donderdag 19 augustus 2010

Brief 19-08-2010 aab

From: amstenberge@hotmail.com
To: amstenberge@hotmail.com
Subject: Brief 19-08-2010 aan de Ministerraad.
Date: Thu, 19 Aug 2010 21:08:28 +0200

Aan: De Ministerraad van het demissionaire Kabinet Balkenende IV

t.a.v.:dhr. J.P.Balkenende, demissionair MP en voorzitter
Postbus 20001
2500 AE Den Haag

Van: DEMOCRATEN
Servaasbolwerk 4. 3512 NK Utrecht. www.annemarietenberge.blogspot.com

Datum: donderdag 19 augustus 2010
Betreft: Eis van smartengeld van 60 miljoen euro.
Bijlagen: 1. De ‘grap’van Rutte, Verhagen en Wilders.14-082010
2. Spreekbeurt over 60 miljoen vergoeding. 11-12 2007.Dames/heren ministers,staatssecretarissen,

Samenvattend heb ik u op 4 juni 2009 als volgt geschreven…..
Het regeerakkoord Balkenende IV,van 2007 tussen CDA-PvdA-CU, werd gedurende 100 dagen op mandaat getoetst in straatdebatten met de kiezer. Na dit flauwe gebeuren ging het landsbestuur, met een hoop onrust, eindelijk ‘regeren’. U kreeg de zes doelen van het regeerakkoord, kosten: 7 miljard, niet gefinancierd. U krabbelde terug in uw plannenmakerij. De politiek verloor haar laatste restje daadkracht en geloofwaardigheid en toch gaf u zichzelf op verantwoordingsdag een 8+. Ach ja, u had gelijk:: ‘Niets zijn en niets lijken, is helemaal niets’.

Begin 2009 werd de economische crisis uiteindelijk ook (h)erkend in het Catshuis Zoals te verwachten was, vond u binnen de grenzen van het regeerakkoord geen oplossingen. Er volgden 100 dagen van een beschamende zwijgzaamheid. Ook de minister van economische zaken had geen oplossingen. Dan komt Wouter Bos (PvdA)met een maatregel:“De opbrengst van de verhoging van de lasten voor de burgers en bedrijven, zegge en schrijven 2,5 miljard, wordt in de noodlijdende banken en hun spaarders, gepompt. Maar nog vóór de partijcongressen van de PvdA en het CDA eind maart 2009 roet in het eten konden gooien, werd het Beesterzwaagse regeerakkoord 2007 definitief aan de wilgen gehangen.

Het CDA, de PvdA en het CU hadden in de achterkamertjes van de Tweede Kamer, met de sociale partners een ander soort akkoord gesloten. Met de bonden van werkgevers en werknemers kan geen regeerakkoord afgesloten worden.. Sociale partners zijn immers geen volksvertegenwoordigende organen in de zin van Artikel 4 van de Grondwet. Het failliet van de democratische rechtstaat was een feit. Kiezers moeten erop kunnen vertrouwen dat als een regeringscoalitie haar regeerakkoord vaarwel zegt, er nieuwe verkiezingen komen. Dit is niet gebeurd. Met alle leugens bleef u zitten en ‘regeerde’ verder.

Ook naar aanleiding van mijn aanklacht. d.d. 28 mei 2009 inzake het vuile machtsmisbruik van de rechters in Utrecht, stelde u geen openbaar onderzoek in.. Commissies genoeg maar niet voor het onrecht, dat de klokkenluider ten Berge aangedaan is.

De twee bijlagen bij deze brief moeten u duidelijk maken, dat wanneer u inderdaad een begroting ‘zonder gaten en lijken in de kast’ op wilt stellen voor het nieuwe parlementaire jaar 2010 u dan rekening dient te houden met mijn politieke waarheidsvinding over uw doofpotten. Tegelijk rekening moet houden met mijn eis d.d. 11 -12-2007 van 60 miljoen euro smartengeld vergoeding voor 11 jaren ellende als gevolg van een 0-inkomen. Politiek machtsmisbruik 2000-2010 veroorzaakt en gedoogd door de financiële beulen, onze ministers van financiën, met name Gerrit Zalm (VVD),Wouter Bos (PvdA) en Kees de Jager (CDA).Was getekend, A.M.S.(Anne Marie) ten Berge,voorzitter


1. Bijlage 19-08-2010:

De ‘grap’ van Rutte,Verhagen en Wilders.

Door Anne Marie ten Berge, voorzitter DEMOCRATEN

Het is vrijdag 13 aug. 2010. Een geluksdag voor linkshandige mensen. Een ongeluksdag voor de Rijksbegroting 2010. In DePers lees ik dat de ministerraad de begroting gaat voorbereiden welke op 21 september 2010 bij de opening van het parlementaire jaar, wordt gepresenteerd. Geen geringe opgave voor de CDA’ers Jan Peter Balkende (MP) en Jan Kees de Jager (Financiën), vooral ook omdat deze demissionaire bewindvoerders zich voorgenomen hebben om een begroting op te stellen ‘zonder gaten en lijken in de kast’. Dat gaat dus niet lukken. Deze gasten kunnen net als de rest van het kabinet geen wezenlijk onderscheid maken tussen ‘goede’ voornemens en ‘goede’ leugens. Dat de financiën van Henk, Ingrid en hun kroost, steevast naar hel en verdoemenis leiden komt door het feit dat de TK tussen 2004 en 2010 akkoord ging met het poenscheppen van de Ministerraden, zodat de begrotingstekorten niet meer in te dammen waren.

Het verweer van Bos
Op 30 september 2009, vijf maanden voordat Wouter Bos (PvdA) minister van Financiën de stekker uit de coalitie met de CDA en het CU zou trekken betoogde Bos in de TK dat het Kabinet Balkenende IV niet besluiteloos was. “Het Kabinet”, zo zei hij, “staat juist open voor revolutionaire voorstellen voor de toekomst van Nederland”. In zijn verweer leverde Bos weer kritiek, op de kritiek van de Tweede Kamer over een kabinet Balkenende IV dat daadkracht mistte. In de zienswijze van Bos zouden de 20 werkgroepen welke met voorstellen moesten komen, de beloofde revolutionaire daadkracht uitstralen waar Bos zélf zo erg content mee was. “Dus waarom de rest van Nederland dan niet”? vroeg Bos zich openlijk af. “Altijd dat gezeur”, sprak JPB met gefronste wenkbrauwen en een ontevreden pruillip.. “De 20 commissie- en/of werkgroepen die zich een jaar lang, dus van 30 september 2009 tot 1 oktober 2010 in achterkamertjes gingen buigen over de nieuwste bezuinigingen in onze sociale zekerheid, waren immers druk bezig om hun gewicht in goud ( hun salaris) waard te zijn”.

Wouter Bos preciseerde dat de ambtelijke voorstellen over een jaar, dus per oktober 2010 in een ‘open debat’ door ‘iedereen’ besproken konden worden. Fijn zeg. Wat een revolutionair idee. Waar haalde Bos het toch vandaan ? Vooral dat weidse gebaar van ‘iedereen’ van de 16 miljoen Nederlanders, dat klonk té revolutionair. Het klonk alsof Bos krankzinnig veel vertrouwen had in zijn eigen schijndemocratie.

Niet bezuinigen in crisistijd.
Omdat Bos op 30 september 2009 zeker wist dat de lopende crisis nog een jaar lang aan het spoken zou blijven zou er in deze crisistijd niet bezuinigd worden. Het land en de banken hadden nog een jaar lang dus tot 1 oktober 2010 (?) de tijd om te feesten en te beesten, want dat is goed voor de economie. Nogmaals: In crisistijd hoefde er van Bos niet bezuinigd te worden, want dat was slecht voor de economie. Volgens Bos zat er genoeg premiegeld in de WW, en de WAO spaarpot. Wie deze PvdA quatsch van Bos serieus heeft genomen, zeg het mij. U bent waarschijnlijk de enige. Bos loog óf hij verzweeg de waarheid. Een van de twee. Voor een toelichting op de waarheid neem ik u even mee terug naar april 2005.

De grijze plaag.
In 2005 riepen de Sociale Diensten, (onderdeel van de overheid): “De sociale zekerheid moet op de schop, deze wordt anders onbetaalbaar”. Onze regeringsleiders en de leden van de TK dachten anno 2005 dat de vergrijzing, de kosten van de ziekenzorg explosief zouden doen stijgen. Lezer let op: Niet de bonussen en buitenissige lonen van de bestuurlijke bovenlaag en van de directeuren zorgverzekeringen, niet de graai- en snaaicultuur aan salarissen en mooie baantjes bij politici, maar de ‘grijze plaag’ kreeg de schuld van de onbetaalbare sociale zekerheid. Terwijl degene die in 2005 de leeftijd van rond de 60+ hadden bereikt, toch bijna een halve eeuw lang, al dan niet gezamenlijk met de werkgevers, de premies voor de WW , de WAO en de AOW hadden betaald. Anders gezegd: De geboortegolf na WOII had collectief gespaard voor de mogelijkheid dat je als loonslaaf ooit zonder werk kwam te zitten of nog erger, arbeidsongeschikt zou raken. En als je dat allemaal overleefde je tóch zeker kon zijn, dat de AOW daar was op je 65ste verjaardag.

9 Miljard over:
De toenmalige (CDA) minister van sociale zaken Vermeend zei in 2001 nog: “Er zijn geen problemen met de betaalbaarheid van de WW en de WAO. Het is een goede zaak dat wij zo spaarzaam zijn geweest”. Het Uitvoeringsorgaan Werknemers Verzekeringen, (UWV,) berekende het spaargeld van de sociale verzekeringspotten in 2004 op 9 miljard euro. Dat was eigenlijk een overschot. Ieder jaar kwam er, net zoals ieder jaar daarvoor weer méér premie ín de pot .n ? t te doen. dskabinet van de TK.IN DEnemarken l van de kabinetsformatie waar VVD,CDA en de PVV dan dat er aan WW of WAO uitkeringen uít de pot gingen. Onze schatkist met sociale verzekeringsgelden zat dus in het regeringsjaar 2005 nog bomvol.. “Verzekerd van de wieg tot het graf”, sprak menig partijpoliticus vol trots over hún welvaartsstaat.


De ‘slimme duitendief’:Zalm
In 2005 kwam het lijk uit de kast. We hadden een begrotingstekort omdat Gerrit Zalm (VVD) miljarden 'geleend' had uit onze sociale verzekeringen pot met daarin de premiegelden van werknemers en werkgevers. De Staat moet deze gelden beheren en uitbetalen als werknemers 65 jaar worden en uitbetalen aan uitkeringen bij calamiteiten van werkloosheid of arbeidsongeschiktheid.Dat het overschot aan verzekeringsgelden uit 2004 in 2009 zo erg verdwenen was dat de AOW zelfs op de schop moest is het resultaat van het stiekeme poenscheppen van de kabinetten Balkenende. De begrotingstekorten groeiden. Het zou eerlijk zijn dat wat uit onze sociale verzekeringen pot ‘geleend’ werd, ook weer terug kon komen. Maar dat gebeurde niet. Althans daar werd niet over gesproken. Dat kwam niet in de krant. Het parlement keurde de gaten en de begrotingstekorten van Gerrit Zalm (VVD) en later die van Wouter Bos (PvdA) steeds maar weer goed. Vaarwel 9 miljard overschot uit 2004. Wij zijn bestolen. Als gevolg van het stiekeme 'lenen' van de kabinetten Balkenende is de sociale verzekeringen pot anno 2010 nagenoeg leeg en moeten Henk, Ingrid en de kids nog schraler gaan leven, lees: 'Overleven'. Keiharde bezuinigingen voor de armen worden bij de kabinetsformatie afgesproken door het CDA en de VVD. De PVV kijkt al gedogend, de andere kant op.

De Tweede Kamer en haar leugens:
Dat het bovenstaande zo gaat en zo gegaan is, weten alle politieke partijen van ons parlement. Maar coalities of opposities willen met de waarheid, waarom er bezuinigd 'moet' worden, niet over de brug komen. Met de miljarden bezuinigingen welke de PVV gaat 'gedogen' komen Henk, Ingrid en hun kroost weer onschuldig in de roos van de politieke schietschijf te staan. Hun ouders hebben gespaard voor de AOW van de oude dag , zodat ze niet bij de kinderen aan hoefden te kloppen. Nu moeten de kinderen weer bij hun ouders aankloppen. De sociale verzekeringen pot is leeggeroofd door de kabinetten Balkenende. Dat een en ander ook de schuld is van TK-voorzitter Gerdi Verbeet (PvdA) zal ik toelichten. Verbeet weigert samen met de TK-griffiers jaar in jaar uit, om mijn verzoeken en mijn rapporten als klokkenluider van de corrupties van de overheid op de agenda te zetten of voor een TK-commissie te brengen. Het is ook de schuld van Herman Tjeenk Willink (PvdA) en vice-President van de Raad van State. Tjeenk Willink (de onderkoning) weigert namelijk om de brieven van DEMOCRATEN aan HM de Koningin, President van de Raad van State. af te geven. Dat dit, een vorm is van majesteitschennis kan deze laatst genoemde PvdA-crimineel niet ontkennen. Recent zag ik Tjeenk Willink (PvdA) lachend met Ivo Opstelten (VVD) op een foto staan. Het waren de ‘ouwe jongens krentenbrood’ bij de vorming van een kabinet, zonder ministers van de PVV.

DePers schrijft op 13 augustus 2010: Of het demissionaire kabinet van CDA en CristenUnie op de derde dinsdag van september een begroting kan presenteren hangt af van de vorderingen aan de tafel van het minderheidskabinet VVD en CDA. Het moet niet gekker worden met het minderheidskabinet van de TK. Dat de minderheid in Denemarken de armoe weelderig laat groeien, daarom hoeven wíj nog niet zo asociaal te zijn ?

Dus vraag ik mij af meneer Sonneberg:
“Waar is de humor gebleven? Ligt het revolutionaire werk, van die 20 daadkrachtige werkgroepen van 30 september 2009 soms op straat ? Of gaat de grap van Rutte, Verhagen en Wilders over daadkrachtige lijken in de kast “?


2.Bijlage 19-08-2010

Ter gelegenheid van het HR Inside, jaarcongres van Personeelsbeleid 2007.

Thema: Accountability. 1/1
Dinsdag 11 december 2007 Beatrixgebouw te Utrecht, zaal 3.20 Aanvang 13:00 uur.
o.l.v. Gerrit Zalm, dagvoorzitter

Geachte aanwezigen,

Voorzitter, over verantwoordelijkheid gesproken: Ik ben Anne Marie ten Berge en als koploper van een meute financieel gedupeerden heb ik op enig moment, onder bijval van de betrokken insiders, gezworen dat ik u tot aan de poorten van de hel zou achtervolgen.

U hebt zich ten tijde van uw (VVD) ministerschap schandalig gedragen tegenover het Nederlandse volk. U hebt niet alleen mij maar ook honderdduizend anderen, jarenlang beroofd van het recht op een levensstandaard die hoog genoeg is voor de gezondheid en het welzijn van zichzelf en hun gezinnen.
Toen de inkomenscalamiteiten zich voordeden hebben de betreffende gedupeerden zich ingeschreven bij de CWI’s ter stede. Onder uw eindverantwoordelijkheid kregen duizenden rechthebbenden (waaronder ik) géén bijstand of een te lage WAO-uitkering. De betreffende CWI-aanvragen werden wél geregistreerd maar niet uitbehandeld. De wanhopige burgers (waaronder ik) die met boosheid hun onmacht lieten zien, werden zelfs ten onrechte voor de rechter gedaagd en eindigden als dak- en thuisloze eenlingen of gezinnen in de goot. Het aantal van 260.000 niet-verzekerden spreekt voor zichzelf. Zij hebben het geld niet om zich te verzekeren.

De enorme besparingen als gevolg van de verzamelingen niet verzilverde aanvragen bijstands- en sociale zorgwetten hebben het u, ten tijde van uw ministerschappen onder de kabinetten Kok en Balkenende, mogelijk gemaakt, met een hoop valse poeha onder de 3% EU-norm van het begrotingstekort te blijven. Alle keren dat u ‘blij’ verrast, maar o zo stiekem , wéér een ‘meevaller’ in de publiciteit bracht was dit geld kennelijk afkomstig uit de kas van de sociale premiegelden. Het was óns geld dat ú moest beheren maar dat u kennelijk voor uw eigen ministeriële doeleinden van het Volk afhandig hebt gemaakt. De Tweede Kamer deed er het zwijgen toe. Politieke macht corrumpeert en maakt slachtoffers.
U bent zo stom geweest met mij een machtsstrijd aan te gaan omtrent de IB-60 verklaringen. Dé formele bevestigingen van mijn 0-inkomen en mijn 0-vermogen over de jaren vanaf 2000 tot op heden. Als gewone burger kunt u zich niet meer beroepen op een eigen verzonnen ministeriële immuniteit voor strafbare feiten. Dus ik pak u nu aan. Zolang het onrecht is geschied en doorwerkt, blijft u verantwoordelijk voor de gevolgen. Volgens het Wetboek van Strafrecht is broodroof net als uitkeringsroof een financieel delict.

Had u vanaf het jaar 2000 wél uw macht aangewend door aan de Rijksbelastingdienst opdracht te geven , mij volgens recht en rede de nodige IB-60 verklaringen over mijn 0-inkomen en mijn 0-vermogen te verstrekken, dan had ik met deze directe bewijzen de gemeente Utrecht of de Staat der Nederlanden aan kunnen klagen voor financiële roof . Nu is dat te laat. Als minister van financiën is nu Wouter Bos (PvdA) aan de beurt zich te verantwoorden over zijn voorkennis en voortzetting van dit monsterlijk regeringsbeleid.

U mag zich schamen. U ontkende over de ruggen van duizenden crepeergevallen heen uw betrokkenheid bij de hierboven genoemde financiële fraudes U bent geen Hitler maar u lijkt sprekend op hem. U hebt net zo’n Januskop als alle andere verraders, oplichters en dictators.

Ik vorder hierbij van u een betalingsvoorschot van zestig (60) miljoen Euro. Over te maken op girorekening 2064748 t. n. v. A.M.S.ten Berge. Adres: Servaasbolwerk 4. 3512 NK te Utrecht, onder vermelding van: Fundatie van Amsberg: “De beul betaalt de schade, de schande en de smart.”Dank voor de spreektijd.

Was getekend, A.M.S.(Anne Marie) ten Berge.Afschrift o.a. naar: HMdK, de Ministerraad, het OM, de Tweede Kamer, Gemeenteraad Utrecht…

www.annemarietenberge.blogspot.com

Geen opmerkingen: