maandag 28 maart 2011

KROEZEN BV krijgt ook mails retour van gedupeerde.

*
Ongewenste mail retour‏

18:11
Beantwoorden ▼

* Beantwoorden
* Allen beantwoorden
* Doorsturen
* Verwijderen
* Markeren als ongelezen
* Markeren als gelezen
* Alles van deze afzender verwijderen
* Bericht afdrukken
* Berichtbron weergeven
* Berichtgeschiedenis weergeven
* Berichtgeschiedenis verbergen
* Details weergeven
* Details verbergen

Anne Marie ten Berge
Aan KROEZEN BV, Aleid Wolfsen(PvdA-nep-burgemeester), raadsleden@utrecht.nl, Griffie Gemeenteraad, PvdA-fractie Raad Utrecht, VVD-raadsfractie Utrecht, CDA-raadsfractie Utrecht, D66-raadsfractie Utrecht, GroenLinks-raadsfractie Utrecht,, LU raadsfractie Utrecht, SPfractie Utrecht, c.permentier@rechtspraak.nl, communicatie.rb.utrecht@rechtspraak.nl, Geert Wilders(PVV), Gerdi Verbeet, henk steenbekkers, info@depers.nl, info@provincie-utrecht.nl, Irene ten Berge, Pieter-Hetty Heijmerink-tenBerge, José ten Berge, Kees van Oosten, Kees Geldof(VVD), Nationale Ombudsman
Van: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com)
Verzonden: maandag 28 maart 2011 18:11:31
Aan: KROEZEN BV (algemeen@kroezenbewind.nl)
CC: Aleid Wolfsen(PvdA-nep-burgemeester) (burgemeester@utrecht.nl); raadsleden@utrecht.nl; Griffie Gemeenteraad (griffie.gemeenteraad@utrecht.nl); PvdA-fractie Raad Utrecht (pvda@utrecht.nl); VVD-raadsfractie Utrecht (vvd@utrecht.nl); CDA-raadsfractie Utrecht (cda@utrecht.nl); D66-raadsfractie Utrecht (d66@utrecht.nl); GroenLinks-raadsfractie Utrecht, (groenlinks@utrecht.nl); LU raadsfractie Utrecht (leefbaar.utrecht@utrecht.nl); SPfractie Utrecht (sp@utrecht.nl); c.permentier@rechtspraak.nl; communicatie.rb.utrecht@rechtspraak.nl; Geert Wilders(PVV) (g.wilders@tweedekamer.nl); Gerdi Verbeet (voorzitter@tweedekamer.nl); henk steenbekkers (henk.steenbekkers@gmail.com); info@depers.nl; info@provincie-utrecht.nl; Irene ten Berge (ib@planet.nl); Pieter-Hetty Heijmerink-tenBerge (heijmerink@h22.nl); José ten Berge (josedumont@tiscali.nl); Kees van Oosten (kvanoost@xs4all.nl); Kees Geldof(VVD) (c.a.geldof@utrecht.nl); Nationale Ombudsman (bureau@nationaleombudsman.nl)

Aan: De criminele bewindvoerdersorganisatie KROEZEN BV.

t.a.v.: Dhr. T.L.W.M.Lintjens, dhr. J.J.M.Lienaerts,mw T.C.M.Krüpers, mw.I.Kroezen,dhr. A.W.J.Kroezen,dhr. A.W.J.Gerritsen, mw.M.L.Brandt-van Heijst en
Paul Sollet, hfd.adm.
Adres: Sint Cornelisstraat 44. 5827 AM VORTUM-MULLEM

Datum: 28 maart 2011
Onderwerp: Ongewenste mail: RETOUR.

Hierbij stuur ik jullie de laatste idiote mail van Marie-Louise Brandt retour:

A) Brandt zet haar functie niet te lezen. Dus zal ze deze ook wel niet hebben.

B) Ik heb aangifte tegen Brandt gedaan, van bedrog, meineed, valsheid in geschrifte, verduistering van mijn paspoort en overige fraude. In principe is zij dus een verdachte en kan zij zichzelf beter aangeven.

C) Kroezen BV moet al mijn vaste lasten, waaronder de huur van mijn woning Thorbeckepark 108 te Nieuwegein, alle onkosten, uitgaven, verzekeringen abonnementen enz. betalen, maar dat verdommen Peter Sollet en Brandt ten ene male, zodat ik in de problemen kom.

D) Peter Sollet heeft mij bij de Gemeente Utrecht (het bevoegde gezag) op 13 maart 2010 aangemeld voor een Rechterlijke Machtiging (RM) Dat betekent dat deze crimineel mij aangemeld heeft voor een gedwongen opname bij Altrecht/ OGGZteam Stad Utrecht.

E) Kroezen BV moet de begroting van de aannemer, om mijn woningen Servaasbolwerk 4 en 4 bis te Utrecht op te knappen betalen. Ik heb een monumenten aanvraag ingediend, maar de Gemeente Utrecht stuurt mij door naar Kroezen BV omdat ik onder curatele sta wegens een geestelijke storing. Althans, dat heb ik vernomen. De beschikking 14-02-2008 heb ik expres nooit (op tijd) ontvangen, zodat ik beroep aan kon tekenen.

F) Peter Sollet heeft met ML Brandt een Kroezen arbeidsovereenkomst (?) gesloten.

G) Peter Sollet heeft met opdrachtgever Heijmerink-ten Berge en de Gemeente Utrecht, op de naam van ASM ten Berge geboren 6 maart 1944 te Utrecht , zonder mij te horen , contract(en) afgesloten waarbij de Gemeente Utrecht via mijn familie en hun advocaat Frans Otten, in contact staat met Kroezen BV en waarbij de Gemeente Utrecht garant staat voor alle onkosten die ik 'veroorzaak' en welke Kroezen BV moet betalen. Maar niet s betalen uit mijn vermogen.

H) Dus KROEZEN BV en de Gemeenteraad moeten niet zeuren. Ik heb nooit een contract afgesloten met Kroezen BV. Ik heb geen aandelen in die onderneming. Voor mij is Kroezen BV een criminele organisatie die 'via' derden moet zorgen voor de betalingen welke in mijn belang betaald moeten worden. Zoals ook de telefoon, internet aansluitingen , hypotheek en verzekeringen, welke ik bij testament geërfd heb.

I) Kroezen BV heeft geen machtiging van de kantonrechter betreffende het beheer van mijn vermogen.

J) Kroezen BV heeft geen machtiging van de rechter wat betreft het ophouden van mijn erfenissen. Maar toch flikken de dames en de heren van Kroezen BV dat.

K) Kroezen BV moet de begrafeniskosten en de grafsteen van mijn partner (gestorven 25-10-2010) nog steeds betalen.

L) Kroezen BV houdt vanaf september 2008 nog € 66.000,-- aan WWB, AOW en ABP uitkeringen voor mij achter.

M) ML Brandt kan mij niet verzoeken om enig overleg. Ik dicteer wat er gedaan , betaald moet worden. Dat heeft de kantonrechter op 10 juni 2009 zo bepaald. Voor beloning voor de werkzaamheden van curatoren staat de Gemeente Utrecht sinds s25 eptember 2007 garant.

O) Nogmaals de Gemeente Utrecht (het bevoegde gezag) mag niet van Kroezen BV eisen om mijn WWB, mijn AOW en mijn ABP achter te houden. Ik heb recht op mijn eigen geld.

P) Nogmaals de Gemeente Utrecht (het bevoegde gezag) mag Kroezen BV niet de opdracht geven mijn erfenissen onverdeeld te laten.

Was geschreven door Anne Marie ten Berge.


www.annemarietenberge.blogspot.com

To: amstenberge@hotmail.com
Subject: opzeggen huur Thorbeckepark 108
From: ml.brandt@kroezenbewind.nl
Date: Mon, 28 Mar 2011 14:42:07 +0200

Geachte mevrouw te Berge,
Ik heb u al verscheidene malen gevraagd contact op te nemen met mij i.v.m. deze woning.
Tot nu toe niets gehoord.
Ik heb de woning per 01-05-2011 opgezegd.
Wil u nog iets regelen dan verzoek ik u even te telefoneren of mailen zodat we e.e.a.
kunnen afwikkelen.
met vriendelijke groet
ML Brandt

woensdag 16 maart 2011

Politiek is criminaliteit.

From: Anne Marie ten Berge
Sent: Tuesday, March 15, 2011 11:25 AM
To: Antoon van Belle
Subject: Politiek is criminaliteit.

Beste Antoon van Belle,
Bedankt voor je mail. Ik heb je mail 'Nederland is zo rot als een mispel' zojuist geopend. Het is niet zo erg, dat mijn pc gelijk 3 seconden is gaan vertragen door de hoeveelheid informatie, maar ik hoop dat je er begrip voor kunt opbrengen dat ik niet alles in een keer kan bekijken. Mijn eerste indruk is dat jij, net als vele anderen, ook enorm 'gepakt' bent door de verantwoordelijke politieke en rechterlijke bestuursorganisaties hier in Nederland. In plaats van 'beantwoorden' aan te klikken schrijf ik je een nieuwe mail (die ik ook op mijn blog zet) met als onderwerp:
Politiek is criminaliteit.
Tot nu toe heb ik boven water gekregen dat klokkenluiders financieel, fysiek en geestelijk afgemaakt worden door de volks vertegenwoordigende organisaties in ons land. Gemeenten,Provincies en Regeringen hebben niet alleen met elkaar convenanten afgesloten. maar diezelfde akkoorden, kennelijk afgesloten met Rechters, het OM, de OGGZ, de hele Media, de vakbonden, de werkgeversbonden en ga zo maar door....

Dat de Tweede Kamer steeds de onrechtmatige criminele besluitvorming van de Kabinetten en de andere bestuursmachten gedoogd, is het gevolg van Partij Politieke convenanten, de zogenaamde 'heren en dames akkoorden' maar dan achter de schermen.
U heeft gelijk en u kunt het net als ik ook bewijzen: 'Nederland is zo rot als een mispel'. Maar wat doen we daar tegen ? Je bent zo rot als een mispel, dus crimineel, wanneer je handelt uit puur eigen belang. En dat soort malafide politieke gedrag is aan de orde van de dag. Politici zijn al decennia lang de (eerlijke) weg kwijt. Kijk naar 1983 toen de Grondwet is 'aangepast' in het voordeel van de politieke partijen. En omdat de onkosten van het smerige politieke machtsmisbruik ook nog eens betaald worden van onze belastingcenten, ben ik opgehouden belasting te betalen.Ik betaal al tien jaar geen cent belasting. Uit rancune heeft de Gemeente Utrecht kennelijk de crimineel Aleid Wolfsen (PvdA)nep-burgemeester en de curator opgestookt om zonder rechterlijke machtiging de nalatenschap van mijn partner Rein Derks (overleden op 25-10-2010) onverdeeld te laten. Ik zit zonder het geld van de nalatenschap . Na 5 maanden kan ik nog steeds niet de begrafeniskosten betalen. Deze rat van een burgemeester heeft op 9 juli 2008 mijn nieuwe paspoort van 1 juli 2008 aan mijn zus Hetty Heijmerink-ten Berge uit Odijk gegeven.Ik wist van niets. Ik lag in het ziekenhuis. Op haar beurt heeft mijn zus mijn paspoort weer aan de curator gegeven zodat de curator met dit paspoort en met instemming van de Utrechtse Gemeenteraad van Utrecht, mijn Bijstandsuitkering mijn AOW en mijn ABP aan kon vragen. Mijn AOW en mijn ABP zijn samen meer dan € 2000,-- waard. Vanaf maart 2009 krijg ik deze uitkeringen niet in handen. Mijn pensioenuitkeringen worden maandelijks op een Rabo-bankrekening op mijn naam gestort, maar daar kan ik niet bij. De curator van het criminele bewindvoerderskantoor KROEZEN BV te Vortum-Mullem heeft kennelijk criminele afspraken gemaakt met de Gemeente Utrecht en heeft in april 2008 op mijn eigen Postbank girorekening nr. 2064748 beslag gelegd. Uiteraard zonder machtiging van de rechter. De curator weet waar alle tegoeden en deze rekening zijn gebleven maar zegt niets. De Rabo-rekening die men daarna geopend heeft heb ik niet erkend en het pasje doorgeknipt.Ik laat mij niet chanteren met mijn eigen geld.

Beste Antoon ik strijd nu al jaren tegen deze democratische crisis waarin ons land zich bevindt. Op 18 januari 2011 heb ik 50 leden van het Rechtbankbestuur Utrecht (zonder de steun van een advocaat) aangeklaagd bij de Hoge Raad. Heb jij dat in de krant kunnen lezen ? Kijk dat bedoel ik nu. Met alle macht probeert Rutte, Verhagen en Wilders en de rest van de Tweede Kamer deze aanklacht in de doofpot te stoppen. Maar ja ik ben er ook nog....En die doofpot zit al barstensvol

Tegen klokkenluiders is een grove soort van persbreidel aan de orde, afkomstig van de politieke machtswellustelingen in dit land. Op 25 september 2007 ben ik op 63 jarige leeftijd zonder gehoord te worden door de kantonrechter, wegens een geestelijke stoornis onder curatele gesteld. Zo verloor ik mijn actieve en passieve kiesrecht. En daar was het de partijenpolitiek juist om te doen. Geen concurrentie van een eerlijke kandidaat bij de verkiezingen. Dit politieke schandaal is ook niet in de krant gekomen. Herman Tjeenk Willink, vice-president van de Raad van State heeft deze schending van de Kieswet persoonlijk uit de krant gehouden en niets aan Hare Majesteit gemeld. Neem van mij aan dat ik er een sport van maak om zoveel mogelijk alle media afdelingen in dit land van mijn avonturen op de hoogte te brengen.Ook deze mail krijgen de pers en de Tweede Kamer opgestuurd.

Nu ben ik een van de gelukkigen die nooit een psychiater nodig heeft gehad, maar ik heb aan den lijve ondervonden hoe al die geheime politieke afspraken achter de schermen werken. Een klokkenluider wordt hoe dan ook 'koud' gemaakt. Als het niet door een kogel komt, dan gebeurt het wel in een isoleercel van een van de instellingen bij de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg. (OGGZ) zoals dat bij mij is geprobeerd.Van deze aanslag op mijn leven heb ik aangifte gedaan. In mijn etalage hangt deze aangifte voor ieder te lezen. Het is mijn aangifte van een poging tot doodslag en ontvoering naar de plaats van het misdrijf door de burgemeester van Utrecht en haar advocaat-procureur mr. Frans P.J.M. Otten, tegenwoordig plaatsvervangend rechter in Den Bosch.

En als ik over dit gevaarlijke politieke machtsmisbruik spreek, moet ik altijd uitgebreid aan Pim Fortuijn denken. Die heeft de aanslag van een dierenactivist niet overleefd. Voor mij was Pim Fortuijn een klokkenluider tegen de gevestigde politieke partijen. Daar waren de politieke machtsmisbruikers blijkbaar niet blij mee, want Fortuijn werd totaal niet beschermd.Hij was vogelvrij. Dierenactivisten hebben eerst taarten met dierenstront over hem heen gegooid en hem daarna doodgeschoten.

Natuurlijk heb ik, over de ondercuratelestellingen wegens geestelijke stoornis langs de formele weg geklaagd bij het Kabinet Balkenende en bij het Utrechtse Rechtbankbestuur.Maar nooit werd ik gehoord.Het land en de politiek is geprivatiseerd. Dus geheime afspraken worden gemaakt en als een noodzakelijk kwaad gedoogd, net als bij andere criminelen die ook plannen en afspraken moeten maken om bijvoorbeeld de drugstransporten en drugsverkoop op de rails te krijgen. Of daar slachtoffers bij vallen zal hun worst wezen. In de kern van de zaak werken en denken criminele politici precies zo. Maar wel met dit verschil, dat criminele politici bij ministers, rechters, officieren van justitie, advocaten, leden van het college van Procureurs-generaal, bankiers enzovoort, hun macht misbruiken door zichzelf en elkaar op onrechtmatige wijze een immuniteit aan te meten, om aan strafvervolging te ontkomen. Dat is jammer, want onze gevangenissen blijven daardoor half leeg staan.

Met hartelijke groet van Anne Marie ten Berge

zondag 13 maart 2011

Brief aan Jan Bouma, medestrijder tegen onrecht en de politieke maffia.

Van: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com)
Verzonden:zondag 13 maart 2011 12:01:48
Aan: villamithras@planet.nl

Brief aan Jan Bouma, medestrijder tegen onrecht en de politieke maffia.

Door Anne Marie ten Berge. Zondag 13 maart 2011.

Beste Jan Bouma,

Goed van jou dat jij mij van de week opbelde. Ik heb je Vkblogs: ‘Nimmer zal het recht niet in het geding zijn’, zo goed mogelijk gelezen. Jij en de reacties begonnen in 2009 te schrijven dus je zult begrijpen dat het te veel het was om alles te lezen. Ben je het met mij eens dat ik je gekwalificeerd heb als ‘medestrijder tegen onrecht en de politieke maffia’? Mijn, hierna volgende brief gestuurd aan een paar ‘onderdelen’ van die politieke maffia draag ik hierbij aan jou op. Ik stuurde deze naar je mailadres Jan Bouma@volkskrantblog.nl. maar ik kreeg deze retour. Toen vond ik het adres villamithras@planet.nl dat lukte. Hoop spoedig weer op een telefoontje van je. En denk erom: We blijven volhouden. Dat zijn we niet alleen onszelf maar ook aan alle onbekende slachtoffers van de politieke maffia, verplicht. Wij zijn werkelijk niet de enige gedupeerden van het machtsmisbruik en de lafheid van politici en de ‘gekozen’ volksvertegenwoordigers. Met hartelijke groet, Anne Marie ten Berge.
Onderwerp mail 13-03-2011 10:15 Niet beantwoorde mails. Kennelijk zijn jullie en de raadsleden incapabel, dom en lui.‏

Van: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com)
Verzonden: zondag 13 maart 2011 10:15:44
Aan: Victor Everhardt (v.everhardt@utrecht.nl); Jeroen Kreijkamp (j.kreijkamp@utrecht.nl); h.bosch@utrecht.nl; raadsleden@utrecht.nl; Aleid Wolfsen(PvdA-nep-burgemeester) (burgemeester@utrecht.nl)
CC:Augusteijns, L.J. (Linda) (linda.augusteijns@eerstekamer.nl); CU Fractie Tweede Kamer (christenunie@tweedekamer.nl); de Volkskrant (noreply@volkskrant.nl); denise.timmer@vara.nl; DNU.nu(webmaster@dnu.nu);Els Leicher (e.leicher@utrecht.nl); Engelsman, Marie Louise (marie.louise.engelsman@provincie-utrecht.nl); Fractie D66 Tweede Kamer (d66@tweedekamer.nl); Fractie PvdA Tweede Kamer (pvda_voorlichting@tweedekamer.nl); Geert Wilders(PVV) (g.wilders@tweedekamer.nl); Gerdi Verbeet (voorzitter@tweedekamer.nl); Kees van Oosten (kvanoost@xs4all.nl); mevr.mr.M.E.T.Schellekens (ombudsman@utrecht.nl); Peil.nl (peil@noties.nl); postbus16200@utrecht.nl; Redactie (redactie@onsutrecht.nl); Redactie (redactie@eenvandaag.nl); Redactie (redactie@depers.nl); Redactie (redactie@straatnieuws.nl); Redactie (redactie@telegraaf.nl); Redactie (redactie@volkskrant.nl); RedactieUnieuws (info@unieuws.nl); Roeten, Martin (m.roeten@altrecht.nl); RTV-Nieuws Utrecht (nieuws@rtvutrecht.nl); Stichting Vredeseducatie (vrede@xs4all.nl); Stigting Release Utrecht (st-release-ut@hetnet.nl); TROS (tros@tros.dmd.omroep.nl); un.stad@ad.nl; Utrecht Politie (3568@utrecht.politie.nl); Vrede van Utrecht (vredevanutrecht@mailinglijst.nl)

Aan: Victor Eberhardt (van D66) wethouder van volksgezondheid, commissie Welzijn en wmo en Stationsgebied.Wijk Zuidwest
Aan: Jeroen Kreijkamp,(van D66) wethouder onderwijs, bibliotheek,wijkgericht werken, publieksdienstverlening van Utrecht.
Aan: Harry Bosch (PvdA) Ruimtelijke ordening,Wonen Utrecht vernieuwt Grondzaken en Vastgoed. Wijken Leid.R en Vleut.-dMeern.
>>>De gemeente Utrecht bevestigt op 23 jan. 2011 de ontvangst van mijn mail aan Eberhardt en Kreijkamp . Dat is ruim zes weken geleden. Ik zou zo snel mogelijk antwoord krijgen. Dat is dus niet gebeurd. En nu ?
Ik weet dat ik de waarheid heb gesproken. Konden u en de Raadsleden daar niet tegen ? U weet dat juridisch en formeel gezien 'de gemeente Utrecht' staat voor de 'gemeenteraad Utrecht' ? Binnen zes weken kunt u, noch de raadsleden een simpel e-mailtje niet beantwoorden ? Beloven wel. Maar doen, ho maar. Kennelijk zijn jullie niet capabel, noch ijverig. Dus gewoon dom en lui. Ik stuur de betreffende mail hier (nogmaals) achteraan. Ben benieuwd naar jullie 'snelle' reactie.
Verder breng ik onder uw aandacht, dat ik u kan verwijten dat nog steeds geen enkel Wijkbureau bij de KvK is ingeschreven. Nu wil het geval, gezien het dossier, dat het Wijkbureau Binnenstad op 13-12-2010 mij heeft aangemeld bij het OGGZ-team Stad Utrecht voor een gedwongen opname (RM). Ik ben de klokkenluider van het malafide en het strafbare gedrag van ambtenaar Els Leicher, hoofd Wijkbureau Binnenstad.
Op de Altrecht-folder staat het Wijkbureau als één van de mogelijkheden een burger aan te melden voor een RM. Nu ben ik niet toevallig al vanaf 2003 de grootste vijand van Els Leicher. Zij heeft in 2003 de gemeenteraad het advies gegeven de bunker (erfgoed) op het Servaasbolwerk 18 op te blazen, om daarna de gemeenteraad het advies te geven de schade aan mijn woning niet te erkennen en te vergoeden. Daar komt bij dat Els Leicher, ter zake van het slopen van de Bunker aan het Servaasbolwerk 18 in haar eigenbelang heeft gehandeld omdat zij al een (goedkope) optie had bedongen om in de nieuwbouw op het Servaasbolwerk 18-33 een appartement te kunnen kopen. De Raadsleden zijn kampioenen in het niet beantwoorden van klokkenluiders brieven. Ook kampioenen in het gedogen van ambtelijk onrecht de burger aangedaan. De bij de wantoestanden betrokken makelaar en notaris gingen vrijuit.
Meneer Kreijkamp (van D66) u hoort samen met uw collega's het publiek een goede dienst te bewijzen en openheid van zaken te geven. Ik kreeg door de malversaties (foute fusies en onrechtmatig opheffen van scholen) in het openbare onderwijs vanaf 10 januari 2000 geen inkomen meer en daarna ook nooit bijstand omdat de gemeente mijn gegevensbij basis administratie vervalste.
Het hoofd van de Dienst Wijken (Els Leicher) heeft zich namens u het college van B&W misdragen. Je mag als ambtenaar en wethouder niet je macht misbruiken en proberen om mij, als tegenstandster, klokkenluider van de gemeentelijke malversaties, via een gedwongen opname met Rechterlijke Machtiging van haar vrijheid en gezondheid te beroven. Dat is een aanslag op mijn welbevinden en een poging tot doodslag omdat ik mij, eenmaal door een RM 'ín gevangen' bij het OGGZ-team Stad Utrecht verstoken ben en blijf van de mogelijkheid om mijn leven te beschermen. (RM beschikkingen duren gauw een jaar). Als slachtoffer van een gedwongen opname en gedwongen medicatie kan dat in mijn geval de dood tot gevolg hebben. Uit het OGGZ-aanmeldingsformulier RM is duidelijk vast te komen staan, dat noch mijn persoon, noch mijn vaste huisarts door het OGGZ-team Stad Utrecht voor de gedwongen opname is benaderd of geïnformeerd.
Op 11 februari 2002 heb ik reeds een aangifte gedaan van een poging tot doodslag door de burgemeester van Utrecht en haar advocaat- procureur Frans P.J.M. Otten als gevolg van een onrechtmatig afgegeven besluit ibs (inbewaringsstelling / krankzinnigheidswet) welk ik ternauwernood heb overleefd. Het proces-verbaal van deze aangifte, hangt voor ieder leesbaar in mijn etalage op het Servaasbolwerk 4. Daarnaast komt dus straks een tweede proces-verbaal te hangen van een nieuwe poging tot doodslag 13-12-2010 door de Gemeente Utrecht. Het Stadsbestuur zijn moordenaars op afstand. En dat is niet de eerste keer dat ik dit openlijk schrijf. Wie zwijgt stemt toe.
Van en door : Anne Marie ten Berge.Utrecht.
www.annemarietenberge.blogspot.com
> To: gemeente@utrecht.nl
> From: gemeente@utrecht.nl
> Subject: Reactie op de internetsite van wethouder Victor Everhardt
> Date: Sun, 23 Jan 2011 14:15:33 +0000
> Bevestiging: Wij hebben uw e-mail aan wethouder Victor Everhardt ontvangen. U krijgt zo snel mogelijk antwoord.
> Naam: Anne Marie ten Berge
> Email: amstenberge@hotmail.com
> Telefoon: 0302316070
> Adres: Servaasbolwerk 4 - 4bis
> Postcode: 3512 NK
> Woonplaats: Utrecht
> Onderwerp: Een PvdA-lid, zoals Wolfsen (oud rechter plaatsvervanger) is niet alleen om meer dan een reden een hele grote sukkel maar ook een idioot van een politicus. Hij heeft anno 2004 in de Tweede Kamer (TK) met alle andere partijen ingestemd om de burger in alle vrijheid de eigen burgemeesters te laten kiezen. Alle 150 leden van de TK móesten wel voorstemmen, want het recht van de burger om de eigen burgemeesters te kiezen ligt verankerd in de Grondwet.(art.3 en 4) Het spektakel om een eigen burgemeester te kiezen zou bij de 4 grote steden beginnen met in 2006, Utrecht als de spitsbijter. Het termijn van PvdA burgemeester Annie Brouwer – Korf zou in juli 2006 aflopen, dus dat kwam mooi uit. Op 18 maart 2005 startte ik mijn campagne op het Justitiaplein te Utrecht. Een campagne die heette: “Kies mij als burgemeester, want ik blijf eerlijk”. Maar in okt. 2006 besloot Annie Brouwer-Korf op persoonlijk initiatief om in 2007 een onwettig burgemeestersreferendum te houden.
Onwettig omdat een referendum niet over personen, benoemingen, kwijtschelding enz. mag gaan. Zie art.1, lid 1 van het referendumbesluit. Van de 22 kandidaten voor de post van burgemeester haalden 5 kandidaten de uitzending van 12 september 2007 verzorgd door Netwerk. Rinda Den Besten in 2007 PvdA wethouder voor Jeugd, Onderwijs,Volksgezondheid en Wijkwethouder voor de Wijken Overvecht en Noord-West, had óók in juli 2007 aan HM een sollicitatiebrief geschreven. Maar PvdA-lid Pans een van het ‘Duo Lood om Oud IJzer’moest de plaats van Den Besten innemen omdat zij ziek werd. Na de ‘verkiezing’ was dat niet op 10 okt. 2007 ? moest de uitslag ongeldig verklaard worden vanwege de lage opkomst. Er had dus een nieuwe verkiezing uitgeschreven moeten worden. Maar nee hoor, de baas van de Stad Utrecht, de 45 Raadsleden, besloten in coalitie meerderheid Wolfsen voor te dragen als burgemeester. Kijk, en als tóen de oppositie opgestapt was, had het er nu heel anders uitgezien.
Dan was nú, voor het hele land de gekozen burgemeester een feit geweest. Mijn strijd tegen de Tweede Kamer, en de Utrechtse Gemeenteraad kenmerkt zich in mijn volhardende gevecht om tot een gekozen burgemeester te komen.
Want u moet nagaan: Op 12 juli 2007 schreef ik aan HM de Koningin (dat moest van de Minister van BZ&K) mijn sollicitatiebrief om voor burgemeester gekozen te worden. Op 11 september 2007 was er een terechtzitting ondercuratelestelling van mijn persoon. En op 25 september 2007 was ik onder curatele gesteld wegens een geestelijke stoornis. Om vervolgens op 26 september 2007 door de burgemeester van Utrecht vanwege de curatele uit mijn actieve en passieve kiesrecht gezet te worden .Maar dat dorst Annie Brouwer-Korf (PvdA)burgemeester van Utrecht mij niet te schrijven. Nee dat heeft haar opvolger Aleid Wolfsen(PvdA) mij pas in maart 2009 geschreven.
Op 9 juli 2008 gaf Wolfsen mijn vernieuwde paspoort aan een curator die door mijn familie gecontracteerd was. Met dat gestolen paspoort is namens mij mijn AOW en mijn ABP aangevraagd. Ik ben 6 maart 2011, 67 jaar geworden en ik heb tot op heden nog geen cent van mijn AOW en mijn ABP gezien. Klachten over het wanstaltige gedrag van Wolfsen worden door de Dienst Ombudsman, noch door de raadsleden en hun commissies behandeld omdat ik onder curatele sta.
Dus beste Utrechters, ik heb aan den lijve de schending van de mensenrechten door de raadsleden en Wolfsen ondervonden. Ik weet precies hoe vies, vuil, vunzig en asociaal politici bezig kunnen zijn. In de krant stond dat Wolfsen voor een gehoor van 1000 man/vrouw zenuwachtig is. Dat kan best zijn, want Anne Marie ten Berge kan immers tussen het publiek staan, met een spandoek en/of de microfoon opeisen. Wolfsen is de voorzitter van de gemeenteraad van Utrecht. Ad Smits is de raadsgriffier. En deze 46 politici en 1 griffier vrezen met grote vreze het debat, dat ze niet uit de weg kunnen gaan. En dat debat gaat over hun integriteit. Het Stadsbestuur van Utrecht is net zolang crimineel totdat er iemand opstaat die daar een eind aan wil maken. Laat mij maar fijn de mosquito zijn die hun oren pijn doet. Want, wat u niet wilt dat u geschiedt doe dat ook een ander niet. Zoek op Google naar Anne Marie ten Berge en u vindt mijn blog: www.annemarietenberge.blogspot.com
>
> Gemeente Utrecht hanteert een proclaimer voor e-mail.
> De volledige tekst vindt u op: www.utrecht.nl/e-mailproclaimer