vrijdag 27 april 2012

Natinaal comité 4 en 5 mei.

Directeur Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft het op z'n zachtst gezegd niet goed begrepen. Directeur Nine Nooter zegt in het Parool 26/04/2012 over wat het Comité 4 en 5 mei niet is en wat het Comité niet doet: Namelijk niet alle doden, niet alle daders en niet alle collaborateurs herdenken. Maar waarom staat zij er dan toch achter een van de vele doden, daders en verraders, in een gedicht (toespraak) met naam en al voor het voetlicht te brengen? En dat juist op een specifiek moment waar heel Nederland aan alle slachtoffers denkt ? Omdat de familie van het achter-neefje (15) hem heeft wijs gemaakt, dat Nazi-oom Siebe destijds (enkel) een foute keuze heeft gemaakt en die keus met de dood heeft moeten bekopen ? De leden van de Waffen-SS waren broodmoordenaars. Niet meer en niets minder. Hun namen wil je toch niet horen op een herdenking van de slachtoffers ? Als dit 'gedicht' doorgaat, boycot ik de herdenking op 4 mei net zo hard mee. Anne Marie ten Berge (68).Utrecht.

zaterdag 14 april 2012

Klaagschrift tegen kantonrechter.

Blog 13 april 2012 Door Anne Marie ten Berge. Utrecht Titel: Klaagschrift tegen kantonrechter. Beste lezer: Vandaag weer een klaagschrift geschreven. Het gaat over de onredelijkheid van de kantonrechter hier in Utrecht. En het gaat over het bedrog, de oplichterij van de huurder met name S.van Barneveld Mbouw B.V.Hij gedraagt zich meer dan verdacht.Hij is zo'n soort oplichter waar het tv-programma 'OPGELICHT' furore mee maakt. Van Barneveld las mijn een na laatste blog (10 april?)waar hij ook genoemd werd en mailde mij woedend dat ik zijn naam en zijn Email-adres:sandervbarneveld@gmail.com weg moest halen van mijn blog. Maar hij heeft zijn openbare BV ingeschreven bij KvK en ingeschreven op mijn woonadres Servaasbolwerk 4 te Utrecht.Iedereen kan zijn gegevens daarvan in het openbaar gebruiken. En trouwens zolang hij zonder mijn toestemming zijn mail-account aan mijn 2de mail-account heeft gekoppeld heeft hij totaal geen recht van spreken. Hij liegt, bedriegt, steelt en hackt email adressen. Op mijn mailpost heeft hij een cyberaanval gedaan van 1199 mails. Van Barneveld heeft op 2 maart (buiten om) en op 28 maart j.l.(binnendoor) ingebroken in mijn woning Servaasbolwerk 4 bis. Dan zou je denken dat Aleid Wolfsen (PvdA) nep-burgemeester van Utrecht, eens ging optreden tegen een huurder die geen huur betaalt, het bestemmingsplan aan zijn laars lapt, dwangmatig zijn hospita het leven zuur maakt en op kosten jaagt, maar Wolfsen weet niets van optreden, aftreden. Hij kan alleen maar Domtreden. En dat meen ik. Wolfsen, burgemeester en korpsbeheerder, heeft het bestaan om op 28 maart 2012 de politie te verbieden mijn woning 4bis binnen te gaan terwijl inbreker Sander van Barneveld zich binnen ophield. Wolfsen is wel voor meer scheve zaken onverschillig geweest. Maar Wolfsen zit gebakken. Hij wordt door alle politieke partijen in de Raad toch wel in het zadel gehouden. Zijn opvolger net zo'n problemenmaker, met name mevr.drs A.C.(Rinda)Den Besten(PvdA)staat al klaar: Zij is nu al locoburgemeester en wethouder Werk & Inkomen. Even terug naar Sander van Barneveld: Hij heeft inmiddels twee mogelijk valse aangiftes tegen mij op zijn geweten en ook een tegen een kennis van mij, die mij op 28/03/2012 wél kwam helpen tegen deze inbreker Van Barneveld. Wij hadden geen geweld gebruikt,maar het stond wel in de krant (AD) dat wij hem hadden mishandeld.Ik zou hem drie keer met een etensbord hebben geslagen. Ik raad Sander Van Barneveld aan eens met de politie / justitie te gaan praten. Zichzelf aan te gegeven. Pas dan zal ik deze blog van de politie wel weg moeten halen. Maar nu het volgende: Sander van Barneveld heeft op 11/04/2012 ook gelogen tegen de kantonrechter En de kantonrechter liet zich beliegen.Van Barneveld kreeg uitstel van verweer. terwijl het een huisuitzetting betrof.Mijn klaagschrift tegen de kantonrechter komt hierna.Lees en geef over. Met vriendelijk groet; Anne Marie ten Berge. --------------------------------------- KLAAGSCHRIFT. Persoonlijk aangereikt 1 / 2 Aan: BESTUUR RECHTBANK UTRECHT t.a.v.Mr. H.AE Uniken Venema, president Vrouwe Justitiaplein 1.3511 EX Utrecht Datum:13 april 2012 Betreft: Klacht. Geachte heer,Uniken Venema, Hierbij dien ik, Anna Maria Susanna ten Berge, geb. 6 maart 1944 te Utrecht een klacht in tegen het gedrag van de kantonrechter (v). Ik heb op 11/04/2012 direct al mondeling geklaagd. Hierbij dien ik mijn klacht en de feiten schriftelijk in.
Feiten.
Op 11/04/2012 verscheen dhr. S. Van Barneveld, vanwege een dagvaarding in het huurrecht in de zaak: Ten Berge vs Van Barneveld voor de betreffende kantonrechter op de rolzitting van woensdag 11 april 2012 om 9:30 uur. Hij had volgnummer 719 Ik was daar aanwezig vanwege een dagvaarding Ziggo vs Ten Berge. Ik had volgnummer 725.

Ik hoorde Van Barneveld tegen de rechter en de griffier zeggen dat hij de dagvaarding(en) waarvoor hij opgeroepen was,niet had ontvangen. Het antwoord van Van Barneveld op de terechte vraag van de rechter hoe hij dan toch hier verschenen was, heb ik niet kunnen verstaan. Verder antwoordde Van Barneveld op de vraag van de rechter dat hij niet wist hoe hoog de vordering was.

We kunnen concluderen dat Van Barneveld in deze schuld treft. Hij verzweeg opzettelijk voor de rechter dat het een huurschuld betrof. Je wordt als huurder geacht te weten dat je huur moet betalen. Je wordt geacht te weten dat je op de rolzitting de rechter moet vertellen dat je het eens of niet eens bent met (huur)vordering

Toelichting: Ik verhuur kamers. Van Barneveld betaalde vanaf 28/10/2011 zijn huur niet. Mijn wettelijke vertegenwoordiger Mevr. Brandt-van Heijst, curator wilde Van Barneveld niet dagvaarden dus heb ik na vijf maanden huurachterstand, mede op aandringen van de politie en Justitie, mijn advocaat gevraagd Van Barneveld te dagvaarden voor betaling huurschuld, ontbinding van de huurovereenkomst en het verlaten van de woning waarin alles wat zich daarin bevindt of zal bevinden in principe mijn eigendom is. De kamer was met alles erop/eraan ingericht. Misschien heeft Van Barneveld het recht om uitstel voor antwoord te vragen. Maar hij mag daar niet over liegen.Zijn beweegredenen zo te liegen, zullen op enig moment wel uitkomen. Klacht
Ik heb ter plekke geklaagd. Ik heb de rechter erop aangesproken dat volgnummer 719 een zaak van huurschuld jegens mij, de verhuurder betrof. En dat de gedaagde partij Van Barneveld wel degelijk binnen de voorgeschreven termijnen, de dagvaarding(en) ontvangen had.

Het bovenstaande wil ik hierbij aanvullen met de verklaring dat de gedaagde partij volgens afspraken in de huur / en gebuikersovereenkomst, binnendoor of buitenom zijn post eigenhandig uit zijn postvak op zijn woonadres Servaasbolwerk 4 moet hebben meegenomen. Van Barneveld heeft van eiseres de dagvaarding ook opgestuurd gekregen per pdf bestand.
Gang van zaken.
Door de bode op de Rechtbank wordt iedere gedagvaarde schriftelijk geïnformeerd over de rolzitting. Je krijgt daarbij een volgnummer.Van Barneveld kreeg dat ook.
Ik citeer de informatie: Punt 3. Uw tegenpartij is niet op deze zitting aanwezig.
Punt 4: U bent gedagvaard. In de dagvaarding staat: a. wie iets van u eist. b. waarom zij iets van u eisen c. Wat zij van u eisen.
Punt 5:
De zitting van vandaag is alleen bedoeld om van u te vernemen of u het met de vordering eens bent of niet. Inhoudelijk wordt er nog niets beslist. Einde citaat.
Verrassing
Voor Van Barneveld moet het verrassend zijn geweest dat ondergetekende, zijn tegenpartij ook op de rolzitting aanwezig was. En in plaats van dat hij zijn schriftelijk antwoord inleverde vroeg hij aan de kantonrechter mondeling om uitstel op grond van het verzinsel, dat hij geen dagvaarding had gekregen.

De rechter heeft kennelijk niet bedacht dat Van Barneveld op dat moment juridisch en zakelijk uit evenwicht was en dat hij de deurwaarder, de advocaat en eiseres in gebreke stelde. Hij had geen dagvaarding gekregen. Het kon niet aan hem liggen. De anderen hadden schuld.

De kantonrechter moet er niet met haar hoofd bij zijn geweest. Van Barneveld verdiende geen uitstel van antwoord tot 9 mei 2012.En dat is mijn klacht. De kantonrechter moet zich ook aan de regels van de Rechtbank houden.Zie de punten 4 en 5.
Valkuil
Het is een principe- en vertrouwenskwestie:
Elke gedaagde partij die op de rolzitting verschijnt heeft kennis genomen dat hij gedagvaard is. Van Barneveld weet dat hij maandenlang geen huur betaald heeft. Van Barneveld heeft kennis genomen van de dagvaarding. Van Barneveld is op de rolzitting verschenen. Niet om de vordering te erkennen. Niet om verweer te voeren, maar om mondeling om uitstel voor antwoord te vragen. Van Barneveld komt uit het niets de kantonrechter vertellen dat de voorgeschreven termijnen en formaliteiten kennelijk niet door eiser, haar vertegenwoordiger en de deurwaarder in acht zijn genomen. De kantonrecht valt met open ogen in zijn valkuil.

Van Barneveld kennende zou het mij niets verbazen dat hij op enig moment in deze 4 weken van het gekregen uitstel met de Noorderzon vertrekt. Wie betaalt dan mijn schade ?

Het was in mijn belang van verhuurder en eiseres dat ik ter plekke de kantonrechter juist informeerde. Bij twijfel hoort een eerlijke rechter te heroverwegen. Deze klacht mag u als een verzoek daartoe beschouwen.

Hoogachtend, Anne Marie S.ten Berge, klaagster.

dinsdag 10 april 2012

Klokkenluider, Anne Marie ten Berge, wil het vrije beheer over haar inkomsten.

Door Anne Marie ten Berge. Utrecht 10 april 2012
Beste lezers,
Op 07/04/2012 stond in het NRC de mening van Alex Brenninkmeyer.Onze Nationale Ombudsman, vindt dat de politiek de rechtspraak afbreekt. Hij zei: "De politiek dreigt de rechtspraak nu zo te beperken dat de vraag rijst of er nog wel wat overblijft.En verder...De sanctieregimes voor burgers met een uitkering zijn strak en ze worden nog veel strakker.Mensen kunnen soms in de problemen komen door een kleine fout.De rechter mag dat al niet meer afwegen".
Waarom citeer ik zijn woorden ? Wel, omdat ik een mens ben en enorm in de problemen ben gekomen, niet door eigen fouten maar door meerdere fouten van het bevoegd gezag in de bestuurlijke driehoek: Burgemeester, het OM en de Rechters(griffiers)
Het is waar. Bijna al mijn blogs gaan over het feit dat de politiek niet aanstuurt op het herstel van fouten in de Rechtspraak (bestaande uit Justitie en Rechters)De rechter wordt door de politiek teruggedrongen. Wanneer de politieke partijen de Rechtspraak aansturen (dat is verkapt eigen rechter spelen)blijft er inderdaad niets meer van de rechtspraak over. Rechtbanken zijn net als ziekenhuizen e.d.instanties geprivatiseerd. Rechtbanken horen ook bij de KvK in geschreven te worden. kijk hier maakt de politiek een uitzondering. Rechtbanken met soms wel 50 leden in het bestuur worden opzettelijk buiten de controle van de KvK gehouden. Straks komt er een Tweede kamer rapport dat het goed gaat in de Rechtspraak.
Dit noem ik nu de verstikkende gevolgen van de politieke partijen-dictatuur.Ons Nederlandse systeem heeft niets met democratie te maken.
Hierna mijn laatste protestmail tegen de corruptie in de Rechtspraak.

From: amstenberge@hotmail.com
To: ml.brandt@kroezenbewind.nl; r.krupers@kroezenbewind.nl; j.kroezen@kroezenbewind.nl; t.litjens@kroezenbewind.nl; i.kroezen@kroezenbewind.nl; j.gerritsen@kroezenbewind.nl; j.lienaerts@kroezenbewind.nl
CC: sandervbarneveld@gmail.com; burgemeester@utrecht.nl
Subject: FW: Het vrije beheer
Date: Tue, 10 Apr 2012 13:11:28 +0200
LS
Mevr.Brandt-van Heijst,valse curator heeft niet gereageerd op onderstaande mails.
Inmiddels ben ik erachter dat Sander van Barneveld bij zijn inbraak van 28/03/2012 (17:00 tot 23:00 uur) ook mijn paspoort met daarin mijn VGZ verzekeringspasje, en een fietspomp gestolen moet hebben (hij heeft nog steeds de sleutel van de berging wederrechtelijk in bezit). Niemand anders heeft de gelegenheid en het motief om mijn paspoort en de bescheiden te stelen.
Ik zal aangifte doen bij de politie en ik wil dat Brandt vast een schriftelijke toestemming stuurt naar de Dienst Burgerzaken dat zij akkoord gaat met het opnieuw aanvragen van mijn paspoort. Ik wil dat zij minstens € 300,-- opstuurt voor de betaling van het paspoort en nieuwe sloten op mijn fietsenberging en op de garage. Van Barneveld heeft herhaaldelijk alle sleutels gejat die er maar te jatten waren. De ene keer gooide hij ze terug door de brievenbus en de andere keer pikte hij ze weer van mijn tafel af.
Het is niet voor te stellen, dat die man nog vrij rond loopt.

Waar blijft overigens het vrije beheer (met terugwerkende kracht) over mijn inkomsten aan AOW en ABP-pensioen, over mijn vermogen en over mijn erfenissen ? Ik heb nog geen cent gezien. Mijn bankrekening die toentertijd in april 2008 door de curator van KROEZEN BV is opgeheven had nummer 2064748 en stond op naam van A.M.S.ten Berge Servaasbolwerk 4 bis. 3512 NK Utrecht. Alle tegoeden weg ?

Voor de volgende verduisteringen is mevr. A.C. (Rinda) Den Besten, locoburgemeester en wethouder W&I eindverantwoordelijk: Met het budgetplan d.d. 26/01/2012 van de Dienst Werk & Inkomen Gemeente Utrecht is aangetoond dat de curator voor de ziekenhuisrekening 2008 ruim € 21.000,--, zeker gedagvaard moet zijn geweest door het ziekenhuis.
Welk een smerig gedoe om zonder rechter maar wel in overleg met B&W van Utrecht mij met jullie schulden op te zadelen en buiten de kredietbank om, zelf betalingsregelingen, ten koste van mijn inkomen, aan te gaan.
Dit is puur machtsmisbruik in het verduistering van geld en inkomen.

U kunt het niet langer ontkennen: Ik zie het toch op het betreffende budgetplan staan !: Maandelijks gaat er € 300,-- naar de deurwaarder Klerk & Vis B.V. voor Stg.Diakonessenhuis en € 100,-- naar de ING / Afd. R.R.
Ik heb het vaak genoeg verklaard: Ik had 'dank zij' So.Za & We.Utrecht, wethouder Hans Spekman(PvdA.) vanaf 10 januari 2000 geen inkomen. Tegen de tijd dat mijn AOW en ABP in zicht kwam werd ik (63) op verzoek van de politiek en met volle medewerking van mijn familie, op 25 september 2007 door een partijdige rechter onder curatele gesteld wegens geestelijke stoornis.
Dit is misdadig.
Ik snap echt niet dat KROEZEN BV, en B&W van Utrecht: beide kennelijk criminele organisaties, niet door het OM teruggefloten wordt. Ik ben morgen gedagvaard voor een schuld bij Ziggo. Die rekening is ook niet betaald door de curator. Terwijl de curator tegen de griffiers van de Rechtbank volhoudt dat zij al mijn rekeningen betaalt. Wel dat is met het budgetplan in de hand aantoonbaar sterk gelogen.
Jullie kunnen niet aan het verduisteren blijven !!!!!

Was getekend, Anne Marie ten Berge.

www.annemarietenberge.blogspot.com

From: amstenberge@hotmail.com
To: ml.brandt@kroezenbewind.nl
Subject: Rekeningnr. 142084872 uit mail d.d. 04/04/2012 van Van Barneveld.
Date: Thu, 5 Apr 2012 11:45:16 +0200

Aan: Mevrouw ML Brandt-van Heijst, curator.
Wat is rekening 142084872 ? En op wiens naam en adres staat deze rekening ?
Gelieve alle toestemmingen uwerzijds, aan Van Barneveld gegeven, in kopie / duplicaat aan mij op te sturen.
Gelieve alle verslagen van uw besprekingen met Van Barneveld aan mij op te sturen.
Gelieve de eigendomsakten vastgoed, de grafrechten, het testament d.d. 02/10/2010 en mijn geld dat Sander Van Barneveld vermoedelijk uit mijn archiefkast heeft verduisterd en vermoedelijk aan u heeft afgegeven, aangetekend aan mij retour te sturen. T.a.v.: Mevr. A.M.S. ten Berge.Servaaasbolwerk 4 bis. 3512 NK Utrecht
Was getekend, mevrouw A.M.S. ten Berge

BIJLAGE:
Date: Wed, 4 Apr 2012 17:54:06 +0200
Subject: AMS / huur / Servaasbolwerk 4
From: sandervbarneveld@gmail.com
To: ml.brandt@kroezenbewind.nl
CC: algemeen@kroezenbewind.nl; amstenberge@hotmail.com

Mevrouw Brandt,
AnneMarie weet allemaal (on)kosten op te voeren waarvoor ze mij aansprakelijk stelt. Zo heeft ze me twee kwitanties doen toekomen voor twee maanden internet gebruik à 90 euro/mnd. Maar ze heeft eind februari de stekker uit het internet en de telefoon getrokken. Voor de goede orde: de huurovereenkomst noemt het gebruik van telefoon als onderdeel de levering en de all-inn huurprijs. Het gebruik van internet is daarin niet beschreven, maar er zijn dan ook geen gebruikskosten aan verbonden en AnneMarie wist van dit gebruik, heeft me zelfs gewezen op de bestaande kabel die van boven naar beneden doorgetrokken is.
Intussen heb ik weer 40 euro overgemaakt op rekening 142084872. Dit bedrag is dan voor het gas/water/licht/afval etc. voor de maand april. De resterende 160 euro huur, voor de maand april, zou ik graag willen overmaken naar een rekening waar noch AnneMarie noch ik, dit geld er kunnen afhalen tot er duidelijkheid bestaat over mijn geld uit de berging dat AnneMarie zgn. veiliggesteld heeft. Want ik verwacht niet dat AnneMarie dat geld ooit kan of wil of zal teruggeven.
Kan ik u (vrijdag) opbellen om een en ander te bespreken.
Met vriendelijke groet,
Sander van Barneveld

www.annemarietenberge.blogspot.com