting) En toen kreeg ik een bewindvoerder en toen kreeg ik een curator die mijn AOW en Mijn pensioen aanvroeg omdat Wolfsen op 1 juli 2008 mijn nieuwe paspoort aan derden gegeven had, wat natuurlijk niet mag. O maar dat wisten jullie al! En hij mag blijven zitten omdat hij zeker aan jullie beloofd heeft het niet te wéér te doen. Maar mijn AOW en mijn ABP-pensioen krijg ik niet op mijn rekening 2064748 gestort omdat die criminele curator deze rekening heeft opgeheven.
Achter Rinda en Wouter liep Klaas Gravesteijn de plv. voorzitter van de Gemeenteraad in beeld, te campagneren van onze belastingcenten.

Klaas Gravesteijn die nog te beroerd is om te zeggen dat hij mijn bezwaarschrift van 26 januari 2010 verduisterd heeft. Hou toch op. Maak een einde aan deze poppenkast en zorg dat Vredenburg en CU niet doorgaan. Schrijf nieuwe verkiezingen uit waar DEMOCRATEN en de NED. Klokkenluiderspartij (een afsplitsing van de PvdA?) ook aan mee kunnen doen. En breng al die opgeheven Raadscommissies weer terug, stelletje gekken.
Ik heb op 21 en 22 januari 2010 op de openbare zittingen van de Stembureaus bezwaar gemaakt dat jullie onbevoegd zijn om verkiezingen en verder beleid te organiseren.
Jullie hebben vanaf het jaar 2000 onder leiding van de oerdomme Annie Brouwer-Korf geen oplossingen voor een probleem, dat naar de naam Anne Marie ten Berge luistert, weten te vinden. En als je eenmaal met leugens en draaierijen begint kun je dat alleen verder als je de stekker eruit trekt. Dat denkt de PvdA tenminste. O als de mensen eens wisten.
Het Utrechtse college is op 14 maart 2009 gevallen en jullie willen nog steeds niet eerlijk vertellen ook niet aan de kiezers waarom er toen geen nieuwe verkiezingen zijn gehouden. Ik ga gelijk krijgen als ik beweer: Dat de PvdA met opzet het kabinet heeft laten vallen omdat de Gemeenteraadsverkiezingen gewonnen moeten worden. Wat een helden op sokken zijn jullie.
Want wat is er nog meer aan de hand ? Er zijn geen kieslijsten uitgedeeld. Ze staan ook niet in Ons Utrecht. Weten wat jullie straks zeggen? We hebben wat anders beslist: We moesten bezuinigen en omdat we nu met rood potlood stemmen krijgt iedereen toch ruimschoots de gelegenheid om op de stembureaus een keuze te maken achter de naam. Maar ik mag niet stemmen van jullie PvdA nep-burgemeester. Ik word niet toegelaten in een stembureau. Ik krijg dus zo'n kieslijst niet in handen. Ik mag mij geen kandidaat mag stellen van jullie Wolfsen de nep-burgemeester van Utrecht. .
Dat is voor 2010 alles bijelkaar net zulke verkiezingsfraude als in 2006. Toen jullie mij zo nodig op het lijstrekkers debat moeten laten arresteren terwijl iedereen het persbericht van 25 januari 2006 had gelezen dat ik lijst 14 had.
Wat willen jullie nu ? Het kabinet is op 20-02-2010 en het Utrechtse college is op 14 maart 2009 demissionair geworden. Jullie kunnen je beleid 2006-2010 niet weer verkiesbaar stellen en gaan uitvoeren zonder dat ik daar rechtsmiddelen tegen in zet.
Van 'bezint eer gij begint', daar hebben jullie kennelijk nog nooit van gehoord. Hier komen mijn correspondenties.... Groeten van Anne Marie ten Berge en ook de Groeten van Karin Aalders en Anne Sterke wiens interviews met mij voor het Dagblad Utrecht niet gepubliceerd mochten worden.

Aan: Raad van State. POST- en FAXBERICHTEN

t.a.v.: Hare Majesteit Koningin Beatrix, president

Lange Voorhout 3 (tijdelijke locatie)

Postbus 20019. 2500 EA Den Haag. fax: 070- 365 13 80Van: Anne Marie S. ten Berge, gedupeerde

Servaasbolwerk 4. 3512 NK Utrecht. Tel. : 030-231 60 70Datum: 20 februari 2010

Betreft: Aanklacht.Majesteit,In antwoord op het onredelijke gedrag van de Raad van State en zijn bestuursrechter(s) bericht ik u als volgt.

Feiten:

Op 26 januari 2010 heb ik bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep ingesteld in een kwestie van een ernstige opzettelijke schending van mijn grondrechten zoals deze zijn vastgelegd in Art. 3 en Art.4 van de Nederlandse Grondwet.

De bestreden besluiten werden, kennelijk in strijd met de Grondwet en de Kieswet door de Utrechtse autoriteiten genomen. Een en ander in verband met de gemeenteraadsverkiezingen van 03 maart 2010, waarbij eiseres en de andere kandidaten op een beschamende manier werden buitengesloten van deelname.

Redenen van aanklacht:

In deze kwestie overweeg ik zo spoedig mogelijk een aanklacht tegen de Staat der Nederlanden in te dienen omdat het ingestelde beroep van 26-01-2010 niet conform de doelstellingen van en door de Raad van State in behandeling is genomen.

Ook mijn klachten over het gedrag van de ambtenaren van de Raad van State, welke ik op 1 februari 2010 ter attentie van zijn President indiende, zijn kennelijk niet in behandeling genomen.

De afschriften van mijn correspondentie(s) zijn na doorzending in goede orde ontvangen door het Kabinet van de Koningin in Den Haag, zonder dat het tot enige reactie of enige behandeling heeft geleid.Hoogachtend, mevrouw A.M.S.ten BergeAfschriften op 20-02-2010 zonder begeleidend schrijven per post- én faxbericht gestuurd: Naar het Kabinet der Koningin. Postbus 20016. 2500 EA Den Haag. Faxnr.: 070-36393 07. Naar de RVD Binnenhof 19 postbus 20001 2500EA Den Haag. Fax: 070-356 46 83 POST- en FAXBERICHTENFAXBERICHT nr. 070-356 46 83 + POSTBERICHT.

Aan: Rijksvoorlichtingsdienst 1 / 1

t.a.v. Jan Beter Balkenende, demissionair M-P.

Binnenhof 19

Postbus 20001. 2500 EA Den Haag. Van: A.M.S.ten Berge

Servaasbolwerk 4-4bis

3512 NK Utrecht. Tel.030-231 60 70

Datum: maandag. 22 februari 2010

Betreft: Informatie over Kort geding.Meneer Balkenende,Ik neem aan dat u mijn berichten van zaterdag 20 februari 2010 in goede orde ontvangen hebt. Wat u met de inhoud doet is uw verantwoordelijkheid. Uiteindelijk ga ik gelijk krijgen. Hoe vaak heb ik na Wim Kok, u, de Ministerraad en de Tweede Kamer niet gewaarschuwd ? En nu bij de val van het kabinet Balkenende IV d.d. 20-02-2010 zijn alle partijpolitici (ook die van de oppositie) zichzelf tegengekomen. Het landsbestuur ligt in puin.Neem van mij aan dat alle activiteiten, ook het ‘de baas’ spelen, alleen goed aflopen als de gedrevenheid voortkomt uit een diep geloof, een vaste hoop en oprechte liefde.Hierbij informeer ik u dat ik mijn aanklacht (zie mijn brieven van 20-02-2010) tegen de Staat der Nederlanden hoogstwaarschijnlijk bij het Europese hof zal indienen.Verder bericht ik u, dat vandaag is begonnen aan de tekst van een kort geding welke zaak ik aan zal spannen tegen HM Koningin Beatrix in haar hoedanigheid van President van de Raad van State.Ik roep bij u in herinnering de inhoud van mijn brieven van 06 december 2002 en van 03 januari 2003, welke ik o.a. stuurde aan mr. Herman D.Tjeenk Willink, vice-president van de Raad van State. Aan de orde in deze brieven was ook zíjn malafide gedrag als top-ambtenaar.Ik verwijs u naar de inhoud van mijn brief van jongstleden 20 februari 2010 de dag dat de corrupte Wouter Bos (leider van de PvdA) de stekker uit het Kabinet Balkenende IV trok. Ik heb de eveneens van misdrijf verdachte Guusje ter Horst (prominent lid van de PvdA) en sinds 20-02-2010 ex-minister van Binnenlandse Zaken & Koninkrijkrelaties niet meer gezien noch gehoord in de media. Ik schat in dat zij het nu héél moeilijk heeft. En terecht.Het staat vast dat mijn eerste gestelde eis in het kort geding tegen HM de Koningin, president van de Raad van State het op non-actief stellen zal betreffen van mr. Tjeenk Willink (ook prominent lid van de PvdA) vanwege zijn gesjoemel met mijn grondrechten in een recente beroepszaak bij de bestuursrechter van de Raad van State. Niet míjn beroepszaak van 26 januari 2010 inzake Art.3 en 4 van de Grondwet is bij de Raad van State behandeld op de zitting van maandag 1 februari 2010 om 12:30 uur maar de beroepszaak ( kieswet) , welke door Aleid Wolfsen (PvdA) voorzitter en Klaas Gravesteijn (PvdA) plv. voorzitter van de Utrechtse gemeenteraad (achter mijn rug om) op 29 februari 2010 tegen mij is aangespannen.Utrecht, 22 februari 2010. was getekend: mevrouw A.M.S.ten Berge

cc. R.v.State.fax 070-3651380/Kab.vd Kon.fax 070-3639307

www.annemarietenberge.blogspot.com

Geen opmerkingen: