donderdag 29 oktober 2009

Drie hypocriete politici tegen klokkenluider Welten.

De openlijke schrobbering, de scherpe aanval van de PvdA minister Guusje ter Horst en de PvdA Amsterdamse burgemeester Cohen gericht tegen de Amsterdamse politiecommissaris Bernard Welten was onterecht en hypocriet. Het zijn overheidsbestuurders die niet tegen de klachten en kritiek van hun politiecommandant kunnen. Zou het soms waar zijn? Bij het lezen van het gewraakte interview moet het koude zweet over de ruggen zijn gelopen van andere stadbestuurders die ook bang zijn voor een beschadiging van hun imago, door de openlijke kritiek van hun brandweer- of politiecommandant. Voor bestuurders met boter op het hoofd moet het een angstige ervaring zijn geweest dat het eerste schaap, na vijf jaren van tevergeefs overleg met de herder Cohen en het Horsthondje, toch maar over de Dam is gekomen.
Welten had namelijk in een NRC- Handelsbladinterview, eerder deze maand het publiek uitgelegd dat de Amsterdamse burgemeester niet naar Welten wilde luisteren Terwijl Amsterdam toch heel erg onveilig is met elke dag wel een schietpartij of een overval. Ook de minister van BZ&K wilde van Welten niet horen hoe het beter kon.
Bernard Welten en de betreffende krant met het gewraakte interview zijn alleen maar te prijzen. Zij deden aan vrije meningsuiting en lichtten het publiek voor over de zwakke stadsbestuurder en het verstoppertje spelen van de minister.
Want wat er was er volgens Welten gebeurd ? Om de openbare orde en veiligheid optimaal te dienen deed Welten vijf jaar lang tevergeefs aanbevelingen bij de korpsbeheerder Cohen en de eindverantwoordelijke minister ter Horst. Dat is het goed recht én de plicht van een politiecommissaris. De krant, de media hebben het recht én de plicht te berichten over de zienswijze en de frustraties van een politiecommissaris die tevergeefs aan de bel staat te trekken hoe de openbare orde en veiligheid beter gegarandeerd kan worden.
Het is goed dat de stoorzender Eric van der Burg, fractievoorzitter VVD in de Amsterdamse Gemeenteraad in de Volkskrant van 29 oktober 2009 ook zijn (domme) mening mocht zeggen. Van der Burg was publiekelijk van mening dat Welten op moest stappen. Maar de Raad gaat niet over het functioneren van de politiecommissaris. De Raad hoort te controleren of de burgemeester wel goed naar de commissaris luistert. En dáár ging nu juist de klacht van de korpsleiding over.
Verder vond Eric van der Burg het als gekozen volksvertegenwoordiger kennelijk zijn plicht om via de Volkskrant de kiezers voor te lichten over het reilen en zeilen van de PvdA-burgervader Cohen. De Gemeente Amsterdam had vijf jaar geleden nota bene tonnen Euro's betaald om op voorspraak en aanbeveling van Cohen zelf, de topper Bernard Welten naar Amsterdam te halen zo vertelde van de Burg namens de VVDfractie op verontwaardigde toon. Er was dus al vijf jaar lang sprake geweest van een burgemeester die niet kon, wilde samenwerken met zijn ‘aanbeveling’. Welten was blijkbaar geen topper, maar een miskoop. Er was sprake van weggegooid geld . En daar was Cohen verantwoordelijk voor.
Maar Erik van der Burg van de VVD ‘speelde’de rol van het verongelijkte raadslid.Hij was het niet echt. Want als hij het echt meende dan had een motie van wantrouwen tegen Cohen in moeten dienen. Cohen had immers de duur aangekochte adviseur Welten vijf jaar lang laten kletsen en dat is verspilling van belastinggeld. Maar Erik van der Burg kiest liever voor het oneerlijke spel van het politieke opportunisme. Hij hóórt het college van B&W te controleren maar hij doet dat niet. Cohen staat populair in de peilingen.
Welten is een man naar mijn hart. Hij is een topper, want in het belang van de Amsterdamse burger en haar politie heeft hij het vastgeroeste hogerhandbeleid rond 'horen, zien en zwijgen' over bestuurlijk falen, aan de orde gesteld. Dat hij als de eerste de beste klokkenluider, door politici en raadsleden hieromtrent wordt aangevallen en de mond wordt gesnoerd zal hem niet verbaasd hebben. Een politiecommandant weet als geen ander hoe de wereld draait.
Welten had openlijk kritiek uitgesproken op het domme beleid van de twee PvdA top-regenten, met name: Minister Guusje ter Horst en burgemeester Cohen die hem vijf jaar geleden op die post hadden neergezet. Natuurlijk hadden de twee PvdA-bestuurders toentertijd afspraken gemaakt. Maar om met de politieleiding een afspraak te maken welke duidelijk in strijd is met de bepalingen van de WOB kan natuurlijk niet. Een politiecommandant móet wel integer zijn anders gebeuren er ongelukken. Bernard Welten besprak openlijk in de krant het bestuurlijk falen van de korpsbeheerder en het slappe verstoppertje spelen van zijn hoogste baas, de minister. Natuurlijk wordt de waarheid hem niet in dank afgenomen. De minister was kwaad. Cohen was razend en verbood Welten nog eens zo’n ‘soort’ interview te geven. En dat verbod is feitelijk een indirecte persbreidel.
Binnenkort staat er dus helemaal niets meer in de krant, over het contact tussen de burgemeesters, de minister en andere politiecommissarissen.
Waar het eigenlijk in deze kwestie om gaat, is het feit dat de minister, de burgemeester en het raadslid bang zijn dat er een journalist komt die het gewraakte interview bewezen wil zien in de stukken, de verslagen en de registraties van de aanbeveling(en) van de Amsterdamse korpsleiding tijdens de relevante besprekingen met het Stads- en Landsbestuur van de afgelopen vijf jaar. Die stukken moeten er zijn.
Welten en de korpsleiding moeten bijvoorbeeld een zienswijze hebben gehad op het plan van de minister om vanwege de bezuinigingen welke afgesproken zijn in het regeerakkoord uit 2007, om meer goedkopere aspirant-agenten bij de politie aan te trekken. Deze maand is er één dode en één zwaargewonde gevallen door het onbeheerste rijden van de aspiranten op de motor en in de politiewagen. Ik bedoel maar. De openbare ruimte wordt super onveilig gemaakt door de politie zelf. Dat kan nooit de bedoeling van Welten zijn geweest. Maar er is kennelijk niet naar hem geluisterd.
Waar is de journalist die op grond van de WOB de verslagen van de besprekingen van de Amsterdamse korpsleiding met de burgemeester en de minister van BZ&K, op wil vragen ? Tip: Als je deze niet krijgt keihard dreigen met Art. 361 WvSr.’Het verduisteren van stukken etc, door ambtenaar’. De burgemeester en de minister zijn ambtenaren. Uiteindelijk willen ze liever niet aangeklaagd worden.
En nu mijn vrije mening: “Van der Horst, Cohen en van der Burg zijn drie hypocrieten. Van het merk: Klasse 1. Met gewone woorden: Zij zijn op het gebied van huichelarij, schijnheiligheid en het vermogen om een ander publiekelijk zwart te maken, drie keien van toppers”. Ik zou er miljoenen voor over hebben om ze binnen vijf dagen af te serveren.
Anne Marie ten Berge, Utrecht.


www.annemarietenberge.blogspot.com

zaterdag 3 oktober 2009

Van Nieuwenhoven wil PvdA Den Haag leiden.

Bericht uit DePers van zaterdag 3 oktober 2009.

PvdA-coryfee Jeltje van Nieuwenhoven wil tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar lijsttrekker zijn voor haar partij in de gemeente Den Haag. Haar campagneteam heeft zaterdag laten weten dat zij zich kandidaat heeft gesteld.

Van Nieuwenhoven gaat daarmee de strijd aan met Marnix Norder en Henk Kool, die momenteel beiden wethouder zijn in de hofstad en zich eerder al kandidaat stelden. De ogen zijn tijdens de komende verkiezingen extra op Den Haag gericht, omdat Geert Wilders heeft aangekondigd dat zijn partij in deze stad - en in Almere - in de gemeenteraad wil.

Van Nieuwenhoven zat van 1981 tot 2004 in de Tweede Kamer namens de PvdA. Tussen 1998 en 2002 was zij voorzitter van de Tweede Kamer. Zondag geeft de politica een persconferentie in het gebouw van het Nationale Toneel in Den Haag. Voor die tijd wil zij niets zeggen over haar motivatie om de Haagse partij te willen leiden

Reactie door: Anne Marie ten Berge.
Ik ben echt niet benieuwd naar de motivatie van PvdA-coryfee Jeltje van Nieuwenhoven om zich kandidaat te stellen als lijsttrekker gemeenteraadsverkiezingen Den Haag. Ik heb betere zaken aan mijn hoofd.

Ik word in Utrecht lijsttrekker van de DEMOCRATEN. Mijn motivatie(s)om de politiek in te gaan zijn al jaren bekend en komt onder andere tot uitdrukking in mijn motto voor de Utrechtse Gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010. Mijn motto luidt... "Ieder heeft recht op een fatsoenlijk bestaan, een beschaafde overheid en eerlijke volksvertegenwoordigers".

Ik kan bewijzen dat Jeltje in 2002, het onbeschofte gedrag van Klaas de Vries, toentertijd minister van BZ&K niet aan de kaak heeft gesteld. Beide hebben in strijd met hun plicht gehandeld. Klaas de Vries mocht met stille trom vertrekken naar de Eerste Kamer. En Jeltje is uiteindelijk ook opgestapt. Politica Jeltje deugt niet. Ik kan heel goed duidelijk maken waarom ik PvdA-politiek vies,vuil en vunzig vind. Onrechtmatigheden komen toch een keer uit...

Reatie op dit bericht door: Anne Marie ten Berge, zaterdag 3 oktober 2009 15:00

Ik ben echt niet benieuwd naar de motivatie van PvdA-coryfee Jeltje van Nieuwenhoven om zich kandidaat te stellen als lijsttrekker gemeenteraadsverkiezingen Den Haag.Ik heb betere zaken aan mijn hoofd.Ik word in Utrecht lijsttrekker van de DEMOCRATEN. Mijn motivatie(s)om de politiek in te gaan zijn al jaren bekend en komt onder andere tot uitdrukking in mijn motto voor de Utrechtse Gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010. Mijn motto luidt... "Ieder heeft recht op een fatsoenlijk bestaan, een beschaafde overheid en eerlijke volksvertegenwoordigers". Ik kan bewijzen dat Jeltje in 2002, het onbeschofte gedrag van Klaas de Vries, toentertijd minister van BZ&K niet aan de kaak heeft gesteld. Beide hebben in strijd met hun plicht gehandeld. Klaas de Vries mocht met stille trom vertrekken naar de Eerste Kamer. En politica Jeltje is uiteindelijk ook opgestapt. Politica Jeltje deugt niet. Ik kan heel goed duidelijk maken waarom ik PvdA-politiek vies,vuil en vunzig vind. Onrechtmatigheden komen toch een keer uit.

Uit de notulen ministerraad 2 oktober 2009.

zaterdag 3 oktober 2009 13:42

In de ongebonden krant DePers van zaterdag 3 oktober 2009 schreef 'BobdeB'in verband met de crisis over de missie Uruzgan: Heeft iemand even de notulen voor ons? Zet ze maar op de site, we zullen het niet verder vertellen....
Hierna schreef ik, Anne Marie ten Berge:
Deze notulen mogen, moeten juist verder verteld worden. En ik houd net als de journalist Frits W. mijn bron(en) geheim. In het verslag van de ministerraad van vrijdag 02/10/2009 is, met woorden van gelijke strekking, het volgende genoteerd: Verhagen (emotioneel), "Collega's,ik heb als minister van Buitenlandse Zaken namens de Nederlandse Regering veelvuldig overleg gepleegd over onze nieuwe bijdrage aan de ISAF, de internationele troepenmacht in Afghanistan.Ik heb daarbij het positieve Nederlandse standpunt van deze regering naar voren gebracht ter zake van een nieuwe missie in Uruzgan. Het is u bekend dat ik namens u, de internationale partners verzekerd heb dat de Nederlandse regering zorg zou dragen voor voldoende steun, en een krachtig draagvlak bij het parlement. De internationale partners hebben daarna op grond van onze toezeggingen Den Haag opgeroepen door te gaan in Uruzgan. Deze oproep hebben wij aan de Tweede Kamer voorgelegd. Indien wij ons thans niet aan de betreffende toezeggingen houden, plegen wij tegen onze buitenlandse betrekkingen een staatsrechtelijke woordbreuk en zullen wij onze verantwoordelijkheid in deze onder ogen moeten zien.Deze gang van zaken heeft reeds, ongeacht de uitkomst van de stemming rond de PvdA en CU motie Uruzgan in de Tweede Kamer, geresulteerd in een vertrouwensbreuk met onze buitenlandse partners. Wil de Nederlandse regering met haar coalitiepartners CDA, PvdA en CU,in de nabije en verdere toekomst bij de buitenlandse regeringen nog enigszins geloofwaardig overkomen dan zullen wij de hier besproken foute inschattingen moeten erkennen. Wij horen een duidelijk signaal af te geven en ons ontslag aan te bieden aan Hare Majesteit de Koningin. Hoe ik als minister van Buitenlandse zaken mijn verantwoordelijkheid zie in deze kwestie, mag duidelijk zijn. Uw reactie wordt verzocht".

vrijdag 2 oktober 2009

Advies: Begin nu maar vast met 61 miljoen Euro voorschot te storten...

Advies. Begin nu maar vast met 61 miljoen EURO voorschot te storten inzake mijn schade-,schande- en smartengeldclaim.‏
Van: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com)
Verzonden: vrijdag 2 oktober 2009 17:57:02
Aan: KROEZEN BV (algemeen@kroezenbewind.nl)
Aan: Kroezen BV
St. Cornelisstraat 44
5827 AM Vortum-Mullem

Utrecht. 2 oktober 2009
Betreft. Advies.

Hallo, gangsters bij Kroezen BV te Vortum-Mullem.

Vanmorgen heb ik Marie-Louise Brandt-van Heijst weer eens opgebeld met de eis naar mij op te sturen, alle dossierstukken waaronder de euro-acceptgirokaarten ter zake van al mijn vaste lasten. Bij navraag op 1 oktober 2009 is mij gebleken dat ML Brandt-van Heijst sinds 14 oktober 2008 de euro-acceptgirokaarten huurlasten van de stichting Stichting Mitros te Utrecht aanneemt om deze namens mij te betalen. Zowel Stichting Mitros, Brandt-van Heijst als mijn familie hóren te weten dat mijn woning en bedrijfspand Servaasbolwerk 4-4bis sinds 1 juli 2004 een Registergoed is zonder huurlasten. Dus ik snap niet waar de vennoot Marie-Louise Brandt- van Heijst van Kroezen BV,te Vortum- Mullem de gore lef vandaan haalt om stiekem naar de rechter of naar Stichting Mitros te stappen om een huurovereenkomst op de naam van A.M.S. ten Berge af te sluiten. Deze gedragingen zijn strafbaar en daar zal ik aangiften van doen.

De betreffende weigering om de betreffende euro-acceptgirokaarten huur afkomstig van Marinus den Langen, voorzitter bestuur Stichting Mitros aan mij op te sturen, deed Brandt-van Heijst in het bijzijn van medewerker Oscar. De telefoonluidspreker was opengezet.

In het belang van de afhandeling van mijn strafzaken tegen Kroezen BV,te Vortum-Mullem. vermeld ik hierbij als vaststaand feit bewezen dat tengevolge van alle eerdere weigeringen inzake de overdracht van dossierstukken en financiële acties door de onderneming Kroezen BV te Vortum-Mullem ik in mijn rechten en belangen ben aangetast.
Ik heb recht op elk stuk of afschrift uit het A.S.M.ten Berge en het A.M.S ten Berge dossier dat Kroezen BV sinds 22 juni 2006 in bezit houdt.

Nu belde Brandt mij vanmiddag weer eens onuitgenodigd op. Terwijl ik haar eerder (óók voor de rechter d.d.10 nov. 2008, waar ze niet bij was, en d.d. 28-april 2009 waar ze wél bij was) heb gezegd dat ik geen contact wenste met een crimineel zoals zij er een was. Ik heb twee keer aangiften tegen haar gedaan. Ik heb Brandt-van Heijst op 28 april 2009 in het bijzijn van zittingsrechter mr.Heuveling van Beek, de dienstdoende griffier en mijn gemachtigde, dat ik het recht heb om 112 te bellen of te laten bellen om haar in hechtenis te laten nemen.

Ik ben klaar met de criminele organisatie Kroezen BV te Vortum-Mullem. Vanaf heden d.d.2 oktober 2009 verleng ik een eerder afgekondigd telefonisch contactverbod tussen de vennoten van Kroezen BV en mijn persoon.

Ter uwer informatie: Ik smsde d.d. 24 september 2009 aan mijn familie dat ik een groot gedeelte van het beheersdossier (87 bladzijden) terzake van de aanvragen onder curatele-, onder bewind-, onder mediationstelling van het kanton / de strafgriffie te Utrecht ontvangen had. Ik smsde mijn familie dat het nu vast stond dat de strafrechter eraan te pas zou komen. In dit (beperkte) dossier van 87 bladzijden wordt duidelijk dat vennoot, ML Brandt-van Heijst en medewerker Gerry van den Berg de emmer met valsheden in geschriften laten overlopen.
Alleen zwager Pieter en zus Hetty Heijmerink-ten Berge, te Odijk wilden het betreffende sms bericht van 24/09/2009 niet ontvangen.

Ik neem aan dat Kroezen BV te Vortum-Mullem op de hoogte is van de € 60.987.654,32 aan schade-, schande- en smartegeldvoorschot welk ik d.d. 12 februari 2009 heb geëist als genoegdoening voor de geleden curatele ellende en diefstal van mijn tegoeden en mijn vermogen door Kroezen BV te Vortum-Mullem.
Kennelijk in opdracht van mijn vijf zussen en drie zwagers 'nooit genoeg' heeft vennoot Marie Louise Brandt-van Heijst met de 'hulp' van de medewerkers van Kroezen BV te Vortum-Mullem sinds April 2008 al mijn tegoeden van mijn post- en spaarbank rekeningnummer 2064748 gehaald.

Kroezen BV kan al dan niet bijgestaan door de andere vennoten, medewerkers en door mijn vijf monsters van zussen en hun echtgenoten, het gestolen geld naar schatting 61 miljoen Euro weer terugstorten of aanvullen op postbanknummer 2064748 Gelieve het hele bedrag of aanbetalingen daarvan te doen: tnv. A.M.S.ten Berge. Servaasbolwerk 4 te Utrecht. Voorzien van de mededeling: Schade-, schande- en smartengeld.

Ik wens u een prettig weekend. Deze mail wordt naar derden doorgestuurd en op www.annemarietenberge.blogspot.com
geplaatst. Was getekend, Anne Marie ten Berge.