zondag 1 augustus 2010

Krom recht en krom bestuur

Door: Anne Marie ten Berge.Utrecht 1 augustus 2010

Hallo Folkert Jensma van de NRC met uw webblog over Recht en Bestuur. U heeft een fijne vakantie gehad ? Van mij vandaag, zondag 1 augustus 2010 een eerste reactie voor uw nieuwe werkweek. Het openbaar bestuur, het bevoegd gezag, het parlement, de gemeenteraad moeten, vanwege hun tegenwerkingen tegen klokkenluiders, op de schop en berecht worden voor onrechtmatige daden. Zoals: asociaal de andere kant uitkijken, persbreidel, het inpikken van een paspoort, het achterhouden van informatie, het achterhouden van klokkenluiders dossiers en openbare rapportages. Zo’n beetje alles dat naar ziekmakend machtsmisbruik stinkt. Neem mijn rapport: 'Broodroof en rechteloosheid', Juli 2002. Pak al mijn brieven en rechtsmiddelen die verduisterd of niet behandeld zijn en je ‘bevolkt’ daarmee een dossierplank van 20 meter lengte.
Mijn rapport en rechtsmiddelen liggen in oplagen van 500 stuks in kasten en laden bij de overheid en de media. Ik kan al bewijzen dat zelfs Herman Tjeenk-Willink (PvdA) Vice –President van de Raad van State persoonlijk heeft voorkomen dat HM de Koningin ge├»nformeerd wordt over wat ik als klokkenluider tegen haar regeringen te melden had. Lees meer: www.annemarietenberge.blogspot.com of ‘google’ mijn naam: Anne Marie ten Berge.
Ik luid de klok over de corruptie van de overheid en de gekozen volksvertegenwoordigingen. Zolang de leugen regeert in het parlement, bij de regering, bij de rechtbanken, bij de Raad van State, bij de Hoge Raad en bij het college van Procureurs-Generaal over de genomen maatregelen tegen mij als klokkenluider en zolang de PVV en de andere politieke partijen dit rechteloze beleid van de regeringspartijen blijven gedogen kan er geen sprake zijn van een democratische rechtstaat. Dus wat willen de politieke leiders, de politieke partijen en de media nu eigenlijk ? Ze weten dat ik er ben. Ze weten dat ik blijf klagen. En ze weten dat ik ook in mijn boek: "Eigen Macht Eerst", alle politieke criminelen bij naam zal noemen en wat ze misdaan hebben tegen de Staat in het algemeen en tegen mij als burger in het bijzonder.
Want, sinds wanneer wordt voor het algemeen belang een klokkenluider zonder water opgesloten in een isoleercel en onder dwang ingespoten terwijl er geen arts of advocaat bij geroepen wordt ? Geloof me. Ik ben echt niet de enige die dit overkwam. Maar ik ben wel de enige die deze behandeling overleefd heeft. Daarom heb ik tegen de burgemeester van Utrecht en tegen de stads- en provincie advocaat-procureur mr. Frans P.J.M.Otten, ook plv-rechter te Den Bosch, aangifte gedaan van een poging tot doodslag en ontvoering naar de plaats van het misdrijf.
Sinds wanneer wordt een klokkenluider vanwege een niet bestaande geestelijke stoornis onder curatele gesteld, terwijl er door de familie van de klokkenluider een psychiater van de OGGZ van de Stad Utrecht voor 6000 EURO is omgekocht, om voor de rechter verklaringen af te leggen van een niet bestaande ziekte ? Van een niet bestaande behandeling ? Sinds wanneer wordt een klokkenluider onder curatele gesteld zonder dat ze gehoord is door de rechter, zonder dat haar een advocaat is toegewezen en zonder dat ze de curator ooit te zien krijgt omdat deze ten tijde van de zitting (11 sept. 2007) al lang niet meer leefde ?
Sinds wanneer wordt een klokkenluider uit het oogpunt van algemeen belang, al 11 jaar op een 0-inkomen gehouden ? Sinds wanneer geeft de burgemeester van Utrecht om de gemeenteraad van Utrecht een plezier te doen., het paspoort van de klokkenluider aan derden zodat de klokkenluider niet eens haar AOW en haar ABP kan aanvragen ? Ha,ha wat een lol. Mag de klokkenluider weer niet meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen.
Geen enkele politicus die ik op de hoogte bracht van deze aanslagen op mijn veiligheid gaven een reactie van mededogen af. Zij maakten de zaken alleen maar erger, want bij elke nieuwe leugen moeten ze weer zes nieuwe leugens erbij verzinnen.
De Tweede Kamer en de gemeenteraad van Utrecht met hun ziekmakende machtspolitiek willen niet opstappen. Het voorspelde verlies van vertrouwen bij de kiezers weegt zwaarder dan de beschadigde levens van klokkenluiders.
Maar elk nadeel heeft zijn voordeel: Zolang ik als klokkenluider niet bezweken ben aan alle persoonlijke ellende hoef ik geen blad voor mijn mond te nemen.
Waarvan akte.
Neem nu die arme burgemeester van Duisburg, hij krijgt de schuld .Niemand die hem oprecht condoleert met het verlies van de inwoners van zijn stad. Het is de Gemeenteraad van Duisburg die schuld heeft, die de afspraken heeft gemaakt om dergelijke parades te houden. Omdat de gemeenteraadsleden er prat op gaan wanneer het feest goed gaat,horen ze nu de schuld op zich nemen. Nu het feest een ramp is geworden, hoort anno 2010 de gemeenteraad van Duisburg aangeklaagd te worden.

Geen opmerkingen: