zondag 23 september 2012

De criminele politieke bazen bij Stadgenoot te Amsterdam.

Beste lezers van mijn blog. Zeer recent kreeg ik een mail van Nico van den Ham uit Amsterdam. (nico.vandenham@gmail.com).Met zijn toestemming geef ik hierbij, in cursief de inhoud weer als volgt. Geachte mevrouw Ten Berge,Ik ben vrijwel altijd bezig mij te verweren tegen de misdadige acties van Woningbouwvereniging Stadgenoot die mij al jarenlang probeert volledig te ruïneren. Ik doe dat met de hulp van een bibliotheek-pc. Terwijl ik daar mee bezig was kwam ik op uw blog terecht en heb het een en ander met interesse, maar ook met afschuw gelezen. Ik ben zo vrij geweest om een reactie te plaatsen en hoop op uw toestemming. Het betreft een blog van 8 juli 2011 "DE CORRUPTIE VAN MARIEN DE LANGEN voorzitter bestuur MITROS UTRECHT". Ik heb op dit moment geen tijd om het allemaal uit te leggen omdat ik met verschillende klachtenprocedures bezig ben tegen politie en justitie, wat allemaal te maken heeft met Stadgenoot en heel veel tijd en energie kost. In mijn reactie op uw blog verwijs ik er naar om op google 'Stadgenoot Amsterdam asociaal en misdadig' te typen en dan komt er van zelf een kort verhaal te voorschijn. U heeft mij met dat bloggen op een idee gebracht. Ik neem een cursus blog maken en dan ga ik hetzelfde doen zoals u dat doet op internet. Ik ben 59 jaar, en moet dat bloggen nog even leren.Ik wens u veel sterkte in uw strijd,Hoogachtend en Vriendelijke Groet, Nico van den Ham, Prins Bernardplein 136. Amsterdam. 06-19215778. Einde citaat MIJN ANTWOORD op 22 september 2012 luidde: Beste Nico van den Ham, Goed dat u mij geschreven hebt. En goed dat u een blog begint. Neem van mij aan dat mijn blog bekend en berucht is om de waarheid. Want waarom zou ik er om liegen ? Maar om het onrecht te bestrijden is een pc of een blog niet genoeg. Het bevoegde gezag moet eens een keer ophouden met haar persbreidel op de informaties van klokkenluiders. Klokkenluiders moeten in de Tweede Kamer in het openbaar kunnen vertellen hoe de Kamerleden én hun politieke bobo's aan machtsmisbruik doen. Natuurlijk mag u uit mijn teksten gebruiken wat u wilt. Als het zo uitkomt kunt u verwijzen naar mijn Blog: Anne Marie ten Berge.U hebt ons bijelkaar gebracht dus we gaan ervoor. Ik ben 68 en vanaf 1983 verstrikt geraakt in de wurg-lasso's van de politieke criminelen. Tegen de burgemeester van Utrecht heb ik aangifte gedaan van een poging tot doodslag en ontvoering naar de plaats van het misdrijf. Criminelen zijn in elke politieke partij die in de Tweede Kamer zit, aanwezig. De fractieleiders hebben de macht om geheimhouding over corruptie af te dwingen. Zo hebben de politieke partijen die hun leden in ons Parlement droppen, de macht in handen. En van macht wordt misbruik gemaakt. Dat is over de hele wereld zo, dus ook in Nederland. Nederland heeft last van een onuitroeibare VOC mentaliteit in het parlement en in de regering en bij de organisaties die met het mandaat van het bevoegde gezag hun vorstelijke salarissen binnen graaien. De VOC-mentaliteit staat gelijk aan machtsmisbruik zoals een dictators-mentaliteit gelijk staat aan machtsmisbruik. Mijn 'cum laude' zit in mijn klokkenluiders-mentaliteit. Ik ben blij dat ik geen VOCer ben. Een recent voorbeeld van onbevoegd de macht grijpen is, dat de Tweede Kamer de formateurs en hun eigen voorzitter, benoemt. De Tweede Kamer (TK) negeert wat er in Art.3 van de Grondwet staat: Alle Nederlanders zijn op gelijke voet in openbare dienst benoembaar. Mijn petities aan de TK over een dergelijke item, worden niet behandeld. U vertelt dat u al jaren (gedwongen) een strijd voert met Stichting Stadgenoot, een Amsterdamse woningbouwvereniging. Ze willen u ruineren. Dat geloof ik graag en dat gaat ze lukken want daar zwaait sinds 15 augustus 2012 de malafide Marinus De Langen, geboren 12-10-1955 te Arnhem als alleen/ zelfstandig bevoegde directeur met de zweep der corruptie (machtsmisbruik) Hij wordt gesteund door de minister van volkshuisvestiging, door de burgemeester (PvdA) van Amsterdam en de raadsleden. Of zijn dat deelraadsleden in Amsterdam ? En de burgemeester en de Gemeenteraadsleden komen u niet steunen tegen de smeerlap van een De Langen, want de politieke belangen liggen in het feit dat u kapot gemaakt moet worden omdat u ergens de politieke belangen blokkeert met het simpele feit dat u huurrechten heeft. Stadgenoot is geen doel maar een middel in een malafide politiek 'SYSTEEM' dat werkt voor het eigen gewin of om iets in de doofpot te houden. Het zijn politici die via dit a-sociale 'SYSTEEM', burgers en hele gezinnen letterlijk treitert, misleidt, besteelt, belastert, pest, ziek maakt, ruïneert door bijvoorbeeld geen vergunningen af te geven. Weet u nog het voorbeeld van die allochtone restauranthouder in Groningen ? Die man, kostwinner, kreeg geen vergunning terwijl andere autochtone restaurants die wél kregen. De man werd door de politici het bloed onder de nagels gehaald. De man ging over de rooie. Gijzelde met een geweer de raadsleden en hij zit nu nog in detentie. Maar de publieke overheden, de raadsleden, het college van B&W wassen hun vuile politieke handen in onschuld.Dat er een hele familie geruineerd was werd genegeerd in de media en zo konden de politici in de Gemeenteraad vrolijk verder om weer een andere burger of hele groepen het mes op de keel te zetten. Want het politieke leed wordt gauw vergeten, voor nieuw verdriet, voor nieuwe stress of nieuw gevaar. Ook de media wordt door de machtspolitiek gedirigeerd. Maar bedenk, dat bij uzelf ook de 'eigen macht' eerst komt. Althans hóórt te komen. Wij gedupeerden hebben ook macht. Macht over onszelf. Macht om in evenwicht te blijven. Macht om tóch 's nachts te kunnen slapen. En al duurt het jaren, wij kunnen de poten onder de machts-stoel van politici en de woningbouwvereniging weg zagen. Stukje bij beetje wegzagen. Tot ze omdonderen. Het zal misschien niet gebeuren, tijdens ons leven, maar het is een positieve houding. 'Wie schrijft die blijft' en dat hebt u met uw plan om ook een blog te beginnen goed begrepen. Met vriendelijke groet en tot later. Anne Marie ten Berge. Servaasbolwerk 4. 3512 NK Utrecht tel. 030-2316070.

zaterdag 8 september 2012

Vrijspraak van diefstal.

De zitting op 31 augustus 2012 om 11.10 uur voor de politierechter is met vrijspraak voor diefstel en 60 uren voorwaardelijk beslecht. De ovj zette zwaar in: voor mishandeling en de huisvredebreuk op 28 maart 2012. € 850,--boete en 90 dagen onvoorwaardelijke werkstraf. Als dat geen afgesproken werk was ! Ik pleitte onschuldig. Ik las de eigen pleitnota's voor. (4 kantjes) De politierechter deed nogal verbolgen over het feit dat ik tegen een buurman had gezegd dat van Barneveld een inbreker was. Maar ik moet toch de waarheid zeggen ? En ik was verbolgen dat ik drie dagen vast had gezeten. Met een blik in de papieren maakte de rechter daar 'slechts' 1 dag arrest van. Ze leek wel op de hand van de ovj. De politierechter vroeg naar mijn inkomen. Antwoord: "Dat is 0 Euro. Ik ben in 2007 in het belang van de burgemeestersverkiezing, door uw collega's van deze rechtbank onder curatele gesteld wegens een geestelijke stoornis. Ik heb geen rechter gezien. Geen psychiater gehoord. Sinsdien pikt de curator en mijn familie mijn inkomen in. Ik krijg niets." De rechter keek alsof ze het niet goed verstaan had, Ik dacht "verrek zou zij dan de enige zijn die niet op de hoogste is van de ambtsmisdrijven in deze toko ?" En wat betreft het geld en de spullen van Van Barneveld zei ik tegen de rechter: "Ik heb hem gezegd, je krijgt alles terug als je op 1 maart mijn woning. verlaat. Zijn spullen heb ik op op 1 maart op de stoep gezet, zodat hij ze mee kon nemen. Het geld heb ik nog want hij is niet weggegaan. Dus ik heb niets gestolen. Verder vertelde ik aan de rechter: "Van Barneveld heeft ...tig keer ingebroken, om op de zolder of elders in huis te gaan zoeken naar zijn spullen. En toen hij ze vond heeft hij dingen verwisseld door twee flessen van mijn wijn uit de kelder weg te pakken. Zijn expat en zijn inbrekersgereedschap liet hij in de betreffende doos liggen". Ik mocht het laatste woord hebben: "Meneer heeft geen verslag door een dokter laten maken van de sporen van de mishandeling. Een fotootje gemaakt op het politiebureau ? Dat stelt toch niets voor." En mijn allerlaatste woorden, met een boze blik naar de ovj waren:"Trouwens, meneer, de aangever, is een onbevoegde benadeelde". Ik zag dat de rechter, toen toch even uit balans raakte. Zij keek kort naar de ovj alsof ze hem zou willen wringen. En toen was het direct maar 60 uren werkstraf voorwaardelijk. Mijn advocaat mr. Jaarsma moest van mij beroep aantekenen terwijl Van Barneveld door een journaliste van het NRC geïntervieuwd wilde worden. Inmiddels heb ik de Deken der Orde van Advocaten Utrecht geschreven dat ik mijn klachten tegen de Schynsadvocaat doorzet. Deze laatste moet geweten hebben dat Van Barneveld op de rolzitting van de dagvaarding uithuiszetting van 11 april, de rechter had wijsgemaakt dat hij al op een nieuw adres woonde, te weten Voorstraat 6 bis 3512 AM Utrecht. Daarna heeft de rolrechter logischerwijs alleen aan een vordering (achterstallige huur) gedacht en hem daar uitstel voor verleend. Van B. heeft een advocaat-gemachtigde genomen dus in de stukken naar de rechtbank werd het woonadres van Van Barneveld niet genoemd. Ik kreeg van de Schynsadvocaat natuurlijk niet de afschriften van die stukken te zien. Want mij zou het wel opvallen, dat nergens zijn woonadres genoemd werd. Wat de heer Van Barneveld betreft: Hij gaat gewoon door met stalken. Woensdagavond 05/09 wachtte hij me om 18:45 uur op, op de stoep. De afstand was amper twee meter. Dit keer zei hij dat ik zijn post gestolen had. Nu hij niet langer kan zeuren over zijn geld begint hij over zijn post te janken. Het zou mij verbazen als hij geen aangifte gedaan heeft dat ik zijn post gestolen had. Hij krijgt zijn post op Voorstraat 6 bis 2512 AM Utrecht en die ga ik daar echt niet weghalen. Toen hij daar zo op de stoep bleef staan heb ik op mijn gymfluitje geblazen, dat permanent om mijn nek hangt. Dat helpt. Dan kijken de mensen om. Ik heb twee fietsers gevraagd even te stoppen en te kijken of deze man mij geen kwaad zou doen. En terwijl ik mijn fiets van de sloten afdeed bleef ik op mijn fluitje blazen, want hij verzette geen poot terug naar achteren om meer afstand te nemen. En toen ik wegfietste zei Van Barneveld: "Als je vanavond terug komt sta ik je op te wachten". Uit zijn mond komt dat zeer bedreigend over. Toen ik om 23:30 uur terug kwam had hij het gordijn achter de voordeur van (voorheen) 4 bis dichtgeschoven. Dat laat ik juist altijd open omdat ik zo door het gat van de brievenbus kan kijken of de tussendeur, die hij ...tig keer openbrak, niet wéér openstaat of dat hij de planken weggebroken heeft. Wat dhr. van Barneveld verder betreft: Hij gaat gewoon door met de overlast: Stiekem mijn gas en mijn electra afsluiten.Of hij doet beneden de warmwaterkraan open als ik de geiser gebruik om te douchen of gebruik voor de afwas. Maar hij doet het nooit als de hulp er is of als ik visite heb. Hij belt met mijn toestel beneden met nr. 030-2316070 mensen op en als die niet thuis zijn, word ik door mensen gebeld die vragen wie ik ben en waarom ik hen gebeld heb. Want ze zagen dit nummer op hun display. Ik geef u op een briefje: ooit zal deze man door het PieterBaancentrum onderzocht moeten worden. Dan vinden ze bij hem de nieuwe soort schizofrenetische bezetenheid tegen een ex-hospita. Ik ben benieuwd. De vorige blog over hem heeft hij van het net weten te krijgen. Hij is immers een computer-programmeur, hij heeft ervoor geleerd.Dus hij kan hacken als de beste en weet ook de stiekeme trucken om computerhuisvredebreuk te plegen. Sinds ik een McAfee heb laten instaleren is mijn computer goed beveiligd. Met hartelijke groeten.Anne Marie ten Berge.