donderdag 29 januari 2009

Utrecht wil wél meningen over de reuzin van een toren (260m) maar geen burgerinspraak.

Utrecht 29 januari 2009

Aan: Leidsche Rijn-Communicatie,

Geachte heer of mevrouw,terwijl ik u wilde mailen om de debat afspraak van vanavond af te zeggen vanwege een scootmobiel, welke het niet doet, stuitte ik nogal hard confronterend op uw mail van 28-01-2009. Uw mail was weer een reactie op mijn mail-bericht van 27 jan 2009. Dank voor uw moeite. Maar hoe kan het gebeuren dat u géén van mijn vragen van 27 jan. 2009 kon/wilde beantwoorden ? Zo moeilijk waren mijn vragen toch niet ? En tóch wil ik antwoorden lezen. Hierbij stel ik deze vragen van 27-01-2009 nogmaals, maar nu betrek ik de Gemeenteraad en het College van B&W erbij.Ik citeer hierna (in cursief) mijn mail van 27 jan.2009 om 13:54:21: Ik had graag antwoord op de volgende vragen :
* Wat gaat het kosten om als burger en/of toerist op het hoogste uitkijkpunt van die Belle v.Zuylentoren te komen ?
* Wat hebben B&W van Utrecht gedaan om ook elke bewoner van de omgeving van de stad Utrecht 'een stem' te geven in dit plan?
* En hoever rondom de stad Utrecht rekenen B&W tot de bewoonde omgeving van de stad Utrecht welke in de sky-line te maken krijgt met het gezicht op deze 260 meter hoge toren ?
* Om hoeveel bewoners gaat het hier in totaal, die vanuit hun woning of flat deze reuzin onder de torens, te zien krijgen ? Einde citaat.
Het valt mij op dat u in uw mail van de 28ste Jan.2009 niet de moeite hebt genomen, al was het maar 1 vraag van de 4, te beantwoorden. Ik vind dit niet kunnen. Ik schud als betrokken burger, binnen 1 minuut, zomaar 4 verstandige vragen uit mijn mouw en daar zou dan geen antwoord op gegeven kunnen en/of willen worden ? Zoiets noem ik nu, een afgang inzake uw professionele communicatie.

Ik verwacht dat het debat van vanavond over het planbesluit van de bouw van een Belle van Zuylentoren, beneden de maat zal blijven. Ik geef u allen daarom op een briefje, dat met het verslag van het debat wel gemanipuleerd zal moeten worden om het voor minimaal 10 % geloofwaardig over te laten komen.

Ik roep al 9 jaar dat de Gemeente Utrecht voor het eigen winstbejag bestuurd wordt door leugenaars en criminelen.
Sommige ambtenaren en Hoofden van Dienst zijn tot stakkers vervallen omdat zij omwille van hun brood, alle valsheid, machtsmisbruik en hoogmoedswaanzin van B&W en de Raad in de doofpot moeten houden.

U zegt in uw mail dat het Belle van Zuylendebat op 29-01-2009 door de gemeenteraad is georganiseerd omdat de Raad de mening van de burgers wil peilen. Ik ben blij dat u het even vertelde want dat wist ik niet. In de aankondiging van de Gemeente op internet staat: (...) dit debat wordt georganiseerd omdat B&W de mening van de burgers wil horen. Kan de ware onderzoeker even opstaan ?

Ik heb veel leugenachtige debatten aangehoord die op voorstel van de Gemeente Utrecht zijn georganiseerd. Deze kan er nog wel bij. Dat ik weer door de Raad geflest wordt, zit in het feit dat een dergelijk openbaar debat alleen in de hoor-commissievergadering op het Stadhuis plaats kan vinden. Bij deze zeg ik u, dat de redenen in mijn bezwaar- schrift tegen het eventuele besluit om de Belle van Zuylentoren te bouwen gebaseerd zal zijn op de ondemocratische procedure van inspraak en discussie omdat deze zijn gevoerd buiten de reguliere raadsvergaderingen op het Stadhuis.

Hierbij geef ik u een paar voorbeelden van andere valse besluitvormingen :* In 2002 regeerde de leugen in het debat over het referendum Stationsgebied. ** Op 12 oktober 2006 werd er in de raad gedebateerd hoe het burgemeesters refendum te verkopen terwijl Art.3 van het referendumbesluit d.d. 9 februari 2006 een burgemeestersreferendum uitsloot. *** In het startdocument van 10 oktober 2007 werd de leugen op geschreven dat de meerderheid van de raadsleden hierover een besluit had genomen. Dat was niet waar. Er is geen stemming gehouden op 12 okt. 2006 De raad was niet eens volltallig. In de notule stond dat de (PvdA) burgemeester wat neuzen telde en zélf het valse besluit nam voor het houden van een burgemeestersreferendum. Een echt vals besluit. Immers Art. 3 van het referendumbesluit zegt dat over kwesties zoals benoemingen, ontslagen, schorsingen, kwijtscheldingen en schenkingen absoluut géén referendum gehouden kan worden. De Raad had dus haar eigen besluit verkracht.
**** Ook zo'n grof kiezersbedrog was het lijsttrekkersdebat van de 28ste februari 2006. Terwijl ik als lijsttrekker op het podium lijst 14 zat aan te voeren, heeft de (CDA) Loco-burgemeester Harm Janssen, 112 gebeld, zodat ik na mijn arrestatie in de politiecel het lijsttrekkersdebat moest uitzitten. En ik zeg u dat, dat ene valse telefoontje, dat op 28 febr. 2006 met instemming van de Raad, die ook dát debat had georganiseerd,voor het hele land het einde van de democratie betekende.

Over het bovenstaande heb ik al zo vaak geschreven en gesproken. Het zijn net oude koeien.Ik verwacht dat de Belle van Zuylen geen bouwvergunning krijgt omdat eerst mijn bezwaarschrift dat ik hierbij vroegtijdig heb ingediend behandeld moet worden en dat ik daarna zonodig bij de bestuursrechter in beroep zal gaan, vanwege de buiten parlementaire besluitprocedure van het Gementebestuur over deze torenkwestie. Een refendum behoort tot de meest ideale mogelijkheden in deze zaak, maar dat wil het Gemeentebestuur absoluut niet.
Met vriendelijke groet, Anne Marie ten Berge.

dinsdag 13 januari 2009

De Utrechtse Raad doet vreemd en gedraagt zich onbeschoft

FW: Het bestuursorgaan, 'de RAAD' doet vreemd en gedraagt zich onbeschoft‏
Van: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com)
Verzonden: dinsdag 13 januari 2009 16:14:07
Aan: gemeenteraad@utrecht.nl; griffie.gemeenteraad@utrecht.nl; Harrie Bosch-PvdA (h.bosch@utrecht.nl); Kees van Oosten (kvanoost@xs4all.nl); Kiesraad Min.v.BZenK (kiesraad@minbzk.nl); Klaas gravensteijn (k.gravensteijn@utrecht.nl); m.van.der.wiel@utrecht.nl; mevr.mr.M.E.T.Schellekens (ombudsman@utrecht.nl); Ministerie VROM (postbus.secretariaatrandstad2040@minvrom.nl)
CC: Nieuwsbrief nrc.next (mailnrc@messagent.nrc.nl); Nieuwsdienst ANP (nieuwsdienst@anp.nl); Opiniepanel (opiniepanel@eenvandaag.nl); Peil.nl (peil@noties.nl); Persbericht (persbericht@nieuwsbank.nl); redactie@sconline.nl; Redactie (redactie@depers.nl); Redactie (redactie@eenvandaag.nl); Redactie (redactie@netwerk.tv); Redactie (redactie@onsutrecht.nl); Redactie (redactie@straatnieuws.nl); Redactie (redactie@telegraaf.nl); Redactie (redactie@trouw.nl); Redactie (redactie@volkskrant.nl); Ronald Plasterk (info@minocw.nl); VARA Zembla (internetmailing@vara.dmd.omroep.nl); webmaster@minocw.nl; Werklozen Bond (werklozen@werklozenbond.nl); Wijkbureau Binnenstad (binnenstad@utrecht.nl); amstenberge@hotmail.com
Aan de leden van de Gemeenteraad van Utrecht,

Niemand zit te wachten op nog meer kiezersbedrog. Waar zijn jullie mee bezig ? Op die bewuste nep-meepraat-avond van donderdag 8 januari 2008, was het onderwerp: Brief B&W aan de leden van de commissie Stad en Ruimte, over het Kabinetsbesluit welstandstoezicht Utrecht. Nadat ik mijn bijdrage groot, 2x 'n A4-tje had voorgelezen maakte de voorzitter Nicole Wigny (CDA) bekend dat de vijf (5) vaste Raadscommissie zoals die in de Stadsgids, van 2008 vermeld stonden , waren opgeheven. Ik heb zaterdag 10 januari 2009 direct bij het ICU geïnformeerd naar het relevante Raadsbesluit waarin het bestaan en de werkwijze van die 5 vaste Raadscommissies om zeep geholpen zouden zijn geworden. Er stond in de krant dat jullie besloten hadden wat minder te vergaderen. Dat mag van mij. Maar dan ga je toch geen vaste commissies op heffen? Zijn julie ziek ?
Omdat het relevante besluit uit 2008 niet in de kast van het ICU terecht gekomen was vraag ik jullie rechtstreeks: "Waar is dat besluit" ? En als jullie het gevonden hebben: "Hier met dat besluit".
Het is mijn burgerrecht én plicht bezwaar aan te tekenen tegen jullie vreemde en ondemocratische besluitvorming. Ik verwacht dit besluit nog deze week opgestuurd te krijgen. Mijn naam is: Anne Marie ten Berge. Mijn adres is: Servaasbolwerk 4, 3512 NK Utrecht.
--------------------------------------------------------------
Aan de Dienst Gemeentelijke Ombudsdsman Utrecht t.a.v.mevr.mr. M.E.T. Schellekens, ombudsman.

Geachte mevrouw Schellekens,
Ik klaag hierbij ná 11/01/2009 nogmaals over de opstelling van de Gemeenteraad te Utrecht. De Raad is een bestuursorgaan. Enerzijds schrijven ze dat je mee mag praten maar ze zien je letterlijk niet zitten. Ik zette alles aan de kant om binnen 24 uur het 'meepraat' termijn te halen. Ik deed alle moeite om die lui te informeren. Maar ze zeiden geen stom woord terug. Het handjevol raadsleden dat daar zat, stelden mij geen enkele vraag. Trouwens ook niet aan de wethouder die daar maar zat te niksen. Het was ronduit ergerlijk en geen stijl te noemen, hoe de integere deskundige architecten van Commissie Welstand en Monumenten Oost en West 'ondervraagd' werden door Gerda Oskam (CDA) om verantwoording af te leggen over hun deskundigheid en bestaansrecht. Volgens mij drupten de aanwezige raadsleden van de arrogantie de vloerbedekking zeiknat. Ze kunnen beter bij de brandweer gaan werken. Ze hadden de Commissies Welstand en Monumenten nog nooit aan het werk gezien. Is dat niet een voorbeeld van ziekelijke arrogantie ?
Wat mij óók steekt is het feit dat ik niet geregistreerd ben in het programma van die avond. Ik kreeg van de griffie meer dan één bevestiging dat ik op de sprekerslijst stond. Over de griffie dus geen klachten. Maar de Raad heeft kennelijk weten te voorkomen, dat ik op die bewuste avond, als spreker in het programma vermeld werd zoals dat hoorde. Dus zal ik ook wel niet in de notulen voorkomen. Om over een plaats in het Gemeentearchief nog maar te zwijgen.
Misschien ziet de Raad niet graag dat ik anno 2009 namens de Democraten van Amsberg spreek. Immers de Raad is al vanaf 2000 bezig mij het spreken te beletten.
Na elke verkiezing zet de Raad dit beleid voort.Na elke verkiezing opereert de Raad weer met de gordijnen dicht. In een zwart gat dat achterkamer heet.IK herhaal: Op de dag, nadat de raadsleden zich ze op de gewenste zetels hebben gezwetst, begint het kiezersbedrog.
Wat in hun ogen niet welgevallig is wordt weggestopt. Toevallig ben ik de steen des aanstoots die onzichtbaar moet blijven. Op het lijsttrekkersdebat van 28 februari 2006 mocht ik van de kandidaat Raadsleden niet meedoen. Ze bedachten een telefoontje naar 112 en ik werd als vredelievende lijsttrekker van lijst 14 door de politie afgevoerd naar een politiecel. Wie of wat niet welgevallig is in de ogen van de Raad of een bedreiging vormt voor het onthullen van hun leugens wordt weggestopt. De Stadscamera's gaan op stop. De Stadskranten zwijgen. Nog even en er komt een aanslag op mijn leven. Men vindt net als bij Fortuijn en Sévèke wel iemand die dat wil doen. En of die aanslag nu wel of niet lukt, u als ombudsman bent medeschuldig aan de ellende die mij is overkomen en nog overkomt. Mijn klachten over het Utrechtse gemeentebestuur worden niet door u behandeld en/of afgedaan. Ik heb nog nooit over mijn klachten gehoord of ze wel of niet ontvankelijk waren, zodat ik een rechtsmiddel in kon zetten.
Volgens de plannen is het 5 voor 12 voor de Woningwet 2003. Op de avond van 08/01/2009 zaten er op de publieke tribune twee ambtenaren uit Den Haag. Na afloop wilden zij mij niet spreken, noch namen ze mijn spreekbeurt in ontvangst. Het is hun goed recht. Daar kan ik niet over klagen.
Wat ik wilde, dat was zo goed als ik kon én in het openbaar in de bres springen voor de woningwet van 2003. Maar omdat de feiten aangaven dat ik van de Raad weer in de doofpot moest, kunt u mij niet kwalijk nemen dat ik hierover mijn eerste klacht van 2009 bij u neer leg.
Het is niet anders: De Algemene wet bestuursrecht is een parel voor de zwijnen met een VOC mentaliteit.
Dossier: Op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) vraag ik hierbij, voor de derde keer (3x) aan de DGO mijn volledige (klachten) dossier 2008 te kopiëren. U hoort mij te vertellen wanneer ik het kan komen halen en wat de kosten zijn. Het is een onvervreemdbare recht van de belanghebbende burger om het eigen dossier op te vragen én te krijgen. Wat maar weinig mensen weten is het feit dat ik in 2008, met afgifte van de stukken, bij u geklaagd heb over het feit dat de bestuurs-en concerndienst namens B&W de hoorzitting Wmo van 11 november 2008 niet door lieten gaan. Terwijl er wel een besluit genomen moest worden over € 50.000,-- Wmo-vergoeding voor de individuele woning- aanpassingen in mijn woning. Ik eis/ vorder hierbij mijn DGO-dossier op. Ik hoop dat u begrijpt hoe verontwaardigd ik ben en hoe vernedert ik mij voel na al uw kluitjes-in-het-riet-bestuur. Stop met nee zeggen. Zeg maar eens ja.
Prettige dag gewenst. Met vriendelijke groet. Anne Marie ten Berge.tel.030- 231 60 70.
-----------------------------------------------------------------
Aan alle geadresseerden,

GOEDENDAG LEZER,
In de Gemeenteberichten, "Ons Utrecht" van woensdag 7 januari 2009 was te lezen dat de gemeenteraad op donderdag 8 januari 2009, een Raadsinformatieavond organiseerde waar bewoners hun mening konden geven. Wie het 'leuk' vond mocht in gesprek gaan met de raadsleden die daar aanwezig waren. Voorwaarde om wat te mogen zeggen was wél dat je op diezelfde woensdag vóór 16.00 uur aangemeld moest zijn anders was deze kans verkeken.
Er stonden 6 onderwerpen op het programma, in 6 verschillende locaties in het Stadhuis.
Omdat ik maar een schaap met twee poten ben liet ik 5 kansen om mee te praten maar vallen en gaf mij om 12.00 uur op voor het onderdeel: "Kabinetsbesluit welstandstoezicht".
Van de site ' www.utrecht.nl/gemeenteraad' haalde ik de brief van 24 november 2008 op van de printer. In die brief schrijven B&W van Utrecht naar de Raad : "Het gaat hier om een kabinetsbesluit welstandstoezicht(...) ". Omdat deze brief niet meer op de homesite utrecht .nl staat, vond ik het handiger om u hier een korte samenvatting van het omstreden kabinetsbesluit te geven: Het besluit draaide om: Afschaffing van de welstandscommissie / Voorstel herinrichting van het welstandstoezicht. / Welstand en Monumententoezicht schrappen in de Woningwet 2003 / Schrappen van de wettelijke verplichting dat B&W van Utrecht bij alle sloop-en bouw aanvragen éérst advies in moeten winnen bij de onafhankelijke Commissies Welstand en Monumenten Oost en West.
Het Raads-koffiekransje over het besluit van Balkie-spalkie 4 werd voorgezeten door Nicole Wigny (CDA). En als ik het goed onthouden heb mocht ik 'meepraten' met het pannel bestaande uit Frauke van Iperen(PvdA); Gerda Oskam(D66); Marcel van den Tooren(Groep Mossel); Michel Eggermont(SP); Erik vd Marel(VVD) en nog een paar meer, die mij straal negeerden door absoluut geen vraag aan mij te willen stellen. Maar ja, dat had ik van te voren kunnen weten. De Utrechtse Raadsleden zijn goed in het schofferen van de bewoners van de stad. Of je er nu bijzit of niet. Ook wethouder Harry Bosch (PvdA) die door de Raad expliciet was uitgenodigd, heeft er anderhalf uur lang voor spek en bonen bijgezeten.En daar wordt hij nogvoor betaald ook. Na afloop kreeg ikde brochure van die informatieavond overhandigd. Thuis las ik: "Het doel van de bijeenkomst is om de gemeenteraad de gelegenheid te geven om met de welstandscommissie en het college in gesprek te gaan over voorgenomen veranderingen in het welstandstoezicht".
De Raad liegt. Er bestaat geen welstandcommissie. Mocht de Raad hierover een besluit nemen dat teken ik bezwaar aan.Je kunt geen besluit nemen over een commissie die niet bestaat. In 'Ons Utrecht' stond dat wij burgers een zienswijze in mochten dienen. Nou dat heb ik gedaan. Hypocriet liegen over meepraten, meedenken en het horen van bewoners, valt onder de noemer van kiezersbedrog. Voor de Raadsleden kennelijk iets waar ze aan verslaafd zijn. De stad is blijkbaar van de Raad en niet van de bewoners. De zaken zijn natuurlijk allang beklonken. Het enige wat ik nog kan doen is om hier op mijn blogsite, mijn bijdrage van 8 januari 2009 te publiceren. Verder om goed op te letten of het Raadsbesluit wel appellabel gesteld wordt. Omdat de bewoners van Utrecht recht hebben op een eerlijke informatie stonden mijn visies , vanaf zondag 11 januari 2009 15:59 op mijn site welke ik hersteld heb op foutjes en dergelijke. Ik heb een en ander opgehangen aan de titel: Balkie 4 morrelt stiekem aan de Woningwet 2003. Veel leesplezier.

Ter gelegengheid van de Raadsinformatieavond
donderdag 08 januari 2009. 19.30-21.00 uur Raadszaal. Stadhuis Utrecht.

Onderwerp: Brief B&W aan de leden van de Commissie Stad en Ruimte
Datum. 24 november 2008
Kenmerk: 08.088478

Inspreker: Anne Marie ten Berge.
Organisatie: Democraten van Amsberg

Beste allemaal, goedenavond.

Over de volgende feiten kan ik meepraten.

1. B&W schrijven op 24-11-2008 aan de Commissie Stad en Ruimte een brief. Maar…! In de Stadsgids van 2008 vind ik deze commissie niet terug. In de betreffende Stadsgids worden vijf (5) Raadscommissies genoemd met name: 1) Commissie Bestuur en Veiligheid; 2) Subcommissie Controle en Financiën; 3) Commissie Verkeer en Beheer;
4) Commissie Maatschappelijke Ontwikkeling. 5) Commissie Stedelijke ontwikkeling. Het mag duidelijk zijn dat de commissie ‘Stad en Ruimte’ daar niet tussen. zit.
Na deze blunder ben ik zo vrij te concluderen: Dat B&W dus in staat zijn om in volle ernst een nep-brief, met een nep-onderwerp en een nep-kenmerk naar een nep-commissie te schrijven en te sturen. Zielig hoor. Érg zielig…

2. Vragen. B&W vermelden in hun brief, aan de niet bestaande commissie, dat er vragen zijn gerezen. Om welke vragenstellers en om welke vragen het gaat, maken B&W niet bekend. Een niet bestaande commissie kan immers niet geïnformeerd worden.

3. Het besluit. B&W schrijven op 24-11-2008 over een, door het kabinet Balkenende 4, recentelijk genomen besluit, maar zeggen er niet bij waar dat besluit of een duplicaat ervan, ter inzage ligt of heeft gelegen. Nu weten we in verband met het besluit, nog steeds niet welke aanvragers, welk ministerie en welke belanghebbenden erbij betrokken zijn

4.Verantwoordelijke minister. B&W tarten de grenzen van fatsoenlijk bestuur door óók nog te verzwijgen welke minister en/of staatssecretaris van de coalitie CDA / PvdA / CU, het voortouw heeft genomen om met een kabinetsbesluit, een einde te maken aan het bestaan van alle landelijke Commissies Welstand en Monumenten. B&W van Utrecht lappen kennelijk de WOB aan hun laars. Onze democratie mag weten wie de indiener is van deze schaamteloze aanvraag bij het Kabinet om een besluit te nemen welke onze onafhankelijke Stadscommissie Welstand en Monumenten om zeep moet helpen.

5 Planbesluit. B&W dalen zienderogen naar het niveau van tersluiks onzin verkopen wanneer zij in hun brief stellen dat het betreffende besluit voorstellen doet ‘voor in de toekomst’. Zo’n besluit heet gewoon ‘planbesluit’ Dat is een (appellabel) besluit in de voorbereidingsfase. Dat wordt dus andere koek.

6.De Algemene wet bestuursrecht. Een aanvraag en een ontwerpbesluit (planbesluit) moeten volgens art. 3:12 Awb, ter inzage gelegd worden. Dat horen B&W te weten. Als het besluit nog in de voorbereidingsfase verkeert kan er nog van alles gebeuren. Bezwaren komen van de tegenstanders. In hun brief van 24/11/2008 te lezen zijn B&W mordicus tegen dit planbesluit van het Kabinet. Zij typeren het besluit als absoluut onnodig en nutteloos.
1 / 2
Het is net alsof B&W naar waarheid zeggen: “Daar zitten we echt niet op te wachten. De Woningwet van 2003, met haar Commissie Welstand en Monumenten (Hfdstuk 9) functioneert naar behoren. De commissie Welstand en Monumenten is bij de bevolking populair om haar deskundigheid en onafhankelijkheid. Wij willen voor onze stad geen ander beleid of andere regels. ”

7. Een verwachting die niet uitkomt. Na het gestelde onder punt 6. zou je in alle redelijkheid verwachten dat het college van B&W, de Stad Utrecht willen beschermen tegen de idioterie van het regelgrage Kabinet in den Haag, B&W kunnen de stad beschermen door van hun recht gebruik te maken en heel rap tegen het Kabinet een bezwaarprocedure te beginnen. Maar helaas B&W praten anders dan ze doen. Ik lees en hoor nergens dat B&W protest of bezwaar hebben aangetekend. Ook de Raad is geen tegenoffensief begonnen. Maar ja, als je als Raad te maken hebt met partijleden bewindvoerders, die brieven sturen naar commissies die niet bestaan, dan heb je het politiek moeilijk.….!

8. Conclusie. Al het bovenstaande overwegende moet ik vanwege alle tegenstrijdigheden tot de conclusie komen dat B&W mogelijk weer een politiek machtsspelletje spelen over de hoofden van de Utrechtse bewoners heen. Een bevindvoerdersspel dat door de Raadsleden niet gecontroleerd kan worden omdat de commissie ‘Stad en Ruimte’ niet bestaat.
Misschien zijn zij zélf wel de belanghebbenden die bij de regering een besluit aangevraagd hebben waarin de Woningwet van 2003 met hfdstuk 9 over de Commissie Welstand en geruisloos omzeep geholpen wordt.
Het is mij vanaf 2004 vaker opgevallen dat de Commissies Welstand en Monumenten Oost en West buiten bepaalde expertises wordt gehouden. Ik denk daarbij aan de sloop-en bouwfraude bij het Servaasbolwerk 18 tot 33.en bij de Zuilenstraat 10 en 10 bis. Ook de monumenten Vredenburg en de Leeuwenbergkerk. zijn zonder bouwvergunning onder de slopershamer gevallen.
Het gebeurt nog steeds dat ik in ‘Ons Utrecht’ lees, dat er een vergunning gevraagd wordt en verstrekt wordt op grond van de verlopen Monumentenwet uit 1988. Het is amper te geloven.

9. Rechtspraak Nog even terug naar de uitspraak van de bestuursrechter op 24 januari 2008. Aan de orde waren de zaaknummers SBR 07/3461 en 07/3462 De eisers waren Stichting Behoud Cultureel en Archeologisch erfgoed, Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht en de Stichting Stedenbouwkundig Herstel Stationsgebied Utrecht. Zij hebben de zaak verloren.
Het viel mij op dat de verweerders het college van B&W in deze zaken niet hfdstuk 9 van de nieuwe Woningwet uit 2003 aanhaalden. Nee de advocaat uit Enschede schermde met de oude Monumentenwet uit 1988. B&W wonnen de zaak en deelden de omstreden vergunningen uit. En in alle gevallen waar deze oude monumentenwet uit 1988 aangehaald werd voor het verkrijgen van een sloop-en/of bouwvergunning bleef de onafhankelijke Commissie Welstand en Monumenten Oost en West buiten de expertise.

10. De WOB. Ik word geacht te zijn: De klokkenluider van de corruptie van de overheden en de volksvertegen- woordigingen. Zie ook mijn site: www.annemarietenberge.blogspot.com
Ik zet het bovenstaande ook op mijn site. Het bestuursorgaan B&W moet burgers en ook de gemeenteraad op eigen initiatief informeren in alle gevallen waarin dit van belang is voor een goede en democratische bestuursvoering.

Was getekend, Anne Marie ten Berge 2 / 2


www.annemarietenberge.blogspot.com

zondag 11 januari 2009

Balkie 4 morrelt stiekem aan de Woningwet 2003

GOEDENDAG LEZER.

In de Gemeenteberichten, "Ons Utrecht" van woensdag 7 januari 2009 was te lezen dat de gemeenteraad op donderdag 8 januari 2009, een Raadsinformatieavond organiseerde waar bewoners hun mening konden geven. Wie het 'leuk' vond mocht in gesprek gaan met de raadsleden die daar aanwezig waren. Voorwaarde om wat te mogen zeggen was wél dat je op diezelfde woensdag vóór 16.00 uur aangemeld moest zijn anders was deze kans verkeken.
Er stonden 6 onderwerpen op het programma, in 6 verschillende locaties in het Stadhuis. Omdat ik maar een schaap met twee poten ben liet ik 5 kansen om mee te praten maar vallen en gaf mij om 12.00 uur op voor het onderdeel: "Kabinetsbesluit welstandstoezicht".
Van de site ' www.utrecht.nl/gemeenteraad' haalde ik de brief van 24 november 2008 op van de printer. In die brief schrijven B&W van Utrecht naar de Raad : "Het gaat hier om een kabinetsbesluit welstandstoezicht(...) ". Omdat deze brief niet meer op de homesite utrecht .nl staat, vond ik het handiger om u hier een korte samenvatting van het omstreden kabinetsbesluit te geven: Het besluit draaide om: Afschaffing van de welstandscommissie / Voorstel herinrichting van het welstandstoezicht. / Schrappen in de Woningwet 2003 / Schrappen van de wettelijke verplichting dat B&W van Utrecht bij alle sloop-en bouw aanvragen éérst advies in moeten winnen bij de onafhankelijke Commissies Welstand en Monumenten Oost en West.
Het koffiekransje over het besluit van Balkie-spalkie 4 werd voorgezeten door Nicole Wigny (CDA). En als ik het goed onthouden heb mocht ik 'meepraten' met het pannel bestaande uit Frauke van Iperen(PvdA); Gerda Oskam(D66); Marcel van den Tooren(Groep Mossel); Michel Eggermont(SP); Erik vd Marel(VVD) en nog een paar meer, die mij straal negeerden door absoluut geen vraag aan mij te willen stellen. Maar ja, dat had ik van te voren kunnen weten. De Utrechtse Raadsleden zijn goed in het schofferen van de bewoners van de stad. Of je er nu bijzit of niet. Ook wethouder Harry Bosch (PvdA) die door de Raad expliciet was uitgenodigd, heeft anderhalf uur lang er voor spek en bonen bijgezeten.
Na afloop kreeg ikde brochure van die informatieavond overhandigd. Thuis las ik: Het doel van de bijeenkomst is om de gemeenteraad de gelegenheid te geven om met de welstandscommissie en het college in gesprek te gaan over voorgenomen veranderingen in het welstandstoezicht. Dat is dus heel wat anders dan in Ons Utrecht' stond.'
Ik noem dat kiezersbedrog omdat de raadsleden kennelijk liegen over het meepraten, meedenken en gehoord willen worden van de bewoner. De stad is van de Raad en niet van de bewoners. De zaken zijn allang beklonken. Het enige wat ik nog kan doen is om hier op mijn blogsite, mijn bijdrage van 8 januari 2009 te publiceren. De bewoners van Utrecht hebben recht op een eerlijke informatie.

Ter gelegengheid van de Raadsinformatieavond

donderdag 08 januari 2009. 19.30-21.00 uur Raadszaal. Stadhuis Utrecht.

Onderwerp: Brief B&W aan de leden van de Commissie Stad en Ruimte

Datum. 24 november 2008

Kenmerk: 08.088478

Inspreker: Anne Marie ten Berge.

Organisatie: Democraten van Amsberg

Beste allemaal, goedenavond.

Over de volgende feiten kan ik meepraten.

1. B&W schrijven op 24-11-2008 aan de Commissie Stad en Ruimte een brief. Maar…! In de Stadsgids van 2008 vind ik deze commissie niet terug. In de betreffende Stadsgids worden vijf (5) Raadscommissies genoemd met name: 1) Commissie Bestuur en Veiligheid; 2) Subcommissie Controle en Financiën; 3) Commissie Verkeer en Beheer; 4) Commissie Maatschappelijke Ontwikkeling. 5) Commissie Stedelijke ontwikkeling. Het mag duidelijk zijn dat de commissie ‘Stad en Ruimte’ daar niet tussen. zit.

Na deze blunder ben ik zo vrij te concluderen: Dat B&W dus in staat zijn om in volle ernst een nep-brief, met een nep-onderwerp en een nep-kenmerk naar een nep-commissie te schrijven en te sturen. Zielig hoor. Érg zielig…

2. Vragen. B&W vermelden in hun brief, aan de niet bestaande commissie, dat er vragen zijn gerezen. Om welke vragenstellers en om welke vragen het gaat, maken B&W niet bekend. Een niet bestaande commissie kan immers niet geïnformeerd worden.

3. Het besluit. B&W schrijven op 24-11-2008 over een, door het kabinet Balkenende 4, recentelijk genomen besluit, maar zeggen er niet bij waar dat besluit of een duplicaat ervan, ter inzage ligt of heeft gelegen. Nu weten we in verband met het besluit, nog steeds niet welke aanvragers, welk ministerie en welke belanghebbenden erbij betrokken zijn

4.Verantwoordelijke minister. B&W tarten de grenzen van fatsoenlijk bestuur door óók nog te verzwijgen welke minister en/of staatssecretaris van de coalitie CDA / PvdA / CU, het voortouw heeft genomen om met een kabinetsbesluit, een einde te maken aan het bestaan van alle landelijke Commissies Welstand en Monumenten. B&W van Utrecht lappen kennelijk de WOB aan hun laars. Onze democratie mag weten wie de indiener is van deze schaamteloze aanvraag bij het Kabinet om een besluit te nemen welke onze onafhankelijke Stadscommissie Welstand en Monumenten om zeep moet helpen.

5 Planbesluit. B&W dalen zienderogen naar het niveau van tersluiks onzin verkopen wanneer zij in hun brief stellen dat het betreffende besluit voorstellen doet ‘voor in de toekomst’. Zo’n besluit heet gewoon ‘planbesluit’ Dat is een (appellabel) besluit in de voorbereidingsfase. Dat wordt dus andere koek.

6.De Algemene wet bestuursrecht. Een aanvraag en een ontwerpbesluit (planbesluit) moeten volgens art. 3:12 Awb, ter inzage gelegd worden. Dat horen B&W te weten. Als het besluit nog in de voorbereidingsfase verkeert kan er nog van alles gebeuren. Bezwaren komen van de tegenstanders. In hun brief van 24/11/2008 te lezen zijn B&W mordicus tegen dit planbesluit van het Kabinet. Zij typeren het besluit als absoluut onnodig en nutteloos.

1 / 2

Het is net alsof B&W naar waarheid zeggen: “Daar zitten we echt niet op te wachten. De Woningwet van 2003, met haar Commissie Welstand en Monumenten (Hfdstuk 9) functioneert naar behoren. De commissie Welstand en Monumenten is bij de bevolking populair om haar deskundigheid en onafhankelijkheid. Wij willen voor onze stad geen ander beleid of andere regels. ”

7. Een verwachting die niet uitkomt. Na het gestelde onder punt 6. zou je in alle redelijkheid verwachten dat het college van B&W, de Stad Utrecht willen beschermen tegen de idioterie van het regelgrage Kabinet in den Haag, B&W kunnen de stad beschermen door van hun recht gebruik te maken en heel rap tegen het Kabinet een bezwaarprocedure te beginnen. Maar helaas B&W praten anders dan ze doen. Ik lees en hoor nergens dat B&W protest of bezwaar hebben aangetekend. Ook de Raad is geen tegenoffensief begonnen. Maar ja, als je als Raad te maken hebt met partijleden bewindvoerders, die brieven sturen naar commissies die niet bestaan, dan heb je het politiek moeilijk.….!

8. Conclusie. Al het bovenstaande overwegende moet ik vanwege alle tegenstrijdigheden tot de conclusie komen dat B&W mogelijk weer een politiek machtsspelletje spelen over de hoofden van de Utrechtse bewoners heen. Een bevindvoerdersspel dat door de Raadsleden niet gecontroleerd kan worden omdat de commissie ‘Stad en Ruimte’ niet bestaat.

Misschien zijn zij zélf wel de belanghebbenden die bij de regering een besluit aangevraagd hebben waarin de Woningwet van 2003 met hfdstuk 9 over de Commissie Welstand en geruisloos omzeep geholpen wordt.

Het is mij vanaf 2004 vaker opgevallen dat de Commissies Welstand en Monumenten Oost en West buiten bepaalde expertises wordt gehouden. Ik denk daarbij aan de sloop-en bouwfraude bij het Servaasbolwerk 18 tot 33.en bij de Zuilenstraat 10 en 10 bis. Ook de monumenten Vredenburg en de Leeuwenbergkerk.zijn zonder bouwvergunning onder de slopershamer gevallen.

Het gebeurt nog steeds dat ik in ‘Ons Utrecht’ lees, dat er een vergunning gevraagd wordt en verstrekt op grond van de verlopen Monumentenwet uit 1988. Het is amper te geloven.

9. Rechtspraak Nog even terug naar de uitspraak van de bestuursrechter op 24 januari 2008. Aan de orde waren de zaaknummers SBR 07/3461 en 07/3462 De eisers waren Stichting Behoud Cultureel en Archeologisch erfgoed, Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht en de Stichting Stedenbouwkundig Herstel Stationsgebied Utrecht. Zij hebben de zaak verloren.

Het viel mij op dat de verweerders het college van B&W in deze zaken niet hfdstuk 9 van de nieuwe Woningwet uit 2003 aanhaalden. Nee de advocaat uit Enschede schermde met de oude Monumentenwet uit 1988. B&W wonnen de zaak en deelden de omstreden verguningen uit. En in alle gevallen waar deze oude monumentenwet uit 1988 aangehaald werd voor het verkrijgen van een sloop-en/of bouwvergunning bleef de onafhankelijke Commissie Welstand en Monumenten Oost en West buiten de expertise.

10. De WOB. Ik word geacht te zijn: De klokkenluider van de corruptie van de overheden en de volksvertegenwoordigingen. Zie ook mijn site: www.annemarietenberge.blogspot.com.

Ik zet het bovenstaande ook op mijn site. Het bestuursorgaan B&W moet burgers en ook de gemeenteraad op eigen initiatief informeren in alle gevallen waarin dit van belang is voor een goede en democratische bestuursvoering.

Was getekend, Anne Marie ten Berge

2 / 2