zondag 8 augustus 2010

Beantwoorden reactie op bericht: Agis en Menzis worden door de TK geholpen met sjoemelen, d.d. 07-08-2010.

Aan Ben Van Herwijnen
Van: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com)
Verzonden: zondag 8 augustus 2010 12:08:35
Aan: Ben Van Herwijnen (republikeinen@tele2.nl)
Beste Ben van Herwijnen,
bedankt voor je reactie. Maar ik kan (formeel) niet vinden wat je bedoelt te zeggen. Wel art 74 lid 1 opengeslagen. Ik citeer: De koning is de voorzitter van de Raad van State. En onder lid 2: De leden van de Raad worden bij koninklijk besluit benoemd, verder niets.
De Raad van State is het hoogste adviesorgaan. De Raad wordt over wetsvoorstellen gehoord, moet zich uitspreken bij geschillen waar de Koning moet beslissen. De Raad doet uitspraak in geschillen van bestuur. Je weet dat Voorzitters gewoonlijk vergaderingen voorzitten. Dat kan een beperkte bevoegdheid zijn. Soms is een voorzitter met volledige bevoegdheid ook president. Zo heb je bijvoorbeeld dat de voorzitter van het bestuur van een rechtbank ook President van die rechtbank is. Vervangende voorzitters worden ook wel vice-president genoemd.
De Koningin is bevoegd een vice-voorzitter (een vice-president) van de Raad van State te benoemen. En dat is nu de onmogelijke Herman Tjeenk Willink (PvdA). Vandaar dat hij ook wel 'onderkoning' van Nederland genoemd wordt omdat de Koningin niet gekritiseerd kan worden.
Volgens mij opent de Koningin het Parlementaire jaar op de derde dinsdag in september in tegenwoordigheid van de Tweede Kamer, haar ministers en de staatssecretarissen en vertelt zij dan wat haar Regering het nieuwe jaar van plan is.
Ik herhaal de stelling dat de Tweede Kamer de baas is in Nederland. Die 150 leden moeten de ministers van de regering van de Koning controleren. Maar als de leden dat niet doen omdat er een partijdige voorzitter Gerdi Verbeet (PvdA) (uit hun midden) is aangewezen, dan komt van het controleren ook niets terecht. Want een voorzitter is weer de baas over de agenda.
Bijvoorbeeld: Omdat de voorzitter van de Tweede Kamer geen controleer punten voor de ministers op de agenda van de Tweede Kamer zet heeft dit als direct gevolg gehad, dat het wit gebefte geboefte aan rechters, die op de aanklachten van een falend OM, onschuldige mensen voor jaren de bak in laten draaien, gewoon blijven zitten en door kunnen knoeien. De minister van Justitie Hirsch Balin (CDA) droeg de eindverantwoordelijkheid. Hij stapte niet op, dat hoefde niet van de Tweede Kamer. Maar minister Hirsch Balin hoefde van de Tweede Kamer ook niet de falende rechters en officieren van justitie bij de Koning voor ontslag voor te dragen. Volgens mij deugt de Tweede Kamer voor geen meter. Misschien bezitten ze aandelen in de branche van de gevangenissen ?
Is het je wel eens opgevallen dat de Tweede Kamer bijna nooit het ontslag van de eigen minister eist ?
Heel zelden stapt een minister uit zichzelf op, zoals Donner van Justitie toentertijd na die brand in het detentiecentrum voor asielzoekers. Maar hij kwam weer terug als minister van sociale zaken om de AOW af te schaffen en te gaan bezuinigen op de sociale zekerheid.
Ik heb nog tig-aanwijzingen waaruit aannemelijk gemaakt kan worden dat de Tweede Kamer zich als een corrupte organisatie gedragen heeft. De Tweede Kamer is corrupt maar niet gek. Die gaan hun eigen ministers niet aan de tand voelen in kwesties waarbij het hele land zegt: "Oprotten met die gek van een minister die er een potje van maakt".
De kiezers kunnen zich alleen afzetten tegen politici als er gestemd kan worden Dus we kiezen voor Wilders omdat de fractieleiders van de Tweede Kamer deze gast ook niet zien zitten. Wilders nam immers geen blad voor zijn mond en kritiseerde de MP en de ministers waar hij maar kon.
Maar Wilders is ook niet gek. De PVV gaat aan het Kabinet Rutte I geen ministers leveren die door de Tweede Kamer gecontroleerd kunnen worden en die afgerekend kunnen worden op de fouten die vorige ministers gemaakt hebben. Het is net een grote soap daar bij de Tweede Kamer, de baas in Nederland. Ik heb ze daar al wel vaker op aangesproken.
Er zal in ons land nooit een deugdelijk bestuur komen, terwijl de Tweede Kamer volgens art 43 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden daar wel voor verantwoordelijk is.
Het is best wel boeiend om alle vieze vuile politieke spelletjes te kunnen doorgronden en ze op het net, in het openbaar te brengen.
Ik begrijp uit je site dat je van de Republikeinse Moderne Partij bent. Ik zal deze site bij gelegenheid eens openen.
Weet je wat ik geen gek idee vind?
Dat alle politici lid worden van twee verenigingen: DEMOCRATEN of LIBERALEN (REPUBLIKEINEN).
Om dergelijke veranderingen, welke ons land weer bestuurbaar en democratisch kunnen maken door te kunnen voeren, heb je in de Tweede Kamer een eerlijke, onpartijdige voorzitter nodig die voorstellen doet om onder andere art. 43 van het Statuut op de agenda te zetten. Niet om het af te schaffen maar om te bekennen dat de Tweede Kamer en hun ministers de mensenrechten vertrapt hebben.
Ik vond het leuk te reageren op je reactie op mijn bericht van 7 aug.2010 dat de Tweede Kamer Agis en Menzis meehelpt met sjoemelen. Omdat de Tweede Kamer en de Raad van State de informaties van DEMOCRATEN niet wil agenderen, de betrokken ministers niet wil controleren en de Koningin niet wil informeren worden onze rechten, vrijheden, rechtszekerheid en deugdelijkheid van bestuur niet gewaarborgd door het Koninkrijk. ( Zie art 43 van het Statuut)
In de kern van de zaak verwijt DEMOCRATEN, waar ik de voorzitter van ben, aan de Tweede Kamer en aan de Raad van State dat zij al jaren lang het Statuut van het Koninkrijk aan de laarzen lappen en dat hun duur gezworen eden om respect voor de burger te tonen, niets voorstellen.
Er zijn meer reactie op het betreffende bericht binnen gekomen. Ik hoop dat ieder er vrede mee heeft dat ik alleen jouw reactie publiceerde en daar op reageerde. Laat je nog wat van je horen ?
Met vriendelijke groet, Anne Marie ten Berge

www.annemarietenberge.blogspot.com

Date: Sat, 7 Aug 2010 06:15:32 -0700
From: republikeinen@tele2.nl
To: amstenberge@hotmail.com
Subject: [Anne Marie ten Berge] Nieuwe opmerking over Agis en Menzis worden door de Tweede Kamer met sjo....

Ben Van Herwijnen heeft een nieuwe reactie op uw bericht "Agis en Menzis worden door de Tweede Kamer met sjo..." achtergelaten:

Mevrouw Ten Berge, kijk ook eens naar Art. 74 lid 1 1e zin van onze grondwet. mevr. van Oranje Nassau moet wekelijks de RvS voorzitten, doch doet dit voor de show slechts op 1 dag per jaar.
regelrecht plichtsverzuim tegen de Grondwet, afzetten!
http://www.republikeinen.org
de Republikeinse Moderne Partij

Deze reactie publiceren.

Deze reactie weigeren.

Reacties voor deze blog moderaten.

Geplaatst door Ben Van Herwijnen op Anne Marie ten Berge op 7 augustus 2010 15:15

Geen opmerkingen: