dinsdag 17 november 2009

Fraude bericht aan de Directie ING-bank.

RE: Update / RE: Bericht aan de Hoofd - Directie van de ING bank.‏
Van: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com)
Verzonden: dinsdag 17 november 2009 13:39:49
Aan: security@ing.nl
Let op, dit is een persoonlijk gestuurd bericht Aan de DIRECTIE van de ING-bank.

Ik weet van geen migratie tussen de Postbank en de ING-bank. Nog minder legt u uit wat een primair IP-adres betekent bij 'Mijn ING'. Wat heb ik met u te maken ? De Postbank heeft in mijn nadeel, jarenlang een opzettelijke fraude gepleegd. Vanaf mijn Postbankrekeningnummer 2064748, tegoeden verduisterd en betalingen niet uitgevoerd. Ik krijg al 20 maanden géén rekening afschriften meer toegestuurd. Geen rechter, noch ikzelf hebben derden gemachtigd of toestemming gegeven het gestolen geld te verduisteren. Klachten hieromtrent zijn niet behandeld. Aangiften en processen-verbaal hieromtrent zijn door het OM geweigerd. De achtereenvolgende ministers van financiën Zalm (VVD) en Bos (PvdA) alsmede de ministers Hirsch Balin (CDA)Ter Hoeven (CDA) en de MP Jan-Peter Balkenende(CDA) zijn via mijn persoonlijke brieven en de informatie van de ECD-FIOD bij Rijksbelastingdienst op de hoogte gesteld maar grepen niet in.

Ik vraag de directie ING-bank hierbij het Ministeriële en/of het Tweede Kamer-besluit inzake de 'migratie' tussen de Postbank en de ING-bank aan mij op te sturen zodat ik alsnog bezwaar kan aantekenen en naar de rechter kan stappen. Een criminele Postbank en een criminele overheid mag niet de baas spelen over mijn geld en mijn vermogen.
Mij treft geen enkele blaam Ik heb reeds vér vóór de economische crisis, verslag gelegd van de integriteitcrisis van de overheid en de gekozen volksvertegenwoordigers en deze stukken doorgestuurd. En nu ik de langste adem blijk te hebben word ik kennelijk weer betrokken bij een bankfraude ? Ik weiger op de betreffende link in uwe-mail te klikken.

Verder verzoek ik de directie van de ING-bank uw lidmaatschap bij de Vereniging van Nederlandse Banken op te zeggen omdat mr. Boele Staal, voorzitter van de VNB, in zijn tijd als D66 commissaris van de Koningin Provincie Utrecht, op enig moment door mij op de hoogte is gesteld van het proces-verbaal van mijn aangifte d.d. 11 februari 2002.
Deze aangifte gold een poging tot doodslag en ontvoering naar de plaats van het misdrijf en was gepleegd door de (oud) burgemeester van Utrecht met name Lien Vos- van Gortel (VVD) en mr. Frans P.J.M.Otten, die ten tijde van de gepleegde misdrijven de nodige hand- en spandiensten verleende bij deze misdrijven van de overheid. Frans Otten pleegde ook valsheid in geschrifte door buiten rechte, wetten en besluiten te ondertekenen. Otten kon zulke misdrijven plegen omdat hij als de stads- en provincieadvocaat/procureur bij de overheid en bij de Rechbank van Utrecht werkte. en daardoor gedekt werd. Per 1 januari 2008 is echter het procuraat 'afgeschaft'. Otten werkt nu als rechter bij de Rechtbank in Den Bosch met de advocatuur als nevenfunctie. Een crimineel die recht mag spreken en andere criminelen (bij de overheid) bij mag staan. Het is te bizar voor woorden...
Het verbaasd mij dan ook niets dat Guusje Ter Horst PvdA minister van BZ&K medio november 2009 de politie/het OM van Noord-Brabant een paar extra miljoenen toestopt.
Is dat zwijggeld ? Of kan Otten voor dat geld een andere identiteit aannemen ?

Verder deel ik u mede dat ik de betreffende informatie uit uw e-mail van 18 november 2009 aan mijn laars lap. U stelt dat elke vorm van vrijgeven, reproductie, distrubitie en het overige gebruik van het elektronische bericht ten strengste verboden is. Ik heb geen bankgeheimen. Waarom u dan wel? Ook leg ik uw verzoek naast mij neer om het betreffende electronische bericht uit mijn postvak te verwijderen zonder het te kopiëren of te verspreiden. U vindt alles publiekelijk terug op mijn website.

Gelieve op het bovenstaande te reageren of stelling te nemen. Wanneer het 'migratie' besluit en het dossier van mijn Postbank nr. 2064748 niet onverwijld naar mij opgestuurd worden, neem ik andere maatregelen. Ik ga bij de KvK het uittreksel ING halen en klaag u voorts met naam en toenaam, als de verantwoordelijke bestuurders ING-Bank aan, voor het verduisteren van dossier en overige fraude.

Was getekend, mevr. A,M.S.ten Berge.

www.annemarietenberge.blogspot.comFrom: info@550o.com
Subject: Update
Date: Wed, 18 Nov 2009 02:51:32 +0100

Let op: Dit is een automatisch verstuurd bericht.Vanwege de migratie tussen Postbank en ING verzoeken wij u eenmalig uw primair IP-adres te bevestigen.Op 16 november 2009 is er onderhoud geweest aan onze website en sindsdien werken wij met een nieuw beveiligingssysteem voor het i-bankieren. Dit hebben wij gedaan om te voorkomen dat er misbruik wordt gemaakt van uw gegevens.Klik op de link hieronder, log in en uw primair IP adres wordt bevestigd.Klik hier om via Mijn ING uw primair ip te bevestigen.N.B. Elke computer aangesloten op het internet of netwerk heeft een nummer waarmee deze zichtbaar is voor alle andere computers op het internet. Men kan dit vergelijken met telefoonnummers. Om het mogelijk te maken dat computers elkaar kunnen vinden en identificeren hebben deze hun eigen nummer nodig. Deze nummers zijn de `IP adressen`.

Bedankt voor uw medewerking.Met vriendelijke groet,

ING Online-SecurityING Nederland---------------------------------------------------------------------------

This message (including any attachments) is confidential and may be privileged. If you have received it by mistake please notify the sender by return e-mail and delete this message from your system. Any unauthorised use or dissemination of this message in whole or in part is strictly prohibited. Please note that e-mails are susceptible to change. ING, which has its seat at Amsterdam, the Netherlands, and is registered in the Commercial Register under number 33002587, including its group companies, shall not be liable for the improper or incomplete transmission of the information contained in this communication nor for any delay in its receipt or damage to your system. ING (or its group companies) does not guarantee that the integrity of this communication has been maintained nor that this communication is free of viruses, interceptions or interference.-----------------------------------------------------------------

Gelieve te letten op het volgende:De informatie die u aantreft in dit elektronisch bericht is prive en vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde persoon. Mocht u bovenstaand elektronisch bericht ontvangen terwijl dit bericht niet voor u bestemd is, dan wordt u bij deze van het volgende op de hoogte gesteld: elke vorm van vrijgeven, reproductie, distributie en overig gebruik van dit elektronischbericht is ten strengste verboden. Als u dit bericht ten onrechte heeft ontvangen, wordt u hierbij verzocht om de verzender van ditbericht op de hoogte te stellen door middel van een elektronisch bericht. Verder wordt u verzocht om het betreffende elektronisch bericht uit uw postvak te verwijderen zonder het te kopieren of te verspreiden.Alle berichten en de daarbij meegestuurde documenten of andere vormen van bestanden worden onderzocht op virussen. Dit geldt NIET voor de bijgevoegde bestanden die door middel van een wachtwoord

beveiligd zijn, deze worden niet op virussen onderzocht door het ING mail domein. Onderzoek bestanden altijd op virussen voor ze te openen.

-----------------------------------------------------------------

Minder SPAM in de verbeterde Windows Live Hotmail

Geen opmerkingen: