dinsdag 24 februari 2009

Petitie van de klokkenluider aan de gemeenteraad.

PETITIE van ten BERGE + FW: Laat Obama ook de volgende stap zetten. Teken nu de petitie!‏
Van: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com)
Verzonden: dinsdag 24 februari 2009 10:45:29
Aan: g.isabella@utrecht.nl; v.oldenborg@utrecht.nl
CC: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com)
Aan de heren Isabella en Oldenborg, deze meel opnieuw naar u omdat er een foutje was geslopen in uw mailadres. Anne Marie ten Berge.

raadpleeg ook mijn: www.annemarietenberge.blogspot.com

From: amstenberge@hotmail.com
To: m.mossel@utrecht.nl; w.buunk@utrecht.nl; j.verkaik@utrecht.nl; b.beerlage@utrecht.nl; b.dibi@utrecht.nl; e.schell@utrecht.nl; pepijn.zwanenberg@utrecht.nl; a.van.rooij@utrecht.nl; f.van.iperen@utrecht.nl; g.a.oskam@utrecht.nl; m.van.den.tooren@utrecht.nl; a.koenders.van.den.hurk@utrecht.nl; c.j.verhoef@utrecht.nl; k.gravesteijn@utrecht.nl; a.essousi@utrecht.nl; m.eggermont@utrecht.nl; p.van.corler@utrecht.nl; m.cavusoglu@utrecht.nl; c.jansen.op.de.haar@utrecht.nl; b.van.der.roest@utrecht.nl; e.van.der.marel@utrecht.nl; l.engbers@utrecht.nl; m.bikker@utrecht.nl; m.schuring@utrecht.nl; h.bosch@utrecht.nl; griffie.gemeenteraad@utrecht.nl; g.bouazani@utrecht.nl; a.taskan@utrecht.nl; s.willemsen@utrecht.nl; k.monnink@utrecht.nl; j.ravesteijn@utrecht.nl; y.aydemir@utrecht.nl; n.wigny@utrecht.nl; n.schipper@utrecht.nl; i.de.bondt@utrecht.nl; t.schipper@utrecht.nl; m.peetoom@utrecht.nl; harm.janssen@utrecht.nl; a.kleuver@utrecht.nl; m.mos@utrecht.nl; g.isabelle@utrecht.nl; v.oldenburg@utrecht.nl; m.van.ditmarsch@utrecht.nl; k.boudewijns@utrecht.nl; c.a.geldof@utrecht.nl; e.smid@utrecht.nl; s.bottse@utrecht.nl; w.rietkerk@utrecht.nl
Subject: FW: Laat Obama ook de volgende stap zetten. Teken nu de petitie!
Date: Tue, 24 Feb 2009 08:15:12 +0100

Aan de leden van de gemeenteraad.
Onderwerp: Petitie
Hierbij stuur ik jullie de nieuwste 'kominactie' van AMNESTY International door, welke de ondertekening vraagt van de petitie. Het gaat erom dat Obama, nádat hij een einde maakte aan Guantànamo Bay en de andere detentiecentra van de CIA. óók de volgende stap zal gaan zetten en een einde zal maken aan alle andere mensenrechtenschendingen, welke onder het mom van terrorismebestrijding al zeven jaar aan de gang zijn.
Het slachtoffer zijn van zeven jaren onderdrukking, géén eerlijk proces krijgen en géén hoop op een goede verdediging, is niet alleen een ramp voor degene die het treft maar ook een ramp voor de degene die een dergelijke politiek uitvoeren of gesteund hebben.
Ik kan deze laatstgenoemde niet veroordelen maar ik gooi in gedachte, wél mijn schoenen naar hun hoofden. Ik mag hopen dat onmensen die hun politieke macht misbruiken en het leven zoals dat bedoeld is, opzettelijk en in eigen belang voor een ander onmogelijk maken, óók op enig moment een waarheid vindende petitie naar hun hoofd geslingerd krijgen.
Jullie zijn met z'n 45-gen. Vijf en veertig onmensen die mij als de klokkenluider van de Gemeentelijke fraudes en corrupties al jarenlang het leven onmogelijk maken.
Jullie wéten wel, dat ik vanaf 10 januari 2000 vanwege het machtsmisbruik van het Utrechtse gemeente- en provinciebestuur geen middelen heb om de noodzakelijke kosten van bestaan mee te betalen. Dat ik geen huur kon betalen. Dat ik mij niet kon verzekeren. Niet kon studeren of op vakantie kon gaan.
De politiek heeft mij vanaf 10 januari 2000 gevangen gezet in een 0-inkomen. Dat is een mensenrechten schending van de eerste orde. Dat is strafbaar.
Ik kan al negen jaar lang mijn leven niet leiden zoals het bedoeld is. En jullie, de 45 Utrechtse raadsleden die zo mooi met een fotootje in de Stadgids staan , kunnen en mógen de democratie niet vertegenwoordigen zoals deze bedoeld is.
Jullie zijn niets meer en niets minder dan 45 zielige schijters die maar blijven hopen dat er hier in Utrecht niet zo iemand als Obama op zal staan om de mensenrechten te beschermen. Jullie hebben zelf laten zien, hoe bang jullie zijn. Er mochten in 2007 géén vrije verkiezingen voor een burgemeester, voor een goed en eerlijk mens aan het roer, gehouden worden. En? Heeft het jullie dictatuur geholpen?
Ook 28 februari 2006 kunnen jullie niet aan de vergetelheid ontrukken. 's Avonds ben ik als lijsttrekker, tijdens het lijsttrekkersdebat, op voorspraak van jullie leiders, in het Stadhuis gearresteerd voor lokaalvredebreuk.
Jullie favoriete journalist Michael Magielse mocht van de (loco)burgemeester 112 bellen om mij daar weg te krijgen. Dat is dus gelukt. Ik zat het debat uit in een stinkende politiecel. En ? Heeft deze valse gemeenteraadsverkiezing 2006 jullie toen van je angst afgeholpen ? Nee, want jullie hadden de slag gewonnen, maar niet de hele oorlog.
Hoe is het nu met jullie ? Nog steeds te rillen en trillen voor de publieke ontdekking dat jullie achter de schermen dictator spelen ?
Als jullie vinden dat jullie levens bedoeld zijn om met leugens te regeren, de baas te spelen, ga dan zo door.
De petitie om er mee te stoppen is hierbij geschreven.
Was getekend: Anne Marie ten Berge.

www.annemarietenberge.blogspot.comDate: Mon, 23 Feb 2009 17:12:07 +0100
From: kominactie@amnesty.nl
To: amstenberge@hotmail.com
Subject: Laat Obama ook de volgende stap zetten. Teken nu de petitie!

Wordt deze mailing niet goed weergegeven? Bekijk de online-versie.
amnesty
KOM NU IN ACTIE

Laat Obama ook de volgende stap zetten
Teken nu de petitie Foto > Teken nu de petitie
> Bezoek Amnesty.nl
20 FEBRUARI 2009


De eerste 100 dagen. Daag Obama uit!

Het Amerikaanse gevangenkamp in Guantánamo Bay wordt binnen een jaar gesloten. De geheime detentiecentra van de CIA gaan dicht. En de ondervragingen die leiden tot marteling en mishandeling worden uitgebannen.

Tot die belangrijke besluiten kwam de nieuwe president van de Verenigde Staten, Barack Obama, op zijn tweede werkdag. Dat is een geweldige overwinning. Obama breekt daarmee met het beleid van zijn voorganger, dat uitging van de misvatting dat de wereld veiliger wordt als de mensenrechten worden beperkt.

Als Obama nu doorzet kan hij een einde maken aan de vele grove mensenrechtenschendingen die de VS onder het mom van terrorismebestrijding al zeven jaar lang begaan. Naast beloften zijn daarvoor concrete maatregelen nodig. En die moeten snel worden genomen. Amnesty International deed Obama daarvoor in november een reeks aanbevelingen.

Obama zette een belangrijke eerste stap. Vraag hem ook de volgende te zetten. Teken de petitie hier.


Kom nu in actie en teken de petitie


Over deze mail

U ontvangt deze mail omdat u in het verleden heeft aangegeven op de hoogte te willen blijven van Amnesty-acties. Stelt u geen prijs op deze berichten, dan kunt u zich hier afmelden.
Afmelden


Postbus 1968 - 1000 BZ - Amsterdam - T 020 6264436
E-mail kominactie@amnesty.nl

maandag 23 februari 2009

Bankgarantie

Onderwerp: BANKGARANTIE
Van: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com)
Verzonden: maandag 23 februari 2009 13:35:59
Aan: Kroezen BV (algemeen@kroezenbewind.nl)
................................................................................
Aan Kroezen BV te Vortum-Mullem,

Geachte dames/heren van Kroezen BV,

Ik doe aangifte tegen dhr. Ing. Rob A. Adolfsen, mba , Voorzitter Raad van Bestuur omdat ik tot de conclusie ben gekomen dat AGIS ten volle heeft meegewerkt en nog meewerkt om een, door mevr. Brandt - van Heijst van Kroezen BV onrechtmatig ingediende aanvraag, te effectueren in verzekeringsrechten met de begindatum 20-11-2008 en 01-01-2009.
Ik kon zelf geen ziekteverzekering afsluiten omdat Kroezen BV per 1 april 2008 beslag had gelegd op mijn bankrekening met nr. 2064748.
Marie-Louise Brandt-van Heijst, curator heeft toegegeven dat zij buiten de uitspraak d.d. 14-02-2008 van de kantonrechter om, onrechtmatig beslag heeft gelegd op mijn tegoeden, mijn verdiensten, mijn toeslagen, mijn erfenis en mijn Postbankafschriften
Ondanks mijn herhaalde protesten wenste mevr. Brandt-van Heijst het beslag op mijn Postbankrekening niet op te heffen en zelfs de Rijksbelastingdienst fout te informeren over het achteroverdrukken van mijn afschriften en wat daarop aan geld was binnengekomen.
Zeker om mij wéér een rad voor de ogen te draaien stuurde Kroezen BV mij d.d. 17-02-2009 een Rabo Europas met het bankrekening nummer: 1468.54.985.
Maar omdat het Rabo-bankrek.nr van Kroezen BV in werkelijkheid 1457.14.357 is heb ik de valse Rabo Europas onmiddelijk geperforreerd tot waardeloosheid.
Ik moet wat, dus heb ik besloten dat ik voortaan aan de crediteuren van mijn eenmanszaak KvK nr. 30252308 te Utrecht het hierna volgende schrijven uitreik.
Ik reik dit document aan mijn crediteuren uit, op grond van uw statuten, artikel 2: "Het doel van de vennootschap": Dat is financieren in de ruimste zin van het woord.
Mocht ik de bedoelde bankgarantie onverhoopt overschrijden dan stuurt u de rekeningen maar door naar die éne of naar álle 5 de zussen, die mij tijdens mijn rouwperiode over het sterven van mijn moeder, enig contact met mij afzweerden en met vol genoegen garandeerden dat ik nooit onder het curatorschap van Kroezen BV uit zou kunnen komen.Het zij zo.Dat is ook niet mijn probleem.

Voor klachten moet u bij de schrijfster van dit bericht zijn. Zij is wél goed, maar níet gek.

Met groeten, Anne Marie ten Berge.
...................................................................................

AAN DE CREDITEUREN

Utrecht: 23 februari 2009.
Van: Anne Marie ten Berge
Servaasbolwerk 4 te Utrecht.
Tel.030-231 60 70
e-mail: amstenberge@hotmail.com
KvK: 30252308
Geachte heer / mevrouw,

Hierbij ontvangt u van mij een kopie van de Rabo- bankgarantie van de firma Kroezen BV te Vortum-Mullem
Alsmede een uittreksel curateleregister.
Gelieve de rekeningen / facturen / euro-accept kaarten te sturen naar:

Rekeningnummer 1457.14.357
t.n.v.: Kroezen BV
St. Cornelisstraat 44
5827 AM Vortum-Mullem

Was getekend: mevr. A.M.S.ten Berge

www.annemarietenberge.blogspot.com
...................................................................................

zondag 22 februari 2009

Klaagschrift dd19-02-2009 over de Hoofd Officier van Justitie te Utrecht en zijn plaatsvervanger.

KLAAGSCHRIFT

Aan:Arrondissementsparket Utrecht.
Stafteam
t.a.v. mw. mr. H.E. Hoogendijk, plv. hoofdofficier van justitie. 1 / 2
Vrouwe Justitiaplein 1
3511 EX Utrecht
Van: mw.A.M.S.ten Berge, klager
Servaasbolwerk 4
3512 NK Utrecht.
Datum: donderdag 19 februari 2009
Betreft: Klachten
Bijlage: 1 stuk. Namelijk: Uw brief van 12 februari 2009 Retour.

Geachte mevrouw Hoogendijk,

Mijn klachten zijn gericht tegen u.

U heeft mij in uw hoedanigheid van plaatsvervangend hoofd-officier van Justitie te Utrecht een slechte dienst geleverd. U heeft een brief gestuurd, datum: 12 februari 2009. Kenmerk 6030-417/08 Het onderwerp heeft u ‘Aangifte’ genoemd. Mijn klachten over de status van uw brief en over hetgeen u daarin aan ongerijmdheden durft te stellen, verwoord ik als volgt:

1. Het briefkenmerk 6030-417/08 van uw foute brief is fout. We leven in 2009. Deze fout kan de beste overkomen. U krijgt hierbij uw brief 12-02-2009 retour, in de verwachting dat u in een nieuwe brief, uw fout zult herstellen en/of herroepen.

2. U geeft ten onrechte de indruk dat de inhoud van uw brief over een ‘aangifte’ gaat. Dat is NIET waar. Uw brief betreft het door derden verduisterde paspoort van 1 juli 2008 met het paspoortnr.NMPK2R432. Deze irritante fout kan de beste overkomen. U krijgt hierbij uw brief 12-02-2009 terug terwijl ik hoop dat u zo verstandig bent een nieuwe brief op te stellen met een relevante verwijzing naar het (verduisterde) onderwerp: Een nieuw Paspoort.

3. In uw brief van 12-02-2009 stelt u, dat ik op 18 september 2008 aangifte heb gedaan van mijn gestolen/ verduisterde paspoort. De door u genoemde datum van aangifte is onjuist. Ik deed op 16 november 2008 aangifte op het politiebureau van mijn gestolen paspoort. Maar de hulp-officier van justitie met dienstnummer 8158 weigerde een verbalisant te roepen om mijn aangifte op te nemen.
Pas op 23 januari 2009 is van mijn aangifte van het betreffende delict een proces-verbaal opgemaakt. Uw datumfout ter zake van mijn aangifte zou de beste niet zijn overkomen. U krijgt hierbij uw brief 12-02-2009 retour, in de verwachting dat u ook deze fout zult erkennen en herstellen.

4. In uw brief 12-02-2009 mis ik ook uw verwijzing naar mijn klacht van 17 november 2008, gericht aan mr. M.C.W.M. van Nimwegen, hoofdofficier van Justitie te Utrecht. Een klaagschrift ter zake van een jarenlange ziekelijke, irritante, chronische boycot van de hulp-officieren van het parket, gericht tegen het doen van mijn aangiften op het politiebureau.
Hoe zou ik mijn valse arrestatie op 24 januari 2002 door agent A.Koc en zijn collega dienstnummer 8158 ooit kunnen vergeten?
Omdat ik op die dag niet eerder weg wilde gaan dan dat mijn aangifte, poging tot doodslag en ontvoering naar de plaats van het misdrijf , opgenomen zou zijn door een verbalisant, werd ik en gearresteerd en verbaliseert. Ik werd zo onschuldig als ik was, door de politierechter schuldig bevonden aan het plegen van lokaalvredebreuk. Omdat de treiterijen, het discrimineren en de verdere overlast van de Parket medewerkers Utrecht, tot op de dag van vandaag doorgaan heb ik hierover op 17-11-2008 een openbare klacht ingediend bij van Nimwegen, hoofdofficier van Justitie te Utrecht.

5. Ter zake van DEZE KLACHT d.d. 17-11-2008 over de weigeringen van de parketmede- werkers om mijn aangiften op te nemen IS TOT OP HEDEN NOG STEEDS geen bevestiging van ontvangst afgegeven, IS TOT OP HEDEN NOG STEEDS NIET BEHANDELD, NOCH AFGEDAAN. OOK IS ER TOT OP HEDEN NOG GEEN SCHIKKING GETROFFEN laat staan BESPROKEN.
De ONHEBBELIJKHEDEN en de DISCRIMINATIES door de parketmedewerkers o.a. van dienstnummer 8185 worden nog steeds tegen mij ingezet. Over de verbalisanten die door hun collega’s achter de receptie in hun werk gehinderd worden, geen kwaad woord.
Zelfs in aanwezigheid van de verbalisant die haar werk wilde doen worden leugens verteld over mijn persoon. Het gaat al jaren zo dat de verbalisanten door de grote monden, de haaiigheid, de leugens en de obstructies van de hulp-officieren van het parket, zwaar geïntimideerd en in de war gebracht worden zodat er van aangifte doen, niets terecht komt.

6. Hierbij krijgt u van mij uw brief 12-02-2009 retour en ik hoop en verwacht dat u in uw verbeterde brief reageert op het bovenstaande zoals het hoort. Ik hoor een bevestiging van ontvangst van dit klaagschrift te krijgen en mijn klaagschrift hoort behandeld te worden. En NIET zoals de vorige keer doorgestuurd te worden naar de politie van het District Utrecht. De agenten van dit district hebben dacht ik wel wat anders te doen dan mijn klachten tegen de persoon van de Hoofdofficier, te behandelen.

7. Ik heb in de loop van de jaren een stapel aangiften op moeten sparen door de hierboven beschreven obstructieve houding van het arrondissementsparket te Utrecht en haar (hoofd-) officieren van Justitie. Ik wil bij mijn inhaalslag om deze achterstallige aangiften te doen, niet meer gehinderd worden door u,plaatsvervangend hoofdofficier van Justitie te Utrecht en uw ziekelijke beleid gericht tegen mij en mijn rechten.

8. Aangaande het nieuwe paspoort,d.d.1 juli 2008, zeg ik u het volgende: Dit document is door derden verduisterd en gebruikt voor strafbare doeleinden. Dit reisdocument is door de Gemeente Utrecht niet vernietigd zoals de paspoortwet dat wél aangeeft te doen, wanneer het reisdocument na drie maanden nog niet is opgehaald.
U schrijft dat u het corpus delicti niet in beslag wilt nemen. Geen probleem, dan doe ik het zelf wel. Ik weet kennelijk beter dan u dat weet, hoe het strafrecht inzake verduistering, valsheid in geschrifte, heling, fraude en misbruik in elkaar zit.

Hoogachtend,

mevrouw A.M.S. ten Berge, slachtoffer/gedupeerde.

zondag 8 februari 2009

Timmermans(Pvda) schuwt Europa-discussie op internet

KLACHT op RE: Uw reactie is succesvol ontvangen‏
Van: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com)
Verzonden: zondag 8 februari 2009 11:42:53
Aan: europa@minbuza.nl
Aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Europa.
t.a.v. drs. F.C.G.M. Timmermans (PvdA), staatssecretaris van Buitenlandse Zaken.
adres: Bezuidenhoutseweg 67
Postbus 20061
2500 EB Den Haag.

Meneer Timmermans,
Het moet niet gekker worden. Mag ik even weten waar de inhoud van mijn reactie is gebleven ? U laat weten dat mijn reactie d.d. 07-02-2009 zo succesvol bij u binnen is gekomen, maar tegelijkertijd constateer ik dat deze reactie van uw site-scherm is verdwenen.
Ik weet dat ik gisteren een reactie heb verzonden op uw europa-site. Maar omdat ik daar nog niet klaar mee was, wilde ik er vanmorgen mee verder gaan. Dat kan dus niet meer omdat de betreffende europa-reactie er niet meer is. Hoe kan dat nu ? Is mijn reactie soms niet goedgekeurd ?
Als dat zo is wens ik uw criteria te ontvangen waaraan de reacties moeten voldoen.Ik heb mij immers niet misdragen. Ik reageerde, volkomen correct op de mening van een zekere '@spaak'.
Ik gebruikte op mijn reactie mijn naam: 'Anne Marie ten Berge, Utrecht'
Omdat ik zeker weet dat ik in mijn reactie geen onvertogen woord gebruikt heb, moet ik wel concluderen dat we hier te maken hebben met een willekeurige vorm van censuur.
Het is voor u te hopen dat u mijn tekst bewaard hebt zodat u deze naar mij terug kan sturen.
Ik voel mij niet alleen door u te kort gedaan maar ook bestolen. U moet goed begrijpen dat het auteursrecht van de betreffende tekst op mijn naam staat. Met schrijven moet ik de kost verdienen. U hebt het recht niet een fatsoenlijke tekst te vernietigen. U bent verplicht mijn tekst aan mij te retourneren als u er niets mee te maken wilt hebben.
Er is vrijheid van meningsuiting maar er is geen vrijheid om de geschreven meningen van een vrije burger op zo'n onbehoorlijke staatssecretariële wijze in beslag te nemen. Als de betreffende tekst op een spandoek zou staan mag dat ook niet zonder reden in beslag genomen worden.
Het valt mij erg van u tegen en ik vraag mij af hoelang u al met een dergelijk onterechte en ondemocratische handelswijze, weg bent gekomen.
Misschien voor u vervelend maar ik spreek zeer duidelijke taal en ik houd vast aan mijn rechten.
Aan de orde is blijkbaar een ordinaire vorm van diefstal. Als u er niet voor zorgt dat ik duidelijkheid krijg over hetgeen er met mijn tekst gebeurd is en deze tekst ook niet aan mij retour stuurt mag u van mij verwachten dat ik aangifte doe van uw diefstal / ontvreemding van een (geestelijk) goed dat mij toebehoort. Nogmaals: Als een burger u een reactie toereikt en u doet er niets mee, dan is het niet meer dan fatsoenlijk om deze reactie retour te sturen naar de afzender. Een en ander, onder dankzegging voor de moeite.
Want wat wilt u nu ? Enerzijds zegt u dat u de dialoog aan wilt gaan en aan de andere kant demonstreert u juist door het afkappen van een interessante reactie, dat u absoluut géén discussie wilt.
Was getekend, Anne Marie ten Berge. Servaasbolwerk 4.3512 NK Utrecht.

www.annemarietenberge.blogspot.com


Date: Sat, 7 Feb 2009 18:17:09 +0100
To:
Subject: Uw reactie is succesvol ontvangen
From: europa@minbuza.nl
To: Anne@hsp-ds148.flexservers.com; Marie@hsp-ds148.flexservers.com; ten@hsp-ds148.flexservers.com; Berge@hsp-ds148.flexservers.com; amstenberge@hotmail.com

Uw reactie is succesvol bij ons binnen gekomen.
Na goedkeuring wordt deze op de site geplaatst.
Plan je feest, nodig mensen uit en deel je foto's met Windows Live Events

zaterdag 7 februari 2009

Utrecht vóór onrecht en rechteloosheid maar tégen doodstraf

FW: Saudi-Arabië - 15 mannen kunnen elk moment geëxecuteerd worden‏
Van: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com)
Verzonden: zaterdag 7 februari 2009 10:21:05
Aan: m.mossel@utrecht.nl; w.buunk@utrecht.nl; j.verkaik@utrecht.nl; b.beerlage@utrecht.nl; b.dibi@utrecht.nl; e.schell@utrecht.nl; pepijn.zwanenberg@utrecht.nl; a.van.rooij@utrecht.nl; f.van.iperen@utrecht.nl; g.a.oskam@utrecht.nl; m.van.den.tooren@utrecht.nl; a.koenders.van.den.hurk@utrecht.nl; c.j.verhoef@utrecht.nl; k.gravesteijn@utrecht.nl; a.essousi@utrecht.nl; m.eggermont@utrecht.nl; p.van.corler@utrecht.nl; m.cavusoglu@utrecht.nl; c.jansen.op.de.haar@utrecht.nl; b.van.der.roest@utrecht.nl; e.van.der.marel@utrecht.nl; l.engbers@utrecht.nl; m.bikker@utrecht.nl; m.schuring@utrecht.nl; h.bosch@utrecht.nl; griffie.gemeenteraad@utrecht.nl; g.bouazani@utrecht.nl; a.taskan@utrecht.nl; s.willemsen@utrecht.nl; k.monnink@utrecht.nl; j.ravesteijn@utrecht.nl; y.aydemir@utrecht.nl; n.wigny@utrecht.nl; n.schipper@utrecht.nl; i.de.bondt@utrecht.nl; t.schipper@utrecht.nl; m.peetoom@utrecht.nl; harm.janssen@utrecht.nl; a.kleuver@utrecht.nl; m.mos@utrecht.nl; g.isabelle@utrecht.nl; v.oldenburg@utrecht.nl; m.van.ditmarsch@utrecht.nl; k.boudewijns@utrecht.nl; c.a.geldof@utrecht.nl; e.smid@utrecht.nl; s.bottse@utrecht.nl; w.rietkerk@utrecht.nl
Aan alle leden van de gemeenteraad van Utrecht,

Abonneer u svp op Amnesty International op internet . Zo kunt u petities ondertekenen welke bij de totalitaire regimes pleiten om de mensenrechten te respecteren. Amnesty verzamelt via internet handtekeningen tégen martelen en ander onrecht waar jullie kennelijk vóór zijn. Immers het is een vaststaand feit dat de gemeenteraad vanaf het jaar 2000 het College van B&W van Utrecht meegeholpen heeft om de gepleegde broodroof en rechteloosheid tegen de dissidente klokkenluider Anne Marie ten Berge in de doofpot te stoppen. Hopelijk maken jullie een uitzondering inzake jullie halstarrigheid om jarenlang voor het onrecht te kiezen en zetten jullie wél je handtekening tegen het uitvoeren van de doodstraf tegen 15 mannen in Saudi-Arabië.
Met de groeten van Anne Marie ten Berge. Servaasbolwerk 4. Utrecht. tel 030-2316070

www.annemarietenberge.blogspot.com

From: amstenberge@hotmail.com
To: tymon.de.weger@utrecht.nl; r.den.besten@utrecht.nl; j.schuilenburg@utrecht.nl; r.giesberts@utrecht.nl; h.bosch@utrecht.nl; m.spit@utrecht.nl; cees.van.eijk@utrecht.nl; harm.janssen@utrecht.nl; burgemeester@utrecht.nl
Subject: FW: Saudi-Arabië - 15 mannen kunnen elk moment geëxecuteerd worden
Date: Sat, 7 Feb 2009 09:50:15 +0100

Aan B&W Utrecht,

Abonneer u svp bij Amnesty Internationel op internet. Zo kunt u de petities ondertekenen welke bij de dictatoriale regimes pleiten om de mensenrechten te respecteren. Omdat u kennelijk wél voor een negen jaren lange straf bent van broodroof en rechteloosheid,voltrokken tegen uw onschuldige stadsgenoot en dissident Anne Marie ten Berge, mag ik uiteindelijk hopen dat u wél tegen de doodstraf van andere onschuldige mensen bent. Dit bericht wordt ook door gezonden aan de gemeenteraadsleden.

Met groeten van Anne Marie ten Berge./ Servaasbolwerk 4 / Utrecht. tel 030-2316070
www.annemarietenberge.blogspot.com

Date: Fri, 6 Feb 2009 14:49:00 +0100
From: emailactie@amnesty.nl
To: amstenberge@hotmail.com
Subject: Saudi-Arabië - 15 mannen kunnen elk moment geëxecuteerd worden

Wordt deze mailing niet goed weergegeven? Bekijk de online-versie.
Amnesty International
E-mailactie

Kom in actie

Saudi-Arabië: 15 mannen kunnen elk moment geëxecuteerd worden

Een groep van 15 mannen van Iraakse afkomst die in Saudi-Arabië is veroordeeld, loopt het risico per direct te worden geëxecuteerd. De mannen werden veroordeeld voor verschillende misdaden, uiteenlopend van drugshandel, contacten met gewapende groeperingen tot wapensmokkel naar Saudi-Arabië.

Kom in actie
Geen van hen heeft echter ooit bekend en alle bekentenissen werden onder marteling afgelegd. Zij beweren echter allen onschuldig te zijn. De mannen kunnen elk moment worden geëxecuteerd, zonder dat hun familie hiervan op de hoogte zal worden gesteld.

Een van de mannen, Ayadh Mana’Wanas Matar, werd in november 2004 veroordeeld in een drugszaak. Hij werd gedurende drie maanden ondervraagd. Tijdens deze periode werd hij naar verluidt gemarteld om schuld te bekennen. Hij werd over zijn hele lichaam geslagen, in het bijzonder onder zijn voetzolen. Gedurende de rechtszaak die zich volledig in het geheim afspeelde, had Matar geen toegang tot een advocaat.

Saudi-Arabië hanteert de doodstraf nog voor een breed scala aan strafbare feiten. De gerechtelijke procedures voldoen in de meeste gevallen niet aan internationale standaarden en verdachten hebben vaak geen toegang tot verdediging. In veel gevallen worden mensen veroordeeld op basis van verklaringen die zijn verkregen onder dwang, marteling of misleiding.

Wat kunt u doen?
Door op beantwoorden (reply) en vervolgens op verzenden (send) te drukken zet u uw naam onder Amnesty’s petitie aan de Saudische autoriteiten. Amnesty verzamelt alle handtekeningen en stuurt deze naar de Saudische autoriteiten.

De petitie tekst:
Your Majesty,

I urge you, as the head of the Supreme Judicial Council, to halt the execution of Ayadh Mana’ Wanas Matar, Hussein Baida Abud, Adnan Jamil, Mahmoud Shekar, Khaled Mitan and at least 10 other Iraqi nationals in Rafha prison.

I am calling on you to commute their death sentences and those of all others under sentence of death in Saudi Arabia as a matter of urgency, with a view to abolishing the death penalty.

Thank you for your attention to this matter.

Yours sincerely,

DRUK OP BEANTWOORDEN EN DOE MEE AAN DE ACTIE

6 FEBRUARI 2009 Amnesty International Postbus 1968 1000 BZ Amsterdam T 020 6264436
E-mail: catinfo@amnesty.nl
U ontvangt deze mail omdat u zich hebt opgegeven voor het e-mailnetwerk. Met vragen, opmerkingen en/of wijzigingen kunt u contact opnemen met de eenheid Individuele Actie.

EINDE VAN MIJN BLOG VAN 06 FEBR 2009.
WEDDEN DAT HET GEMEENTEBESTUUR UTRECHT NIET REAGEERT ?