maandag 29 oktober 2012

Misleiding van rechtbank Utrecht door gerechtsdeurwaarder Krythof, gedagvaarde Van Barneveld en mr.M.Schyns,oud-deken der Orde van Advocaten Utrecht.

Beste lezers van mijn blog:www.annemarietenberge.blogspot.com en leden van de Tweede Kamer. Weet u nog dat ik schreef dat de dak-en thuisloze Ameronger Sander van Barneveld (55)mijn volledig ingerichte kamer mocht huren voor nov.,dec.2011 en jan. 2012. Wij hadden daarvoor afspraken gemaakt. Dat is drie maanden goed gegaan. Behalve dan dat hij steeds € 275,00 te weinig betaalde,omdat hij geen WWB-uitkering kreeg. Op 28 januari 2012, laatste datum huurovereenkomst is hij vertrokken. Maar op 29 januari 2012 kwam hij terug, en vroeg of hij nog iets uit de kamer mocht pakken en toen heeft hij de sloten veranderd en de kamer bezet.Hij heeft tig-keer ingebroken in de andere kamers in mijn woning door de sloten van de gangdeur te forceren en naar boven te gaan om daar pesterige vernielingen aan te richten en dreigbrieven neer te leggen. Op 11 april 2012 stond mijn dagvaarding van zijn uithuiszetting op de rol. Van Barneveld vertelde de rechter dat hij geen dagvaarding had gekregen. En begon als gedagvaarde, met zijn Schynsadvocaat-gemachtigde een vorderingsprocedure tegen mij. 24 Oktober stuurde de rechtbank mij eindelijk de dagvaarding zoals de rechtbank deze had ontvangen van de gerechtsdeurwaarder en toen kon ik na ruim 6 maanden van een foute procedures, bewijzen dat de rechtbank nog geen vonnis van huisuitzetting heeft (kunnen) uitspreken omdat gedagvaardde Sander van Barneveld en de gerechtsdeurwaarder en zijn advocaat-gemachtigde minstens één blad(een productie) uit mijn dagvaarding hadden ontvreemd / gestolen/ verduisterd. En de tekst in mijn dagvaarding hadden aangevuld met aanwijzingen voor de rechtbank. Het hierna volgende e-mailbericht gaat daarover. Anne Marie ten Berge amstenberge@hotmail.com Afbeelding wijzigen Profiel bekijken Aan Mw.mr.B.H.van der Graaf, klachtenfunctionaris,, Aleid Wolfsen(PvdA-nep-burgemeester), Mw.mr.L.M.Pesch,stafjurist., Ibrahima Sall, Mr. M.L.F.J.(Marcel) Schyns, Mw.mr.A.M.Slierendrecht,advocaat, mailbox@kruythof.nl Van: Anne Marie ten Berge (xxxxxxxxx) Verzonden: vrijdag 26 oktober 2012 14:36:30 Aan: Mw.mr.B.H.van der Graaf, klachtenfunctionaris, (klachtencoordinator.rb.utrecht@rechtspraak.nl) CC: Aleid Wolfsen(PvdA-nep-burgemeester) (burgemeester@utrecht.nl); Mw.mr.L.M.Pesch,stafjurist. (pesch@advocatenordeutrecht.nl); Ibrahima Sall ( xxxxxxxxxxxxxx); Mr. M.L.F.J.(Marcel) Schyns (schyns@schynsadvocaten.nl); Mw.mr.A.M.Slierendrecht,advocaat (mail@schynsadvocaten.nl); mailbox@kruythof.nl (mailbox@kruythof.nl) BCC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx .ExternalClass .ecxhmmessage P {padding:0px;} .ExternalClass body.ecxhmmessage {font-size:10pt;font-family:Tahoma;} Aan: Rechtbank Utrecht.t.a.v. Mw.mr van der Graaf, klachtenfunctionaris. Van: Mw. A.M.S.(Anne Marie) ten Berge, eiseres / bevoegde gedupeerde, cc: sandervbarneveld@gmail.com Datum: 26 oktober 2012 Betreft: Inhoud dossier 806641 UC EXPL 12-5681 A.M.S.ten Berge vs S.van Barneveld. LS. Geachte mevrouw van der Graaf, Hierbij bericht ik u als volgt. Ik heb eindelijk van mw E.I.Somers-Goa, griffier bij Sector kanton locatie Utrecht, het kopie van alle processtukken in bovengenoemde dagvaardingszaak van huisuitzetting en een dwangsom, in goede orde ontvagen. En ook gelezen. In een eerste reactie bericht ik u dat Bob Kruythof, gerechtsdeurwaarder met de inhoud van de dagvaarding 02/04/2012 gesjoemeld moet hebben. Het TENEINDE en het MITSDIEN is anders dan ik schriftelijk had voorgesteld. Er is een blad uit mijn dagvaarding van productie 2 verdwenen. Dit blad productie 2 is samengestelde document, enerzijds de kwitantie van betaling service kosten verblijf op 31 oktober 2011 én anderzijds de erkenning van gedagvaarde dat er op 31/10/2011 een mondelinge huuroverenkomst was opgemaakt tussen eiseres en gedaagde. Ik ben het genoemde afschrift van mijn productie 2 later weer tegengekomen in het dossier, dat mr. Gerard Scholten,advocaat-gemachtigde, van Stichting Mitros (Tomlowadvocaten te Utrecht) naar mij toestuurde. Het processtuk zat als productie 27 in het dossier van zaak met nr: 823828 UC EXPL 12-11257 Stichting Mitros vs. A.M.S.ten Berge. In deze zaak was ik gedagvaard voor huisuitzetting terwijl Mitros geen huurovereenkomst / contract met mij kon overleggen. Waar weer uit geconcludeerd kan worden, dat het Mitrosbestuur kennelijk vanaf 1 juli 2004 van derden huurpenningen aanneemt voor Servaasbolwerk 4. 3512 NK Utrecht. En daarover kennelijk vanaf 2005 tig-keer heeft gelogen tegen de rechtbank in haar dagvaardingszaken om mij uit mijn woning te krijgen . Dergelijke gedragingen: Onrechtmatig huur aannemen en meineden plegen van de elkaar opvolgende Mitros-directeuren zijn strafbaar als misdrijf. De diefstal: het jarenlang wederrechtelijk geld uit mijn vermogen nemen om een niet bestaande huur te betalen is strafbaar als misdrijf. Andere rechtbankenstukken laten zien dat Stichting Mitros in het belang van zichzelf ook graag samen met Altrecht, als getuige optrad, bij de aanvraag en het vonnis van mijn ondercuratelestelling op 25 september 2007. Verder citeer ik hierna: hetgeen gerechtsdeurwaarder Bob Kruythof te Utrecht in mijn dagvaarding van 02/04/2012 zonder mijn toestemming en medeweten heeft aangetekend, kennelijk om de rechtbank te misleiden. Want waarom anders ? Bob Kryuithof, gerechtsdeurwaarder schreef op blad 1 in het voordeel van S. Van Barneveld, gedagvaarde en zijn advocaat-gemachtigde (Schynsadvocaten te Utrecht) dat de heer van Barneveld tezamen woonde met mij, eiseres ,aan het Servaasbolwerk 4 te Utrecht. Dit gezegde beschouw ik als een kwalijke suggestieve mededeling naar de rechtbank toe. Dat is toch valsheid in geschrifte en getuigenis ? Op blz. 2 van mijn dagvaarding lees ik in het hoekje links in de marge tekst die ik niet heb voorgesteld en die ook mijn advocaat niet heeft voorgesteld. De tekst: onder het kopje,TENEINDE: Als de gedaagde partij niet uiterlijk op de bovengenoemde zitting heeft geantwoord', of om uitstel voor antwoord heeft gevraagd', wordt door genoemde deurwaarder zonder enig recht aangevuld met zijn woorden: "En de voorgeschreven termijnen en formaliteiten in acht zijn genomen". Dan gaat de tekst weer verder met: zal de rechtbank sector kanton de eis bij verstek toewijzen tenzij de eis hem onrechtmatig of ongegrond voorkomt. Dit is pure valsheid in geschrifte in het stiekeme. En dan vraag ik mij af: Dus op deze manier werkt het geheim van de Raadskamer ? Rechters overleggen achter gesloten deuren met een ander overheidsorgaan over de te volgen strategie / procedure ? Ik vind dat hier weer sprake is van valsheid in geschrifte met kennelijk de bedoeling om de rechtbank te misleiden. Maar deze geslaagde poging tot misleiding moet in overleg zijn gebeurd met de advocaat-gemachtigde van gedagvaarde Van Barneveld want ook de inhoud van het verdere dossier laat de ene leugen na de andere zien. Bijvoorbeeld: Zo is nergens in het dossier een schrijven te vinden waarin staat te lezen dat gedaagde Van Barneveld en/of zijn advocaat-gemachtigde op de rolzitting van 11 april 2012 om uitstel van antwoord hebben gevraagd. Nergens. Nergens staat dat die vraag is gesteld. En een verzoek tot uitstel van antwoord, MOET schriftelijk gebeuren. Zo is de Wet. Zó zijn de regels van het procesrecht. En dat alles om een dwangsom Van € 1000,00 per dag te kunnen ontduiken ? Want Van Barneveld zit nog steeds in mijn woning, in mijn kamer en dat zonder enig woonrecht, zonder enig huurrecht De RECHTSPRAAK heeft duidelijk gefaald. Wél staat er onder het kopje in de Inleiding d.d. 6 juni 2012 te lezen en ik citeer weer in cursief: Gedaagde, hierna "Van Barneveld", heeft kennis genomen van de dagvaarding zoals die zijdens eiseres, hierna: "Ten Berge" is uitgebracht. (En dat is de dagvaarding van 02/04/2012) Dan gaat de ( bij de Deken van de Orde klacht-besproken) advocaat-gemachtigde verder: Van Barneveld ontkent al hetgeen Ten Berge in haar dagvaarding heeft gesteld. Behoudens indien en voor zover Van Barneveld in het navolgende iets erkent. Maar hoe kan van Barneveld een dwangsom ontkennen ? Een achterstand huur ontkennen ? Ernstige overlast ontkennen ? Het is geen strafzaak ! Het rol-antwoord van Van Barneveld wordt geen verweer genoemd maar: Het navolgende. Snapt u het nu ? Het rol-begrip 'verweer' krijgt de betekenis van 'ontkenning'. Het rol-begrip 'antwoord' valt weg voor het begrip 'de tekst die hierna komt'. Het lijkt logisch maar het is nonsens. Ik prik daar zo door heen. Waarom de rechtbank niet ? Deze woorden vallen toch uit de toon? Ik begrijp precies waarom gedagvaarde noch zijn advocaat-gemachtigde mij de processtukken wilden sturen. Ik mocht er eens achter komen ? Ik bén erachter gekomen. Maar nu eis ik wel vanaf 11/04/2012 dag 1 van al die procesleugens, nog steeds een uitspraak over de huisuitzetting van Van Barneveld én een uitspraak van de rechter, zonder last, over die dwangsom van € 1000,00 per dag dat Van Barneveld, mij mailde: "Ik blijf zitten waar ik zit. Want jij hebt mijn geld en mijn spullen gestolen, jij hebt huisvredebreuk gepleegd, jij hebt mij 3x met een lunchbordje op mijn hoofd geslagen. En met die vrijspraken van de politierechter heb ik niets te maken. Ik ga hier niet weg. Ik sta hier ingeschreven." Of woorden van gelijke strekking. Niemand kan ontkennen wat er in een dagvaarding staat. Als je een dagvaarding ontkent, dan heb je geen verweer. En als je dat toch blijft ontkennen misleid je in woord en daad de rechtbank. In wezen wens je niet deel te nemen aan de procesgang. En dat is gebeurd. Want het enige dat Van Barneveld op 31 oktober 2011 erkent is het feit dat hij met eiseres een mondelinge overeenkomst is aangegaan: het huren van de kamer voor drie maanden in nov./dec. 2011 en in jan. 2012. Maar juist deze éne erkenning is door de gerechtsdeurwaarder uit mijn dagvaarding van 02/04/2012 gelicht en naar de Tomlowadvocaat gestuurd. Dit is een vorm van oplichting door een of meerdere overheidsorganen en schendingen van de advocatenwet door advocaten in een criminele samenspraak met gerechtsdeurwaarders en in een gezamelijke en onrechtmatige poging tot misleiding van griffiers en rechters. En wat doet de minister ? Niets. De minister heeft het te druk om Ibrahima Sall onrechtmatig in administratieve detentie in Zeist te houden en de minister heeft het te druk om Anne Marie ten Berge in adminstratieve ondercuratelestelling te houden. De Tweede Kamer wordt dom en onwetend gehouden ? Wordt voor de verdachte Scyhnsadvocaat de Raad van discipline er niet bij gehaald ? Dan heeft de Ned. Orde van Advocaten zelf boter op het hoofd. Ik zal wat hier gebeurd is ter informatie naar Bram Moscowitch doorsturen ? Dan kan hij zeggen: "Wat wil de Orde nu tegen mij ? Ook de Utrechtse Orde verwijt de ketel dat ie zwart ziet !" Dank voor het lezen en graag een reactie. Met vriendelijk groet. Anne Marie S. ten Berge. Servaasbolwerk 4 3512 NK Utrecht. tel.030-231 60 70. www.annemarietenberge.blogspot.com

zondag 21 oktober 2012

De strafbare feiten van de minister en zijn collega's

Beste lezers,hierna het onderwerp van mijn mail-brief van 21 oktober 2012 aan de Tweede Kamer en de overheid. Het is bekend dat andere klokkenluiders er ook wel een kwart eeuw over deden voordat de Tweede Kamer een onderzoek gelaste naar de feiten. Ik worstel nu al 29 jaar met de gevolgen van de curruptie van de overheid.En die corruptie wordt alleen maar erger en meer. Wat zou u doen als uw vrienden opzettelijk onschuldig vast gezet werden ? Steeds maar weer opnieuw ? U kent toch die verhalen van de justitiële dwalingen als gevolg van de desinteresse van onze volksvertegenwoordigers hoe de ministers regeren ? Als iemand mij wil tippen hoe ik de Tweede Kamer voor de bestuursrechter kan dagen, dan hoor ik dat graag op mijn mail: amstenberge@hotmail.com of in een brief naar: Servaasbolwerk 4 3512 NK Utrecht.Bij voorbaat dank.Hier komt mijn mail-brief van 21/10/2012:Daarna het mail bericht van contact@tweedekamer.nl dat zij mijn mail van 17/10/2012 ontvangen hadden. Daarna het bericht dát ze ontvangen hadden. ---------- = geeft de scheiding aan tussen de alinea's. RE: De strafbare feiten van de minister en zijn collega's / Uw e-mailbericht/webformulier is ontvangen.‏ 14:47 Beantwoorden ▼Beantwoorden Allen beantwoorden Doorsturen Verwijderen Markeren als ongelezen Markeren als gelezen Alles van deze afzender verwijderen Bericht afdrukken Berichtbron weergeven Berichtgeschiedenis weergeven Berichtgeschiedenis verbergen Details weergeven Details verbergen Anne Marie ten Berge Anne Marie ten Bergeamstenberge@hotmail.com ---------- Afbeelding wijzigen Profiel bekijkenAan Tweede Kamer, publieksvoorlichting@tweedekamer.nl, burgemeester@utrecht.nl, Burgemeester Frans Backhuijs, Mw.mr.B.H.van der Graaf, klachtenfunctionaris,, Mw.mr.L.M.Pesch,stafjurist. Van: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com) Verzonden: zondag 21 oktober 2012 14:47:05 Aan: Tweede Kamer (contact@tweedekamer.nl); publieksvoorlichting@tweedekamer.nl CC: burgemeester@utrecht.nl (burgemeester@utrecht.nl); Burgemeester Frans Backhuijs (f.backhuijs@nieuwegein.nl); Mw.mr.B.H.van der Graaf, klachtenfunctionaris, (klachtencoordinator.rb.utrecht@rechtspraak.nl); Mw.mr.L.M.Pesch,stafjurist. (pesch@advocatenordeutrecht.nl) BCC: b.anik@anikadvocaten.nl (b.anik@anikadvocaten.nl); Mr.A.R. Jaarsma (arjaarsma@zonnet.nl); Kees van Oosten (kvanoost@xs4all.nl)---------- Aan: Contact Tweede Kamer. Van: Anne Marie S. ten Berge, te Utrecht. CC-brief: Aan de leden van de Tweede Kamer. CC: www.annemarietenberge.blogspot.com ---------- Geachte heer/mevrouw bij Contact Tweede Kamer,---------- Het is fijn te horen dat mijn brief van 17/10/2012 met als onderwerp: 'De strafbare feiten van de minister en zijn collega's,' in goede orde is ontvangen. Dergelijke bevestigingen van ontvangst mocht ik sinds 2000 al vaker ontvangen maar er gebeurt niets aan de wantoestanden in de Rechtspraak wat betreft het vreemdelingenrecht en het recht op bescherming van klokkenluiders. Ik neem aan, dat mijn brief, zoals te doen gebruikelijk via e-mail verspreid is naar de diverse fracties ! Maar welk referentienummer / (griffie) kenmerk (van binnenkomst) heeft mijn brief gekregen van de Tweede Kamer ? Of heeft de griffie van de Tweede Kamer wéér in opdracht van de voorzitter TK, het onderwerp van mijn petitie / de oorspronkelijke titel zodanig veranderd, dat deze niet meer herkenbaar terug te vinden is op de lijst van de Tweede Kamer van ingekomen stukken ? ---------- Zoiets hoeft mij maar één keer te gebeuren en ik weet waar het zwaartepunt op de agenda van de Tweede Kamer ligt: Het zwaartepunt van de leden van de Tweede Kamer ligt bij de bescherming van de politieke leugens en wetten gemaakt voor het eigen belang. De leden van de Tweede Kamer beschermen de eigen vriendjespolitiek en het nepotisme. De bescherming van de burger,de vreemdeling, de klokkenluider worden kennelijk als onbelangrijk van de agenda gehaald.----------- Ik schrijf de Tweede Kamer en de Ministerraad vanaf 2000 en ik ken inmiddels de verdwijntrucs van de ingekomen petities en verzoeken. Nu, zou ik weer binnen drie werkdagen bericht kunnen krijgen over de inhoud van mijn brief van 17 oktober 2012 ? Dat hoor ik ook al jaren. Maar dat gebeurt nooit.----------- Hierbij bericht ik de Leden der Tweede Kamer dat ik over de onderwerpen in mijn brief in rechte zal treden tegen de Tweede Kamer, wanneer ik in week 43 (22/10/2012 tot 26/10/2012 ) geen voorstel tot afdoening heb mogen ontvangen, ter zake van mijn brief van 17 oktober 2012. Hoe ? dat weet ik nog niet, maar ik doe het. De leden van de Tweede en de Eerste Kamer der Staten Generaal kunnen zich geen geen foute regeringsleden permiteren maar die zitten er wel. Er vallen slachtoffers door deze dictatoriale nep-democratie. ---------- De heer Sall is zo'n slachtoffer. Mevrouw ten Berge is zo'n slachtoffer. De leden van de Tweede Kamer moeten goed begrijpen, dat haar eventuele maatregelen tegen de corruptie van de eigen politieke overheid, geen uitstel meer dulden. Er is sprake van jarenlange schendingen van mensenrechten tegen de vreemdeling, tegen de eigen burger. ---------- Ten 1ste: De minister van Vuiligheid en Justitie mag ongewenste vreemdelingen / illegalen, na 14 jaar verblijf in Nederland niet in een administratieve detentie plaatsen en houden, omdat deze illegalen ook na 14 jaar niet teruggestuurd willen / kunnen worden naar hun geboorteland. Dit is namelijk Ibrahima Sall geboren in Mauretanië onlangs weer overkomen. Hij zit nu al weer maanden vast in Zeist omdat de minister na 14 jaar van Salls verblijf in Nederland een taaltoets wilde laten afnemen. De minister erkende dat Ibrahima Sall niet vluchtgevaarlijk was. Maar toch moest Ibrahima Sall in detentie. Dus de heer Sall zit niet vast voor iets strafbaars, maar deze illegale man zit kennelijk vast om de perverse lusten van de minister Ivo Opstelten (VVD) te bevredigen, om iemand onschuldig vast te zetten. De minister kikt daarop. Anders doe je zoiets niet. Opstelten kikt op dictatoriale macht. Anders houd je ook geen misdrijven onder de pet.---------- Ivo Opstelten en zijn collega's, zijn ministers, die met allerlei smoezen, de rechtbank Utrecht dwingen, het beroep voor vrijlating van de heer Sall, ongegrond te verklaren. Minister Opstelten misbruikt de Rechtspraak met oneigenlijke middelen. Hij is in de gelegenheid onschuldige vreemdelingen in detentie te houden. Amnesty International vecht om de mensen in een 'admistratieve detentie', vrij te krijgen. Maar de minister lacht daarom. En wat doet de Tweede Kamer ? Die beschermt elkaars verdachte politieke partijleden. Of de leden nu in de regeringspartijen of in oppositie zitten, dat zegt niets. Politieke corrupties worden door alle 150 leden en hun voorzitter onder tafel geveegd en de slachtoffers, mogen stikken. U begrijpt toch wel dat ik daartegen in opstand kom ? ----------- Ten 2de: De minister van Vuiligheid en Justitie mag ongewenste klokkenluiders van de corrupties van de (politieke) overheden óók niet onder een 'admistratieve ondercuratelestelling' plaatsen en houden. Want dat is mij: Anne Marie ten Berge, overkomen. Ik ben op last van de Ministerraad zonder noodzaak op 25 september 2007 onder curatele gesteld wegens een geestelijke ziekte, die door de OGGZ van het college van B&W van Utrecht uit de duim is gezogen. Mijn ondercuralestelling (ocs) werd door alle politieke partijen noodzakelijk geacht in het belang van de Utrechtse burgemeestersverkiezing anno 2007. Er werd een wettelijke vertegenwoordiger benoemd. En ik werd met mijn politieke partij 'DEMOCRATEN' uitgeschreven uit de KvK Midden Nederland. Ik kon/mocht geen rechtshandelingen meer verrichten. Ik mocht dus ook niet mijn WWB, mijn AOW en mijn ABP aanvragen. Dat heeft de door de kantonrechter benoemde curator gedaan en ik zie geen cent van mijn inkomen noch van mijn erfenissen. De curator mag van de overheid mijn geld inpikken. Dat is fraude. Maar dat vindt de minister van niet.------------ Ik ben dus onder curatele gesteld in het belang van de Utrechtse burgemeestersverkiezing Deze burgemeesters- verkiezing anno 2007 (een burgemeestersreferendum) kon door geen wet geldig verklaard worden dus hebben het college van B&W te Utrecht en de Utrechtse gemeenteraad, maar voor eigen rechter gespeeld. Op 01/01/2008 is de Nep-burgemeester mr. Aleid Wolsen (PvdA) benoemd. Ook door de oppositie partijen...Ze zijn toch niet opgestapt ? ------------ Want hoe verliep de rechterlijke leugen-uitspraak ter zake van mijn ocs ? Op 12 juli 2007 stuurde ik niets vermoedend mijn sollicitatiebrief voor de functie van burgemeester voor Utrecht, naar HM de Koningin. Op 14 augustus 2007 was ik in debat met vier andere burgemeesters-kandidaten op de tv. Op 25 september 2007 ontvang ik, (als enige van de 22 kandidaten) van dhr. mr. R.W.J. van Veen, kantonrechter en president van de rechtbank Utrecht de uitspraak: ondercuratelestelling wegens geestelijke stoornis Art 1: 378 BW. Ik ben niet gehoord. En mijn partner was niet gehoord. Mijn familie zat in het complot met haar aanvraag ocs. Het OM Utrecht heeft de familie-aanvraag ocs verduisterd. Het OM Utrecht en Noord-Brabant hebben mijn aangiften van diefstal van mijn inkomen tegen de familie en curator verduisterd.---------- De huidige president van de rechtbank Utrecht, dhr. mr. H.AE Uniken Venema heeft kennelijk net als de andere leden van het rechtbankbestuur geheimhoudingsplicht opgelegd gekregen van de minister. Kennelijk op straffe van strafvervolging mogen het Rechtbankbestuur, de collegeleden van B&W van Utrecht en Nieuwegein niets van het ministeriële machtsmisbruik openbaar maken. Ook het bestuur van de Raad van State en van de Hoge Raad hebben in deze laakbare ocs-kwestie geheimhoudingsplicht van de Ministerraad opgelegd gekregen. ------------ Uit het bovenstaande, waarbij ik feitelijk oude politieke perversiteiten aan de kaak stel, mag duidelijk worden waarom HM de Koningin bij de vorming van een Nieuwe Regering, niet meer mee mag doen ! Ik heb boven tafel gehaald, dat de laatste vijf kabinetten met de 150 leden van de Tweede kamer HM hebben belogen (majesteitschennis). Gerry Verbeet, oud- voorzitter van de TK en de ministers wisten als geen ander van de ministeriële corrupties zoals deze hierboven besproken zijn. En daar komt bij dat Ivo Opstelten, als oud-burgemeester van Utrecht, het misdrijf (in opdracht) ter zake van een poging tot doodslag en ontvoering naar de plaats van het misdrijf, door de burgemeester van Utrecht en haar advocaat-gemachtigde mr. Frans P.J.M.Otten, tegen mij gericht, onder de pet houdt. Opstelten is een crimineel in hart en nieren, anders doe je zoiets niet. Gelieve op al het bovenstaande eerlijk te reageren. Met vr. gr. Anne Marie ten Berge www.annemarietenberge.blogspot.com -------------------------------------------------------------------------------- Date: Wed, 17 Oct 2012 15:43:40 +0200 From: contact@tweedekamer.nl To: amstenberge@hotmail.com Subject: Uw e-mailbericht/webformulier is ontvangen Geachte heer/mevrouw, Uw e-mail is in goede orde ontvangen bij de Dienst Communicatie van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Wij streven er naar uw bericht binnen 3 werkdagen te beantwoorden. Bij dringende vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen: 070-3183040 Met vriendelijke groet, Dienst Communicatie Tweede Kamer der Staten-Generaal t: +31 (70) 318 3040 f: +31 (70) 318 2356 e: publieksvoorlichting@tweedekamer.nl i: www.tweedekamer.nl ---------- Einde publicatie.

woensdag 17 oktober 2012

Brief van klokkenluider aan Tweede Kamer op 17/10/2012.

Aan: Leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal. Email: postbus@tweedekamer.nl Van: Anne Marie ten Berge Email: amstenberge@hotmail.com Datum: 17 oktober 2012 Plaats: Utrecht Onderwerp. De strafbare feiten van de minister en zijn collega's. Dames / heren / voorzitter, Bovengenoemde minister heb ik herhaaldelijk gevraagd om de Tweede Kamer in te lichten over zijn strafbare misstap(pen). Mijn verzoek om schadevergoeding / genoegdoening voor wat mij namens Hare Majesteit is aangedaan loopt vanaf 25 september 2007. De minister weet er alles van. Naar aanleiding van de eindeloze admistratieve detentie die de minister een van mijn vrienden, met name Ibrahima Sall heeft aangedaan, ben ik weer in de pen geklommen en heb ik op mijn blog: www.annemarietenberge.blogspot.com mijn lezers als volgt geschreven onder de titel: Minister Ivo Opstelten (VVD) onbevoegde benadeelde en zelf verdacht, Beste lezer, Ibrahima Sall ken ik nu 12 jaar. Hij komt uit Mauretanië en is al 14 jaar in Nederland. Voor het grote generaal pardon, een goed idee van Pim Fortuyn, kwam Ibrahima niet in aanmerking. Zoals dat gaat met uitgeprocudeerde asielzoekers, zij leven op straat. Zij hebben geen geld. Zij worden 'betrapt' bij het pikken van brood en een potje pindakaas en worden dan voor straf vastgezet. Naast de gevangenisstraf worden pikkende uitgeprocedeerde asielzoekers gevonnist en met een vet stempel tot ongewenste vreemdeling verklaard. Na een dergelijk vonnis en met dat stempel, ben je als vluchteling net zo vogelvrij als een Joodse burger dat was met een Jodenster op zijn jas. Je wordt als ongewenste vreemdeling door de AIVD,IND,BVD, Vluchtelingenhulp,het Leger des Heils, in naam van de minister van Vuiligheid en Justitie gestalkt, getapt, opgepakt en weer in de bak gegooid. Dat vastzitten noemen we 'administratieve detentie'. Want je zit niet vast voor een delict. Dat overkwam Ibrahima 2 maanden terug voor de zoveelste keer. Gisteren was er weer een zitting in de Rechtbank Utrecht. Ik er heen. De minister wil Ibrahima langer gevangen houden.Ik heb tranen gehuild toen ik dat hoorde.je voelt je zo machteloos in je strijd tegen het anti-recht. Ik kreeg het recht om te spreken, maar mijn pleitnota was te lang voor die zitting. Toen heb ik deze pleitnota bij de Centrale Balie ingeleverd. En nu maar hopen of ik op de juiste manier voor Ibrahima en zijn collega's aan het vechten ben tegen de minister.Hierna komt wat ik een pleitnota genoemd heb. PERSOONLIJK AANGEREIKT in tweevoud 1 van 2. Aan: RECHTBANK UTRECHT / VREEMDELINGENRECHT Vrouwe Justitiaplein 1. 3511 EX Utrecht. Door:A.M.S. ten Berge, pleiter Servaasbolwerk 4 3512 NK utrecht. CC De leden van de Tweede Kamer. Datum: dinsdag 16 oktober 2012 Betreft: PLEITNOTA ter gelegenheid van de zitting op dinsdag 16 oktober 2012 om 12:00 uur: Partijen: Het Ministerie van Vuiligheid en Justitie tegen Ibrahima Sall, ongewenste vreemdeling in administratieve detentie. Edelachtbare, De heer Ibrahima Sall (hierna:Sall) uit Mauretania, grensstreek Senegal, heeft mij op enig moment de titel gegeven van Moeder. Ik ben zeer vereerd. Ook in de ogen van Mandela en andere grote geesten wordt een dergelijke titelatuur hoger geacht, dan het winnen van een Nobel-prijs. Ik bericht u, naar aanleinding van de recente informatie van Sall naar mij toe, dat er vandaag weer een zitting zou zijn, waarin de gemachtigde van de minister zal pleiten om Sall nog langer in het Detentiecentrum Zeist van het Ministerie van Vuiligheid en Justitie, vast te houden. Een administratieve detentie word je opgelegd, wanneer je niets strafbaars hebt gedaan. Bij dit soort detentie is je persoonlijke bestaan, strafbaar gesteld. Je persoonlijke bestaan als illegaal, als uitgeprocedeerde asielzoeker, als ongewenste vreemdeling of als ongewenste burger (klokkenluider) enzovoort. Amnesty International heeft regelmatig bij dictaturen en totalitaire staten succesvol gepleit voor de vrijlating van de slachtoffers van administratieve dententies. In Nederland pleit mijn persoon voor de vrijlating van de slachtoffers van dit soort inhumane detenties.Tenslotte ben ikzelf een dergelijk slachoffer van de minister. Ik ben in plaats van een administratieve detentie te krijgen, onder curatele gesteld. Ik ben de ongewenste klokkenluider van de corrupties van de overheden en van deze minister in het byzonder. Het mag algemeen bekend geacht worden dat klokkenluiders, illegalen en ongewenste vreemdelingen, in de dossiers bestempeld worden als 'politieke criminelen' en óók niet beschermd worden door de Tweede Kamer. Mijn brieven aan Hare Majesteit worden en werden door de minister van Binnenlandse Zaken met goedkeuring van de minister van Vuiligheid en Justitie en de Voorzitter (de MP) van de Ministerraad, verduisterd. In de zaak Sall, eist / verzoekt de minister aan de vreemdelingenrechter. Maar de minister is in deze zaak feitelijk de onbevoegde benadeelde. Hij schendt uit naam van het volk de internationale afspraken ter zake van de mensenrechten. Op een tweede grond pleit ik hierbij ook voor de vrijlating van Sall vanwege het feit dat de eisende partij, met name Ivo Opstelten (VVD), minister van Vuiligheid en Justitie niet alleen feitelijk de onbevoegde benadeelde is, maar als minister ook strafbaar is. De minister houdt ambtsmisdrijven van burgemeesters, rechters, hoofdofficieren van Justitie, tegen een burger gedaan, onder de pet. En als verdachte van dit misdrijf, is de minister onbevoegd om wat dan ook, tegen wie dan ook, namens de Staat der Nederlanden te vorderen, te eisen of te verzoeken. Het is mij verboden om in deze kwesties, de Staat der Nederlanden aan te klagen. 2 van 2 Ik schreef hierboven: ...."tegen een burger gedaan, onder de pet houdt...." Die burger ben ik. Ik ben meermalen het slachtoffer geworden van het machtsmisbruik van de minister en de ministerraad. Ik ben o.a. het slachtoffer van een poging tot doodslag door de burgemeester van Utrecht. Ik ben in opdracht van de burgemeester ontvoerd naar de plaats van het misdrijf en daar zonder kans om mijzelf te redden, achtergelaten. Toen ik solliciteerde voor burgemeester van Utrecht ben ik in 2007 in opdracht van het OM Utrecht, zonder enige noodzaak onder curatele gesteld door de kantonrechter. Ik ben voor deze administratieve ondercuratelestelling ook nooit gehoord door de kantonrechter. Tot slot: Mijn administratieve ondercuratelestelling van 25 september 2007 is net zo'n laakbaar, strafbaar en inhumaan gedrag van de minister als de administratieve detentie dat is voor ongewenste vreemdelingen. Met name voor Sall. Uit het feit dat de minister ook in 2012 niet geantwoord heeft op mijn eisen van vrijlating van Sall, op mijn eisen van schadevergoeding voor een onrechtmatige ondercuratelestelling, mag opgemaakt worden dat de minister ook een onbehoorlijke bestuurder is, die de Wet Openbaarheid van bestuur (Wob) aan zijn laars lapt. Met hoogachting getekend: Anne Marie S. ten Berge,

Minister Ivo Opstelten(VVD) onbevoegd benadeelde en zelf verdacht.

Beste lezer,Ibrahima Sall ken ik nu 12 jaar. Hij komt uit Mauretanië en is al 14 jaar in Nederland. Voor het grote generaal pardon, een goed idee van Pim Fortuyn, kwam Ibrahima niet in aanmerking. Zoals dat gaat met uitgeprocudeerde asielzoekers, zij leven op straat.Zij hebben geen geld. Zij worden 'betrapt' bij het pikken van brood en een potje pindakaas en worden dan voor straf vastgezet. Naast de gevangenisstraf worden pikkende uitgeprocedeerde asielzoekers gevonnist en met een vet stempel tot ongewenste vreemdeling verklaard. Na een dergelijk vonnis en met dat stempel, ben je als vluchteling net zo vogelvrij als een Joodse burger dat was met een Jodenster op zijn jas. Je wordt als ongewenste vreemdeling door de AIVD,IND,BVD, Vluchtelingenhulp,het Leger des Heils, in naam van de minister van Vuiligheid en Justitie gestalkt, getapt, opgepakt en weer in de bak gegooid. Dat noemen we 'administratieve detentie'. Want je zit niet vast voor een delict. Dat overkwam Ibrahima 2 maanden terug voor de zoveelste keer. Gisteren was er weer een zitting in de Rechtbank Utrecht. Ik er heen. De minister wil Ibrahima langer gevangen houden.Ik heb tranen gehuild.Ik kreeg het recht om te spreken, maar mijn pleitnota was te lang voor die zitting. Toen heb ik deze pleitnota bij de Centrale Balie ingeleverd, en nu maar hopen of ik op de juiste manier voor Ibrahima en zijn collega's aan het vechten ben.Hierna komt wat ik een pleitnota noem: PERSOONLIJK AANGEREIKT in tweevoud 1 van 2. Aan: RECHTBANK UTRECHT / VREEMDELINGENRECHT Vrouwe Justitiaplein 1. 3511 EX Utrecht. Door: A.M.S. ten Berge, pleiter Servaasbolwerk 4 3512 NK utrecht. CC De leden van de Tweede Kamer. Datum: dinsdag 16 oktober 2012 Betreft: PLEITNOTA ter gelegenheid van de zitting op dinsdag 16 oktober 2012 om 12:00 uur: Partijen: Het Ministerie van Vuiligheid en Justitie tegen Ibrahima Sall, ongewenste vreemdeling in administratieve detentie. Edelachtbare, De heer Ibrahima Sall (hierna:Sall) uit Mauretania, grensstreek Senegal, heeft mij op enig moment de titel gegeven van Moeder. Ik ben zeer vereerd. Ook in de ogen van Mandela en andere grote geesten wordt een dergelijke titelatuur hoger geacht, dan het winnen van een Nobel-prijs. Ik bericht u, naar aanleinding van de recente informatie van Sall naar mij toe, dat er vandaag weer een zitting zou zijn, waarin de gemachtigde van de minister zal pleiten om Sall nog langer in het Detentiecentrum Zeist van het Ministerie van Vuiligheid en Justitie, vast te houden. Een administratieve detentie wordt je opgelegd, wanneer je niets strafbaars hebt gedaan. Bij dit soort detentie is je persoonlijke bestaan, strafbaar gesteld. Je persoonlijke bestaan als illegaal, als uitgeprocedeerde asielzoeker, als ongewenste vreemdeling of als ongewenste burger (klokkenluider) enzovoort. Amnesty International heeft regelmatig bij dictaturen en totalitaire staten succesvol gepleit voor de vrijlating van de slachtoffers van administratieve dententies. In Nederland pleit mijn persoon voor de vrijlating van de slachtoffers van dit soort inhumane detenties. Tenslotte ben ikzelf een dergelijk slachoffer van de minister. Ik ben in plaats van een administratieve detentie te krijgen, onder curatele gesteld. Ik ben de ongewenste klokkenluider van de corrupties van de overheden en van deze minister in het byzonder. Het mag algemeen bekend geacht worden dat klokkenluiders, illegalen en ongewenste vreemdelingen, in de dossiers bestempeld worden als 'politieke criminelen' en óók niet beschermd worden door de Tweede Kamer. Mijn brieven aan Hare Majesteit worden en werden door de minister van Binnenlandse Zaken met goedkeuring van de minister van Vuiligheid en Justitie en de Voorzitter (de MP) van de Ministerraad, verduisterd. In de zaak Sall, eist / verzoekt de minister aan de rechter. Maar de minister is in deze zaak feitelijk de onbevoegde benadeelde. Hij schendt uit naam van het volk de internationale afspraken ter zake van de mensenrechten. Op een tweede grond pleit ik hierbij ook voor de vrijlating van Sall vanwege het feit dat de eisende partij, met name Ivo Opstelten (VVD), minister van Vuiligheid en Justitie niet alleen feitelijk de onbevoegde benadeelde is, maar als minister ook strafbaar is. De minister houdt ambtsmisdrijven van burgemeesters, rechters, hoofdofficieren van Justitie, tegen een burger gedaan, onder de pet. En als verdachte van dit misdrijf, is de minister onbevoegd om wat dan ook, tegen wie dan ook, namens de Staat der Nederlanden te vorderen, te eisen of te verzoeken. Het is mij verboden om in deze kwesties, de Staat der Nederlanden aan te klagen. 2 van 2 Ik schreef hierboven: ....tegen een burger gedaan, onder de pet te houden. Die burger ben ik. Ik ben meermalen het slachtoffer geworden van het machtsmisbruik van de minister en de ministerraad. Ik ben het slachtoffer van een poging tot doodslag door de burgemeester van Utrecht. Ik ben in opdracht van de burgemeester ontvoerd naar de plaats van het misdrijf en daar zonder kans om mijzelf te redden achtergelaten. In ben in 2007 in opdracht van het OM Utrecht, zonder enige noodzaak onder curatele gesteld door de kantonrechter. Ik ben voor deze administratieve ondercuratelestelling ook nooit gehoord door de kantonrechter. Tot slot: Mijn administratieve ondercuratelestelling van 25 september 2007 is net zo'n laakbaar, strafbaar en inhumaan gedrag van de minister als de administratieve detentie dat is voor ongewenste vreemdelingen. Met name voor Sall. Uit het feit dat de minister ook in 2012 niet geantwoord heeft op mijn eisen van vrijlating van Sall, op mijn eisen van schadevergoeding voor een onrechtmatige ondercuratelestelling, mag opgemaakt worden dat de minister ook een onbehoorlijke bestuurder is, die de Wet Openbaarheid van bestuur (Wob) aan zijn laars lapt. Met hoogachting getekend: Anne Marie S. ten Berge,