donderdag 29 juli 2010

De TK is niet gekozen om haar kritiek tegen een procedure te spuien.

Door: Anne Marie ten Berge, 29 jul 2010 11:53
In DePers, las ik dat eerder deze maand Nina Storms-Vleeschdrager, zoals ze nu heet, beslag liet leggen op de bezittingen van journalist Eric Smit, omdat Storms het niet eens was met de inhoud van NINA, een biografie die Smit over haar schreef. Velen, waaronder de leden van Tweede Kamer zijn van mening dat ook in deze zaak van Storms vs Smit, ten onrechte het beslagrecht als machtsmiddel wordt ingezet en hebben grote kritiek op Nina Storms, haar advocaten en de rechters. Maar de leden van de Tweede Kamer zijn niet gekozen om te vergaderen over een juridische procedure in de Rechtspraak. Zij zijn niet gekozen om de rechters een hart onder de riem te steken en hen van adviezen te dienen. Ik snap de TK voorzitter Gerdi Verbeet (PvdA) dan ook van geen kanten. Verbeet hoort als eerste te voorkomen dat er in de TK een irrelevant debat wordt gevoerd. De Tweede Kamer moet de regering controleren en niet de Rechtspraak. Er is een scheiding van machten.
Dat de juridische procedure van beslaglegging is zoals die is wordt door de Rechtspraak bepaald. Als de Tweede Kamer zou voorstellen te werken aan een Anti-beslagleggingswet zoals zij het bij de Anti-kraakwet heeft gedaan, dan is het wat anders. De Tweede Kamer maakte in deze context, duidelijk voor iedereen met een gezonde kijk op het gebeuren, misbruik van het machtsmiddel om nieuwe wetten te maken. In de kern van de zaak verwijt de TK-pot dus dat de Storms-ketel zwart is. Lees meer: http://www.annemarietenberge.blogspot.com

Geen opmerkingen: