maandag 22 februari 2010

Kort geding tegen HM de koningin, president van de Raad van State.

FAXBERICHT nr. 070-356 46 83 + POSTBERICHT
Aan:Rijksvoorlichtingsdienst t.a.v. Jan Beter Balkenende, demissionair M-P.
Binnenhof 19
Postbus 20001. 2500 EA Den Haag.

Van: A.M.S.ten Berge Servaasbolwerk 4-4bis
3512 NK Utrecht Tel.030-2316070

Datum: maandag. 22 februari 2010
Betreft: Informatie over Kort geding.


Meneer Balkenende,

Ik neem aan dat u mijn berichten van zaterdag 20 februari 2010 in goede orde ontvangen hebt. Wat u met de inhoud doet is uw verantwoordelijkheid. Uiteindelijk ga ik gelijk krijgen. Hoe vaak heb ik na Wim Kok, u, de Ministerraad en de Tweede Kamer niet gewaarschuwd ? En nu bij de val van het kabinet Balkenende IV d.d. 20-02-2010 zijn alle partijpolitici (ook die van de oppositie) zichzelf tegengekomen. Het landsbestuur ligt in puin.

Neem van mij aan dat alle activiteiten, ook het ‘de baas’ spelen, alleen goed aflopen als de gedrevenheid voortkomt uit een diep geloof, een vaste hoop en oprechte liefde.

Hierbij informeer ik u dat ik mijn aanklacht (zie mijn brieven van 20-02-2010) tegen de Staat der Nederlanden hoogstwaarschijnlijk bij het Europese hof zal indienen.

Verder bericht ik u, dat vandaag is begonnen aan de tekst van een kort geding welke zaak ik aan zal spannen tegen HM Koningin Beatrix in haar hoedanigheid van President van de Raad van State.

Ik roep bij u in herinnering de inhoud van mijn brieven van 06 december 2002 en van 03 januari 2003, welke ik o.a. stuurde aan mr. Herman D.Tjeenk Willink, vice-president van de Raad van State. Aan de orde in deze brieven was ook zíjn malafide gedrag als top-ambtenaar.

Ik verwijs u naar de inhoud van mijn brief van jongstleden 20 februari 2010 de dag dat de corrupte Wouter Bos (leider van de PvdA) de stekker uit het Kabinet Balkenende IV trok. Ik heb de eveneens van misdrijf verdachte Guusje ter Horst (prominent lid van de PvdA) en sinds 20-02-2010 ex-minister van Binnenlandse Zaken & Koninkrijkrelaties niet meer gezien noch gehoord in de media. Ik schat in dat zij het nu héél moeilijk heeft. En terecht.

Het staat vast dat mijn eerste gestelde eis in het kort geding tegen HM de Koningin, president van de Raad van State het op non-actief stellen zal betreffen van mr. Tjeenk Willink (ook prominent lid van de PvdA) vanwege zijn gesjoemel met mijn grondrechten in een recente beroepszaak bij de bestuursrechter van de Raad van State. Niet míjn beroepszaak van 26 januari 2010 inzake Art.3 en 4 van de Grondwet is bij de Raad van State behandeld op de zitting van maandag 1 februari 2010 om 12:30 uur maar de beroepszaak ( kieswet) , welke door Aleid Wolfsen (PvdA) voorzitter en Klaas Gravesteijn (PvdA) plv. voorzitter van de Utrechtse gemeenteraad (achter mijn rug om) op 29 februari 2010 tegen mij is aangespannen.

Utrecht, 22 februari 2010. was getekend: mevrouw A.M.S.ten Berge
cc: Raad v.State (fax 070-3651380)
en Kab.v.d.Koningin(fax-070-363 93 07

Geen opmerkingen: