donderdag 11 februari 2010

De RAAD is de BAAS in Utrecht.

REGISTREREN
Aan: De RAAD / de BAAS / in de Gemeente Utrecht.
T.a.v. : Alle 45 gemeenteraadsleden, plus voorzitter Aleid Wolfsen en raadsgriffier Ad Smits.
Adres : Stadhuis. Mindrebroederstraat 2 te Utrecht.
Postbus 16200 / 3500 CE Utrecht

Van: DEMOCRATEN
Anne Marie ten Berge, voorzitter
Servaasbolwerk 4 bis. 3512 NK Utrecht

Datum: donderdag 11 februari 2010
Betreft: Valse Gemeenteraadsverkiezingen 03-03-2010

< Dames/heren bazen van de Gemeenteraadsverkiezingen ,

1. Verduistering :
Hierbij breng ik nogmaals onder uw aandacht dat ik op de openbare zitting 'nummering kandidatenlijsten' van donderdag 21-01-2010 om 10:30 uur duidelijk heb gezegd dat het Centraal Stembureau Utrecht, met voorzitter Wolfsen niet bevoegd was de loting te verrichten en stembesluiten te nemen. Enerzijds was het betreffende bureau niet volgens de Handelsregisterwet en de Algemene maatregel van bestuur 2008, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamers van Koophandel. Anderzijds heb ik bij de politie aangiften gedaan van de strafbare feiten van de leden van de Gemeenteraad Utrecht 2006-2010. Dat betekent dat ik aangiften heb gedaan van de strafbare feiten van de Raadsleden, hun voorzitter Wolfsen, hun plv. voorzitter Gravesteijn en hun raadsgriffier Smits. In de loop van de jaren 2006-2010 zijn niet alleen mijn aanvragen, brieven, bezwaarschriften, beroepschriften, statuten, paspoort maar ook is mijn WW uitkeringsgeld, mijn salaris openbaar onderwijs verduisterd en mijn waarborgsommen, betaald aan het Centraal Stembureau Utrecht (hierna:CSU) zijn ook verduisterd. Jullie krijgen weer een miljoenen claim aan je broek als jullie opnieuw in de Raad zitting nemen.
2. Registratie aanduiding
Het feit ligt er dat ik op 04-12-2009 met het CSU, een bindende overeenkomst ben aangegaan door de registratie te verzoeken van de lijstaanduiding DEMOCRATEN.en daarvoor te betalen. Een bevestiging van ontvangst van het betaalde bedrag groot € 112,50 voor deze aanduiding is niet aan mij afgegeven. Een bevestiging van ontvangst dat ik op 07-12-2009 aan het CSU de statuten van DEMOCRATEN heb overhandigd is niet aan mij af gegeven. Een bevestiging van ontvangst van de op 07-12-2009 aan het CSU gegeven afschrift legitimatie is niet aan mij af gegeven.De aanduiding DEMOCRATEN is niet als lijstaanduiding geregistreerd maar een relevant besluit hierover genomen door Afleid Wolfsen, voorzitter Centraal Stembureau Utrecht is niet afgegeven. Kennelijk is er sprake van oplichterij en van verduistering door genoemde bestuurder, plaatsvervangend bestuurder en griffier. Derhalve zal ik opnieuw aangiften gaan doen bij de politie van Utrecht ter zake van genoemde delicten.
3. Verduistering.
Verder breng ik hierbij nogmaals onder uw aandacht dat ik op de openbare zitting 'geldigheid kandidatenlijsten, handhaving kandidaten en aanduidingen' op vrijdag 22-01-2010 om 16.00 uur duidelijk een soort van motie van wantrouwen heb ingediend tegen het Hoofdstembureau Utrecht (hierna:HSU) en haar voorzitter Aleid Wolfsen. Enerzijds lag daar de kwestie van een nieuwe persbreidel inzake het interview 09-12-2009 door Karin Aalders, voor het (internet) Dagblad Utrecht met de titel: “Utrechtse partij beticht gemeente van corruptie”, welk interview ik op 22-01-2010 ter zitting van het HSU in twee-voud heb afgegeven aan Aleid Wolfsen met de woorden: “Dit moet de persbreidel zijn van de gemeenteraad zelf want u had beloofd het nooit meer te doen”.Er volgde geen ontkenning op deze opmerking dus hierbij is vastgesteld dat de Gemeenteraad 2006-2010, zélf aan een strafbare persbreidel meedoet. Anderzijds was het feit aan het daglicht gekomen dat ook het HSU niet volgens wet en regelgeving ingeschreven was in het Handelsregister van de K.v.K. Dat wil zeggen dat er ook bij het HSU sprake is van een formele onbevoegdheid om besluiten te nemen en overeenkomsten aan te gaan. Maar omdat de kieswet eist dat er met het betreffende bureau een bindende overeenkomst aangegaan moet worden als je je kandidaat gesteld hebt voor de Gemeenteraadsverkiezing van 03-03-2010 te Utrecht, heb ik volgens wet-en regelgeving én als verantwoordelijk lijsttrekker op 26-12-2009 voor de kandidatenlijst met de aanduiding Ned. Klokkenluiderspartij (NKP), € 225,00 betaald. Verder heb ik, op 26-12-2009 als verantwoordelijk lijsttrekker voor de kandidatenlijst met de aanduiding DEMOCRATEN ook € 225,00 aan het Centraal Stembureau Utrecht, betaald. Voor beide betalingen is géén bevestiging van ontvangst door het CSU afgegeven.
Noch zijn er door Aleid Wolfsen voorzitter HSU en zittingsvoorzitter besluiten genomen inzake ongeldigheid of een ander mankement aan de door mij op 19-01-2010 ingeleverde 1 persoonskandidatenlijst van de Ned. KLokkenluiderspartij (NKP) en de eveneens door mij op 19-01-2010 ingeleverde 1 persoonskandidatenlijst van DEMOCRATEN,
4. Voorkennis.
Op mijn bezwaar/beroep van dinsdag 26 januari 2010 gericht aan de Raadscommissie Verkiezingen Utrecht t.a.v. (PvdA) Klaas Gravesteijn, voorzitter is géén reactie gekomen. Het is niet door jullie (45+2) geregistreerd, ingeboekt en behandeld. En dat is alleen mogelijk als het betreffende rechtsmiddel verduisterd is met instemming van alle raadsleden. Kennelijk is er met uw medeweten en uw instemmingen (45 + 2) sprake van oplichterij en verduistering van stukken en geld (waarborgsommen) door genoemd bestuurder, plaatsvervangend bestuurder en raadsgriffier. Ik zal van de hier bovengenoemde strafbare feiten (hernieuwd) aangiften doen bij de politie te Utrecht.
5. De kandidatenlijsten-poster
Eerdaags worden voor de kiesgerechtigden de posters waarop de kandidatenlijsten gedrukt staan, huis aan huis bezorgd. In het geval dat op de betreffende poster de kandidatenlijsten met name: de Ned. Klokkenluiderspartij (NKP) en DEMOCRATEN met mijn naam van lijsttrekker, ' ten Berge, A.M.S.(Anne Marie)' niet voorkomen op lijst 13 en 14 op de plaatsen 1, dan pas ben ik zeker van het feit dat er besluiten zijn gevallen waartegen ik bij de Raad van State en bij de Tweede Kamer beroep kan aantekenen. Dan is er bewijsbaar sprake van een valse Gemeenteraadsverkiezing 03-03-2010 te Utrecht, welke door de Gemeenteraad, ‘de Baas’ in de Stad Utrecht, zelf zo bedacht, georganiseerd en/of geritseld is. Want….
6. Want er geldt geen verjaring en geen vergeving voor misdadige types zoals jullie.
Neem van mij aan, dat de schoftenstreek, op dinsdag 28 februari 2006 tijdens het grote lijsttrekkersdebat voor de gemeenteraadsverkiezing van 07 maart 2006 uitgevoerd door en met instemming van: Jan Bakker (afdelingshoofd Alg. Zaken en beveiliging), Elisabeth van den Hoogen (journalist), Michael Magielse (journalist), Harm Jansen (CDA lijsttrekker), Mirjam Bikker (CU lijsttrekker), Alice van Rooij (D66 lijsttrekker), Marry Mos (GroenLinks lijsttrekker), Walther Lenting (LeefbaarUtrecht lijsttrekker), Kees van Oosten (Luis in de Pels lijsttrekker), Rinda den Besten (PvdA lijsttrekker), Paulus Jansen (SP lijsttrekker) en Halbe Zijlstra ( VVD lijsttrekker), geen verjaring kent. Terwijl er toen der tijd op 25 jan. 2006 een persbericht was uitgegaan dat mijn politieke groep: FINANCIEEL GEDUPEERDEN kandidatenlijst 14 was toegewezen, werd ik op het grote lijsttrekkersdebat 28-02-2006 als lijsttrekker lijst 14, na een geheim telefoontje naar 112, in opdracht van het criminele gezag van Annie Brouwer-Korf (PvdA) burgemeester, voor het oog van een overvolle Raadszaal met300 m/v publiek gearresteerd, geboeid en in elkaar gehengst. >

Geen opmerkingen: