donderdag 12 augustus 2010

Soap bij zorgverzekaar Menzis.

Door Anne Marie ten Berge. 12 augustus 2010.
Op 07 en 08 augustus 2010 schreef ik al het een en ander over Menzis en Agis. Maar ik ben de Tweede Kamer niet. Ik gedoog niets, niets helemaal niets. Lees de nieuwste brief welke ik richting Menzis gestuurd heb.

Aan: Menzis, zorgverzekeraar 1/2
t.a.v. Roger van Boxtel, (D66) voorzitter Raad van Bestuur.
p/a: : Antwoordnummer 87. 7500 WB Enschede.

Van: A.M.S.ten Berge, Servaasbolwerk 4. 3512 NK Utrecht.

Datum: donderdag 12 augustus 2010.
Verz.nr. 1004505086 Geb. datum 06-03-1944
Betreft: Mijn (derde) verzoek om de stukken.
Bijlagen: 1. afschrift van brief 04-05-2010
2. afschrift van aangifte 04-03-2010 tegen Agis bestuur.

Meneer van Boxtel,

Op 5 augustus 2010 heb ik bij u, een herhaald verzoek ingediend om de stukken van mijn verzekeringsdossier waarin mijn naam genoemd wordt, aan mij op te sturen. Dat is nog steeds niet gebeurd. Kennelijk is er sprake van verduistering van de stukken uwerzijds.

Sigrid IJsselstein van de afdeling polissen heeft mondeling de ontvangst bevestigd van mijn brieven aan u. Het karakteriseert uw zakelijke houding van hooghartigheid dat u niet even zelf de moeite neemt het woord te voeren of mij de stukken op te sturen. Dat u besloten heeft mij met terugwerkende kracht uit mijn ziekteverzekering te zetten heeft u kennelijk niet op papier durven zetten. Dus daarom heeft uw besluit geen bewijskracht. U zult toch iets anders moeten verzinnen om mij dwars te zitten.

Knoop goed in uw oren: Ik ben en blijf bij Menzis verzekerd totdat een uitspraak van een rechter het tegendeel beweert. Vandaag of morgen moet ik naar de tandarts. Word ik aan mijn kunstheup geopereerd en moet ik revalideren. Vanwege uw idioterie en contractbreuk zal ik bij voorbaat eerst alle declaraties opvragen, om ze persoonlijk bij u te declareren. En stuur de declaraties niet achter mijn rug om naar andere zorgverzekeraars want dat mag niet.

Er is mij verteld dat u zonder mijn toestemming en zonder mijn medeweten mijn persoonsgegevens heeft gebruikt om contact te kunnen leggen met de verdachte Agis en het verdachte bewindvoerderskantoor te Vortum-Mullem. Verder is mij verteld dat er in verband met deze contacten verslagen zijn gemaakt en stukken zijn uitgewisseld waarbij Mevr. IJsselstein onder andere, een rechterlijk vonnis heeft gezien over mijn ondercuratelestelling. Ook hierover wens ik geïnformeerd te worden. Er bestaan namelijk drie (3) vonnissen van mijn ondercuratelestelling. Ik heb alle recht precies te weten welk van de valse vonnissen nu weer is misbruikt. Ook valse vonnissen horen uitgevoerd te worden maar dat wordt moeilijk als ten tijde van de aanvraag (10 mei 2007) en de uitspraak (25 sept. 2007) van de ondercuratelestelling, de aanstaande curator niet uit de kast kan komen vanwege zijn overlijden en zulks niet gemeld wordt bij de rechter, omdat mijn persoon ook niet bij het betreffende bewindvoerderskantoor was ingeschreven. Op het bovenstaande verhaal ligt mijn copyright. Ik mag het verkopen aan de soapschrijver die het meeste biedt.

De conclusie welke ik na bovenstaande overwegingen moet trekken luidt als volgt: Menzis is vanwege een zakelijk eigenbelang in hoge mate onzorgvuldig omgegaan met mijn persoonsgegevens. Er is sprake van een grove schending van mijn recht op privacy. Er is onder
2 / 2
andere sprake van verduistering dossier, polis, betalingen en overige fraude waaronder een identiteitsfraude bij het opzeggen van de verzekering die ik ben aangegaan.

Let wel: Ik zal overigens de kosten van uw contacten met het betreffende kantoor, welke op mijn naam gedeclareerd worden bij de kantonrechter, op enig moment bij u terug vorderen. De verwachting is dat het kantoor anno 2010 een uurtarief van € 62,00 zal rekenen. Is zo op te vragen bij de PBI.

Verder merk ik op dat ik zelfstandig ondernemer ben met een eenmanszaak. Mijn schoorsteen moet ook roken. Mijn uurtarief 2010 bedraagt € 60,00 inclusief. Als ik mij in werktijd bezig moet houden met de idioterie van u als zorgverzekeraar verdien ik niets. Trouwens ik heb met mijn uitgever afgesproken dat ik, zakelijke uren met derden, waarbij mij het schrijven onmogelijk wordt gemaakt, ook bij deze derden in rekening zal brengen.
Maak uw borst maar nat. U verdient meer dan de Balkenende norm en dan zal ik niets mogen verdienen ? U had gewoon de bepalingen van de polis moeten uitvoeren en met mijn premie achterstanden naar de rechter moeten stappen zoals u bij anderen met achterstanden ook doet. Ik weet heus wel waar Abraham de mosterd vandaan haalt.

Rest mij u hierbij het afschrift van een brief van 04-05-2010, van het betreffende bewindvoerderskantoor (het zaaknummer kanton is wijselijk weggelaten) te sturen. Dus ik weet echt niet met welk verzoek het Brabantse kantoor zich nu weer tot de griffier van Eckeveld heeft gewend. Er loopt een rechtzaak in Amsterdam tegen de ondercuratele stelling maar daar wil dat kantoor niets van weten. Ze kunnen ha,ha, moeilijk de werkzaamheden declareren om onder een schade-, schande- en smartegeldvergoeding uit te komen.

U kunt het zelf waarnemen: De curator ondertekent valselijk als bewindvoerder en zwijgt over het betalen van een ziekteverzekering. En ofschoon derden niet in je rechten mogen treden heeft de curator / bewindvoerder/ mediator of een van mijn zussen wel degelijk op mijn naam en op hun adres in 2008 een verzekering, mijn AOW en mijn ABOP en een aparte bankrekening aangevraagd met mijn nieuwe (1 juli 2008) paspoort waarvan de burgemeester van Utrecht niet ontkent dat hij dit paspoort onrechtmatig aan derden heeft gegeven toen ik in het ziekenhuis lag. Pas vorig jaar juli 2009 kreeg ik mijn eigen paspoort weer terug van de burgemeester. Helaas is het een bewijsstuk in een strafzaak en moet ik het van de politie in de kluis laten liggen.

Dat een gewaarschuwd man voor twee telt is niet aan u besteed. Ik stuur u hierbij een afschrift van mijn aangifte d.d 04-03-2009 van verduistering van dossier tegen Agis. Alles in de hoop dat u weer op het rechte pad van een eerlijke zorgverzekeraar zal terug keren.

Utrecht, 12 augustus 2010

Was getekend, Anne Marie ten Berge

Geen opmerkingen: