vrijdag 6 augustus 2010

Rare jongens die elkaars onheil gedogen ?

Door: Anne Marie ten Berge, 06 aug 2010 17:27
He,wat apart ! Het regeerakkoord van Rutte I wordt alleen getekend door VVD en CDA ? Maar jullie denken dan toch niet dat de VVD en het CDA wel het gedoog-akkoord gaan ondertekenen ?
In het verbintenisrecht is het zo geregeld dat de drie partijen maar één akkoord kunnen tekenen en wie niet ondertekent, doet niet mee. Ook niet met het dulden dat de VVD en CDA rampen het dagelijks bestuur van het hele land uitmaken. Gedogen is een houding. Gedogen is met lijdzaamheid rampen en onheil verduren.
Het gedogen van Rutte I stond in geen enkel verkiezingsprogramma. Dus dat gaan we gewoon niet doen. We hebben op de PVV gestemd omdat deze persé in de regering, in het kabinet wilde zitten. Had de PVV niet iets eerder kunnen bedenken dat, als puntje bij paaltje komt, zij geen ministers wilde werven ?
De Tweede Kamer maakt het beleid en controleert. Het is misschien een domme vraag: Maar hoe kan de Tweede Kamer met de PVV erin nu een minister van de PVV controleren als deze er niet zijn ? Denk erom: Een coalitievorming is bij wet vastgelegd. Een gedoog-coalitie valt buiten recht en regelgeving.
Rare jongens die elkaars onheil gedogen. Rampen moet je juist voorkomen.

Geen opmerkingen: