woensdag 3 februari 2010

Tussenbericht aan de politie over de boef Wolfsen.

Tussenbericht.‏
Van: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com)
Verzonden: woensdag 3 februari 2010 14:00:34
Aan: Peter de Klein (peter.de.klein@utrecht.politie.nl)

Geachte Peter de Klein,

Over ong. 4 weken word ik 66. Dat wil zeggen dat ik op 6 maart 2009, 65 jaar werd. Ik heb nog geen cent van mijn AOW en ABP pensioen gezien.Omdat ik niet kon beschikken over een geldig paspoort.Dat was in de verkeerde handen gegeven.
Nu ligt het bewuste paspoort als het corpus delicti van een strafzaak bij mij in de kluis.

De burgemeester van Utrecht had mijn nieuwe paspoort d.d. 1 juli 2008 nog in diezelfde maand aan anderen (laten) geven.
God mag weten wat daar mee uitgespookt is. Die Wolfsen is een grote schurk dus ik heb aangiften tegen hem gedaan.
Maar ik hoor niets meer over hoe de opsporing in deze die strafzaken verloopt.

Wolfsen loopt gewoon nog los. Als ik deze boef Wolfsen ergens tegenkom heb ik het recht hem aan te houden en om 112 te bellen want een paspoort aan derden geven mag niet.

Trouwens Wolfsen is niet bevoegd om voorzitter te spelen van het Centraal Stembureau, het Hoofdstembureau, het college van B&W en van het college van de Raad. Al deze publiekrechtelijke rechtspersonen aan overheidsorganisaties horen volgens de nieuwe Handelsregisterwet van 1 juli 2008 per 1 januari 2009 verplicht ingeschreven te staan in het Handelsregister van de Kamers van Koophandel.

Zijn ze dat niet dan hadden zij vanaf 1 januari 2009 geen bindende overeenkomsten aan mogen gaan.
Ieder die in Nederland verblijft hoort de wet te kennen en daar naar te handelen.

Wilt u dit bericht ook aan de korpschef doorsturen ?

Met vriendelijke groeten, Anne Marie ten Berge.

www.annemarietenberge.blogspot.com

Geen opmerkingen: