vrijdag 13 augustus 2010

De 'grap' van Rutte, Verhagen en Wilders.

Door Anne Marie ten Berge. Voorzitter DEMOCRATEN.
Het laatst bewerkt op 14-08-2010.13:54

Vrijdag 13 aug. 2010: Een geluksdag voor linkshandige mensen. Een ongeluksdag voor de Rijksbegroting 2010. In DePers lees ik dat de ministerraad de begroting gaat voorbereiden welke op 21 september 2010 bij de opening van het parlementaire jaar wordt gepresenteerd. Geen geringe opgave voor de CDA’ers Jan Peter Balkende (MP) en Jan Kees de Jager (Financiën), vooral ook omdat deze demissionaire bewindvoerders zich voorgenomen hebben om een begroting op te stellen ‘zonder gaten en zonder lijken in de kast’. Dat gaat dus niet lukken. Deze gasten kunnen net als de rest van het kabinet geen wezenlijk onderscheid maken tussen ‘goede’ voornemens en ‘goede’ leugens. Dat de financiën van Henk,Ingrid en hun kroost steevast naar hel en verdoemenis leiden komt door het feit dat de Tweede Kamer (hierna TK) tussen 2004 en 2010 akkoord ging met het poen scheppen van de Ministerraden, zodat de begrotingstekorten niet meer in te dammen waren.
Het verweer van Bos:
Op 30 september 2009, vijf maanden voordat Wouter Bos (PvdA) minister van Financiën de stekker uit de coalitie met de CDA en het CU zou trekken betoogde Bos in de TK, dat het Kabinet Balkenende IV niet besluiteloos was. “Het Kabinet”, zo zei hij, “staat juist open voor revolutionaire voorstellen voor de toekomst van Nederland”. In zijn verweer leverde Bos weer kritiek, op de kritiek van de Tweede Kamer over een kabinet Balkenende IV dat daadkracht miste. In de zienswijze van Bos zouden 20 werkgroepen welke met voorstellen moesten komen, de beloofde revolutionaire daadkracht uitstralen waar Bos zélf zo erg content mee was. “Dus waarom de rest van Nederland dan niet”? vroeg Bos zich openlijk af. “Altijd dat gezeur”, sprak JPB, daarna met gefronste wenkbrauwen en een ontevreden pruillip. “De 20 commissie- en/of werkgroepen die zich een jaar lang, dus van 30 september 2009 tot 1 oktober 2010 in achterkamertjes gingen buigen over de nieuwste bezuinigingen in onze sociale zekerheid, waren immers druk bezig om hun gewicht in goud (hun salaris) waard te zijn”. Wouter Bos preciseerde dat de ambtelijke voorstellen over een jaar, dus per 1 oktober 2010 in een ‘open debat’ door ‘iedereen’ besproken konden worden. Fijn zeg. Wat een revolutionair idee. Waar haalde Bos het toch vandaan ? Vooral dat weidse gebaar van ‘iedereen’ van de 16 miljoen Nederlanders, dat klonk té revolutionair. Het klonk alsof Bos krankzinnig veel vertrouwen had in zijn eigen schijndemocratie.
Niet bezuinigen in crisistijd:
Omdat Bos op 30 september 2009 zeker wist dat de lopende crisis nog een jaar lang aan het spoken zou blijven, zou er in deze crisistijd niet bezuinigd worden. Het land en de banken hadden nog een jaar lang, dus tot 1 oktober 2010 de tijd om te feesten en te beesten, want dat is goed voor de economie.
Nogmaals:
In crisistijd hoefde er van Bos niet bezuinigd te worden,want dat was slecht voor de economie. Volgens Bos zat er anno 2009 genoeg premiegeld in de WW en de WAO spaarpot. Wie deze PvdA quatsch van Bos serieus heeft genomen, zeg het mij. U bent waarschijnlijk de enige. Bos loog óf hij verzweeg de waarheid. Een van de twee. Voor een toelichting op de waarheid neem ik u even mee terug naar april 2005.
De grijze plaag:
In 2005 riepen de Sociale Diensten,(onderdeel van de overheid):“De sociale zekerheid moet op de schop, deze wordt anders onbetaalbaar”. Onze regeringsleiders en de leden van de TK dachten anno 2005 dat de vergrijzing, de kosten van de ziekenzorg explosief zou doen stijgen.
Lezer,let aub goed op:
Niet de bonussen en buitenissige lonen van de bestuurlijke bovenlaag en van de directeuren zorgverzekeringen,woningcoöperaties, zorginstellingen, scholen enz. Niet de graai- en snaaicultuur aan salarissen en mooie baantjes bij politici, maar de ‘grijze plaag’ kreeg de schuld van de onbetaalbare sociale zekerheid. Terwijl degenen, die in 2005 de leeftijd van rond de 60+ hadden bereikt,toch bijna een halve eeuw lang al dan niet gezamenlijk met de werkgevers, de premies voor de WW , de WAO en de AOW hadden betaald.
Anders gezegd:
De geboortegolf na WO II had collectief gespaard voor de mogelijkheid dat je als loonslaaf ooit zonder werk kwam te zitten of nog erger, arbeidsongeschikt zou raken en als je dat allemaal overleefde, je tóch zeker kon zijn, dat de AOW op je 65ste verjaardag gewoon voor je klaar lag.
9 Miljard over:
De toenmalige (CDA) minister van sociale zaken Vermeend zei in 2001 nog: “Er zijn geen problemen met de betaalbaarheid van de WW en de WAO. Het is een goede zaak dat wij zo spaarzaam zijn geweest”. Het Uitvoeringsorgaan Werknemers Verzekeringen, (UWV) berekende het spaargeld in onze pot van sociale verzekeringen in 2004 op 9 miljard EURO. Dat was eigenlijk een overschot. Ieder jaar kwam er, net zoals ieder jaar daarvoor weer méér premie ín de pot dan dat er aan WW of WAO uitkeringen uít de pot gingen. Onze schatkist met sociale verzekeringsgelden zat dus in het regeringsjaar 2005 nog bomvol. “Verzekerd van de wieg tot het graf”, sprak menig partijpoliticus vol trots over hún welvaartsstaat.
De slimme duitendief Zalm:
In 2005 kwam het lijk uit de kast. We hadden een begrotingstekort omdat Gerrit Zalm (VVD) miljarden 'geleend' had uit onze sociale verzekeringen pot met daarin de premiegelden van werknemers en werkgevers. De Staat moet deze gelden beheren en uitbetalen als werknemers 65 jaar worden én uitbetalen aan uitkeringen bij calamiteiten van werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Dat het overschot aan verzekeringsgelden uit 2004, in 2009 zo erg verdwenen was dat de AOW zelfs op de schop moest is het resultaat van het stiekeme poen scheppen van de kabinetten Balkenende, zodat de begrotingstekorten groeiden en groeiden. Het zou eerlijk zijn, dat het premiegeld, dat uit onze sociale verzekeringen pot ‘geleend’ was geworden, ook weer terug kon komen. Maar dat gebeurde niet. Althans daar werd niet over gesproken. Dat kwam niet in de krant. Het parlement keurde de gaten en de begrotingstekorten van Gerrit Zalm (VVD) en later die van Wouter Bos (PvdA) steeds maar weer goed. Vaarwel 9 miljard overschot uit 2004.
Wij zijn bestolen:
Als gevolg van het stiekeme 'lenen' van de kabinetten Balkenende is de sociale verzekeringen pot anno 2010 nagenoeg leeg en moeten Henk, Ingrid en de kids nog schraler gaan leven, lees: 'Overleven'. Keiharde bezuinigingen worden bij de kabinetsformatie 2010 door het CDA en de VVD afgesproken met de asociale bedoeling om de kwetsbare groepen en armen te treffen. De PVV kijkt al gedogend, de andere kant op.De TK leest mijn waarschuwingen maar zwijgt. Waarom eigenlijk ?
De Tweede Kamer en haar leugens:
Dat het bovenstaande zo gaat en zo gegaan is, weten alle politieke partijen van ons parlement. De Duitse en Nederlandse economieën trekken aan. Maar coalities of opposities willen met de waarheid, waarom er nu bezuinigd 'moet' worden niet over de brug komen. Bezuinigen stonden immers in alle verkiezingsprogramma's voor de TK-verkiezingen van 9 juni 2010. Met de 18 miljard aan bezuinigingen, welke de PVV gaat 'gedogen' komen Henk,Ingrid en hun kroost weer onschuldig in de roos van de politieke schietschijf te staan. Hun ouders hebben gespaard voor de AOW, voor hun oude dag zodat ze niet bij de kinderen aan hoefden te kloppen. Nu moeten de kinderen weer bij hun ouders aankloppen. De sociale verzekeringen pot immers is door de kabinetten Balkenende leeggeroofd.
Helemaal geen AOW:
Ik schijn een van de eersten te zijn die helemaal geen AOW meer heeft gekregen. Dit geld is door een legitimatie fraude, welke door het OM 'gedoogd' wordt naar derden gesluisd. Wel op mijn naam, maar dan met een ander adres en met een ander bankrekening nummer, zodat ik er niet bij kan. Natuurlijk heb ik de Regering aangeklaagd. Waarom denken jullie dat Wilders uiteindelijk geen ministers wil leveren ? Ik heb de Staat voor 60 miljoen aansprakelijk gesteld. Als lijk in de kast heb ik niets te verliezen.
De schuld van Gerdi Verbeet:
Dat een en ander ook de schuld is van TK-voorzitter Gerdi Verbeet (PvdA) zal ik toelichten. Verbeet weigert jaar in jaar uit, samen met de TK-griffiers om mijn verzoeken en mijn rapporten als klokkenluider van de corrupties van de overheden en de gemeenteraden op de agenda te zetten of voor een TK-commissie te brengen. Afgelopen juni 2010 pleitte ik bij de TK en de Raad van State er zorg voor te dragen dat er in de TK een onpartijdige TK-voorzitter benoemd kon worden. Art. 61 van de grondwet waarin de kamers uit hun leden een voorzitter benoemen is al jaren in strijd met Art 3 van de grondwet waarin staat dat alle Nederlanders op gelijke voet in openbare dienst benoembaar zijn. Ook Herman Tjeenk Willink(PvdA), vice-President van de Raad van State, draagt schuld aan het rondstrooien van leugens over de vorming van een minderheidskabinet met gedoogsteun van maar één partij uit de TK. Tjeenk Willink (de onderkoning) weigert namelijk om de brieven van DEMOCRATEN aan HM de Koningin, zij is de President van de Raad van State, af te geven. Dat dit, een vorm is van verduistering en van majesteitsschennis kan deze laatst genoemde PvdA-crimineel niet ontkennen. Recent zag ik in de krant dat Tjeenk Willink (PvdA) en Ivo Opstelten (VVD) als ‘ouwe jongens krentenbrood’ gezamenlijk op een foto staan. Ze waren kennelijk in hun nopjes met de vorming van Rutte I. Herman en Ivo moesten zeker lachen om de grap van Rutte, Verhagen en Wilders: 'Ha,ha,ha, wat een mop, er komt een kabinet zonder ministers van de PVV'. Tjeenk Willink en Opstelten horen, net als de media dat hoort te weten, dat een minderheidskabinet van VVD en CDA met een regeerakkoord door de TK goed gekeurd en de PVV met een gedoogakkoord door de TK goedgekeurd, onrechtmatig is. De Wet op het Dualisme wordt bij deze constructie met voeten getreden.
DePers schrijft op 13 augustus 2010:
Of het demissionaire kabinet van CDA en CristenUnie op de derde dinsdag van september een begroting kan presenteren hangt af van de vorderingen aan de tafel van het minderheidskabinet VVD en CDA. Het moet niet gekker worden met het demissionaire kabinet dat gecontroleerd hoort te worden door de TK. Dat de minderheid in Denemarken de armoe weelderig laat groeien, daarom hoeven wíj nog niet zo asociaal te zijn ? In Denemarken hebben ze geen Wet op het Dualisme.
"Dus vraag ik mij af meneer Sonneberg":
“Waar is de humor gebleven? Ligt het revolutionaire werk, van die 20 daadkrachtige commissie- en werkgroepen van 30 september 2009 soms op straat ? Of gaat de grap van Rutte, Verhagen en Wilders over de grote gaten in de begroting van 2010 en de daadkrachtige lijken in de kast"?

Geen opmerkingen: