vrijdag 26 juni 2009

Of had u bij de Utrechtse gemeenteraadsverkiezingen in 2010 een politieke moord in gedachten om van mij af te komen ?

Aan de : de Leden van de Gemeenteraad.
t.a.v.de: de Griffie Gemeenteraad Utrecht.
Korte Minrebroedertstreaat 2 Utrecht.
Postadres: Postbus 16200
3500 CE Utrecht.
Datum: 26 juni 2009
Onderwerp: Of had u bij de Utrechtse gemeenteraadsverkiezingen in 2010 een politieke moord in gedachte om van mij af te komen ?


Dames/heren leden van de Gemeenteraad en griffier,

Op de extra geplande raadsinformatieavond van 25 juni 2009 ter zake van het Stationsgebied / Vredenburg zaten wij
in de raadszaal letterlijk en figuurlijk bekeken, weer in onvrede tegenover elkaar.
Dat ik de enige inwoner van Utrecht was die met u in gesprek wilde gaan over de 'gunning bouw' en het 'extra krediet van 33.9 miljoen Euro' om het Vredenburg weer op te bouwen, is uw eigen schuld. Ten eerste worden de burgers kotsmisselijk van jullie politieke stijl. Welk een een bestuurlijke regie laat zien van ongevraagd duur afbreken om het deels gesloopte gebouw even later wéér ongevraagd en met niet apellabel gestelde besluiten, het gebouw voor 34 miljoen duurder weer op de kaart te zetten. Deze schending van het vertrouwen kan nooit de bedoeling van de kiezers geweest zijn.

Wat de extra raadsinformatieavond van 25 juni 2009 betreft: Kennelijk bent u in uw opzet geslaagd terwijl u gedacht moeten hebben. : "We maken op 23-06-2009, slechts één dag voor het sluitingstermijn bekend, dat er een inspreekvergadering is. Hopelijk komt en kan er dan niemand inspreken". Nu was ik de enige inspreker en omdat ik onder curatele sta, misbruiken jullie deze onrechtvaardigheid en wilden jullie niet met mij in gesprek. Zeg het maar als ik het mis heb. Maar wees eerlijk en durf eens in de krant te zetten: 'De Gemeenteraad heeft besloten dat elke inwoner mag komen inspreken behalve degenen die een bewindvoerder hebben'. Wees eens duidelijk naar buiten toe en publiceer uw aanvullende besluit: 'Komt de onder bewindgestelde tóch inspreken (want wij kunnen haar geen entree verbod opleggen) dan mag hij/zij haar zienswijze voorlezen maar wij gaan met zo'n lunatik van een inwoner niet in debat"

Ik moet aan de toekomst denken. Ik heb nu Democraten van Amsberg opgericht. Ik ga meedoen aan de eerst volgende gemeenteraadsverkiezingen 2010. Misschien krijg ik via een persbericht weer lijst 14 toegewezen. Ik wil namelijk geen ander nummer. Ik ben onder dit lijstnummer bekend.

Dus in 2010 zit het er dik in, dat ik weer in gezelschap van Harm Janssen, loco-burgemeester en lijsttrekker CDA op het debatpodium aanwezig ben. Nu zijn mijn vragen vooraf: Wordt er dan weer, net zoals dat op het lijsttrekkersdebat van 28 februari 2006 is gebeurd, 112 gebeld ?
Willen de overige 13 lijsttrekkers zoals zij dit in 2006 wilden / dat niet tegen hielden, dat een arrestatieteam mij in de boeien kan slaan en mijn kop weer in elkaar kan beuken zodat ik het bewustzijn verlies ? Of had u bij de Utrechtse gemeenteraadsverkiezingen in 2010 een politieke moord in gedachten om van mij af te komen ?

Ik ben overigens benieuwd of in 2010 mijn aantal steunverklaringen, in 2006 waren er dat 33, weer door Willem Stoker van het verkiezingsbureau, nu op last van de nep-burgemeester Wolfsen verduisterd wordt, net zoals Annie Brouwer-Korf (PvdA) schurk-burgemeester hem dat in 2006 voorgedaan heeft ?

Nawoord: Op de extra raadsinformatieavond van gisteravond merkte ik op dat de meesten van u nogal onrustig en giegelend op mijn voordracht reageerden. Vooral toen ik over Rob Kok van Leefbaar Utrecht en zijn misdragingen vertelde lagen sommigen van u zowat dubbel van het lachen.Geeft niet, lach maar. Dat gaat over. Ik en de mijnen zullen de laatsten zijn die lachen.

Ik raad u aan eens in de archieven te duiken. En daar de NAAM- EN ADRESSENNLIJST VAN DE VOORZITTER, DE WETHOUDERS, DE LEDEN VAN DE GEMEENTERAAD EN DE (INTERIM) GRIFFIER VAN UTRECHT (stand per 8 maart 2002) op te duikelen.
Daar staat op: R.W.KOK / Krommerijn 7 / 3582 CR Utrecht / 06-53325045 / fax 2382848 / PARTIJ Leefbaar Utrecht / GEB.DATUM 06-02-1949 / LID SEDERT14-04-1998 / BIJZONDERHEDEN: plaatsvervangend raadsvoorzitter / e-mail:r.kok@utrecht.nl
Op de laatste regel van deze lijst staat: drs A.A.H.Smits,(interim)griffier / p/a Stadhuis Utrecht / 2861616/ fax 2861142 / GEB.DATUM 13-04-1951 / benoemd per 08-03-2002 / e-mail: a.smits@utrecht.nl

Was getekend: Anne Marie Susanne ten Berge,auteur:

www.annemarietenberge.blogspot.com

Brief over persbreidel van de site: www.allesoverutrecht.nl

Date: Wed, 17 Jun 2009 17:58:09 +0200

Beste meneer D. medewerker bij de site www.Allesoverutrecht.nl

Dank voor uw reactie. Ik begin de persbreidel beetje bij beetje te snappen. Dank voor uw bijdrage in deze.
Nu vraag ik mij dus af wie is die 'snode' eindredacteur, die de titel van het persbericht wijzigt ná het publiceren hiervan.
Want dát de titels bij MijnAOU veranderden met de titels van de persberichten van de Gemeente Utrecht was mij allang opgevallen. Ik merkte steeds dat de persbericht-titels en de trefwoorden die ik bij mijnAOU opgegeven had, niet overeenkwamen.
En dat is op zijn zachts uitgedrukt 'heel vreemd' te noemen. En iedere keer als ik mijn mail bij MijnAOU kon ophalen omdat er weer een trefwoord in een Gemeentelijk persbericht was gevonden las ik: Forbidden. You do not have permission to acces this document. Maar juist vanwege het abonnement op MijnAOU bezat ik de toestemming van de site AllesoverUtrecht.nl om mijn mail op te halen. Er was dus kennelijk weer sprake van een Gemeentelijke persbreidel.
De mails die ik gestuurd kreeg van Allesoverutrecht.nl werden blijkbaar gelijk weer geblokkeerd door de afzender. Navraag bij andere abonnees op AOU maakten mij duidelijk dat ik mogelijk de enige was die op deze manier geboycot werd in de Gemeentelijke persberichten.

Als ik even naar de titel van het persbericht, Tumult: "Palestina voor dummies", geheten dat ik op 11 juni jl. gestuurd kreeg van MijnAOU dan, herken ik in deze titel geen trefwoord dat ik opgegeven had. Ik had nooit de trefwoorden 'Palestina' of 'dummies' opgegeven. Wél, had ik het trefwoord 'tumult' opgegeven omdat in de media dit woord zo vaak gebruikt wordt bij gekrakeel tussen B&W en de Utrechtse Gemeenteraad.
Maar ja, tumult dat is ook de naam van een onderneming, met name TUMULT. Doelenstraat 11 Utrecht.
TUMULT is in 2004 opgericht met een gemeentelijke ondersteuning en is vanaf het haar bestaan, in nauwe samenwerking verbonden met B&W en de Utrechtse Gemeenteraad. Ik ken geen politiek debat zonder het 'organisatie talent' van de TUMULT-journalisten.
En omdat de gedragingen van TUMULT ronduit rampzalig zijn geweest zijn voor het vrije woord, het vrije debat, de democratie en de samenleving , valt TUMULT bij mij in de catagorie van hoogst onbetrouwbare organisaties van journalisten.

Ik zal vertellen hoe dat komt.

De directeur en de journalisten die hier werken, hebben zich in het recente verleden bezig gehouden met lasterlijke en valse berichten over mijn lijsttrekkerschap, ter zake van Lijst 14 bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006.
Op het lijsttrekkersdebat van 28 februari 2006 heeft de door TUMULT of door de Raad ingehuurde journalist Michael Magielse (zie ook de aftiteling van Zembla) het alarmnummer 112 gebeld. Met als gevolg dat een arrestatieduo van de politie mij voor een publiek van 300 mensen arresteerde voor lokaalvredebreuk in het Stadhuis. CJIB: € 85,-- boete !!!

De TUMULT organisator van het lijsttrekkersdebat van dinsdag 28 februari 2006 met name Friso Wiersum geboren op 25 juni 1976 te Utrecht en wonend Vleutenseweg 127 3532 HA te Utrecht, heeft op 28 februari 2006 omstreeks 21:00 uur,
valse verklaringen afgelegd tegenover het arrestatieduo, Johannes Agterberg (5170) en Diantha Madeleine Heimgartner,(11290) respectievelijk agent en aspirant agent van de Politie District Paardenveld.
Terwijl ik bont en blauw gebeukt (foto's ter inzage) door het politieduo Agterberg en Heimgartner in de politiecel zat, loog deze journalist Friso Wiersum in het Stadhuis, omstreeks 21:00 uur er lustig op los. Er zijn 6 stuks dichtgetimmerde processen-verbaal opgemaakt over deze heftige kwestie. Terwijl nota-bene het proces-verbaal van mijn aangifte tegen TUMULT namens de HOVJ, mr. van Nimwegen, verduisterd is.

Wiersum verklaarde als lijsttrekkersdebat-organisator en getuige in zijn proces-verbaal dat hij mij, op die avond 28/02/2006 aangehouden had. Dat was absoluut niet waar. En dat kan/mag ook helemaal niet.Wiersum was A) niet bevoegd en B)hij hield zich expres van de domme over het persbericht van 25/01/2006 waarin het nieuws stond dat aan mij lijst 14 was toegekend .C) voor aanhouden had hij het te druk.Wiersum moest het debat te organiseren. D) wat bekend is: Je mag iemand niet aanhouden/arresteren in de kerk, in de rechtszaal en tijdens een volksvertegenwoordigende vergadering.Kortom: Friso Wiersum had vet onrechtmatig gehandeld.Wetten overtreden.Opgave gedaan van valse gegevens en omstandigheden.

Verder had Wiersum in het relevante proces-verbaal getuigd, zonder dat ik dat kon tegenspreken omdat ik geboeid was afgevoerd, dat hij de bode Cornelis Michielsen had horen zeggen dat ik ergens anders moest gaan zitten omdat ik als lijsttrekker niet voor het debat uitgenodigd zou zijn. Dat was ook niet waar. De enige bode die (met z'n oortje in), het woord tegen mij gericht had was de bode Jan Bakker geheten.

Maar wél waar was, was het feit, dat Friso Wiersum, mij als lijsttrekker van Lijst 14 ondanks het Gemeentelijk persbericht van 25 januari 2006 daarover, mijn naam niet op het foldertje van het lijsttrekkersdebat van 28 februari 2006 gezet had. Ik had daar met hem over gesproken aan de telefoon. Hij had zijn excuus aangeboden en gezegd dat ik toch welkom was.
Ja die Friso Wiersum is me er een. Een heel gemeen achterbaks journalisten mannetje. Hij doet zo schijnheilig maar achter de schermen zorgde hij voor de persbreidel waarover B&W en de andere lijsttrekkers nogal te spreken waren. Tensotte betekende dit een concurerende lijsttrekker minder.

Dus vraagt u het hem zelf maar als u hem tegenkomt: Friso Wiersum weet als geen ander hoe je als journalist met
valse (verkiezings)debatten een handje kunt helpen bij het organiseren van valse gemeenteraadsverkiezingen.
Want vals zijn deze verkiezingen natuurlijk wel, toen vast is komen te staan dat met instemming van de 11 andere lijsttrekkers een van de concurerende lijsttrekkers middels een valse arrestatie buitengesloten werd voor het kiezerspubliek dat in debat wilde gaan. Trouwens niets van die heftige arrestatie en de aanloop erheen is door RTUtrecht
uitgezonden.

U schrijft uitdrukkelijk dat u een van de techneuten bent, bij de site Allesoverutrecht.nl en dat u niets met de forbidden mails van doen hebt.
Als Friso Wiersum de eindredacteur is waar u het over hebt en die mogelijk de titel van het stuk wijzigde na de publicatie daarvan, dan kunt u na het bovenstaande verhaal wel begrijpen dat ik begin te begrijpen wat er aan de hand is met de verboden te openen e-mails bij MijnAOO, welke u via www.allesoverutrecht.nl naar mij toestuurde.

U schrijft uitdrukkelijk dat Allesoverutrecht.nl géén onderdeel is van de Gemeente Utrecht. Maar het is toch wél een feit dat uw site, berichten vooral persberichten met een titel doorkrijgt van de Gemeente Utrecht?
En als AOU niet van de gemeente is dan moet AOU wel een onderdeel van een andere organisatie/ onderneming zijn ?
Dus nu zou ik zo graag willen weten bij welke organisatie AOU ondergebracht is. Kunt/wilt u mij, antwoorden op de vraag hoe die onderneming heet en welk KvK-nummer deze onderneming heeft, waar u bij werkt?

En tot slot, kunt/wilt u mij nu eens vertellen wie die eindredacteur is die u gezegd heeft mij te verwijzen naar de htt:// www.AllesoverUtrecht.nl wanneer ik tóch het verboden bericht/de gewijzigde titel wilde lezen?
Want u begrijpt zeker wel dat ik deze eindredacteur op zijn machtsmisbruik ter zake van de weergave van het vrije woord wil/zal aanspreken. Journalistieke persbreidel is net zo strafbaar als de 'Wolfsen' persbreidel van mei 2009. Als u mijn beste meneer D. niet kan/wil antwoorden zal mijn klacht over informatie achterhouden tegen u gericht zijn.

Met vriendelijke groeten, Anne Marie ten Berge.

donderdag 25 juni 2009

Is dit onbetrouwbaar bestuur of ambtelijk gekkenwerk ?

Ter gelegenheid van de Raadsinformatieavond 1 / 2
Donderdag 25 juni 2009 19:30-21:00 uur Raadszaal Stadhuis Utrecht.

Onderwerpen:
A. Ontwerpvoorstellen van het college van B&W ( datum…?) aan de commissie Stad en Ruimte opgesteld door Projectorganisatie Stationsgebied. Kenmerk 09.019875
B. Voorstel: van het college van B&W datum 5 juni 2009 aan de leden van de Raad betreffende een definitieve aanbesteding en gunning Muziekpaleis. Kenmerk: 09.019949

Inspreker: Anne Marie Susanne ten Berge.
Organisatie: Democraten van Amsberg

Goedenavond iedereen,

Ik stel hierbij de volgende feiten aan de orde:
1. Het is een mooi goed dat deze klokkenluider van de gemeentelijke corruptie en kiezersbedrog vanavond gelegenheid krijgt, om over de genoemde voorstellen haar zegje en schrijfje te doen. Het aardige van mijn wapenarsenaal is het duurzaam hergebruik ervan.

2. Maar ter zake: Op de tafel van de 25ste juni 2009 liggen tegelijkertijd een (plan) ontwerpvoorstel zie A en een definitief voorstel, zie B. met beide hun eigen besluit kenmerken. Qua inhoud spreken deze stukken elkaar tegen. Er wordt schaamteloos gelogen over de aanleiding van de beide voorstellen namelijk : ‘Het stationsgebied-referendum 2002’

3. Verder wordt in beide voorstellen gelogen over de oorzaken van de hogere kosten. Op een haar na: ‘34 miljoen EURO’. In werkelijkheid is de Gemeentelijke besluitvorming rond het Stationsgebied inclusief Vredenburg door steeds andere, steeds duurdere plannen en wensen te niet gedaan. Wethouders, ondernemers, projectmanagers en hun aannemers, hebben tussen de veranderende besluitvorming door, stuivertje verwisselt. Dit gedoe valt onder de aanduiding: Betrokken bij sloop-en bouwfraudes.

4.We kunnen er niet om heen. Het college van B&W is op 14 maart 2009 gevallen. En daarbij is het coalitieakkoord 2006 (het doel-akkoord) mede gesneuveld. Dan verwacht iedere eerzame burger dat er in de kwestie Sationsgebied en Vredenburglocaties eindelijk een eind is gekomen aan het onbetrouwbare financiële wensdenken van Harm Janssen (CDA)wethouder financiën, stationsgebied en monumenten. Een einde is gekomen aan het grootheidswaanzinnige denken van Harry Bosch(PvdA)wethouder ruimtelijke ordening. En dat ook dezelfde onbetrouwbare waanideeën van Robert Giesberts (GroenLinks) wethouder van Openbare Ruimte, Groen, Water, Aanbesteding en Grondzaken, de vuilnisbak in kunnen. Maar nee hoor. Het Gemeentebestuur heeft de volgende onbetrouwbare oplossing bedacht: de fraudegevoelige nep- burgemeester Wolfsen schrijft pas in maart 2010 nieuwe verkiezingen uit en de VVD levert tegen de regels in, twee nieuwe wethouders. Terwijl de Utrechtse Stadsgids 2009 definitief niet gedrukt wordt.

5. Ter zake van het voorstel geheimhouding is het natuurlijk niet voor niets dat B&W een beroep doen op art. 26 van de Gemeentewet en geheimhouding op willen leggen op de stukken welke in deze kwesties over de ‘pepernoten’ ten bedrage van 33.9 miljoen euro gaan. Noemen we dit nu onbetrouwbaar bestuur of ambtelijk gekkenwerk. Of beide? Ik wil van u een antwoord.

2 / 2
6. Beide voorstellen zijn voorzien van 1 gezamenlijke bijlage van vijf niet genummerde A-4tjes, de: ‘Besluitenhistorie Muziekpaleis versie 1 juni 2009’. Een geschiedvervalsing van de eerste orde omdat deze chronische opsomming, het bestaan van alle besluiten op bezwaar- en
beroepschriften en rechterlijke uitspraken weg laat. ‘Over het belangrijkste je kop dicht houden’, noemen wij dit in de volksmond. Als geschiedvervalsing nog niet strafbaar is gesteld moet deze politieke doofpotzonde toch wel gevolgen hebben ? Ik wil van u een antwoord.

7. Vanuit de stukken stel ik vast dat B&W aan de commissie Stad en Ruimte op 30 juni 2009 vraagt te concluderen, te besluiten. Maar waar is de Subcommissie Controle en Financiën gebleven ? Doet die niet meer mee ? Het gaat hier om een krediet van 33.9 miljoen ! Dit stinkt weer naar onbetrouwbaar bestuur. Ik wil een antwoord.

8. Tot slot stel ik het feit aan de orde waar ik u eerder, op de raadsinformatieavond van de 8ste januari 2009 over sprak/schreef, met name: Mijn verzoek van 23 januari 2009 inzake een herroeping uitspraak voorzieningenrechter SBR 07/3461 en SBR 07/3462. Mijn verzoek is gedaan op grond van bedrog en/of meineed door het College van B&W (opgave van onware gegevens art. 227a WvS deel 2; Valsheid in geschrifte)
In deze rechtsgang heb ik op 13 maart 2009 tegen de bestuursrechter VERZET aangetekend op grond van vier (4) vormfouten en een (1) irrelevantie in de rechterlijke uitspraak nummer SBR 09/281.
Vanwege het feit dat ik nog steeds geen uitspraak op mijn schriftelijk ingediende VERZET had mogen ontvangen, noch gehoord was geworden, heeft de klachtencommissie mij in het gelijk gesteld en beloofd dat de betreffende zitting terzake van mijn VERZET zo spoedig mogelijk gepland zou worden.

Conclusie: Dus leden van het College en de Raad omdat ik mij niet kan voorstellen dat u in de voorstellen van deze avond besluiten neemt, zonder deze lopende rechtszaak af te wachten, adviseer ik u, de op tafel liggende voorstellen af te wijzen.

Nawoord
En onthoudt goed: Na deze rechtszaak weer de volgende.
Ik geef mijn strijd tegen u, het gemeentebestuur niet op.
Het is nog steeds een formeel feit dat ik op 25 september 2007 wegens een geestelijke stoornis, onder curatele ben gesteld.
Kent u Rob Kok nog ? Geb.06/02/1949 sedert 14-04-1998 lid van de Gemeenteraad voor Leefbaar Utrecht, jarenlang een verdienstelijk plaatsvervangend raadsvoorzitter. Kunt u hem nog voor de geest halen.? Ik kan alleen zijn foute gedrag wel dromen.
Rob Kok heeft als beroepspsychiater bij het OGGZ-team Stad Utrecht op 11-09-2007 voor de kantonrechter een ziekelijke verklaring over mijn intelligentie afgelegd zodat ik ondercuratele ben gesteld van dhr. P.D. te Utrecht een professionele bewindvoerder bij Sociale Zaken van de Stad Utrecht.
En als u nu bedenkt dat ik vandaag of morgen in deze vuile oorlog kwestie, óók nog bij de politie aangifte ga doen tegen Rinda Den Besten (PvdA) wethouder van Volksgezondheid moet u niet vreemd opkijken wanneer u teruggeroepen wordt van het zomerreces omdat het college van B&W voor de tweede keer in drie maanden gevallen is.

Was getekend, Anne Marie Susanne ten Berge.

vrijdag 19 juni 2009

EO-nieuws: 'Benno L. opgelucht'

vrijdag 19 juni 2009 09:07

Mijn reactie in De Pers.

Het interesseert mij geen barst hoe Benno Laffehond er aan toe is. Opgelucht of niet dat 'het' uit kwam. Het EO duo, Knevel & van den Brink moesten zich diep schamen dat zij Pieter van der Kruijs, de advocaat van deze zwaar zieke geest Benno Lafbek, de gelegenheid gegeven hebben om in hun programma te pleiten voor een kort voorarrest. Het mag/kan niet zo zijn dat Knevel & Van Den Brink in hun uitzending tv-tijd ter beschikking stellen aan de advocaat van deze zieke schoft, waarin min of meer begrip gevraagd werd voor zijn jarenlange stress situatie, waarbij de pedofiel zijn walgelijke gedrag zolang geheim heeft 'moeten' houden. Och, och wat erg voor hem ! En dat is nu juist wat mij zo steekt. Het is een duidelijk zwak sociaal gedrag van de EO, om de kijkers te confronteren met dit soort 'christelijk' begrip voor een foute pedofiel. Na deze uitzending vroeg ik mij af, uit welk zwak-sociaal hout Knevel en van den Brink zélf zijn gesneden? Mijn ogen zijn open gegaan. Ik vind dit duo, twee botte journalisten, holle vaten die met hun 'christelijke' belangstelling een berg journalistieke nep uitstraalden om zelf te kunnen schitteren.
Misselijk gedoe. Ik heb er niet van kunnen slapen. Het heeft mij, in verbondenheid met de honderden slachtoffers zeer gedaan dat er op de tv zo openlijk gepleit werd voor de omstandigheden waarin de dader nu zit.
Pleiten doe je in de rechtszaal en niet in een EO programma. Vanaf heden kijk ik nooit meer naar Knevel& van Den Brink met hun media geilheid over de daden van een ramp-pedofiel. De EO heeft een stuk van haar ware gezicht laten zien. Het blijkt een omroep die de advocaat van de Satan laat pleiten, zonder rekening te houden met de kijkers en alle slachtoffers die door deze duivelse zwemleraar beschadigd zijn.

woensdag 17 juni 2009

Persbreidel bij de site: 'Allesoverutrecht.nl

Plaats:Utrecht
Datum: 18 juni 2009

Beste meneer D. medewerker bij de site www.Allesoverutrecht.nl

Dank voor uw reactie. Ik ben geabonneerd op MijnAOU en heb geklaagd over de link in uw e-mails welke steeds maar niet open gaan als ik ze aanklik.Zo kan ik met de beste wil van de wereld geen kennis nemen van de Gemeentelijke persberichten.Uw suggestie, dat er een tegenkracht aan de gang is in de 'vorm' van een 'snode' eindredacteur die de titel van het betreffende persbericht wijzigt, ná het publiceren hiervan, komt geloofwaardig over. De titels van de persberichten en de trefwoorden die ik bij MijnAOU opgegeven had, wilden maar niet overeenkomen. En iedere keer als ik mijn mail bij MijnAOU kon ophalen omdat er weer een van mijn trefwoorden in een Gemeentelijk persbericht was gevonden las ik: Forbidden. You do not have permission to acces this document.

Maar juist vanwege het abonnement op MijnAOU bezat ik de toestemming van de site AllesoverUtrecht.nl om mijn mail op te halen.Dat lukte nooit.Kennelijk is er weer sprake van een Gemeentelijke persbreidel of ander journalisten gedoe.Daarom ben ik het met u eens, de afzender: Allesoverutrecht.nl blokkeert mijn mails direct na verzending en verandert te titel.Het resultaat van mijn navragen bij andere abonnees op AOU deed mij vrezen dat ik mogelijk de enige was die op deze manier geboycot werd in de Gemeentelijke persberichten.

Als ik even naar de titel van het persbericht, Tumult: "Palestina voor dummies", geheten welk ik op 11 juni jl. gestuurd kreeg van Mijn AOU, dan herken ik in deze titel geen trefwoord dat ik opgegeven had. Trefwoorden als 'Palestina' of 'dummies' had ik nooit opgegeven. Wél, had ik het trefwoord 'tumult' opgegeven, omdat in de media dit woord zo vaak gebruikt wordt bij gekrakeel tussen B&W en de Utrechtse Gemeenteraad.

Maar ja, tumult dat is ook de naam van het Utrechtse debatcentrum, met name TUMULT. in Doelenstraat te Utrecht.Zie ook de site: www.TUMULTdebat.nl Het bestaan van TUMULT werd mogelijk gemaakt door Andersson Elfers Felix-Bosselaar & Strengers advocaten-Explorama-Gemeente Utrecht-Hogeschool van Utrecht-Hogeschool voor de Kunsten Utrecht-Jurriens Bouw- Rabobank Utrecht.
Ik ken geen politiek debat zonder het 'organisatie talent' van de TUMULT-journalisten. Op het lijsttrekkersdebat van 28 februari 2006 waren, Elisabeth van den Hoogen en Michael Magielse de twee leidende journalisten.

Mijn ervaringen met TUMULT vond ik al eerder rampzalig voor het vrije woord en het vrije debat. De betreffende TUMULT journalisten leidden op 28 februari 2006 een schijn-debat met een overdonderende uitsluiting vam mijn persoon als lijst- trekker van lijst 14 voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2006.

Ik zal vertellen waarom ik ze nog minder dan een deurmat vind en de rol van de Gemeente Utrecht hierin.

De directeur van TUMULT en de journalisten die daar werken, hebben zich in het recente verleden bezig gehouden met lasterlijke en valse berichten over mijn lijsttrekkerschap, ter zake van Lijst 14 bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006.

Deze valse berichtgeving heeft TUMULT ook doorgegeven aan het plaatselijke nieuws ondanks het feit dat de persberichten van B&W andere informatie gaven. Op het lijsttrekkersdebat van 28 februari 2006 heeft de door TUMULT of door de Raad ingehuurde journalist Michael Magielse (zie ook de aftiteling van Zembla) het alarmnummer 112 gebeld. Met als gevolg dat een arrestatie duo van de politie mij voor een publiek van 300 mensen arresteerde voor lokaalvredebreuk in het Stadhuis.

Terzijde opgemerkt: De boete voor de lokaalvredebreuk art 139 WvS.was € 85,-- waarvan ieder wist dat ik die niet kon betalen omdat ik vanaf 10 januari 2000 een 0-inkomen 'genoot'. Dit misdadige besluit was afkomstig van B&W van Utrecht.Jaar in jaar uit werden mijn aanvragen bijstandsuitkering zonder reden niet behandeld. Ik kreeg ook geen rechtsbijstand van het Rijk. Een nieuw paspoort kon ik niet betalen. Ik was niet verzekerd. Ik moest mij torenhoog in de schulden steken om in leven te blijven.Einde van de opmerking terzijde.

De TUMULT-organisator van het lijsttrekkersdebat van dinsdag 28 februari 2006 met name Friso Wiersum geboren op 25 juni 1976 te Utrecht en wonend Vleutenseweg 127 3532 HA te Utrecht, heeft op 28 februari 2006 omstreeks 21:00 uur,
valse verklaringen afgelegd tegenover het arrestatie duo, Johannes Agterberg (5170) en Diantha Madeleine Heimgartner,(11290) respectievelijk agent en aspirant agent van de Politie District Paardenveld.

Terwijl ik bont en blauw gebeukt (foto's ter inzage) door het arrestatie duo Agterberg en Heimgartner in de politiecel zat, loog deze Friso Wiersum in het Stadhuis, op 28/02/2006 omstreeks 21:00 uur er lustig op los. Er zijn 6 stuks dichtgetimmerde processen-verbaal opgemaakt over deze heftige kwestie. Terwijl het proces-verbaal van mijn aangifte tegen TUMULTnamens de HOVJ, mr. van Nimwegen verduisterd is.

Wiersum verklaarde als lijsttrekkersdebat-organisator en getuige in zijn proces-verbaal dat hij mij, op die avond aangehouden had. Dat was absoluut niet waar. En dat kan/mag ook helemaal niet.Wiersum was A) niet bevoegd en B)hij hield zich tegenover de verbalisanten met opzet van de domme over het persbericht 25/02/2006 waarin het nieuws stond dat aan ten Berge lijst 14 was toegekend. Ik had zelf de directeur van TUMULT een afschrift van dit persbericht gegeven.Wiersum maakte zich kennelijk schuldig aan persbreidel. C)Wiersum verklaarde tegenover de verbalisanten dat hij mij aangehouden had. Als hij bij die verklaring blijft heeft hij bekend dat hij een strafbaar feit heeft gepleegd: Je mag iemand niet aanhouden/of laten arresteren in de kerk, in de rechtszaal en tijdens een vergadering van volksvertegenwoordigers.En een lijsttrekkersdebat is zo'n soort vergadering.

Verder verklaarde Wiersum,in het proces-verbaal, zonder dat ik dat kon tegenspreken omdat ik geboeid was afgevoerd, dat hij de bode Cornelis Michielsen had horen zeggen dat ik ergens anders moest gaan zitten omdat ik als lijsttrekker niet voor het debat uitgenodigd zou zijn door TUMULT.Jammer voor Wiersum dat ik Cor Michielsen kende en dat ik zeker wist dat ambtenaar Michielsen op die bewuste avond geen dienst had. Hij wás er gewoon niet. De enige bode die (met z'n oortje in), het woord tegen mij gericht had was de stadhuisbode Jan Bakker sr. Het was deze Jan Bakker die mij 'aangehouden' had. Het was Jan Bakker,die mij bij de politie aanwees als de daderes van de lokaalvredebreuk. Jan Bakker sr. pleegde dus meer dan één ambtsmisdrijf: Valse aanhouding,valse verklaringen en onware opgave van gegevens.

Maar wél waar was het feit, dat Friso Wiersum, mij als lijsttrekker van Lijst 14 ondanks de bevestiging door het Gemeentelijke persbericht van 25 januari 2006 daarover, doelbewust niet op het foldertje van het lijsttrekkersdebat 28/02/2006 gezet had.Op dat foldertje dat eind januari gedrukt was stonden 13 kandidaten, met name: Kees Verhoef/Harm Janssen/ Mirjam Bikker/Alice de Rooij/Osman Sarikaija/Marry Mos/Walther Lenting/Kees van Oosten/Rinda Den Besten/Paulius Jansen/Jochem Geerdink/Halbe Zijlstra en Dick de ridder.Het persbericht dat ten Berge lijst 14 had, dateerde van 25 januari 2006. Waarom TUMULT net deed alsof ik geen lijsttrekker was, zal wel bij hun valse spelletjes horen. Dat is een vorm van persbreidel door de journalisten zelf.
Organisator Wiersum verklaarde van alles tegen mij, maar zweeg over zijn rol bij de persbreidel van het persbericht.Ik had 33 steunverklaringen aan B&W aangeboden.Maar deze zijn door Willem Stoker, directeur Bureau verkiezingen verduisterd.

Op de rechtszitting februari 2007 heb ik Jan Bakker senior als getuige op laten roepen, maar Annie Brouwer-Korf (PvdA) burgemeester van Utrecht stuurde een andere ambtenaar Bakker, die niets met de hele kwestie te maken had.

Ja die Friso Wiersum is me er een. Een heel gemeen achterbaks mannetje. Hij doet zo (schijn)heilig,is keurig getrouwd en heeft kinderen, maar achter de schermen van de naam TUMULT zorgde hij zelf voor de persbreidel bij de Gemeenteraadsverkiezingen in 2006. En omdat B&W en de andere lijsttrekkers,op die avond in gezamelijk overleg op de achtergrond aanwezig waren, moet Friso Wiersum naar volle tevredenheid gehandeld hebben. B&W en de kandidaten bleven buiten schot en wassen hun handen nog steeds in onschuld. De kans dat er sprake is van een complot, is levensgroot aanwezig. Tenslotte betekende de arrestatie van ten Berge en alle valse verklaringen daarom heen, voor B&W en de verkiesbare Raadsleden dat er een concurrerende lijsttrekker voorlopig 'koud gesteld' was.

In de kranten gooiden GroenLinks kandidaat Marry Mos en D66 kandidaat Alice de Rooij, met instemming van de TUMULT journalisten, de eer en goede naam van ten Berge als volgt te grabbel: Ten Berge was agressief en in de 'war'. Ten Berge had de openbare orde verstoord. Ten Berge zou een keer de burgemeester hebben geslagen. Ten Berge zou maar drie van de dertig steunverklaringen ingeleverd hebben.Een pure karakter moord.

Dus beste meneer D.journalist bij Allesoverutrecht.nl, vraag het zelf maar eens aan Friso Wiersum of hij de bovenstaande feiten op zijn geweten heeft.Ik ga in ieder geval aangifte doen. De rechter zal moeten uitmaken of Wiersum als journalist met zijn geroddel en valse justitiële verklaringen over een deelnemer aan een verkiezingsdebat, dat hij mocht organiseren van B&W en de Utrechtse Raad, zijn broodheren een handje heeft geholpen bij het organiseren van deze karaktermoord op een legaal aanwezige lijsttrekker.

Want vals zijn deze verkiezingen natuurlijk welgeweest.OP de betreffende TUMULT-folder TUMULT had op zijn waar hij op nadat vast is komen te staan en aangifte is gedaan tegen de 11 andere kandidaat lijsttrekkers,met name: Anne Marie ten Berge lijsttrekker lijst 14,vanwege een valse arrestatie buitengesloten werd voor het kiezerspubliek.

Meneer D.werkzaam bij de site AllesoverUtrecht, u schrijft uitdrukkelijk dat u een van de techneuten bent bij de site Allesoverutrecht.nl en dat u niets met de forbidden mails van doen hebt.
Mocht Friso Wiersum de eindredacteur zijn die fouten maakt. Die mogelijk de titel van het stuk wijzigt na de publicatie daarvan. Een vorm van een journalistieke leugen, dan kunt u na het bovenstaande verhaal wel begrijpen dat ik begin te begrijpen wat er aan de hand is met de 'verboden te openen e-mails' bij MijnAOO, welke u mij placht toe te sturen via de site van Allesoverutrecht.nl

U schrijft uitdrukkelijk dat Allesoverutrecht.nl géén onderdeel is van de Gemeente Utrecht. Maar het is toch wél een feit dat uw site, berichten vooral persberichten doorkrijgt van de Gemeente Utrecht?
En als AOU niet van de gemeente is dan moet AOU wel een onderdeel van een andere organisatie/ onderneming zijn.De naam van die organisatie houd ik op TUMULT.totdat het tegendeel is bewezen.
Dus nu zou ik graag bevestigd willen zien of AOU samenwerkt met de TUMULT-journalisten. Kunt/wilt u mij, antwoorden op mijn vragen hieromtrent ? Hoe de onderneming ook Alles Over Utrecht ? En welk KvK-nummer heeft deze onderneming , waar u als techneut bij werkt?

En tot slot, kunt/wilt u mij nu eens vertellen wie is die eindredacteur, die via de site www.AllesoverUtrecht.nl de persberichten voor mij achterhoudt ? Ik wil deze eindredacteur op zijn machtsmisbruik ter zake van de weergave van het vrije woord aanspreken over deze journalistieke persbreidel, welke net zo strafbaar is als de 'Wolfsen' persbreidel.

Met vriendelijke groeten, Anne Marie ten Berge.


www.annemarietenberge.blogspot.com

dinsdag 16 juni 2009

Reactie 16/06/09op:europahoortbijnederland.nl Discussie over keuze voorzitter Europese Commissie.

Barroso weer als voorzitter Europese Commissie?
Geplaatst op 15 juni 2009 16:16 (16:16) in de categorie Discussieer mee

José Manuel Barroso, voorzitter van de Europese Commissie, maakte op 9 juni zijn kandidatuur bekend om het dagelijks bestuur van de Europese Unie nog vijf jaar te leiden. Wat vind jij, verdient Barrosso nog een tweede termijn? Of heb je een andere favoriet?José Manuel Barroso maakte op 9 juni zijn kandidatuur bekend om het dagelijks bestuur van de Europese Unie nog vijf jaar te leiden.

De afgelopen vijf jaar heeft deze voorzitter van de Europese Commissie zich voornamelijk voor consumentenzaken ingezet. De verlaging van de telefoontarieven zijn voor een groot deel aan hem toe te schrijven. Ook de klimaatproblematiek gaat hem aan het hart.

Voor
Merkel, Sarkozy, Berlusconi en ook Balkenende behoren tot dezelfde christen-democratische politieke familie als Barroso. Weerstand vanuit deze politieke hoek tegen verlenging van Barosso als voorzitter is om die reden niet te verwachten. Ook sociaal-democratische leiders als Brown en Zapatero hebben hun steun aan Barroso uitgesproken.

Een serieuze tegenkandidaat heeft zich daarnaast nog niet aangediend.

Tegen
De mening van het Europees Parlement over Barroso is minder positief. Hij heeft zich ‘teveel op de vlakte’ gehouden, luidt het verwijt aan zijn adres. Mede in tijden van internationale economische crisis verlangen de Europese Parlementariërs naar een krachtiger optreden.

De Europarlementariërs stemmen binnenkort over de nieuwe voorzitter. Bij hen in een goed blaadje staan, is voor Barrosso dus van groot belang.

Wat vind jij?
Jouw stand opgemaakt:

* Heeft Barroso zich de afgelopen vijf jaar voldoende bewezen als voorzitter en verdient hij nog een tweede termijn?
* Of vind jij het tijd voor een nieuw gezicht van de Europese Unie en zo ja, wie zou dit volgens jou kunnen zijn?

Pagina afkomstig van Europa hoort bij Nederland - http://www.europahoortbijnederland.nl
Link naar deze pagina: http://www.europahoortbijnederland.nl/discussie/barroso-weer-als-voorzitter-europese-commissie/


Anne Marie ten Berge, Utrecht | 16-06-2009 09:02

Beste lezers. Wat is er op voor als je van een christelijke partij bent ? Christelijke-democratie bestaat niet. Het zijn juist christenen zoals Balkenende, Bos en Rouvoet die in de kwestie van ‘Broodroof en Rechteloosheid’ zie mijn rapport juli 2002, de eindverantwoording voor het onrecht droegen en nog steeds dragen. Zij weten allen dat ik van mijn burgerrechten uitgestoten ben. Ik ben een klokkenluider van de corruptie en de staats-bedreigende leugens. Leugens welke welke politieke kopstukken in de Regering, in de Tweede én in de Eerste Kamer hanteren om in het zadel te blijven. Ik informeerde jarenlang tot op heden óók alle de politieke partijen, wel of niet christelijk gekleurd.Nieuwlichters zoals de PvdD, de PVV en Rita Verdonk willen mij ook niet zien staan. Wat was er gebeurd ? Vanaf 10/01/2000 heb ik buiten mijn schuld om, geen middelen van bestaan.Geen WW-uitkering, geen bijstandsuitkering. Helemaal niets.Ik leende geld van vrienden om in leven te blijven.Huur betaal ik niet. Ik heb mijn woning in 2004 voor 1 euro gekocht en betaal geen huur.Dat scheelt ongeveer 350 euro in de maand. Waar geen geld binnen komt, kan ook geen huur betaald worden. Niet dan? Ik was blij eindelijk een pc te kunnen lenen, om mijn povere bestaan met mijn jarenlange 0-inkomen naar buiten te brengen. Ik heb heel wat onrecht meegemaakt. Eerlijke processen en goede verdedigingen waren niet voor mij weggelegd. Zelfs niet tot bij de Hoge Raad en de Raad van State. Geen advocaat wil/kan/mag mij helpen. Ik heb jarenlang geduld gehad en ben tóch niet agressief geworden. En nu komt het smerigste politieke besluit: In het zicht van mijn AOW (6/3/44)en van mijn pensioen (onderwijs) werd ik (achter de schermen) op voorspraak van de (PvdA) burgemeester van Utrecht en Rinda Den Besten (PvdA)wethouder volksgezondheid door criminele rechters, met name: mr.R.W.J. van Veen en mr.Jan Sap,(Utrecht)op 25/09/07 en op 14/02/2008 onder curatele gesteld. Men had een geestelijke stoornis tegen mij verzonnen.
Ben ik nu de eerste Nederlander die met een lichte woordblindheid onder curatele is gesteld zonder dat zij door de rechter gehoord of gezien was geworden ? Ik mag het hopen van wel.Want dit is te erg voor woorden. Nu pikt onder de ogen van het OM, een valse curator mevr.M.L.J.S. Brandt- van Heijst te Gemert, mijn AOW en mijn pensioen in. Nu heb ik nóg geen cent om van te leven en mijn schulden terug te betalen. De aangiften die ik bij de politie gedaan heb over de strafbare feiten van bekende politici, rechters en oplichters worden zonder beoordeling door het OM weggestopt, zodat niemand er meer bij kan. En terwijl Balkenende, Donner en Hirsch Ballin als MP en als ministers van justitie de brave christenen uithangen, weet God al dat hij ze nooit in zijn hemel wil zien als zij niet éérst hun terechte straf op aarde hebben uitgezeten.De Tweede Kamer wil niet naar mij luisteren.Wil mijn schrijven niet beantwoorden.Ziet mij niet staan. Ik heb op 4 juni ‘09 voor de zoveelste keer naar de Ministerraad geschreven. Maar ‘mijn persoon’ als zijnde ‘het grootste kabinetsprobleem in 19de eeuw’ komt niet op de agenda. Ik zal eens naar de democraat José Manuel Barosso schrijven over deze Nederlandse wantoestand. Crimineel en ondemocratisch Nederland hoort niet thuis in een eerlijk Europa. Nederland verdient eruit gedonderd te worden. Nederland houdt zich niet aan de Europese democratische akkoorden.In 2005 heb ik ten einde raad, met geleend geld, mijn eigen politieke partij opgericht. Maar tijdens gemeenteraads- verkiezingen, bij het lijsttrekkersdebat op 28 februari 2006 heeft de journalist Michael Magielsen (zie aftiteling Zembla) 112 gebeld en werd ik gearresteerd en geboeid afgevoerd.”Hup”,de cel in met die dissident. Ik werd een jaar later op 31 juli 2007 door de advocaat-generaal bij het gerechtshof te Arnhem voor de derde keer beschuldigd van lokaalvredebreuk op het Stadhuis van Utrecht.Ik zal mijn pleitnota op mijn blog zetten.Mijn cassatie ‘in het belang der wet’ werd bij de Hoge raad nooit op de rol gezet. De gepensioneerde mr. A.Davids moet van dit onrecht geweten hebben. Ik ben echt niet de enige zonder inkomen en zonder dar er recht gedaan wordt. Ook voor al die onbekende slachtoffers vecht ik mij een slag in de rondte. Mijn succes in deze strijd is ook hun succes. Zie voor meer informatie http://www.annemarietenberge.blogspot.com Verder vind u mijn geschreven zienswijzen op Google. Sterkte bij het lezen van zoveel onrecht en leugens. Maar ga er niet van wakker liggen. Laat dat maar aan mij over. Ik ben dat gewend. Groet van Anne Marie ten Berge.Utrecht.

woensdag 10 juni 2009

Bestuurders Rechtbank Utrecht spannen samen tegen klokkenluider.

KLAAGSCHRIFT 1 / 2
Persoonlijk aangereikt.
In duplo

Aan: HET BESTUUR RECHTBANK UTRECHT
Vrouwe Justitiaplein 1 Utrecht

Van: mw.A.M.S. TEN BERGE
Servaasbolwerk 4 3512 NK Utrecht.

Datum: 10 juni 2009
Bertreft: Klaagschrift tegen mr.S.M. van Lieshout, sectorvoorzitter.

Dames/heren bestuursleden

Ik, Anna Maria Susanna ten Berge, geboren 6 maart 1944 te Utrecht en wonend op bovenstaand adres, dien hierbij een klacht in tegen het gedrag / de gedragingen van dhr. mr. S.M.van Lieshout, sector voorzitter kantongerecht.

Aanleiding
Vanmorgen ontving ik een schrijven van mevr. M.L.J.S.Brandt- van Heijst geboren 31 augustus 1948 te Eindhoven en wonende Luis Couperusstraat 4 te Gemert. In haar brief stelde mevrouw Brandt-van Heijst zich aan mij voor, als mijn bewindvoerder ingevolge het Burgerlijk Wetboek 1, Titel 19: Onderbewindstelling ter bescherming van meerderjarigen. Zij ondertekende ook als bewindvoerder.
Voorts erkende mevrouw Brandt in haar brief van 5 juni 2009 dat zij als bewindvoerder:
Ten 1ste , mijn maandelijkse inkomen van € 1700,-- beheerde,
Ten 2de , van dit bedrag mijn vaste lasten betaalde en
Ten 3de , met mijn schuldeisers een betalingsregeling had getroffen.
Zij vertelde er echter niet bij: 1 ) Vanaf wanneer zij dit geldbedrag beheerde .2) Welke vaste lasten zij bedoelde en 3) Wie die schuldeisers waren en hoe die regeling eruit zag.
Ik zal bij de Politie en de ECD wéér aangifte moeten doen tegen deze criminele vrouw.

Onbekendheid met de betreffende uitspraak onderbewindstelling.
Ik redeneerde: ‘Als mevrouw zichzelf bewindvoerder durft te noemen zal er toch wel een rechterlijke uitspraak zijn, welke appelleert aan de ingediende ‘Aanvraag onder bewindstelling’, Ik vroeg vanmorgen sector kanton afdeling bewindvoeringen om relevante informatie daarover. Maar er was in het rechtbankdossier van de twee ondercuratelestellingen niets te vinden over het ontslag van de curator en/of over de benoeming van een bewindvoerder.

Reden van klagen
Omdat dhr. mr. S.M. van Lieshout, vice-president en voorzitter Sector kanton, in genoemde sector de eindverantwoordelijkheid heeft, klaag ik over hem vanwege zijn incorrecte beleidsmatige handelen.
Op 14 februari 2008 wordt ik in het geniep voor de tweede keer onder curatele gesteld zonder dat ik daarover geïnformeerd werd. Zonder dat er een zitting was gepland door de Sector kanton. Zonder dat ik gehoord of gezien was. Zonder dat er door wie dan ook, een relevante ‘Aanvraag ondercuratelestelling’ was ingediend. Zonder dat ik het rechtbankdossier mocht inzien. En het feit, dat mijn klachten, bijvoorbeeld ook mijn klacht van 12 mei 2008, over deze gevaarlijke ongein, over dit diepe kwaad mij aangedaan, niet eens werden behandeld,
2 / 2

zodat ik in beroep kon gaan, maakt mij als slachtoffer tot kotsen toe misselijk. Bah,bah, bah Meneer de sectorvoorzitter mr. van Lieshout moet een flapdrol zijn En de rest van het bestuur van de Rechtbank ? Zie daarover o.a. mijn brief van 28 mei 2009 over uw rechterlijk machtsmisbruik.

Mijn klachtrecht betreft een onbekende onderbewindstelling uwerzijds.
Omdat dhr. mr. S.M. van Lieshout, in genoemde sector de eindverantwoordelijkheid heeft klaag ik over hem vanwege zijn incorrecte beleidsmatige handelen. Vandaag op 10 juni 2009 moet ik van mevrouw Brandt van Heijst uit Gemert, verdachte van strafbare feiten, lezen dat zij kennelijk door een maatregel van de kantonrechter tot mijn bewindvoerder is aangesteld. Zonder dat ik daarover geïnformeerd ben geworden ? Zonder dat er een zitting gepland is? Zonder dat ik gehoord en gezien ben geworden ? Zonder dat ik het relevante rechtbankdossier heb kunnen inzien ? Zonder dat er door wie dan ook een relevante ‘Aanvraag onder bewindvoering’ was ingevuld ? Zonder dat ik een beschikking heb gezien ? Kennelijk ben dus door een Rechtbankmedewerker net zoals dat bij de ondercuratelestellingen gebeurd is, in het geniep onderbewind gesteld van mijn aartsvijand mevrouw Brandt-van Heijst uit Gemert . U bent niet bedankt.

Hallo bestuur van de Rechtbank Utrecht,
ben ik een stinkend vod ? Ben ik een hoop stront ? Als deze mevrouw Brandt-van Heijst durft te schrijven dat zij mijn bewindvoerder is terwijl dat niet zo is, dan komt u dat maar eens aan mij uitleggen. U weet waar u mij kunt vinden. En als u dat niet kunt uitleggen dan hebt u een probleem erbij. Een Rechtbankbestuur dat kennelijk in vereniging onrechtmatig handelt en/of samenspant tegen een onschuldige volwassen burger, dient bevochten te worden..

Dit komt nooit meer goed.


Was zonder achting getekend,. Mevrouw A.M.S. ten Berge

zaterdag 6 juni 2009

Vijf monsters van zussen nooit genoeg

Vijf monsters van zussen nooit genoeg.‏
Van: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com)
Verzonden: zaterdag 6 juni 2009 9:05:59
Aan: Irene ten Berge (ib@planet.nl); Gerard en Marlies de Bree-ten Berge (gerardenmarlies@wanadoo.nl); José ten Berge (josedumont@tiscali.nl); Pieter-Hetty Heijmerink-tenBerge (heijmerink@h22.nl)
Aan mijn vijf zussen, José, Hetty, Marlies, Bernadette en Irene ten Berge in Den Bosch,Odijk,Houten,Heerlen en Ridderkerk.

Datum: 6 Juni 2009
Onderwerp:Vijf monsters van zussen nooit genoeg.

Goedemorgen monsters, op deze stralende D-day,

Vannacht is er weer eens weinig van slapen gekomen. Zoals gewoonlijk hielden het verdriet en de machteloosheid mij wakker. Vanaf 10 januari 2000 heb ik geen inkomen. Dat zijn 3500 dagen waarop ik geen boodschappen heb kunnen doen,
om voor mijn eten te zorgen. Dat zijn 3500 dagen dat ik door vrienden gevoed ben geworden.

Vorig jaar om deze tijd lag ik in het ziekenhuis. Drie weken lang had ik een gedwongen vakantie zonder dat ik mij zorgen hoefde te maken hoe aan eten te komen. Nog steeds lig ik in strijd met de Raad van bestuur van het ziekenhuis over wat er met die rekening gebeurd is. De operatie is gelukt maar het lopen mislukt. Ik kon de fysiotherapeut niet betalen omdat ik nog steeds niet verzekerd ben. Want het is zo, dat ik ondanks het feit dat ik op 6 maart jl. 65 jaar ben geworden ik toch ik géén AOW, géén pensioen en géén 15-jaar oude spaarpolis van € 10,000,-- uitbetaald krijg En waar geen geld is, kan niet geleefd worden. Dat is een vaststaand feit en over feiten kan niet gediscussieerd worden.

Al 10 jaar lang maak ik mij, dag in dag uit zorgen over mijn armoede en mijn schulden. Het zijn jaren van schaamte omdat ik zelfs geen geld had, lotgenoten bij te staan. Op 31 maart 2003 heb ik de Postbank beroofd van € 6800,--. Maar dat geld is allang op. Op zoek naar de oorzaak van de ellende, staan mijn vijf monsterlijke zussen nooit genoeg, in de basisopstelling. Ook over het vaststaande feit van jullie gruwelijke VOC-mentaliteit kan niet gediscussieerd worden.

Vannacht schrok ik weer eens zwetend wakker uit een nachtmerrie over de diepe haat van mijn zussen jegens mij.
Vijf zussen die met verwrongen gezichten en klauwende handen mijn vrede verstoren. Vijf sirenes die met hun gegil, het eigen demonische gedrag overschreeuwen. Vijf heksen die, via een valse curator, míjn geld binnen halen om hun eigen leven te financieren. Misschien wel van op vakantie gaan. Een vakantie welke jullie mij net zo misgunnen als het brood
dat ik moet eten en de nachtrust die ik moet hebben.

Vijf criminele zussen. Het kan niet materialistischer en smeriger. Er was een investering van maar € 6000,-- nodig om op
11 september 2007, één psychiater van het OGGZ te Utecht, achter mijn rug om, voor de rechter te laten liegen over
mijn geestelijke vermogens. Want daar dreef die valse ondercuratelestelling op. En ik 'liep' helemaal niet bij een psychiater. Die man hebben jullie uit je duim gezogen. Dhr. R.K. is in 2008 ontslagen en doet nu zijn zegenrijke werk bij Parnassus in Den Haag, een zusteronderneming van Altrecht in Utrecht. Ik heb hem beloofd aangifte te doen, zodat de eindverantwoordelijke eerste geneeskundige dhr. M.R. en de politiek verantwoordelijke (PvdA) burgemeesters en (PvdA) wethouder uit Utrecht óók voor de strafrechter moeten verschijnen.

Ik heb vijf demonische zussen, die kennelijk zo afgunstig zijn op mijn recht van bestaan dat zij mij alles hebben laten afpakken. Ik heb zelfs geen recht om een testament te maken. Op donderdagmorgen 28 mei jl.werd het laatste schot
afgevuurd. Er belden twee heren taxateurs aan, omdat zij zagen dat ik thuis was. Zij konden zich legitimeren en hadden opdracht gekregen mijn huis ook van binnen te bekijken. Ik heb ze niet binnen gelaten.

Blijkbaar willen jullie, mijn vijf zussen het dak boven mijn hoofd waar ik al veertig jaar in woon, via de curator, met name: Marie-Louise Brandt-van Heijst uit Gemert, ook nog in handen zien te krijgen. Ik wens jullie veel succes, vijf monster van zussen nooit genoeg. De groeten stelletje a-socialen. Ik scheld niet. Ik zeg de waarheid.

Auteur: Anne Marie ten Berge , Utrecht.


www.annemarietenberge.blogspot.com

vrijdag 5 juni 2009

Verzoek aan de Ministrraad op te stappen 04/06/09

Aan: Ministerraad Kabinet Balkenende IV
t.a.v.:dhr. J.P.Balkenende, voorzitter
Postbus 20001
2500 AE Den Haag.
Van: Democraten van Amsberg
A.M.S. ten Berge.
Servaasbolwerk 4 Utrecht www.annemarietenberge.blogspot.com

Datum: 4 juni 2009
Betreft: Verzoek beslissing te nemen.
Bijlage: Mijn aanklacht 28 mei 2009 tegen rechterlijk machtsmisbruik.

Dames/heren ministers,staatssecretarissen,

Zonder uw tegenspraak is het volgende waar: Het regeerakkoord anno 2007 tussen CDA-PvdA-CU, kabinet Balkenende IV, werd gedurende 100 dagen op mandaat getoetst in straatdebatten met de kiezer. Na dit flauwe gebeuren ging het landsbestuur, met een hoop onrust van start.. De zes doelen van het regeerakkoord, kosten: 7 miljard, kreeg u niet gefinancierd. U krabbelde terug in uw plannenmakerij. De politiek verloor haar laatste restje geloofwaardigheid. Onlangs gaf u zichzelf op Verantwoordingsdag een 8 plus. En dat begrijp ik wel: ‘Niets zijn en niets lijken, is helemaal niets’.

Begin 2009 werd de economische crisis uiteindelijk ook (h)erkend in het Catshuis Zoals te verwachten was, vond u binnen de grenzen van het regeerakkoord geen oplossingen. Er volgden 100 dagen van een beschamende nietszeggendheid. Ook de minister van economische zaken zweeg. Uiteindelijk werd 2,5 miljard, zijnde de opbrengst van de verhoging van de lasten voor de burgers en bedrijven, in de noodlijdende banken en hun spaarders, gepompt. Nog vóór de partijcongressen van de PvdA en het CDA eind maart 2009 roet in het eten konden gooien, werd het Beesterzwaagse regeerakkoord 2007 definitief aan de wilgen gehangen.

Uit de krant kwam Nederland te weten dat het CDA, de PvdA en het CU in de achterkamertjes van het Catshuis, met de sociale partners een sociaal-akkoord hadden gesloten. Een precedent was geschapen. Het failliet van de democratische rechtstaat was een feit. Sociale partners zijn immers geen volksvertegenwoordigende organen in de zin van Artikel 4 van de Grondwet. Met sociale partners is geen regeringsakkoord mogelijk.

Kiezers weten en vertrouwen erop dat, áls de coalitie het regeerakkoord vaarwel zegt, er nieuwe verkiezingen komen. Immers zonder regeerakkoord is de regering demissionair. Volgens normen en waarden hoort de minister-president het ontslag van zijn Kabinet aan HM aan te bieden. De kiesraad hoort nieuwe verkiezingen uit te schrijven Dit alles is niet gebeurd. En met al deze leugens bleef u zitten en ‘regeerde’ u verder. Dit machtsmisbruik hoef ik niet te nemen. Ik ken geen wettige regeringsvorm zonder een regeerakkoord. U wilde met mij geen contact of in debat. Goed Daarom ga ik naar de rechter. Maar niet in Utrecht. In de bijlage leest u mijn aanklacht d.d. 28 mei 2009 tegen de rechterlijke macht in Utrecht. Dergelijk machtsmisbruik hoef ik ook niet te nemen.

Op grond van al het bovenstaande verzoek ik u het besluit te nemen, de Ministerraad op te heffen, af te treden en de kiezer aan het woord te laten in nieuwe verkiezingen.

Was getekend, mevrouw A.M.S.ten Berge.

BIJLAGE:
AANKLACHT In duplo 1 / 1
.
Aan: Het bestuur van de Rechtbank Utrecht .
t.a.v. De Vice-presidenten, rechters
Vrouwe Justitiaplein 1.

Van: A. M. S. ten Berge
Servaasbolwerk4Utrecht amstenberge@hotmail.com tel.: 030-2316070 / gsm 06-46443768
www.annemarietenberge.blogspot.com

Datum:
28 mei 2009
Onderwerp: Rechterlijk machtsmisbruik.

Geachte dames/heren magistraten,

Hierbij wend ik mij tot u met het volgende. Ik heb mij vanaf het jaar 2000 in vele zaken tot u gericht. Binnen het kader van uw omgangsvormen met mij als rechtzoekende, waar o.a. onder valt: De niet-behandelingen van mijn zaken; de verstrekking van onware gegevens; de verduistering van aangeleverde dossiers, verwijt ik u, buiten mijn schuld om, een uit de kluiten gegroeide partijdigheid en ongelijke behandeling uwerzijds.
Een kleine selectie van de feiten.
* De Sector bestuursrecht weigerde op enig moment 2004 mijn beroepschrift te behandelen en stuurde dit zonder mijn toestemming, met dossier en al naar B&W-Utrecht, de tegenpartij.
* Sector handelsrecht weigerde in het voordeel van B&W mijn WSNP- zaak te behandelen.
* Rechter van Lieshout, Sector kanton stuurde in 2005 een niet ondertekend verstekvonnis inzake (verzonnen) huurschulden, de deur uit. Niet naar mij, maar naar derden. Dat ging goed totdat ik er lucht van kreeg en de sterke arm kwam praten. Ik heb bij de politie aangifte gedaan tegen de minister van VROM, de deurwaarder, de ex-eigenaar van mijn woning en het incassobureau. Aangiften van valsheid in geschrifte, bedreiging, oplichterij en chantage. .
* Rechter Krepel, Sector kanton Utrecht, deed in 2007 de valse huurschuldenzaak nog eens vet over. Wéér werd de niet bestaande huurovereenkomst ontbonden. Verder zorgde de sector voor een vervroegd uitgesproken ‘vonnis’ van huisuitzetting, dat wéér niet ondertekend was.
Heden:
Op 25 september 2007, na 7 jaren van een ongelijke strijd tegen een ongelijke behandeling, uwerzijds, heeft mr. R.W.J van Veen het gepresteerd, om zonder dat hij mij gehoord en/of gezien had, onder curatele te stellen wegens een geestelijke stoornis. Deze uitspraak werd niet in de drie aangewezen kranten gepubliceerd. Hoe schaamteloos en onrechtmatig moet een kantonrechter dan wel niet zijn om de uitspraak niet op mijn verzoek te willen herroepen ?
Mr. Jan Sap
, schepte er op 14 februari 2008. nog een lading onrecht bovenop, door zijn geheim gehouden zitting en uitspraak ondercuratelestelling. Klagen hielp niets. Op 10 november 2008 heb ik rechter Sap gezegd dat hij mij niet kon dwingen om met een criminele curator om te gaan. Daarna heb ik bij de politie aangiftes gedaan tegen de valse curator die mijn uitkeringen, mijn paspoort en mijn erfenis inpikte, kennelijk alles in eendrachtige samenwerking met mijn 5 zussen en het college van B&W te Utrecht.
Tot slot.
Ik heb van vrienden geld geleend en het Wetboek van Strafrecht & Strafvordering gekocht met het legitieme doel, tegen elke rechter en griffier die daartoe vanaf 2000 aanleiding heeft gegeven, aangifte te doen van hun wetsovertredingen.

Was getekend, zonder hoogachting, mevrouw A.M.S.ten Berge.

Afschrift naar Politie. HM de Koningin. Ministerraad. Den Haag. B&W en de Raad v. Utrecht