zaterdag 20 februari 2010

Aanklacht tegen de Staat der Nederlanden ivm buitensluiting gemeenteraadsverkiezingen 03 maart 2010 in Utrecht.

Aan: Raad van State. POST- en FAXBERICHTEN
t.a.v.: Hare Majesteit Koningin Beatrix, president
Lange Voorhout 3 (tijdelijke locatie)
Postbus 20019. 2500 EA Den Haag. fax: 070- 365 13 80

Van: Anne Marie S. ten Berge, gedupeerde
Servaasbolwerk 4. 3512 NK Utrecht. Tel. : 030-231 60 70

Datum: 20 februari 2010
Betreft: Aanklacht.

Majesteit,

In antwoord op het onredelijke gedrag van de Raad van State en zijn bestuursrechter(s) bericht ik u als volgt.
Feiten:
Op 26 januari 2010 heb ik bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep ingesteld in een kwestie van een ernstige opzettelijke schending van mijn grondrechten zoals deze zijn vastgelegd in Art. 3 en Art.4 van de Nederlandse Grondwet.
De bestreden besluiten werden, kennelijk in strijd met de Grondwet en de Kieswet door de Utrechtse autoriteiten genomen. Een en ander in verband met de gemeenteraadsverkiezingen van 03 maart 2010, waarbij eiseres en de andere kandidaten op een beschamende manier werden buitengesloten van deelname.
Redenen van aanklacht.
In deze kwestie overweeg ik zo spoedig mogelijk een aanklacht tegen de Staat der Nederlanden in te dienen omdat het ingestelde beroep van 26-01-2010 niet conform de doelstellingen van en door de Raad van State in behandeling is genomen.
Ook mijn klachten over het gedrag van de ambtenaren van de Raad van State, welke ik op 1 februari 2010 ter attentie van zijn President indiende, zijn kennelijk niet in behandeling genomen.
De afschriften van mijn correspondentie(s) zijn na doorzending in goede orde ontvangen door het Kabinet van de Koningin in Den Haag, zonder dat dit schrijven tot enige reactie of enige behandeling heeft geleid.

Hoogachtend. w.g. mevrouw A.M.S.ten Berge

Afschriften op 20-02-2010 zonder begeleidend schrijven per post- én faxbericht gestuurd: Naar het Kabinet der Koningin. Postbus 20016. 2500 EA Den Haag. Faxnr.: 070-363 93 07. Naar de RVD Binnenhof 19. Postbus 20001 2500 EA Den Haag. Fax: 070-356 46 83

Geen opmerkingen: