maandag 9 augustus 2010

Geen deugdelijkheid van landsbestuur.

Geen deugdelijkheid van landsbestuur.
Door : Anne Marie ten Berge. 09-08-2010
Op 08-08-2010 publiceerde DePers een peiling van de Maurice de Hond als volgt:
Een nipte meerderheid van de kiezers, 52 procent, hoopt dat de onderhandelingen over het minderheidskabinet van VVD en CDA met gedoogsteun van PVV zullen slagen. Dat blijkt uit een zondag gepubliceerde peiling van Maurice de Hond. En verder: De peiling van De Hond is via internet gehouden onder drieduizend kiezers, uit een steekproef onder ruim 40.000 personen die zich ooit voor zijn panel hebben aangemeld. De peildagen zijn vrijdag en zaterdag.
Nu lijken de steekproeven van De Hond in niets op een panel, maar goed je kunt niet op elk dier zout leggen. De peilingen van de Hond zijn meestal wel aardig om met grote vraagtekens te lezen maar nu werd het mij te gortig.
Beste lezers, niets te danken, graag gedaan. Ik heb als volgt gereageerd en hoop van harte dat mijn reactie tot denken aanzet.
Reageer Door: Anne Marie ten Berge, 09 aug 2010 10:03
Maurice de Hond moet niet zo raar doen. Hij zegt dat hij altijd 40.000 peilingen verricht. Waarom nu ineens maar 3.000 meningen opgevraagd? Hoe garandeert Maurice de kwaliteit van deze steekproef? En hoe weet hij dat deze kiezers niet iets bij elkaar fantaseren over hun stemgedrag ? En hoe weet de Hond dat deze kiezers niet per volmacht hebben laten stemmen ? Er was een opkomst percentage van 77%. Wat is er nu zo belangrijk aan om 3000 inter-netters te bevragen of dat zij hopen dat er een gedoog parlement komt? Ja, dat de schoorsteen van de familie blijft roken, dat lijkt mij voor De Hondjes inderdaad belangrijk, maar voor Nederland? Want daar gaat het om ? 77% van de kiezers hebben op een meerderheidscoalitie gestemd. En nu gaat de meerderheid in de Tweede Kamer een minderheid gedogen. En ik weet niet of Maurice en die 3000 rare geesten het weten, maar gedogen betekent in ons taal gebruik:1 (lijden, wederwaardigheden, onheilen, rampen, moeilijke omstandigheden enz,) verduren, met lijdzaamheid verdragen, zich laten welgevallen.2. Zich niet verzetten,dulden door de vingers zien, het tegenovergestelde van verhinderen of tegengaan.
Ik verwijs de lezer hierbij naar art 43 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden dat zegt:1. Elk der landen draagt zorg voor de verwezenlijking van de fundamentele menselijke rechten en vrijheden, de rechtszekerheid en de deugdelijkheid van bestuur. Ik kan Nederland op een briefje geven dat wanneer ons parlement een ministerraad gedoogt waarin geen ministers van de PVV zitten, dat dan alleen de ondeugdelijkheid van bestuur gewaarborgd is. lees meer:www.annemarietenberge.blogspot.com ,

Geen opmerkingen: