woensdag 29 september 2010

RE aan Pauw en Witteman 29 -9-2010

*
RE: Frits Wester over het regeer- en gedoogakkoord‏

13:30
Beantwoorden ▼

* Beantwoorden
* Allen beantwoorden
* Doorsturen
* Verwijderen
* Markeren als ongelezen
* Markeren als gelezen
* Alles van deze afzender verwijderen
* Bericht afdrukken
* Berichtbron weergeven
* Berichtgeschiedenis weergeven
* Berichtgeschiedenis verbergen
* Details weergeven
* Details verbergen

Anne Marie ten Berge

*
amstenberge@hotmail.com
Anne Marie ten Berge
amstenberge@hotmail.com
*

* Afbeelding wijzigen
* Profiel bekijken

Aan Redactie VARA Pauw en Witteman
Van: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com)
Verzonden: woensdag 29 september 2010 13:30:11
Aan: Redactie VARA Pauw en Witteman (pauwenwitteman.nieuwsbrief@vara.dmd.omroep.nl)
Beste Pauw en Witteman.
'Ik heb vandaag met het volgende bericht gereageerd op de blog van Frits Wester:

*
DEMOCRATEN. Anne Marie ten Berge. Utrecht:
Beste Frits Wester, uw blog van 5 februari 2010 over uw spijtige opmerking dat u niet het type politicus zoals de burgerrechtenactivist Jesse Jackson er een is, op het Binnenhof tegen kan (zal) komen, is op zijn minst al acht (8) maanden geleden.Ik neem aan dat u inmiddels de hoop bij het zoeken op het Binnenhof naar een burgerrechtenactivist onder al die hotemetoten die daar rond rommelen, hebt op gegeven.
Nu is mijn vraag: Als dat niet zo is waar gaat u die broodnodige echte democraat dan zoeken in Nederland ?
U zult namelijk nooit een duplicaat Jesse Jackson vinden want die bestaat niet. Maar als u ook niet op zoek bent naar een goede ‘tweede’, dan gaat u die ook niet vinden.Mijn voorstel luidt, open mijn favoriet: http://www.annemarietenberge.blogspot.com en lees eens een paar van mijn handschriften.Ik heb geen universitaire studie gedaan. Ik heb alleen de titel ‘mw’ voor mijn naam staan. Maar de aanduiding: ‘Democratische burgerrechten- en mensenrechtenactivist’, past wel bij mij.Ik weet zeker dat mijn blog door al die hotemetoten van de regeringen Balkenende en de Staten-Generaal (met angst en beven voor een algemene media ontdekking) wordt gelezen.En als u de zielige retour-briefjes, die ik bijvoorbeeld van J.P.Balkenende, de griffier-TK (want Gerdi wil mij niet zelf informeren) en Herman Tjeenk Willink in handen had dan zou u moeten schateren om het contrast met hoe ‘Bekende Nederlandse Politici’, zich ook achter de schermen niet weten te handhaven.
Met vriendelijke groeten, Anne Marie ten Berge, voorzitter. Reageer 29 september, 2010 om 11:54. Einde blog bericht.


Vanavond brengen jullie Frits weer in de uitzending. Vraag hem eens of de TK wel kan/mag besluiten te gaan regeren met twee (2) akkoorden? Niet alleen Geert Wilders heeft zich kandidaat gesteld om te gaan regeren met een regeerakkoord en dat hij ministers zou leveren als hij genoeg stemmen had gekregen met de TK-verkiezingen op 9 juni 2010.
Ook al die andere kandidaten hebben de kiezers voorgehouden dat zij zouden gaan regeren als ze een (coalitie) regeerakkoord konden sluiten. NIEMAND van de kandidaten heeft het over een gedoog-akkoord gehad en dat lag ook niet in de lijn van de verwachting omdat er na de verkiezingen altijd wel een meerderheid te vinden was. Nu staat vast dat 23% van de kiezers niet zijn gaan stemmen vanwege de kloof van wantrouwen. Hun wantrouwen is kennelijk terecht geweest. Nederladers en Medelanders kunnen zonder haat zaaien heus wel door één deur, alleen politici kunnen dat niet. Geen wonder dat ze elkaar dan maar gaan gedogen. Dat is de enige (zieke) manier waarop politici heden ten dage nog hun verantwoordelijkheid kunnen nemen.
Als het besluit van de TK komt om toch twee akkoorden af te sluiten zal ik bezwaar maken bij de president van de Raad van State. Het is maar dat jullie het weten. Met vriendelijke groeten, DEMOCRATEN Anne Marie ten Berge, voorzitter.

www.annemarietenberge.blogspot.comTo: amstenberge@hotmail.com
From: pauwenwitteman.nieuwsbrief@vara.dmd.omroep.nl
Subject: Frits Wester over het regeer- en gedoogakkoord
Date: Tue, 28 Sep 2010 17:39:22 +0200

Voor de blog van Frits Wester.

#
DEMOCRATEN. Anne Marie ten Berge. Utrecht:

Beste Frits Wester, uw blog van 5 februari 2010 over uw spijtige opmerking dat u niet het type politicus zoals de burgerrechtenactivist Jesse Jackson er een is, op het Binnenhof tegen kan (zal) komen, is op zijn minst al acht (8) maanden geleden.
Ik neem aan dat u inmiddels de hoop bij het zoeken op het Binnenhof naar een burgerrechtenactivist onder al die hotemetoten die daar rond rommelen, hebt op gegeven.
Nu is mijn vraag: Als dat niet zo is waar gaat u die broodnodige echte democraat dan zoeken in Nederland ?
U zult namelijk nooit een duplicaat Jesse Jackson vinden want die bestaat niet. Maar als u ook niet op zoek bent naar een goede ‘tweede’, dan gaat u die ook niet vinden.
Mijn voorstel luidt, open mijn favoriet: http://www.annemarietenberge.blogspot.com en lees eens een paar van mijn handschriften.
Ik heb geen universitaire studie gedaan. Ik heb alleen de titel ‘mw’ voor mijn naam staan. Maar de aanduiding: ‘Democratische burgerrechten- en mensenrechtenactivist’, past wel bij mij.
Ik weet zeker dat mijn blog door al die hotemetoten van de regeringen Balkenende en de Staten-Generaal (met angst en beven voor een algemene media ontdekking) wordt gelezen.
En als u de zielige retour-briefjes, die ik bijvoorbeeld van J.P.Balkenende, de griffier-TK (want Gerdi wil mij niet zelf informeren) en Herman Tjeenk Willink in handen had dan zou u moeten schateren om het contrast met hoe ‘Bekende Nederlandse Politici’, zich ook achter de schermen niet weten te handhaven.
Met vriendelijke groeten, Anne Marie ten Berge, voorzitter.

Reageer 29 september, 2010 om 11:54

zondag 26 september 2010

Meer vuil onrecht door de witte slabbers in de rechtzaal.

Door Anne Marie ten Berge,voorzitter DEMOCRATEN
Aan mkhatiri@live.nl
Van: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com)
Verzonden: zaterdag 25 september 2010 16:47:23
Aan: mkhatiri@live.nl
Beste mevrouw/meneer Minoum Khatiri,
Zojuist heb ik uw mail van 15 september 2010 gelezen welke u mij gestuurd hebt naar aanleiding van hetgeen u zoal gelezen hebt op mijn site: www.annemarietenberge.blogspot.com en ik wil wel op uw verzoek om advies reageren al ben ik bang dat deze mail terug het enige is dat ik voor u kan doen. U verdient na wat u aan onrecht meegemaakt hebt, aandacht en steun, want u bent ook een waardevol mens.
Ik begrijp dat u in meerdere zaken onrechtvaardig behandeld ben door de autoriteiten zoals bijvoorbeeld rechters en officieren van justitie. Helaas is het zo, dat als je opgeroepen wordt op zitting te verschijnen en jij en je advocaat zijn er niet, dan kun je het wel schudden.
Bij elk vonnis is hoger beroep in te stellen maar bijvoorbeeld huisuitzetting en celstraf, zijn direct uitvoerbaar.
Ik geef u een tip: Op enig moment heb ik mijn brievenbus dichtgespijkerd zodat de deurwaarder het vonnis van huisuitzetting niet kon betekenen en ik mijn huis niet uitgezet kon worden. (wel 10 dagen goed opletten dat de deurwaarder u toch niet het huis uit ziet lopen. Een vermomming is nooit weg) Nu betaal ik geen huur meer omdat de kantonrechter het huurcontract immers had ontbonden!Ik heb de krot gekocht voor het symbolische bedrag van € 1,00
U kunt de ondervonden onrechtvaardigheid geen plek geven. Maar dat hoeft ook niet. Als het onrecht geschied is neemt het vanzelf een eigen plek in waar u steeds weer last van zult hebben. Kennelijk bent u veroordeeld door een politierechter en die kijken al helemaal nergens naar. Ik heb meegemaakt dat een strafrechter op de zitting, alle publiek en de advocaat weg stuurde en met de bewindvoerder ging overleggen dat de jonge vrouw weer naar de gevangenis moest omdat er ergens anders geen plaats was en de huisbaas haar uithuiszetting al geregeld had. Ze was immers opgepakt en kon haar huur niet meer betalen. Haar enige misdrijf was dat ze bij de buren was gaan vragen om reisgeld om haar kinderen op te kunnen zoeken want ze kreeg van de bewindvoerder geen reisgeld. Ze werd gestoord verklaard en moest medicijnen slikken en ze werd veroordeeld voor bedelarij.
Het is een schrale troost maar zij, u en ik zijn niet de enigen die onrecht wordt aangedaan. De kranten staan er soms vol van maar de politiek wil daar niets mee doen. Dus het wachten is op iemand of op een groep die aan het onrecht een einde maakt en van alle betrokkenen een dusdanige schadeloosstelling eisen dat ze het verder wel uit hun hoofd zullen laten.
Misschien is het de bestemming van ieder die onrecht ziet, meemaakt of ondergaat dit onrecht openlijk benoemt en er tegen blijft vechten.
Want het zit zo: Het onrecht dat tegen één mens wordt begaan, is een bedreiging voor velen, omdat waar één mens onschuldig wordt veroordeeld ook vele anderen dit lot dan kunnen ondergaan.
Verwacht van elke rechter dat deze tot het soort geboefte hoort dat in een raadszaal een toga moet dragen en een wit slabbetje voor heeft. Ik heb eens mijn advocaat weggestuurd nog vóór de zitting begon, omdat hij openlijk partij had getrokken voor de rechter die zonder pardon een zitting had geschorst omdat de burgemeester niet wilde getuigen van haar criminele gedrag. Een bestuurlijk gedrag dat niets meer met onbehoorlijk bestuur maar alles met strafbare feiten en kieswetfraude te maken had.

U voelt machteloos aan, dat de autoriteiten en hun instituten altijd gelijk krijgen en door rechters nooit als onbetrouwbaar geoordeeld zullen worden. U heeft gelijk.Machthebbers misbruiken hun macht om onder het oordeel van een onpartijdige rechter uit te kunnen komen. Dat weten rechters ook wel en daardoor worden ze juist partijdig. Het ergste is dat die 150 leden van de Tweede Kamer ook wel zien dat het een en ander niet deugt in de Rechtspraak maar zich niet laten horen, omdat het altijd hún partijleden (ministers/staatssecretarissen) zijn die dit onrecht zaaien. En of de minister van Justitie nu van de VVD, het CDA, de PvdA, GroenLinks, D66, SP, PVV,de PvdD of het CU is, al die bewindvoerders zaaien onrecht. Foute rechters worden niet ontslagen. Ze krijgen hoogstens een ander goed betaald baantje in de luwte of in een raadgevend advies orgaan. Begrijp het goed: Ik vind, onrecht zaaien net zo erg als haat zaaien.

U heeft aan den lijve ondervonden, dat rechters onrecht uitspreken in plaats van via waarheidsvinding en onderzoek iets zinnigs te willen beslissen. Dat komt nog al veel voor en dat komt in de eerste plaats omdat rechters, officieren van justitie en advocaten (sommige advocaten hebben twee petten op en doen het werk van plaatsvervangende rechters) heel nauw met elkaar samenwerken. Zij willen hun (valse) dossiers en processen-verbaal en verslagen van verhoren niet aan de rechthebbende verdachte afstaan. Bang dat de (onschuldige) verdachten er mee naar de krant stappen. Zo kom je niet (op tijd) te weten wie aangifte gedaan heeft en om welke reden. Zo houdt de overheid je met opzet in stress volle omstandigheden van de gevangenis.

Ik heb febr. 2009 meegemaakt dat verhuurder Portaal een fictieve aangifte had gedaan tegen de huurder Harry Reckers omdat hij op 9 februari 2009 een buurman zou hebben aangevallen en geschopt. Dat was helemaal niet zo gebeurd maar verhuurder Portaal was al jaren bezig om met hulp van zijn buren, Harry uit zijn huis te pesten. De buren hadden juist Harry tot twee keer toe (28 december 2008 en 9 februari 2009 het ziekenhuis ingeschopt en daar had Harry aangiften van gedaan. Maar deze aangiften werden door het OM niet onderzocht en de buren gingen vrij uit. Harry daarentegen kreeg een veroordeling aan zijn kont voor een delict dat nooit plaats gevonden had (het OM had de datum 9 januari 2009 veranderd in een aangifte van 9 februari 2009) en de dagvaarding tegen Harry pas in januari 2010 op het postkantoor afgegeven. Die dagvaarding (een bijna onleesbaar afschrift) hebben we bij het postkantoor opgehaald anders had Harry ook niet geweten dat er een strafzitting tegen hem georganiseerd was.
Er spelen binnen de kamers van de Rechtspraak meer belangen mee dan die, om voor het recht op te komen. Daarbij komt dat rechters nooit tot een uitspraak zullen komen welke tegen de belangen ingaan van de burgemeester (ook korpsbeheerder van het poltiecorps in de gemeente waar hij/zij burgemeester is).
In een gemeente is de Raad de baas. De Raadsleden van de politieke partijen maken het beleid en de burgemeester (voorzitter van de Raad) met de wethouders voeren dit beleid uit. Doet een burgemeester iets verkeerd (meestal met instemming van de Raad) dan gaan de bestuursrechters ervan uit dat dit een probleem is van de Raad, die de burgemeester weg kan sturen enzovoort. De bestuursrechter zegt niets over het onbehoorlijke bestuur van de burgemeester en strijkt het griffiegeld op van de dappere ziel die de burgemeester aan durfde te klagen. Want pleegt een burgemeester een strafbaar feit dan gaat justitie niet vervolgen omdat de burgemeester ook de beheerder is van het politiekorps. En als de burgemeester tegen de verbalisant zegt:" Er wordt geen aangifte tegen mij gedaan", dan gebeurt dat ook niet. Want de burgemeester is naast de minister van Binnenlandse Zaken de baas van de politie.

Bijvoorbeeld: Ik heb 24 januari 2002 aangifte gedaan tegen de burgemeester van Utrecht en haar advocaat van een poging tot doodslag en ontvoering naar de plaats van het delict. Ik werd gearresteerd door de hulp-officier van justitie die geen aangifte wilde aannemen en ik ben later schuldig bevonden aan lokaalvredebreuk op het politiebureau. De politierechter zei, dat omdat ik geen inkomen had ik ook geen ik boete hoefde te betalen. Toch ben ik in hoger beroep en in cassatie gegaan maar de rechters waren allemaal een soort van omgekocht of anders gewaarschuwd en wilden mij niet horen. Nu schrijf ik een boek met de titel: EIGEN MACHT EERST waar alles inkomt. En dat weten het wit gebefte geboefte (de witte slabbers)in de Rechtspraak, bij het OM, de Raad voor Rechtsbijstand te Amsterdam en de hele politiek. Ook deze brief gaat dat boek in als de uitgever het ziet zitten. Tenslotte luidt het gezegde: 'Wie schrijft, die blijft'.

Omdat de politici mij nu niet meer konden laten vermoorden want ik was al op de TV en op internet bekend, hebben ze bedacht dat de kantonrechter R.W.J.van Veen te Utrecht mij maar maar wegens een geestelijk stoornis onder curatele moest stellen. Het OM had de (valse) aanvraag (10 mei 2007) van de onder curatele stelling geschreven en zo ben ik onder curatele gesteld. Met het voordeel voor de minister van BZ&K en de burgemeester van Utrecht, met het voordeel voor de Tweede Kamer en de Raad te Utrecht, met het voordeel voor mijn familie dat ik van het kiesrecht uitgesloten ben en dat ik geen cent uit de nalatenschap van mijn ouders of ooms en tantes krijg. Alles gaat naar de curator en ik zie geen cent.
Ik kan bewijzen dat de burgemeester van Utrecht mijn nieuwe paspoort van 1 juli 2008 aan de curator heeft gegeven die op haar beurt mijn AOW en mijn ABP daarmee aangevraagd heeft en al dit geld op haar rekening en haar adres bijgeschreven krijgt. De SVB en het ABP weten zogenaamd van niets. Gaat de curator toch iets van dit geld aan mij overmaken dan is die criminele curator er dubbel bij. De Raad van Utrecht die van dit alles op de hoogte is, zit in het complot en ik heb de Raad gevraagd op te stappen en een schadevergoeding en smartengeld van 45 miljoen te betalen. DE Raad durft niet te reageren. U ziet ondanks alle ellende valt er nog veel te lachen.

Gaat u er verder vanuit dat rechters ook geen uitspraken durven te doen die tegen de belangen van het Kabinet en de minister-president ingaan. Zo hebben de ministers en staatssecretarissen van de kabinetten Balkenende I,II,III en IV mijn brieven, mijn rapporten met verzoeken, mijn protesten en bezwaren, laten verdwijnen. Ik hoor bij de politie weer aangifte te doen van verduistering door ambtenaren van dossierstukken welke voor de rechter moesten dienen als bewijs. En ze denken misschien dat ze slim zijn en dat ze er mee weg komen maar ik heb meer geduld. Tot slot merk ik op: Een vergissing wordt een fout als deze niet hersteld wordt. Een fout wordt een misdrijf als deze niet rechtgezet wordt. Mijn tijd komt nog wel.
Kan ik het bovenstaande met uw naam en uw verhaal erbij op mijn blogsite www.annemarietenberge.blogspot.com zetten ?

Met vriendelijke groeten. Anne Marie ten Berge

vrijdag 17 september 2010

Mail-antwoord aan de TROS voor programma 'Opgelicht'.

RE: Vrolijke Jan-boel bij de TROS!‏
11:25 Beantwoorden ▼ Door: Anne Marie ten Berge
Aan TROS
Van: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com)
Verzonden: vrijdag 17 september 2010 11:25:39
Aan: TROS (tros@tros.dmd.omroep.nl)
Beste Tros medewerkers,

De vrolijke Jan-boel bij de Tros vind ik erg tegenvallen. Alleen André van Duin brengt mij aan het lachen.
Houden jullie er soms van om bij gebrek aan beter de boel wat op te kloppen ?
Dan heb ik nog wel een interessant item voor het programma 'Opgelicht'. Namelijk het volgende verhaal:

De burgemeester van Utrecht heeft mijn nieuwe paspoort geldig vanaf 1 juli 2008 direct afgegeven aan een nep-curator.
Op haar beurt heeft de nep-curator ( mijn identiteitsbewijs onder zich houdend), bij B&W van Utrecht een bijstandsuitkering op mijn naam aangevraagd en heeft alle gelden daarvan op haar rekening laten storten en bij zich gehouden, dus: Verduisterd.

Vervolgens heeft deze nep-curator eind 2008 met de afschriften van mijn gestolen identiteitsbewijs mijn AOW en mijn APB aangevraagd en vanaf maart 2009, alle gelden daarvan na ontvangst op haar rekening, verduisterd.

Ik zit zonder inkomen.

De naam van de nep-burgemeester en hoofd crimineel van Utrecht is Aleid Wolfsen (PvdA).
De naam van de verantwoordelijke wethouder Sociale Zaken en Werkgelegenheid is de criminele dame, met name Rinda den Besten (PvdA).

De naam van de nep-curator, de super-oplichtster is: Maria Louisa Joanna Stephanie Brandt-van Heijst (Marie-Louise). Zij is geboren op 31-08-1946 te Eindhoven. Het woonadres van deze (giftige) Brandt is : Louis Couperusstraat 4, 5421RN Gemert.

Mijn naam is Anna Maria Susanna ten Berge (Anne Marie). Ik heb per 1 januari 2010 de politieke vereniging DEMOCRATEN opgericht.
Ik ben geboren: 6 Maart 1944 te Utrecht en woon aan het Servaasbolwerk 4-4bis te Utrecht.
Mijn vaste telefoon heeft nummer: 030-2316070 en mijn gsm: 06-46443768.

Ik hoop dat de redactie van het programma 'Opgelicht' aan bovenstaande informatie genoeg heeft om de boel wat los te kloppen.

Met vriendelijke groet, Anne Marie ten Berge te Utrecht.

www.annemarietenberge.blogspot.com

woensdag 15 september 2010

Verduisterde DMO-aanvragen en onbehoorlijk bestuur.

Aan: het Gemeentebestuur van Utrecht. Aan het college van B&W en aan de Raad.
T.a.v. mr. A.Wolfsen,(PvdA) voorzitter van de Raad en sinds 1 jan.2008 hier de nep-burgemeester. Korte Minrebroederstraat 2 te Utrecht.

Van: A.M.S.ten Berge, aanvrager. Servaasbolwerk 4-4bis / 3512 NK Utrecht.

Datum: 15 september 2010
Betreft: Verduisterde DMO-aanvragen en onbehoorlijk bestuur.

Meneer Wolfsen,
Hierbij breng ik onder uw aandacht dat ook mijn aanvraag d.d. 8 juli 2010 betreffende de kosten van een bril groot, € 297,00 alsmede mijn aanvraag d.d. 14 juli 2010 betreffende de kosten van de aanschaf van een gesloten buitenwagen voor invaliden, kennelijk niet behandeld zijn door de Dienst Sociale Zaken & Werkgelegenheid.
Althans ik heb geen bericht gekregen waaruit zou moeten blijken dat er ten gevolge van een behandeling van deze aanvragen namens het college van B&W een relevante beslissing zou zijn genomen door de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling te Utrecht.

Ik heb deze mail ter informatie ook naar de gemeenteraadsfracties 2010 gestuurd. Ik weet dat het geen zin heeft om de Raadsleden te verzoeken de betreffende wethouder van SoZa& We te controleren, want dat zal niet gebeuren. De Raadsleden wensen al decennia lang hun onrechtmatige verkregen politieke belangen tegen wet-en regelgeving in, te beschermen.

Mijn recent gestelde telefonische vragen aan DMO over de niet-behandeling van bovengenoemde aanvragen werden niet beantwoord, althans de verbinding werd steeds op initiatief van de dienstdoende ambtenaren verbroken zou gauw mijn beschuldigingen van het mogelijk verduisteren van mijn aanvragen ter sprake kwamen.

Mijn mondelinge klachten aan het adres van het verantwoordelijke Diensthoofd SoZa&We, met name: Mevr. L.A.M. Neeft, over haar onrechtmatig gedrag ter zake van het verduisteren van documenten kon ik niet aan haar doorgeven. Ik kon mw. Neeft niet te spreken krijgen en ook het e-mail adres van mw. Neeft werd niet verstrekt.

Ik zal zo spoedig mogelijk aangifte doen bij de politie van verduistering van boven genoemde aanvragen onder verantwoordelijkheid van het diensthoofd met name mw. L.A.M. Neeft, alsmede van verduistering van de betreffende aanvragen onder eindverantwoordelijkheid van mw. drs. A.C. den Besten (PvdA) nep-locoburgemeester en wethouder van Sociale Zaken & Werkgelegenheid.

Verder zal ik zo spoedig mogelijk deze zaak van onbehoorlijk bestuur aankaarten bij de bestuursrechter en tegelijk verzoeken om het gemeentebestuur een boete op te leggen vanwege nalatigheid in het behandelen van aanvragen van noodzakelijke Zorg-goederen welke door de aanvrager vanwege een 0-inkomen niet aangeschaft kunnen worden.

Was getekend, mevrouw A.M.S.ten Berge.

Hierna is deze brief in afschrift en zonder begeleidend schrijven per post naar 1. de directie DMO, 2. het college B&W en 3. naar de Raad gestuurd. Daar hebben derden dus 3 x 44 eurocent aan postzegels voor moeten betalen omdat ik geen geld heb. Lees meer:
www.annemarietenberge.blogspot.com

dinsdag 14 september 2010

Die twee 'goede' akkoorden,bestaan echt niet informateur Ivo Opstelten

Door: Anne Marie ten Berge, 14 sep 2010 15:33
Ik hoorde Herman Tjeenk Willink (PvdA), vice-president van de Raad van State op 13 september 2010 denken of hopen, dat de PVV in en na de informatie bij onderwerpen zoals bijvoorbeeld het ‘Europees beleid’, vermoedelijk gaat afhaken. Maar ik heb begrepen dat de de PVV op het onderwerp:"Wij willen in de regering". toch allang was afgehaakt omdat de PVV toch maar liever niet wil regeren. Nee, de PVV wil gedogen en dat is heel wat anders dan regeringsverantwoordelijkheid willen nemen. Trouwens op het onderwerp: "Welke ministers en ministeries de PVV voor haar rekening zal nemen", is de hele Tweede Kamer al afgehaakt. Op het onderwerp: "Er komt een regeerakkoord 2010”, heeft de VVD, het CDA en de PVV al afgehaakt, want informateur Ivo Opstelten (VVD) loog op maandag 13 september 2010 dat hij twee ‘goede’ akkoorden wil laten afsluiten: A) een regeerakkoord tussen VVD,CDA en PVV en B) een gedoogakkoord tussen...? Ja tussen wie eigenlijk...? Bij alle verbintenissen tussen dezelfde partijen kan alleen maar sprake zijn van één contract ! Zelfs bij een huur/koopcontract is er slechts sprake van maar één huur/koopakkoord. Je kunt nu eenmaal niet, tegelijk op twee benen hinken. Wat hebben de regeringspartijen, die zeggen dat er wel op twee akkoorden tegelijk gehinkt kan worden, te verbergen ? Ze belazeren niet alleen zichzelf maar ze besodemieteren ook de kiezers die op maar één politicus hebben gestemd, zonder dat hij gebruik mocht/kon maken van zijn gedoogstem voor een andere (even goede) kandidaat. Ik roep hierbij de PvdA, de SP, GroenLinks,PvdD, D66, CU en de SGP op om collectief uit de Tweede Kamer te stappen wanneer de PVV geen ministers wil leveren. Want dáár zit ‘m nou net nou de kneep: Elk ministerie van Balkenende IV overtrad de nieuwe Handelsregisterwet. Elk ministerie zoals ook elk college van bestuur had sinds 1 juli 2008 ingeschreven moeten staan bij de Nederlandse Kamers van Koophandel. Ministeries, Colleges, Raden en Kamers hadden in 2008 hun Statuten en een activiteitenplan moeten schrijven, maar dat hebben ze niet gedaan. Alle Politieke Partijen, de grote en de kleintjes, stonden erbij en keken toe, hoe deze onrechtmatige daden door hun eigen partijleden en leiders werden uitgevoerd. En DEMOCRATEN van klokkenluider ten Berge maar roepen: “Wij worden belazerd, we worden bedonderd en wat ons nog het meest verwonderd is dat de politieke verslaggeving in de media hierover zwijgt. Ja, ik heb wel eens een professor hetzelfde horen beweren als ik steeds beweer, maar gewoonlijk gaat bij de Tweede Kamer de politieke waarheid de doofpot in. Lees meer: annemarietenberge.blogspot.com

woensdag 8 september 2010

VNG bestuurders willen van het 'juridische keurslijf' af.

NRC-Handelsblad: Recht en Bestuur.vrijdag 3 september 2010 door Jaap Bloembergen
Titel: Bestuurder wil af van ‘juridisch keurslijf’
Af en toe wordt het een bestuurder te veel: bureaucratie als gevolg van teveel regels. Deze week beklaagde VNG-directeur Kees-Jan de Vet zich over het ‘juridisch keurslijf’ waarin het binnenlands bestuur is terecht gekomen. Hij wil meer handelingsvrijheid voor het middenbestuur.
De Vet bepleit een staatscommissie die wethouders, burgemeesters, gedeputeerden en ministers meer vrijheid bieden om het land besturen. Lees hier het bericht. Volgens De Vet is het bestuurlijke verkeer „helemaal vastgelegd in juridische regels en afspraken”. Zo zou een Utrechtse ondernemer rekening moeten houden met regels en voorschriften van vijf ministeries. En een burgemeester heeft weliswaar veel bevoegdheden gekregen, maar die zijn volgens De Vet allemaal juridisch van aard. Het ambachtelijk overleg van wethouders en burgemeesters is „totaal juridisch ingekapseld”. Met als resultaat bestuurders die naar elkaar kijken om geen juridische fouten te maken.
Op de klacht van ondernemers tegen ‘regeldruk’ heeft het kabinet al actie ondernomen. Er bestaat zelfs een ‘meldpunt regelgeving’ waarop ondernemers melding kunnen maken van hinderlijke regels. Gemeenten zelf proberen hun burgers ook ‘meer service’ met ‘minder regels’ te bieden. Zie deze site met voorbeelden van ’snelloketten’ en internetdienstverlening aan de burger. •

Anne Marie ten Berge. zegt:
(NB: Deze reactie moet nog worden beoordeeld)
woensdag 8 september 2010, 12:22 uur
Ik ben het absoluut niet eens met VNG directeur Kees-Jan de Vet. De door hem gestelde bestuursproblemen liggen niet in de regeldruk en bureaucratie maar in het proces om tot het uitvoeren van besluiten te komen. Elk openbaar bestuur moet haar besluiten appellabel stellen en respect hebben voor de behandeling van zienswijzen en bezwaren of deze nu van de gemeenteraad of van individuele burgers afkomen. Daarom zijn er geen evidente voorbeelden te noemen dat overheden elkaar tegen werken. De Keuringsdienst van Waren en de ARBO zijn volgens mij uitvoerende instanties die niet mogen adviseren tegen hun eigen regelgeving in. In een professionele keuken moet de vloer glad zijn. Het keukenpersoneel moet maar schoeisel dragen met stroeve zolen tegen het uitglijden.
Voorbeelden van overheidsbestuur en gekozen besturen die de klachten, de bezwaren en de belangen van burgers niet serieus nemen, omdat wethouders en ministers anders geen ‘manoeuvreerruimte’ meer zouden hebben zijn er te over. De gevolgen van een juridische keurslijf vallen wel mee. Ik zag het hier in Utrecht keer op keer gebeuren: De Utrechtse Raad verduisterde keer op keer mijn bezwaarschriften en mijn eisen van schadevergoedingen. Het OM legde mijn aangiften van strafbare feiten tegen Burgemeesters en Wethouders die de wetten overtraden, keer op keer naast zich neer. De Raad van State wilde van geen rechtszaak tegen het Utrechtse Stadsbestuur weten.
Omdat ik de VNG zelf keer op keer heb geïnformeerd hoort De Vet te weten wat er hier in Utrecht aan machtsmisbruik gebeurd is. Maar daar hoor je deze directeur niet over. Overigens: Wie is bij de VNG de voorzitter van de Raad van Bestuur? Is dat niet Annemarie Jorritsma van de VVD? Heeft zij soms besloten dat directeur De Vet dergelijke onzin te berde moet brengen nu de VVD een formatie tot stand wil brengen waarin Rutte premier moet zijn ?
Er bestaan juridische tegenspraken, maar geen 'juridische dwangbuizen'. Een en ander moet dus een kletspraatje uit eigenbelang zijn. En dan geef ik Martin van de Wardt uit Olde Riekerink gelijk. In zijn reactie over dit onderwerp zegt hij dat alles doordrenkt is van partij- en persoonlijke belangen. En zo is dat. Maar volgens mij moet de lezer wel bedenken dat handelen in eigenbelang bij corruptie op schoot zit.

woensdag 1 september 2010

Brief van DEMOCRATEN aan de Eerste Kamer

Aan: De leden van de eerste Kamer der Staten-Generaal
Binnenhof 22 / 2513AA Den Haag.
e-mail: postbus@eerstekamer.nl

Van: DEMOCRATEN
Gevestigd:Servaasbolwerk 4 3512 NK Utrecht
e-mail:amstenberge@hotmail.com
www.annemarietenberge.blogspot.com

Geachte leden,
Hierbij laten de leden van DEMOCRATEN u weten, dat zij de inhoud van uw protestbrief d.d. 27-08-2010 aan informateur Ivo Opstelten (VVD) grotendeels ondersteunen. Het ziet er inderdaad naar uit dat ook de vijfde informateur Opstelten faalt in zijn opdracht om een kabinet te vormen, dat kan rekenen op een sociale, open, eerlijke en democratische samenwerking met het parlement. Wij lachen om het feit dat de andere informateurs, zoals Uri Rosenthal (VVD), Herman Tjeenk Willink (PvdA), Jacques Wallage (PvdA) en Ruud Lubbers (CDA) net als de Kamers van te voren moeten hebben geweten, dat een meerderheidskabinet (76) of een minderheidskabinet met één regeerakkoord en één gedoogakkoord geen haalbare kaarten waren.

Kennelijk heeft de kloof van wantrouwen tussen politici en het volk zich eindelijk vertaald in de collectieve angst van politici en partijen om regeringsverantwoordelijkheid te nemen. Insiders weten immers precies, wie letterlijk en figuurlijk vuile handen hebben gemaakt. Terwijl ieder de wet hoort te kennen en na te leven zitten de gekozen kandidaten en bestuurders jarenlang op de criminele doofpotten van zichzelf of hun partijleden. Daarnaast brengen gewetensvolle klokkenluiders (ook de slachtoffers van gewetenloze politici, aanklagers, rechters, advocaten, journalisten en bestuurders) de lafhartigheid van het lands-, provincie- en stadsbestuur in beeld. Jarenlang zijn deze dissidenten (ook op internet) bezig geweest tegen het machtsmisbruik in de Staat der Nederlanden. Onderwijl ijverden Ministerraden, de Kamers, de Colleges van Procureurs-Generaal, de Raad van State en de Hoge Raad onder elkaar wie zich uit eigen belang, het beste doof, blind en stom kon houden voor het onrecht.

Het valt de overheid en het parlement te verwijten dat de klokkenluider ten Berge vanaf 2000 rond moest zien te komen met een 0-inkomen en op 25 september 2007 onder curatele werd gesteld vanwege niet bestaande psychische storingen.Wij DEMOCRATEN kunnen hard maken, dat de opeenvolgende parlementen de laatste vier Kabinetten Balkenende hebben gedoogd en misbruikt om de eigen partijen te plezieren en de eigen posities en banen veilig te stellen. Het volk en haar klokkenluiders werden door media leugens buiten gesloten.

Het parlement staat in het kiesrecht niet toe dat het volk een onpartijdige Minister-President, onpartijdige burgemeesters en commissarissen van de Koningin, een onpartijdige Nationale Ombudsman en een onpartijdige voorzitter van de publieke omroep kan kiezen. Maar voor zichzelf claimt het parlement deze rechten wel. Immers wij DEMOCRATEN stellen vast dat in de Grondwet het Artikel 61:lid 1. Elk der Kamers benoemt uit de leden een voorzitter, en lid 2: Elk der Kamers benoemt een griffier, in strijd is met Artikel 3. Alle Nederlanders zijn op gelijke voet in openbare dienst benoembaar. Weet goed dat wij DEMOCRATEN geen enkel kwaad en onrecht door de vingers zien of gedogen.

Was getekend, Anne Marie ten Berge, voorzitter.