vrijdag 30 december 2011

Perverse, ziekelijke belangstelling voor mijn ondergang

Door: Anne Marie ten Berge,30 december 2011,
Beste lezers, bedankt voor het lezen van al mijn blog-berichten van het afgelopen jaar 2011. Bedankt voor alle reacties. Ik sluit dit jaar af met de hierna volgende blog.Ik wens u morgen een prettige jaarwisseling.
Met vriendelijke groet, Anne Marie ten Berge.
--------------------------------------------------------
Onderwerp mail:De noodzakelijke middelen van bestaan. Boedel Thorbeckepark 108 Nieuwegein.Enz.‏

[Dit bericht markeren als ongelezen] [Dit bericht verwijderen]
[Dit bericht boven aan het Postvak IN laten staan]
12:17
Beantwoorden ▼

Anne Marie ten Berge

amstenberge@hotmail.com

Aan: KROEZEN BV, ml.brandt@kroezenbewind.nl, Hetty Heijmerink-ten Berge(Odijk), José ten Berge, Irene ten Berge, Aleid Wolfsen(PvdA-nep-burgemeester), Burgemeester Frans Backhuijs, FransPJM Otten, Martin Roeten,geneesheer-directeurAltrecht, r.krupers@kroezenbewind.nl, j.kroezen@kroezenbewind.nl, t.litjens@kroezenbewind.nl, i.kroezen@kroezenbewind.nl, j.gerritsen@kroezenbewind.nl, j.lienaerts@kroezenbewind.nl
Aan:
categorie uitvouwen Bestuur Kroezen BV te Vortum-MullemDit adres verwijderen
KROEZEN BV(algemeen@kroezenbewind.nl) Dit adres bewerkenDit adres verwijderen
ml.brandt@kroezenbewind.nl Dit adres bewerkenDit adres verwijderen
Hetty Heijmerink-ten Berge(Odijk)(heijmerink-tenb@live.nl) Dit adres bewerken Dit adres verwijderen
José ten Berge(josedumont@tiscali.nl) Dit adres bewerkenDit adres verwijderen
Irene ten Berge(ib@planet.nl) + Marlies en Bernadette ten Berge

Aleid Wolfsen(PvdA-nep-burgemeester)(burgemeester@utrecht.nl) Dit adres bewerken Dit adres verwijderen
Burgemeester Frans Backhuijs(f.backhuijs@nieuwegein.nl) Dit adres bewerken Dit adres verwijderen
Frans P.J.M Otten plv. rechter Den Bosch(f.otten@cmsderks.nl) Dit adres bewerken

Martin Roeten,geneesheer-directeur Altrecht Utrecht(m.roeten@altrecht.nl) Dit adres bewerken Dit adres verwijderen


Datum: 30 december 2011.
LS
Hierbij breng ik in zoveelste herhaling onder uw aandacht dat ik geen zin heb in het feit, dat ik in het belang van * uw morbide verlangens, het jaar 2012 in moet: zonder ziekteverzekering bij de VGZ, zonder middelen van bestaan, zonder de boedel uit mijn woning Thorbeckepark 108 te Nieuwegein, zonder mijn auto's: de Opel Campo, de Suzuki Swift, zonder een elektrische fiets, zonder rolstoel, zonder krukken, zonder een warmwaterboiler, zonder een veilige gaskachel, zonder een OV chipkaart, zonder bloemen, zonder oliebollen, zonder een aansluiting op Internet en TV, zonder toestemming te mogen huwen en zonder advocaat.....Waarvan akte.

Was getekend: mevrouw A.M.S.ten Berge.

* perverse, ziekelijke belangstelling voor mijn ondergang.


www.annemarietenberge.blogspot.com

woensdag 28 december 2011

Klacht aan kanton Utrecht over curator.

Door: Anne Marie ten Berge, 28 december 2011
Beste lezers,dank voor uw reacties. Vooral de anoniem ontvangen steunverklaringen waardeer ik erg . Mijn volgende stukje strijd heb ik zojuist per-mail verzonden. Lees voor uzelf. Met vriendelijke groet, Anne Marie ten Berge.

Onderwerp: Klacht aan Kantongerecht Utrecht over het gedrag van Marie-Louise Brandt-Van Heijst, nep-curator.‏

[Dit bericht markeren als ongelezen] [Dit bericht verwijderen]
[Dit bericht boven aan het Postvak IN laten staan]
16:57
Beantwoorden ▼

Anne Marie ten Berge

amstenberge@hotmail.com

Aan Mr. H.AE Uniken Venema,pres.rb., Kroezen BV, ml.brandt@kroezenbewind.nl, Hetty Heijmerink-ten Berge(Odijk), José ten Berge, Irene ten Berge, Stichting Mitros, bestuur., r.krupers@kroezenbewind.nl, j.kroezen@kroezenbewind.nl, t.litjens@kroezenbewind.nl, i.kroezen@kroezenbewind.nl, j.gerritsen@kroezenbewind.nl, j.lienaerts@kroezenbewind.nl
Aan: Rechtbank Utrecht.
t.a.v. Kantongerecht Utrecht.
Vrouwe Justitiaplein 1 Utrecht.
cc: Derden / betrokkenen.

Van: mw. A.M.S. ten Berge geb. 06/03/1944 te Utrecht.
p/a : Servaasbolwerk 4 bis 3512 NK Utrecht.

Datum: 28 december 2011
Betreft: Klacht over het gedrag van Marie-Louise J.S. Brandt-Van Heijst, geb. 31/08/1946 te Eindhoven,Medewerker/curator bij Kroezen BV St. Cornelisstraat 44. 5827 AM Vortum-Mullem.

Geachte heer/mevrouw,
Hierbij laat ik u weten hoe Marie-Louise Brandt-van Heijst, nep-curator sinds 14-02-2008, zich verder misdraagt.

Brandt wenst kennelijk geen machtiging af te geven voor mijn ziekteverzekering 2012 bij de Zorgverzekeraar VGZ / Totaalpakket .
Ik heb de plicht mij te verzekeren en het recht naar VGZ over te stappen. Althans ik heb tot op heden 28/12/2011 om 16:30 uur nog steeds geen polis met een verzekeringspas van VGZ op mijn kantooradres Servaasbolwerk 4 bis 3512 NK Utrecht binnen gekregen.

Brandt heeft (maart 2011) in criminele samenwerking met de directie van Stichting Mitros te Nieuwegein, de huur opgezegd van mijn woning aan het Thorbeckepark 108 te Nieuwegein. Daarna is volgens haar zeggen, mijn inboedel op een geheime locatie opgeslagen.

Brandt antwoordt niet op mijn verzoek om mij mijn boedel (waarde 4 x 70.000 Euro) uit Nieuwegein te bezorgen op mijn kantooradres Servaasbolwerk 4 bis 3512 NK Utrecht.

Brandt heeft een en ander te verbergen, want waarom zou zij aan mij, het KROEZEN BV- curatele dossier (start 22/06/2006) op mijn naam: Mw. A.M.S.ten Berge, niet kunnen/ willen opsturen ?

Brandt stuurt mij, ook in de maand december 2011, geen geld voor de noodzakelijke middelen van bestaan. Dat betekent dat mijn inkomen, mijn vermogen en mijn erfenissen (3x) op een of andere manier verduisterd worden. Hetgeen strafbaar is als misdrijf. Verder betekenen deze verduisteringen, dat ik geld moet lenen van derden, om mijn bestaan te betalen.

Brandt antwoordt nooit als ik haar een mail stuur terwijl zij zich, op voorspraak van de familie door de rechter heeft laten benoemen om mij ten dienste te staan. Alles wijst erop dat zij, via en/of samen met de betrokken bloed- en aanverwanten op mijn ondergang uit is.

Brandt heeft voor mij, nog nooit de eigen bijdrage ad € 775,--, in het kader van de Wet op de Rechtsbijstand, aan mijn advocaat (advocaten) willen betalen, zodat ik in geen enkele rechtsgang bijgestaan kan worden door een advocaat. Dit gaat zo , blijkbaar in het belang van bloed- en aanverwanten al 4 jaar de verkeerde kant op. Kennelijk hebben de betrokken familieleden, in het eigen belang en met hoge verwachtingen over een financieel voordeel, de aanvraag (2006) 'onder curatelestelling' ingediend bij het OM Utrecht. Alles ten nadele van mijn rechten en belangen.

Op 28/12/2011
Om ongeveer 13:45 uur schreeuwt Brandt aan de telefoon dat zij dhr. X. die tijdelijk in mijn woning op het Servaasbolwerk 4 te Utrecht woont, wenst te spreken. Zij heeft geen zin hem op zijn mobiel te bellen of om hem te mailen. Dan bijt zij mij met stemverheffing toe dat ik hem een boodschap door moet geven. Ik probeer haar duidelijk te maken dat ik haar slaaf niet ben en van haar geen enkel commando opvolg. Ik hang op. Ik heb dhr. X. op de hoogte gesteld van hetgeen is voorgevallen.

Tot slot...
Het gedrag van dit soort curator, van dit soort familie, van dit soort woningbouwcoöperatie is niet mijn verantwoordelijkheid. Zelfs niet mijn probleem. Wie de schoen past, trekke hem aan. Wie het probleem past, losse het op...

Verzoeken:
1. Hierbij verzoek ik de Rechtbank Utrecht bovenstaande klacht te behandelen conform het klachtenreglement bij de kantonrechter en/of wat daarvoor staat.
2. Hierbij verzoek ik de Rechtbank Utrecht, de curator te sommeren € 775,00 als mijn eigen bijdrage te storten op het bij haar bekende rekeningnummer van mijn advocaat. Tenslotte mag mijn laatste verzoek aan de kantonrechter om toestemming te mogen huwen: Art.1: 38 BW toch eindelijk wel eens behandeld worden conform de Wet op de Rechtsbijstand en het advocatenreglement ?

Was getekend: Anne Marie S. ten Berge.

PS. graag hoor ik of ik de inhoud van deze mail alsnog, als brief hoor in te dienen.

www.annemarietenberge.blogspot.com

dinsdag 27 december 2011

De PvdA kletspraat van Job Cohen.

Door Anne Marie ten Berge. Utrecht 27 december 2011

Onder de titel: 'De economische krimp mag niet verbazen', schreef Job Cohen op 06-12-2011, 20 dagen geleden in zijn Column in EenVandaag-opiniepanel het volgende. Ik citeer in cursief: There Is No Alternative’ zei Margareth Thatcher ooit, er is geen alternatief, en het werd zelfs als afkorting bekend: ‘TINA’. Ze zei dat destijds over een rigoureus programma van privatiseren, vermarkten, introductie van extreme financiële prikkels zoals bonussen, en het stoppen van regulering van de financiële markten. Nu, vijfentwintig jaar later, zitten we met de gebakken peren van een wereldcrisis in de financiële sector, die bedrijven bankroet heeft gemaakt, miljoenen mensen werkloos, gezinnen in grote problemen, en overheden op zwart zaad.

En nu realiseert iedereen zich dat er wel een alternatief was. Maar het zal jaren duren voor we de financiële sector weer gemaakt hebben tot wat die zou moeten zijn: dienstbaar aan de reële economie, ondersteunend aan bedrijven en vooral gericht op de klanten die sparen, lenen en hun betalingsverkeer regelen.

Er is geen alternatief, is de boodschap van Rutte over het beleid van zijn kabinet. Het kan niet anders. We hebben geen keuze. Dat zeggen mensen altijd als zij er iets door willen jassen.

Het Sociaal en Cultureel Planbureau presenteerde onlangs de Sociale Staat van Nederland waarin het nauwkeurig gekeken heeft naar kwetsbare groepen. Er is de afgelopen tien jaar veel verbeterd, rapporteert het, maar Nederland kent nog steeds hardnekkige verschillen en ongelijkheden in kansen, welvaart en welzijn. Zo leven hoger opgeleiden gemiddeld zeven jaar langer dan laagopgeleiden en is ruim veertien procent van de vijftienjarige leerlingen laaggeletterd, wat goede onderwijsprestaties en deelname aan de samenleving in de weg staat. Maar, zo constateert het SCP na anderhalf jaar beleid van Rutte: “Het kabinet is blind voor de gevolgen van de bezuinigingen. […] Vooral de lagere inkomens, die de afgelopen jaren juist een inhaalslag maakten, gaan dit merken.”

Het Centraal Planbureau laat zien dat Nederland dit kwartaal als enige land inmiddels in de min terecht is gekomen, onze economie krimpt terwijl die in de landen om ons heen nog groeit. Dat kan niet verbazen, want al bij het aantreden van het kabinet liet het CPB zien dat dit beleid zou leiden tot meer werkloosheid en minder groei. En inmiddels is zelfs Bernard Wientjes, voorzitter van de werkgevers en partijgenoot van Rutte, dit jaar door de Volkskrant gekozen tot 'de machtigste man van Nederland', ervan overtuigd dat het nu wel mooi is met de bezuinigingen, want dat het kabinet anders echt de economie kapot maakt.


Flauwe kul Job Cohen, het zijn allemaal jouw schone schijn woorden. Jarenlang heeft de PvdA mee geregeerd. Nu moeten ziekenhuizen, scholen en rechtbanken winst maken om niet failliet te gaan. De burgers die krap gehouden worden omdat er geen werk is, leven zeven jaar korter van de geldzorgen. Niet van hun lage geschooldheid. Deze kwetsbare groepen krijgen boetes van de Rijksbelastingdienst omdat ze de verplichte ziekteverzekering niet kunnen betalen van hun lage inkomen/uitkering. Deze burgers gaan ten onder, dát is wat het SCP wil zeggen.
Dát zijn de vuile handen die in de politiek gemaakt worden. Wij burgers krijgen meer zelf verantwoordelijkheid opgelegd. Maar In 2010 ontdekte ik, dat in het ‘tot beste gekozen ’ ziekenhuis in Nederland de plaatsen op de operatietafels ‘overboekt’ werden, net zoals dat op voorhand gebeurt in vliegtuigen om bij afzeggingen geen enkel risico te lopen met een lege stoel te moeten vliegen. Van een dergelijk ziekenhuis gesjoemel ben ik de dupe. Maar hoe moet ik mijn recht halen, schadeloos gesteld worden, als de griffierechten van een rechtszaak tegen dat ziekenhuis € 400,-- kost omdat ook de Rechtbank min of meer geprivatiseerd is en kostendekkend hoort te zijn ? En hoelang moet ik ‘sparen’ om de eigen bijdrage van € 775,-- voor de rechtsbijstand te kunnen betalen ? Ik heb wel een inkomen maar dat wordt door een criminele curator en mijn familie verduisterd, zonder dat het OM er iets aan doet.
Het kabinet Rutte is inderdaad blind voor de gevolgen van de bezuinigingen en dat gaat ook niet goed. Maar u bent blind voor datgene dat de politiek voor ons burgers verknalt. We hebben voedselbanken nodig want wij kunnen ons voedsel niet meer betalen. Zegt u dat iets ? En wat doet u in de Tweede Kamer ? U gedoogt. U bent niet eens verontwaardigd over het gedrag van deze antihelden van de VVD en het CDA. Laat de PvdA opstappen. Wegwezen. Nieuwe verkiezingen forceren.
Ik vergeleek het schrikbeeld Thatcher steeds met de schrikbeelden Kok en Balkenende. Zalm heeft in 2003 onze poen 'geleend' uit de bijstand om onder het begrotingstekort uit te komen. Ik zal het u nog sterker vertellen. Toen Jan van Zanen (VVD) in 2000 hier in Utrecht in het college van PvdA/GroenLinks /VVD / CDA en D66 omhoog was gevallen tot wethouder van financiën en economie betoogde hij in een interview in het Utrechts Nieuwsblad dat je als politicus in de politiek vuile handen moest maken. Er was geen alternatief. Hij is nu burgemeester, in Amstelveen. Uw handen zijn al smoezelig, moeten ze nog vuiler ?

zaterdag 24 december 2011

De burgemeester, de minister en de rechters.

Door Anne Marie ten Berge, Utrecht 24 december 2011.
Beste lezers,u weet ik maak van mijn hart geen moordkuil. Niet dat ik kan schrijven, maar ik doe het gewoon. Inmiddels kan ik het ook moeilijk laten. Maar alles wat ik geschreven heb, wordt gebundeld in een boek / rapport met de titel: 'EIGEN MACHT EERST'. Schrijven voelt aan als macht hebben over jezelf, als u begrijpt wat ik bedoel...Soms zing ik met Sonneveld mee: "Zij kon het schrijven niet laten, zij schreef naar iedere man. Dat loopt een keer in de gaten, en o,o,o, daar komt wel een oplossing van...." Bam,bam.Het volgende heb ik zojuist (kerstavond) nog gemaild aan de geadresseerden.Ik wens u fijne feestdagen.

Onderwerp mail: Smartengeld ocs + Achterstallige bijstand.‏
16:52
Beantwoorden ▼
Anne Marie ten Berge
amstenberge@hotmail.com

Aan: Aleid Wolfsen(PvdA-nep-burgemeester), Mr. H.AE Uniken Venema,pres.rb., Burgemeester Frans Backhuijs
Aan: Aleid Wolfsen (PvdA),nep-burgemeester van Utrecht.
Datum: zaterdag 24 januari 2011.
Betreft: Uw betrokkenheid ondercuratelestelling 2007.

cc: Aan de Burgemeester(VVD) Nieuwegein vanwege zijn betrokkenheid bij de gewelddadige huisvredebreuk op 08/04/2011 Thorbeckepark 108 Nieuwegein.

Niet geachte heer Wolfsen, nep-burgemeester Utrecht,

Onlangs kreeg ik bij de Rechtbank Utrecht (hierna rechtbank) inzage in de curatele dossiers: Rekestnummers 2007/5413 en 2008/450. Hierbij kon ik met eigen ogen waarnemen dat de hierna genoemde bescheiden, niet ingekomen zijn bij de griffier(s) van dhr. mr. R.W.J. Van Veen, kantonrechter. en niet bij mr. Jan Sap, kantonrechter.

Het is dus waar: mr. Van Veen, heeft op 25/09/2007 zonder mij, zonder mijn levenspartner Rein Derks te Utrecht, zonder mijn zus Hetty Heijmerink-ten Berge uit Odijk , zonder de curator te Utrecht en zonder de officier van Justitie gehoord te hebben, onder curatele gesteld wegens geestelijke stoornis. Van Veen heeft alleen zijn oren laten hangen naar een psychiater Rob M. Kok waar ik niets mee te maken had of wilde hebben. Een arts, aan wie ik in 2006 al drie keer 'NEE' had verkocht, toen hij aan de voordeur kwam stalken.

Wat ontbreekt.
1. In het betreffende rechtbankdossier ontbreekt: De aanvraag uit 2007 van de onder curatele stelling (hierna ocs) door zus (familie) bij het OM Utrecht
2. Ook de ocs-aanvragen: 02/02/2007 en 09/05/2007 van Rob Kok, psychiater van Altrecht/OGGZ- Utrecht ontbreken in het kantondossier. Uit deze brieven en de rest van het Altrecht dossier (39 blz.) blijkt, het bestuur van de Stichting Mitros woningbouwvereniging Utrecht, hardnekkig voor de optie van een ocs te zijn.
Met als 'reden', omdat de curator P.H.P.M. Donker, van het bewindvoerderskantoor Kroezen BV te Vortum Mullem, via Kok aan de Rechtbank Utrecht en het OM Utrecht beloofd zou hebben, om automatisch de huur over te zullen maken, als ik maar onder curatele gesteld zou worden, of met woorden van gelijke strekking.
Het betrof hier de huur van de appartementen Servaasbolwerk 4 en 4 bis te Utrecht. Welke huur zoals bij Mitros bekend, ik reeds op 01 juli 2004 opzegde. (Art.7:210 BW). Daarna heb ik mijn bod op het pand (symbolisch bedrag) betaald. Mitros is juridisch gezien vanaf die datum haar rechten op de woning kwijt, maar wilde niet met mij naar de notaris.
Ten overvloede opgemerkt: Deze 2 Altrecht brieven uit 2007 ter zake van het ocs, zijn toentertijd niet ingekomen bij het kantongerecht. Deze brieven zijn in mijn bezit gekomen en ik heb deze recent, voor nader onderzoek, aan het kantongerecht afgegeven.
3. Verder ontbreekt in de kantondossiers : Het verzoek ocs van de officier van Justitie, op grond van een schriftelijke medische verklaring.
4. Ook de medische verklaring van Martin Roeten, geneesheer directeur Altrecht Utrecht, (Art.1: 378, lid 1a BW) over mijn vermeende geestesziekte op grond waarvan ik op 25/09/2007 onrechtmatig onder curatele ben gesteld, ontbreekt.
5. Er ontbreekt een afschrift van het persoonsbewijs van dhr. P.H.P.M. Donker, op 25/09/2007 benoemd tot curator over mij.
6. Er ontbreekt een afschrift van de opdracht van het Kantongerecht aan de Staatscourant voor de publicatie ocs (binnen 10 dagen) vanaf 25/09/2007.
7. Een afschrift van de akte van overlijden van dhr. P.H.P.M.Donker, eerst benoemde curator, ontbreekt .
8. Ook het afschrift ontbreekt van de oproep om op zitting te verschijnen, aan mij gericht, voor de benoeming van de opvolgende curator. Juridisch gezien een grove verwaarlozing van Art.1: 383 BW, door de griffier sector kanton en mr. Jan Sap, kantonrechter .
9. Een afschrift van het paspoort van curator dhr. P.H.P.M. Donker. geboren ? te Veghel, ontbreekt.
10. Er ontbreekt enig afschrift van het paspoort van opvolgend curator M.L.J.S. Brandt- van Heijst, geboren 31-08-1946 te Eindhoven.
11. Ook ontbreekt in de rechtbankdossiers: een afschrift van het paspoort van mij als de gedupeerde curanda A.M.S.ten Berge, geboren 06-03-1944 te Utrecht. Toelichting: Vanaf 11 juni 2003 was mijn paspoort verlopen en ik kon vanwege een 0-inkomen geen wettelijk verplicht paspoort aanschaffen. Hetgeen betekent dat u als burgemeester van Utrecht mij voor de ocs bij de rechtbank heeft laten identificeren met mijn geboorteakte. Deze geboorteakte zit wel in het betreffende ocs dossier van de rechtbank. Wat een intrieste en hoogst belachelijke vertoning: Een klokkenluider onder curatele stellen.

Het ontbreken van bovengenoemde bescheiden betekent dat het curatele gesjoemel en de curator benoemingen in het belang zijn gebeurd van de drietand bij het bevoegde gezag : Burgemeester van Utrecht (minister van BZ&K), OM ( minister van Veiligheid en Justitie) en Bestuur Rechtbank Utrecht (Raad van State).
Ik verdenk de twee hierboven genoemde kantonrechters Rechtbank Utrecht ter zake van de ocs, van ambtsmisdrijven, valsheid in geschrifte en partijdigheid, onder de pet houden van....
U als nep-burgemeester van Utrecht , bent betrokken (administratief antirecht) en op de hoogte, maar u doet niets om mij te rehabiliteren enzovoort. En toch gaat dat gebeuren...Van de rechtbank mag ik een verzoek indienen dat strekt tot opheffing van de curatele. Maar helaas. De curator Brandt-van Heijst wenst mij geen geld te geven zodat ik de eigen bijdrage van € 775,-- voor de toevoeging aan de advocaat kan betalen.
Schadevergoeding:
Het is nu december 2011. Let wel: Ik als rechthebbende eis van de gemeente Utrecht, twee (2) miljoen Euro per maand smartengeld, te rekenen vanaf september 2007, zolang de onrechtmatige ocs duurt. Ik ben onder andere mijn actieve en mijn passieve kiesrecht kwijt, ik ben in het openbaar voor schut ben gezet als geestelijk gestoord, enzovoort.
Immers, in 4 jaar tijd heeft het college van B&W Utrecht, noch de Raad, noch de Ombudsman, (GDO) mijn klachten en bezwaren willen behandelen. Er waren geen spijtbetuigingen, er kwam geen aftreden en er was geen persvrijheid.Er was alleen een doofpot.
Bijstandsgeld.
Dit smartengeld staat los van de vanaf 10 januari 2000 achterstallige bijstandsuitkering, welke ik nog te goed heb. Hans Spekman,(PvdA) wethouder Sociale Zaken en zijn opvolgers misgunden mij al die jaren een bijstandsuitkering door te stellen dat ik ongehuwd samenwoonde op Servaasbolwerk 4 te Utrecht. Maar nu eindelijk op woensdag 14 december 2011 voor eens en voor altijd door de deurwaarder van Mitros is vastgesteld dat Servaasbolwerk 4 en 4 bis twee wooneenheden zijn, met alles erop en eraan, kan de gemeente Utrecht er niet meer om heen: Rein Derks en ik, wij woonden vanaf 2000 gescheiden. Ik had vanaf 10 januari 2000 tot 1 maart 2009 recht op een bijstandsuitkering en op werk in het openbaar onderwijs. Ik kreeg geen van beide. Zie mijn rapport: Broodroof en Rechteloosheid van Juli 2002. Of bent u dat 'kwijt' geraakt ? Zoek eens in de doofpot. Ik wil u wel voor € 10,-- een herdruk sturen ?

Misschien kunt u bij zoveel calamiteiten de Raad van kerstreces terugroepen ? Het is maar een idee hoor....
Op deze kerstavond groet ik u en uw collega uit Nieuwegein, zonder enig respect voor wat jullie gedaan/niet gedaan hebben tegen mij. U heeft het zelf in de hand: Vrede op aarde, maar niet voor u ?

Anne Marie ten Berge.

www.annemarietenberge.blogspot.com

dinsdag 20 december 2011

Piet Hein Donner (CDA) 'mag' van de Tweede Kamer

Ik maak mij grote zorgen. De Tweede Kamer stemt in met zijn benoeming als ‘onderkoning ‘ van Nederland. Ik heb bij alle kabinetten Balkenende (CDA) niet anders gehoord en gezien dan dat Donner (CDA) in zijn politieke loopbaan steeds de aanjager, de ontwerper is geweest van geheime besluiten en afspraken: de zogenoemde achterkamertjespolitiek. Het enige dat onze Beatrix heeft kunnen doen is van de minderheidsregering van Rutte eisen dat op grond van Art. 3 van de Grondwet: 'Alle Nederlanders zijn op gelijke voet in openbare dienst benoembaar', op z'n minst een sollicitatieprocedure moest komen met een vacature in de Staatscourant. Verder stelde de sollicitatieprocedure onder leiding van Ivo Opstelten (VVD) minister van Veiligheid (?) en Justitie niets voor. Er waren genoeg sollicitanten waaronder ikzelf, met vermeende capaciteiten. Zij schreven openbare sollicitatiebrieven en wilde allemaal verbeteringen in de Nederlandse bestuurlijke- en de milieusystemen. Terwijl Donner blijkbaar zelf niets voorstelt, omdat hij, over wat hij dan zou voorstellen en zou willen niet in een openbare sollicitatiebrief heeft geschreven. De Tweede Kamer gaat akkoord om Donner als politieke griezel voor het leven als vice-president van de Raad van State te benoemen. Hier wordt dus in gesloten politieke kringen zonder inspraak van het volk (verkiezingen) de belangrijkste functie in ons land: Adviseur van Koning en Vaderland onrechtmatig geclaimd door het CDA en weggegeven door de rest van de politieke partijen. Trek, in deze politieke kwestie zelf uw conclusies over de aftandse status van onze Rechtstaat, onze Democratie en onze Regering. De goede kwaliteiten van de Majesteit blijven staande, boven het zojuist getoonde politieke gesjoemel. De volgende keer zal ik vertellen welke fouten van de kabinetten Balkenende en de Raad van State zelf, Donner recht wil / moet breien.

vrijdag 16 december 2011

Piet Hein Donner, niet gesolliciteerd, niet gekozen. maar toch onderkoning.

Door Anne Marie ten Berge, Utrecht,16 december 2011
Beste lezers.
Vanmiddag,kreeg ik zowaar aangetekende post van Ivo Opstelten, minister van Veiligheid en Justitie. De brief bracht in een grote witte enveloppe het onderwerp : 'Vacature vice-president', De letterlijke tekst luidde: Geachte mevrouw Ten Berge, Naar aanleiding van uw sollicitatie naar de functie van vice-president bij Raad van State, deel ik u het volgende mede.Op basis van de door u verstrekte gegevens is na zorgvuldige afweging van uw loopbaangegevens en het profiel van de functie besloten de procedure niet met u voort te zetten. Onder dankzegging voor de door u getoonde belangstelling retourneer ik hierbij uw bescheiden.
Hoogachtend. I.W. Opstelten. Minister van Veiligheid en Justitie.
----------------------------------------------------------------
Wel dat was weer eens een keurig nietszeggend standaard briefje van de minister.Even terug googelen en ik vond mijn sollicitatiebrief van 10 november 2001 als volgt:
----------------------------------------------------------------
Aan: Hare Majesteit Koningin Beatrix.
t.a.v. De minister van Veiligheid en Justitie.
Postbus 20301. 2500 EH Den Haag.
Van: Mw. A.M.S. ten Berge
p/a : Servaasbolwerk 4 3512 NK Utrecht.
Datum: donderdag 10 november 2011
Betreft: De benoeming van een vrouwelijke vice-president Raad van State.
Kenmerk: 2011.15 bsg,
Bijlagen: geen.

Majesteit,
Hierbij solliciteer ik, Anna Maria Susanna ten Berge, geboren 06 maart 1944 te Utrecht, op grond van het gestelde in Art. 3 van onze Grondwet naar de functie van (de eerste) vrouwelijke vice-president van de Raad van State.

De verbeterde publicatie van de betreffende vacature (m/v) was sinds 25 oktober 2011 te raadplegen.

Voor donderdag 17 november 2011 kunt u mijn schriftelijke sollicitatie naar de vrijgekomen functie verwachten.

Verder informeer ik u hierbij dat wij besloten hebben, om de schadevergoeding van de Staat der Nederlanden voor de onrechtmatige ondercuratelestelling van mijn persoon, op 2 miljoen Euro per maand te stellen. Te rekenen vanaf de datum van de valse beschikking van mijn ondercuratelestelling wegens geestelijke stoornis op 25 september 2007 door dhr. mr. R.W.J. van Veen, kantonrechter Rechtbank Utrecht. Het is aan de Staat der Nederlanden de rechter te verzoeken de betreffende curatele (met spoed) op te heffen.
Voor verdere informatie raadpleeg: www.annemarietenberge.blogspot.com of dhr. mr. H.AE Uniken Venema, president van de Rechtbank Utrecht.

Gelieve mij een bevestiging van ontvangst te sturen van het bovenstaande.
Hoogachtend, Anne Marie ten Berge.
--------------------------------------------------------
Ik kon het niet laten en schreef de volgende brief:
----------------------------------------------------------------------------
Aan: Hare Majesteit Koningin Beatrix.
t.a.v. De minister van Veiligheid en Justitie.
Postbus 20301. 2500 EH Den Haag.

Van: Mw. A.M.S. ten Berge
p/a : Servaasbolwerk 4. 3512 NK Utrecht.

Datum: Vrijdag 16 december 2011
Uw kenmerk: 2011.15 bsg van 15/12/2011
Bijlage: 1.stuks.

Geachte heer Opstelten,minister,

Uw briefje van 15/12/2011 met het onderwerp ‘vacature vice-president’ heb ik zojuist in goede orde ontvangen. Ik neem aan dat u over de inhoud van mijn brief van 10/11/2011 overleg heeft gepleegd met het kabinet ? En met HM ? Ik vind dat u ook de Koningin over de inhoud van mijn brieven hoort te vertellen en zeker ook de Tweede Kamer inlichten.

Ik zit nu al 4 jaar gevangen onder het juk van een onrechtmatige ondercuratelestelling gecomponeerd door het bevoegde gezag in de driepunt van: De burgemeester van Utrecht als (baas) korpsbeheerder, de officier van Justitie als verzoeker van het zwaarste middel van ondercuratelestelling en de onverschillige kantonrechters, met name: mr. R.W.J. van Veen en mr. J. Sap te Utrecht. Dat gaat zeker het Ministerie van Veiligheid en Justitie aan !

Ik teken hierbij bezwaar aan tegen het genomen besluit 2011.15bsg van 15/12/2011 om mij niet op een sollicitatiegesprek uit te nodigen. Dat lijkt mij onverstandig. Waar niet gepraat en onderhandeld wordt komt geen oplossing boven drijven. De schuld van de overheid stapelt zich op en de Koningin weet van niets. Dat kan / mag niet gebeuren in ons land.

* Het feit dat ik vanaf 10 jan. 2000 geen inkomen heb, is onbelangrijk voor een politicus ?
* Dat ik geen tandarts, geen operatie kan betalen, is dat niet wreed genoeg ?
* Het feit dat ik op 24 jan. 2002 door de hulp-off.v.Justitie gearresteerd werd omdat ik aangifte wilde doen tegen uw voorgangster burgemeester Lien Vos- van Gortel in Utrecht van een poging tot doodslag en ontvoering is dat niet spectaculair genoeg ?
* Dat alle 500 exemplaren van mijn rapport: ‘Broodroof en Rechteloosheid’ Juli 2002 bij de overheden en bij de volksvertegenwoordigers neergelegd, kennelijk onbenut zijn gebleven. Is niet bijzonder genoeg ?
* Ik kreeg in 2002 bij de Sector bestuursrecht van de Raad van State geen gehoor over het bewijs van valsheid in geschrifte door Boele Staal (VVD) commissaris van de Koningin te Utrecht, geschreven in het belang van de valse leugens van Annie Brouwer-Korf (PvdA) burgemeester van Utrecht over mijn strafblad. Is de Raad dan nog betrouwbaar te noemen ?

Jullie kunnen in deze benoeming van vice-president een ster verdienen van een betrouwbare overheid. Ga daar voor. Ik help mee orde op zaken te stellen.
Hierbij dien ik de geretourneerde sollicitatiebrief van donderdag 10 november 2011 opnieuw in.
Hoogachtend, Anne Marie ten Berge.
---------------------------------------------------------------
Om zes uur ging deze klokkenluiders brief op de post.Dan even een hapje eten in de stad. Maar 's avonds las ik in het Parool dat Piet Hein Donner onderkoning was geworden. Verhip, hoe kan dat nou ? Wat heb ik nu weer gemist ? Een man op een fiets, hoe vind je zoiets ?

Over Ziekteverzekering 2012 / Fiets / spullen Nieuwegein / Codicil./ En meer.‏

Over Ziekteverzekering 2012 / Fiets / spullen Nieuwegein / Codicil./ En meer.‏

[Dit bericht markeren als ongelezen] [Dit bericht verwijderen]
[Dit bericht boven aan het Postvak IN laten staan]
13:16
Beantwoorden ▼

Anne Marie ten Berge
Aan Hetty Heijmerink-ten Berge(Odijk), Peter de Klein, Nico de With, Paul van Schuilenburg, Hilde Braakman, Joop Servaas, Aleid Wolfsen(PvdA-nep-burgemeester), Burgemeester Frans Backhuijs, KROEZEN BV, José ten Berge, Irene ten Berge, Edwin Jonkman, Gerard Krijnen
Utrecht, vrijdag 16 december 2011.

Mail aan: Zus Hetty Heijmerink-ten Berge en haar man Pieter Heijmerink. Zeisterweg 36-B. 3984 NL Odijk: Aanvragers van de ondercuratelestelling in 2007.
LS.
1. Inzage
Ik heb medio November 2011 een uur inzage gekregen in de rechtbankdossiers. Interessant ! Is voor herhaling vatbaar !

2. Stichting Mitros heeft op 14/12/2011 de open voordeur van 4 bis waar ik achter stond ingetrapt. Ik ben verwond. Ik moet een nieuw slot aanschaffen, met geregistreerde sleutels. De rekening zal ik naar u toe laten sturen.

3. De gedaagde partij.
De curator, gedaagde partij, was op 14/12/2011 niet aanwezig bij de illegale inspectie van Servaasbolwerk 4 en 4bis. Het is precies zoals ik op zitting 10/06/2011 in het kort geding Zaaknr: 307189 KG ZA 11-494 MT/44253 heb gezegd: " Servaasbolwerk 4 wordt gehuurd als woonruimte met keukenblok, toilet en douche door de bewoner. Er is vanuit 4 geen toegang naar 4 bis. Het bovenhuis 4 bis is in gebruik als kantoorwoning (een pc, kopieer apparaat, kasten met archief enz.) een keukentje van 2.5 m2 en een toilet.
Volgens beloften moet de curator mij nu schriftelijk toestemming geven voor de verhuur van no 4 en om kantoor te houden op 4 bis. Gebeurt dat niet dan stap ik naar de rechter. IK HEB op 10 juni 2011 GEEN MEINEED GEPLEEGD De curator heeft gelogen. Mitros heeft gelogen. Mitros heeft geen eigenaars- noch verhuurdersrechten t.o.v. ten Berge voor Servaasbolwerk 4 noch voor 4 bis te Utrecht. Mitros heeft nooit een huurcontract getoond. Ik ben eigenaar van Servaasbolwerk 4 en 4 bis te Utrecht. En dat was ik al 3 jaar vóór de ondercuratelestelling op 25/09/2011. Ik huur na het overlijden van mijn partner Thorbeckepark 108 in Nieuwegein. De curator betaalt de huur.

4. Levensonderhoud.
Er is jullie herhaaldelijk gewezen op de inhoud van Art.1:397 BW: Kosten levensonderhoud: Meerdere aan- en bloedverwanten zijn verplicht tot het verstrekken van gelden voor mijn levensonderhoud. Op advies van de curator heb ik een lijst van betalingen voor de noodzakelijke middelen van bestaan als volgt, opgemaakt .

5. Ziekteverzekering 2012
Nu ik geen toestemming heb verkregen te mogen huwen heb ik voor mij een ongehuwde ziekteverzekering afgesloten. Ik heb om een acceptgirokaart verzocht voor de totale betaling. van € 1809,-- voor het jaar 2012. Dan zijn we daarvan af. Alleen zijn er bijkomende kosten voor het het Zorghotel van de verzekering. Gelieve per omgaande € 1809,-- te storten op mijn bankrekening: 075.56.82.130. t.n.v. A.M.S.ten Berge. 3512 NK 4 bis Utrecht. Onder vermelding: Zorgverzekering 2012 totaal.

6. Fiets
Via de curator is beloofd dat de nieuwe fiets afgerond op € 884,-- 4 maanden geleden door mij gekocht, betaald zou worden.Dat is niet gebeurd. De betreffende fiets is in de aanbieding gezet. Want de fietsenmaker moet zijn leverancier ook betalen.
Dat betekent dat ik opnieuw moet beginnen. Ik koop nu een fiets met accu.(+reserve accu) Gelieve € 1950,-- te storten op bankrekening: 075.56.82.130 t.n.v. A.M.S.ten Berge. 3512 NK 4 bis Utrecht. Onder vermelding: Fiets met accu.

7. Auto's
Jullie hebben via de curator, op grond van het door jullie onrechtmatig geclaimde erfrecht, mijn autobezit (2) laten vernietigen. Ik ben er nog beroerd van. Jullie mogen rekenen op de kosten van twee nieuwe auto's. Dat is niet meer dan billijk. En hoe is het met mijn caravan en de inhoud daarvan ? Staat die nog op het erf of in de loods van zwager Gerard en zus Marlies ?

8. Camper.
Als vervanger van de caravan en de Opel Campo, wil ik een camper kopen welke in mijn garage op Kanaleneiland past. Jullie hebben inmiddels al het geld en alle spullen van drie nalatenschappen verduisterd. En jullie hebben jezelf niet bij de politie aangegeven ? Nou prima toch ? Dan zaag ik op deze manier de poten onder jullie stoelen weg.

9. Er moet een nieuwe gaskachel komen op Servaasbolwerk 4 te Utrecht en een nieuwe warmwaterboiler. Zonder nader tegenbericht stuurt de leverancier de rekeningen van deze apparaten en de kosten van de aansluitingen naar jullie adres. Willen jullie de rekeningen aangetekend hebben ? Dan kan.

10. Weten jullie nog ?
In de brief van 09/05/2007 staat: Zus Hetty zal al haar (..) schulden betalen als ik maar met spoed onder curatele gesteld werd. Ook Rein Derks werd er beroerd van. Voor € 4040 ,-- mogen jullie elke belastende brief ter inzage zien.

11. Boedel Nieuwegein:
Van mijn boedel aan het Thorbeckepark 108 in Nieuwegein had ik om te beginnen graag in week 51 per mail met amstenberge@hotmail.com afgesproken om aan het kantoor aan het Servaasbolwerk 4 bis. 3512 NK Utrecht mijn volgende spullen te bezorgen.
1. De koopakte van de garage op Kanaleneiland.
2. De sleutels van deze garage.(3)
3. De eigendomspapieren (deel I) Opel-Campo. VD DR 77.
4. De auto-sleutels van de Opel-Campo. VD DR 77.
5. De eigendomspapieren (deelI) van de Suzuki Swift LF GB 69.
6. De auto-sleutels van deze Suzuki Swift
7. De twee fietsen uit de berging. Thorbeckepark 108 te Nieuwegein.
8. De antieke klok uit de berging
9. De rolstoel.
10. De loop-krukken
11 De toiletverhoging
12. Het dossier: *Brandt. Samengesteld door Rein Derks. Te vinden: Vooraan in de open Lundiakast in de studeerkamer.
13. De postzegelverzameling.
14. De muntenverzameling
15 Alle ingebonden jaargangen Donald Duck vanaf 1952.
16. Het schilderij van Henk en Zwaantje Derks.(Slaapkamer)
17. De glazen vogel (korhoen)
18. Alle etensborden.
19. De magnetron.
20. De waterkoker.
21 Het koffiezet apparaat
22. Het duo-koffiezetapparaat.
22. Het douchegordijn.
23. De wasmand.
24. De schoolwandkaart. Te vinden in de studeerkamer.
25 De computer met toebehoren. Te vinden in de studeerkamer.

12. Rechthebbende op inkomen (eigendom) en op geld voor mijn levensonderhoud (Art.1: 397 BW.) DAT BEN IK.
Mijn inkomen vanaf 25 september 2007: minimaal € 3000,-- per maand, dat door jullie: Zwager Pieter en zus Hetty Heijmerink-ten Berge, in Odijk, aanvragers van de onder curatelestelling in 2007 verduisterd is, wil ik, zonder inruil van enig ander recht, met terugwerkende kracht in eigen hand krijgen. Totale achterstand uitbetaling inkomen is nu 52 maanden x € 3000,-- = € 156.000,-- Heden graag storten op bankrekening: 075.56.82.130 t.n.v. A.M.S.ten Berge. 3512 NK 4 bis Utrecht. Onder vermelding: Inkomen van 52 maanden

13. Opheffing curatele
Ik heb het eerder onder de aandacht gebracht: De aanvragers van de onder curatele stelling ( 25/09/2007) mogen van de rechtbank een verzoek indienen om deze op te heffen. Wat houd jullie tegen ?

14. Curator Brandt-van Heijst ,
Geboren 31/08/1946 te Eindhoven en medewerker van KROEZEN BV te Vortum-Mullem, is zij inmiddels met pensioen/ontslag ? Hoe zit dat nu ? En zo ja, welke andere curator heeft zich bereid verklaard ? En wat zegt de kanton rechter ? De curator hoort van haar assistente dat jullie elke dag met haar kantoor met Gerry van den Berg bellen ?
Ik neem aan dat jullie heden de storting van € 156.000,--achterstand uitbetaling inkomen kunnen realiseren, zodat ik maandag met de banken kan praten. Stort het hele bedrag op genoemde bankrekeningnummer. Reken zelf maar de rente van 9% uit over dat kapitaal. Deze interest hoort erbij. Goed luisteren: IK HEB NIET OM FINANCIËLE PROBLEMEN EN TEKORTEN GEVRAAGD.

15. UTC
Zonder nader tegenbericht sluit ik op jullie kosten bij de Utrechtse Taxi Centrale ( UTC) een vervoersregeling af. Ik wil ook nog naar het buitenland. IK HEB NIET OM VERVOERSPROBLEMEN GEVRAAGD. Een en ander op grond van Art.1: 397 BW.

16. Kosten Advocaat
Ik zal voortaan de rekening van mijn advocaatkosten naar de curator laten sturen. Dat hoort bij de onderhoudsplicht. Trouwens jullie hebben de advocaatkosten van mr. Edwin Jonkman en mr. Smolders van Zumpolleadvocaten toch wel betaald uit eigen middelen ?

17. Codicil / Paspoort
Ik kan u verder meedelen dat ik inmiddels een geldig codicil heb kunnen schrijven als gevolg van mijn nieuwe, geldige paspoort. Alle jullie handelingen vanaf 09/07/2008 buiten mijn toestemming om, zijn strafbaar als misdrijf. Dat weten jullie, dat weet de burgemeester van Utrecht dat weet de officier van Justitie. Ja, wie weet dat eigenlijk niet ? Er is vanaf 09juli 2008 door jullie en de curator misbruik gemaakt van het verduisterde paspoort. Maar het is gedaan.4 jaar lang

18. Afschrift paspoort.
Er is 09/11/2011 een afschrift van een paspoort op naam van A.M.S. ten Berge afgegeven aan Edwin Jonkman, advocaat bij Zumpolleadvocaten te Utrecht. Dat is gebeurd in het belang van de rechtsbijstand van de curator, ter zake van de comparitie op 16/11/2011 tussen Stichting Mitros, eiseres, en M.L.J.S. Brandt-van Heijst, gedaagde. Jonkman wil mij vooraleerst geen inzage geven. Maar een curanda kan inzage eisen in de stukken waar haar naam in staat. Waarvan akte.

Anne Marie ten Berge.

dinsdag 13 december 2011

De rot in 2011 bij Utrechtse deurwaarders en advocaten

Door Anne Marie ten Berge, Utrecht 13 december 2011
Beste lezers.
Dank voor alle harten onder de riem welke u mij ook dit jaar weer gestuurd hebt.Zoals geadviseerd en beloofd houd ik vol in mijn strijd tegen de onbetrouwbare overheid en het vuile politieke machtsmisbruik. Jazeker de stand van de schadeclaim onrechtmatige ondercuratelestelling met 2 miljoen per maand vanaf september 2007 staat op 52 mnd x 2 miljoen = 104 miljoen Euro.
Ook het hele jaar 2011 heeft het bevoegde gezag mij dwars gezeten met een buitensporige formele en onbetrouwbare benaderingen tegen mij en mijn vrije Nederlandse Staatsburgerschap.
Hierbij bied ik u de volgende e-mails aan welke ik gisteren en eergisteren in deze context verstuurd heb.Ik hoop weer van u te horen via mijn e-mail adres: amstenberge@hotmail.com of 030-2316070.
Met vriendelijke groet.
-----------------------------------------------------------------------------------
FW: Deurwaarderskantoor Kruythof c.s. Utrecht antwoordt niet op mail.van 07/12/2011‏
12-12-2011
Beantwoorden ▼
Anne Marie ten Berge
amstenberge@hotmail.com
Aan KBVG Den Haag, Celine Ramakers

Aan: Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders.
E mail: KBvG Den Haag: kbvg@kbvg.nl
cc Celine Ramakers t.k.bij Kruythof.nl
Van: Anne Marie ten Berge,
Servaasbolwerk 4 bis 3512 NK Utrecht

Geachte heer/mevrouw,

Vanmorgen werd ik met mijn deurwaardersproblemen door de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders te Amsterdam doorverwezen naar de KBvG te Den Haag. Mijn problemen komen voort uit een buitensporige formele en onbetrouwbare benadering van de overheden.
Mijn 'exploten probleem' is complex.
Celine Ramakers, de toegevoegde kandidaat gerechtsdeurwaarder (werkzaam bij) en Bob Kruythof gerechtsdeurwaarder te Utrecht, Julianalaan 4 te Utrecht, Tel. 030-25 13 814. Fax: 030-2523043 weigeren getweeën te reageren op mijn aantijgingen over de valse bevelen en bedreigingen via de betreffende exploten. Dat hoef ik niet te nemen. Ook niet omdat ik, zie curateleregister:(Berge, ten 06-03-1944) onder curatele sta. Dat is mij overkomen. Het geld en rijkdom beheersen de familie, want geestelijk gestoord ben ik nooit geweest.
Edwin Jonkman, Zumpolleadvocaten Utrecht.
Volgens de advocaten mr. G. Scholten en mr. Jonkman aan de telefoon, ben ik geen partij in deze zaak. Maar het 'exploot van het proces-verbaal van de comparitie (?) (hoe hebben ze het verzonnen ?) is wel geadresseerd aan A.M.S.ten Berge. En de onderwerpen in hun e-mails gaan over. "Mitros/Ten Berge (SPOED!!!)" Advocaat Jonkman kon het niet zo goed uitleggen maar het kwam erop neer dat hij, de curator vertegenwoordigde in de comparitie, dat ik geen verwwer had mogen voeren en dat hij voor deze misslagen betaald werd van mijn geld.
Waarom mijn kantoorwoning ontruimen ?
Ik naam aan dat de curator, op 31/08/2011 met pensioen ging. Het curator-contract tussen haar en mijn zus(66)met name Hetty Heijmerink-ten Berge in Odijk was ten einde. Ik ga er vanuit dat de benoeming van weer een onbetrouwbare curator geen schijn van kans maakte bij de rechtbank.Maar de curatele opheffen kon ook niet vanwege de megaschadevergoedingen van mijn kant. Het is immers een Staatsmisdrijf tegen een onschuldige klokkenluider.
En dan was er ook nog de rekening van € 153.272,50 inclusief BTW van het onderhoud/renovatieplan Derks-Ten Berge voor Servaasbolwerk 4 en 4bis te Utrecht. Deze schuld had ik, van mijn op 25/09/2010 overleden partner dhr. Rein D. Derks geërfd . Maar de schuld gaat nu naar mijn familie. De curator heeft op de valreep, in haar hoedanigheid, nog even een Verklaring van Erfrecht geritseld Mijn familie: 5 zussen en 3 zwagers noemt zich nu: De Erven R.D. Derks. Dat is strafbaar als misdrijf.
Mede door haar beloften in 2007 moest de rijke zus Hetty mijn schulden betalen. "Ik betaal al haar schulden, als ze maar onder curatele gesteld wordt", zijn haar woorden zwart op wit. Hoe diep kun je zinken ? Ze heeft haar zin gekregen. De eerste schuld van een verbouwing en boven tafel gekomen in 2011 was direct raak. Maar nu eist zij blijkbaar het bezit van het vastgoed op, en moeten mijn huurders en ik weg wezen.Althans wij worden er zonder pardon uit gepest. Maar dat gaat niet lukken. Sinds 14 oktober 2004 is het hele pand mijn eigendom. Ik blijf en mijn huurders ook. Wij hebben het heel gezellig.
Waarom SPOED!!! ?
De kort geding-Zaak 11-494 Stichting Mitros vs A.M.S.ten Berge werd geen bodemprocedure. De handelsrechter vonniste 29juni 2011 dat Mitros niet het huis in mocht komen. Nu bij de comparitie tussen partijen is een advocaat ingeschakeld, voor de gepensioneerde curator. In deze kwestie had ieder haastige spoed. De curator heeft zich gelegitimeerd met een afschrift van mijn oude paspoort nr. NMPK2R4324NL, vanwelk ik in 2008 aangifte had gedaan, als zijnde verduisterd namens/ door de burgemeester van Utrecht Dat is strafbaar als (ambtelijk)misdrijf. Later heeft de curator met dit verduisterde paspoort mijn Bijstand, mijn AOW en mijn ABP aangevraagd en gekregen. Ik krijg niets van mijn eigen geld. Het paspoort is vermist en voordat ik op 11/11/ 2011 het nieuwe paspoort kreeg moest mijn familie met het oude paspoort nog even de bovenstaande zaken regelen. .
Dus ik vroeg mr. Jonkman, de advocaat mij het complete dossier, waarin mijn naam voorkwam, met het bewijs van het delict: Handelen met vermist paspoort,te geven. Hij ontkende dat ik daar recht op had. Dus ik ga naar de orde van advocaten of aangifte doen.
Mijn vraag aan de KBvG.
Is het mogelijk dat ik na alles wat er gebeurd is, ikzelf (curanda) aan de deurwaarder vraag het exploot van 07/12/2011 dossier 135224ejn IN TE TREKKEN en BUITEN EFFECT TE STELLEN ? Of kan de KBvG dat doen ?

Met vriendelijke groeten, Anne Marie ten Berge. Utrecht.
-------------------------------------------------------------------------------------
From: amstenberge@hotmail.com
To: e-mailbox@kruythof.nl
CC: lengams@zumpolleadvocaten.nl; erjonkman@planet.nl; scholten@tomlow-advocaten.nl; vraag@mitros.nl; heijmerink-tenb@live.nl; peter.de.klein@utrecht.politie.nl; burgemeester@utrecht.nl; f.backhuijs@nieuwegein.nl; nico.de.with@utrecht.politie.nl; h.j.braakman@utrecht.politie.nl; j.servaas@utrecht.politie.nl; paul.van.schuijlenburg@utrecht.politie.nl
Subject: Dossier.nr.:135224ejn
Date: Wed, 7 Dec 2011 17:56:38 +0100

Utrecht, 7 december 2011
LS
Mijn mail aan het deurwaarderskantoor Kruythof c.s. te Utrecht heb ik als volgt vorm gegeven.

Geachte mevrouw Ramakers, t.k.deurwaarder,
E-mails.
Na ons telefonische contact, is hedenmiddag 07/12/2011 het nieuwste exploot van het betreffende dossiernummer op de mat van Servaasbolwerk 4 bis te Utrecht gevonden.U heeft nu de ontbrekende e-mails van de betrokken advocaten bijgevoegd.
Blanco e-mails
Maar...heeft u dan niet gezien dat deze aangehechte e-mails feitelijk blanco zijn ? Geen inhoud hebben ? Immers de e-mails waaruit de instemming van A.M.S.ten Berge met de voorgestelde regeling van het Interimbestuur van Stichting Mitros (hierna: Mitros) zou moeten blijken is niet leesbaar. Een en ander is blanco weergegeven door de gemachtigde van Mitros, door advocaat Gerard Scholten van Tomlow Advocaten te Utrecht. Het lukt mij niet om blanco letters te lezen. Daar ben ik te dom voor.
De grosse is geen vonnis.
U moet toch gezien hebben dat de grosse van het proces-verbaal geen vonnis, geen uitspraak was van een rechter ? Er staan nergens in het proces-verbaal puntsgewijs rechtsoverwegingen opgesomd en er staat ook niet: "...verklaart dit proces-verbaal uitvoerbaar bij voorraad". Partijen hebben duidelijk bedrog gepleegd. Mij een hak willen zetten ?
Kort geding
In het vonnis van 29/06/2011 rolnummer 307189 KG ZA 11-494 MT/4253 wijst mr. R.C.Hartendorp de huisuitzetting, de inspectie en de werkzaamheden binnen in de panden af omdat mijn partner en ik zelf al voor € 153.272,50 inclusief BTW hadden laten renoveren. Dat kon gebeuren omdat ik de panden in 2004 had gekocht / betaald. Dus dan huur ik ze vanaf die tijd niet meer.
De aannemersrekening.
De betreffende rekening d.d. 03-06-2011 met garantie op de werkzaamheden is na het overlijden van mijn partner, mijn schuld aan de aannemer geworden. Maar vanwege de curatele uit 2007 horen mijn zus en zwager al mijn schulden te betalen. Ook deze.
Inspectie.
Als de bouwinspecteur van de Gemeente Utrecht nu om een of andere reden zou willen inspecteren dan kan ik daar nog inkomen. Maar de criminele organisatie Mitros Utrecht - Nieuwegein heeft in de panden Servaasbolwerk 4 en 4 bis te Utrecht en had op 08-04-2011 in onze 50+ woning aan het Thorbeckepark 108 in Nieuwegein, niets te zoeken.Maar Mitros heeft toen, zonder vonnis, zonder exploot zich schuldig gemaakt aan een illegale huisuitzetting met geweld. Ik ben alles kwijt geraakt. Ook de foto's en het toestel.
De sterke arm.
Mitros dreigt in haar eigen flut bevel / uw blanco exploot van 07/12/2011 van Mitros/Ten Berge, met de sterke arm van Politie en Justitie. Ik belde om ong. 15:00 uur Gerard Scholten hierover op. Maar hij liet zeggen dat ik ( inderdaad ) geen partij was in deze zaak 200.091.438 bij Sector civiel van het Arnhemse hof, of met woorden van gelijke strekking.
Conclusie.
Ik kan maar één conclusie trekken en dat is, dat Mitros, de advocaten en de mevrouw. Ten Berge,(mijn zus) die dan wel partij is, de Raadsheer-commisaris mr. K.J.Haarhuis van het Arnhemse hof voorgelogen hebben over hun instemming en valse betrokkenheid bij een schijn- comparitie.
Familie.
Misschien wilt u vragen om het nep-exploot van 07/12/2011 naar mijn zwager Pieter(71) en zus Hetty (66), Heijmerink- ten Berge. Zeisterweg 36-B in Odijk, te sturen. Zij zijn het probleem. Zij hebben geen bedenkingen. Zij hebben in 2007 zonder mededogen en in het diepste geheim mijn ondercuratelestelling wegens geestelijke stoornis aangevraagd bij de officier van Justitie (hierna:ovj) De betreffende ovj, is met een vals verzoek ondercuratelestelling naar een malafide rechter gegaan.
Smartengeld.
Maar maak je geen zorgen. Ik heb de Staat aangeklaagd en ik eis vanaf 25/09/2007 voor iedere maand langer onterecht onder curatele staan 2 miljoen Euro. Rutte weet dit omdat ik het de ministers Ivo Opstelten,(VVD)van Justitie en Piet Hein Donner(CDA) van Binnenlandse Zaken reeds heb geschreven.
Uw initiatief
U moet uzelf maar adviseren over wat u met dat stomme bevel van Miitros doet. Mitros komt er niet in en ik ben verzekerd van de bescherming van de wijkagenten van politie.

Met vriendelijke groet, Anne Marie ten Berge.

Nieuw
|
Beantwoorden
Allen beantwoorden
Doorsturen
|
Verwijderen
Markeren als ▼
Verplaatsen naar ▼
|
Afdrukken
[Vernieuwen]

Advertentie sluiten

woensdag 7 december 2011

Stichting Mitros Utrecht / Nieuwegein spoort niet.

Door Anne Marie ten Berge. Utrecht 07 dec. 2011.

Dossier.nr.:135224ejn‏
17:56 Beantwoorden ▼
Aan Celine Ramakers, Rian Lengams, Edwin Jonkman, Mr.Gerard Scholten, Stichting Mitros, Hetty Heijmerink-ten Berge(Odijk), Peter de Klein, Aleid Wolfsen(PvdA-nep-burgemeester), Burgemeester Frans Backhuijs, Nico de With, Hilde Braakman, Joop Servaas, Paul van Schuilenburg

Utrecht, 7 december 2011
LS
Mijn mail aan het deurwaarderskantoor Kruythof c.s. te Utrecht heb ik als volgt vorm gegeven.
Geachte mevrouw Ramakers, t.k.deurwaarder,
E-mails
Na ons telefonische contact, is hedenmiddag 07/12/2011 het nieuwste exploot van het betreffende dossiernummer op de mat van Servaasbolwerk 4 bis te Utrecht gevonden.U heeft nu de ontbrekende e-mails van de betrokken advocaten bijgevoegd.
Blanco e-mails
Maar...heeft u dan niet gezien dat deze aangehechte e-mails feitelijk blanco zijn ? Geen inhoud hebben ? Immers de e-mails waaruit de instemming van A.M.S.ten Berge met de voorgestelde regeling van het Interimbestuur van Stichting Mitros (hierna: Mitros) zou moeten blijken is niet leesbaar. Een en ander is blanco weergegeven door de gemachtigde van Mitros, door advocaat Gerard Scholten van Tomlow Advocaten te Utrecht. Het lukt mij niet om blanco letters te lezen. Daar ben ik te dom voor.
De grosse is geen vonnis.
U moet toch gezien hebben dat de grosse van het proces-verbaal geen vonnis, geen uitspraak was van een rechter ? Er staan nergens in het proces-verbaal puntsgewijs rechtsoverwegingen opgesomd en er staat ook niet: "...verklaart dit proces-verbaal uitvoerbaar bij voorraad". Partijen hebben duidelijk bedrog gepleegd. Mij een hak willen zetten ?
Kort geding
In het vonnis van 29/06/2011 rolnummer 307189 KG ZA 11-494 MT/4253 wijst mr. R.C.Hartendorp de huisuitzetting, de inspectie en de werkzaamheden binnen in de panden af omdat mijn partner en ik zelf al voor € 153.272,50 inclusief BTW hadden laten renoveren. Dat kon gebeuren omdat ik de panden in 2004 had gekocht / betaald. Dus dan huur ik ze vanaf die tijd niet meer.
De aannemersrekening
De betreffende rekening d.d. 03-06-2011 met garantie op de werkzaamheden is na het overlijden van mijn partner, mijn schuld aan de aannemer geworden. Maar vanwege de curatele uit 2007 horen mijn zus en zwager al mijn schulden te betalen. Ook deze.
Inspectie.
Als de bouwinspecteur van de Gemeente Utrecht nu om een of andere reden zou willen inspecteren dan kan ik daar nog inkomen. Maar de criminele organisatie Mitros Utrecht - Nieuwegein heeft in de panden Servaasbolwerk 4 en 4 bis te Utrecht en had op 08-04-2011 in onze 50+ woning aan het Thorbeckepark 108 in Nieuwegein, niets te zoeken.Maar Mitros heeft toen, zonder vonnis, zonder exploot zich schuldig gemaakt aan een illegale huisuitzetting met geweld. Ik ben alles kwijt geraakt. Ook de foto's en het toestel.
De sterke arm.
Mitros dreigt in haar eigen flut bevel / uw blanco exploot van 07/12/2011 van Mitros/Ten Berge, met de sterke arm van Politie en Justitie. Ik belde om ong. 15:00 uur Gerard Scholten hierover op. Maar hij liet zeggen dat ik ( inderdaad ) geen partij was in deze zaak 200.091.438 bij Sector civiel van het Arnhemse hof, of met woorden van gelijke strekking.
Conclusie
Ik kan maar één conclusie trekken en dat is, dat Mitros, de advocaten en de mevrouw. Ten Berge,(mijn zus) die dan wel partij is, de Raadsheer-commisaris mr. K.J.Haarhuis van het Arnhemse hof voorgelogen hebben over hun instemming en valse betrokkenheid bij een schijn- comparitie.
Familie
Misschien wilt u vragen om het nep-exploot van 07/12/2011 naar mijn zwager Pieter(71) en zus Hetty (66), Heijmerink- ten Berge. Zeisterweg 36-B in Odijk, te sturen. Zij zijn het probleem. Zij hebben geen bedenkingen. Zij hebben in 2007 zonder mededogen en in het diepste geheim mijn ondercuratelestelling wegens geestelijke stoornis aangevraagd bij de officier van Justitie (hierna:ovj) De betreffende ovj, is met een vals verzoek ondercuratelestelling naar een malafide rechter gegaan.
Smartengeld.
Maar maak je geen zorgen. Ik heb de Staat aangeklaagd en ik eis vanaf 25/09/2007 voor iedere maand langer onterecht onder curatele staan 2 miljoen Euro. Rutte weet dit omdat ik het de ministers Ivo Opstelten,(VVD)van Justitie en Piet Hein Donner(CDA) van Binnenlandse Zaken reeds heb geschreven.
Uw initiatief
U moet uzelf maar adviseren over wat u met dat stomme bevel van Mitros doet. Mitros komt er niet in en ik ben verzekerd van de bescherming van de wijkagenten van politie.
Met vriendelijke groet, Anne Marie ten Berge.

vrijdag 2 december 2011

Ministers Ivo Opstelten (VVD) en Donner (CDA) houden overheidsmisdrijven onder de pet.

Door Anne Marie ten Berge,Utrecht 2 december 2011.

Beste lezers,
Het is duidelijk dat klokkenluiders in de weg staan. En omdat de overheid en de volksvertegenwoordigers de klokkenluiders niet afdoende beschermen en schadeloos stellen blijven ze de overheid en de volksvertegenwoordigers maar voor de voeten lopen. Klokkenluiders zijn in vredestijd wat verzetsmensen waren in oorlogstijd. Helden.
Neem nu Ivo Opstelten, minister van Veiligheid en Justitie. De slapjanus. Die is als burgemeester van Utrecht in de jaren 90 burgemeester Lien Vos- van Gortel (VVD) opgevolgd. Maar toentertijd heeft Ivo wel het misdrijf onder de pet gehouden dat een poging tot doodslag betrof door zijn voorgangster Lien-Vos van Gortel gepleegd. Ik kan er al jaren niets anders van maken. Lien woont in Utrecht en ik heb eens onverwacht bij haar aangebeld met de eis van openbaarheid en de schadevergoeding. Binnen 5 minuten reed de politie voor.Lien Vos-van Gortel werkte bij het plegen van het misdrijf samen met de malafide Stad- en provincie advocaat-procureur, met name mr. Frans P.J.M.Otten. Deze twee machtsmisbruikers zijn op 28 september 1983 in de strafbare fout gegaan. Na deze datum van 28 september 1983, hebben de burgemeesters van Utrecht, hun zorgplicht niet gehaald, om ook de eigen misdrijven van de burgermeestersfunctie aan de kaak te stellen. Het betrof immers het strafbare gedrag van hun collegae politici. Ook de opvolgende ministers van Binnenlandse Zaken bedienen tot op heden de doofpot. En om de aandacht af te lijden betaalde Guusje Ter Horst (PvdA) minister BZ&K in 2007 en daarna, de onzalige referenda voor het burgemeesterschap.Terwijl de Grondwet nergens uitsluit dat wij vrij onze eigen burgemeesters mogen kiezen.
Pas in februari 2000, 16 jaar na dato, kreeg ik het dossier in handen met de bewijzen van de poging tot doodslag op mijn persoon door de VVD burgemeester Vos-van Gortel en mr. Frans P.J.M.Otten. Deze laatst genoemde schurk heeft tot 15/01/2008 op de Rechtbank Utrecht gewerkt, terwijl de rechtbank wist waaraan hij zich schuldig had gemaakt. Na 15/01/2008 mocht hij van de minister,als plv. rechter bij de Rechtbank Den Bosch zijn schurk-brood verdienen.
Vanaf 2000 is de regering op de hoogte (behalve HM) van het antirecht dat tegen mij als klokkenluider uit de kast gehaald werd.Ik kan stellen dat Ivo, de contrabas tegen het strafbare gedrag van de burger, zelf strafbare boter op het hoofd heeft en dit geheim probeert te houden. Piet Hein Donner , minister van BZ&K is net zo'n griezel. Die wil de hoofd-antirechter Tjeenk-Willink als vice-president van de Raad van State opvolgen die er mee ophoudt op 01/02/2012. Er stond half November 2011 een advertentie voor deze vacature in de Staatscourant en de verdachte crimineel Ivo Opstelten zal (in het geheim) de sollicitatiegesprekken voeren. Ivo komt dan met een voorstel naar de Tweede Kamer, wie onderkoning van Nederland moet worden.
Ik heb ook gesolliciteerd want als klokkenluider doe ik mijn plicht. Maar ja ik sta vanaf 25/09/2007 formeel nog steeds onder curatele wegens een door de 2 PvdA burgemeesters van Utrecht verzonnen geestelijke stoornis.Ik heb als meerderjarige een wettelijke vertegenwoordiger in de vorm van een curator 'gekregen' zodat ik al mijn rechten kwijt ben. Mijn huurrecht, mijn stemrecht, mijn kooprecht, mijn recht om te huwen, mijn woonrecht enzovoort, enzovoort.
De volgende brieven zijn getuigen van mijn strijd tegen de antirechters. Ik houd mij aanbevolen voor meer tips in mijn strijd. Nee,kranten mogen niet over mij schrijven, en advocaten krijgen de eigen bijdrage niet betaald. Dus ik dobber net als het baadeendje, op het politieke schuim der Natie. Als ik vandaag of morgen net als Pim Fortuijn afgeschoten word, dan is het niet zo moeilijk te bedenken wie de schutter betaald heeft.
Hier volgen een voorbeelden van mijn correspondenties welke niet behandeld mogen worden. Ik zal ze doorsturen naar de Ministerraad en de Tweede Kamer, die al geïnformeerd zijn, maar noch steeds hun handen in onschuld wassen.
*******************************************
VERZOEK VAN CURANDA.
Aan : Rechtbank Utrecht.
t.a.v: Sector kanton locatie Utrecht.
Vrouwe Justitiaplein 1.3500 EX Utrecht.
Van: A.M.S.ten Berge,
p/a: Servaasbolwerk 4 bis. 3512 NK Utrecht.

Wat waar is, hoeft niet verdedigd te worden.

Datum: Woensdag 16 november 2011.
Betreft: Verzoek na klacht over/aan curator.
Bijlage: 1 stuk

Dames/heren medewerkers Sector kanton locatie Utrecht.

Hierbij verzoek ik, ANNA MARIA SUSANNA TEN BERGE, geboren 6 maart 1944 te Utrecht aan Sector kanton Utrecht, om de betreffende curator te manen / te sommeren om met terugwerkende kracht, onbeperkt geld aan mij over te maken. Ik ben door de curatele in financiële onmacht gebracht. Ik kan de noodzakelijke middelen van bestaan en verzorging niet aanschaffen omdat de curator weigert deze levensonkosten te betalen.
Redenen van verzoek.
Het bewindvoerderskantoor KROEZEN BV Sint Cornellisstraat 44 te Vortum-Mullem weigert mijn dossier aan mij af te staan. Sinds 25 september 2007 ben ik ten onrechte, op verzoek van een malafide officier van Justitie, onder curatele gesteld. Er zijn inmiddels, twee (2) elkaar opvolgende en malafide medewerkers van KROEZEN BV, benoemd tot curator.
Sinds de ondercuratelestelling kan ik niets meer aanschaffen, de luxe waarin ik vanaf 1980 leefde is totaal weg. De betreffende medewerkers bij KROEZEN BV hebben beslag gelegd op minstens twaalf (12) bank- en beleggingsrekeningen met tientallen miljoenen euro’s opbrengst. Mijn overleden partner en ik deden sinds 1980 aan risicospreiding van ons vermogen. Curator Brandt-van Heijst vult op frauduleuze wijze mijn belastingaangiften in.
Zoals bekend heeft de curator van KROEZEN BV sinds mei 2011 de huur niet meer betaald van onze woning aan het Thorbeckepark 108 te Nieuwegein, om daarna illegaal beslag te leggen op de complete inboedel, persoonlijke eigendommen, kleding, kunstobjecten, antiek, vervoermiddelen en mijn rolstoel.
De betreffende curator ontkent niet, dat zij volgens haar functie gehouden is om alles voor mij te betalen wat wenselijk en/of noodzakelijk is. Maar wat voor mij nodig is, dat maak ik altijd nog zelf uit. Ik ben bij mijn volle verstand.Altijd al geweest. Met uitzondering van mijn (aanstaande) wettige echtgenoot, hoef ik met niemand te overleggen hoeveel vermogen ik heb, hoe ik mijn leven inricht en hoe mijn laatste wilsbeschikking geformuleerd wordt. Dat zijn de universele rechten van de mens.
De betreffende curator heeft de inhoud van de hier bijgevoegde mail van 15 november 2011 in goede orde ontvangen. Mijn klacht over haar is dus ook ontvangen. De curator laat zoals gewoonlijk geen antwoord geven. Ik spreek hierbij de hoop uit dat u mijn verzoek zult inwilligen en dat daarmee de financiële wurggreep verleden tijd is.
Was getekend, mevrouw A.M.S.ten Berge.
******************************************************
Omdat de rechtbank Utrecht weer eens niet reageerde heb ik het hierna volgende geschreven:
*******************************************************
From: amstenberge@hotmail.com
To: klachtencoordinator.rb.utrecht@rechtspraak.nl
CC: naar de advocaat.
Subject: Klacht ter zake van de Rechtbankstilte rond mijn verzoek d.d.16 nov. 2011
Date: Thu, 1 Dec 2011 17:54:34 +0100

Aan: Rechtbank Utrecht.
t.a.v. Mw. J. van der Linden, klachtencoördinator.
Van: Mw. A.M.S.ten Berge, curanda
p/a Servaasbolwerk 4 bis 3512 NK Utrecht.
Datum: 1 december 2011
Betreft: Klacht
Geachte mevrouw van der Linden,
Op 16 november j.l. is het hierna volgende stuk (met bijlage) binnengekomen bij de Rechtbank Utrecht. Zoudt u mij een plezier kunnen doen en eens nagaan waarom mijn verzoek nog steeds niet op de rol is gezet ? Zoudt u dan deze mail kunnen doorsturen naar de betreffende rechter die hier verantwoordelijk voor is ? Dan voeg ik voor hem/haar het volgende bij, voor mijn verzoek van 16/11/2011:
1. Omdat de curator en mijn familie ook de eigen bijdrage voor een toevoeging advocaat niet willen betalen uit mijn inkomen en vermogen, heb ik zelf maar het volgende artikel opgezocht waar mijn verzoek wellicht op gebaseerd kan worden: Art. 1: 386 lid 2 BW: De inkomsten van hem, die uit hoofde van een geestelijke stoornis onder curatele is gesteld, moeten in de eerste plaats worden besteed voor een voldoende verzorging van de betrokkene. Einde citaat.
ER WORDT ALLE 4 JAREN OCS GEEN ENKELE EUROCENT AAN MIJN VERZORGING EN DE NOODZAKELIJKE MIDDELEN VAN BESTAAN BESTEED !!!!!
2. We weten allemaal dat ik op 25 september 2007 door het gedrag van een malafide rechter onder curatele ben gesteld. We weten allemaal dat mw. Brandt- van Heijst op14/02/2011 achter mijn rug om door een malafide rechter tot curator is benoemd. Ik krijg van deze curator geen cent van mijn inkomen laat staan van mijn vermogen, dat ik kan besteden aan mijn verzorging of aan de noodzakelijke middelen van bestaan.Voorbeeld: Na de sinds 15 juli 2010 geplande operatie voor een kunstheup moet ik vervoerd worden, heb ik fysiotherapie nodig en ben ik afhankelijk van 14 dagen verpleging in een zorghotel. Ik kan mij vanaf 2007 hiervoor niet verzekeren omdat de curatoren mijn inkomen en vermogen verduisterd hebben. Ik zit dus zonder medische verzorging. Het zelfde geldt voor het mondgebeuren: Ik zit zonder tandheelkundige zorg. De zorgverzekeraar en het pakket dat ik uitkies, wordt net als een nieuwe fiets of een nieuwe auto die ik ook nodig heb, niet door de curator betaald.
3. Deze laatst genoemde schendingen van de zorgplicht lijkt mij alleszins een redelijk argument om mijn ontaarde familie en die valse curator op te roepen voor een zitting ter zake van mijn verzoek 16/11/2011.
4. Ik heb bij de politie aangiften gedaan tegen de curator en tegen mijn familie die de financiële macht hebben en mijn inkomsten, mijn vermogen en mijn erfdelen verduisteren.Maar het OM Utrecht reageert totaal niet op de processen-verbaal van mijn aangiften.
5. We weten allemaal dat de Rechtbank in 2007 vooraf gaande aan de valse uitspraak van de ondercuratelestelling geen uitspraak heeft gedaan over een eventuele onder bewind stelling van mij als meerderjarige.
6. Kennelijk heeft het malafide college van B&W van Utrecht mevrouw Brandt onrechtmatig 'benoemd' als bewindvoerder want uit haar brief aan de rechter d.d. 29/04/2009 blijkt dat Brandt schrijft dat zij voor haar werkzaamheden als bewindvoerder betaald wordt door de Gemeente Utrecht. De Rechtbank weet er dus van. Althans had het kunnen weten mede omdat ik een heel dossier volgeschreven heb met mijn klachten over de valse onder curatele stellingen en de valse benoemingen van de curatoren.
7. De Gemeente Utrecht weet er ook alles van maar kennelijk moet de burgemeester en de minister nog uitgevonden worden die eerlijk durven te bekennen dat hij/zij en de Utrechtse Raadsleden fout gehandeld hebben ten opzicht van de klokkenluider ten Berge.
8. Nogmaals, ik kan de Gemeente Utrecht niet aanklagen want zoals bekend is: ik heb eerst het bevel van de rechter nodig dat de curator mijn eigen bijdrage voor de toevoeging van de gefinancierde rechtshulp van een advocaatmoet betalen. Ieder van ons weet dat toegevoegde advocaten niet gemachtigd zijn (civiel) in toga te verschijnen zolang de eigen bijdrage niet betaald is.
9. Mede wijzend op het feit dat er toch Recht gesproken dient te worden en dat de Rechtbank afdeling Kanton, de curator ter verantwoording hoort te roepen over haar schendingen van de zorgplicht, hoop ik dat de Rechtbank mijn verzoek 16/11/2011 gaat behandelen en dat ook het OM tot bezinning komt.
10. Ten overvloede breng ik de Rechtbank onder de aandacht dat: 'voor kantonrechter wordt gelezen rechtbank', alleen toepasselijk is in het geval van voogdij, zie Art.1:385 BW Verder heb ik in het BW alleen zien staan dat alleen de kantonrechter van het Kantongerecht curatele zaken van meerderjarigen kan behandelen.Het kan niet zo zijn dat een reorganisatie in de Rechtbank het Kantongerecht buiten de wet kan zetten.
11. Ten overvloede: Curatele van meerderjarigen valt alleen onder het Kantonrecht en niet onder het Strafrecht, Familierecht of het Handelsrecht. Tegen een curanda kan geen kort geding aangespannen worden zoals laatst in de zaak van de woningcoöperatie Stichting Mitros vs ten Berge, zaaknr. : 307189 KG 11-494 MT/4253, de handelsrechter dit schijnKG wel ging behandelen.
11. Graag bevestiging van ontvangst en het opsturen van een voorstel tot afdoening van mijn klacht: Niet-behandeling verzoek 16/11/2011.
Met vriendelijke groet, Anne Marie ten Berge.

In cc naar mijn advocaat in de hoop dat hij een toevoeging aanvraagt waarna de kantonrechter, de curator sommeert de eigen bijdrage over te maken aan de advocaat, vóórdat de zitting een feit is.
In cc naar de Ministerraad t.a.v. de ministers van BZ&K en Justitie in de hoop dat er nu eens een inhoudelijke reactie komt op wat ik schrijf en aanklaag.
www.annemarietenberge.blogspot.com
*********************************************************

vrijdag 25 november 2011

Curatele verplicht familie tot levensonderhoud.

Door: Anne Marie ten Berge. Utrecht 25 nov. 2011

Beste lezers,
U weet inmiddels dat ik 4 jaar geleden onrechtmatig onder curatele ben gesteld? De geestelijke stoornis waar ik mee behept zou zijn is nooit boven tafel gekomen.Een en ander is zo bedisseld in de driehoek van het zogenaamde bevoegde gezag. Te weten: De burgemeester als 'baas' van de politie, de rechter en de officier van Justitie als 'bazen' in de Rechtspraak. Achter de schermen wordt alles aangestuurd door de ministers van Kabinet Rutte, die de Tweede Kamer niet informeren. Ik heb het kabinet Rutte al gezegd dat ik Sinds 2007 verduistert de curator namens mijn familie mijn inkomen, mijn vakantiegeld, mijn verzekeringen, mijn inboedel, mijn wagenpark, mijn vastgoed, enzovoort. Na vier jaar en vele vele ingediende klachten bij de president van de Rechtbank Utrecht ben ik nog geen steek opgeschoten om van die curatele af te geraken. Politiek gezien wil niemand van de politieke partijen deze en vele andere onrechtmatige onder curatele stellingen in het openbaar aan de kaak stellen.vandaag heb ik onderstaande brief verstuurd:
1 / 1
Aan: Mijn 5 zussen en 3 zwagers, in Den Bosch, Odijk, Houten, Heerlen en Ridderkerk.
Verzonden per post: 25 nov. 2011
cc: mevr. M.L.J.S. Brandt-van Heijst, curator te Vortum-Mullem.

Door /Van: Mw. A. M. S. ten Berge, curanda te Utrecht.
Datum: vrijdag 25 november 2011
Onderwerp: Verplichting tot levensonderhoud naar behoefte van de curanda.

Dames/heren bloed- en aanverwanten,

Sinds 1977 waren Rein Derks (1944-2010) en ik, levenspartners. Ondanks het feit dat jullie jarenlang familiebetrekkingen met ons onderhielden hebben jullie, of een van jullie in 2007 bij het OM te Utrecht een onder curatele stelling (hierna:ocs) voor mij aangevraagd / verzocht en op 25 september 2007 gekregen. Daarmee zijn jullie de wettelijke verplichting aangegaan om via de curator voor mijn levensonderhoud te zorgen.

Toen Rein nog leefde hebben jullie mij meer dan eens op het feit gewezen, dat ik van jullie niets van mijn eigen geld te verwachten had omdat Rein mij onderhield. Rein heeft in Maart 2009 de curator verzocht in mijn levensonderhoud te voorzien omdat hij zag hoe de curator mijn Bijstandsuitkering, mijn AOW en mijn ABP (namens de familie) op de naam van: A.M.S. ten Berge, 5827 AM Vortum-Mullem had aangevraagd en alle gelden van mijn inkomen en het geld uit de nalatenschap van onze moeder en schoonmoeder op die manier verduisterde.
Mijn aangiften bij de politie tegen jullie en jullie curator, zijn tot op heden niet door Justitie behandeld noch onderzocht op strafvervolging.

De ocs duurt nu 4 jaar en ik kan nog steeds niet naar de tandarts en/of geopereerd worden omdat ik mijzelf niet naar behoefte kan verzekeren. Ik heb jullie via de curator keer op keer om geld gevraagd om naar behoefte en gewenning in mijn levensonderhoud te kunnen voorzien. Ik heb jullie na het overlijden van Rein, keer op keer geschreven dat ik gebrek lijd aan alle nodige middelen van bestaan. Jullie kenden geen enkel mededogen.

Vandaag mailden de vrienden van mijn levenspartner Rein Derks waarom ik nog steeds niet had gezorgd voor een steen op zijn graf. Men weet dat Rein mij bij testament van 02/10/2010 een groot vermogen had nagelaten. Maar men beseft nog steeds niet dat jullie dat vermogen verduisterd hebben, via de curator, die ‘Verklaringen van Erfrecht’, bij de notaris ritselt. Men kan zich kennelijk niet voorstellen dat bloed- en aanverwanten zo’n diep kwaad kunnen bedrijven in het nadeel van de laatste wilsbeschikking van ons aller vriend Rein Derks.

Op de zitting van 22 sehttp://www.blogger.com/img/blank.gifptember 2011 in de zaak met kenmerk 773721 CU VERZ. 11-8821 SL stelde de rechter aan mij voor dat ik een verzoek zou doen voor een einde aan de curatele. Dat voorstel heb ik in beraad gehouden. Maar omdat ik van jullie het geld niet krijg om de eigen bijdrage van € 775,-- voor gefinancierde rechtshulp mee te kunnen betalen stel ik voor kennis te nemen van het gestelde in Art. 1: 389 lid 2 BW. Het verzoek ‘einde curatele’ kan worden gedaan door dezelfde personen die de curatele kunnen verzoeken.

Wat houdt jullie tegen om als aanvragers / verzoekers van de curatele in 2007 heden te verzoeken om hier een eind aan te maken ?

Was getekend, Anne Marie S.ten Berge.

vrijdag 4 november 2011

Illegaal hoger beroep in Arnhem van Stichting Mitros Utrecht

Door: Anne Marie ten Berge. Utrecht vrijdag 04 november 2011
Beste lezers,
Vanaf februari 2004 sta ik in de boksring met de bestuurders van Stichting Mitros Einsteindreef 133 te Utrecht. Ik had op de zevende van die maand € 1440,-- schade van wateroverlast in mijn berging, gelegen onder de bovenwoning Keukenstraat 45 te Utrecht. Bij de bespreking van de schade verzekerden Mitrosmedewerkers mijn partner en mij, dat het echtpaar van de bovenwoning bij Mitros verzekerd was en dat de schade betaald zou worden. Dat is dus, buiten mijn schuld om, nooit gebeurd.
Op 1 maart 2004 kwam het latere raadslid dhr. Isik Bülent (PvdA)mij namens Mitros vertellen dat ik als hoofdbewoner een bod mocht doen op de woningen Servaasbolwerk 4 en 4 bis te Utrecht. Dat heb ik dus gedaan en tegelijk heb ik op 1 juli 2004 van mijn recht gebruik gemaakt om de huur op te zeggen wegens gebreken aan de woningen (1875) welke de verhuurder weigerde te repareren.(Art.210 van het BW 7)Omdat ik niets hoorde heb ik mijn bod per aangetekend schrijven betaald maar Mitros bleef weigeren om naar de notaris te gaan.
In 2005 en 2007 hebben de kantonrechters mij gevonnist tot huisuitzetting en de huurovereenkomsten opgeheven, maar ik ben nooit uit mijn huizen gezet omdat de sterke arm: de Utrechtse politie niet meewerkt wanneer de huisuitzetting naar bedrog stinkt. De politie mag criminelen niet behulpzaam zijn bij de uitoefening van hun beroepsmatige oplichterijen en afpersingen.
In 2006 en 2007 heeft Mitros mij bij het OGGZ-team Stad Utrecht, Altrecht Utrecht afdeling psychiatrie & verslaving aangemeld voor een onder curatele stelling omdat ik geen huur wilde betalen. Er zijn € 6000,-- steekpenningen betaald als Martin Roeten, geneesheer-directeur Altrecht Utrecht, gevestigd in Den Dolder maar een van zijn psychiaters voor de rechter wilde laten getuigen dat ik geestelijk gestoord was en maatschappelijk teloor zou gaan. Dhr. mr.R.W.J.van Veen, kantonrechter rechtbank Utrecht heeft mij uiteindelijk op 25 september 2007 onder curatele gesteld wegens een geestelijke stoornis. Deze rechter heeft dus de curatele beslist, zonder de off.van Justitie, zonder de curator en zonder mij gehoord te hebben. Dat is een ambtelijk misdrijf en een drama voor de Rechtbank Utrecht. De schuld lag bij het Stadsbestuur van Utrecht, omdat het college van B&W aan Martin Roeten, de directeur van Altrecht Utrecht het mandaat had gegeven dergelijke illegale besluiten te nemen.
Enfin het blijft Mitros en mij gaan om de woningen Servaasbolwerk 4 en 4 bis in Utrecht. Het interim bestuur van Stichting Mitros heeft afgelopen week kennelijk Tomlow advocaten ingehuurd om mij weer voor de rechter te dagen in hoger beroep na de uitspraak op 29 juni 2011 van het kort geding 11-494.
Nu heb ik als gedaagde partij geen oproep gekregen voor de mondelinge behandeling van deze nieuwe zaak. En dat mag niet. Dus zoals een goed klokkenluider betaamt, ben ik druk geweest om iedereen te waarschuwen. Ik heb de volgende mailen geschreven. Alvast bedankt voor het lezen want daar doe ik het ook voor.
------------------------------------------------------------- ‏
Bijlagen:
10:55
Beantwoorden ▼
Anne Marie ten Berge
amstenberge@hotmail.com

Aan klachtencoordinator.rb.utrecht@rechtspraak.nl
Aan: BESTUUR RECHTBANK UTRECHT
t.a.v. Dhr. H.AE Uniken Venema, president.
Vrouwe Justitiaplein 1 Utrecht.

Van: Anne Marie ten Berge.
e-mail: amstenberge@hotmail.com

Datum: vrijdag 4 november 2011
Betreft: Voorkom rechterlijk misdrijf Hof Arnhem.

Geachte heer Uniken Venema,

Ik wind er geen doekjes om maar de zaak 307189 KG ZA 11-494 Sector civiel handelskamer rechtbank Utrecht is een voorbeeld geworden van een schijnproces. De curator was 31 mei 2011 gedagvaard door de deurwaarder in Boxmeer en ik werd gevonnist en moest Mitros de buitenboel laten inspecteren.
Er is nog een te laat betekend exploot aan te pas gekomen maar uiteindelijk heeft Mitros aan de buitenkant van de panden Servaasbolwerk 4 en 4 bis niets gedaan, niets geïnspecteerd. Er werd op enig moment een steiger gebouwd maar die moest van de gemeente Utrecht afgebroken worden omdat de aannemer geen vergunning had en niet bekend wilde maken wie de opdrachtgever van het onderhoud was.
De rechtsoverweging 4.2.uitspraak 11-494 zegt dat er geen nader onderzoek nodig is omdat de gepresenteerde feiten van partijen Mitros en de curator zo duidelijk zijn dat toewijzing van inspecteren buitenboel gerechtvaardigd is.
Maar Mitros blijft aan de gang. Gisteren sprak ik de advocaat van Mitros en hij vertelde dat Mitros in hoger beroep was gegaan bij het Hof in Arnhem. Mitros voert weer aan dat ik niet toegestane wijzigingen zou hebben gedaan in hun eigendommen, maar dat is kennelijk een smoes om alsnog binnen te komen om te 'inspecteren'.
En dat 'inspecteren' van Mitros dat kennen wij. Op 08/04/2011 zou Mitros mijn woning inspecteren aan het Thorbeckepark 108 te Nieuwegein. Dat werd een overval op mijn woning en ben daarbij op gewelddadige wijze uit mijn woning gesleurd en op straat gezet. Mitros heeft mijn hele inboedel en alle persoonlijke spullen en brieven van mij en mijn huisgenoot verduisterd. Wij hebben niets meer en kunnen geen huishouding meer voeren zoals huishouding voeren bedoeld is.
Dhr. R. Vroomen, hulp-officier van justitie en de valse Mitros deurwaarder van Mill hebben mij mishandeld en mij niet naar het ziekenhuis gebracht. Ik kan zeggen en dat doe ik al jaren: Stichting Mitros is een criminele organisatie die met hun leugens niet alleen rechters op het verkeerde been zetten maar ook burgemeesters.
Nu begin ik door te krijgen dat sommige rechters zich maar al te graag op het verkeerde been laten zetten, maar dat mag niet.
Toen ik gisteren 03/11/2011 moest begrijpen dat er een hoger beroep zaak KG 11-494 in Arnhem diende van Mitros vs ten Berge, heb ik de hieronder gezette e-mail verzonden.
Iedere (bestuur) functie heeft het recht om de eigen fouten te maken. Maar een burger is ten alle tijden verplicht een misdrijf te voorkomen. Bij deze.
Hopelijk kunt u uw invloed aanwenden om te voorkomen dat de rechters in Arnhem een uitspraak doen terwijl ik niet eens opgeroepen ben om mij te verweren. Misschien kunt u de rechtbank Arnhem eerlijk vertellen dat ik weliswaar onder curatele sta maar dat de geestelijke stoornis nooit bewezen is.
Was getekend, mevrouw A.M.S.ten Berge.
-------------------------------------------------------------------------------------
BIJLAGE:
Onderwerp: Dossier Zaak Mitros vs ten Berge
0:01
Aan Kroezen BV, ml.brandt@kroezenbewind.nl, Hetty Heijmerink-ten Berge(Odijk), info@tomlow-advocaten.nl, Stichting Mitros, Peter de Klein, Paul van Schuilenburg, Nico de With, Kees van Oosten, Aleid Wolfsen(PvdA-nep-burgemeester), Burgemeester Frans Backhuijs
Door: Anne Marie ten Berge, Utrecht 3 november 2011
Aan: Geadresseerden/betrokkenen/politie
Van dhr. mr. G.J. Scholten, Tomlow advocaten hoorde ik vanmiddag het feit, dat het interim bestuur van Stichting Mitros te Utrecht een zaak aangespannen zou hebben tegen ten Berge en dat met ten Berge mijn persoon bedoeld is.
Scholten suggereerde dat de betreffende zitting morgen op vrijdag 4 november 2011 om 10 uur in het gerechtsgebouw Arnhem gehouden wordt.
Mij werd schriftelijk gevraagd of het juist was dat de curator te kennen had gegeven dat ik Stichting Mitros in de woningen Servaasbolwerk 4 en 4 bis zou willen ontvangen om de interne verbouwingen welke ik verricht had te komen inspecteren. Ik weet dat niet. Ik heb geen contact met de curator noch met mijn familie.
Kennelijk is er sprake van meer dan een (1) misverstand:
A: Het een (1) kamer appartement (40m2) aan het Servaasbolwerk 4 te Utrecht heeft geen interne verbouwing ondergaan.
B: Het een (1) kamer appartement (40m2) aan het Servaasbolwerk 4 bis te Utrecht heeft geen interne verbouwing ondergaan.
C: Ik heb van het bewindvoerderskantoor Kroezen BV aan de Sint Cornellisstraat 44 te Vortum- Mullem geen reacties gekregen op mijn brief van 13 oktober 2009. Ik citeer de betreffende tekst in cursief:
Retour Afzender. Utrecht 13 oktober 2009.
Aan het bewindvoerderskantoor Kroezen BV. .
N.a.v. uw aan mij doorgestuurde brief van Stichting Mitros d.d. 01-10-2009 krijgt u deze hierbij retour.
Ik vind het een kwalijke zaak dat u derden de indruk geeft dat ik mijn woningen Servaasbolwer 4 en 4 bis van genoemde stichting zou huren. Niets is minder waar. Ik wens geïnformeerd te worden wie u deze leugen op de mouw heeft gespeld. Ik heb zojuist om ongeveer 15:00 uur dhr. de Vries van Stichting Mitros gesproken en hem ook gezegd dat ik niet van dergelijke leugens gediend was.
Was getekend, mevr. A.M.S.ten Berge.
Einde citaat.

Let wel:
Rechtszaken aanspannen en rechterlijke uitspraken doen zonder mij, de gedaagde partij, op te roepen voor de mondelinge behandeling in de raadszaal, is strafbaar als misdrijf.


Was getekend, mevrouw A.M.S.ten Berge.


www.annemarietenberge.blogspot.com

De gedaagde Ten Berge wordt niet opgeroepen op zitting te komen. .

Door: Anne Marie ten Berge, Utrecht 3 november 2011
Beste lezers,
Wanneer u nog vragen hebt over mijn hierna volgend mailtje kunt u (liefst op kantooruren) 030-2316070 bellen of mailen naar amstenberge@hotmail.com.

Aan: Geadresseerden/betrokkenen/politie

Van dhr. mr. G.J. Scholten, Tomlow advocaten hoorde ik vanmiddag het feit, dat het interim bestuur van Stichting Mitros te Utrecht een zaak aangespannen zou hebben tegen ten Berge en dat met ten Berge mijn persoon bedoeld is.
Scholten suggereerde dat de betreffende zitting op vrijdag 4 november 2011 om 10 uur in het gerechtsgebouw Arnhem gehouden wordt.

Mij werd schriftelijk gevraagd of het juist was dat de curator te kennen had gegeven dat ik Stichting Mitros in de woningen Servaasbolwerk 4 en 4 bis zou willen ontvangen om de interne verbouwingen welke ik verricht had te komen inspecteren. Ik weet dat niet. Ik heb geen contact met de curator noch met mijn familie.

Kennelijk is er sprake van meer dan een (1) misverstand:
A: Het een (1) kamer appartement (40m2) aan het Servaasbolwerk 4 te Utrecht heeft geen interne verbouwing ondergaan.
B: Het een (1) kamer appartement (40m2) aan het Servaasbolwerk 4 bis Utrecht heeft geen interne verbouwing ondergaan.
C: Ik heb van het bewindvoerderskantoor Kroezen BV aan de Sint Cornellisstraat 44 te Vortum- Mullem geen reacties gekregen op mijn brief van 13 oktober 2009. Ik citeer de betreffende tekst in cursief:
Retour Afzender. Utrecht 13 oktober 2009.
Aan het bewindvoerderskantoor Kroezen BV. .
N.a.v. uw aan mij doorgestuurde brief van Stichting Mitros d.d. 01-10-2009 krijgt u deze hierbij retour.
Ik vind het een kwalijke zaak dat u derden de indruk geeft dat ik mijn woningen Servaasbolwer 4 en 4 bis van genoemde stichting zou huren. Niets is minder waar. Ik wens geïnformeerd te worden wie u deze leugen op de mouw heeft gespeld. Ik heb zojuist om ongeveer 15:00 uur dhr. de Vries van Stichting Mitros gesproken en hem ook gezegd dat ik niet van dergelijke leugens gediend was.
Was getekend, mevr. A.M.S.ten Berge.
Einde citaat.

Let wel:
Rechtszaken aanspannen en rechterlijke uitspraken doen zonder mij, de gedaagde partij, op te roepen voor de mondelinge behandeling in de raadszaal, is strafbaar als misdrijf.


Was getekend, mevrouw A.M.S.ten Berge.

dinsdag 1 november 2011

Utrechtse rechter chanteert verzoekster.

Door: Anne Marie ten Berge. Utrecht 1 november 2011
Beste lezer,
Voor de mogelijkheid dat u nog niet op de hoogte was, het volgende: Op 25 september 2007 ben ik onder curatele gesteld wegens een geestelijke stoornis. Het was wel jammer dat de kantonrechter niet de stukken (3)op tafel kon leggen welke dit rechterlijke besluit konden rechtvaardigen.Ik ben niet op zitting geweest, hetgeen betekent dat ik nooit gehoord ben. Ook de opvolgende curator is op 14/02/2008 achter mijn rug om benoemd. Dat dit in Nederland gebeurt, is onvoorstelbaar. We hebben hier in Nederland genoeg rechters wiens rechterlijke gedragingen strafbaar zijn als misdrijf.(Valsheid in geschrifte, Machtsmisbruik...)
Zoals gewoonlijk gedoogt de Tweede Kamer de valse uitspraken van de valse rechters omdat de rechters voor het leven benoemd zijn en omdat rechters ook horen te oordelen over de corruptie en over het machtsmisbruik van politieke bestuurders. Zo heb ik in 2002 bij de politie aangifte gedaan van ontvoering en een poging tot doodslag door de burgemeester van Utrecht en zijn/haar advocaat-procureur mr. Frans P.J.M.Otten.
Nu wil het geval dat alle kabinetten Balkenende dit misdrijf in de doofpot gestopt hebben. Zelfs de Koningin mocht er niets van weten.Het kabinet Rutte presteert het om Ivo Opstelten, oud burgemeester van Utrecht, met dergelijke misdadige boter op het hoofd, aan te stellen als VVD minister van Veiligheid en Justitie.
Enfin, ik beperk mij tot zover met de mededeling dat een onder curatele gestelde meerderjarige persoon toestemming van de kantonrechter nodig heeft om te kunnen huwen.Art.1:38 BW.
Maar de overheid en de curator willen niet dat ik trouw en gelukkig ben. Op 20 mei 2011 heb ik mijn verzoek ingediend en nog steeds is er geen uitspraak over de toestemming. De rechtbank krijgt dus een boete te betalen vanwege laksheid of iets dergelijks. Er is op 27/10/2011 een beschikking gekomen waarin de rechter de zaak aanhoudt en mij chanteert met het dreigement mij niet-ontvankelijk te verklaren als mijn aanstaande zich niet meldt. Het was voor mij weer een aanleiding om in de pen te klimmen. Reacties kunt u plaatsen op mijn e-mail adres: amstenberge@hotmail.com
Bedankt voor het lezen en tot later.

PERSOONLIJK AANGEREIKT in enkelvoud.
1 / 3
Aan: RECHTBANK UTRECHT
Afd. BESTUUR RECHTBANK UTRECHT
t.a.v.: Mw. mr. A.van Dijk, vice-president.
cc mail: Mw. J. van der Linden, klachtencoordinator rechtbank Utrecht.
Vrouwe Justitiaplein 1. 3511 EX Utrecht.

Van: Mw. A.M.S.ten Berge
p/a: Servaasbolwerk 4 bis. 3512 NK Utrecht.

Datum: woensdag 2 november 2011
Zaakkenmerk: 773721 CU VERZ 11-8821 SL
Betreft: Klacht
Bijlage: Mail aan mijn advocaat.

Mevrouw van Dijk,

Hierbij klaag ik, Anna Maria Susanna ten Berge geb. 06/03/1944 te Utrecht over uw gedrag ter zake van het feit dat u zich opnieuw, met storende en irrelevante verzoeken tot mijn advocaat dhr. A.R. Jaarsma te Utrecht heeft gewend.
U heeft zich op 27 okt. 201, zonder mijn instemming tot mijn advocaat gericht met uw (ongemotiveerde) verzoek dat hij vóór 4 november 2011 de adresgegevens van dhr. x xxx xxx xxxx(hierna: de heer ) aan u moest doorgeven, anders werd mijn verzoek, om toestemming een huwelijk aan te gaan, door u niet- ontvankelijk verklaard.
Verder wilde u vóór 4 november 2011 van mijn advocaat weten of mijn relatie wil verschijnen op een (speciale ?) zitting in de zaak 11-8821 (?), anders werd mijn verzoek om toestemming een huwelijk aan te gaan door u niet-ontvankelijk verklaard.
Ik neem aan dat u beseft dat uw gedrag het onfatsoenlijke overstijgt ? Waarom doet u zoiets ?
Waarom bedenkt u zelf niet dat mijn advocaat niet voor dit soort klusjes een toevoeging heeft aangevraagd ? Waarom bedenkt u zelf niet, dat noch mijn advocaat, noch mijn persoon mee zouden willen werken aan de schending van de privacy tegen de heer, aan wie ik beloofd heb met hem te trouwen ?
Ik heb geen contact met de ziekelijke leugenaar curator Marie-Louise Brandt-van Heijst. Als ze belt laten we haar bellen en nemen niet op.
Enfin, ik heb mijn verantwoordelijkheid weer eens genomen en weer een reactie geschreven tegen onfatsoenlijke gedrag. De curatele, de absentie van de heer in de rechtszaal en de absentie van zijn gba gegevens vormen gezamenlijk, noch apart enig beletsel om te mogen huwen.

BIJLAGE:
Beste Rolf Jaarsma,
cc: De heer x x xxx.
U schreef mij als volgt, From: xxxxxxxxxxxxx
To: amstenberge@hotmail.com Subject: Re: klacht over geen bericht opsturen dossier en het niet beantwoorden van vragen.
Date: Fri, 28 Oct 2011 17:51:36 +0200
Bijgaand beschikking rechtbank. Graag voor 4 november de rechtbank laten weten of xxx xxxx xxxxx wil komen en adresgegevens.

REACTIE: 2 / 3
Nadat ik vanmorgen de beschikking 11-8821 SL d.d. 27/10/2011 gelezen heb en zoals u adviseerde goed op de beslissing heb gelet, reageer ik naar u en de heer als volgt.
De aanhef: Er staat geschreven: 'kantonrechter' en 'locatie Utrecht' hetgeen een directe aanwijzing (?) is voor het feit dat nu ook het rechtbankbestuur meent dat het Verzoek van 20/05/2011 onder verantwoordelijkheid van de voorzitter Sector kanton locatie Utrecht valt.
[ Opm.: Het is het gedrag van het rechtbankbestuur ten voeten uit: Stilzwijgend en tersluiks mijn klacht(en) behandelen en de fout(en) herstellen. zonder verantwoording af te leggen ]
Woonadres: Kennelijk foutief ingevuld door de sectorsecretaris van F&T als: Servaasbolwerk 4 bis te Utrecht. Het genoemde adres(p/a)is het correspondentieadres van mijn Verzoekschrift d.d. 20/05/2011. Waarom de griffier het woord: ‘Woonadres’, gebruikt ?
De procedure
1. Mevr. mr. A.van Dijk, heeft het in haar aangehouden beslissing d.d. 27 okt.2011 over een procedure. Dat kan niet. Ik heb met mijn verzoek ter zake van Art.1. 38 BW. een kantonzaak aanhangig gemaakt waarbij alleen op de stukken (bijv. de geneeskundige verklaring) en op pleiten van verzoekster en haar advocaat beslist moet / kan worden. De rechter kan/mag niet bepalen dat ik andere getuigen dan mijn advocaat oproep als getuigen.
2. De curator, noch mijn familie, noch de heer in kwestie kunnen partij of getuige zijn in deze civiele zaak. Met andere woorden: Een Art.1. 38 BW zaak kent geen procedure omdat de kantonrechter zelf 'de tegenpartij' is. De kantonrechter kan/ mag zich in het waarheidsonderzoek niet bij laten staan door de curator, de psychiater of de aanstaande echtgenoot.
3.Wat mag/kan de kantonrechter dan wel ? Zij/hij kan alleen de, voor de onder curatele stelling (hierna:ocs) verantwoordelijke rechters met name : Dhr. mr. R.W.J.van Veen, dhr. J. Sap, de verantwoordelijke officier van Justitie: Dhr. mr. van Thiel en de verantwoordelijke psychiater: dhr. R.W. Kok oproepen om te getuigen. En pas wanneer de rechter dát doet, dan pas is er sprake van terecht opgeroepen partijen in een gerechtsprocedure.
De overwegingen van de kantonrechter.
1. Mevr. mr van Dijk, rechter, stelt in haar overwegingen van 27/10/2011vast dat verzoekster een verklaring zou hebben afgelegd, waarvan de rechter dient na te gaan of verzoekster haar verklaring begrijpt. Maar welke verklaring de rechter bedoelt, dat wordt niet duidelijk. De beschikking verwijst niet naar het brondocument van de betreffende verklaring. En in de beschikking wordt de betreffende verklaring ook niet aangehaald.
2. Het probleem ter zake van de verzochte toestemming Art.1. 38 BW1. ligt zonder enige twijfel bij de rechter zelf. Want: Toentertijd (2007) zijn ter zake van het kenmerk: T2U536519 UF VERZ 07-5413 bij de sector kanton locatie Utrecht de volgende stukken nooit ingekomen:
A.) Een familieaanvraag onder curatele stelling (hierna: ocs) B.) Een gefundeerd verzoek ocs van de off. van Justitie. C.) Een medische verklaring van mijn geestelijke stoornis.
3. Het is absoluut geen taak van de rechter er op toe te zien dat er geen onberaden huwelijk wordt gesloten. Onze relatie is dan ook onberaden ? De kantonrechter wordt niet om een privé mening gevraagd. De kantonrechter moet het inmiddels (onpartijdige) oordeel, motiveren waarom het voor of tegen van de verzochte toestemming te huwen.
4. De mening van de rechter over mijn keuze van de aanstaande echtgenoot kan/ nooit als gevolg hebben dat de rechter wel of niet een algemene machtiging zou geven te huwen. Voor een algemene machtiging moet de Rechtspraak naar de wetgever. Mijn verzoek d.d. 20/05/2011 gaat over de toestemming om te huwen. Het betreffende verzoek gaat niet om een (algemene) rechterlijke machtiging om te kunnen huwen. Mijn verzoek ging over de toestemming van de kantonrechter en dat is een hemelsbreed verschil met een RM.
3 / 3
5. Vergeet de rechter soms dat het recht om te huwen in internationale verdragen is vastgelegd, aan welke bepalingen ook de Nederlandse rechter zich te houden heeft ?
6. Het is een feit dat mevr. mr. A.van Dijk in haar beschikking d.d. 27 /10/2011 toegeeft dat zij gefaald heeft. Zij geeft immers in haar overwegingen weer dat zij op de zitting 22/09/2011 niet in staat is geweest om het belang van verzoekster ter zake van haar verzoek in te kunnen schatten. Zij vraagt nog langer bedenktijd in de vorm van het aanhouden van iedere verdere beslissing.
7. Mevr. mr. A.van Dijk gaat in haar overwegingen van 27/10/2011 geheel voorbij aan het feit dat verzoekster in het belang handelt van de ambtenaar van de burgerlijke stand van de Gemeente Utrecht waar de twee aanstaande echtgenoten weggestuurd werden omdat alleen verzoekster de toestemming van het kantongerecht moest overleggen om te mogen huwen.
8. Het is gezegd: De persoon van de heer is volgens de ambtenaar van de burgerlijke stand, voor de behandeling van haar verzoek van 20/05/2011 absoluut niet relevant.
De beslissing.
1. Nogmaals: De rechter motiveert niet waarom zij de heer als getuige wil horen. De rechter motiveert niet waarom zij ruim vier weken na de zitting van 22/09/2011 de heer alsnog een oproep voor een zitting wil sturen. De rechter motiveert niet waarom zij aanstuurt op een nieuwe zitting, waarvoor verzoekster dan geen oproep zou kunnen krijgen ?
2. Het eerste verzoek van de rechter om de heer te laten getuigen is op de zitting van 22/09/2011 vriendelijk doch beslist door verzoekster afgewezen met de woorden: "Het enige dat ik u met zekerheid kan zeggen is het feit dat de heer de (onrechtmatige)curatele niet wil overnemen", of woorden van gelijke strekking.
3. Het tweede verzoek om de gba gegevens van de heer is op 27/09/2011 door mevr. S. Norbart-Jacobs contactpersoon bij de Sector Familie & Toezicht locatie Utrecht verstuurd naar advocaat Jaarsma, die van de heer geen gemachtigde is. Zou de contactpersoon daarover fout geïnformeerd zijn ? .
4. Verzoekster heeft ook dit tweede verzoek van de rechter, om de heer te laten getuigen, vriendelijk doch beslist afgewezen. Verzoekster heeft op de zitting 22/09/2011 vastgelegd dat zij met de heer overeen was gekomen om zijn persoonsgegevens naar derden toe, niet vrij te geven. Waarom wordt deze afspraak niet gerespecteerd ? Verzoekster houdt zich aan haar woord/beloftes. Daar komt bij dat verzoekster heeft uitgelegd dat de heer alleen zijn gba gegevens en het 'ja-ik-wil' alleen wil / kan / mag afgeven aan de (huwelijks)ambtenaar van de burgerlijke stand.
5. Mevr.mr. A.van Dijk, rechter en vice-president kan kennelijk niet motiveren waarom zij, de informatie van verzoekster, dat de heer de curatele niet zal / wil overnemen, niet voldoende vindt om een voor beroep vatbare beslissing te nemen .
6. De rechter bepaalt (dwingt) met zoveel woorden, in haar beslissing van 27/09/2011 dat de advocaat van verzoekster ook de gemachtigde zou zijn van de heer. Dat is absoluut niet het geval. Het plan van de rechter om de heer op te roepen is reeds door verzoekster op de zitting 22/09/2011 afgedaan als niet haalbaar. Nu beslist de rechter ruim een maand later kennelijk alsnog, dat de rechtbank niet accepteert dat de heer geen getuige wil zijn.
7. Maar de rechter heeft niets te bepalen/ te oordelen over iemand die geen getuige wil zijn. De rechter moet haar werk doen en daarbij een hoge mate van onpartijdigheid betrachten.
8. De rechter dreigt ? De rechter chanteert ? Want waarom ontvouwt zij dan in haar beschikking 27/01/2011 haar plannetje om mij niet ontvankelijk te verklaren in mijn verzoek van 20/05/2011, omdat de heer na drie verzoeken daartoe, nog steeds niet wil getuigen ?
9. Ik maak bezwaar tegen dit rechterlijk besluit van: ‘ de stok achter de deur’.

Was getekend, Anne Marie ten Berge.