vrijdag 31 augustus 2012

Klokkenluider Anne Marie ten Berge, Utrecht vraagt om spreekbeurten in het openbaar. Wie durft ?

Mijn specialismen in het spreken in het openbaar gaan over politici en aanverwanten machthebbers. Mijn specialismen zijn:Spreken over de financiƫle en fysieke onderdrukking van klokkenluiders, als gevolg van en in verband met hun kennis en de bewijsvoering ter zake van de corruptie, het malafide gedrag en de partijdigheid van de overheden, het bevoegde gezag, rechters enzovoort. Ik schrijf en ik spreek in het openbaar over de gerelateerde medeplichtigheid van de betrokken volksvertegenwoordigers aan de misdrijven van hun partijgenoten. Ik schrijf en ik spreek over strafbare feiten die de kandidaten voor de verkiezingen net zo laf onder de pet houden als de daders, hun partijgenoten dat doen. Want als de ministers hun scheve schaatsen niet aan de Tweede Kamer melden dan moet de klokkenluider dat wel doen. Het was, als ik onze pluchezitters dan informeerde, alleen zo jammer dat de voorzitters en de griffiers van de Tweede Kamer en de Gemeenteraad van Utrecht mijn klokkenluiders-signalen niet op de agenda's wilden zetten. Bijv. mijn aangifte van ontvoering en een poging tot doodslag door de burgemeester van Utrecht en de advocaat-procureur daar heeft u nooit van gehoord, als gevolg van persbreidel. Lees mijn blog: Anne Marie ten Berge, zou ik dan zeggen. Er zit wellicht wel een verhaal over dit bijzondere ambtsmisdrijf van de burgemeester van Utrecht tussen. Daar komt bij, dat dit misdrijf of eigenlijk twee misdrijven want ook een burgemeester mag geen ambulance bestellen om een klokkenluidende tegenstandster te ontvoeren naar de plaats van het misdrijf:De isoleercel, waarin ik ben mishandeld met medicinale drugs terwijl ik geen gevaar was voor mijzelf noch voor anderen. Ik was ten tijde van dit burgemeestersmisdrijf een eerzame leerkracht directeur, die als klokkenluider aan de inspectie had gemeld dat mijn werkgever het schoolbestuur, met de subsidie sjoemelde. Terug naar mijn vraagstelling: Ik ben gewend in het openbaar te spreken over; Nederland Gezagsmafialand.Schrijven gaat mij minder goed af. (Vind ikzelf). Nog even het volgende: Als repressaille machtsmaatregel gericht tegen mijn openheid als klokkenluider over de malafide politici en hun achterbakse politieke mentaliteit, hebben het de burgemeester van Utrecht, de ministers en de rechters behaagd om mij 'Namens de Koningin'op 25 september 2007 onder curatele te stellen wegens een geestelijke stoornis. Hoger beroep was niet mogelijk. En dan te bedenken dat ik door mijn huisarts nog nooit naar een pscychiater ben doorverwezen. Waarom zou hij ? Daar komt bij, dat de door de kantonrechters aangestelde curatoren allen aangesloten bij de Branchevereniging Professionele Bewindvoerders (BPI) al jaren vanaf 2007, bezig zijn, met de nodige hand-en spandiensten van het college van B&W te Utrecht, mijn inkomen en mijn vermogen te verduisteren. Ik krijg geen cent te besteden van mijn eigen inkomen.En dit laatste weet het Rechtbankbestuur Utrecht en ook de kantonrechters te Utrecht. Daarom wil geen enkele kantonrechter hier in Utrecht de functie krijgen van de toeziende kantonrechter, die bij wet wel vereist wordt. Wat denkt u ? Hoe hard zal Ivo Opstelten (VVD), minister van Vuiligheid en Justitie gruwen bij het idee dat de waarheid over de oplichterspraktijken van mijn curator ( van het bewindvoerders- kantoor KROEZEN B.V.te Vortum-Mullem (Brabant)) en de Utrechtse kantonrechters aan het licht komen ? Zal ik mr. Fred Teeven, 5de op de kandidatenlijst voor de VVD voor 12 september 2012 aan de hand van deze blog er eens naar vragen ? Waarom hijzelf en zijn partijgenoten in de ministerraad de hierboven vermeldde misdrijven onder de pet houden ? De regering moet het OM toch controleren en bij de les houden? De regering mag geen misdrijven van burgemeesters, advocaten, rechters en andere aan duistere politici, onder de pet houden. Daar komt ten nadele van mij nog bij, dat familieleden, de aanvragers van de ondercuratelestelling in 2007,inmiddels via de curator, (ik mag geen rechtshandelingen verrichten) twee keer mijn deel van een nalatenschap verduisterd hebben(moeder en een tante) en de totale erfenis verduisterd hebben van al het geld en alle goederen die per testament aan mij geschonken zijn door mijn op 25 oktober 2010 overleden partner Rein Derks. En wat betreft mijn klokkenluiderspraatjes: Roep de naam van een bekende overheids- of zorginstantie en ik weet wel een aangehaakt waar gebeurd verhaal te vertellen waarin sommige authoriteiten meer op criminele organisaties lijken dan ze zelf willen toegeven. Maar pas op: Uiteraard hanteert, de overheid voor de kranten en de andere media een persbreidel over mijn klokkenluiders signalen. En ha,ha, wanneer bijvoorbeeld Gerrit Zalm of Hans Spekman op een congres de gastsprekers of de dagvoorzitters zijn, terwijl mijn naam op de lijst van aanwezigen genoemd wordt, dan zijn deze politici ondanks hun beloftes aan de organisatie, opeens verhinderd om te komen. Het is waar gebeurd.Tot slot: Vooral in deze verkiezingstijd zou het wel handig en eerlijk zijn de kiezers eens de over de vuile waarheid, de vuile was van politici te vertellen.Ik zal dat graag doen als mij daarom gevraagd wordt. En anders blijf ik bloggen. Naam: Anne Marie ten Berge Geboren: 6 maart 1944 te Utrecht. Adres: Servaasbolwerk 4 postcode en plaats: 3512 NK UTRECHT tel. 030-2316070 email: amstenberge@hotmail.com