woensdag 18 november 2009

Verzoek aan Raad van Bestuur Aveant.

Verzoek‏
Van: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com)
Verzonden: woensdag 18 november 2009 13:37:43
Aan: r.vanbestuur@aveant.nl


Aan: Aveant

t.a.v. Evert Mulder, Raad van bestuur.
Postbus 9217, 3506 GE Utrecht

tel 030-2650803/804

Van: Anne Marie ten Berge (geb.06-03-1944)
Servaasbolwerk 4
3512 NK Utrecht. tel. 030-2316070Datum: 18 november 2009

Betreft: Verzoek.

Geachte mevrouw/meneer,

Naar aanleiding van mijn contact met de dame van Aveant (sorry ik heb haar naam niet genoteerd), gisteravond bij de raadsvergadering inzake het Wijkakkoord Binnenstad: Wonen- Welzijn-Zorg, in het Buurthuis 'de Sjuut' Moutstraat 2 te Utrecht, verzoek ik u mij het zaaknummer te mailen van de beroepszaak Aveant vs. B&W.

Mijn bedoeling is nog vóór de uitspraak een klacht over de bestuursrechter neer te leggen die kennelijk wéér niet door heeft dat B&W in deze zaak wéér via hun ambtenaren bij Juridische Zaken opzettelijk een valse getuigenis hebben afgelegd, met de kennelijke bedoeling om de bestuursrechter op het verkeerde been te zetten.

Immers gisteravond kwam de Gemeenteraad in vergadering bijeen, publiekelijk aanzetten met het feit dat B&W op 29 september 2009 (niet openbaar gemaakt) reeds het betreffende 'Wijkakkoord Binnenstad' Inzake Wonen-Welzijn en Zorg ondertekend hadden.

In dit akkoord heeft participant Aveant van B&W ondubbelzinnig toegezegd gekregen, om op gebied van Zorg en Welzijn ook vanaf 2010 alle betreffende hulp in voortgang te mogen leveren. Volgens mijn bescheiden mening heeft dit akkoord d.d. 29-09-2009 juridisch gezien, de kracht van een vergunning.

Het kan/mag dus niet zo zijn dat als Aveant daarna formeel (volgens wet en regels) bij B&W de gunning vraagt om voor 2010 ook de betreffende thuiszorg te mogen (blijven) leveren aan de hulpbehoevende inwoners van de Stad Utrecht, deze gunning dan geheel of op een onderdeel geweigerd wordt vanwege een procedurele fout van de kant van Aveant, zoals B&W volgens een persbericht beweren.

Ik wil de Rechtbank verzoeken om mij alle rechtbankstukken te sturen betreffende de beroepszaak Aveant vs B&W. Ik zal mij beraden hoe ik daarna B&W ga aanpakken / aanklagen. Valse getuigenissen afleggen mag niet.
Zakelijk gezien is het B&W beleid in kwestie als zwaar onfatsoenlijk en onzuiver te omschrijven. Met eigen woorden gezegd: "B&W proberen een (onderhands) afgegeven vergunning d.d. 29-09-2009 in de maatschappelijk opvang, met terugwerkende kracht én op valse gronden via de rechter weer ongedaan te maken". Dergelijk beleid valt mijn inziens onder de bepalingen in het WvSr: 'Onrechtmatig handelen door bestuurders en ambtenaren of anderszins'.Omdat de Gemeenteraad het College van B&W 2006-2010 niet aanspreekt op het feitelijke onbetrouwbare gedrag, (dit beleid is gisteravond zelfs nog met zoveel woorden door de Raad goedgekeurd) , zal ik Ing. Piet van der Sluijs (Christen Unie) verantwoordelijk wethouder met in zijn portefeuille o.a. Welzijn (inclusief WMO) en Maatschappelijke opvang, in deze kwestie (met het rechtsmiddel van bezwaar en/of verzoek ) ter verantwoording roepen.

Ondergetekende acht zich in deze kwestie de gedupeerde partij. Daarom behoud ik mij het recht voor om bij alle aanhangende autoriteiten te klagen en/of aan de bel te trekken over dit onbehoorlijke dagelijks bestuur (db)beleid van het college van B&W. Ik behoud mij ook het recht voor om een smartengeld claim in te dienen bij de gemeenteraad. Immers de politieke partijen in de Gemeenteraad gedogen het B&Wbeleid waar ze juist moeten controleren op de rechtmatigheid daarvan. De Raadsleden schenden kennelijk hun plicht en hun duur gezworen eden aan de kiezers. Daar komt bij dat de betreffende raadsleden nota bene, ondanks alle boter op hun hoofden weer met de gemeenteraadsverkiezingen 2010 mee willen doen, zonder de kiezer eerlijk te vertellen bij welke strafbare feiten zij zelf betrokken zijn. Ik vertel het de kiezer wel.


Ik ben zoals vele andere ouderen en minder validen (in de Binnenstad Utrecht) voor wat betreft de huishoudelijke thuiszorg volkomen afhankelijk (gemaakt) van de zorgaanbieder Aveant. Ik vertrouw al jaren op Aveant. Aveant is betrouwbaar gebleken. Ik zeg dit met nadruk omdat ik mij door een corrupte Gemeente Utrecht (met meerdere agenda's en eigenbelangen) niet laat dwingen (ook niet via de rechter) naar een andere zorgaanbieder om te zien, die mogelijk net zo onbetrouwbaar is als de Gemeente Utrecht zelf. Omdat…let op mijn woorden, deze andere zorgaanbieder door de Gemeente Utrecht bij het 'winnen' van de rechtzaak naar voren geschoven zal worden.Als ik deze Aveant- zorg niet meer krijg betekent dit voor mij de teloorgang op gebied van welzijn en wonen. Ik ben (65) dus zeer gemotiveerd om aan deze vuile politieke spelletjes, over de hoofden van de hulpbehoevende heen, tegenstand te bieden. Ik heb de politieke partij DEMOCRATEN (lijst 14) opgericht en ga meedoen aan de verkiezingen voor de Gemeenteraad op 3 maart 2010.Daarom raad ik hierbij, de bestaande politieke partijen PvdA,CDA, GroenLinks, D66, VVD, Christen Unie, etc. aan, om vanwege hun malversaties bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 zich terug te trekken uit de gemeenteraadsverkiezingen van 2010.Ze weten wel waarom.Ik hoop het Bestuur van Aveant hierbij voldoende geïnformeerd te hebben. Hopelijk kunt u spoedig een reactie sturen.

Met vriendelijke groet, Anne Marie ten Berge.

PS:1. Ik heb de ambtenaren bij de Concerndienst en Juridische Zaken, openlijk benoemd als 'witte boordencriminelen' in dienst van het corrupte college van B&W van Utrecht.

Zie voor meer informatie: www.annemarietenberge.blogspot.com

2. bovenstaande brief wordt in cc ook gestuurd naar het Gemeentebestuur Utrecht, de Politie Wijkagent Binnenstad Utrecht en naar de Rechtbank Utrecht. en naar etc.etc.

Geen opmerkingen: