donderdag 29 oktober 2009

Drie hypocriete politici tegen klokkenluider Welten.

De openlijke schrobbering, de scherpe aanval van de PvdA minister Guusje ter Horst en de PvdA Amsterdamse burgemeester Cohen gericht tegen de Amsterdamse politiecommissaris Bernard Welten was onterecht en hypocriet. Het zijn overheidsbestuurders die niet tegen de klachten en kritiek van hun politiecommandant kunnen. Zou het soms waar zijn? Bij het lezen van het gewraakte interview moet het koude zweet over de ruggen zijn gelopen van andere stadbestuurders die ook bang zijn voor een beschadiging van hun imago, door de openlijke kritiek van hun brandweer- of politiecommandant. Voor bestuurders met boter op het hoofd moet het een angstige ervaring zijn geweest dat het eerste schaap, na vijf jaren van tevergeefs overleg met de herder Cohen en het Horsthondje, toch maar over de Dam is gekomen.
Welten had namelijk in een NRC- Handelsbladinterview, eerder deze maand het publiek uitgelegd dat de Amsterdamse burgemeester niet naar Welten wilde luisteren Terwijl Amsterdam toch heel erg onveilig is met elke dag wel een schietpartij of een overval. Ook de minister van BZ&K wilde van Welten niet horen hoe het beter kon.
Bernard Welten en de betreffende krant met het gewraakte interview zijn alleen maar te prijzen. Zij deden aan vrije meningsuiting en lichtten het publiek voor over de zwakke stadsbestuurder en het verstoppertje spelen van de minister.
Want wat er was er volgens Welten gebeurd ? Om de openbare orde en veiligheid optimaal te dienen deed Welten vijf jaar lang tevergeefs aanbevelingen bij de korpsbeheerder Cohen en de eindverantwoordelijke minister ter Horst. Dat is het goed recht én de plicht van een politiecommissaris. De krant, de media hebben het recht én de plicht te berichten over de zienswijze en de frustraties van een politiecommissaris die tevergeefs aan de bel staat te trekken hoe de openbare orde en veiligheid beter gegarandeerd kan worden.
Het is goed dat de stoorzender Eric van der Burg, fractievoorzitter VVD in de Amsterdamse Gemeenteraad in de Volkskrant van 29 oktober 2009 ook zijn (domme) mening mocht zeggen. Van der Burg was publiekelijk van mening dat Welten op moest stappen. Maar de Raad gaat niet over het functioneren van de politiecommissaris. De Raad hoort te controleren of de burgemeester wel goed naar de commissaris luistert. En dáár ging nu juist de klacht van de korpsleiding over.
Verder vond Eric van der Burg het als gekozen volksvertegenwoordiger kennelijk zijn plicht om via de Volkskrant de kiezers voor te lichten over het reilen en zeilen van de PvdA-burgervader Cohen. De Gemeente Amsterdam had vijf jaar geleden nota bene tonnen Euro's betaald om op voorspraak en aanbeveling van Cohen zelf, de topper Bernard Welten naar Amsterdam te halen zo vertelde van de Burg namens de VVDfractie op verontwaardigde toon. Er was dus al vijf jaar lang sprake geweest van een burgemeester die niet kon, wilde samenwerken met zijn ‘aanbeveling’. Welten was blijkbaar geen topper, maar een miskoop. Er was sprake van weggegooid geld . En daar was Cohen verantwoordelijk voor.
Maar Erik van der Burg van de VVD ‘speelde’de rol van het verongelijkte raadslid.Hij was het niet echt. Want als hij het echt meende dan had een motie van wantrouwen tegen Cohen in moeten dienen. Cohen had immers de duur aangekochte adviseur Welten vijf jaar lang laten kletsen en dat is verspilling van belastinggeld. Maar Erik van der Burg kiest liever voor het oneerlijke spel van het politieke opportunisme. Hij hóórt het college van B&W te controleren maar hij doet dat niet. Cohen staat populair in de peilingen.
Welten is een man naar mijn hart. Hij is een topper, want in het belang van de Amsterdamse burger en haar politie heeft hij het vastgeroeste hogerhandbeleid rond 'horen, zien en zwijgen' over bestuurlijk falen, aan de orde gesteld. Dat hij als de eerste de beste klokkenluider, door politici en raadsleden hieromtrent wordt aangevallen en de mond wordt gesnoerd zal hem niet verbaasd hebben. Een politiecommandant weet als geen ander hoe de wereld draait.
Welten had openlijk kritiek uitgesproken op het domme beleid van de twee PvdA top-regenten, met name: Minister Guusje ter Horst en burgemeester Cohen die hem vijf jaar geleden op die post hadden neergezet. Natuurlijk hadden de twee PvdA-bestuurders toentertijd afspraken gemaakt. Maar om met de politieleiding een afspraak te maken welke duidelijk in strijd is met de bepalingen van de WOB kan natuurlijk niet. Een politiecommandant móet wel integer zijn anders gebeuren er ongelukken. Bernard Welten besprak openlijk in de krant het bestuurlijk falen van de korpsbeheerder en het slappe verstoppertje spelen van zijn hoogste baas, de minister. Natuurlijk wordt de waarheid hem niet in dank afgenomen. De minister was kwaad. Cohen was razend en verbood Welten nog eens zo’n ‘soort’ interview te geven. En dat verbod is feitelijk een indirecte persbreidel.
Binnenkort staat er dus helemaal niets meer in de krant, over het contact tussen de burgemeesters, de minister en andere politiecommissarissen.
Waar het eigenlijk in deze kwestie om gaat, is het feit dat de minister, de burgemeester en het raadslid bang zijn dat er een journalist komt die het gewraakte interview bewezen wil zien in de stukken, de verslagen en de registraties van de aanbeveling(en) van de Amsterdamse korpsleiding tijdens de relevante besprekingen met het Stads- en Landsbestuur van de afgelopen vijf jaar. Die stukken moeten er zijn.
Welten en de korpsleiding moeten bijvoorbeeld een zienswijze hebben gehad op het plan van de minister om vanwege de bezuinigingen welke afgesproken zijn in het regeerakkoord uit 2007, om meer goedkopere aspirant-agenten bij de politie aan te trekken. Deze maand is er één dode en één zwaargewonde gevallen door het onbeheerste rijden van de aspiranten op de motor en in de politiewagen. Ik bedoel maar. De openbare ruimte wordt super onveilig gemaakt door de politie zelf. Dat kan nooit de bedoeling van Welten zijn geweest. Maar er is kennelijk niet naar hem geluisterd.
Waar is de journalist die op grond van de WOB de verslagen van de besprekingen van de Amsterdamse korpsleiding met de burgemeester en de minister van BZ&K, op wil vragen ? Tip: Als je deze niet krijgt keihard dreigen met Art. 361 WvSr.’Het verduisteren van stukken etc, door ambtenaar’. De burgemeester en de minister zijn ambtenaren. Uiteindelijk willen ze liever niet aangeklaagd worden.
En nu mijn vrije mening: “Van der Horst, Cohen en van der Burg zijn drie hypocrieten. Van het merk: Klasse 1. Met gewone woorden: Zij zijn op het gebied van huichelarij, schijnheiligheid en het vermogen om een ander publiekelijk zwart te maken, drie keien van toppers”. Ik zou er miljoenen voor over hebben om ze binnen vijf dagen af te serveren.
Anne Marie ten Berge, Utrecht.


www.annemarietenberge.blogspot.com

Geen opmerkingen: