woensdag 11 juli 2012

Stichting Mitros Utrecht. Een criminele organisatie ? In mijn geval wel !

Beste lezers, ik ben nu al 8 jaren de pispaal van Stichting Mitros en haar boevenbesturen. In het volgende stuk zeik ik gewoon terug. De 'heren' verdienen dit riante weerwoord meer dan hun riante salarissen.Maar het mooie van hun gigantische salarissen is dat je dan ook een onfatsoenlijk hoge schadevergoeding kan eisen. Niet dan ? Reacties kun u schrijven naar amstenberge@hotmail.com met vr. gr. Anne Marie ten Berge ----------------------------------------------------------------------- SCHRIFTELIJKE REACTIE op DAGVAARDING HUURRECHT 1/2 PERSOONLIJK AANGEREIKT op 11/07/2012. In tweevoud. RECHTBANK UTRECHT Sector handel en kanton locatie Utrecht. Vrouwe Justitiaplein 1 3511 EX Utrecht. Van: Mw. A.M.S. ten Berge Servaasbolwerk 4 3512 NK Utrecht. Datum: Rolzitting woensdag 11 juli 2012 om 9:30 uur. Exploot: D.d. 28 juni 2012: Stichting Mitros vs A.M.S.ten Berge. Betreft: Schriftelijke reactie voor rolzitting 11/07/2012 Bijlagen: 8 stuks. Steeds gemerkt met het cijfer in een cirkeltje, Geachte heer/mevrouw In reactie op de betreffende dagvaarding bericht ik u als volgt. 1. Oneens Ik ben het niet eens met de betreffende beweringen, redenaties, vorderingen, eisen enzovoort, enzovoort, welke Stichting Mitros geheel buiten het huurrecht om, te berde brengt in haar (fake) dagvaarding van 28 juni 2012 waarvan het schutblad hier als (bijlage 1) is bijgevoegd. 2.Curator Mevrouw Brandt-van Heijst,curator is afwezig. Zie voor dit, haar bericht, hierbij gevoegd als (bijlage 2) En omdat nergens vaststaat / is bewezen, dat ik, als de door Stichting Mitros, materiële gedaagde procespartij, handelsonbekwaam zou zijn, heb ik hierbij besloten om als formele procespartij op te treden en de proceshandelingen te verrichten. 3. Verzoek ivm voortgang procedure. Op voorhand verzoek ik de rechtbank om de voortgang van deze kwestie op te houden of anderszins, om ROBERT ROTSCHEID geboren 14-06-1957 te Utrecht in de hoedanigheid van Voorzitter bestuur van de stichting, gelegenheid te geven bezwaar aan te tekenen tegen mijn besluit om, in plaats van de curator als formele procespartij op te treden en de proceshandelingen te verrichten. (Zie bijlage 3.) 4. Huur opgezegd. Het feit bestaat al 8 jaar, dat ik vanaf 1 juli 2004 geen huurbetalingsverplichtingen meer heb betreffende de woning Servaasbolwerk 4 te Utrecht aan Stichting Mitros. En dat komt omdat ik, als hoofdbewoonster, op 1 juli 2004, in overleg met de huuradviescommissie Utrecht en mijn levenspartner Rein Derks, had besloten de huurovereenkomst op te zeggen, vanwege alle gebreken aan de woning waaraan Mitros niets meer wilde / kon doen. Door de schuld van de Gemeente Utrecht en het Rijk. Bij het opblazen van de bunker aan het Servaasbolwerk 18 in April, Mei en Juni 2004, was mijn huurwoning vernield. Wat er toen aan bestuurlijk machtsmisbruik en vandalisme is gebeurd zit nog steeds in de politieke doofpot. (Zie bijlage 4 ) 5. Aanmeldingen bij Altrecht. 2/2 Ron Onverzaagt, Mitros-directeur werd op 3 december 2004, door de huurcommissie te Den Haag niet ontvankelijk verklaard, in zijn bezwaar tegen mijn besluit van 01/07/2004, om de huur op te zeggen. Daarna begon een reeks Mitros aanmeldingen bij Altrecht wat uiteindelijk tot een onterechte ondercuratelestelling heeft geleid mede in het belang van de burgemeestersverkiezingen in 2007. (Zie bijlage 5) NB: 12 Juli 2007 stuurde ik mijn sollicitatiebrief. 14 Aug. 2007 was ik op de TV in debat met andere sollicitanten. Op 25 sept. 2007 was ik ondercuratele gesteld wegens een geestelijke stoornis, terwijl ik niets met Altrecht en haar psychiaters van doen had… 6. Huurpenningen van derden. Wat uit het verhaal van het stichtingsbestuur duidelijk wordt is het feit dat Mitros 8 jaar lang met valse rechtsgangen, afpersing, leugens, wederrechtelijk van derden (mijn partner, mijn familie, bewindvoerders) de huur van Servaasbolwerk 4 geïnd heeft. Het geld kwam uiteindelijk uit mijn vermogen. NB: Dit onrechtmatig aangenomen huurgeld (uit mijn vermogen genomen) eis ik tot op de laatste cent van Mitros terug. Opvallend is dat Mitros, bij mij 8 jaar lang geen poot aan de grond kreeg, Het is Mitros niet gelukt om mij met alle fake-rechtszaken uit mijn woning te krijgen. Mijn partner en ik hebben voor meer dan anderhalve ton aan de woning opgeknapt. Maar zo gauw mijn partner Rein Derks op 25 oktober 2010 overleed, stond ik er alleen voor en begon Mitros, samen met de duurbetaalde Tomlow Advocaten weer te zieken. NB: Ik eis dat er een onderzoek komt naar de integriteit van de stichting, haar bestuurders en naar de verrader in de rechtbank zelf. Want de echte NOTA (Zie bijlage 6) met de echte acceptgiro is voor betaling niet naar mij, noch naar de curator verstuurd. Bij niet betalen griffierecht was ik het haasje. 7. Mitros en het machtsmisbruik in Nieuwegein. Mitros in Utrecht dreigde ook mijn partner Rein Derks met huisuitzetting uit Servaasbolwerk 4 als hij de huur niet overnam / niet ging betalen..Toen zijn we in 2006 maar in Nieuwegein gaan wonen. Op 8 april 2011 heeft Mitros mij (ik was inmiddels de Erven R.D. Derks) met geweld en zonder exploot uit mijn woning in Nieuwegein gesleurd en ik weet nog steeds niet waar mijn inboedel is gebleven. (Zie bijlage 7.) 8. Bewindvoerders Het waren Joop en Ivon Kroeze, de illegale bewindvoerders bij het kantoor Kroezen BV te Vortum-Mullem die vanaf 2007 in opdracht van de burgemeester en de wethouder WMO mijn inkomen hebben beheerd.( Jaarlijks 25.015,00 Euro) Ik heb daarvan geen cent voor mijn levensonderhoud gezien. Vader en dochter van KROEZEN BV te Vortum-Mullem hebben zich recent losgemaakt van deze ‘taak’ en zijn met ontslag gegaan. (Zie bijlage 8) Zij zijn ook uitgeschreven bij de KvK. (Ik heb een uittreksel van de KvK gekocht waar zij niet meer staan ingeschreven) Dat betekent enerzijds dat er ook vanuit de curatele geen huurpenningen meer voor het Servaasbolwerk 4 te Utrecht naar Stichting Mitros worden overgemaakt.( Zie ook het gestelde onder punten 4 en 6.) En anderzijds dat de aap uit de mouw is gekomen: Stichting Mitros moet een criminele organisatie zijn. Met hoogachting verblijf ik, Was getekend,Anne Marie S.ten Berge, gedagvaarde.

dinsdag 3 juli 2012

SANDER van BARNEVELDS bekentenis.

Utrecht 30 juni 2012 Bekentenis. Door Anne Marie ten Berge, opgetekend, na geen bezwaar van Van Barneveld tegen een eerder afgegeven concept. Gemaakt: 90 kopieën voor o.a. buurtbewoners, media, politie, burgemeester Utrecht enz. Zie voor titel en tekst ook: www.annemarietenberge.blogspot.com XXXXX Ik, SANDER van BARNEVELD geboren 26 januari 1957 te AMERONGEN beken, dat ik op 29 januari 2012 de benedenkamer van Anne Marie ten Berge, aan het Servaasbolwerk 4. 3512 NK te Utrecht, gekraakt heb en sindsdien bezet houd. Ik heb inmiddels 15 sleutels verduisterd, 3 sloten vervangen (ook die van haar garage op Kanaleneiland). Ik heb de tussendeur in de hal gebarricadeerd met de stalen archiefkast een eigendom van Anne Marie.XXXXX Er was veel onbegrip voor deze kraakactie maar ik mailde aan vriend en vijand:’Ik ben de strijd aangegaan met Anne Marie (68). Zij wil mij hier weg hebben. Zij is een gemene domme oude vrouw. Maar ik blijf zitten waar ik zit. Ik ga haar hard aanpakken en sluit haar af van gas & elektra. Ik saboteer haar KPN-internet/tv/tel. en lieg, dat ik aan haar huur betaal(de)’. XXXXX Sinds ik gekraakt heb, kan Anne Marie ten Berge haar aangepaste woon-, en slaapkamer met toilet en douche, niet meer in. De burgemeester van Utrecht is op mijn hand, want hij weigert mij uit te schrijven uit dit woonadres. Wil Anne Marie tóch haar aangepaste woonkamer in, dan gebruiken 'wij', mijn vriend ‘Kees’ en ik de hogedrukspuit, de klauwhamer en/of de honkbalknuppel om Anne Marie te pesten en angst aan te jagen.XXXXX Recent heb ik de honkbalknuppel, welke ik achter mijn rug hield, daadwerkelijk gebruikt, tegen drie vrienden van Anne Marie. Die drie mannen vroegen namens Anne Marie of ik naar buiten kwam. Ik heb tegen hen aangifte gedaan terwijl ikzelf een van de heren met de knuppel had mishandeld. Leer dat van mij: "Wie het eerste aangifte doet, heeft het eerste voordeel".XXXXX Op 2 maart, op 28 maart en op 30 mei 2012 heb ik bij Anne Marie ingebroken. Ik heb onder andere geld, brieven en waardepapieren (zoals koopaktes vastgoed) gestolen. Ik vond het niet moeilijk om in te breken of in te sluipen omdat ik precies weet wanneer Anne Marie niet boven op haar kantoor is. Bij mijn inbraken blokkeer ik de voordeur met een spade.XXXXX Dat ik tóch op genoemde data op heterdaad betrapt ben bij mijn inbraken maakt mij niets uit. Voor de politie, deed ik de deur niet open. Van hogerhand mag de politie Anne Marie niet helpen. Als de politie mij tóch wil spreken, lieg ik, dat ik met de permissie van mevr. Brandt- Van Heijst, curator, bij Anne Marie mag inwonen. Dat vindt de burgemeester helemaal goed.XXXXX Verder heb ik, tegen Anne Marie aangifte gedaan van huisvredebreuk en mishandeling. Nadat ik op 28 maart 2012 om 17:00 uur bij haar had ingebroken en mij verstopte, kwam Anne Marie met twee vrienden de gekraakte kamer binnen. Zij zei geen inbrekers en krakers in haar huis te dulden.. Ik moest per direct vertrekken. Ze had mijn fiets al buiten gezet. Ik ben toen naar de politie gegaan en deed (als eerste!) aangifte. Daarna is Anne Marie gearresteerd en is 3 x 24 uur vastgehouden. Zij moet voorkomen op 31/08/2012 om 11:10 uur. XXXXX Ik lieg ook tegen Justitie, tegen de rechter en tegen mijn advocaat, dat ik aan de curator 275,00 Euro huur en 200,00 Euro gebruikskosten overmaak. Anne Marie krijgt niets. Anne Marie schrijft in haar mails dat ik weg moet uit haar huis. Dat ik een lafbek ben, een klootzak in het kwadraat en dat ik mijzelf hoor aan te geven bij de politie.XXXXX Geachte lezer, hoe luidt uw mening ? Stuur haar een mailtje: amstenberge@hotmail.com.