woensdag 25 augustus 2010

Gewetensnood bij rijksambtenaren

Ambtenaar die vertikt moet weg. Gelezen in DePers 23-8-2010 en bij Eenvandaag op 25-8-2010
Reactie: door Anne Marie ten Berge, Utrecht 25-8-2010.

Even dacht ik: “He, wat is dat ? Moet een ambtenaar die een typefout maakt met ontslag”? Maar dat was het niet. Dyslexie had mij, ‘die zich vertikt’ laten lezen. In het artikel gaat het er simpelweg om dat er een aantal ambtenaren in het zicht van een (ongrondwettelijk) minderheidskabinet van VVD en CDA als goede klokkenluiders aan de bel trekken tegen het aanstaande machtsmisbruik van de Tweede Kamer. Ons gekozen parlement ziet twee beren, broodjes smeren terwijl alleen de blonde Beer Vrijheid bepaalt, met welke smurrie gesmeerd gaat worden.
We kennen de Wetten op de dualisering in onze volks vertegenwoordigende organen. Ook in de Tweede Kamer worden deze wetten niet nageleefd. Het politieke vlechtwerk van voor-overleg en afspraken in de Haagse achterkamer tussen parlement en ministerraad, dat monisme heet, kende onder Balkenende al gouden tijden maar vliegt nu helemaal het paradijs in dankzij het aanstaande minderheidskabinet zonder PVV ministers.
Mondjesmaat blijken er ambtenaren op gestaan te zijn, klokkenluiders in de dop, die waarschuwen dat zij het beleid van een minderheidskabinet, dat zonneklaar tot stand is gekomen in strijd met de geldende wet- en regelgeving, niet kunnen of willen uitvoeren. Volgens de verantwoordelijke plaatsvervangende minister (CDA-staatssecretaris) van Binnenlandse Zaken moeten deze ambtenaren maar met ontslag. Het verboden monisme slaat weer toe. Het hechte vlechtwerk van de Tweede Kamerfracties met het beleid van de ministerraad, dreigt met ontslag. Laat de Tweede Kamer aub zelf opstappen. Dat zou een duurzame bezuiniging opleveren.
Samenvattend kan ik stellen dat de Tweede Kamer het dus enerzijds goedkeurt dat de PVV geen ministers levert, zodat het parlement deze dan ook niet kan controleren. Anderzijds stemt de Kamer in met de plannen van twee akkoorden: Het regeerakkoord en het gedoogakkoord waarbij de hamvraag gesteld kan worden: “Wat gaat er nu gedoogd worden. Wordt er gedoogd als het beleid uitgevoerd wordt of wordt er gedoogd als het beleid juist nĂ­et uitgevoerd wordt ?
Rijksambtenaren voorzien een chaos en hebben daar geen zin in. Ambtenaren zijn niet tot loyaliteit verplicht met een minderheidskabinet dat met haar twee akkoorden in strijd handelt met de geldende wet- en regelgeving. En gelijk hebben ze. De Haagse ambtenaren acht ik dus duidelijk verstandiger dan alle ministers bij elkaar. Ambtenaren houden er kennelijk een geweten op na, en dat kan ik van die 150 Tweede Kamerleden plus de voorzitters plus de griffiers absoluut niet zeggen. Deze laatst genoemde zijn kennelijk ‘gewetenloos’ en ‘akkoordgeil’.
Lees meer over ‘vieze vuile’ politiek: www.annemarietenberge.blogspot.com

Geen opmerkingen: