maandag 31 mei 2010

Waarom ik niet meer ga stemmen ?

Door: Anne Marie ten Berge, maandag 31 mei 2010 11:27
Mijn reactie op een interview in DePers met de politicoloog, oud-professor Andries Hoogerwerf, over waarom we niet op zondag stemden, verwoordde ik als volgt.
Ik vind de woensdag (door de weeks) dus géén prima dag(en) om te gaan stemmen of om je kop bij tv en radio debatten te houden. Debatten zijn wervende politieke praatjes die nooit door onpartijdige journalisten gecontroleerd worden omdat er geen onpartijdige publieke omroep bestaat. Door de week vind je ook minder tijd om je kop bij politieke debatten en dergelijke te houden. Op je werk wordt naar je stemgedrag geïnformeerd terwijl je je aandacht bij je werk wilt (moet) houden. Ik vind niet dat je in een democratie het gedrag (niet op zondag willen stemmen) van een kleine fundamentele minderheid moet belonen door niet op zondag te gaan stemmen.
Waarom ik niet meer ga stemmen ?
Sinds ik kan bewijzen dat de leden van de politieke partijen, in de Utrechtse Raad, de Staten en de Tweede Kamer, 'Het Systeem' en hun macht als gekozen volksvertegenwoordigers misbruiken ga ik (sinds 2000) niet meer stemmen. Ook referenda die over de benoeming van personen gaan, keur ik af. Dergelijke referenda vallen buiten alle regels en afspraken. Daar doe ik niet aan mee. Sinds 2004 heb ik eigen politieke partijen opgericht, statuten geschreven en deze laten registreren. Sinds 2004 stel ik mij kandidaat en/of solliciteer ik, met verwijzing naar artikel 1,3 en 4 van onze Grondwet naar de functie van Minister-President, Tweede Kamerlid, Statenlid, Raadslid, Voorzitter van de Commissie Welstand,Monumenten en Burgemeester van Utrecht, maar ik word door de leden en de leiders van alle politieke partijen gediscrimineerd en in hun doofpot opgesloten.
Hoe ver gaat crimineel gedrag van politici ?
Hoe malafide en crimineel de leden en de leiders van alle politieke partijen zijn en hoe ver ze met het misbruik van hun politieke macht durven te gaan, mag uit het volgende duidelijk worden: In maart 2009 werd ik 65 maar ik krijg geen AOW en geen ABP-pensioen omdat ik deze niet kon aanvragen. Oud-rechter Aleid Wolfsen (PvdA) burgemeester van Utrecht had, juli 2008 mijn nieuwe paspoort aan derden gegeven. Derden (familie?) die daarmee zonder mijn machtiging wél mijn pensioenuitkeringen hebben aangevraagd. Deze onbekende derden (alleen bij de burgemeester en zijn ambtenaren met naam en toenaam bekend) hebben voor de ontvangst van mijn geld aan de SVB en het ABP hun eigen 'geheime' bankrekeningnummer(s) opgegeven. Ik krijg niets. Steeds als ik aangifte ga doen van deze ambtelijke delicten, verbiedt de hulp-officier van het OM aan de verbalisant om een proces-verbaal op te maken tegen Wolfsen (PvdA) burgemeester en korpsbeheerder. Een advocaat kan ik niet betalen. Rechtsbijstand krijg ik niet. Ik krijg werkelijk niets, niets, helemaal niets. Mijn koopkracht blijft op 0. Mijn ziekteverzekering en aanvullende verzekering bij Menzis kan ik niet betalen. Neem van mij aan dat alle politici inclusief de media van deze schendingen van mijn burger- en mensenrechten al jaren op de hoogte zijn en dat ik niet de enige Nederlandse ingezetene ben die door de politici én de media belazerd word. Alleen DePers publiceert mijn stukken op internet. En daar ben ik erg blij mee. Lees meer: http://www.annemarietenberge.blogspot.com

maandag 24 mei 2010

Wie wordt de volgende leugen premier ?

Op zondagmorgen 23 mei 2010 publiceerde de digitale krant DePers het volgende bericht:
De lijsttrekkers van VVD, PvdA, CDA en PVV gaan zondagavond bij RTL 4 in debat in wat de zender een 'premiersdebat' noemt.
In de Rode Hoed in Amsterdam kruisen Mark Rutte (VVD), Job Cohen (PvdA), Jan Peter Balkenende (CDA) en Geert Wilders (PVV) met elkaar de degens. Rutte, Cohen en Balkenende gingen vrijdag voor de NOS-radio ook al met elkaar in debat, maar daar was Wilders niet bij.
De strijd tussen de vier partijleiders wordt geleid door politiek journalist Frits Wester van RTL Nieuws. Centrale vraag is: wie wordt de nieuwe premier van Nederland? De voorbeschouwing op het debat begint even voor 20 uur, het eigenlijke debat om 20.15 uur.
Reactie op dit bericht Door: Anne Marie ten Berge, zondag 23 mei 2010 13:43
Leugens bij het RTL 'premiersdebat' van 23 mei 2010 ? Neemt u van mij aan dat de lijsttrekkers, Balkenende, Cohen, Rutte en Wilders ook hierbij weer met vrolijke gezichten staan te liegen. De niet effectieve ‘lachende grijns’ van Jack de Vries hoorde bij de man.Zo'n 'smile' raak je niet eerder kwijt dan na een goede assertiviteitstraining te volgen, waarbij je leert hoe overbodige lachjes toch een negatieve uitstraling kunnen geven.
De affaire van een CDA spindoctor die ‘het’ tegen de regels in, met een lagere in rang deed, is al geen nieuws meer. De kwestie is voor de kiezer niet echt van belang en lijkt mij dan ook een zaak in het arbeidsrecht voor de verantwoordelijke personeelschef bij Defensie.
Waar de kiezer wél belang bij heeft is het feit dat de Tweede Kamer niet direct een spoeddebat hield waar de geldigheid van de CDA kandidatenlijst ter sprake had moeten komen in verband met het ontslag van de staatssecretaris De Vries. Immers, het CDA heeft volgens de geldende Kieswet, net als alle andere politieke verenigingen, de nodige verklaringen van instemming van de kandidaten moeten overleggen en omdat de Kieswet duidelijk stelt dat een overgelegde instemmingsverklaring van de kandidaat onherroepelijk is en dus niet kan worden ingetrokken, mag dat ten alle tijden dan ook niet gebeuren. Zelfs niet als een kandidaat tijdens campagnetijd vermoord wordt.
Toch hebben de CDA kandidaat Jack de Vries en de CDA lijsttrekker Jan Peter Balkenende voor de media verklaard dat de kandidatuur van De Vries als lid van de Tweede Kamer definitief was ingetrokken. Deze beslissing zou, als een redelijk gevolg daarvan, de Tweede Kamer als hoogste bestuursorgaan, als de baas in Nederland als de super controleur van de Ministerraad aan hebben moeten zetten tot een spoeddebat.
Als het was gegaan zoals het hoorde had de onpartijdige prof. Kummeling voorzitter van de Kiesraad 2010 in Den Haag al een proces-verbaal over deze kwestie naar de Tweede Kamer gestuurd en in de Staatscourant zijn besluit gepubliceerd ter zake van schorsing van het CDA uit de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen van 09 juni 2010 vanwege een soort van contractbreuk met het Nederlandse Volk en de Grondwet.
Kennelijk heeft niemand in de Tweede Kamer een spoeddebat aangevraagd over deze CDA-overtreding van de Kieswet voor de verkiezing op 9 juni 2010. Er was tijd genoeg om te schorsen. En nog steeds kan de Tweede Kamer instemmen met het Kieswetbesluit dat partijen die sjoemelen uitsluiten van het passieve kiesrecht voor 9 juni 2010. Het hoeft ook niets te kosten. De kandidatenlijsten waren nog niet gedrukt of zijn nog niet bij de kiezer in de bus gevallen.
Omdat de Tweede Kamer tot op heden, deze CDA overtreding van de Kieswet, zonder enige twijfel op illegale wijze aan het gedogen is, mag de kiezer voor de waarheid aannemen dat de Tweede Kamer collectief betrokken cq medeplichtig is aan een soort van contractbreuk met de Nederlandse Staat en haar Grondwet.
Een politieke partij mag nu eenmaal ná de dag van de definitieve vaststelling van de kandidatenlijsten geen enkele kandidaat meer terug trekken. Dat mag niet schriftelijk. Dat mag niet mondeling. De Nederlandse kiezer mag geen kandidatenlijst aangeboden krijgen met fake-kandidaten.
Wat de zaak nog erger maakt is het feit dat alle Tweede Kamer kandidaten en hun partijleden het land in zijn gegaan om volop campagne te voeren, met de bovenstaande leugen onder de petten. Ik hoop dat ze daar spijt van krijgen want liegen mag niet.
Mijn plan is dat ik als voorzitter van de vereniging DEMOCRATEN het bovenstaande gedoogbeleid van de Tweede Kamer en het verzuim besluit van het bestuur van de Kiesraad zal voorleggen aan de Raad van State. Volgens informatie oordeelt de onpartijdige Raad van State over een dergelijk Kieswet geschil. Wie een beter idee heeft mag het zeggen. http://www.annemarietenberge.blogspot.com

zondag 23 mei 2010

Het CDA , de Kiesraad en de Tweede Kamer overtreden in 2010 de Kieswet.

Door: DEMOCRATEN Anne Marie ten Berge, voorzitter.
Utrecht 23 mei 2010.

Beste lezers,
Neemt u van mij aan dat bij het RTL 'premiersdebat' van 23 mei 2010 de lijsttrekkers Balkenende, Cohen, Rutte en Wilders al dan niet met vrolijke gezichten staan te liegen.
De ‘lachende grijns’ van Jack de Vries hoorde bij de man. Hij had zo zijn binnenpretjes over een ander soort loopbaan welke meer met liggende dan met zittende werkzaamheden van doen had. Ik gun de man het beste.
De affaire van een CDA spindoctor die ‘het’ tegen de regels in, met een lagere in rang deed, is al geen nieuws meer. De kwestie is voor de kiezer niet echt van belang en lijkt mij dan ook een zaak in het arbeidsrecht voor de verantwoordelijke personeelschef bij het Ministerie van Defensie. Het zou mij verbazen als er iets over de afloop daarvan in de krant kwam.
Waar de kiezer wél belang bij heeft is te horen van het feit dat professor Henk Kummeling,voorzitter van de Kiesraad (het Centraal Stembureau)te Den Haag en Willem Stoker, secretaris van de Kiesraad én lid van het Centraal Stembureau te Utrecht, ook zo hun geheimen hebben, welke absoluut geen vrolijkheid uitstralen.
De Kiesraad en haar Stembureaus in het land horen op een betrouwbare, aan de Grondwet gerelateerde manier de Kieswet uit te voeren, maar dat kan of dat wil de Kiesraad al jaren niet doen.Ook het Centraal Stembureau in Utrecht maakt zich sinds 2006 schuldig aan gesjoemel met de Kieswet.De Utrechtse journalist Aartsen heeft daar een artikel over geschreven maar dat kan vanwege de persbreidel niet in de krant verschijnen.Gelukkig kon ik het gelieg van Willem Stoker in dat artikel redden en het voor u ter lezing op mijn blogspot.com gezet.
De Kiesraad moet net als de rest van Nederland gehoord hebben dat de CDA kandidaat Jack de Vries en de CDA lijsttrekker Jan Peter Balkenende voor de media verklaard hebben dat de kandidatuur van De Vries was ingetrokken. Logischer wijs moet dit CDA besluit ook de schriftelijke weg naar het bureau van Kummeling en Stoker gevonden hebben. Maar daar hoor je niets van. En wie, net zoals ik dat tóch wil weten moet er een WOB vraag tegenaan gooien.
In de Kieswet staat, dat elke politieke groepering die meedoet aan de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer op een bepaalde dag moet overleggen: Alle verklaringen van de kandidaten van hun instemming met hun kandidatuur. De Kieswet stelt duidelijk vast, dat een overgelegde en ondertekende instemmingsverklaring van de kandidaat nooit meer door herroeping kan worden ingetrokken. Zelfs niet als een kandidaat tijdens de verkiezingstijd door een groep dierenactivisten vermoord wordt. En dan denk ik natuurlijk aan Pim Fortuijn, en zijn Lijst Pim Fortuijn, die dit verschrikkelijks in 2002 overkomen is.
Ik heb mij afgevraagd waarom de Tweede Kamer niet direct een spoeddebat hield toen zij het bericht van de Kiesraad ontvingen dat de geldigheid van de CDA kandidatenlijst niet langer bestond omdat Jack de Vries en Jan Peter Balkenende de kandidatuur van no 15 op de CDA-lijst ingetrokken hadden. Ik stelde mij voor dat Kummeling als voorzitter van de Kiesraad had moeten besluiten in de Staatscourant aan te kondigen dat de CDA-lijst 1 gediskwalificeerd was. Want om geen precedent te scheppen kan de Kiesraad echt niet anders handelen.
De Tweede Kamer had, als hoogste bestuursorgaan en de baas in Nederland, het schorsende advies van de Kiesraad over het CDA, voor een spoeddebat moeten voordragen. Maar de Tweede Kamer mist kennelijk de moed en overtreedt op haar beurt de Kieswet door de verwerping van de regel: ‘Fatsoen moet je doen’.
Omdat de Tweede Kamer tot op heden de CDA- en haar eigen overtreding van de Kieswet kennelijk gedoogd, mag de kiezer voor de waarheid aannemen dat de Tweede Kamer collectief betrokken cq medeplichtig is aan een soort van contractbreuk met de Nederlandse Staat en haar Grondwet.
En het schandelijkste is, dat alle Tweede Kamer kandidaten met de bovenstaande leugen onder de petten, het land in zijn om campagne te voeren. Ik hoop dat ze daar spijt van krijgen want liegen mag niet. Mijn plan is dat ik als voorzitter van de vereniging DEMOCRATEN de bovenstaande illegale belangenverstrengeling van de Tweede Kamer voor een uitspraak zal voorleggen aan de Raad van State. Wie een beter idee heeft mag het zeggen.

zaterdag 15 mei 2010

Anarchie in de Utrechtse gemeenteraad.

Door: Anne Marie ten Berge.
We zitten nu al weer midden in het jaar 2010. Het jaar 2000 ligt ver achter ons maar niet in mijn herinnering.De later als crimineel bekendstaande Annie Brouwer-Korf(PvdA)was per 1 juli 1999 benoemd als burgemeester van Utrecht. Wethouders waren toen nog lid van de Raad. Van de brede coalitie PvdA, Groenlinks, CDA, VVD en D66, bestierde de misselijkmakende schoft van GroenLinks met name drs.Jan van Leijenhorst namens de Raad als wethouder van Onderwijs de portefeuille van onderwijs. In het hele land was een grote krapte op de arbeidsmarkt. Er was geen juf of meester meer te vinden die (weer) voor de klas wilde staan. Maar bij het Utrechtse openbare basisonderwijs regende het ontslagen. Van die niet te begrijpen ontslagen,waar geen functioneringsgesprek aan te pas kwam. Op 23 september 1999 was ook ik aan de beurt. Ik kreeg met een contract tot 1 augustus 2000 in mijn hand door Jaap Geertsema, directeur bij het speciaal onderwijs ontslag aangezegd met het advies bij een ander schoolbestuur te gaan werken. De Aob hulde zich in stilzwijgen maar toen mijn vriendin door de frustraties van haar onverdiende ontslag ziek werd en op het spreekuur bij de dokter een hartinfarct kreeg dat zij niet overleefde heb ik én de Raadsleden én het College van B&W én de Aob en haar juristen uitgemaakt voor moordenaars op afstand en alle politieke wegkijkers neergezet als medeplichtigen. En toen duidelijk werd dat de schooldirecteuren een dergelijke anarchie overhoop haalden om 1000 gulden bonus op te kunnen strijken wanneer de 'match' tussen de ontslagene met een ander schoolbestuur geslaagd was, heb ik gezworen dat mijn leven in het teken van een de strijd zou staan tegen het machtsmisbruik en het nepotisme van de politieke volksvertegenwoordigers en bestuurlijke smeerlappen bij het openbaar gezag. En met dat 'werk' hou ik mij nu al weer 10 jaar bezig. Helaas heb ik mij geen ogenblik verveeld. De volgende brief laat weer duidelijk zien voor welk machtsmisbruik de Utrechtse Raad zich nu weer sterk maakt....Voor klachten over hetgeen ik waarheidsgetrouw schrijf moet u bij mij zijn...

REGISTREREN

VERZOEKSCHRIFT 1 / 2

Aan: Leden Utrechtse Gemeenteraad.
t.a.v. : Dhr. mr. A.Wolfsen(PvdA), voorzitter.
p/a; Stadhuis. Korte Minrebroederstraat 2
3512 GG Utrecht

Van: DEMOCRATEN
A.M.S. ten Berge, voorzitter
Servaasbolwerk 4. 3512 NK Utrecht
ABN-AMRO. KvK 30252308
Datum:woensdag 12 mei 2010 2010 Betreft: Verzoek besluiten te nemen.
Bijlage: 1, afschrift namen –en adressenlijst 2 blz.

Leden van de raad, voorzitter,

Hierbij teken ik bezwaar aan tegen uw voornemen om in het Stadhuis, de raadsinformatieavond van dinsdag 11 mei 2010 te houden terwijl u daarbij, blijkbaar zonder enige grond, het ‘ Bestemmingsplan Catharijnesingel’ hebt geagendeerd.
Alsmede maak ik bezwaar tegen uw voornemen om over het Bestemmingsplan Catharijnesingel op de raadsvergaderingen van dinsdag 25 mei 2010 en donderdag 27 mei 2010 een politiek besluit te nemen terwijl de verplichte inspraakprocedures met betrekking tot het betreffende bestemmingsplan, door de Gemeenteraad 2006-2010 nooit aan de orde zijn gesteld.
Daar komt bij, dat het jaarverslag 2009 van de leden van de Raad 2006-2010 nog steeds niet voor publicatie is vrij- en uitgegeven.
Ik verwacht dat mijn alarmerende signaal mijn concept mailbericht van 11 mei 2010 waarin ik u wederom confronteer ter zake van uw eeuwigdurende bestuurlijk onfatsoen, leugens, valsheid in geschrifte, machtsmisbruik verkiezing fraudes enzovoort, u allen (45 leden en 1 voorzitter) in goede orde heeft bereikt.
Het onderhavige rechtsmiddel, verzoek om besluiten te nemen, van vandaag woensdag 12 mei 2010 strekt tot vervanging van mijn concept mailbericht van 11 mei 2010. Ik verzoek u opnieuw kennis te nemen van dit verbeterde formele bericht cq rechtsmiddel en DEMOCRATEN per omgaande te antwoorden.
Redenen van bezwaar en verzoek besluiten te nemen. .
1. U stelt in de Gemeenteberichten in ‘Ons Utrecht’ van woensdag 5 mei 2010 dat inwoners die een schriftelijke reactie (‘zienswijze’) hebben ingediend ter zake van het ‘Bestemmingsplan Catharijnesingel’, deze zienswijze op de raadsinformatieavond van dinsdag 11 mei 2010 mondeling kunnen toelichten en dat ook andere belanghebbenden hun zienswijze kunnen (af)geven.
2. Kennelijk heeft de Raad verzuimd, zoals te doen gebruikelijk en verplicht is, om bij (onder andere) het Informatie Centrum Utrecht (ICU) het hierboven besproken ‘Bestemmingsplan Catharijnesingel’ zes (6) weken ter inzage te (laten) leggen zodat de inwoners en belanghebbenden door het Gemeentebestuur waarin u ‘de baas’ bent geïnformeerd konden worden over uw planbesluit en een zienswijze konden indienen.
3. Op het ICU ligt ook geen vaststellingsrapport ‘Bestemmingsplan Catharijnesingel’of een dergelijk document waaruit blijkt dat er inderdaad zienswijzen zijn ingediend door inwoners en belanghebbenden.
4. In de gemeentekrant ‘Ons Utrecht’ van woensdag 28 april 2010 werd bij de lijst van ‘Spreekuren en wijkspreekuren van burgemeester en wethouders’ de volgende namen en de
portefeuilles genoemd van het college van B&W : Dhr. A.Wolfsen (PvdA) burgemeester. Dhr. H.H.Janssen (CDA) loco-burgemeester en wethouder o.a. van financiën. Dhr. H.P.M.A. Bosch(PvdA) wethouder van o.a. wonen. Mw. A.C.den Besten(PvdA) wethouder van jeugd, onderwijs en volksgezondheid. MW. M.K.M.Spit(PvdA) wethouder van o.a. sociale zaken en inburgering. Mw. I. de Bondt(VVD)(sinds maart 2009) wethouder van o.a. openbare ruimte en aanbesteding. Dhr. F.A. de Gelder (VVD) (sinds maart 2009) wethouder van o.a. economische zaken en dhr. P.van der Sluijs (CU) wethouder van o.a. welzijn en maatschappelijke opvang.
5. Noch in de gemeentekrant ‘Ons Utrecht’ van woensdag 05 mei 2010. Noch in die van woensdag 12 mei 2010 is deze lijst van de namen van B&W en de bijbehorende portefeuilles opnieuw opgenomen cq afgedrukt. Vanwege zoveel onfatsoen uwerzijds verzoeken wij DEMOCRATEN om uw aftreden.
6. Drie dingen: Óf u leest collectief nooit uw eigen gemeenteberichten; óf u overtreedt willens en wetens de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB); óf u heeft boter op het hoofd en durft vanwege klachten, bezwaren en verantwoordelijkheden niet tot publicatie van de namen en de portefeuilles van het College van B&W over te gaan. Zegt u het maar.
7. Het bovenstaande bestuurlijk falen uwerzijds welk opgeteld kan worden bij de hoeveelheid aan onbehoorlijk Raadsbestuur in een niet vergeten verleden, heeft uzelf anno 2010 wederom uw geloofwaardigheid en integriteit opnieuw tot de grond toe afgebrand. Het verloren vertrouwen tussen kiezer en gekozenen valt niet meer te herstellen.
8. Vanwege het bovenstaande stel ik vast, dat uw publicatiebesluit van 11 maart 2010 inzake de naam- en adreslijst van de Raadsvoorzitter, de griffier en de leden van de Gemeenteraad van Utrecht (zie het bijgesloten afschrift van 2 blz.) nog steeds formeel van kracht is omdat u na de uitslag van de verkiezingen geen andere lijsten gepubliceerd heeft in de gemeenteberichten van ‘Ons Utrecht’ en/of in de ‘Stadsgids’ van maart 2010.
9. Deze bijgevoegde naam- en adreslijst bewijst dat er drie (3) wethouders met name: mevr. A.C.den Besten(PvdA), mevr. I.C.M.de Bondt (VVD) en dhr.H.H.Janssen(CDA) sinds 11 maart 2010 ook lid zijn van de Gemeenteraad. Dit hoort onbestaanbaar te zijn. De Wet op het Dualisme welke in Utrecht, op 7 maart 2002 in werking is getreden, wordt door u overtreden.
Verzoek besluiten te nemen welke strekken tot:
* Afblazen van het niet bekend gemaakte ‘Bestemmingsplan Catharijnesingel’, wat dat dan ook voor een plan mag zijn.
* Aftreden als Raad vanwege het overtreden van de Wet op het Dualisme en de WOB.
* Aftreden als Raad vanwege onbevoegdheid ( verbintenisrecht). Ik heb u vanaf 21 januari 2010 ter gelegenheid van de openbare zitting Centraal Stembureau, reeds meerdere mededelingen gedaan, dat u sinds 1 juli 2008 collectief, de Nieuwe Handelsregisterwet van 1 juli 2008 overtreedt. Zie voor bevestiging van dit feit, de Lexplicatie, Handelsregisterwet 2007 door W.R.Veldhuizen. ISBN 9789013059236 Kluwer b.v. Uitgeverij á € 39,50. Blijkbaar kent u deze wet niet, wenst u deze ook niet te kennen, laat staan er naar te handelen. Welgeteld duurt uw overtreding van genoemde wet dus al vierentwintig maanden.
* Aftreden als Raad. Kennelijk bent u betrokken bij een soort van anarchistisch complot.
* Aftreden als Raad vanwege het feit dat u, gezien al het bovenstaande dan ook elk zakelijk en/of financieel raadsbesluit sinds 01-07-2008 kennelijk niet op grond van een geordend bestuur genomen hebt zoals de Algemene wet bestuursrecht (Awb) dit voorschrijft. U lapte stiekem én openlijk wetten en regels aan uw (individuele) laarzen.
* Het uitschrijven van nieuwe Gemeenteraadsverkiezingen vóór het zomerreces van 2010.
Was getekend: A.M.S.(Anne Marie) ten Berge

maandag 3 mei 2010

Illegaal D66-besluit van dijkgraaf Poelmann

Door Anne Marie ten Berge. Utrecht 3 mei 2010

BEZWAARSCHRIFT 1/4
Aan:
Het college van dijkgraaf en hoogheemraden de Stichtse Rijnlanden.
t.a.v. Voorzitter dijkgraaf dhr. P.J.M.P.Poelmann (D66),
gevestigd: Poldermolen 2 te Houten
p/a Postbus 322. 3990 GC Houten
Van: A.M.S.ten Berge,appellant.
Servaasbolwerk 4-4bis. 3512 NK Utrecht.
Datum: Maandag 3 mei 2010
Betreft: Belastingjaar 2010
Uw kenmerk: 236550 AGG
BSN: 069102715
Dossiernr. 2185095
Bijlagen: 3 stuks.
Geachte voorzitter, dijkgraaf Poelmann,

Hierbij wend ik mij tot u, de eindverantwoordelijke bestuurder Hoogheemraadschap / Waterschap: ‘De Stichtse Rijnlanden’, gevestigd te Houten in de Provincie Utrecht.

Bezwaar
Hierbij teken ik, Anna Maria Susanna ten Berge, geboren 06-03-1944 te Utrecht bezwaar aan tegen uw beslissing van 29 april 2010, dossiernummer. 2185095.

Besluit
Genoemde beslissing, met kenmerk 236550 AGG, heb ik op zaterdag 1 mei 2010 in goede orde ontvangen. In deze beslissing heeft u besloten mij geen kwijtschelding te verlenen wat betreft de aanslag waterschapsbelastingen 2010 met het aanslagnummer: 1017305776.

Bijgesloten bijlagen:
Ten 1ste : De brief d.d. 20 april 2010 van gevolmachtigde Oppenhuizen. Zonder kenmerk- en dossiernummer
Ten 2de : Een afschrift van het automatisch aangemaakte besluit d.d. 29 april 2010 niet ondertekend door gevolmachtigde dhr M. Oppenhuizen, Hoofd afdeling belastingen,hierna te noemen: Oppenhuizen,
Ten 3de : een afschrift van de bijsluiter 2010: “Informatie kwijtschelding ten behoeve van Gemeentelijke belastingen en Waterschapsbelastingen 2010”.

Redenen van bezwaar.
1. Aanslagbiljet.
Op 29 februari 2010 ontving ik van gevolmachtigd ambtenaar Oppenhuizen, het betreffende aanslagbiljet watersysteemheffing en zuiveringsheffing 2010, periode 01-01 t/m 31-12. Een totaal bedrag groot: € 119,70.
Ik maak ook bezwaar tegen het (illegaal) opsturen van een dergelijk aanslagbiljet. Ik ben namens de Utrechtse gemeenteraad 2006-2010 door mr. A.Wolfsen (PvdA) nep-burgemeester op 13 maart 2008 uit mijn actieve en passieve kiesrecht gezet. Dat weten alle poitieke partijen.Ook D66 Dus: Ik ben geen onderdeel meer van deze democratische rechtstaat. Maar omdat een dergelijk civiel en ambtelijk misdrijf geen grond geven voor bezwaar vroeg ik het zogenoemde ‘Kwijtscheldingsformulier’ aan.
2 / 4
2.Verworven recht.
Deze aanslag 2010 moet op een fout uwerzijds berusten omdat ik het vanaf 5 juli 2002 het in stad, provincie en land bij alle politieke verenigingen en partijen publiekelijk bekend heb gemaakt dat ik vanaf januari 2000 kennelijk het ‘recht’ heb verworven, om vrijgesteld te zijn van het betalen van welke belasting / heffing dan ook.
3. Machtsmisbruik.
De reden van het gestelde onder punt 2. is dat de achtereenvolgende Gemeenteraden van Utrecht en zijn voorzitters, met name de burgemeester Brouwer-Korf (PvdA) haar vriendin(D66) Alice van Rooy, raadslid en Wolfsen (PvdA),nep-burgemeester sinds 1 jan. 2008 kennelijk in het geniep besloten hadden om mij vanaf 10 januari 2000 maatschappelijk buiten te sluiten en te houden. De voor mij exclusief gecreëerde omstandigheden van een 0 euro-inkomen met een 0 euro-vermogen zijn sinds 10 januari 2000 niet veranderd. Dit criminele staaltje van machtsmisbruik van het volksvertegenwoordigende Raadscollege te Utrecht, is begonnen met een aanzegging van ontslag uit het openbaar onderwijs onder eindverantwoordelijkheid van wethouder Jan van Leijenhorst (GroenLinks). De desastreuze ontslagaanzegging werd op 23-09-1999 verwoord door Jaap Geertsema een Utrechtse schooldirecteur, die in de Gemeente Zeist woonde. Destijds kozen uw partijgenoot bij D66 met name Boele Staal cvdK en Robbertsen (CDA) die plv. cvdK was, alsmede Herman Tjeenk Willink (PvdA), vice-president van de Raad van State, partij voor het machtsmisbruik en de duidelijke fraudes en onbeschoft bestuur van Annie Brouwer-Korf (PvdA) burgemeester van Utrecht.
4. Ontslagreden.
De reden van ontslag was blijkbaar gelegen in het feit dat Geertsema mij ontslag aanzegde omdat hij mij graag als leerkracht bij een ander bestuur aan wilde melden. Werd ik bij dat nieuwe bestuur aangenomen dan zou Geertsema voor zijn ‘moeite’ een rijksbonus van tenminste F.1000,00 ontvangen. Deze gunstige regeling voor schooldirecteuren uit het jaar 1999 was te ‘danken’ aan het toenmalige initiatief voorstel van de CDA-fractie in de Tweede Kamer en haar minister van onderwijs: Maria ten Hoeven (CDA). Ik kon de minister over deze oneerlijke kwestie, welke massaontslagen bij alle soorten onderwijs als gevolg had, schrijven wat ik wilde maar net als bij Balkenende (CDA), minister Donner (CDA) en minister Zalm (VVD) kon er geen bevestiging van ontvangst van mijn gestuurde brieven af. Dus ook geen antwoord. Laat staan enige eerlijke behandeling.
5 Trias politica.
Sinds ik, vanaf het jaar 2000 deze en nog meer strafbare feiten van (politiek) machtsmisbruik en overheidsfraudes publiekelijk aan de orde stel en er bij HM de Koningin melding van maak zit ik in de verdomhoek van Balkenendes kabinetten en ben ik door elk van deze kabinetten buiten gesloten van eerlijke rechtsprocedures en rechtsbijstand. Waarmee ik maar gezegd wil hebben dat in Nederland sinds het jaar 2000 bewijsbaar de scheiding van de machten niet meer nageleefd wordt.
6 De Tweede Kamer,
Vanaf het jaar 2000 reageert de Tweede Kamer en haar achtereenvolgende voorzitters, niet op mijn ingekomen stukken. Noch dhr H.Tjeenk Willink, vice-president van de Raad van State, noch de achtereenvolgende Nationele Ombudsmannen reageerden op mijn klachten en anderszins ingekomen bewijzen van overheids- en volksvertegenwoordigende corrupties. Ik deed bij de politie talloze aangiften maar het OM reageerde niet. Zelfs de onbetrouwbaarheid van het College van Procureurs-Generaal met name het criminele gedrag van Joan Wijckersloot, Harm Brouwer en dat van mr. Van Nimwegen heb ik zichtbaar gemaakt. 3 / 4
7. Poging tot doodslag.
Sinds jaar en dag hangt aan mijn raam in A3 formaat mijn aangifte, d.d. 11 februari 2002, van een poging tot doodslag en ontvoering naar de plaats van het misdrijf. Beraamd,
uitgevoerd en in opdracht voltrokken door de burgemeester van Utrecht (VVD) en haar advocaat-procureur met name dhr. Frans P.J.M.Otten gevestigd te Utrecht. Vanaf 15 jan.2008 is deze criminele advocaat, plv rechter te Den Bosch.
8. Uw belastingaanslag 2010
Ik ontving op enig moment een kwijtscheldingsformulier. Dit gebeurde op grond van het feit dat ik in 2009 (ook) een dergelijk kwijtscheldingsformulier zou hebben ingediend bij de gemeente of het waterschap. Dit is een pertinente leugen, een valsheid in geschrifte, een paranoia uwerzijds en kennelijk een uiting van een soort van machtsmisbruik waar ik niet van gediend ben. U had het recht bij de belastingdienst te informeren en aan de hand van haar informaties over mijn 0-inkomen en 0-vermogen een beslissing van het niet opleggen van een aanslag en of een besluit van kwijtschelding kunnen nemen. Beide heeft u nagelaten en dat is niet uit te leggen.
9. Beleid kwijtschelding 2009.
De kwijtschelding 2009 is kennelijk tot stand gekomen op initiatief van B&W van Utrecht. Ik heb op grond van de WOB om de stukken van de kwijtschelding 2009 gevraagd, maar nooit gekregen. Dat is een wéér een feit van onbehoorlijk bestuur en machtsmisbruik uwerzijds.
10. Beleid kwijtschelding 2010.
Gezien het bovenstaande is het niet verwonderlijk dat u in samenwerkingsverband met de Gemeenteraad van Utrecht een ander, evenzeer malafide beleid hebt ontwikkeld inzake kwijtscheldingen van waterschapsbelasting 2010.
11.Illegaal samenwerkingsverband.
Aan de achterkant van het aanslagbiljet waterschapsbelastingen 2010 staat legale informatie over een legale regelgeving. Deze legaliteit wordt terzijde geschoven door het feit dat u bij de stukken van kwijtschelding de illegale brochure heeft gevoegd: ‘Informatie kwijtschelding ten behoeve van Gemeentebelastingen en Waterschappen ( Zie bijlage 3).
Deze informatie heeft een duidelijk illegaal en dwangmatig karakter. Immers de burger wordt gedwongen alleen dan kwijtschelding waterschapsbelasting aan te vragen als dit ten behoeve van derden in combinatie gebeurd met de aanvraag kwijtschelding gemeentelijke belastingen Dit kan, dit mag niet waar zijn. Dit is juridisch gezien een monsterlijke combinatie van twee gekozen volksvertegenwoordigingen met name: De Gemeenteraad te Utrecht en het Waterschap: de Stichtse Rijnlanden te Houten.
12. Aanvullende gegevens.
Op 20 april 2010 verzocht Oppenhuizen, als gemachtigde ambtenaar en hoofd afdeling belastingen van het Hoogheemraadschap aan mij, aanvullende gegevens en bewijsstukken op te sturen in verband met mijn ‘verzoeken’ om kwijtschelding van de waterschapsbelasting 2010 aanslagnummer 1017305776 én (tot mijn stomme verbazing) ook de kwijtschelding van de gemeentebelastingen 2010 aanslagnummer. 27195757000_1 . (Zie bijlage 1)
Welk verzoek automatisch buiten behandeling gesteld zou worden wanneer ik niet binnen 14 dagen reageerde vermeldt uw waarschuwing niet (Zie bijlage 1).
Alle hierboven gemelde D66 leugens uwerzijds hoef ik niet te nemen.
4 / 4
13. Terugsturen zonder kenmerk.
(Zie bijlage 1): Waarom liet u d.d. 20-04-2010 Oppenhuizen, schrijven en ik citeer weer in cursief: Stuur deze brief met de gevraagde bewijsstukken voorzien van uw BSN op elk document, naar de Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Postbus 322, 3990 GC Houten ? Einde citaat. Waarom had deze brief geen kenmerk ? Was het soms uw bedoeling dat deze brief d.d. 20-04-2010 zonder kenmerk niet meer in het systeem terug te vinden was omdat u wist dat de bewijsstukken waar u om liet vragen toch niet bestonden ?
14. Buiten behandeling gesteld.
Binnen de termijn van 14 dagen heb ik de stukken niet teruggestuurd. Uw D66 belofte (zie bijlage 1.) dat mijn aanvraag dan niet in behandeling genomen zou worden is niet nagekomen.
15. Toch besluit genomen.
Ondanks het gestelde onder punt 15.ontving ik op 1 mei 2010 uw beslissing geen kwijtschelding te verlenen op grond van de Uitvoeringsregeling invorderingswet 1990 en de Leidraad Invordering.
16. Valse gronden.
Mijn vraag is: Waarom heeft u besloten geen kwijtschelding te verlenen op grond van uitvoeringswetten, welke voor ambtenaren in het leven is geroepen. ? Ik had immers op 21 februari 2010 op het kwijtscheldingsformulier aangegeven dat ik 0- inkomen en een 0- vermogen had. Ik acht het dan ook een duidelijke vorm van ambtelijk machtsmisbruik uwerzijds mij te vragen afschriften van bewijzen van inkomen e.d. te overleggen, terwijl u rechtstreeks van mij kon weten, en zeker bij navraag bij de Rijksbelastingdienst kon weten dat er van een inkomende en uitgaande geldstroom sinds januari 2000 geen sprake meer is.
17. Ongelovige Thomas van D66-aard.
Hierbij stel ik vast dat u in bovengemelde zaak opzettelijk niet aan waarheidsvinding wilde doen. Opzettelijk de ongelovige Thomas speelde. Mij in de kern van de zaak voor leugenaar zette. Opzettelijk valsheid in geschrifte pleegde en aantoonbaar het middel van machtsmisbruik inzette en illegale informatie verspreidde.

Ik verzoek u dit bezwaarschrift binnen 10 dagen te behandelen en binnen 10 dagen een besluit te nemen. Mijn bezwaar ontvankelijk of niet-ontvankelijk te verklaren.

Was getekend, mevrouw A.M.S.ten Berge