maandag 16 januari 2012

IBS / RM klachten tegen het OGGZ beleid van burgemeesters.

Door: Anne Marie ten Berge. Utrecht 16 Jan. 2012
Beste lezers, hierna volgt een mail aan mijn vriend M.te Z. die net een traumatische ervaring heeft gehad van 4 weken onterecht inbewaringstelling.(IBS) En ga nu niet direct oordelen dat psychiaters er toch niet naast kunnen zitten Want dat zitten ze wel.Althans de geneesheren-directeuren gaan namens de burgemesters met zoveel aandrift te werk dat de psychiatrische crisisopnames na 2005 verviervoudigd zijn.
In mijn onderzoek / ervaringen met mijn klanten worden de betrokkenen met een ander / soms raadselachtig gedrag niet eerst naar de huisarts gestuurd.Een klant wordt veelal met de sterke arm (hulp-off.v.Just. ) 'ingevangen'.Ik heb valse geneeskundige verklaringen gezien waarvan je de rillingen krijgt. Deze zijn ondertekend door de geneesheer-directeur namens de burgemeester (besluit-mandaat) Valse geneeskundige verklaringen mogen niet.
Op veler verzoek citeer ik hierbij in vet cursief: Art.229 Wetb. van Strafr. -1.Hij die een schriftelijke geneeskundige verklaring nopens een oorzaak van overlijden, dan wel nopens het al of niet bestaan of bestaan hebben van ziekten, zwakheden of gebreken valselijk opmaakt of vervalst, met het oogmerk om het openbaar gezag of verzekeraars te misleiden, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vierde categorie.-2.Met dezelfde straf wordt gestraft hij die, met gelijk oogmerk, van de valse of vervalste verklaring gebruik maakt als ware zij echt en onvervalst.
Ik heb inmiddels met zeven onterecht 'ingevangen' slachtoffers te maken gehad inclusief mijzelf. Er is bij Altrecht Utrecht, Altrecht Zeist,Altrecht Nieuwegein, Altrecht Den Dolder dus kennelijk geen sprake meer van incidentele fouten, maar van een chronische gebrek aan niet vervalste geneeskundige verklaringen.
Met andere woorden: er is mogelijk een overvloed aan misleiding van verzekeraars door de hier boven genoemde zorginstellingen. Onderzocht dient te worden of dit gesjoemel mede de oorzaak is dat de burgers (bij wet verplicht) veel te dure zorgverzekeringen moeten afsluiten. Bij dergelijke oplichterij in de branche van de zorgverzekeringen en de zorgaanbieders kan er geen sprake meer zijn van een gezonde concurrentie. Ik wens dit op onpartijdige wijze onderzocht te hebben door de ministers van het minderheidskabinet Rutte.
Hier volgt mijn mail aan mijn vriend:
Hoi, M.te Z.
Zegt D.nog steeds dat je gestoord ben ? Nou ja zeg... Dus je staat nog steeds ingeschreven bij Altrecht ? Ik heb je toch gezegd dat je via de advocaat het dossier moet opeisen en dat de advocaat moet zorgen / eisen / vorderen dat je wordt uitgeschreven bij Altrecht Zeist ! En dat de onderlinge uitwisseling van dossiers moet stoppen.En dat je smartengeld wilt voor 4 weken gedwongen opname en de gevolgen van de ondervonden stress.
Maar D. heeft in zoverre gelijk: Het etiket van 'psychiatrisch patiënt', hangt als een strop om je nek. In dec. 2011 en jan. 2012 schreef Altrecht wat er gebeurde, wat je deed, wat je zei. En dát ben je dan. Je wordt redelijk gezond 'ingevangen' en je komt er doodziek uit. Onder de stress en de nachtmerries. Als je van dat etiket af wil dan zul je dat moeten bevechten voor de rechter en aan Altrecht een schadevergoeding / smartengeld eisen. Dat zal wel niet lukken. De meeste rechters / griffiers zijn afhankelijk van wat Justitie hen aanpraat. Een dwalende rechter wordt nooit ontslagen. Want anders bleef er geen rechter over.ha,ha.
De Wet bopz is een slechte wet. Deze is gemaakt in het belang van de overheid. De eersten die via de OGGZ geestelijk gestoord verklaard worden zijn de klokkenluiders. Het is dé manier om klokkenluiders die in het openbaar praten, schrijven over de wantoestanden bij de overheden, monddood te maken. Ik ben zo'n klokkenluider. De wet bopz wordt uitgevoerd door het bevoegde gezag (mandaat) in de drietand: burgemeester, officier van justitie en de rechter.
Met andere woorden: Als jij de strijd tegen Altrecht niet aangaat en dat is geen strijd tegen je vrouw of andere bekenden die jou er in geluisd hebben, dan houd je het Altrecht-etiket van geestelijk gestoorde opgeplakt. Wat jij wilt telt. Je hebt nu gemerkt dat jij niet de enige bent die met de hulp van de sterke arm onrechtmatig ingevangen bent door Altrecht. Dat gebeurt vaker: De familie, de verzorgers, de werkgevers zijn je zat en hup, bij de eerste de beste veronderstelling van tegenspoed worden de witte jassen gebeld en je wordt geïsoleerd van je vertrouwde bestaan.
Wat mij betreft: Ik ga gewoon door om anderen uit de klauwen van Altrecht Utrecht, Altrecht Zeist, Altrecht Den dolder, Altrecht Nieuwegein te halen. De teller staat hierbij op 5 inclusief mijzelf. Om het bevoegde gezag op de vingers te tikken. De teller staat hierbij op minstens 1234 duizend keer. Terwijl mijn brieven aan HM de Koningin in de loop van 12 jaar klokkenluiderschap steevast door de Minister van Binnenlandse zaken worden verduisterd.
De sterke arm, die op 19/12/2011 aan je deur kwam en van wie jij de handboeien om kreeg, heeft voor de deur, verzaakt aan de psychiater inzage te vragen van de bopz verklaring ter zake van het opgelegde IBS. Die verklaring is pas op 21/12/2011 door Altrecht Zeist ingevuld. Je was 'ingevangen' zonder geneeskundige verklaring. Je kunt de namen van de betrokken hulp-officieren bij de politie opvragen en een vette klacht indienen.
Beste M. en betrokkenen die deze mail lezen ik zeg u: "Hetzelfde wat M. is overkomen, een onterechte IBS, geestelijke en fysieke mishandeling, ontvoering in een ambulance is mij en anderen ook overkomen. M. mocht 4 wekenlang geen eigen mobiel erop na houden.Geen internet verbinding.
De IBS is mij jaren geleden overkomen. Gelukkig raakte ik in een dergelijke vijandige omgeving als de gesloten afdeling Den Dolder, niet in paniek. Ik hield mijn kop erbij. De psychiaters vroegen aan rechter Nuboer om te komen,en de IBS op te heffen.Ik kreeg geen IBS dossier ter inzage en ik mocht geen advocaat bellen. Toen kwam de wittenboordencrimineel mr. Frans P.J.M.Otten, die zich voor rechter Nuboer uitgaf.Ik ging met ontslag. De volgende dag was ik alweer terug om de afdeling een stapel stripboeken kado te doen. Pas jaren (16)later kwam ik erachter dat die rechter was 'gespeeld' door mr. Frans P.J.M. Otten,advocaat-procureur. Ik wist dat hij was: de advocaat van mijn zwager en zus: Pieter en Hetty Heijmerink-ten Berge,Zeisterweg 3984 NL Odijk. Een stel pathologische leugenaars en manipulators,zowel in familiaal verband als op zakelijk gebied.Om mij monddood te krijgen hadden zij tegen hun vriendin de burgemeester van Utrecht gelogen dat ik zelfmoord wilde plegen. En zo ben ik aan dat IBS gekomen.
Maar toen ik in 2002 de bewijzen op tafel kon leggen heb ik in 2002 aangifte gedaan van een poging tot doodslag tegen de Burgemeester van Utrecht en tegen deze mr. Frans P.J.M. Otten, advocaat-procureur. Frans Otten,(tegenwoordig plv. rechter) had ook justitiële documenten vervalst. De stukken wijzen uit dat hij zich bij Altrecht/W.A.huis Den Dolder als rechter Nuboer de stukken van de opheffing IBS had ondertekend. Hij had dus letterlijk voor eigen rechter gespeeld, want hij had ook de stukken van de Krankzinningheidswet (nu BOPZ)valselijk ondertekend.
Waarom een een poging tot doodslag ? Omdat wanneer je op valse gronden gedwongen wordt opgenomen je onmachtig bent om jezelf te redden. Je wordt door drie/vier man verpleging mishandeld / overmeesterd. Je krijgt gedwongen medicatie en een traumatische eenzame opsluiting. Dat is een poging tot doodslag. En dat allemaal als gevolg van een valse geneeskundige verklaring onder verantwoordelijkheid van het bevoegde gezag: Lien Vos- van Gortel, zelf een soort van gestoorde (VVD) burgemeester van Utrecht. ik had nog nooit met de psychiatrie te maken had gehad. Ik had een openbare functie. Ik was directeur van een school. Het proces-verbaal d.d. 11/02/2002 van deze aangifte van een poging tot doodslag door de burgemeester, hangt sinds die tijd in de etalage van het adres Servaasbolwerk 4 te Utrecht.Het is niet alleen de persoon van burgemeester tegen wie ik aangifte gedaan heb maar zeker ook tegen de functie van het burgemeesterschap. Ivo Opstelten, oud burgemeester Utrecht, heeft dit misdrijf onder de pet gehouden. .
Ik ben van 2000 tot op heden in de weer geweest om mijn recht te halen. Sinds 10 januari 2000 heb ik geen inkomen. Ik kan de eigen bijdrage voor een toegevoegde advocaat niet betalen De overheid en de politiek moeten niets van mij hebben. De curator die achter mijn rug om benoemd is, door mr. Jan Sap, kantonrechter wordt voor haar werkzaamheden betaald door de Gemeente Utrecht . Sinds kort is de Gemeentelijke Ombudsman,met ontslag. Zij behandelde mijn klachten niet sinds ik onder curatele stond, Nu heeft de Nationale Ombudsman spreekuur in Utrecht. Daar ga ik dan eens heen. Eens kijken of híj door de Goden gestuurd is.
Op 12 juli 2007 schreef ik een keurige sollicitatiebrief aan HM voor de functie van burgemeester in Utrecht. Op 14 aug.2007 was ik met 5 andere Utrechtse sollicitanten op de televisie waar ik mijn beleidsplannen ontvouwde voor wie het maar wilde weten. Op 25 sept.2007 was ik onder curatele gesteld. Zonder gehoord te worden, zonder medische verklaring, maar kennelijk wel met een geheim ingevulde aanvraag ondercuratelestelling van de hier bovengenoemde familie. Althans zij hebben nooit kunnen ontkennen dat het initiatief weer van hen kwam. Het geld van mijn AOW, mijn ABP, het geld en de goederen van drie erfenissen en nalatenschappen worden mij, met instemming van onder andere de Ministerraad,nog steeds ontfutseld.
Het is onder andere óók Ivo Opstelten (VVD) oud-burgemeester van Utrecht, heden minister van Veiligheid en Justitie geweest, die de hier bovengenoemde misdrijven,van een poging tot doodslag door de burgemeester, onder de pet houdt.
Beste M.: Bedenk,burgemeester Naafs, heeft via mij, jou de weg gewezen naar de bopz-klachtencommissie. Die burgemeester is een fatsoenlijke man, die maakt zich zorgen. Die ziet heus wel welke fout Martin Roeten mogelijk gemaakt heeft. Jij gaat in je walging en emoties, terecht tekeer tegen de psychiaters Eleveld/ Gijsman/ Uijterwaal/ Ram. Maar dat zijn allemaal mindere goden en lafaards. Roeten is weer de schoft. De officier van Justitie is weer de idioot. De griffier en de rechter zijn niet geïnteresseerd in de catastrofes die zij met hun partijdige uitspraken aanrichten. ZIJ ZULLEN NOOIT EEN FOUT TOEGEVEN. De overheid en de politiek hebben foute bestuurders een immuniteit verschaft, een bescherming gegeven tegen strafvervolging. Terwijl de burger vogelvrij is verklaard.
Je moet niets. Je bent niets verplicht. Maar een klacht formuleren en indienen bij de bopz-klachtencommissie lijkt mij een nuttige bezigheid. Martin Roeten, geneesheer-directeur ondertekende zonder grondig onderzoek, dus kennelijk in het eigen belang / uit winstoogmerk, de valse geneeskundige verklaringen van de aanvragen IBS en RM. Jij was gewoon vogelvrij verklaard. Valse geneeskundige verklaringen voor eigen gewin aan de Rechtspraak (Rechtbank en OM) voorleggen is strafbaar. ( Art. 229 WvSr. )
Ik ben in 2007 kennelijk onder curatele gesteld om te voorkomen dat ik mij verkiesbaar stelde en rechtshandelingen zou verrichten. Rein Derks, penningmeester en ik hebben op 01/10/2010 de politieke vereniging DEMOCRATEN opgericht. Wij hadden al aardig wat leden en investeerders. Rein Derks is op 25/10/2010 overleden. Maar het hele vermogen ik schat het op 14 miljoen euro is verduisterd.Ik kan geen rechtszaken starten omdat bovengenoemde familie, via de curator mij geen geld geven om de noodzakelijke middelen van bestaan aan te schaffen. Om te huwen met mijn vriend heb ik de toestemming van de kantonrechter nodig. Maar de eigen bijdrage € 775,-- voor de advocaat mr. A.R. Jaarsma, kan ik niet betalen omdat de familie via de curator mijn inkomen, mijn vermogen en alle tegoeden inpikt. Als bijzonderheid vermeld ik dat op een rechtbankdocument van 29/04/2009 staat dat de curator voor haar werkzaamheden als curator en als bewindvoerder betaald wordt door de Gemeente Utrecht.
Hoe vertellen wij de Koningin dat de overheid geïsoleerde waan ideeën heeft ? Ik ben nooit geestelijk gestoord geweest. Ik ben nooit onder bewind van een bewindvoerder gesteld. Ik vraag aan de gemeente Utrecht, 2 miljoen euro per maand schadevergoeding te beginnen op 25/09/2007 toen ik, voor haar genoegen, onterecht onder curatele ben gesteld.
Omdat ik best begrijp dat je boos, boos, boos bent en je vanwege de pijn op dit moment focust op je fysieke heling, dus weinig of niets zakelijks en juridisch van de grond gaat / kan tillen stuur ik deze mail, met alleen de informaties / de mails visa versa van de burgemeester d.d.12/01/2012, door naar betrokkenen in deze zaak. Zoals je ziet streepte ik al onze tussenliggende mails door.
En als je goed kijkt stuur ik deze mail ook naar betrokkenen toe die voor mijn IBS verantwoordelijk waren. De hele bups komt bij Ivo Opstelten terecht met een verzoek om op te stappen. Malafide bestuurders zijn alleen goed voor de schadevergoedingen.

Voor iedereen een vriendelijke groet. Anne Marie ten Berge.

www.annemarietenberge.blogspot.com

Van: Anne Marie ten Berge [mailto:amstenberge@hotmail.com]
Verzonden: Thursday, January 12, 2012 2:10 PM
Aan: nana.bies@heuvelrug.nl
CC:
Onderwerp: RE: Mandaat door Martin Roeten, geneesheer-directeur Altrecht / Sluiting correspondenties.
Geachte mevr. Bies en burgemeester Naafs.
Ik dank u voor het geven van de informaties. Ik heb zojuist 13:45 uur van.M. gehoord dat zij na een gesprek tussen , de familie en dhr. Ram, psychiater, over de wils-bekwaamheid, vanmiddag naar huis kan. Ik was ontroerd en huilde van opluchting voor M.. Dank ook voor het begrip ter zake van mijn schrijven. Ik neem aan dat u de reden waarom ik u lastig viel goed opgenomen heeft. Ik sluit hierbij de correspondenties mijnerzijds.
Met vriendelijke groet, Anne Marie ten Berge.

From: nana.bies@Heuvelrug.nl
To: amstenberge@hotmail.com
Subject: RE: Mandaat door Martin Roeten, geneesheer-directeur Altrecht
Date: Thu, 12 Jan 2012 11:50:53 +0000
Geachte mevrouw Ten Berge,
het antwoord blijft hetzelfde, als M. klachten heeft over de procedure, dan kan hij/zij een klacht indienen bij de BOPZ-Klachtencommissie. Die is daarvoor en die zal beoordelen of hij/zij terecht is opgenomen en of hij/zij wel op de goede wijze wordt behandeld.
De BOPZ-klachtencommissie neemt klachten in behandeling die gaan over:

*de wilsonbekwaamheid die een arts heeft uitgesproken;
*beperken van rechten, zoals het recht zich vrij te bewegen;
*het toepassen van middelen en maatregelen in acute noodsituaties, zoals gedwongen medicijngebruik;
*gedwongen toedienen van voedsel of vocht, vrijheidsbeperking of afzondering;
dwangbehandeling;
*niet toepassen van het overeengekomen zorgplan/behandelplan.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,