zaterdag 27 februari 2010

De werkgevers en de bonden misbruiken de val van het kabinet.

Door: Anne Marie ten Berge.Utrecht. Op 27-02-2010.
Wie denken Agnes Jongerius voorzitter van de FNV, Bernard Wientjes voorzitter van de VNO en Piet Hein Donner van het CDA, demissionair minister van Sociale Zaken wel wie zij zijn ? Als ik het ‘nieuws’ goed begrepen heb grijpen de bonden (het tuig van de richel) en de werkgevers (de vleesgeworden arrogantie) de recente val van Balkenende IV aan, om opnieuw met elkaar in onderhandeling te gaan. Buiten rechte te onderhandelen over de AOW naar 67, en de geborgde werkstop tussen je 60ste en tot 65 levensjaar jaar te veranderen in flexibel doorwerken van 65 tot 70 jarige leeftijd: ‘De plaag met het grijze haar is de klos’.
Op de eerste plaats moeten de FNV en de VNO eens hun Statuten doorlezen. Daarin staat niets over, dat hun verenigingsactiviteiten zich mogen uitstrekken tot onderhandelen met de Tweede Kamer en haar Regering over de Algemene Ouderdoms Wet.
Dat deze bonden in het voorjaar 2009 (sociale) akkoorden afsloten met Balkenende IV, was een besluitvorming van ernstig politiek onfatsoen en onbevoegdheid. Dat mag nooit meer gebeuren. Volgens het Staatsrecht bekeken, betekende deze akkoorden omslag 2009, zeg maar rustig dit akkoorden gedraai in de Top van de regering, dat het Beesterzwaagse regeerakkoord van 2007 met haar 6 doelen, formeel in 2009 aan de wilgen was gehangen en dat de Tweede Kamer en haar ministers niet meer voor of achteruit konden manoeuvreren.
Feitelijk had het Kabinet Balkenende IV zich in februari 2009 al in een demissionaire status gerommeld. En ik heb dit feit van contractbreuk van het regeerakkoord 2007 naar het sociale akkoord 2009 zoals dat een goed burger met een mondige mond betaamt, dan ook de Ministerraad en de Tweede kamer ingewreven.
Deze eerlijkheid is mij natuurlijk niet in dank afgenomen. IK werd op de volgende manier ‘gestraft’.: Ik ben met mijn nieuw opgerichte partij DEMOCRATEN en de Ned. Klokkenluiderspartij (NKP) gevestigd te Leeuwarden, buitengesloten van de Utrechtse gemeenteraadsverkiezingen van 03 maart 2010. Hetgeen niets van mij zegt maar wel betekent dat er kennelijk in Utrecht een ongehoord smerige verkiezingsfraude aan de gang is. De eerste stappen naar de rechter en de Raad van State zijn al gezet. Het gaat om de nieuwste verkiezingsfraude van de Utrechtse Gemeenteraad en het college van B&W 2006-2010.
Maar nu even terug naar het nieuwste pensioenoverleg tussen de voorzitters van “het richeltuig” en de “ritselmaffiosi van werkgevers”, waarbij Piet Hein Donner van een bekende politieke partij zijn VOC-mening over het pensioenoverleg tussen de bonden, openlijk mag uitspreken.
Op de tweede plaats staat er in de Statuten van het CDA ook geen activiteiten vermeld die strekken tot het openlijk verkondigen van een mening over wat de sociale partners met elkaar horen te bespreken. En ik kan mij best voorstellen dat journalisten dergelijke items aansnijden en vragen stellen aan de bekende, zeg liever ‘beruchte’ Nederlandse politici op bepaalde posities, maar bondsvoorzitters horen zich aan hun Statuten te houden en bekende politici horen zich aan hun Partijstatuten te houden.
Men hoort goed in de oren te knopen dat de sociale partners net als de leden van het CDA of een andere partij, géén volksvertegenwoordigende personen of instanties zijn.
Geen van deze bonden en partijen horen met nog drie dagen te gaan voor de gemeenteraadsverkiezingen en nog drie maanden te gaan voor de landelijke verkiezing van de Tweede Kamer publiekelijk de indruk te wekken dat zij op regeringsniveau wat in de melk te brokkelen hebben. Het feit, dat ze dat juist wél doen zegt al genoeg over de leugen die al zo lang regeert en niets tot stand brengt. .

Geen opmerkingen: