donderdag 29 juli 2010

De TK is niet gekozen om haar kritiek tegen een procedure te spuien.

Door: Anne Marie ten Berge, 29 jul 2010 11:53
In DePers, las ik dat eerder deze maand Nina Storms-Vleeschdrager, zoals ze nu heet, beslag liet leggen op de bezittingen van journalist Eric Smit, omdat Storms het niet eens was met de inhoud van NINA, een biografie die Smit over haar schreef. Velen, waaronder de leden van Tweede Kamer zijn van mening dat ook in deze zaak van Storms vs Smit, ten onrechte het beslagrecht als machtsmiddel wordt ingezet en hebben grote kritiek op Nina Storms, haar advocaten en de rechters. Maar de leden van de Tweede Kamer zijn niet gekozen om te vergaderen over een juridische procedure in de Rechtspraak. Zij zijn niet gekozen om de rechters een hart onder de riem te steken en hen van adviezen te dienen. Ik snap de TK voorzitter Gerdi Verbeet (PvdA) dan ook van geen kanten. Verbeet hoort als eerste te voorkomen dat er in de TK een irrelevant debat wordt gevoerd. De Tweede Kamer moet de regering controleren en niet de Rechtspraak. Er is een scheiding van machten.
Dat de juridische procedure van beslaglegging is zoals die is wordt door de Rechtspraak bepaald. Als de Tweede Kamer zou voorstellen te werken aan een Anti-beslagleggingswet zoals zij het bij de Anti-kraakwet heeft gedaan, dan is het wat anders. De Tweede Kamer maakte in deze context, duidelijk voor iedereen met een gezonde kijk op het gebeuren, misbruik van het machtsmiddel om nieuwe wetten te maken. In de kern van de zaak verwijt de TK-pot dus dat de Storms-ketel zwart is. Lees meer: http://www.annemarietenberge.blogspot.com

Hoe een aardige jongen van Marokaanse afkomst werd geholpen door een aardige Nederlandse.

Door Anne Marie ten Berge.
"Hoeveel schuld, alles bij elkaar" ? vroeg ik met verbaasd ongeloof. "6000 EURO" antwoordde Mo, een aardige jongeman van Marokkaanse afkomst en hij liet mij de brieven zien van het incassobureau Vesting Finance te Hilversum en de deurwaarders Van Dijk, Scherpenzeel en Hubers te Amersfoort. Hij zou op 15 juli om 10:00 uur uit zijn woning aan de Huis te Zuilenlaan te Utrecht gezet worden.
Mijn ervaring om als leerkracht bij paniek rustig en alert te blijven kwam mij weer eens goed van pas. Ik zei: "Mo, ik ken deze gasten. Het zijn grote criminelen die mij in 2007 wilden uitzetten.Maar dat ging toen niet door. Weet je nog mijn verhaal, dat, toen ik die deurwaarder aan zag komen de brievenbus had dichtgespijkerd ? Nou dat was deze deurwaarder Arie Scherpenzeel.Voor die truc ben jij te laat,maar ik ga jou helpen dat jij niet uitgezet wordt.Inshalla. Vind je het goed dat ik vanmiddag met je mee ga op je afspraak bij Altrecht" ?
Om 15:00 uur in de wachtkamer van het OGGZ-team Stad Utrecht waar we onnodig een kwartier in de wacht werden gezet, stelde ik Mo gerust: "Ze hebben al gezien dat ik meekwam. Ze houden niet zo erg van mij en ze zijn bang voor mijn hersens". Ik klopte met mijn vinger op mijn schedel. Hoorde ik daar nu, tegen alle opschepperij in,toch een soort van hol geluid of was het de spanning van het moment ? Tenslotte ging ik met die gasten een slecht nieuwsgesprek aan.
De twee sociaal psychiatrische verpleegkundigen die zich tegenover ons opgesteld hadden, vertelden dat zij aan de advocaat van Mo een verzoek hadden geschreven om tegen de huisuitzetting te zijn, in verband met de continuering van hun Altrecht behandeling. Ik kreeg de naam van die advocaat en legde de verpleegkundigen uit dat deze advocaat A. te Utrecht ook plaatsvervangend rechter te Utrecht was en juist hij deed ook uitspraken in zaken van huisuitzettingen. Omdat de kuikens mij zo verbaasd aanstaarden vertelde ik hen dat zij dit zelf konden aanklikken op de lijst van nevenfuncties bij de site van Rechtspraak.nl
Daarna kwamen de twee meiden op de proppen met de afspraak die zij voor Mo hadden gemaakt bij Centrum Maliebaan voor verslavingszorg. Deze afspraak was gemaakt op aanstaande donderdag 15 juli 2010 om 10:00 uur. "Werkelijk waar"? , vroeg ik. "Hebben jullie daar wel goed over nagedacht? Misschien kan Mo dan helemaal niet. "Ja, ja ", zei Mo, "dan kan ik wel". "Nee, Mo dan kan jij niet. Je vergeet dat je dan op de Huis te Zuilenlaan moet zijn, omdat je uitgezet wordt". Ik wierp over mijn leesbril een strenge blik naar de stille overkant van de tafel.
"Ja",zei ik op autoritaire toon, "En dat is nu waarom ik mij bemoei met de gevaarlijke spelletjes van het OGGZ-team Stad Utrecht. En als jullie mij niet geloven: Mijn naam is Anne Marie ten Berge, vraag het maar na bij Harry Gras of bij Simoës Richardson, over wie ik ben en wat ik wil bereiken.

s'Middags ontmoette ik Mo in de opvang voor dak-en thuislozen. En hoewel ik niet goed in mijn vel zat omdat ik 's morgens door de Raad van Bestuur, uit het Diakonessenhuis was ontslagen, vlak voordat ik eindelijk, vanwege een zeer pijnlijke artrose, geopereerd zou worden aan een kunstheup, kon ik bij dit goede nieuws even alle ellende en pijn vergeten en een soort van manke vreugdedans maken omdat Allah, Mo niet uitgezet had laten worden.
Maar we waren er nog niet. Mo Taoussani vond het goed dat ik ook mee op de rechtzitting kwam van dinsdag 20 juli 2010 om 15:00 uur aan het Vrouwe Justitiaplein 1 te Utrecht.Het hebberige incassobureau Vesting Finance te Hilversum wilde toch graag over die 6000 EURO gaan beschikken.
Het was mij een genoegen en een eer om, ongeveer vijf uur voordat de zitting begon de volgende verklaring op te stellen, uit te printen en bij de advocaat van Mo af te geven.
1 / 1
Verklaring aanwezigheid zitting 20 juli 2010. 15:00 uur.
Vrouwe Justitiaplein 1 Utrecht.
Zaak: M.Taousanni vs Stichting Mitros. Advocaat:M.el Ahmadi


Hierbij verklaart ondergetekende, Anne Marie ten Berge te Utrecht, mediator en gevestigd aan het Servaasbolwerk 4, 3512 NK Utrecht, dat zij als toehoorder / onderzoeker / deskundige / eventuele getuige met instemming van dhr. M. Taoussani aanwezig is op bovengenoemde openbare zitting.

Verder verklaart ondergetekende dat zij vanaf 2004 alle zaken volgt waarbij Ir. Marinus de Langen in deze kwestie, verhuurder van de woning Huis ten Zuilenlaan 184 te Utrecht en voorzitter Raad van bestuur Stichting Mitros te Utrecht, wéér het innen van huurpenningen overdraagt op een derde partij, met name de onderneming: Vesting Fiance te Hilversum.

In het geding is het huurcontract of de mondelinge huurovereenkomst van een woning. Een verbintenis tussen huurder Taoussani en verhuurder Stichting Mitros en volgens het huurrecht is deze verbintenis, met de aanhangende huur en het woongenot tussen deze twee partijen, niet overdraagbaar aan derden.

Volgens de verklaringen van Taoussani heeft hij de betreffende woning voor een half jaar verlaten, onbewoond achtergelaten, met medeweten en instemming van Stichting Mitros, de verhuurder.

Dat een derde partij met name Vesting Fiance nu aanspraak maakt op de huurpenningen van de niet bewoonde woning, dezelfde huurpenningen welke Stichting Mitros niet zelf wenste te innen vanwege het vertrek van dhr. Taoussani, moet enerzijds gezien worden als een contractbreuk tussen huurder en verhuurder. Anderzijds als een onrechtmatige verbintenis tussen Stichting Mitros en Vesting Fiance.

Dat dhr. Taoussani na zijn afwezigheid van een half jaar de woning weer heeft betrokken is mede mogelijk gemaakt doordat de verhuurder na het vertrek van Taoussani, haar recht om de sleutel op te eisen en/of het slot van de woning te veranderen niet heeft ‘verzilverd’.

Verder merk ik op dat er inmiddels zeven (7) autoriteiten kennis hebben van wat er feitelijk speelt in deze zaak van huurrecht, zonder dat dhr. Touasani op zijn rechten wordt gewezen
Dat zijn: 1. Stichting Mitros te Utrecht.
2 Vesting Fiance te Hilversum.
3 Incassodeurwaarders van Dijk, Scherpenzeel en Hubers te Amersfoort.
4 Het college van B&W van Utrecht.
5 Altrecht, OGGZ team Stad Utrecht.
6 Centrum Maliebaan te Utrecht
7 Stichting Catharijnesteeg te Utrecht. Opvang dak- en thuislozen.

Verder doet ondergetekende onderzoek naar het functioneren van anonieme kantonrechters, de massale rolzittingen in zaken van schuldeisers en schuldenaren en de niet ondertekende uitspraken in deze. Deze ‘verklaring’ is aan de bode en de betreffende advocaat overlegd.

Was getekend: Mevrouw A.M.S.(Anne Marie) ten Berge

Nawoord:Toen ik mij 'netjes op tijd' bij de balie van de bode op de Rechtbank Utrecht meldde, was de zitting geannuleerd omdat partijen tot overeenstemming waren gekomen.Dan weet je nog niets. Ik hoopte maar dat de advocaat in kwestie, met Allah's hulp net zo 'zijn stinkende best' voor Mo Taousanni gedaan heeft als ik dat gedaan heb.
Rest mij nog wat dingen recht te zetten: Mo is kennelijk niet gestoord omdat Altrecht geen ziekte beeld wil afgeven. Ze houden hem dus in de 'zorgverpleging' voor psychiatrische verslaafden want daar wordt op verdiend door middel van subsidies, uitkeringen en verzekeringsgelden.
Sociaal psychiatrische verpleegkundigen, therapeuten,psychologen en psychiaters creëren in dit soort zorginstelligen hun eigen werk. Zowel bij Altrecht, Lange Nieuwstraat 119 te Utrecht, als bij het Centrum Maliebaan te Utrecht worden dit soort praktijken uitgedacht en uitgevoerd Dat daar slachtoffers bij gemaakt worden moet niemand verbazen.
Toch mag godbetert, Centrum Maliebaan in de ABC-straat gaan bouwen aan een gesloten en open inrichting ondanks alle 40 zienswijzen en bezwaarschriften uit 2004 tegen de bouw op die plek. Deze rechtsmiddelen zijn door toedoen van de 45 Utrechtse raadsleden doodleuk op een hoop gegooid en nooit apart behandeld. De ondemocratische Raad van Utrecht hield er kennelijk niet van om in 40 zaken van beroep en hoger beroep het onderspit te delven. Dit is een van de vormen van machtsmisbruik van de 45 raadsleden welke Utrecht telt en die mij de politiek in gedreven hebben. Maar toen de Raad in 2006 doorkreeg dat ik mijn eigen politieke partij opgericht had, heeft de Gemeenteraad de OGGZ team-Stad Utrecht ingeschakeld om mij psychisch gestoord te laten verklaren en de burgemeester van Utrecht met name Annie Brouwer-Korf, een PvDA-crimineel had Justitie ingeschakeld om een aanvrage, voor een onder curatelestelling in te dienen bij een Rechtbank naar keuze.
En zo is het gebeurd. Een idioot van een kantonrechter met name en grifier nodig om mij zonder mij gezien te hebben op 25 september 2007 onder curatele stelling uit te spreken ten gunste van een zekere P. Donkers welke volgens getuigen toen al overleden en begraven moet zijn geweest. Niemand had de goeie man ooit gezien of gehoord, laat staan die idioot van een rechter mr. was. van niet een aantal hoger beroepen te krijgen mogen bouwen van de corrupte gemeenteraad, worden mannen zoals Mo 'binnengevangen' en krijgen ze bij tijd en wijlen hun zakgeld en een joint om op te roken of drugs om de verslaafdheid op peil te houden.
Deze wantoestand WORDT VERVOLGD

woensdag 28 juli 2010

Kabinet Rutte kan voor mij nu al de pot op.

Door: Anne Marie ten Berge, 28 jul 2010 12:24
Maxime Verhagen (CDA-crimineel) moet met VVD en PVV gaan praten over een nieuw te vormen regering. In 2008 schreef Wilders nog, dat Maxime ‘de pot op kon’ in een van hun ruzies over hoe het beste te ontsnappen was aan de rechtstaat en de burgerrechten, welke in de besluitvorming steeds weer in de weg bleken te zitten.
"U kan de pot op, met uw normen en waarden", schreef ik vanaf het jaar 2001 aan Jan Peter Balkenende (CDA-crimineel)."Verbeter de wereld en begin bij uzelf", besloot ik steevast mijn brieven aan de ministerraad. Dat was in de tijd dat Geert Wilders nog rustig in de kweekvijver van de VVD zat, terwijl ik reeds de klokkenluider ‘speelde’ van het machtsmisbruik en de corruptie van bestuurlijk Nederland.
Ik kreeg geen geld voor de noodzakelijke middelen van bestaan omdat in 2000 ‘dankzij’ de onrechtmatige bemoeienis van wethouder Hans Spekman (PvdA-crimineel) mijn bijstandsaanvragen niet behandeld werden door de Dienst SoZa&We te Utrecht. Maar ja de schoorsteen moet roken, dus besloot ik in het onderwijs voor mijzelf te beginnen en schreef mij anno 2000 met mijn eenmanszaak in, onder de handelsnaam: ‘A.M.S.ten Berge’. Daarna vroeg ik bij de Gemeente Utrecht een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan. Maar burgemeester Annie Brouwer-Korf (PvdA-crimineel) ‘versierde’ uit het niets voor mij een strafblad zodat ik geen VOG kon krijgen. Commissaris van de koningin Boele Staal (D66-crimineel) was het met haar eens. In hoger beroep wilde de Raad van State in 2002 haar uitspraken niet ondertekenen en de Ministerraad noch de Tweede Kamer wilden onderzoek doen naar deze grove schendingen van de rechtstaat en mijn grondrechten. Na negen jaren zonder uitkering, zonder werk, zonder verzekering, vroeg ik op 1 juli 2008 (advies van mijn vertrouwensman bij de politie) met bij elkaar gebedeld geld van mijn vrienden, een paspoort aan. Tenslotte werd ik per maart 2009, 65 jaar en moest ik mijn AOW en mijn ABP kunnen aanvragen met dat paspoort. Maar dat is niet gebeurd. Deze pensioenen heb ik nog steeds niet mogen verzilveren omdat de Utrechtse burgemeester en oud vice-president van een rechtbank: Aleid Wolfsen (PvdA-crimineel) mijn paspoort stiekem aan derden had laten geven,zodat ik mijn AOW en mijn ABP niet kon aanvragen. Duidelijk werd dat deze anonieme derden dat wél gedaan hadden. Met mijn nieuwe paspoort is kennelijk een identificatie fraude gepleegd, want de AOW en het ABP instanties zeggen dat de pensioenen op mijn naam zijn aangevraagd en op mijn Rabo-rekening worden gestort. Maar ik heb helemaal geen Rabo-rekening. Een dergelijke Rabo-rekening heb ik ook nooit gehad of aangevraagd. Ik bezat immers geen paspoort. Voordat de politieke partijen zich kandidaat stelden voor de Tweede Kamerverkiezingen van 9 juni 2010 waren alle fractieleiders en ministers op de hoogte van de bovenstaande jarenlange schendingen van de rechtsstaat en de burgerrechten. Laat maar komen dat kabinet Rutte I met de VVD, de PVV en het CDA. Het kan voor mij nú al de pot op.
Lees meer: http://www.annemarietenberge.blogspot.com

dinsdag 27 juli 2010

Tweede Kamer faalt opnieuw in bescherming klokkenluiders.

Mijn vraag:1.) Ik ben al 12 jaar de klokkenluider ...‏
Van: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com)
Verzonden: dinsdag 27 juli 2010 10:27:11
Aan: Dienst Communicatie Tweede Kamer der Staten-Generaal (cda.publieksvoorlichter@tweedekamer.nl)


Mijn vraag:1.) Ik ben al 12 jaar de klokkenluider van de corruptie van de kabinetten Balkenende en het grote zwijgen daarover van de Tweede Kamer. Wanneer gaat de Tweede Kamer mij eens in bescherming nemen ?
Vraag 2.) Wanneer krijg ik antwoord van de Tweede Kamer ten aanzien van mijn gelijk over de behandeling van Ad Bos door het OM ? Lees daarover in het volgende verslag:

Klokkenluider Ad Bos wéér afgeknepen.
Door Anne Marie ten Berge. Utrecht, 24 juli 2010.

Hopelijk ben ik niet de enige die het EenVandaag interview met klokkenluider Ad Bos, met zijn vrouw Joke en met zijn voormalige advocaat Cees Korvinus, nu voorzitter van de VARA, met stijgende verwondering en ergernis gevolgd heeft. Het journalistieke verwijt van Cees Korvinus dat Vrouwe Justitia een strak gebonden blinddoek om heeft, is onterecht. Ook Ad Bos, Joke Bos en Cees Korvinus zijn ziende blind. Ik hoorde Ad en Cees verzuchten dat ze niet snapten waarom de Hoge Raad op 7 juli van dit jaar 2010 het OM in het gelijk had gesteld en Ad Bos als enige van de bouwfraude 2001, alsnog in hoger beroep voor de strafrechter moest verschijnen. Daarna hoorde ik Ad Bos in de uitzending zeggen dat hij een zorgboerderij wilde bouwen maar dat de vergunningen zonder duidelijke redenen, zo lang op zich lieten wachten.
Beste lezers 1+1 is nog altijd 2. Ad Bos heeft zijn schadevergoeding aangenomen. Kan geen verdachte en getuige meer tegelijk zijn. De advocaat heeft ander werk (voorzitter VARA) en regeert nu met zijn leugens in de media. Alleen de Tweede Kamer staat in haar hemd. De parlementaire enquête van de bouwfraude 2001 is te haastig opgedoekt. De Tweede Kamer is als eerste en enige belanghebbende te schielijk met te lage boetes akkoord gegaan, zodat de bouwfraudes in andere vormen vrolijk doorgaan. Anno 2010 verkeert de vorming van een regering en haar politieke akkoorden nog steeds op de woeste baren van de politieke oceaan. Binnenkort moet in de regeerakkoorden bescherming geboden worden aan de klokkenluiders. Maar eerst krijgt demissionaire minister van Justitie Hirsch Ballin (CDA) nog gauw even de opdracht van de Tweede Kamer fracties, om het hoger beroep van Ad Bos, zelf verdachte in de bouwfraude van 2001, op de rol te zetten.
Wanneer Ad Bos zonder boete of strafoplegging toch schuldig of medeplichtig wordt bevonden aan het omkopen van een ambtenaar in de bouw kan hij de bouwvergunningen voor zijn zorgboerderij wel vergeten. Laat staan dat hij een Verklaring Omtrent Gedrag krijgt van de minister van Justitie, om de zorgboerderij te mogen runnen. Hij kan alle aanvragen beter op naam van zijn vrouw doen. Misschien komt er dan nog iets van de zorgboerderij terecht.

Ik ben benieuwd waarom Cees Korvinus, voorzitter van de VARA net doet alsof hij het klappen van de zweep tegen klokkenluiders niet door heeft. De leden van de Tweede Kamer zijn de baas in dit land. En die hebben hun blinddoeken ook over hun oren geknoopt.

Lees meer over de verhalen van de klokkenluider Anne Marie ten Berge op: www.annemarietenberge.blogspot.com

zaterdag 24 juli 2010

Klokkenluider Ad Bos wéér afgeknepen

Door Anne marie ten Berge. 24 juli 2010.

Hopelijk ben ik niet de enige die het EenVandaag interview met klokkenluider Ad Bos, met zijn vrouw Joke en met zijn voormalige advocaat Cees Korvinus, nu voorzitter van de VARA, met stijgende verwondering en ergernis gevolgd heeft. Het journalistieke verwijt van Cees Korvinus dat Vrouwe Justitia een strak gebonden blinddoek om heeft, is onterecht. Ook Ad Bos, Joke Bos en Cees Korvinus zijn ziende blind. Ik hoorde Ad en Cees verzuchten dat ze niet snapten waarom de Hoge Raad op 7 juli van dit jaar 2010 het OM in het gelijk had gesteld en Ad Bos als enige van de bouwfraude 2001, alsnog in hoger beroep voor de strafrechter moest verschijnen. Daarna hoorde ik Ad Bos in de uitzending zeggen dat hij een zorgboerderij wilde bouwen maar dat de vergunningen zonder duidelijke redenen, zo lang op zich lieten wachten.
Beste lezers 1+1 is nog altijd 2. Ad Bos heeft zijn schadevergoeding. Kan geen verdachte en getuige meer tegelijk zijn. De advocaat heeft ander werk en regeert nu met zijn leugens in de media. Alleen de Tweede Kamer staat in haar hemd. De parlementaire enquête van de bouwfraude 2001 is te haastig opgedoekt. De Tweede Kamer is als eerste en enige belanghebbende te schielijk met te lage boetes akkoord gegaan, zodat de bouwfraudes in andere vormen vrolijk doorgaan.
Anno 2010 verkeert de vorming van een regering en haar politieke akkoorden nog steeds op de woeste baren van de politieke oceaan. Binnenkort moet in de regeerakkoorden bescherming geboden worden aan de klokkenluiders. Maar eerst krijgt demissionaire minister van Justitie Hirsch Ballin (CDA) nog gauw even de opdracht het hoger beroep van Ad Bos, zelf verdachte in de bouwfraude van 2001, op de rol te zetten.
Wanneer Ad Bos zonder boete of strafoplegging toch schuldig of medeplichtig wordt bevonden aan het omkopen van een ambtenaar in de bouw kan hij de bouwvergunningen voor zijn zorgboerderij wel vergeten. Laat staan dat hij een 'Verklaring Omtrent Gedrag' krijgt van de minister van Justitie, om de zorgboerderij te mogen runnen. Hij kan alle aanvragen beter op naam van zijn vrouw doen. Misschien komt er dan nog iets van de zorgboerderij terecht.
Ik ben benieuwd waarom Cees Korvinus, voorzitter van de VARA net doet alsof hij het klappen van de zweep tegen klokkenluiders niet door heeft. De leden van de Tweede Kamer zijn de baas in dit land. En die hebben hun blinddoeken ook over hun oren geknoopt.
Lees meer over de verhalen van de klokkenluider Anne Marie ten Berge op: www.annemarietenberge.blogspot.com

vrijdag 23 juli 2010

Een Nazi-aanpak voor klokkenluiders.

Reactie op het interview van Sander 't Sas met klokkenluider Ad Bos en zijn vrouw bij EenVandaag.Door Anne Marie ten Berge, klokkenluider. Utrecht 23 juli 2010.

Ook ik, Anne Marie ten Berge uit Utrecht ben vanaf september 1999 een klokkenluider van de corrupties van overheids- en volksvertegenwoordigende organisaties. Ik ben elf jaar geleden door het Utrechtse Gemeentebestuur, Jan van Leijenhorst (GroenLinks) wethouder van onderwijs, als leerkracht met een contract tot augustus 2000 in het speciaal onderwijs op non-actief gezet met de bedoeling van ontslag, zodat de directeur Jaap Geertsema uit Zeist mij (vanwege de krapte op de banenmarkt) met een smoesje naar deze laatst genoemde gemeente kon overhevelen. Als dat ontslagbedrog ‘gelukt’ was zou Geertsema een bonus van 1000 gulden als beloning krijgen omdat hij zoveel 'moeite' had gedaan om een ander schoolbestuur aan een goede leerkracht te helpen. Die bonus was een besluit van de Tweede Kamer en van onderwijs-minister Maria ten Hoeven(CDA). Mijn vriendin Sheila Milou kreeg ook op deze manier haar ontslag. Zij is in die frustrerende periode door een hartverlamming gestorven. De vakbonden Aob en de FNV bleven doof voor mijn smeekbeden om hulp. Vanaf Juli 2002 stuurde ik mijn rapport: ‘Broodroof en Rechteloosheid’, in een oplage van 500 stuks naar alle overheden rechters en volksvertegenwoordigende organisaties, die ik maar kon bereiken. Ook naar de Majesteit. Maar er werd geen enkele actie ondernomen om mij te beschermen.
Vanaf 10 januari 2000 zat ik zonder inkomen en zonder vermogen. Ik kon hoog springen, ik kon laag springen maar de Gemeenteraad van Utrecht had kennelijk aan Hans Spekman (PvdA) wethouder Sociale Zaken de opdracht gegeven mij vooral geen bijstandsuitkering uit te keren want dan moest ik weer solliciteren in het onderwijs en kwam het hele vuile ontslagsysteem aan de oppervlakte. In Maart 2009 werd ik 65. Maar Aleid Wolfsen, (PvdA) burgemeester heeft mijn nieuwe paspoort aan mijn familie (5 zussen en 3 zwagers) gegeven en die hebben daar mijn AOW en mijn ABP mee aangevraagd. Ik heb van de Socialeverzekeringsbank en van de Gemeente Utrecht gehoord dat deze pensioenen onder mijn naam op Rabo-rekeningen worden gestort waarvan ik natuurlijk geen pasje heb. Dus ik heb nog steeds geen inkomen en leef nog steeds in grote armoede en moet bedelen om bij particulieren geld los te krijgen want ik wil toch wel eens wat eten.
De bijzondere bijstand wil geen bril of een vervoermiddel betalen. Ook de MENZISpremie van 2010 kan ik niet betalen. Ik moet wachten totdat MENZIS mij voor de rechter daagt. Ze hadden het beloofd maar doen het toch maar niet.
Het OM wil in deze kwestie van paspoortfraude geen strafzaak tegen de burgemeester van Utrecht beginnen. De Raad voor Rechtsbijstand geeft geen toevoeging aan een advocaat die voor mij een bodemprocedure aan kan spannen vanwege de onrechtmatige daad van de burgemeester van Utrecht om mijn paspoort aan derden te geven.
De corrupte gemeenteraad wil niet opstappen en de Tweede Kamer wil niets met mij te maken hebben.
Nu ik weer het verhaal van Ad Bos en zijn vrouw met het mijne vergelijk wil ik maar gezegd hebben dat de overheid, lees: de Tweede Kamer, klokkenluiders met opzet in de steek laat. Alle politieke partijen zijn uit de media op de hoogte gebracht van de drama’s in de levens van de klokkenluiders, maar die laffe 150 leden met hun voorzitter Verbeet willen niets doen. Het staat ook niet in hun politieke programma’s. Kennelijk gedogen de gekozen volksvertegenwoordigers de fraudes bij hun partijgenoten in de klokkenluiders affaires. Elke politicus is afhankelijk van het nepotisme in de duur betaalde politieke baantjes.
Want iets anders dan liegen en bedriegen hebben de gekozen volksvertegenwoordigers nooit geleerd. Ik kan er niet anders tegenaan kijken, maar in de Nazi-tijd stond Nederland er niet anders voor.

donderdag 22 juli 2010

Een lieve brief aan twee starre journalisten

Door: Anne Marie ten Berge. 22 juli 2010.
Een reactie op een publicatie van 22 juli 2010,in DePers waarin twee journalisten vier lieve brieven schrijven aan de vier starre mannen Job Cohen,Mark Rutte, Maxime Verhagen en Geert Wilders, met de vraag om over hun eigen schaduwen heen te springen en een coalitie te maken.
"Beste Kustaw Bessems & Dirk Jacob Nieuwboer, journalisten.
Spring eens over úw eigen schaduw heen en start een onderzoek met een frisse kijk op het politieke treurspel zoals dat gespeeld wordt. Probeer er achter te komen waarom Mark Rutte (VVD), Maxime Verhagen (CDA) en Geert Wilders (PVV) de uitslag van de verkiezingen niet willen volgen en een coalitieakkoord van VVD, CDA en PVV op tafel kunnen leggen. Het antwoord op de vraag waarom breekpunten en blokkades ons als fopspenen voorgehouden worden vindt u niet in de rechtse en linkse opsplitsing van de politieke partijen en hun programma’s. Het antwoord op de vraag waarom Job,Mark, Maxime en Geert niet over hun schaduw heen kunnen / willen springen vindt u niet bij deze politici omdat zij geen persoonlijke schaduw hebben. De politieke schaduwen zijn functionele en collectieve schaduwen, die zijn ontstaan omdat beleidsbepalende parlementaire instituten in de loop van de jaren een schaduw opgeworpen hebben waar geen coalitie meer overheen kán springen zonder de eigen politieke nekken te breken. Deze treurnis is het gevolg van het politieke machtsmisbruik van de volks vertegenwoordigende organen, die onze democratie verkracht hebben en in een verwurging houden. Zwakke regeringen en zwakke parlementen zijn starre en stijfkoppige losers.
Ons volk is onderworpen aan een schijndemocratie, aan een partijdige rechtspraak, aan leugenachtige regeringen. Een voorbeeld: De Wet op het Dualisme (2002) wordt door de volks vertegenwoordigende organen en bewindvoerders met voeten getreden. Nog een voorbeeld: Geen enkel volks vertegenwoordigend orgaan en geen enkel college van bestuurders houden zich aan de Nieuwe Handelsregisterwet van 2008 en hebben zich bij de Kamers van Koophandel ingeschreven. En we weten het: Houd je je niet aan de wet dan verlies je iedere bevoegdheid die er toe doet. Zo is de politieke marktwerking in de zorg heiliger geworden dan het leven zelf en dat is met bezuinigingen niet terug te draaien.
Het getoonde politieke gesjoemel heeft niets met democratie te maken. Ik noem u één laatste voorbeeld: Het kabinet Balkenende IV heeft in het voorjaar 2009 het regeerakkoord uit 2007, zonder politieke en democratische gevolgen aan de wilgen gehangen, om plaats te maken voor een regeerakkoord met de bonden van werkgevers en werknemers die van het parlement mochten bepalen dat de AOW herzien moest worden.
Dit en ander machtsmisbruik van parlementen en regeringen werpen hun schaduwen vooruit. Klokkenluiders blijven hierover aan de bel trekken terwijl de Media zwijgt. Begint u een beetje te snappen waarom ik in 2010 met mijn partij DEMOCRATEN uit het passief en actief kiesrecht ben gezet door de PvdA burgemeester van Utrecht met medewerking van de Kiesraad uit Den Haag, zonder dat de Media daar iets mee deed ? Begint u door te krijgen waarom de onderzoeksjournalisten weggesaneerd lijken te zijn uit ons Staatsbestel ? Wij leven in een tijd dat de leugen regeert en de vraag mag gesteld worden hoeveel leugens de 150 leden van de Tweede Kamer en hun voorzitter Verbeet nog meer onder de pet houden. Probeer maar eens over de schaduw van 151 petten heen te springen. Dat gaat niemand lukken ! Ik geloof niet in economisch zwaar weer. We gaan ten onder aan een tornado van politieke schaduwen.
Lees meer : www.annemarietenberge.blogspot.com of zoek op Google de naam: Anne Marie ten Berge".

woensdag 21 juli 2010

Dat is uit het 'overleven' gegrepen.

Door Anne Marie ten Berge. 21 juli 2010.
Wat te denken van de Raad van Bestuur van een ziekenhuis, die een versufte patiënt met pre-medicatie voor de operatie, nog gauw even het 'op staande voet ontslag' aan komt zeggen ? Deze krankzinnigheid is mij op donderdag 15 juli 2010 om 8:20 uur overkomen. En waarom ? Omdat twee liberale voorvechters van de marktwerking in de Raad van Bestuur, met name Robert Florijn,(Geb.10-05-1957 te Leiden)en zijn medebestuurslid Willem Hustinx (geb. 24-02-1953 te Den Bosch) kennelijk aan de echtheid van mijn Zorgpas van de Menzis-verzekering twijfelden. Een valse pas geeft namelijk geen financiële dekking. Tegen de tijd dat Menzis op kantoor zat om de echtheid van mijn Zorgpas te bevestigen zou ik al geopereerd zijn en dat risico wilden de heren niet nemen. Daarom annuleerden zij de operatie als gold het een afgesproken partijtje golf. Jammer maar helaas. Een andere keer beter.
Op de ontslagbrief moest het hoofd van de orthopedie afdeling D1 schrijven: "Mevrouw, indien u contact wilt hebben met onze afdeling dan wel met ondergetekende dient u dit te doen via de Raad van Bestuur van het Diakonessenhuis".Einde bericht.
Ik klopte op de deur van Robert Florijn. Hij zei "ja", maar de deur zat op het rood van 'bezet'. Ik kon niet naar binnen. Gisteren op 20 juli jl belde ik voor het laatst. Florijn en Hustinx waren beide niet te spreken vanwege de vakantie.
Het resultaat van mijn gesprekken welke door woordvoerders namens de twee leden van de Raad van Bestuur gevoerd werden, heb ik vastgelegd in brieven. Deze volgende brief is van vandaag: woensdag 21 juli 2010 en is al afgeleverd. Ik weet hoe het hoort: Klachten hoor je eerst aan de personen zelf mede te delen. En als je iemand voor de rechter wil slepen hoor je eerst de gedaagde zelf daarvan op de hoogte te stellen. Ik wens de lezer meer leesplezier, dan dat ik het leuk vond om op zo'n warme dag weer in de PC-pen te klimmen. Het is geen fictie maar een waar gebeurd verhaal zoals: "Dat is uit het leven gegrepen". Of beter gezegd: "Dat is uit het 'overleven' gegrepen."

---------------
PERSOONLIJK AANGEREIKT 12: 55 uur

Aan: De Raad van Bestuur Stichting Diakonessenhuis te Utrecht. 1 / 2
t.a.v. De heren: Robert Florijn, voorzitter Raad van Bestuur
en: Willem Nicolaas Marie Hustinx, lid Raad van Bestuur. Bosboomstraat 1 / 3582 KE Utrecht. / Telefoon: (030)256 65 66 Van: Mw. A.M.S.ten Berge, gedupeerde
Servaasbolwerk 4 / 3512 NK Utrecht / Tel: (030)231 60 70 / Gsm: 06-46 44 37 68

Datum: woensdag 21 juli 2010
Betreft: Nadere informatie

Heren Florijn en Hustinx,

Hierbij bevestig ik mijn informaties welke ik gisteren 20-07-2010 met uw woordvoerder besprak over:

1. Onbeschoft en asociaal.
Mijn ontslag uit het ziekenhuis aan de Bosboomstraat 1 te Utrecht, welk op donderdag 15 juli 2010 door uw toedoen is doorgevoerd terwijl de pre-medicatie voor de operatie al was ingenomen, beschouw ik sociaal gezien als een complete vorm van onbeschoft en asociaal gedrag van uw kant. Ik zal klagen bij alle interne en externe klachtencommissies die er maar te vinden zijn.

2. Onrechtmatige daden.
Ik laat door een advocaat bekijken of ik u voor de rechter kan dagen:
A) vanwege het genoemde onrechtmatige genomen ontslagbesluit van 15 juli 2010.
B) Volgens de verklaringen van uw woordvoerder op dinsdag 20 juli 2010: Hebt u, zeer recentelijk en achter mijn rug om op mijn naam een verbintenis met zorgverzekeraar AGIS afgesloten. Zonder enige twijfel bent u daarbij met mijn persoonsgegevens op mijn zorgpas van MENZIS aan de haal gegaan. Daarmee bent u zonder mijn medeweten en goedkeuring op mijn naam een zakelijke verbintenis met AGIS aangegaan, met het vooropgezette doel om de ziekenhuis declaraties boekjaar 2010 door AGIS te laten voldoen.
C) U bent niet ingegaan op mijn verzoek van 15 juli 2010, 7:15uur om mij alle nota’s boekjaar 2008 en 2010 op te sturen. Kennelijk heeft u ook met de ziekenhuisrekeningen boekjaar 2008 inzake een kaakoperatie, rechter kunstheup en revalidatie en de rekeningen van de specialisten van boekjaar 2009 waarin ik niet verzekerd was, schuldig gemaakt aan de hier bovenbeschreven malversaties met de ziekenhuisrekeningen. Vast staat dat u geen enkele rekening uit de boekjaren 2008, 2009 en 2010 aan mij heeft kunnen/willen tonen.

3. Geen zorgpas AGIS.
Kennelijk heeft u op enig moment de debiteurenafdeling van uw onderneming opdracht gegeven de kosten, boekjaar 2010 van de specialistische behandeling terzake van het plaatsen van een linker kunstheup, bij MENZIS te laten annuleren en bij AGIS in te dienen. Maar u vergeet dat ik de eerste en enige belanghebbende ben. AGIS mag op deze achterbakse manier van verzekeren geen zorgpas aanmaken. Verder vergeet u dat ik dergelijk onrechtmatig gedrag nooit zal gedogen. Zelfs niet in ruil voor het plaatsen van een kunstheup, welk medisch gezien geen uitstel meer kan en kon verdragen. 2 / 2

4. Mijn verzekeringsrecht en -plicht.
Ik heb mij per 01-01-2010 verzekerd bij MENZIS zonder dat ik ooit eerder verzekerd ben geweest, omdat ik geen inkomen had. Zie ter zake ook mijn brief van 15 juli 2010 en bijlage. Ik kan en wil helemaal niet midden in een boekjaar naar een andere verzekering overgaan. Ik vind heus wel een geldschieter om de premie achterstand bij MENZIS in te lopen.
Daar komt bij dat ik nooit zal ingaan op voorstellen van derden ter zake van mijn rechten en plichten bij het vermoeden dat ik direct of indirect met strafbaar gedrag van anderen te maken heb of zal krijgen.

5. Voortzetting van geplande behandeling.
In verband met het vals afgesloten akkoord met AGIS, presteerde uw vertegenwoordiger het, om mij gisteren dinsdag 20 juli jl uit te nodigen om de door u afgebroken geplande medische behandeling spoedig weer op te pakken op kosten van AGIS. Deze uitnodiging zou alleen aan mij opgestuurd worden en niet naar mijn huisarts waar ik verzekerd ben bij MENZIS. Het is terecht dat ik toen, ondanks mijn redelijke beschaafdheid, héél boos werd. Vertonen jullie dergelijk hufterig gedrag ook nog naar andere zieken toe ?

6. Geen uittreksels bij de KvK Midden Nederland
Ik ben er achter gekomen dat u op vrijdag 16 juli 2010, te weten één dag na het debacle van mijn ziekenhuisontslag op 15 juli 2010, ter zake van uw KvKnummer.30172727 een aanvraag heeft ingediend tot wijziging van de uittreksels op de handelsnaam: Stichting Diakonessenhuis, gevestigd aan de Bosboomstraat 1 te Utrecht.
Omdat er vanaf 16-07-2010 nog steeds bij de KvK een blokkade op de gegevens en de statuten van uw onderneming ligt en omdat uw woordvoerder op 20 juli jl geen antwoord kon/wilde geven op mijn vraag welk soort wijzigingen aan de orde waren, begin ik te bedenken dat u bij de KvK geen wijzingen beoogde aan te vragen, maar een spoedblokkade op uw KvK gegevens nastreefde. Althans voor elkaar hebt gekregen. Deze onrechtmatige daad in relatie met het gestelde in de nieuwe Handelsregisterwet Juli 2008 zal ik meenemen in mijn juridische overleg. Deze brief 21-07-2010 zal ik ook overleggen aan de KvK.MN

7. Verzoeken.
Zonder tegenbericht neem ik aan, dat u aan mijn verzoeken, om alle declaraties van de boekjaren 2008, 2009 en 2010 aan mij af te dragen niet zal willen voldoen.
Zonder nader tegenbericht neem ik aan, dat de redenen om niet op mijn verzoeken in te gaan, gelegen liggen in het feit, dat u gebruik wilt maken van uw zwijgrecht. Tenslotte kan bewezen worden dat u met opzet, de documenten en de nota’s 2008 t/m 2010 verduisterd hebt, blijkbaar om redenen, (zie ook mijn brief van 15 juli 2010 en bijlage) dat ik deze aan de rechter wilde voor leggen.

Utrecht, woensdag 21 juli 2010

Was getekend, Mevrouw A.M.S. (Anne Marie) ten Berge

PS: Lees meer: www.annemarietenberge.blogspot.com.
Of zoek bij Google de naam: Anne Marie ten Berge.
-----------------------------

zondag 18 juli 2010

Klokkenluider Guusje Ter Horst (PvdA)

Door: Anne Marie ten Berge. Utrecht 18 juli 2010.
Het kan als een mirakel of wel een godswonder in de politiek gezien worden: Oud-minister Ter Horst (PvdA) van Binnenlandse Zaken onder Balkenende IV, doet op 16 juli 2010 in DePers, als een echte klokkenluider van de corruptie van de overheid en de volksvertegenwoordigers, een boekje open over het functioneren van de Tweede Kamer (TK) en de Ministerraad(MR).
Nu Ter Horst als minister zelf niet meer in de Kabinetsvergadering kan deelnemen, aan het getwitter, het ge-sms, en het gemail op het note-book, met haar PvdA-leden in de TK klapt zij uit de school over de digitale handel en wandel van haarzelf en de andere bewindslieden tijdens Balkenende IV. Volgens ter Horst worden bij de bespreking van alle agendapunten in de kabinetsvergadering de meningen en de wensen van de partijleden in de TK, op NU.nl opgeroepen. Vervolgens op de ovale tafel van het minister beraad gelegd en daarna besproken.
“Dat moet je niet willen”zegt Ter Horst. Zij vindt dat het uitwisselen van informatie en het communiceren tijdens de kabinetsvergaderingen, met de leden van de TK, een gebrek aan dualisme is.
Helemaal niet te pruimen vindt Ter Horst het gebrek aan dualisme van de TK en de MR waarbij de coalitiepartijen in een vergadering met de ministers, gezamenlijk de wekelijkse vergaderingen van het kabinet voorbereiden. Zo weten we gelijk, hetgeen ieder al vermoedde: De val van het kabinet Balkenende IV is mede voorbereid door de leden van de Tweede Kamer. Kennelijk had de meerderheid van de TK wel weer eens zin in verkiezingen. En die zijn er, heel goed gepland, vlak vóór het WK-voetbal, gekomen.
De oud-minister heeft gelijk, maar ze had ter zake van het gebrek aan dualisme wel eens eerder openheid van zaken kunnen geven. Dat de TK de Wet op het Dualisme aan haar 300 laarzen lapt en dat Ter Horst daar als prominent PvdA-lid jarenlang aan meegedaan en over gezwegen heeft, is een politiek schandaal van de eerste orde. Ter Horst heeft de democratie verraden. De partijen die nu een coalitie gaan smeden, doen er ook het zwijgen toe want ze zijn duidelijk van plan om op de oude voet verder te gaan en de Wet op het Dualisme te blijven overtreden.
Klokkenluider Ter Horst waarschuwt de kiezers dat de formatie plannen wijzen op meer macht voor de TK. Nou dat zien wij zelf ook wel onder onze neuzen gebeuren.Maar we kunnen niets meer veranderen . De verkiezingen zijn geweest. Er komt ‘dank zij' het terugtrekken van kandidaat Balkenende ná de uitslag van de TK-verkiezingen op 9 juni 2010 geen Kabinet Rutte met de VVD, het CDA en de PVV.
De ‘democratie’ streeft naar een Paars-Plus kabinet met 2/3de meerderheid, kunnen ze fijn de Grondwet veranderen. Houdt alle parlementariërs maar goed in de gaten en vertrouw er geen een van de 150 leden en vooral de voorzitter Gerdi Verbeek van de PvdA niet. Dat is een hele sluwe vos met rotstreken.
Ik heb als voorzitter DEMOCRATEN op 30 juni 2010 aan Herman Tjeenk Willink vice-president van de Raad van State geschreven over de Kieswet-fraudeurs in de Tweede Kamer en bij de Kiesraad zelf. En dat ging over de fraudegevoelige ondemocratische besluiten van het CDA-bestuur.
Ieder TK-lid en zeker ook de Kiesraad in den Haag weten dat het een soort van Kieswet-fraude is wanneer een, volgens de Kieswet niet te herroepen kandidaatschap, gedurende de campagne en na de uitslag, ingetrokken wordt. En dat heeft het CDA met het kandidaatschap van Jack de Vries en met het kandidaatschap van lijsttrekker Jan Peter Balkenende gedaan. Gewoon teruggetrokken. En waarom? Omdat de Vries op iemand anders verliefd was geworden dan op zijn eigen vrouw en omdat Balkenende niet zoveel stemmen had gekregen dan waar ze bij het CDA wel op gehoopt hadden. Deze kandidaten zijn uit de democratie gehaald terwijl er op hen gestemd is geworden door een gedeelte van de 77% van de kiezers die volgens de Kieswet zijn gaan stemmen. Dergelijk politiek terug-trek-gedrag is onverenigbaar met de verkiezingsstrijd die gestreden is. Nummer twee of drie bij wereldkampioenschappen hardlopen trekken zich toch ook niet van het trappetje terug omdat ze geen eerste zijn geworden ?
Tjeenk Willink heeft op 14 juli 2010 in een notitie van mevr. H.Oudshoorn-Madern, chef de bureau mij laten weten dat hij geen aangifte gaat doen van de door mij gemelde Kieswet-fraude. Nou als hij niet wil dan doe ik het wel. Lees meer op www.annemarietenberge .blogspot.com of ‘google’ mijn naam: Anne Marie ten Berge.

zaterdag 17 juli 2010

Legitimatiefraude door familie.

Van: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com)
Verzonden: zaterdag 17 juli 2010 14:58:23
Aan: Pieter-Hetty Heijmerink-tenBerge (heijmerink@h22.nl); José ten Berge te Den Bosch (josedumont@tiscali.nl); gerardenmarlies@ziggo.nl; Irene ten Berge (ib@planet.nl)
Aan José ten Berge te Den Bosch.
Aan Pieter en Hetty Heijmerink-ten Berge, te Odijk,
Aan Gerard en Marlies de Bree-ten Berge te Houten,
Aan Paul en Bernadette Wintgens-ten Berge te Heerlen
Aan Irene ten Berge, te Ridderkerk
Datum 17 juli 2010
Bijlage : 1
Onderwerp: Legitimatiefraude door (8) nare familieleden.
Hallo ratten,
Deze brief is ook een info cadeau voor alle jarige en niet jarige zussen en zwagers in deze maand Juli 2010.
Ik weet niet hoelang jullie nog behoefte hebben om het geld van mijn AOW en mijn ABP te verduisteren. maar aan alles komt een eind. Jullie hebben de dekmantel van een curator aangeschaft maar daarmee zullen jullie in je eigen valkuil sodemieteren en ik hoop héél hard.
Zoals ik in al mijn eerdere berichten al vertelde zit ik nog steeds zonder inkomen. De crimineel Brandt geeft zich per 4 mei 2010 publiekelijk uit voor mijn bewindvoerder terwijl ze dat niet is. Immers de aanvraag 10 mei 2007 van het OM om jullie slimme zus Anne Marie 'onder bewind te stellen', is niet behandeld door de Rechtbank Utrecht. Er is alleen drie keer een curator benoemd en tegen de crimineel Brandt-van Heijst te Gemert, heb ik aangifte gedaan van bedrog, meineed, valshed in geschriften en overige fraude. Het OM kan geen reactie op de betreffende aangifte geven vanwege de eigen valse betrokkenheid (Ook voor het OM geldt dat handelen in eigenbelang gelijk staat aan crimineel gedrag).
De zaak tegen het Arrondissementsparket Utrecht moet naar de Hoge Raad. Het OM had immers op 10 mei 2007 de 'onder curatele stelling' aangevraagd, zonder enige geschiedenis en een proces-verbaal van overlast, zonder dossier bij Kroezen BV, zonder behandelingsprogramma bij Altrecht, zonder de persoonsgegevens welke op een paspoort te vinden zijn, zonder rekening te houden dat ik mijn geld verdiende in een eenmanszaak opgericht op 6 maart 2000 en zonder de aanwezigheid van een dode curator dhr P.H.H.M.Donkers, geboren te Veghel en op onbekende tijd en onbekende plaats overleden.
Rest mij de identificatie fraude op de rol te krijgen en dat wordt dan een strafzaak tegen de gezamenlijke familieleden en partners in de tweede graad die in een soort van criminele organisatie mijn inkomen (AOW en ABP en een erfenis ) op onrechtmatige wijze (identificatie fraude) aangevraagd hebben en de gelden daarvan verduisterd hebben.
Het gaat hier ook om Art 331 vierde lid. WvSr.:Diefstal door twee of meer verenigde personen.Dat is een diefstal onder straf verzwarende omstandigheden en daar staat een gevangenisstraf van negen jaar voor. Ik zie het wel zitten dat jullie negen jaar en langer de bak in draaien en dat ik beslag kan leggen op al jullie bezittingen.Het zal goed komen.Er bestaat heus wel een rechtvaardige God waar ik mij op kan verlaten.
Deze mail stuur ik per post naar Paul en Bernadette in Heerlen.
En als laatste mededelingen informeer ik jullie dat de hierna komende brief aan de Utrechtse gemeenteraad en zijn criminele voorzitter de burgemeester, in goede orde is ontvangen ter griffie van de Raad van Utrecht en dat ik alles op mijn webblog: www.annemarietenberge.blogspot.com heb gezet onder de titel: Legitimatiefraude door mijn (8) nare familieleden. Mijn webblog is inmiddels 20.449 keer gelezen, althans geopend.
Ik wens jullie het driedubbele terug van wat jullie mij aangedaan hebben.Jullie zus, Anne Marie ten Berge,te Utrecht.
-----------------------------------------------------
Bijlage:
-----------------
GRAAG REGISTRATIE en VOORSTEL TOT AFDOENING.

Aan: Alle leden van de Utrechtse Gemeenteraad 2010
t.a.v.: dhr. mr. A.Wolfsen, voorzitter
Postbus 16200. 3500 CE Utrecht.
Van: A.M.S.ten Berge.
Servaasbolwerk 4-4bis 3512 NK Utrecht 1 / 1
Datum: Woensdag 14 juli 2010
Betreft: Opnieuw:Uw criminaliteit en uw schuld
Bijlage: Zie achterkant brief.
Dames/heren raadsleden en voorzitter,

Naar aanleiding van mijn recente aanvragen bijzondere bijstand bericht ik u als volgt.
Scootmobiel:
Bijna twee jaar heb ik (illegaal) van de gemeente Utrecht een scootmobiel ‘geleend’. Ik zeg ‘illegaal’ omdat het mij toentertijd al duidelijk was geworden dat er geen enkel formeel B&W/DMO/WMO besluit ten aanzien van deze scootmobiel was afgegeven. Maar als je zo’n vervoermiddel hard nodig hebt, neem je dat ding zelfs uit handen van criminelen aan.
Rechtsmiddelen:
Al mijn klachten, bezwaarschriften, verzoeken aan het adres van de Gemeente Utrecht zijn vanaf het jaar 2000 niet behandeld noch op eerlijke wijze afgedaan.
Crimineel gedrag:
De betreffende scootmobiel is op mijn verzoek, vandaag weer opgehaald door Harting-Bank omdat hij in de benedenwoning in de weg stond, maar ik had deze scootmobiel ook illegaal op marktplaats kunnen verkopen dan had ik wat geld gehad. Als Gemeente Utrecht had u ook niets tegen de internetverkoop van deze scootmobiel kunnen ondernemen bij de strafrechter, omdat uzelf de boel al jaren aan het oplichten bent met broodroven,valsheid in geschrifte, sloop-en bouwfraudes, met vandalisme van monumenten, met milieudelicten en met het verduisteren van meevallertjes zoals die 50 miljoen euro’s uit 2004. (het blijft dwarszitten).
Dealen:
Om zo succesvol te criminaliseren moet u wel ‘dealtjes’ gesloten hebben met de Rechtspraak, met het OM, met de OGGZ met de Ministerraad, met de Tweede Kamer en met de Media. Het is ter lande bekend dat bij deze autoriteiten ook de leugen ‘regeert’.
0-inkomen:
Zoals ik u eerder berichtte heb ik nog steeds een 0-inkomen vanwege het feit dat mijn nieuwe paspoort van 1 juli 2008 aan derden is gegeven waarmee identiteitsfraude is gepleegd. Ik krijg NIETS. Ja een punthoofd, dat wel. Ook is door een kwaadwillende nep-curator bij B&W van naam bekend, op mijn naam in okt 2008 beroep aangetekend tegen een Utrechts B&W besluit inzake een aanvraag van een bijstandsuitkering. Het staat vast dat de burgemeester van Utrecht aan kwaadwillende derden niet alleen mijn paspoort afgegeven heeft maar ook minstens 1 kopie verstrekt heeft, zonder het woord KOPIE erop te laten stempelen. Verder staat vast dat ook mijn persoons- en aangehaakte gegevens zonder mijn toestemming in handen van kwaad willenden zijn gespeeld om er illegaal mijn AOW en mijn ABP gelden mee aan te kunnen vragen.
Schuld:
Door uw schuld door uw grote schuld ben ik vanaf 10 januari 2000 tot op heden 14 juli 2010 zonder enig inkomen. Ik wens genoegdoening en dat u maar opstapt. Criminelen mogen niet aan het roer staan.

Was getekend. A.M.S.(Anne Marie) ten Berge

woensdag 14 juli 2010

Criminelen aan het Raadsroer

Door Anne Marie ten Berge, gedupeerde. 14 juli 2010

GRAAG REGISTRATIE en VOORSTEL TOT AFDOENING.
Aan: Alle leden van de Utrechtse Gemeenteraad 2010
t.a.v.: dhr. mr. A.Wolfsen, voorzitter
Postbus 16200. 3500 CE Utrecht.
Van: A.M.S.ten Berge. 1 / 1
Servaasbolwerk 4-4bis 3512 NK Utrecht
Datum: Woensdag 14 juli 2010
Betreft: Opnieuw: Uw criminaliteit en uw schuld.
Bijlage: Zie achterkant brief.

Dame/heren raadsleden en voorzitter,

Naar aanleiding van mijn recente aanvragen bijzondere bijstand bericht ik u als volgt.
Scootmobiel:
Bijna twee jaar heb ik (illegaal) van de gemeente Utrecht een scootmobiel ‘geleend’. Ik zeg ‘illegaal’ omdat het mij toentertijd al duidelijk was geworden dat er geen enkel formeel B&W/DMO/WMO besluit ten aanzien van deze scootmobiel was afgegeven. Maar als je zo’n vervoermiddel hard nodig hebt, neem je dat ding zelfs uit handen van criminelen aan.
Rechtsmiddelen:
Al mijn klachten, bezwaarschriften, verzoeken aan het adres van de Gemeente Utrecht zijn vanaf het jaar 2000 niet behandeld noch op eerlijke wijze afgedaan.
Crimineel gedrag:
De betreffende scootmobiel is op mijn verzoek, vandaag weer opgehaald door Harting-Bank omdat hij in de benedenwoning in de weg stond, maar ik had deze scootmobiel ook illegaal op marktplaats kunnen verkopen dan had ik wat geld gehad. Als Gemeente Utrecht had u ook niets tegen de internetverkoop van deze scootmobiel kunnen ondernemen bij de strafrechter, omdat uzelf de boel al jaren aan het oplichten bent met broodroven,valsheid in geschrifte, sloop-en bouwfraudes, met vandalisme van monumenten, met milieudelicten en met het verduisteren van meevallertjes zoals die 50 miljoen euro’s uit 2004. (het blijft dwarszitten).
Dealen:
Om zo succesvol te criminaliseren moet u wel ‘dealtjes’ gesloten hebben met de Rechtspraak, met het OM, met de OGGZ met de Ministerraad, met de Tweede Kamer en met de Media. Het is ter lande bekend dat bij deze autoriteiten ook de leugen ‘regeert’.
0-inkomen:
Zoals ik u eerder berichtte heb ik nog steeds een 0-inkomen vanwege het feit dat mijn nieuwe paspoort van 1 juli 2008 aan derden is gegeven waarmee identiteitsfraude is gepleegd. Ik krijg NIETS. Ja een punthoofd, dat wel. Ook is door een kwaadwillende nep-curator bij B&W van naam bekend, op mijn naam in okt 2008 beroep aangetekend tegen een Utrechts B&W besluit inzake een aanvraag van een bijstandsuitkering. Het staat vast dat de burgemeester van Utrecht aan kwaadwillende derden niet alleen mijn paspoort afgegeven heeft maar ook minstens 1 kopie verstrekt heeft, zonder het woord KOPIE erop te laten stempelen. Verder staat vast dat ook mijn persoons- en aangehaakte gegevens zonder mijn toestemming in handen van kwaad willenden zijn gespeeld om er illegaal mijn AOW en mijn ABP gelden mee aan te kunnen vragen. .
Schuld:
Door uw schuld door uw grote schuld ben ik vanaf 10 januari 2000 tot op heden 14 juli 2010 zonder enig inkomen. Ik wens genoegdoening en dat u maar opstapt. Criminelen mogen niet aan het roer staan.
Was getekend. A.M.S.(Anne Marie) ten Berge

maandag 5 juli 2010

Twee partijdige rechters te Utrecht

Door: Anne Marie ten Berge. Utrecht. 5 juli 2010

BEZWAARSCHRIFT in duplo
PERSOONLIJK AANGEREIKT 1 / 2

Aan: Bestuur Rechtbank Utrecht.
t.a.v.: Dhr.mr. J.Sap, vice-president Rechtbank Utrecht.
en/of mevr.mr L.C. Heuveling van Beek, kantonrechter
Vrouwe Justitiaplein 1. 3511 EX Utrecht

Van: DEMOCRATEN Servaasbolwerk 4
3512 NK Utrecht
Tel.030-2316070 KvK30252308
ABN-AMRO558592945 Datum: maandag 5 juli 2010
Onderwerp: Uw 1ste reactie d.d. 01/07/10 op mijn verzoek van 26/02/2010
Bijlagen: 2 stuks bijgevoegd.

Geachte heer en mevrouw,

Verwijzend naar de inhoud van uw reactiebrief van 01 juli 2010 teken ik, Anna Maria Susanna ten Berge, geboren 6 maart 1944 te Utrecht, domicilie kiezend op bovenstaand adres, formeel bezwaar aan tegen al hetgeen u in deze brief aan de orde stelt met uitzondering van uw ‘oordeel’. Met andere woorden: De beoordeling van de redenen dat ik NOOIT privé een zakelijk contact heb gelegd en/of verbintenissen ben aangegaan met welke soort van curator dan ook, is een aangelegenheid die alleen mij aangaat. Op eerdere en meerdere zittingen in 2008 en 2009 heb ik u beiden duidelijk gemaakt dat u mij niet kon dwingen met criminelen om te gaan. En met criminelen bedoelde ik de vennoten en medewerkers van het Bewindvoerderskantoor Kroezen BV te Vortum-Mullem.
En gezien het schandalig gestelde ‘oordeel’ in uw brief van 01 juli 2010 behoud ik mij het recht voor, om mij voor dwang en chantage uwerzijds af te sluiten en van deze recente poging tot dwang, chantage en van uw blijken van duidelijke partijdigheid, aangifte te gaan doen.

Redenen van bezwaar.

1. Partijdigheid en onfatsoen.
Op 26 februari 2010 heb ik bij de Rechtbank Utrecht een verzoekschrift ingediend welk ik hier als bijlage nr.1 bijvoeg. Uw schrijven van 01 juli 2010 welke ik hier als bijlage nr 2 bijvoeg en welk geacht wordt een eerste formele reactiebrief op genoemd verzoekschrift te zijn, heb ik in goede orde ontvangen.
Het rechtsmiddel van mijn verzoek van 26 februari 2010 om een getuige op te roepen is kennelijk een, aan uw ‘oordeel’ onderworpen zaak geworden. Ik heb geen kans gekregen om een blijk van hartgrondige afkeuring van uw bemoeienissen te geven. in verband met het feit dat u tot op het bot onbetrouwbaar en partijdig bent gebleken.
Het staat u vrij mij per brief te berichten over uw oordeel en/of de voortgang van een gerechtelijk procedure, maar ik hoef niet te dulden dat u in uw oordeel van 01 juli 2010 geen zaakkenmerk, geen zaaknummer en geen zaakomschrijving vastgesteld hebt. Dit soort ‘oordelen’ verwijst naar de voortzetting van uw partijdigheid en onfatsoen.

2. Termijnoverschrijding en desinteresse.
Zoals ik eerder aangaf had ik op 26 februari 2010, vier (4) maanden geleden bij de Rechtbank Utrecht, in tweevoud, een verzoekschrift ingediend (zie bijlage 2). Verzocht werd om de tegenpartij, met name de ambtenaar A.Wolfsen, burgemeester van Utrecht, te laten getuigen in een geschil dat ik met hem heb over de onrechtmatige afgifte van een nieuw paspoort.
2 / 2
Vermoedelijk is dit nieuwe paspoort aan bekende derden, familie of de advocaat van de familie gegeven terwijl ik in het ziekenhuis lag. Een en ander had als gevolg dat deze derden op onrechtmatige wijze en een valse handtekening, mijn AOW en mijn ABP-pensioen hebben aangevraagd en een Rabo-bankrekening op mijn naam hebben geopend, om zo de gelden van mijn uitkeringen, mijn vermogen en mijn erfenis te kunnen verduisteren.
Ik acht het overschrijden van de termijn om een eerste reactie te sturen op mijn verzoekschrift van 26 februari 2010, een verregaande en ziekmakende vorm van ambtelijke laksheid en desinteresse. BAH.
Iedere dag leid ik financiële schade omdat de gelden van mijn AOW en ABP-pensioen verduisterd worden door degenen die van de overheid de kans hebben gekregen om met mijn paspoort in de hand, de betreffende uitkeringen aan te vragen, te ontvangen en te verduisteren.

3. Ik heb schade geleden en aan levensvreugde ingeboet.
U kunt een eis van schadevergoeding tegemoet zien. Dan zal u misschien leren welk een negatieve invloed de drie valse ondercuratelestellingen en een buitenproportionele wachttijd van vier maanden op de behandeling van een verzoekschrift kan hebben op de levensvreugde en de sociale zekerheden van de verzoeker.

4. Onrechtmatig bijvoegen van partij ten derde
In mijn verzoekschrift van 26 februari 2010 verzocht ik de Rechtbank Utrecht een zaak aanhangig te maken tegen partij Wolfsen. Maar in uw eerste reactiebrief van 01 juli 2010 op mijn verzoek van 26 februari 2010 voert u geheel ten onrechte een tweede (tegen)partij op, met name mevr. M.L.J.S Brandt-van Heijst wonende te Gemert, hierna te noemen Brandt.
Feitelijk vraagt u zonder enige grond aan Brandt, tegen mij te getuigen in een zaak, die u al vier maanden lang, met de zaakomschrijving van VERZOEK, op de rol weigert te zetten. BAH. Brandt is absoluut geen partij in mijn verzoekzaak van 26-02-2010. Brandt is een verdachte persoon en klaagt al jaren steen en been over mijn desinteresse in haar.
Ik hoef niet te dulden dat u voor de zoveelste keer als partijdige kantonrechter en vice-president, ontspoort in uw ambtelijk functioneren als het gaat om getuigen onder ede.

5. U verkoopt mij per 01 juli 2010 weer een nieuwe leugen.
U beweert in uw brief van 01 juli 2010 dat u Brandt als curator om een reactie verzocht heeft, maar als dat waar is, waarom vult Brandt dan niet de naam van de kantonrechter, de naam van griffier, het kenmerk van uw brief in op haar reactie ? Ja, nu staan jullie weer met de mond vol tanden, niet waar ? Maar vergeet niet dat ik al twee jaar te maken heb met uw ambtelijke leugens en bedrog, valsheid in geschriften, machtsmisbruik en vriendjespolitiek.
Ik hoef niet te dulden dat u zich nog steeds met dat smerige machtspel bezig houdt.

6. Tot slot: Mijn verzoek van de 26 februari 2010.
Dat blijft net zolang van kracht tot er aan is voldaan. Moeilijker dan even slikken kan het toch niet zijn om zo’n Wolfsen (PvdA) nep – burgemeester van Utrecht een getuigenis onder ede af te laten leggen ? Ik hoop dat u mij spoedig kan informeren wanneer de betreffende zitting is.
Was getekend, Mevrouw A.M.S.(Anne Marie) ten Berge, voorzitter

Lees alles terug op mijn site:www.annemarietenberge.blogspot.com :‘Twee partijdige rechters te Utrecht’.05/07/2010 en: ‘Tussenbericht aan de politie over de boef Wolfsen’. 03/02/2010.
----------------------------------
BIJLAGE nr.1 op 05-07-2010
----------------------------------
Persoonlijk aangereikt in duplo
1 / 1

Aan: Rechtbank Utrecht. Sector Civiel.
Vrouwe Justitiaplein 1
3511 EX Utrecht

Van: A.M.S.tenBerge. Servaasbolwerk 4
3512 NK Utrecht.

Datum: vrijdag 26 februari 2010
Betreft: Getuigenis op verzoek.
Bijlage: 1

Geachte heer / mevrouw,

Hierbij verzoekt, Anna Maria Susanna ten Berge, geboren 6 maart 1944 te Utrecht. (hierna, verzoekster) aan de rechter om ingevolge Art 166 Wetboek 1 van Burgerlijke rechtsvordering, ambtshalve op te roepen dhr. Aleid Wolfsen, burgemeester. Werkadres: Stadhuis. Mindrebroederstraat 2. 3512 GG Utrecht. (hierna: burgemeester), teneinde aan de bevoegde rechter te vertellen, duidelijkheid te verschaffen in het geschil van verzoekster versus de burgemeester. Genoemd geschil ligt in het kader van een wederrechtelijk onrechtmatige genomen beslissing van de burgemeester betreffende het nieuwe paspoort: van verzoekster NMPK2R432 geldig van 01 juli 2008 tot 01 juli 2013

Feiten:
Zie Bijlage: In de brief:van 31 juli 2008 verklaart mevrouw G .van den Berg, medewerkster bij het Bewindvoerderskantoor Kroezen BV te Vortum-Mullem aan het college van B&W te Utrecht in het bezit te zijn van bovengenoemd paspoort. Omdat verzoekster op 1 juli 2008 een nieuw paspoort aangevraagd en betaald had bij de Dienst Burgerzaken en Gemeentelijke Belastingen (BZ&GB) te Utrecht, had verzoekster het onvervreemdbare recht aldaar haar paspoort op te halen. Maar toen verzoekster dat eind augustus 2008 deed, lag het betreffende paspoort niet meer in de kluis van de Gemeente Utrecht.

Uit onderzoek is gebleken dat de ambtenaren met name: dhr. P.Storms en dhr. B.Dols werkzaam bij BZ&GB op de afdeling paspoorten, het nieuwe paspoort NMPK2R423 kennelijk in de periode tussen 09 juli en 31 juli 2008 in handen hadden gegeven van onbevoegde, niet gemachtigde derden. En zo gelegenheid hebben gegeven tot verduistering Staatseigendom en overige fraude. Uit onderzoek en uit de stukken is namelijk gebleken dat anonieme, niet gemachtigde derden (vermoedelijk familie) zonder enige twijfel het betreffende paspoort hebben misbruikt om de AOW, het ABP-pensioen en een erfenis van verzoekster aan te vragen en alle gelden daarvan te verduisteren.

In de periode vanaf augustus 2008 tot op heden is herhaaldelijk aan de burgemeester, aan de 45 Raadsleden en aan Justitie om onderzoek gevraagd. Verzoekster heeft aangiften gedaan terzake van verduistering paspoort en overige fraude. De officier van Justitie neemt kennelijk op verzoek van de burgemeester geen beslissing omtrent de afhandeling van deze strafzaak. Verzoekster blijft zitten zonder inkomen, zonder de nodige middelen van bestaan.

Reden van verzoek
Verzoekster kan alleen aangifte(n) doen tegen de daders van bovengenoemde delicten en haar geld terugvorderen als de burgemeester wil getuige hoe en waarom het betreffende paspoort in handen is gegeven van de foute personen.
Hoogachtend, mevrouw A.M.S.ten Berge.
-------------------------------------
BIJLAGE nr 2. 05-07-2010
-------------------------------------
LETTERLIJK GECITEERDE BRIEF van 01-07-2010:
De Rechtspraak
Rechtbank Utrecht
A.M.S.ten Berge
Servaasbolwerk 4
3512 NK Utrecht.
Datum: 1 juli 2010
Contactpersoon: R.van Eckeveld
Telefoonnummer: (030) 2233000
ons kenmerk: CB.nr103122
uw kenmerk:
Bijlage : 1
Faxnummer: (030) 2233842
Onderwerp: Reactie op brief van 26 februari 2010
Geachte mevrouw Ten Berge,
Naar aanleiding van uw schrijven van 26 februari 2010 bericht ik namens de kantonrechter het volgende.
Aan de curator is verzocht te reageren op uw brief welke reactie op 10 mei jl. ter griffie is ingekomen.
Bedoelde brief van de curator treft u bijgaand in kopie aan.
De kantonrechter is van oordeel dat, voordat verder wordt beslist, u eerst een gesprek met de curator dient aan te gaan.
Ik vertrouw er op u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
R. van Eckeveld
Griffier.
------------------------------